Archív za 1999 rok

Strana 9

Priepustná vegetačno-betónová dlažba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2115

Dátum: 13.04.1999

Autor: Harušťák Vladimír

MPK: E01C 15/00, E01C 13/04, E01C 5/06...

Značky: vegetačno-betónová, priepustná, dlažba

Text:

...betónová dlažba. Obr. č. 1 znázorňuje pôdorys dlaždice. Na obr. 2 je rez rovinou A-A a na obr. 3 rez rovinou B-B z obr. 1. Na obr. 4. je nakreslený pôdorys priepustnej dlažby chodníka pre peších a na obr. č. 5 priečný rez vedený zvislou rovinou C-C z obr.č.4. Na obr.č.6 je znázomený pôdorys prie pustnej dlažby vedľajšej cesty a na obr.č.7 je priečný rez podľa zvislej roviny D-D z obr. č. 6.Priepustná vegetačno-betónová dlažba je zostavená z...

Emulzný likér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2114

Dátum: 13.04.1999

Autori: Kučerová Hana, Ondroušek Stanislav, Katzer Jaroslav, Havlíček Alexandr, Špaček Bohumil

MPK: C12G 3/06, C12G 3/04

Značky: emulzný, likér

Text:

...doplnonio do 1000 ml hotovúho základu.výhodne tiež oo zahuoťovadlom a/alebo o kyop inou, všotko vpotom oa zmoo za miešania rozpuoti v 200 až 000 ml vody a porozpuotoni sa za mia nia pridá oolková množotvo otanolu.určené tiež pre doplnonio do 1000 ml hotováho základu a popromi ani sa konečne doplni zmoo do 1000 ml vodou.Tým om dosiahne v konoonoj fáza vytvorenie omulzného likéru.ktorý Jo ohuťovo porovnat ný o omulznými likérmi napáze produktov...

Montážne kompletačné zariadenie autoplášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2113

Dátum: 13.04.1999

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B29D 30/26, B29D 30/06

Značky: autoplášťov, montážne, kompletačné, zariadenie

Text:

...autoplášťov.Príklad uskutočnenia technického riešeniaDisk Q s pneumatikou Q je uchytený v ose Q pomocou upínacej hlavy Q,ktorá je pomocou upínacieho ramena 11 uchytené na zadný pojazd 51 zdvojeného vedenia 5 O. Na prednej strane disku Q je umiestnený montážny palec 131 spojený s otáčavým ramenom Q a sústavou kladiek Q. Otáöavé rameno Q je na konci montážneho ramena Q, na ktorom je súčasne uchytený valec posuvného lana Q. Montážne rameno...

Lis na ovocné šťavy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2112

Dátum: 13.04.1999

Autor: Repovský Michal

MPK: B30B 9/02

Značky: stavy, ovocně

Text:

...dolnej časti upevňovací mechanizmus vytvorený z dvoch oproti sebe uložených oporných plôchg tak, že v na spodnej opomej ploche 21 je otvor Ľ so závitom pre zaisťovaciu skratku l 8, do ktorej je kolmo na jej os osadená rukoväť 12 a na jej hornú čast je upevnená prítlačná podložka u. Pomocou prítlačnej podložky l umiestnenej na konci zaisťovacej skrutky l 8 a homej opomej plochy Q sa stojan 1 upevní na pracovnú dosku 29. Na nosnú základňu j...

Lyžička alebo vidlička z plastickej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2111

Dátum: 13.04.1999

Autor: Mikulica Vladimír

MPK: A47G 21/02, A47G 21/04

Značky: látky, vidlička, plastickej, lyžička

Text:

...také isté riešenie pri pohľade zdola, obr. 3 znázorňuje rovnaké riešenie ako na obr. 1 a 2 pri pohľade zboku a v čiastočnom reze, pričom lyžička je napoly zložená a na obr. 4 a 5 súLyžička z plastického materiálu pozostáva z dvoch častí l, g, oddelených v rovinekolmej na os lyžičky, pričom obe časti l, 2 spája tenká ohybná vrstva 3 plastu prihomej strane. Zo spodnej strany jednej časti l vybieha na konci privrátenom k druhej časti g pozdĺžny...

Kazetová strešná krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2110

Dátum: 13.04.1999

Autor: Kohút Milan

MPK: E04D 3/30, E04D 3/02

Značky: krytina, kazetová, strešná

Text:

...je jednoduché, pri zvýšení bezpečnosti práce. Kazetová strešná krytina je vytvorená z tenkých plechov medených, titanovozínkových, hliníkových a iných, napríklad zinkovo-titanových, pozinkovaných, pripadne plastovaných železnýchg a pod. Strešný priestor je vetrateľný, spevňujúce a estetické prelisy zachraňujú vibrácií, avšak hlavnou prioritnou výhodou je ľahkosť, pretože takto vytvorenéprikrytie má hmotnosť 1,5 až 2 Kp/mz podľa hrúbky...

Betónový alebo železobetónový dielec s aspoň jednou dutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2109

Dátum: 13.04.1999

Autori: Kamrla Jozef, Szabó Imrich

MPK: E04B 2/42, E04C 1/40

Značky: betónový, aspoň, dutinou, jednou, železobetonový, dielec

Text:

...vložiek voči tlaku betónovej zmesi pri výrobe dielca môžu byť do vložiek upevnené prepážky.K hlavným výhodám dielcov s dutinami podľa technického riešenia, patrí napríklad zníženie požiadaviek na rovnorodosť betónovej zmesi, vyššia variabilnosť tvarov dutín pri nízkej energetickej náročnosti. Ďalej je to zvýšenie efektívnostivýroby, jednoduchosť spôsobu výroby a nenáročnosť na strojnéPrehľad obrázkov na výkresochNa priložených obrázkoch sú...

Termoelektrický aplikátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2108

Dátum: 13.04.1999

Autori: Devoša Milan, Kluch Karol

MPK: A61N 1/00, F24H 7/00

Značky: termoelektricky, aplikátor

Text:

...zamedzenie zvýšenia teploty môže byt zapojený aspoň jeden detektor teploty, ktorý v prípade prekročenia, pre ľudské telo bezpečnej teploty, preruší prúdový obvod a tým zamedzí ďalšie zvyšovanie tepla.Terrnoelektrický aplikátor umožňuje bezpečne používanie bez rizika úrazu elektrickýmPrehľad obrázkov na yý kreseTechnické riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresu, na ktorom obr. znázorňujetermoelektrícký aplikátor podľa technického...

Zoskupenie na horenie plameňom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2107

Dátum: 13.04.1999

Autor: Vojtuš Eugen

MPK: F21V 37/00

Značky: horenie, zoskupenie, plameňom

Text:

...vytvorená V kombinácii s etanolom alebo N-alkánmi až do 80 týchto zložiek, čim je ovplyvnený bod vzplanutia. Horľavá látka takto vytvorená môže obsahovat aj farbivá, parfumy a iné látky,podľa požadovaného efektu.Nosič plameňa môže byt s výhodou vytvorený na báze hlinitokremičitých vlákien alebo na báze kremeliny. Môžu bytpoužité aj iné minerálne nosiče plameňa, ale musia spĺňata musia mat schopnost udržat horiacu látku pred zapálením a počas...

Sušič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2106

Dátum: 13.04.1999

Autor: Greč Ladislav

MPK: F26B 23/10

Značky: sušič

Text:

...mať pevné prichytenie na podklad príchytkami z kovu alebo plastualebo otočné na čape.Povrchová uprava susiča je na báze elektrostatického nanášania práskovej farby, vypaľovanej pri teplotach 100až 180 °C alebo galvanického pokovovania.Medzi najvýraznejsie výhody technického riesenia susića patri skutoćnost, ze dochádza ku zvýšeniu počtu miest na zavesenie sušených predmetov a ku zväćšeniu povrchov plôch, ktoré sú v priamom dotyku so sušeným...

Odpudzovač vtákov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2105

Dátum: 13.04.1999

Autor: Šušnyák Bartolomej

MPK: A01M 29/00

Značky: odpudzovač, vtákov

Text:

...riešenia má oproti V súčasnosti známym riešeniam prednosti a výhody predovšetkým V tom, že nepoškodí zdravie vtákov, len obmedzí ich pohybovanie sa alebo zhromažďovanie sa na plochách a v priestoroch, kde nie sú žiadúce, netýra a nezraní ich, nespösobí im ujmu na zdraví ani na životoch. Nepôsobí rušivo na prostredie,v ktorom sa využíva. Chráni pred agresívnymi látkami pochádzajúcimi z .trusu vtákov, zmenšuje riziko šírenia...

Spôsob výroby kyseliny azelaovej a/alebo kyseliny malónovej, a/alebo ich metylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281462

Dátum: 13.04.1999

Autori: Vojtko Ján, Mravec Dušan, Králik Milan, Varga Ivan, Macho Vendelín, Gattnar Ondrej, Škoda Alojz, Šnupárek Vladislav

MPK: C07C 51/25, C07C 51/34, C07C 55/08...

Značky: malónovej, azelaovej, výroby, spôsob, metylesterov, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Ozonizáciou glyceridov a/alebo alkylesterov, a/alebo voľných, prevažne nenasýtených karboxylových kyselín C16 až C22 pri teplote 0 až 130 °C s následným rozkladom ozonidov a oxidáciou vytváraných aldehydických skupín na karboxylové, pričom ozonizácia konjugovaná s rozkladom ozonidov a s oxidáciou pri teplote nad 50 °C sa uskutočňuje aj v jednom technologickom stupni. Ozonizácia sa uskutočňuje ozón obsahujúcim plynom a/alebo kyslík i ozón...

Stabilizačný a brzdiaci mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 281203

Dátum: 13.04.1999

Autor: Radvanec František

MPK: B62D 35/02, B62D 37/04

Značky: brzdiaci, mechanizmus, stabilizačný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizačný a brzdiaci mechanizmus osobných a nákladných automobilov, autobusov, automobilových prívesov a návesov, špeciálnych a športových automobilov, koľajových vozidiel alebo iných pohybujúcich sa vozidiel a účelových športových náradí využíva dynamické sily, ktoré vznikajú pri vyvolanej zmene pohybu, rýchlosti alebo smeru pohybujúceho sa automobilu alebo iného pohybujúceho sa telesa na vytvorenie väčšej aktívnej bezpečnosti pomocou...

Vznášadlo s uzavretou cirkuláciou vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281122

Dátum: 13.04.1999

Autor: Krupa Alexander

MPK: B60V 1/06, B60V 1/00

Značky: cirkuláciou, uzavretou, vznášadlo, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vznášadlo s uzavretou cirkuláciou vzduchu je vybavené odsávacou štrbinou (3) medzi okrajom obvodu profilovanej spodnej steny (5) a vonkajšou obvodovou hranou (2) v spodnej časti telesa vznášadla (1), kde stena (5) predeľuje podtlakovú sekciu (6) od dolnej - pretlakovej sekcie (7) dvojitého dna telesa vznášadla (1), spojeného pritom prúdnicovými priečkami (9) cez podtlakovú sekciu (6) so spodnou stenou (5), ktorá má v strede dýzový otvor (10) s...

Zapojenie primárneho hydraulického obvodu membránového čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280423

Dátum: 13.04.1999

Autor: Waczlav Karol

MPK: F04B 43/073

Značky: obvodů, primárneho, hydraulického, membránového, zapojenie, čerpadla

Zhrnutie / Anotácia:

Primárny hydraulický obvod membránového čerpadla pozostáva z nádrže (1), nasávacieho filtra (2), zubového hydrogenerátora (3), priamoriadeného tlakového ventilu (4), dvojpolohového štvorcestného elektromagnetického rozdeľovača (5), primárnej hydraulickej komory (6), membrány (7), vstupného vedenia (9), zvodového vedenia (10), spätného vedenia (11) a výstupných vedení (12, 13). Pulzujúci tlak hydraulického oleja v primárnej hydraulickej komore...

Odmínovací komplet

Načítavanie...

Číslo patentu: 280321

Dátum: 13.04.1999

Autori: Ličko Peter, Varga Juraj, Lomenčík Ján, Mráz Pavol, Kubančík Oto, Halaj Štefan

MPK: F41H 11/16, F41H 11/12

Značky: komplet, odmínovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie mín z terénu, najmä v mierových podmienkach, odmínovacím kompletom pozostávajúcim z dopravného prostriedku, hlavne nákladného vozidla (1), od neho nezávislej odmínovacej jednotky tvorenej obslužným pracoviskom (2) s diaľkovým ovládačom (21) a od neho mechanicky oddeleným mobilným hydraulickým odmínovacím strojom (3) s prijímačom (31). Odmínovací stroj (3) bez obslužného personálu je vpredu vybavený aktivačným...

Odoberacie zariadenie vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280206

Dátum: 13.04.1999

Autori: Elleder Pavel, Tupý Zdeněk

MPK: B30B 15/32, B30B 11/22

Značky: odoberacie, vulkanizačného, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Odoberacie zariadenie vulkanizačného lisu tvorené komorou (2), deliteľnou horizontálne na dve časti, v ktorých sú situované zodpovedajúce časti formy (7), je určené na vyberanie hotových pneumatík z formy. Horná časť komory (2) je zvonku formy (7) opatrená aspoň párom lopatiek (1), ktorých čapy (6) sú otočne uložené v puzdrách (22), spojených s hornou časťou komory (2).

Sklz vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280205

Dátum: 13.04.1999

Autori: Koutský Milan, Ambrož Jaroslav

MPK: B30B 15/32, B30B 11/22

Značky: vulkanizačného

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný sklz vulkanizačného lisu je určený na odber hotových pneumatík po ich vyňatí z formy. Na zvislom vedení (6) spojenom s rámom (5) je výškovo prestaviteľne usporiadaný nosič (2), kĺbovo spojený so sklzovým rámom (3). Z nosiča (2) alebo zo sklzového rámu (3) vystupuje oproti sklzovému rámu (3) alebo nosiču (2) doraz (12), pričom sklzový rám (3) je opatrený dosadacou plochou (13) a rám (5) zarážkou (14).

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry, uhlíkové plnivo na použitie pri výrobe uhlíkových elektród a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279871

Dátum: 13.04.1999

Autori: Ball David Ralph, Quandt Herbert Clayton, Orac Thomas Harry

MPK: C04B 35/52, C10L 9/02

Značky: uhlíkových, spôsob, zariadenie, vykonávanie, použitie, uhlíkové, koksu, vysokým, tohto, plnivo, částic, elektrod, výrobe, spôsobu, obsahom, síry, ropného, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vysokým obsahom síry pred inkorporovaním tohto koksu do uhlíkovej zmesi na získanie uhlíkového produktu, prípadne tvarovanej elektródy, pri ktorom sa častice ropného koksu uvádzajú do reakcie v neprítomnosti spojiva so zlúčeninou obsahujúcou alkalický kov, ktorý je vybraný zo skupiny zahŕňajúcej sodík a draslík, pri teplote pohybujúcej sa v rozmedzí od 1 200 °C do 1 400 °C, takto získané častice koksu a...

Nastaviteľná trysková zostava pre ručne ovládaný rozprašovač so spúšťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279870

Dátum: 13.04.1999

Autori: Maas Wilhelmus, Hurkmans Petrus

MPK: B05B 1/12, B05B 9/043

Značky: ovládaný, zostava, rozprašovač, trysková, spúšťou, ručné, nastaviteľná

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava obsahuje hubicovú hlavu (14) s telesom uloženým na prednom konci (16) telesa (18) rozprašovača, predný útvar (52, 50, 58), priechodné prostriedky (70, 71, 72) prechádzajúce uvedeným čelným puzdrom do oblasti za uvedeným predným útvarom, dýzový uzáver (12) naskrutkovaný pomocou závitu na uvedenom telese čelného puzdra (14) cez predný útvar (52, 50, 58) a má vypúšťací otvor (49) v prednej stene (28) dýzového uzáveru. Dýzový uzáver je...

Planétová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279850

Dátum: 13.04.1999

Autor: Michalko Ján

MPK: F16H 13/14, F16H 13/08

Značky: převodovka, planetová

Zhrnutie / Anotácia:

Planétová prevodovka zložená z dvoch planétových sústav obsahuje hnací hriadeľ (2), hnaný kotúč (8), ktoré sa navzájom axiálne odtláčajú prostredníctvom skrutkovej plochy (10), satelity (3) uložené v otvoroch veka (5) v medzikruží venca (4) a hriadeľa (2) a satelity (7) uložené v ložiskách (11) unášača (9) v medzikruží venca (4) a hnaného kotúča (8), pričom unášač (9) je pevne spojený s výstupným hriadeľom.

Zariadenie na ustavovanie sklenenej tabule na výrobnej linke na ohýbanie a/alebo ďalšie tepelné spracovanie skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279849

Dátum: 13.04.1999

Autori: Petitcollin Jean-marc, Harle Gérard-jean

MPK: C03B 35/16, C03B 23/03

Značky: zariadenie, ohýbanie, linke, tabule, výrobnej, tepelně, sklenenej, ustavovanie, spracovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na polohové nastavovanie na linke na ohýbanie a/alebo ďalšie tepelné spracovanie skla vzhľadom na najmenej jeden nástrojový prvok (8, 180), pričom linka obsahuje dopravník (3) na presun sklenených tabúľ zahriatych nad teplotu mäknutia, naplocho pod horným nástrojovým prvkom (8), obsahujúcim prostriedky na tvarovo a/alebo tepelne spracovávací proces na sklenenej tabuli a uspôsobeným na prevzatie sklenených tabúľ z dopravníka...

Termoplastická kompozícia so zlepšenou odolnosťou proti horeniu, obsahujúca alkenylaromatické polyméry, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279846

Dátum: 13.04.1999

Autor: Wirth René

MPK: C08L 43/02, C08L 39/04, C08L 29/02...

Značky: zlepšenou, použitie, odolnosťou, spôsob, obsahujúca, horeniu, proti, alkenylaromatické, termoplastická, polyméry, přípravy, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplastická kompozícia na 100 hmotnostných dielov termoplastického materiálu obsahuje aspoň jeden polymér alebo kopolymér alkenylaromatického uhľovodíka a prípadne aspoň jednu ďalšiu termoplastickú alebo elastomérnu živicu, obsahuje 5 až 30 hmotnostných dielov aspoň jednej dusíkatej zlúčeniny zvolenej zo skupiny zahŕňajúcej melamín a melaminizokyanurát, 2 až 10 hmotnostných dielov aspoň jedného polyolu obsahujúceho v molekule aspoň 4...

Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes, jej použitie a spôsob stabilizácie elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279833

Dátum: 13.04.1999

Autori: Meier Hans-rudolf, Knobloch Gerrit, Dubs Paul

MPK: C08K 5/5393, C08K 5/37, C08L 21/00...

Značky: kompozícia, změs, stabilizácie, obsahujúca, elastomérov, elastomér, spôsob, použitie, stabilizátorovú

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes a pozostávajúca z a) 2,4-bis(n-oktyltiometyl)-6-metylfenolu a b) aspoň jednej zlúčeniny zo skupiny tris(4-nonylfenyl)fosfit, tris(2,4-di-t-butylfenyl)fosfit,3,9-bis(stearyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa- 3,9-difosfaspiro[5.5]undekán, tetrakis(3-dodecyltio-propionyloxymetyl)metán, bis[beta-(n-tridecyloxykarbonyl)etyl]merkaptán, 3,9-bis(2,4-di-t-butylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-...

Spôsob výroby vakcín proti dermatofytózam zvierat a dermatofytických alergénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279831

Dátum: 13.04.1999

Autori: Vrzal Vladimír, Rybnikář Alois, Chumela Josef

MPK: A61K 39/00, A61K 41/00, A61K 39/35...

Značky: dermatofytických, proti, spôsob, dermatofytózam, zvierat, výroby, alergénov, vakcín

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby vakcín proti dermatofytózam zvierat, pri ktorom je využitý šetrný spôsob inaktivácie vakcinačných kmeňov dermatofytov ožiarením Co60. Využitie navrhovaného postupu umožňuje tiež pripraviť dermatofytické alergény.

Proteín BCRF1 vírusu Epstein-Barr schopný inhibovať syntézu gama-interferónu, expresný vektor na jeho syntézu a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279830

Dátum: 13.04.1999

Autori: Kastelein Robert, Moore Kevin

MPK: C07K 14/195, C07K 14/01, A61K 38/16...

Značky: epstein-barr, proteín, expresný, obsahom, gama-interferónu, vektor, syntézu, schopný, vírusu, inhibovať, prostriedok, bcrf1, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Proteín je definovaný sekvenciou aminokyselín vzorca (III). Expresný vektor je deponovaný pod depozitným číslom ATCC 68 193. Farmaceutický prostriedok obsahuje proteín BCRF1 v spojení s prijateľným nosičom alebo excipientom. Je použiteľný na liečenie chorôb súvisiacich s nevhodnými imúnnymi odpoveďami spôsobovanými nadmernými hladinami gama-interferónu, ako sú parazitné a alergické ochorenia, poruchy súvisiace s MHC, reumatická artritída,...

Spôsob kontinuálnej výroby 2-furaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279808

Dátum: 13.04.1999

Autori: Ladomerský Juraj, Pajtík Jozef

MPK: B01J 31/04

Značky: 2-furaldehydu, spôsob, kontinuálnej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu kontinuálnej výroby 2-furaldehydu z lignocelulózových surovín s obsahom minimálne 15 % hmotn. pentózanov za prítomnosti neprchavého katalyzátora, napr. kyseliny trihydrogenfosforečnej alebo jej soli. Podstatou riešenia je, že vhodný katalyzátor (na kontinuálnu výrobu z hľadiska korózie, abrázie, prchavosti a aktivity) sa kontinuálne rozstrekuje v hornej časti reaktora na kontinuálne dávkovanú surovinu v množstve 1 až 10...

Aromatické amidínové deriváty a antikoagulačný prostriedok alebo prostriedok vhodný na prevenciu alebo liečbu trombóz alebo embólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279807

Dátum: 13.04.1999

Autori: Yokoyama Yukio, Kanaya Naoaki, Inamura Kazue, Nagahara Takayasu

MPK: A61K 31/38, A61K 31/33, C07C 257/18...

Značky: embólií, vhodný, amidínové, deriváty, aromatické, antikoagulačný, prevenciu, trombóz, prostriedok, liečbu

Zhrnutie / Anotácia:

Aromatické amidínové deriváty všeobecného vzorca (1), význam substituentov R1, R2, R3, R4, A, X a Y a koeficientu n je definovaný v patentových nárokoch, skupina všeobecného vzorca (A) predstavuje člen, ktorý je zvolený zo súboru zahŕňajúceho indolyl, benzofuranyl, benzotienyl, benzimidazolyl, benzoxazolyl, benzotiazolyl, naftyl, tetrahydronaftyl a indanyl a ich farmaceuticky vhodné soli, ktoré majú silný antikoagulačný účinok, prostredníctvom...

Korektor dráhy elektrónového lúča v obrazovkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279906

Dátum: 06.04.1999

Autor: Baranek Mikuláš

MPK: H04N 9/28, H04N 3/22, H01J 29/54...

Značky: dráhy, korektor, lúča, obrazovkách, elektronového

Zhrnutie / Anotácia:

Korektor dráhy elektrónového lúča v obrazovkách je vytvorený snímacím prvkom (2) elektrónového lúča (5) obrazovky (1) s ovládacím elektronickým členom (4), ktorý je vodivo prepojený s korekčným prvkom (3) elektrónového lúča (5) obrazovky (1).

Zariadenie na ovládanie elektrických spotrebičov hlasom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2104

Dátum: 12.03.1999

Autor: Horváth Dušan

MPK: G10L 9/06, G06F 3/16

Značky: ovládanie, zariadenie, elektrických, spotrebičov, hlasom

Text:

...systému do operačnej pamäti počítača na výstupoch paralelného portu sa náhodne striedajú log. 0 a log. 1. To má za následok náhodné spínanie elektrických spotrebičov. Preto je nutné tieto udalosti ošetriť, čo umožňuje časovač Q. Na výstup časovača pripojíme elektronické spínače § 53 a/alebo gg. Je možné kombinovať spínače na spínanie jednosmerného napätia a spínače na spínanie jednofázového striedavého napätia. Pomocou elektronických...

Vnútrodreňový klinec ako implantát na stabilizáciu zlomenín lakťovej kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2103

Dátum: 12.03.1999

Autor: Braunsteiner Tomáš

MPK: A61B 17/56

Značky: klinec, lakťovej, vnútrodreňový, implantát, zlomenín, stabilizáciu, kosti

Text:

...tvarovo riešený tak, aby podľa možnosti s prihliadnutím na variabilitu tvaru dreñového kanála, naliehal na jeho vnútornú stenu. Horná časť, z pohľadu uloženia po implantácii, je širšia. Postupne sa zužuje a okrúhly prierez sa meni na trojuholníkový. ostré hrany klinca trojuholníkového prierezu od dolnej časti klinca naliehajú na vnútornú stenu dreňového kanála lakťovej kosti a zabezpečujú rotačnú stabilitu úlomkov nad a pod zlomeninou. Na...

Vnútrodreňový priestorovo tvarovaný klinec ako implantát na stabilizáciu zlomenín vretennej kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2102

Dátum: 12.03.1999

Autor: Braunsteiner Tomáš

MPK: A61B 17/56

Značky: implantát, klinec, vretennej, tvarovaný, vnútrodreňový, priestorovo, zlomenín, stabilizáciu, kosti

Text:

...bodom fixácie a druhým bodom fixácie a druhým bodom fixácie a tretím bodom fixácie sú variabilné a prispôsobené anatomickým pomerom vretennej kosti. Koniec dolnej časti implantátu je kopíjovitého tvaru a koniec hornej časti implantátu je zohnutý do pravého uhla čo uľahčuje repozíciu a zavedenie do dreñového kanála druhé ho úlomku. Naviac sa zavádzacínástroj sa dá pevne spojiťVýhodou predmetného technického riešenia je to, že využitie...

Oftalmologické kvapky s antimikrobiálnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2101

Dátum: 12.03.1999

Autori: Slučiaková Elena, Ambró Jozef

MPK: C07D 498/06, A61K 9/08, A61K 31/535...

Značky: oftalmologické, kvapky, antimikrobiálnym, účinkom

Text:

...do sterilných fľaštičiek a uzavrie sterilnými uzávermi. Uzavreté fľaštičkysa etiketujú a balia do predpísaných obalov.Množstvá zložiek výrobnej šarže sú lineámou závislosťou množstiev na jedno balenie, t.j. 10 ml.a) Zloženie najedno balenie ofloxacín 0,00500 g hydrogénfosforečnan sodný 0,05000 g dihydrogénfosforečnan sodný 0,04000 g bromid karbetopendecínia 0,00005 g Sterilizovaná destilovaná voda ad 10,00 mlb) Zloženie na jedno balenie...

Ručne vedený manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2100

Dátum: 12.03.1999

Autor: Baran Štefan

MPK: B66F 11/00

Značky: ručné, manipulátor, vedený

Text:

...spüšćacej brzdy a hnacieho mechanizmu s kladkami.Zdvíhací mechanizmu je uložený na pojazdovom vozíku. Páka a zdví~ hací mechanizmus sú spojené váhadlom, ktoré umožňuje vedenie manipulátora.Na obrázku je celková zostava ručne vedeného manipulátora podľa úžitkového vzoru s vyznačením krajných polôh pri štandartnej manipulácii.Príklad usktgçnggia úžitkgvéhg vzoruRučne vedený manipulátor má nosník l, ktorý je valivo alebo klzne uložený vo...

Dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2099

Dátum: 12.03.1999

Autori: Škripko Pavol, Sedlák Michal

MPK: B65G 19/14

Značky: dopravník

Text:

...obrázkov na yýkresoćhNa pripojenom výkrese jena obr. 1 schématiclty znázomený dopravník s horizontálnou dopravou sypkého materiálu. Obr. 2 znázorňuje technické riešenie dopravníka s horizontálnou a vertikálnou dopravou sypkého materiálu so schćmou usmerňovacej jednotky. Obr. 3 znázorňuje jedno konkrétne uskutočnenie ťažného prvku s rozoberateľným diskom. Obr. 4 znázorňujeDopravník pozostáva z napínacej poháňacej jednotky 1 na svojej jednej...

Ovládacia hydraulická jednotka zavzdušňovacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2098

Dátum: 12.03.1999

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 24/00, F16K 21/12, B65D 47/04...

Značky: ovládacia, jednotka, hydraulická, ventilu, zavzdušňovacieho

Text:

...stranou čapom Q na rameno Z páky § ovládajúcej zdvihaciu tyč 2 ventilu LQ dnového výpustu ,pričom spodné úchytné teleso g je uchytené na držiak l 1 plášťa t dnového výpustu. Homý vlnovec l je opatrený homým úchytným telesom 14 , v ktorom je posuvneuložená homá vodiaca tyč lg homého vlnovca l§ , ktorá dosadá na tanier Q zavzdušňovacieho ventilu, pričom home úchytné teleso L 1 je uchyteně vo výstupnom telesa l 7 zavzdušňovacieho ventilu ....

Ručný odšťavovací lis na citrusové a bobuľové plody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2097

Dátum: 12.03.1999

Autor: Uhrín Juraj

MPK: B30B 9/02

Značky: odstavovací, citrusové, plody, bobuľové, ručný

Text:

...páky.Ručný odšťavovaci lis pozostáva z odšťavovacej komory l s výtokovým otvorom umíestneným na jej dne, vytvorenej z plastu,y hornej častí odšťavovacej komory l je umiestnený oceľový hriadel š, na ktorom je umiestnená stláčacia páka g vyhotovená z plastu.Do odšťaxxovacej komory lje odspodu zasunutá dutá nádoba i vyhotovená z plastu , ktorá je zospodu pokrytá gumovou podložkou g.Ovocnú šťavu získame z citrusového plodu tak, že vložíme I.2...

Výrobok na báze tvarohovej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2096

Dátum: 12.03.1999

Autori: Sörmus Aavo, Mika Antonín

MPK: A23G 9/00, A23C 19/02

Značky: tvarohovej, výrobok, hmoty, báze

Text:

...0,005 až 39,995 hmotnostnými masla a 0,005 až 39.995 hmotnostnýíni prírodných ochucujúcích prísad a komponentov (napr. vanílká, kokos, arašidy, oriešky, kakao, káva. ovocné prísady a komponentyVýrobok môže byt mrazený i chladený. Môže byt sformovany do rôznych tvarov, najlep šie do tvam tyčinky, pričom sa najeho povrchu nachádza súvislá vrstva čokoládovej polevyV 0 vyrobku je Liplatnená veľmi vhodna kombinacia tvarohu s ďalšími prisadami,...

Skriňa na osadenie meracej a regulačnej techniky plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2095

Dátum: 12.03.1999

Autor: Čižinský Prěmysl

MPK: F17D 3/01, F16L 57/00

Značky: regulačnej, skriňa, techniky, osadenie, plynů, meracej

Text:

...na skriňu z boku. Obr. 3 znázorňuje základovú dutú štvorbokú tvarovku a obr. 4 znázorňuje plášťovú dutúNa obr. 1 a 2 je skriňa na osadenie meracej a regulačnej techniky plynu. vytvorená z troch na seba uložených základových dutých štvorbokých tvaroviek 1 obdĺžnikového pôdorysného tvaru. na ktoré sú uložené dve duté plášťové štvorboké tvarovky g s jedným otvoreným bokom Q, ktoré majú pôdorysný tvar približne písmena C. Základová dutá...

Forma na tvarovanie tvrdých syrov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2094

Dátum: 12.03.1999

Autori: Hubálek Jiří, Hubálek František

MPK: A01J 25/15, A01J 25/12, A01J 25/13...

Značky: tvrdých, forma, tvarovanie, syrov

Text:

...tvrdých syrov je schematicky znázorriene na priložených výkresoch, kde je na obr. 1 znázornený pohľad na formu podľa technického riešenia, na obr. 2 je znázornený pohľad smerom P z obr. l a na obr. 3 je znázornený pôdorys formy z obr. l. Pohľad na formičku je znázornený na obr. 4a pôdorys formičky z obr. 4 je vyobrazený na obr. 5.Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko je znázornená na výkrese, forma na tvarovanie tvrdých sy rov je...