Produkční kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCF 1836

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká nového produkčního kmene Aspergillus niger CCF 1836 pro submersní výrobu kyseliny citrónové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nový kmen dosahuje při submersní fermentaci vysokých výtěžků kyseliny citrónové, které převyšují výtěžky výchozího mateřského kmene a dosahují světových špičkových parametrů. Výhodou kmene Aspergillus niger 1350 dále je, že tento kmen je schopen využít pro tvorbu kyseliny citrónové i další cukry, polysacharidy, vyšší alkoholy, případně jejich směsi, a to jak v čisté, tak ve formě hydrolyzátů.

Text

Pozerať všetko

UŘAD nno VYNÁLEZY (45) vydá 5 12 B 4(54) Produkční kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCF 1836vynález sa týká HOVĚĚ äcšgukčníhob km ne Aapergillus niger pro u možnú äýrobu kyagliny citšžngvé. ž Po stata vyn lezu spo v v tom e nový lmen dosahuje při submersni çerůentai šž°°äöšaäšžěčšŕgřłâžłxošžšľääžâsąkć e p ho lanene a dosahuJí sgtových špičkových parametrů..m ĺý°°ž°têľ.íškâä°§§âp 2 š° ŠŽŽ° E e B G e 80 pro tvořhu kyseliny citrónová i dal I cukry, polyaacharidy, vyšší slkoholy, případně Jejich směsi, a to Jak v čisté, tak vo formě hydrolyzátů.vynález se týká vysokoprodukčního mikroorgsnismu Aspergillus niger CCF 1836 pro submersní výrobu lqselirw citrónová ns živných médiích s různým zdrojem uhlíku.Submersní způsob prípravy kyseliny citrónová, který má řadu prednosti proti povrchovámu způsobu (A 0 202 709), vyžaduje speciální kmeny, vyälechtěné pro hloubkový růst vvprovzduäňovanych a promíchávamích živných médiích (A 0 196 001,. A 0 196 003, A 0 201 807). zdrojem uhlíku, který potřebuje mikroorganismus pro růst, dále jako zdroj energie a pro tvorbu kyseliny citrőnové, je obvykle sacharőze, používaná bud v čistá formě, nebo vs formě melasy.Predmetom vynálezu je kmen plísně Aspergillus niger 1350, pro submersní výrobu kyseliny citrónová, uložený v mezinárodní sbírce mikroorganismů katedry boteniky nižších rostlin pod č. GCF 1836.Dále je uvedena morfologická a fysiologická charakteristika mutantu plísně Aspergillus niger 1350 (The. Ch., Raper, K. B. A manual of the Aspergilli, Beltimore, 1945).Mutant 1350 roste dobře na sledinovém agaru, ale vytváří kolonie o průměru 5 cm tvořené vysokým vzduäným myceliem, ve středu kolonii se tvoří hustá černá spory. Spodní strane kolonií je ne okrajích zvrásněná. Na Raulinově agaru tvoří 2,5 cm kolonie s vyvýäenými stredy, eporulace je hustá, spory černé. Na pivním agaru se tvoří 4 cm kolonie, jejichžľ spodní strana je bílá, hladká, svrchní strana je porostlá řídkým vzdušnym myceliem, sporulace je hustá ve středu kolonie a řídká po okrsjích, spory černé. Na Czapkově agaru se tvoří kolonie o průměru 3,5 cm se apodní stranou nažloutlou a psprsčitě zvrásnělou, vrchní strana kolonií má bílé, 3 mm široké okraje, uprostřed je poměrně hustá, soustředěná sporulace. Herve spor je černá.Mikroskopický vzhled Spory jsou černá, chlupaté, o průměru 3 až 40.1, konidiofory až 1 mm vysoké, hlavice zakulscené o průměru 0,1 mm.Při submersní fermentaci na 10 až 20 cukerných substrátech tvoří z 65 až B 5 93 vneseného cukru kyselinu citrőnovou. Kupříkledu na syntetické půdě se sacharőzou nebo glukőzou se výtäžnost procesu (vztsženo na vnesený cukr) pohybuje v průměru kolem 80 as. u hydrolyzám ěkrobu až 85 as. Mutant je schopen využít pro tvorbu Lryseliny citrónová při určitá redukci výtěžků i deläí cukry (např. fruktőzu, xylőzu, maltőzu, galaktőzu), polysacharidy (nspř. äkrob) nebo vyšší alkoholy (např. sorbitol, manitol) nebo směsi těchto látek, a to jak v čisté formě, tak obsažených napr. v łwdrolyzátech äkrobu, dřeva, ovocných äřâvách a podobná.Mutant Aspergillue niger 1350 byl Šískán působením ultrefialového záření na spory plísně Aspergillus niger NG 233. Suepenze spor (koncentrace přibližně 106 v 1 ml) byla ozařovana UV svetlom o intenzitä záŕení 5,9 J/mz po dobu 4 minut, pak vhodná naředěna a rozlita na sporulační agarovou půdu. Jednotlivé izolátory byly hodnoceny podle schopnosti růetu, sporulace a tvorby kyseliny citrőnová.Nejlepší mutsnt 1350 byl vybrán na základě růstu a produkce kyseliny citrónová na různých uhlíkatých zdrojích e je předmětu tohoto vynálezu.Produkční kmen mikroorgsniemu Aspergillus niger CCF 1836 produkující při submersní kultiveci kyselinu citrőnovou.

MPK / Značky

Značky: aspergillus, produkční, mikroorganismu, niger

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-217939-produkcni-kmen-mikroorganismu-aspergillus-niger-ccf-1836.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Produkční kmen mikroorganismu Aspergillus niger CCF 1836</a>

Podobne patenty