Archív za 1999 rok

Strana 3

Enantiomérne purínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280216

Dátum: 08.10.1999

Autor: Daluge Susan Mary

MPK: C07D 473/00, C07D 473/32, A61K 31/52...

Značky: obsahom, výroby, deriváty, purinové, spôsob, farmaceutické, prostriedky, použitie, enantiomérne

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka 6-substituovaných purínkarbocyklických nukleozidov všeobecného vzorca (I), kde R znamená cyklopropylaminoskupinu alebo N-cyklopropyl-N-metylaminoskupinu a A znamená 2-cyklopentén-1-metanol-4-ylovú skupinu, buď v [1S,4R] alebo [1R,4S] konfigurácii, a ich soli, estery vybrané zo skupiny z esterov mono-, di- alebo trifosfátov, sulfonátov, aminokyselín a karboxylových kyselín s C1-18alkylovou alebo fenylovou skupinou, ako aj soli...

Spôsob výroby medziproduktu dimetyltereftalátu určitej čistoty, jeho ďalšie spracovanie na čo najčistejší dimetyltereftalát a/alebo stredne alebo vysoko čistú kyselinu tereftálovú

Načítavanie...

Číslo patentu: 280211

Dátum: 08.10.1999

Autori: Korte Hermann-josef, Neutzler Hans, Schroeder Johann, Wirges Ralf, Miletic Anton, Schoengen Anton

MPK: C07C 67/39, C07C 67/52, C07C 69/82...

Značky: spracovanie, vysoko, určitej, tereftálovú, kyselinu, dimetyltereftalátu, stredne, najčistejší, spôsob, dimetyltereftalát, výroby, čistú, medziproduktu, čistoty

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe medziproduktu dimetyltereftalátu oxidáciou zmesi obsahujúcej prevažne p-xylén a metylester p-toluylovej kyseliny v kvapalnej fáze plynom obsahujúcim kyslík, esterifikáciou vznikajúcich kyselín metanolom, destilačným alebo rektifikačným oddelením esterifikovaných produktov na frakciu bohatú na metylester kyseliny p-toluylovej, frakciu obsahujúcu viacej ako 99 % hmotn. dimetyltereftalátu a jeho izomérov a zvyškovú frakciu obsahujúcu...

Zapojenie na zníženie napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2290

Dátum: 10.09.1999

Autori: Kesegh Vladimír, Kováčik Vladimír

MPK: H05B 41/42

Značky: zapojenie, zníženie, napätia, napájacieho

Text:

...elektrickej energie znížením vlastných strát autotransfonnátora . K zvýšeniu úspor elektrickej energie prispieva aj to, že pri napájaní osvetľovacích telies menovitým napätím siete je zrušená funkcia autotransformàtora , čiže nie sú žiadne straty elektrickej energie na samotnom stmievači z titulu strát na autotransformátoreNahradením stýkača dimenzovaného na veľkosť priameho prúdu zo siete a dvoch spozďovačov spínania stykačov, stýkačom na...

Zalomený štetec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2289

Dátum: 10.09.1999

Autor: Gernic Karol

MPK: A46B 9/02, A46B 9/00, A46B 9/08...

Značky: zalomený, štetec

Text:

...výrobku, ktorý sa dosiaľ na trhu nevyskytuje. Nový výrobok je praktický. Jednoduchá jeho konštrukcia ho predurčuje pre použitie do každej domácnosti na špeciálne práce. Má široké upotrebenie v stavebníctve ale ajv domácnostiach. Je variabilný čo sa týka priemerov štetinovej násady a tvaru.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov, na ktorýchobrázokt zobrazuje zalomený štetec v bokoryse. Na obr. 2 je...

Kvapalné hnojivo na báze bioprocesných organických odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2288

Dátum: 10.09.1999

Autori: Mareš Bohumil, Beran Zdeněk

MPK: C05F 5/00

Značky: bioprocesných, odpadov, kvapalné, báze, hnojivo, organických

Text:

...použitia melasových výpalkov ako hnojiva čiastočne odstraňuje postup podľa patentu CZ 278603. Zloženie melasových výpalkov,pokiaľ sa týka základných živín, sa upravuje prídavkom roztoku amonných solí kyseliny fosforečnej alebo dusičnanu amonného alebo síranu amonného. Účinnost tohoto postupu je výrazne obmedzená nízkou rozpustnostou fosforečnanov spolu s vysokým stupňom nasýtenia zahusteného roztoku organických a anorganických látok, ktoré...

Zásobník na skladovanie vyhoretého jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2287

Dátum: 10.09.1999

Autor: Horňák Drahoslav

MPK: G21C 19/07

Značky: vyhoretého, jadrového, skladovanie, zásobník, paliva

Text:

...Obr. 7 a znázorňujeusporiadanie tvarových dištančných vložiek medzi absorbčnýmipuzdrami a vytvorenie nábehov na horných častiach apsorbčných puzdier a obr. 7 b znázorňuje naviac uchytenie palivovej kazety v absorpčnom puzdre uloženom v strede Štyridsatdeváť prvkového zväzku. Obr. 8 znázorňuje úpravu navádzacich a fixačných čapov nazabezpečenie polohy zásobnikov pod vodnou hladinou.Základová doska 1 (obr. 3 a) sa opatrí podložkami Q napr....

Absorpčné puzdro

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2286

Dátum: 10.09.1999

Autor: Horňák Drahoslav

MPK: G21C 19/07

Značky: absorpčne, puzdro

Text:

...chladenie.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje pohľad na polovicu absorľčného puzdra rozloženého do plášta, obr. 2 rez A - A hornou častou s nábehom,na obr. 3 je nakreslené usporiadanie dna s tromi priečnikmi a naobr. 4 je usporiadanie dna so štyrmi priečnikmi.Absorbčné puzdro zásobníka na skladovanie vyhoretého jadrového paliva pod vodnou hladinou, najmä v...

Zapojenie svetelných a tlačidlových rozvodov v poschodových budovách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2285

Dátum: 10.09.1999

Autori: Rischer Miroslav, Chudý Ján

MPK: H05B 39/04

Značky: světelných, budovách, rozvodov, zapojenie, poschodových, tlačidlových

Text:

...budove. Z praktického hľadiska je N celé číslo 1 až12. Schodiskové rozvody, vonkajšie chodbové rozvody a vnútorné chodbovérozvody sú napájané buď dvojvodičovým stúpacim vedením alebo trojvodičovým stúpacim vedením a pritom pozostávajú zo svetelného okruhu,tlačidlového okruhu a časovacieho okruhu. Vo vnútorných chodbových rozvodoch sú svetelné okruhy, tlačidlové okruhy a časovacie okruhy z troch po sebe nasledujúcich poschodí pripojené na...

Skriňa regulácie tlaku a merania spotreby plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2284

Dátum: 10.09.1999

Autori: Jankech Dominik, Miklánek Ladislav, Gurňák Jiří, Pupák Anton, Ciferský Jozef

MPK: G01F 15/14

Značky: spotřeby, merania, tlaku, skriňa, plynů, regulácie

Text:

...riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 celkové usporiadanie skrine regulácie tlaku a merania spotreby plynu, obr. 2 rez horizontálnou rovinou A~A prechádzajúcou ochranným plášťom s uchytením ochranného plášťa na nosnom prvku, obr. 3 a 4 osadenie skrine do základu na voľnom priesťranstve, obr. 5 znázorňuje nosnú konštrukciu na uchytenie plynomerných armatúr a obr. 6 osadenie skrine pričiastočnom...

Kompaktný zásobník na skladovanie vyhoretého jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2283

Dátum: 10.09.1999

Autor: Horňák Drahoslav

MPK: G21C 19/07

Značky: skladovanie, vyhoretého, paliva, jadrového, zásobník, kompaktný

Text:

...pásov ohnutých do tvaru písmena V vo vrcholoch vždy po dvoch pevne spojených, sasa znížením operácií uskutočňovaných zváraním dosiahne zníženiečasovej náročnosti a tým tiež zlacnenie technológie výroby pri súčasnej eliminácii tepelnej deformácie základovej dosky. Okrem úspor dosiahnutých značnými materiálovými úsporami na dĺžke absorřčných puzdier sa dosiahne účinnejšia cirkulácia chladiacej vody na odvod tepla vyvýjaného vyhoreným palivom,...

Odpružené výkyvné uloženie koliesok s brzdou a plynulým brzdným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2282

Dátum: 10.09.1999

Autori: Divulit Erik, Divulit Dušan

MPK: A63C 17/14, F16D 55/00, A63C 17/06...

Značky: odpružené, účinkom, výkyvné, uloženie, plynulým, brzdou, koliesok, brzdným

Text:

...a brzdou. Táto sila sa neprenáša do podlahy a tým nedochádza k jej poškodzovaniu. Mechanizmus výkyvu umožňuje vytvorenie viacerých pracovnýchrežimov, pričom funkčnosť týchto pracovných režimov zaisťuje pružinový mechanizmus. Vzájomnou interreakciou mechanizmu výkyvu a pružinového mechanizmu sa vytvárajú pracovné polohy a to v odlahčenom stave, v jazdnom režime a v brzdnom režime. Podstatou mechanizmu výkyvu je skutočnosť, že o pevný rám...

Mrazuvzdorná kvapalina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2281

Dátum: 10.09.1999

Autori: Taška Marián, Galbavý Pavol, Hulík Milan

MPK: C09K 3/18

Značky: kvapalina, mrazuvzdorná

Text:

...kvapalín, yrá angcnľadu na volných priestranstvách, ale teto kvapalinynesnĺňajú pre takéto použitie ekologické, antkorózneani ekonomické knité Tałąto negatíñle je nožné 21061110 ui aj 5.0.9131 všeobecne používa-mi tecłmicłüć. so (Iíaľl), ktorá.l 0 í.ílli 50 VE.CiLl 5301103 Cslcugsjątąr Určitgf c 251 ro voda coz ».1.~ 3 i,z 1 cli.lstjýcš 25.ČLČ 11111-s.1 ne ž-àirolcých łrcaxzxzuziacł koncentráciemozne üosiah nút VýlLO-ČJILÉ xrýrzzleúlcy 2...

Riadiaci obvod prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2280

Dátum: 10.09.1999

Autor: Twiddy Bernard William

MPK: G05D 7/01, F23N 1/00

Značky: prietoku, riadiaci, obvod

Text:

...paliv.Aby mohlo byt technické riešenie ľahšie pochopené, je ďalej daný jeho opispomocou príkladov a odkazov na sprevádzajúce výkresy.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je schéma riadiaceho obvodu prietoku podľa tohto technického riešenia.Obrázok 2 je pohľad v priereze na časť riadiaceho obvodu prietoku ukázaného na Obrázku 1.Obrázok 3 je graf tlakových charakteristík práce riadiaceho obvodu prietoku z Obrázku 1.Obrázok 4 je graf...

Zariadenie na tvarovanie roztiahnutého kovového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2279

Dátum: 10.09.1999

Autor: Giorgadze Nodar

MPK: B21D 51/08

Značky: zariadenie, tvarovanie, roztiahnutého, materiálů, kovového

Text:

...telieska si zachovávajú svoj tvar, to znamená , že pri niekoľkonásobných otrasoch pri jazde by sa nemali deformovat.Nevýhodou zariadenia je nízky výkon spracovania tvarovaného materiálu a jeho nepohybIivost.Nevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje zariadenie natvarovanie roztiahnutého kovového materiálu určeného na výrobu plniacich teliesokdo palivových nádrži, ktoré pozostáva zo stojanu na ktorom sú upevnenénavádzacie...

Tesnenie zadných dvier veľkoobjemového kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2278

Dátum: 10.09.1999

Autori: Cíger Jozef, Franek Marián

MPK: B65D 90/08

Značky: zadných, velkoobjemového, kontajnera, dvier, tesnenie

Text:

...usporiadania tesnenia pre nižší tlak a na obr. č. 2 je znázornený detail usporiada nia tesnenia pre vyšší tlak.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPlášť kontajnera 1 vyrobený z plechu prečnieva za výstu hu kontajnera 2 vyrobenú z tenkostennej štvorcovej trubky.Ploché gumené tesnenie 3 obdĺžnikového prierezu je zovreté me dzi prečnievajúcim plášťom kontajnera 1 a prítlačným uholní kom 4 v tvare písmena L. Ku plášťu kontajnera 1 a ku...

Parkúrová prekážka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2277

Dátum: 10.09.1999

Autor: Líner Miroslav

MPK: A63K 3/00

Značky: parkúrová, prekážka

Text:

...výseku jednej tretiny kružnice, ktorá je privarená na vodorovné ukončenie dvakrát zvisle smerom hore zalomenej časti, pričom zalomenie je pravouhlé a pomer medzi za sebou nasledujúcimi üsekmi je 2 1.Plastová bariéra je dutá plastová rúra. Jej farebnéMedzi výrazné výhody technického riešenia plastovej parkúrovej prekážky patrí najmä jej vysoká bezpečnost v porovnaní s drevenou parkúrovou prekážkou, čim dochádza k zlepšeniu zdravotných...

Zariadenie na demonštráciu dynamických procesov v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2276

Dátum: 10.09.1999

Autori: Reguli Ján, Teplanová Katarína

MPK: G09B 23/06, G09B 23/12

Značky: procesov, zariadenie, demonštráciu, kvapalinách, dynamických

Text:

...podľa účelu použitia.Zariadenie podľa technického riešenia ilustrujú aleneobmedzujú nasledujúce príklady uskutočnenia. Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie pozostáva zo štyroch sklenených uzavretých trubíc osadených V drevenom. ráme. Trubice sú naplnené roztokom etanolu a vody, pričom V jednotlivých trubiciach je hustota odstupňovaná V rozsahu od 910 do 980 kg m. V každej trubici sú umiestnené polyetylénové granulky V počte 30...

Stĺpy na zdvíhanie a prenášanie nákladu získané pomocou sekčných tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2275

Dátum: 10.09.1999

Autor: Tartara Giampiero

MPK: B66F 9/08

Značky: prenášanie, zdvíhanie, stĺpy, pomocou, sekčných, získané, tyčí, nákladu

Text:

...keďže sú podopreté iba na strane zvlnenia, musí byt pridané dodatočné bezpečnostné upínanie pre prípady, kedy horné koliesko nezostane oproti takejto vlne. stĺpy získané pomocou špeciálnych sekćných tyčí so stredným tvarom medzi C a T majú za sebouzoradené sekčné tyče, a teda sú obmedzené vo veľkosti, majúkolieska s meniteľnou vzdialenosťou medzi stredmi, majú dodatoćnú čast, ktorá umožňuje podopretie (aj keď lenčiastočné) horných koliesok...

Jednokotúčová výsevná pätka s bočnou clonou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2274

Dátum: 10.09.1999

Autor: Knoll Jozef

MPK: A01C 7/16

Značky: jednokotúčová, výsevná, pätka, clonou, bočnou

Text:

...na gjlueseTechnické riešenie zariadenia je zrejmé z výkresu, na ktorom je mázomený nârys a pôdorys jednokotúčovej výsevrtej pätky s bočnou clonou. Smer pohybu zrna z dávkovačaje znázornený šipkamLV pôdoryse je znázornená nastavenie kotúča pod ostrým uhlom voči smeru pojazdu sejačky, vyklonenie zadnej časti clony pod malým uhlom. iJednokotúčovú výsevnú pätku s bočnou clonou tvorí nosníkJ, na ktorom je upevnená luubostenná mirka 2 na prívod...

Izolácia vodivých jadier káblových súborov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2273

Dátum: 10.09.1999

Autor: Kupilík Pavel

MPK: H01R 4/70, H01B 17/58

Značky: vodivých, jadier, izolácia, súborov, káblových

Text:

...spojovačom. Keramický prvok l, teda rúrka, prekrýva i obidva konce izolácie kábla, ako je zrejmé z obrázku 1. Povrch rúrky je na vonkajšej strane pokovený, pretožekeramický prvok 1 slúži zároveň ako tienenie konštrukcie.Pri spájaní sedemžilového kábla bol ako keramický prvok l použitý keramický valec so siedmymi otvormi na žily kábla. Vovnútri každého otvoru valcaje umiestnený spoj jadier z,žily sú medzi káblom a kerarnickým prvkom 1 vedené...

Snímacie a projekčné zariadenie s priestorovým efektom dynamických obrazov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2272

Dátum: 10.09.1999

Autor: Krajčírovič Dušan

MPK: G03B 21/26, G02B 27/22, H04N 13/04...

Značky: obrazov, dynamických, snímacie, projekčné, efektom, zariadenie, priestorovým

Text:

...priezormi. Pokusy tejto projekcie V televíznej technike/2 D/ a /3 D/ modelovanie je softvérové vytváranie dvojrozmerných a trojrozmerných obrazov, je vhodné len pre počítačovútechniku a len pre imaginárne obrazy, nie pre reálne obrazy.Najlepšie výsledky priestorovej projekcie pre dynamické obrazy sa dosiahli holografickou technológiou. Táto má však svoje podstatné obmedzenia. snímanie obrazov sa uskutočňuje V tme a za použitia laserovej...

Zariadenie na výrobu čerpateľných maltových hmôt na stavenisku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2271

Dátum: 10.09.1999

Autor: Widl Johann

MPK: E04G 21/04, B28C 7/12

Značky: zariadenie, stavenisku, maltových, výrobu, hmot, čerpateľných

Text:

...bolo vo vnútri zariadenia transportovane v smere odvzdušňovacej rúry čo najmenšie množstvo suchého materiálu, je plniaci Iievik rozdelený priečnou stenou na prvý priestor, kde vyúsťuje hrdlo prívodu suchého materiálu, a na druhý priestor, z ktorého vychádza odvzdušňovacia rúra.Na uľahčenie čistenia zariadenia je priečna stena upevnená tak, že ju možnoPrehlad obrázkov na výkreseNa obrázku je príklad uskutočnenia podľa vynálezu znázornený...

Zariadenie na rozťahovanie kovového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2270

Dátum: 10.09.1999

Autor: Giorgadze Nodar

MPK: B21D 31/04

Značky: kovového, zariadenie, materiálů, rozťahovanie

Text:

...valca , opatreného bizdou, série navádzacích valcov , striekacej dýzy , upevnenej na ráme , rezných perforovacích valcov umiestnených pod krytom a poháňaných elektromotorom. Na spodnej strane rámu je umiestnené regulačné ústrojenstvo a podávacie ústrojenstvo , ktoré je usporiadané pod rozťahovacím ústrojenstvom a ďalej je opatrené regulačným navíjacím ústrojenstvom. Roztahovacie ústrojenstvo je tvorené kúžeľom so súvislouPrehľad obrázkov...

Flexibilný exteriérový a interiérový obkladací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2269

Dátum: 10.09.1999

Autor: Endrödi László

MPK: E04F 13/18

Značky: prvok, interiérový, flexibilný, obkládací, exteriérový

Text:

...nosnou fóliou, ktorá zabraňuje lámaníu a trhaniu výrobku.Výhodou flexibilného exteriérového a interiérového obkladového prvku je ochrana jeho flexibilnej vrstvy najmä pri spárovaní, kde sa ihneď po spárovaní jednoducho odstráni. zostane neporušená a čistá flexibilná plocha prvku a ostro ohraničená spára, čo pôsobí veľmi esteticky.Podstatnou výhodou flexibilného obkladového prvku je jeho ohýbateľnosć do ľubovoľného uhla a po vhodnej...

Imobilizér do dopravných prostriedkov, najmä automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2268

Dátum: 10.09.1999

Autori: Vámoš Štefan, Vámoš Richard, Marčeková Valéria

MPK: B60R 25/00

Značky: prostriedkov, najmä, automobilov, dopravných, imobilizér

Text:

...zo vstupov n vyústuje z centrálnej alebo inej riadiacej jednotky pre zapaľovanie a/alebo vstrekovanie paliva. Pričom kontaktné pole je realizované na dvojradovej kolíkovej svorkovnici. Počet vstupov n sú minimálne 4 páry. Pričom každý zovstupov n môže byt rozčlenený až na 8 konkrétnych vstupov.Mieru zabezpečenia imobilizéra do dopravných prostriedkov,najmä automobilov zabezpečuje zaradenie prídavnej poistkovej skrinky s poistkami medzi n...

Vložka do tvarovacej formy opatrená obmedzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2267

Dátum: 10.09.1999

Autor: Ožana Lumír

MPK: B29C 33/42

Značky: vložka, opatřená, obmedzovačom, formy, tvarovacej

Text:

...nôž formy. Z uvedeného opisu je zrejmé, že Obmedzovače v podstate v zaklopenej polohe zapadajú do okraja vložky tvarovacej formy a vystupujú len v ich okrajovom vybraní. To v svojom dôsledku umožňuje, že pri tvarovaníplastovélio výrobku z fólie v mieste výskytu obmedzovača vzniká odpovedajúci prelis svytvorením výstupku na vnútomú stenu výrobku. Ten pri stohovaní výrobkov spoľahlivo zabraňuje zražaniu výrobkov, napríklad škatuliek na mrazené...

Výmenná termoplastová hokejová čepeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2266

Dátum: 10.09.1999

Autori: Pytel Jaroslav, Vančo Ladislav

MPK: A63B 59/14, A63B 59/12

Značky: výměnná, termoplastová, hokejová, čepel

Text:

...otvory. Dutina V krčku čepeleje určená na zasunutie hokejovej palice (spoj je zabezpečený dvoma poistnými skrutkami)Navrhnuté technicke riešenie je jednoduche lacne a umožňuje rýchlu výmenu poškodenej čepele.Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie je bližšie objasnene pomocou výkresu na ktorom je znázornená kompletná hokejová čepeľ s rozhodujúcimi prvkami technického riešenia, t. j. so znázomenou dutinou v krčku, zosilňovacími...

Krytina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2265

Dátum: 10.09.1999

Autor: Andreánsky Andrej

MPK: E04F 13/08, E04F 13/02

Značky: krytina

Text:

...spočívajú vtom, že nosná dosadacia časť krytiny pozostáva z niekoľkých vrstiev tepelnoizolačných a/alebo zvukovoizolačných a/alebo vodotesných materiálov alebo celá nosná dosadacia časť je vytvorená z tepelnoizolačného a/alebo zvukovoizolačného a/alebo vodotesného materiálu a na jej homej strane je dlaždica, pričom spodná nosná dosadacia časť má po stranách vyhotovené spájacie prvky. Jednotlivé krytiny sa navzájom spájajú tak, že...

Porisko na krompáč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2264

Dátum: 10.09.1999

Autor: Hruboš František

MPK: B25G 1/10, A01B 1/06

Značky: krompáč, porisko

Text:

...reze eíiptickej, ktorá prechádza do oválnej časti, blízkej kruhu, prípadne do kruhovej časti.Nevýhodu riešenia tvorí skutočnosť, že pri silnejšom páčení a kopaní je slabý koniecporiska, ktorým sa nedá vytvoriť dostatočná sila na páke.Uvedené nedostatky odstraňuje riešenie poriska na krompáč, ktorého podstatu tvorískutočnosť, že koniec oproti upevňovacej časti má oválne slzíčkové rozšírenie.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom vyobrazení...

Ľahko rozoberateľné spojenie doskových častí s možnosťou otáčania do 360°

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2263

Dátum: 10.09.1999

Autori: Krajčovičová Ingrid, Linhard Ľubomír

MPK: F16B 5/00

Značky: spojenie, ľahko, 360°, rozoberateľné, doskových, otáčania, možnosťou, částí

Text:

...zostáv-u závesu na jednej spájanej časti, obr.2 popisuje uloženie posuvného čapu, obr.3 montáž spojovacej platničky v jednej spájanej časti. Obr.4 objasňuje montáž čapu a zakrytie montážneho otvoru, obr.5 znázorňuje spojenie dvoch častí. Na obr.6 je možné uloženie montážneho otvoru a ovládacej drážky čapu. Rôznu kombináciu tvarov priečnej drážky, spojovacej platničky a tvarov hrán vo vzťahu ku vzájomnemu pohybu naznačuje obr.7.Otočné...

Konštrukčné jadro trojrozmerného betonárskeho výstužného roštu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2262

Dátum: 10.09.1999

Autor: Čeřovský Jaromil

MPK: E04C 5/06

Značky: konštrukčné, jádro, výstužného, betonárskeho, trojrozměrného, roštů

Text:

...sú nevhodné tak pre hromadnú výrobu, ako aj pre všeobecnéstatický kompletných priestorových trojrozmerných roštova/alebo aspoň ich samonosných nekompletných častí, t.j. ichkonštrukčných jadier, doteraz bránili nasledujúce prekážkya) všeobecne overená platná jednotná a prakticky použitelná statická výpočtová metóda navrhovania vhodných typov kompletných priestorových trojrozmerných roštov doteraz neexistovala, b) nemožnosť stanovenia...

Športová obuv s priehlavkom z tkaniny z aramidových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2261

Dátum: 10.09.1999

Autor: Pesallaccia Enrico

MPK: A43B 5/00, A43B 5/02

Značky: aramidových, športová, priehlavkom, tkaniny, vlákien

Text:

...ako prídavok k filmu g, môže byt povrch Q natretý zvyčajným vodu odpudivým náterom. Táto vlastnosť nepriepustnosti je dôležitá. V tomto ohľade tkanina z aramidových vlákien v značnom rozsahu absorbuje (bez toho, aby prepúšťala) vodu a vlhkosť, takže je vhodná na zaistenie toho, aby vlhkost nemohla prenikať do topánky. Využitím dobrej krycej a/alebo vodotesnej vlastnosti tejto tkaniny sa obuv nemôže používaním stat tažkou a nespôsobuje žiadny...

Plastový obkladový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2260

Dátum: 10.09.1999

Autor: Dovičin Daniel

MPK: E04F 13/18

Značky: systém, obkladový, plastový

Text:

...kde obr.1 znázorňuje čelný pohľad na časť steny kde sú upevnené plastovéobkladové dosky. Obr.2 nám znázorňuje celkovú zostavu hlavných prvkov, rez plastovýmobkladovým systémom a jeho spôsobu upevnenia.Obr. 3 znázorňuje detail plastového upinacieho prvku a spôsob kotvenía plastových obkladových dosiek V plastovom upínacom prvku. Obr.4 znázorňuje čelný pohľad na plastový upinací prvok, ktorýumožňuje kotvenie štyroch rohov plastových...

Dvojčlenné zariadenie na zlícovanie skružených plechov hrubostenných plášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2259

Dátum: 10.09.1999

Autor: Halúz Tibor

MPK: B23K 37/053

Značky: zlícovanie, plechov, dvojčlenné, hrubostenných, zariadenie, plastov, skružených

Text:

...polohy. Potrebnú silu na odstránenie ovalit zabezpečia hydraulické rozpierky.Prehľad obrázkov na gzkreseTechnické riâenie je bližšie vysvetlené pomocou priložených výkresov, na ktorých sú znázornená dvojčlermé zariadenia na zlícovanie slcmžertýcłi plechov hmbostenných plášťov na obr.l s hydraulickými rozpierkami, ale bez výšku nastavovacích prídavných elementov.Na obr. 2 je znázornená dvojčlenné zariadenia na zlicovanie slquženýcłi...

Zabezpečovacie zariadenie na zabránenie vzniku reťazových havárií motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2258

Dátum: 10.09.1999

Autori: Molnár Štefan, Klincko Adrián

MPK: G08G 1/16

Značky: vozidiel, zabezpečovacie, zabránenie, zariadenie, vzniku, motorových, reťazových, havárií

Text:

...motorové vozidlo vo vzdialenosti cca 300 metrov. Vodič v takom pripade pokračuje vjazde zníženou rýchlosťou a zvýšenou opatrnosťou až do zániku signalizácie, čo znamená, že sa dostal zdosahu signálu havarovaného vozidla.prijmača , Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie zabezpečovacieho zariadenia.objasnené na blokovej schémeZariadenie /obr.1 I pozostáva zvysielača 2 prijmača § a snímača nárazu 1, ktoré tvoria jeden...

Rukavica pre cestnú cyklistiku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2257

Dátum: 10.09.1999

Autor: Poledník Petr

MPK: A41D 19/00

Značky: rukavica, cestnú, cyklistiku

Text:

...B, krivkou Q prebiehajúcou pod ňou pri zápästi dlane a krivkou Q sledujúcou obrys svalu palca, vnútorné palcove pružné pole 30 je obmedzené krivkouQ a krivkou E prebiehajúcou pri koreni palca a vonkajšie palcové pružné pole Q jeobmedzené ukončením palcového rukávika QQ a krivkou E.Podstata technického riešenia je objasnená v ďalšom popise s odkazom nari oen vkres na ktorom ie zednodušene znázornen ohľad na ľavú rukavicu z eidlaňovej strany,...

Feolitový kachľový krb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2256

Dátum: 10.09.1999

Autor: Beňovic Ján

MPK: F24B 1/18

Značky: feolitový, kachľový

Text:

...konštrukčné riešenie spolu s vyššou tepelnou vodivostou a kapacitou feolitového materiálu uľahčí prestup tepla zo spalín do okolia, čím sa podstatne zvýši tepelná účinnost feolitovêho kachľověho krbu.Obrázok č.1 Pôdorysy jednotlivých vrstiev pri skladaní feolitového kachľovêho krbuDruhá a šiesta vrstva Tretia, štvrtá a piata vrstva Siedma až sedemnästa vrstvaKovový polguľový poklop s odtahovým otvoromObrázok č.2 Nárys feolitovêho...

Zariadenie na ohrev a rafináciu tekutého kovu v panve vo vákuovom kesóne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2255

Dátum: 10.09.1999

Autori: Terlecký Jiří, Kotas Bohuslav

MPK: C21C 1/00, C21C 1/06

Značky: ohrev, kesóne, rafináciu, pánve, vákuovom, tekutého, zariadenie

Text:

...procese ohrevu a rañnácie kovu zabráni tým rozstreku kovu a vzdutiu hladiny kovu cez okraj panvy do vnútorného priestoru kesónu.l Prstenec vytvára potrebný reakčný priestor nad hladinou kovu a je vybavený doskou s potrebnými otvormi pre technologické účely, ktoré bránia sálaniu a rozstreku kovu na vrchnák kesónu a na iné vňom umiestnené zariadenia. Prstenec je trvalo zavesený vo vrchnáku kesónu a nekladie žiadne inenároky na manipuláciu a...

Elektromechanický snímač sily-tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280210

Dátum: 10.09.1999

Autori: Koudelka Milan, Žák Rudolf, Babirád Jozef

MPK: G01L 1/04, G01L 23/16

Značky: sily-tlaku, snímač, elektromechanický

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka elektromechanického snímača sily - tlaku na báze vysielača (1) svetelného toku, prijímača (2) svetelného toku a pružného člena. K telesu snímača (5) s vysielačom (1) a prijímačom (2) svetelného toku je pripevnený mechanický pružný člen (3), na ktorý je pripevnený vrchlík (8) a clona (4) na clonenie prechodu svetelného toku medzi vysielačom (1) a prijímačom (2). Tienenie svetelného toku, dosiahnuté pohybom clony (4), je úmerné...

Sulfonylaminokarbonyltriazolinóny, spôsob ich výroby, herbicídne prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280209

Dátum: 10.09.1999

Autori: Babczinski Peter, Santel Hans-joachim, Müller Klaus-helmut, Schmidt Robert

MPK: C07D 401/12, C07D 249/12, A01N 43/653...

Značky: sulfonylaminokarbonyltriazolinóny, použitie, spôsob, prostriedky, herbicídne, výroby, obsahujúce, tieto, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsoby ich výroby, herbicídne prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie na potlačenie nežiaduceho rastu rastlín.