Způsob překonání kmitů vlastní frekvence při doběhu vibračního zařízení

Číslo patentu: 217915

Dátum: 15.12.1984

Autori: Janoušek František, Martinovský Josef, Davídek Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zařízení zabraňuje vzniku kmitů vlastní frekvence s nepřípustně vysokou amplitudou u vibrátorů, u nichž je kmitání buzeno vibrátory charakteru asynchronních motorů s nevývažky na hřídeli. Po skončení vibrace a odpojení vibrátorů od sítě se zavádí do statorového vinutí stejnosměrný proud k utlumení vibrace.

Text

Pozerať všetko

vm KAUTORSKIĚMU usvěnćrsuí f(54) Způsob překonání kmitů v|astní frekvence při doběhu vibračního zařízeníZařízení zabraňuje vzniku kmitů vlastní frekvence s nepřípustně vysokou emplitudou u vibrátorů. u. nichž je kmitání buzeno vibrátor charakteru esynchronních motorů . s nevýva ky na hřideli.Po skončení. vibrace a odpojeni vibrátorů od sítě ae zavádí do statorového vinuti stejnosměrný proud k utlumení vibrace.vynález se týká způsobu překonáni kmitů vlastni frekvence při doběhu vibrečního zařízení. zdrojem kmitd je vibrátor provedený jako asynchronní motor s nevývažky na hřidelí.U dosud známých vibrsčních zařízení se nevyskytovalo nebezpečí vzniku kmitů vlastní frekvence při doběhu, neboĺ brzdění se provádí pomoci mechanická brzdy, která je umístěne na nelmitajícich částech.vynález ro způsob překonání kmitů vlastní frekvence při doběhu vibračniho zařízení. tak, že po skončení vibrece a odpojeni vibrátorů od sítě ae zavádí. do jejich stetorováho vinuti stejnosměrąý proud.Vyhodou uspořádání podle vynálezu je, že brzdný účinek etejnoemärněho proudu vyvolá prudký pokles frekvence kmitání tak, že nedojde ke vzniku kmitů vlastní frekvence s ned prípustné vysokou amplitudou. kZpůsob nevyžaduje žádné úpravy vibrátor-ü pro brzdění. Nevyžeduje mechanické brzdy na kmitajícioh částach. Zařízení pracující způsobem podle vynálezu je investičné nenáročné.Příkledem je způsob pŕekonání kmitů vlastní frekvence při doběhu vibračniho stolu,kde vibračni stůl je tvořen dvěma prełw. Každý z prehů je osazen dvojici vibrátorů typu VA 64 s odstředivou silou 75 000 N, elektrický výkon 4,5 kW. Po skončeném zhutňováni a odpojeni vibrátorů od sítě se vpusti do statcru vibrátcrü stejnosměrný proud k utlumení vibrace o sile 25 A.Předmět vynálezu lze využít ve stavebnictví a slévárenstvi.PREDMET VINÄLEZU, Způsob překcnání kmitü vlastní frekvence při. doběhu vibračniho zařízení, u něhož je kmitání buzeno vibrátory charakteru esynchronních motord s nevývažky ne hf-ideli, vyznačený tim, že po skončení vibrace a odpojení vibrátor) od sítě se zavádi do jejich statorového vinuti stejnosměrrąý proud.

MPK / Značky

Značky: kmitů, doběhu, způsob, vibračního, frekvence, zařízení, vlastní, překonání

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/2-217915-zpusob-prekonani-kmitu-vlastni-frekvence-pri-dobehu-vibracniho-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob překonání kmitů vlastní frekvence při doběhu vibračního zařízení</a>

Podobne patenty