Archív za 1999 rok

Strana 6

Zariadenie na zlícovanie skružených plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2196

Dátum: 11.06.1999

Autor: Halúz Tibor

MPK: B23K 37/053

Značky: zlícovanie, skružených, zariadenie, plechov

Text:

...dĺžky.Nevýhodou uvedených zariadení je, že na skružených plechoch je nutné v niektorých prípadoch ovalitu plášťa skruženého plechu povytiahnuť, nielen postláčať, čo uvedené zariadenia neumožňujú pri jednom upnutí. Ďalej sú V niektorých prípadoch komplikované, sú ťažké, sú náročné na manipuláciu, nie sú univerzálne, lebo sú konštniované na daný priemer skružených plechov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na...

Bezpečnostné dvere, najmä do bytových priestorov, s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2195

Dátum: 11.06.1999

Autor: Molnár Tomáš

MPK: E05B 45/14, E05B 47/00

Značky: dveře, najmä, bytových, bezpečnostné, diaľkovým, priestorov, ovládáním

Text:

...stranu dverí. Vysielač poplašného zariadenia je mobilný, plní funkciu klasického kľúča a je V držaní u oprávnenej osoby. Je to vysokofrekvenčný vysielač s krátkym dosahom do cca. 30 metrov. Hodnota N je pritom z intervalu 2 až 12.Podstatou technického riešenia je aj taký konštrukčný znak, ktorý spočíva v tom, že výsuvné tyče a elektromotory sú zabudované vo vnútri dverí.Napokon podstatou technického riešenia je aj rozšírenie funkcie...

Zariadenie na letmé vedenie posuvnej brány

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2194

Dátum: 11.06.1999

Autori: Zdechovan Roman, Andreánsky Andrej

MPK: E06B 3/32

Značky: vedenie, posuvnej, brány, zariadenie, letmé

Text:

...obr. 1, na ktorom znázorňuje zariadenie podľa technického riešenia v náryse, pôdoryse a bokoryse.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie pre letmé vedenie posuvnej brány podľa obr. 1 má stojan 1, ktorý pozostáva z predného rámu g na ktorom sú v rovnakej výške pomocou čapovl§ otočne uložené nosné kladky 1 § , 151 a oproti ním sú otočne uložené pritlačné kladky g , 19 na čapoch u , g umiestnených na zadnom ráme § stojanu 1, ale...

Prihnojovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2193

Dátum: 11.06.1999

Autor: Szabó Ľudovít

MPK: A01G 25/00, A01C 23/00

Značky: prihnojovacie, zariadenie

Text:

...čim sa zabráni nadmernému hnojeniu rastlín V predvegetačnom období a následne možnému splavovaniu živín do hibších vrstiev ornice, prípadne do spodných vôd. Navyše je zariadenie ekonomicky výhodné, nakoľko si vyžaduje len minimálne zriaďovacie náklady a úspory sa dosahujú aj tým, že je nižšia spotreba hnojív.Prehľad obrázkov na gjkreseTechnické riešenie zariadenia je zrejmé z obrazku na výkrese, kde je mázornerm schémazapojenia jednotlivých...

Dynamická sedacia podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2192

Dátum: 11.06.1999

Autor: Filo Bohumil

MPK: A47C 27/10, A47C 27/00, A47C 27/08...

Značky: sedacia, podložka, dynamická

Text:

...5 mm, ktorý je umiestnený najednom z vankúšov, ktoré sú navzájom spojene vo svojich stredových oblastiach. Spoj 1 týchto vankúšov medzi sebou je lepený, symetrický na uhlopriečky, kruhový, s priemerom 70 mm a obsahuje tri prieduchy 5 medzi vankúšmi. Priemer prieduchov je výhodne ll mm. Gumený vankúš zahrňuje dve gumové dosky s hrúbkou l mm ktoré sú navzájom spojené lepeným obvodovým spojom z so šírkou lepenej plochy obvodového spoja minimálne...

Kryt karosérie automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2191

Dátum: 11.06.1999

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B60R 13/00

Značky: automobilů, karosérie

Text:

...tvaru karosérie po navlečení krytu na karosériu.Technologicko-konštrukčné vytvorenie prezentuje homogénny návlek,fixovaný na karosériu automobilu kotviacimi popruhmi a zdrho 2 vadlami,zabezpečujúcimi napnutie krytu automobilu a vytvorenie izolačnej,vzduchovej medzery.Návliečka je strihom prispôsobená tvaru konkrétneho typu automobilu.Spôsob manipulácie je mechanický.Výhodou krytu automobilu je pri celoročnej prevádzke auta odsránenie...

Hygienická ochrana sedadla záchodovej misy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2190

Dátum: 11.06.1999

Autor: Fedor Mikuláš

MPK: A47K 13/14

Značky: ochrana, hygienická, záchodovej, sedadla

Text:

...kažóý človek u sebaa môže ho použiť kedykoľvek, nakoľko hygiena ne verejných toaletných priestranstvách je na veľmi názskej urovni.Výrobok podľa tohto tech. riesenia umožnuje užívanie záchoćcvej misy bez obáv hygienickej nákazy a tiež užívanie záchoćovej misy na verejných priestranstváchPre správne fungovanie je výhcćně aby bol výrobok vyrolenýzo sedadla záchoćovej misy odstrániť e spléChnuť.TEkt 0 sikažóý zabezpečí vlastný ochranu...

Vešiak na súpravu autorohoží

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2189

Dátum: 11.06.1999

Autori: Konvičný Zdeněk, Kleindorf Milan, Mizera Antonín, Mužík Václav, Horák Jaroslav, Dobeš Milan, Mach Jozef

MPK: A47F 7/00

Značky: súpravu, autorohoží, vešiak

Text:

...k nosnému a o omému ča u J P Pvedený V susedstve roviny vešiaka, neznázorňujúcu teda celú sadu autorohoží.Príklad uskutočnenia technického riešeniaVešiak na sadu autorohožíje vytvorený z lepenky o hrúbke 1,5 až 4,5 mm a pevnosti vťahu 22 až 28 MPa. Z obr. 1 priložených výkresov je zrejmé, že telo l vešiaka sa zužuje smerom khomej časti závesu z, zatiaľ čo smerom k dolnej časti sa rozširuje v základňu 3. Záves z má zaoblený tvar s...

Otvorová výplň odolná proti požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2188

Dátum: 11.06.1999

Autor: Kalinič Štefan

MPK: E06B 5/16, E06B 3/54

Značky: požiaru, proti, výplň, otvorová, odolná

Text:

...technické riešenie bude podrobnejšie opísané na konkrétnom príklade vyhotovenia pomocou priloženého obr.,na ktorom je V reze znázornený príklad vyhotovenia otvorovejvýplne odolnej proti požiaru.Príkladná otvorová výplň odolná proti požiaru navodorovné zasklievanie je tvorená jedným sklom 3 sozvýšenou stabilitou za vyšších teplôt. Sklo 1 je na svojej jednej strane opatrené vypeňovacím gélom g, na ktorom je 1 jeumiestnené prídavné...

Zariadenie na diaľkové rádiové ovládanie lokomotív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2187

Dátum: 11.06.1999

Autor: Truben Milan

MPK: B61L 3/00

Značky: rádiové, zariadenie, ovládanie, lokomotiv, diaľkové

Text:

...- 9 stupňov- ovládanie elektromagnetického spriahadla vpredu i vzadu- zastavenie lokomotivy pri nesprávnom vyhodnotení povelu alebo pri strate spojenia ,čo je indikované zvukovou signalizáciou (pišťala)- zastavenie lokomotivy v prípade pádu obsluhy na zem (naklonenie ovládača do inej než vodorovnej polohy o viac ako 45 stupňov) po určitej nastavenej dobe i- zastavenie lokomotivy v pripade poklesu napätia akumulátora pod povolenú hranicu, čomu...

Zariadenie na ovládanie štvorstupňovej dvojtokovej prevodovky radenej pod zaťažením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2186

Dátum: 11.06.1999

Autor: Dratva Bystrík

MPK: F16H 61/00

Značky: převodovky, radenej, štvorstupňovej, dvojtokovej, zariadenie, ovládanie, zaťažením

Text:

...tvorí rotačný rozvádzač 36 z ktorého je privádzaný tlakový olej do lamelových spojok v 1 a 38, ktoré sú v paralelnom zapojení, pričom spojka 31 je tlaková.- pozitívna, to znamená, že je zopnutá silou vyvodenou tlakom hydraulickej kvapaliny a spojka g je pružinová - negatívna, to znamená, že sa rozpája tlakom hydraulickej kvapaliny.Proces radenia nového stupňa prebieha tak, že sa privedie signál na elektromagnet rozvádzača,ktorý privedie...

Toaletná súprava s pokrývkou WC dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2185

Dátum: 11.06.1999

Autor: Mackovichová Zdenka

MPK: A47K 13/16, A47K 13/14, A47K 17/00...

Značky: dosky, toaletná, súprava, pokrývkou

Text:

...sa umožní vyberanie čistých papierových hárkov.Hárky papiera sú vo veľkosti toaletnej misy uložené v krabici tak, aby sa dali jednotlivo vyberať. Hárok má v strede otvor v tvare otvoru WC misy prerezaný prerušovaným rezom tak, že drží v piatich bodoch. Pred použitím sa tieto body pretrhnú a hárok sa položí na WC dosku. Po použití sajednoducho spláchne.Technické riešenie Toaletnej súpravy s pokIývkou WC dosky je konštruované tak,že využitie...

Stavebnicová nábytková zostava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2184

Dátum: 11.06.1999

Autor: Krňanová Daniela

MPK: A47B 47/00, A47B 87/00

Značky: zostava, nábytková, stavebnicová

Text:

...Na obr.3 je znázomený detail spájaného miesta dvoch dielcovStavebnicová nábytková zostava pozostávajúca (viď. obr.l) zo základného dielca Z,prvého variantného dielu v a druhého variantného dielu XE je v štyroch variantách voľného uloženia znázornená na obr.2. Zostava a je klasicky zložená uložením druhého variantného dielca m vedľa variantný dielec v a na tento dielec /1 je položený základný dielec z. Zostava b už využíva výhody tohoto...

Zariadenie na realizáciu ureázového testu kombinovaných biopsií dutiny/tela žalúdka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2183

Dátum: 11.06.1999

Autori: Heckenmüller Harald, Meyer Hansjörg

MPK: A61B 10/00, B01L 3/00, C12Q 1/58...

Značky: testu, kombinovaných, žalúdka, biopsii, realizáciu, ureázového, zariadenie

Text:

...testamkdáva zreteľne horšie výsledky nežkombinované vyšetrenie biopsie dutiny a tela žalúdka. PodľaBorscha et al. predstavujú kombinované ureázové testybioptických vzoriek dutiny a tela žalúdka racionálny diagnostický spôsob, s ohľadom na pomer nakladu a výsledku. Ureázový test sa považuje predovšetkým za metódu výberu,ked citlivé techniky dôkazu mikroorganizmov, ktoré súV EP-PS 204 438 je popísaný spôsob stanovenia ureázy v materiále...

Testovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2182

Dátum: 11.06.1999

Autor: Kubínyi Robert

MPK: B62D 25/14, G01R 31/40, B62D 63/08...

Značky: zariadenie, testovacie

Text:

...priľahlej strany zástrčky. Okrem toho tieto indíkačné prvky majú vysokú odolnosť voči mechanickým otrasom a rázom. Ich prepojenie s kontaktami kontaktnej ružice je uskutočnené vo vnútri základného telesa, čimje jeho poruchovost obmedzená na minimum.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom je znázornené testovacie zariadenie V pohľade spredu, t.j. na kontorlný panel, osadený LED diódami....

Mlieko s vysokým obsahom vápnika

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2181

Dátum: 11.06.1999

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 9/14, A23C 9/156, A23C 9/00...

Značky: vysokým, vápnika, obsahom, mlieko

Text:

...na 990 kg tekutého mlieka.Pasterizované, alebo UHT ndieko, alebo fermentované mlieko,alebo fermentované termizované, pasterizované alebo UHT mlieko obsahujúce prídavok 82 kg sušeného mlieka na 918 kg tekutého mlieka.Pasterizované, alebo UHT mlieko, alebo fermentované mlieko,alebo fermentované termizované, pasterizované alebo UHT mlieko obsahujúce prídavok 5 kg sušeného mlieka a 1 kg kryštalického chloridu vápenatého na 994 kg tekutého...

Blokovací a posuvný mechanizmus dvojramenných montérskych náradí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2180

Dátum: 11.06.1999

Autor: Radvanec František

MPK: B25B 13/12, B25B 23/00

Značky: blokovací, dvojramenných, nářadí, mechanizmus, posuvný, montérskych

Text:

...dvojramenných montérskych náradí je umiestnený na a v lôžku rovnoramenného šesťhranného tvaru s vnútorným priechodným vybratím, ktore je vytvorené v konštrukcii ramena, do ktorého je suvne vložené rameno svytvorenými blokovacími dierami a s posuvnou drážkou navzájom prepojenými.h) Blokovací a posuvný mechanizmus dvojramenných montérskych náradí jeumiestnený na a v lôžku nepravidelného tvaru s vnútorným priechodným vybratím, ktoré...

Invalidný vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2179

Dátum: 11.06.1999

Autor: Bakoš Ján

MPK: A61G 5/02

Značky: vozík, invalidný

Text:

...kolesa invalidného vozíka vpred alebo vzad od rovnovážnej polohy hnacieho kolesa invalidného vozíka.Vychýlením horného konca páky vpred alebo vzad od rovnovážnej polohy hnacieho kolesa invalidného vozíka je pre rozbeh invalidného vozíka osobou sediacou na invalidnom vozíku potrebná menšia sila ako v prípade keďje hnacie koleso invalidného vozikaspojené s rámom invalidného vozíka pevne.Pritom horný koniecpáky je otočne uchytený v strede...

Potravinárske zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2178

Dátum: 11.06.1999

Autor: Staško Jozef

MPK: A23G 9/22, A23G 9/08

Značky: zariadenie, potravinářské

Text:

...4 znázorňuje rez ůstirnvýstupnej dýzy ďalšieho uskutočnenia. Obr. 5 znázorňuje pohľad na ústie výstupných dýz. Obr. 6 znázorňuje výrobok vyrobený potravinárskym zariadením s dvoma špirálmi, pričom špirála svetlá má vlnovku vytvorenú výstupkom na výstupnej dýze. Obr. 7 znázorňuje výrobok vyrobený potravinárskym zariadením s dvoma špirálmi, pričom špirála tmavá má vlnovku vytvorenú výstupkom na výstupnej dýze. Obr. 8 znázorňuje výrobok s...

Iskrovobezpečné elektronické obvody počítadla prietokomera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2177

Dátum: 11.06.1999

Autori: Trúsik Miroslav, Vozárik Marián

MPK: G01F 1/115, G01F 1/075, G01F 1/60...

Značky: elektronické, prietokomera, počitadla, iskrovobezpečné, obvody

Text:

...Aby nedošlo k popísa nému stavu, k litiovému článku je do série pripojený odpor,ktorý limituje prúd do obvodov elektronického počítadla na bezpečnú úroveň pod minimálne krivky zápalnosti, a tiež limituje nárast povrchovej teploty na bezpečnú úroveň. Odpor musi mat charakter bezporuchovej súčiastky t.j. nesmie byt zatažený viac ako na 2/3 nominálneho výkonu. Aby nebolo možné limitujúci odpor premostit (vyradit skratovanim), spoločne s...

Monofilament na báze termotropného plnearomatického polyesteru a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281410

Dátum: 11.06.1999

Autori: Fusek Karol, Rusňák Rudolf, Janypka Peter, Starigazda Ján, Prekop Štefan, Beluško Štefan

MPK: C08G 63/127, D01D 5/08

Značky: spôsob, termotropného, polyesterů, plnearomatického, monofilament, báze, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Monofilament na báze termotropného plnoaromatického polyesteru má nekruhový prierez s definovaným pomerom dĺžky a šírky prierezu monofilamentu, jemnosť v rozmedzí 100 až 20000 dtex a pevnosť v rozmedzí 10 až 20 cN/dtex. Spôsob prípravy monofilamentu spočíva v zvlákňovaní taveniny termotropného aromatického polyesteru cez otvor zvlákňovacej hubice nekruhového prierezu pri teplotách 300 až 320 °C s následným ohrevom monofilamentu bezprostredne...

Spôsob polymerizácie olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280001

Dátum: 11.06.1999

Autor: Reagen William Kevin

MPK: C08F 4/22, C08F 10/00

Značky: spôsob, olefínov, polymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie olefínov v prítomnosti polymerizačného katalyzátora a kokatalyzátora pripraviteľného vzájomným pôsobením soli chrómu, amidu kovu a éteru, pričom ako katalyzátor sa použije nosičový chrómový katalyzátor obsahujúci titán, uskutočňovaný suspenzným postupom v atmosfére vodíka v rozmedzí od 66 do 110 °C.

Enantiomérne 4-amino-2-cyklopentén-1-metanoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 280000

Dátum: 11.06.1999

Autor: Daluge Susan Mary

MPK: C07C 211/40

Značky: enantiomérne, 4-amino-2-cyklopentén-1-metanoly

Zhrnutie / Anotácia:

Enantiomérne 4-amino-2-cyklopentén-1-metanoly vzorca (VIIIA) a (VIIIB) a ich soli, hlavne s kyselinou dibenzoylvínnou, ktoré slúžia ako východiskové zlúčeniny na výrobu purínových nukleozidových analógov, vhodných predovšetkým na ošetrovanie niektorých vírusových infekcií.

Pyrimidíny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279988

Dátum: 11.06.1999

Autori: Leach Michael John, Hyde Richard Martin, Miller Alistair Ainslie, Nobbs Malcolm Stuart

MPK: A61K 31/535, C07D 239/42, A61K 31/505...

Značky: farmaceutický, obsahom, spôsob, prostriedok, použitie, výroby, pyrimidíny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pyrimidínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená NH2,N-(C1-6alkyl)aminoskupinu alebo N,N-di-(C1-6alkyl)aminoskupinu, R2 znamená NH2, R3 znamená trifluórmetyl alebo -CH2X, kde X je hydroxyskupina, C1-6alkoxyskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo atóm halogénu, R4 a R5 sú každý atóm halogénu a R6 až R8 sú každý atóm vodíka, a ich farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinou. Ďalej je opísaný spôsob prípravy...

Spôsob ovládania na vyvolanie zmeny stavu a prevodové zariadenie s automatickým radením na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279985

Dátum: 11.06.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16D 43/09, F16H 61/02

Značky: ovládania, tohto, změny, automatickým, spôsobu, stavu, spôsob, vykonávanie, radením, převodové, zariadenie, vyvolanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ovládania je určený na vyvolanie zmeny stavu medzi preklzovým stavom a zovretým stavom spojky ovládanej automaticky zvierajúcimi prostriedkami, vyvíjajúcimi zvierajúci prítlak, ktorý sa mení ako funkcia aspoň jednej funkčnej premennej. Uskutočňuje sa tak, že premenný zvierajúci prítlak pôsobiaci na spojku sa dočasne modifikuje krátkym prítlakovým impulzom, pôsobiacim navyše k nemu, v smere zodpovedajúcom uvedenej zmene stavu, čím sa...

Kontinuálny spôsob polymerizácie alfa-olefínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279984

Dátum: 11.06.1999

Autori: Lalanne-magne Claudine, Havas Laszlo

MPK: C08F 2/34, C08F 10/00

Značky: alfa-olefinů, spôsob, polymerizácie, kontinuálny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob polymerizácie alfa-olefínu s 2 až 12 atómami uhlíka v reaktore uvedením plynnej zmesi obsahujúcej alfa-olefín, ktorý má byť polymerizovaný, do kontaktu s katalyzátorom na báze oxidu chrómu na granulovanom nosiči, ktorý bol aktivovaný teplom, pri ktorom je do polymerizačného reaktora zavádzaný alfa-olefín aj katalyzátor konštantnou rýchlosťou.

Preťahovací stroj so skupinou valchovacích dosák na spracovanie priemyselných koží

Načítavanie...

Číslo patentu: 279983

Dátum: 11.06.1999

Autor: Corner Antonio

MPK: C14B 1/40

Značky: spracovanie, koží, stroj, skupinou, valchovacích, priemyselných, přetahovací, dosák

Zhrnutie / Anotácia:

Preťahovací stroj (1) so skupinou valchovacích dosák (6', 6'') na zmäkčovanie a preťahovanie priemyselných koží obsahuje dopravné pásy (3, 4) na presúvanie koží medzi skupinou pohyblivých valchovacích dosák (6', 6'') a skupinou protiľahlých pevných valchovacích dosák (7', 7'') usporiadaných do dvojíc proti sebe. Každá z pohyblivých valchovacích dosák (6', 6'') je pohyblivá vratne kmitavo pomocou motorového pohonu s elektromotorom (M', M'') a so...

Spôsob výroby čistej, nesymetricky disubstituovanej močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279982

Dátum: 11.06.1999

Autori: Auer Egmont, Thonhofer Kurt, Korntner Horst, Wörther Rudolf Helmut

MPK: C07C 275/28, C07D 277/82, C07C 273/18...

Značky: močoviny, spôsob, disubstituovanej, nesymetricky, čistej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R znamená fenylový zvyšok, prípadne substituovaný jedným alebo väčším počtom substituentov zo skupiny atóm halogénu, alkyl, alkoxyl, aryloxyl alebo trifluórmetyl, ďalej môže R znamenať oxazolyl, izoxazolyl, tiazolyl, izotiazolyl, benzoxazolyl alebo benzotiazolyl, vždy prípadne substituovaný jedným alebo väčším počtom substituentov zo skupiny atóm halogénu, alkyl, alkoxyl alebo trifluórmetyl a...

4-Amino-2-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-(2,3,5-trichlórfenyl)pyrimidín, jeho adičné soli s kyselinami, spôsob jeho prípravy a farmaceutické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279977

Dátum: 11.06.1999

Autori: Leach Michael John, Hyde Richard Martin, Nobbs Malcolm Stuart, Miller Alistair Ainslie

MPK: C07D 239/42, A61K 31/535, A61K 31/505...

Značky: adičné, prostriedky, 4-amino-2-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-(2,3,5-trichlórfenyl)pyrimidín, spôsob, kyselinami, obsahom, farmaceutické, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je pyrimidínový derivát, a to 4-amino-2-(4-metylpiperazín-1-yl)-5-(2,3,5-trichlórfenyl)pyrimidín, jeho adičné soli s kyselinami. Ďalej je opísaný spôsob prípravy tejto látky a farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ktoré sú vhodné na liečbu ochorení centrálneho nervového systému, ako je prevencia ischemického poškodenia mozgu.

Spôsob renaturácie denaturovaných bielkovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279976

Dátum: 11.06.1999

Autori: Fischer Stephan, Rainer Rudolph

MPK: C07K 1/02, C12N 9/36, C12N 9/04...

Značky: spôsob, denaturovaných, renaturácie, bielkovín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob renaturácie denaturovaných bielkovín v roztoku v renaturačnom pufri, pri ktorom sa pripraví roztok bielkoviny určenej na renaturáciu v koncentrácii kritickej vo zvolenom pufri a po vzniku poprehýbaného medziproduktu sa pridá ďalší podiel na regeneráciu určenej bielkoviny v množstve potrebnom na dosiahnutie kritickej koncentrácie.

Spôsob výroby 2-perfluóralkyl-3-oxazolín-5-ónových zlúčenín a perfluóralkanoylaminonitrilové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279970

Dátum: 11.06.1999

Autor: Kameswaran Venkataraman

MPK: C07D 263/18, C07D 409/04, C07D 407/04...

Značky: spôsob, zlúčeniny, zlúčenín, 2-perfluóralkyl-3-oxazolín-5-ónových, perfluóralkanoylaminonitrilové, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde n je číslo 1 až 8, význam substituentu R je uvedený v opise, reakciou aminonitrilu s perfluorovaným acylačným činidlom, v prítomnosti rozpúšťadla, prípadne v prítomnosti bázy. Vzniknutý perfluóralkanoylaminonitril sa cyklizuje v prítomnosti kyseliny a aspoň jedného molárneho ekvivalentu vody.

Liečivo zložené z prvej a druhej účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279960

Dátum: 11.06.1999

Autori: Zeppezauer Michael, Leinenbach Hans-peter

MPK: A61K 38/08, A61K 38/00, A61K 38/16...

Značky: zložené, druhej, liečivo, látky, prvej, účinnej

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivo zložené z prvej a druhej účinnej látky, ktoré majú synergický účinok v mieste patogénneho procesu, pričom prvá účinná látka obsahuje aspoň jedno cytostatikum a druhá účinná látka, ktorá má cytostatický alebo cytotoxický účinok, obsahuje aspoň jeden histón alebo aspoň jeden aktívny fragment histónu, alebo kombináciu aspoň jedného histónu a aspoň jedného aktívneho fragmentu histónu.

Sekvencia DNA, plazmid, vektor, hostiteľská bunka, polypeptid typu erytropoetínu, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279959

Dátum: 11.06.1999

Autor: Fu-kuen Lin

MPK: A61K 38/22, C12N 15/16, C07K 14/575...

Značky: erytropoetínu, báze, sekvencia, polypeptid, výroby, hostiteľská, plazmid, spôsob, buňka, farmaceutický, vektor, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná DNA, plazmid, vektor, hostiteľská bunka, polypeptid typu erytropoetínu, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok na jeho báze. Uvedená sekvencia DNA je použiteľná na zaistenie expresie polypeptidového produktu, ktorého štruktúra aspoň sčasti zodpovedá primárnej štruktúre erytropoetínu na zaistenie jeho biologických vlastností spočívajúcich vo zvyšovaní produkcie retikulocytov a červených krviniek v bunkách kostnej drene a vo...

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279954

Dátum: 11.06.1999

Autori: Reimert Rainer, Beisswenger Hans, Schaub Georg, Bandel Gebhard

MPK: F01K 23/06, F23C 11/02, F23C 9/06...

Značky: spalinách, znižovania, obsahu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania obsahu N2O v spalinách sa uskutočňuje tak, že zrnité uhlie a vzduch sa zavádzajú do dolnej časti spaľovacieho priestoru a uhlie sa spaľuje v spaľovacom priestore vo fluidnom stave, z hornej časti spaľovacieho priestoru sa odvádzajú spaliny obsahujúce kyslík a pevné látky do odlučovania, spaliny sa z odlučovania odvádzajú a privádzajú do chladenia a pevné látky sa vedú z odlučovania späť do spaľovacieho priestoru. Do spalín...

Aerosólové balenie so stlačeným plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279953

Dátum: 11.06.1999

Autori: Muckenschnabel Reinhard, Hettche Helmut, Engel Jürgen

MPK: A61K 9/12

Značky: aerosolové, stlačeným, balenie, plynom

Zhrnutie / Anotácia:

Aerosólové balenie so stlačeným plynom na podávanie biologicky aktívnych látok, ktoré ako stabilizátor suspenzie alebo ako mazací prostriedok ventilu obsahuje polyoxyetylénglyceryloleát zvolený zo súboru zahŕňajúceho polyoxyetylénglyceryltrioleát vzorca (I), kde súčet čísiel x + y + z značí číslo 20 až 30, alebo polyoxyetylénglycerylmonooleát vzorca (II), kde n je číslo 30 alebo polyoxyetylénglycerylmonooleát vzorca (III), kde m je číslo 20.

Element jadrového reaktora, najmä absorpčný element

Načítavanie...

Číslo patentu: 279952

Dátum: 11.06.1999

Autori: Sauermann Walter, Rau Peter, Menges Dieter, Schiffer Rolf

MPK: G21C 7/103

Značky: element, najmä, absorpčný, reaktora, jadrového

Zhrnutie / Anotácia:

Element jadrového reaktora je v pozdĺžnom plášťovom telese (4) vybavený koaxiálnym vodiacim kanálom (6) na voľné vedenie tyče (7) pripojiteľné k hornému dielu (30) palivového elementu (29). Na spodnom konci plášťového telesa (4) je spodný diel (3), ktorý je prídržným elementom (33) pripojiteľný k hornému dielu (30) palivového elementu (29). Na zaistenie proti pádu je vodiacemu kanálu (6) priradená voľnobežka na tyč (7), pričom prídržný element...

Spôsob výroby tepelného výmenníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279951

Dátum: 11.06.1999

Autori: Cottone Andrew Bohn, Saperstein Zalman Philip

MPK: B23K 1/00, F28F 7/00

Značky: výroby, tepelného, spôsob, výmenníka

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tepelného výmenníka, pozostávajúceho z rúrok s rebrami, keď jedna zo súčastí je zhotovená zo železného materiálu a druhá z hliníka. Súčasť zo železného materiálu sa vybaví povlakom obsahujúcim hliník a súčasť z hliníka sa vybaví krycou vrstvou obsahujúcou hliník, súčasti sa priložia k sebe do požadovanej polohy a nanesie sa na ne tavivo, potom sa súčasti ohrejú na teplotu dostatočnú na aspoň čiastočné roztavenie krycej vrstvy a...

Spôsob výroby debniacich prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279948

Dátum: 11.06.1999

Autor: Krecké Edmond

MPK: E04B 2/86

Značky: výroby, debniacich, prvkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby debniacich prvkov so stenami (1) a spojovacími prvkami (20) v tvare písmena I s dvoma prírubami (12) umiestnenými na navzájom protiľahlých stenách (1) a medzikusom (13, 23, 33) sa na vnútornej strane steny (1) uloží šablóna (2), ktorá má otvory (5) zodpovedajúce tvaru príruby (12). Do otvorov (5) sa naplní tekutá malta (6) a hladko sa urovná. Pritom sa kvôli spojeniu tekutej malty (6) a steny (1) medzi nimi pôsobí adhéznym...

Plochý terapeutický systém, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279947

Dátum: 11.06.1999

Autori: Wolter Karin, Reinhardt Joerg, Simon Günther, Herrmann Fritz, Hoffmann Hans-rainer, Kissel Thomas

MPK: A61M 37/00

Značky: výroby, systém, terapeuticky, použitie, spôsob, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý terapeutický systém na podávanie účinných látok kožou so zásobníkom alebo zásobníkmi (5) účinnej látky a plochami (2, 8, 13) na odovzdávanie účinnej látky a s týmito v rovnakej úrovni ležiacimi plochami (1, 7, 12) samolepiacimi na kožu a usporiadanými na strane kože má plochy (1, 7, 12) samolepiace na kožu usporiadané bez prerušenia po celej ploche styku s kožou a pomocou úsekov odovzdávajúcich účinnú látku má vytvorené prerušenia alebo...

Zariadenie na uľahčenie štartu studeného spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279936

Dátum: 11.06.1999

Autori: Hlavňa Vladimír, Jursa Peter

MPK: F02N 17/08

Značky: motora, uľahčenie, spaľovacieho, studeného, zariadenie, startu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na uľahčenie studeného štartu spaľovacieho motora obsahuje spojovaciu komoru (1), ktorá je pripojená jedným svojím koncom k nasávaciemu traktu (2) motora a druhým koncom k výfukovému traktu (3) motora. Medzi spojovacou komorou (1) a nasávacím traktom (2) je umiestnený rozvádzací člen nasávania (5). Medzi spojovacou komorou (1) a výfukovým traktom (3) je umiestnený rozvádzací člen výfuku (4).