Archív za 1999 rok

Strana 13

Zariadenie na kontinuálnu obnovu štrkového lôžka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279606

Dátum: 11.01.1999

Autori: Wörgötter Herbert, Theurer Josef

MPK: E01B 27/10

Značky: zariadenie, koľaje, obnovu, lôžka, štrkového, kontinuálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (47) má na podvozkoch (48) uložený rám (51) stroja, na ktorom je usporiadané výškovo prestaviteľné brázdiace ústrojenstvo (56) na kontinuálny odber znečisteného štrku, preosievacie ústrojenstvo (58) na čistenie štrku a dopravné ústrojenstvo (59) na prepravu štrku do medziľahlého zásobníka (60). K nemu je priradené zhadzovacie ústrojenstvo (66) na zhadzovanie sypkého materiálu na koľaj (49), prípadne pláň. Medziľahlý zásobník (60) je...

Spôsob výroby podávacej alebo dávkovacej formy liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279603

Dátum: 11.01.1999

Autori: Klein Robert-peter, Anhäuser Dieter

MPK: A61K 9/70, A61K 9/44

Značky: liečivá, spôsob, výroby, formy, dávkovacej, podávacej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby podávacej alebo dávkovacej formy liečiva, obsahujúcej účinné látky, je založený na potlačovaní, pri ktorom sa polotovar podávacej formy liečiva potlačí tlakovým médiom s účinnou látkou pomocou tampónu tamponážneho potláčacieho zariadenia, a potom sa polotovar obvyklým spôsobom adjustuje.

Spôsob výroby cyklopentanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279597

Dátum: 11.01.1999

Autori: Mravec Dušan, Vojtko Ján

MPK: C07C 49/395

Značky: cyklopentanónu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba cyklopentanónu zo zmesi dimetyladipátu, monometyladipátu a kyseliny adipovej, alebo ich lineárnych kombinácií v podmienkach termickej dekarboxylácie (pyrolýzy) tejto suroviny, typ katalytického reaktora, reakčná teplota, množstvo a typ katalyzátora, prietok suroviny a nepriamo aj reakčný čas a objemové zaťaženie katalyzátora. Opísaný spôsob výroby cyklopentanónu umožňuje jeho kontinuálnu prípravu s vysokou selektivitou a...

Spôsob recyklovania plastov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279594

Dátum: 11.01.1999

Autor: Putsch Peter

MPK: B29C 45/46, B29B 17/00

Značky: plastov, spôsobu, tohto, vykonávanie, recyklovania, zariadenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe recyklovania plastov sa vopred roztriedený odpad z plastov v prvom stupni rozdrobí, zmieša, roztaví, homogenizuje a následne sa privádza do vstrekovacej a tvarovacej jednotky (13). Odpad z plastov sa rozdrobuje, mieša, taví a homogenizuje v hnetači (10), z ktorého sa takto získaná surovina priamo transportuje do vyrovnávacieho zásobníka (12) s regulovanou teplotou, odkiaľ sa surovina vedie do vstrekovacej a tvarovacej jednotky (13)....

Čistiace dvierka do komína

Načítavanie...

Číslo patentu: 279582

Dátum: 11.01.1999

Autor: Ziegler Paul

MPK: F23J 13/08

Značky: komína, čistiace, dvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiace dvierka (6) majú dverový rám (1), komínovú dverovú dosku (7) a s ňou v podstate rovnobežnú vonkajšiu dverovú dosku (8). Komínová dverová doska (7) a vonkajšia dverová doska (8) sú navzájom pevne spojené prostredníctvom dištančných vložiek (9) prídržných skrutiek (10) a sú výkyvné okolo pre obe dverové dosky (7, 8) dverového závesného čapu (5), ktorý je upravený v oblasti roviny vonkajšej dverovej dosky (8). Komínová dverová doska (7)...

Indikátor priechodu poruchového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279581

Dátum: 11.01.1999

Autori: Kolláriková Eva, Kluch Karol, Léder Andrej, Vasiľ Pavol

MPK: G01R 19/15, G01R 19/145

Značky: priechodu, indikátor, prúdu, poruchového

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor prechodu poruchového prúdu má snímací blok (1) tvorený dvojicou snímačov (11) ležiacich v bezpečnej vzdialenosti nad prípojnicami (9) fázy vysokého napätia v transformátorovej stanici a usporiadaných symetricky od strednej prípojnice (9). Výstup je pripojený k logickému bloku (3) s výstupom na signalizáciu a jeho druhý vstup je spojený s výstupom napájacieho bloku (4) spojeného rovnako s logickým blokom (3), ku ktorého ďalšiemu vstupu...

Použitie [[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3-pyridazinyl)- fenyl]hydrazono]propándinitrilu alebo jeho farmaceuticky vhodných solí na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279580

Dátum: 11.01.1999

Autori: Honkanen Erkki, Levijoki Jouko Michael, Haikala Heimo Olavi, Nore Pentti Tapio, Bäckström Reijo Johannes

MPK: A61K 31/50

Značky: použitie, fenyl]hydrazono]propándinitrilu, 4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3-pyridazinyl, výrobu, vhodných, solí, liečivá, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešenia je použitie [[4-(1,4,5,6-tetrahydro-4-metyl-6-oxo-3- pyridazinyl)fenyl]hydrazono]propándinitrilu alebo jeho farmaceuticky vhodných solí, ktoré boli skôr navrhnuté na liečbu kongestívneho srdcového zlyhania, na výrobu liečiva na liečbu alebo prevenciu ischemickej choroby myokardu.

Krídlový vodomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 279578

Dátum: 11.01.1999

Autor: Lange Rudolf

MPK: G01F 1/08

Značky: křídlový, vodoměr

Zhrnutie / Anotácia:

Krídlový vodomer je na kompenzáciu chýb starnutím, vybavený v meracej komore (11) usporiadaným kompenzačným zariadením tvoreným buď sústavou trubíc (3) vždy s pozdĺžnou štrbinou (4), alebo vzdúvacími rebrami (5), usporiadanými radiálne v meracej komore (11) nad krídlovým kolesom (6) alebo pod ním a vybavenými prstencovite vytvorenými drážkami (15). Pri zanesení vodomeru nečistotami sú tým zvýšené otáčky krídlového kolesa (6) automaticky...

Farmaceutická kompozícia a použitie kryštalického Ciclosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279576

Dátum: 11.01.1999

Autori: Morley John, List Martin, Rummelt Andreas

MPK: C07K 7/64, A61K 38/13

Značky: farmaceutická, kompozícia, krystalického, ciclosporinu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na pulmonálne podanie obsahuje ako účinnú látku kryštalický Ciclosporin CY-A/X-III, ktorý má rozmery kryštalickej mriežky a = 1,27 nm, b = 1,57 nm, c = 3,63 nm a objem na asymetrickú jednotku 1,804 nm3, ktorý sa používa pri príprave liečiva na pulmonálne podanie, najmä na liečenie zápalového ochorenia dýchacích ciest pulmonálnym podaním, napríklad astmy.

Spôsob tepelného spracovania odpadu a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279573

Dátum: 11.01.1999

Autori: May Karl, Riedle Klaus, Tratz Herbert, Loesel Georg

MPK: C02F 11/10, C10B 53/02, C02F 11/06...

Značky: odpadů, spôsobu, tepelného, tohto, spracovania, zariadenie, uskutočňovanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odpad sa prakticky bez prívodu kyslíka skarbonizuje pri teplote zhruba od 300 do 700 °C, pričom sa vytvorí plyn a zvyšková látka, ktorá sa rozdelí na jemný podiel a hrubý podiel, pričom sa vylúči hrubý podiel a pri teplotách vyšších ako 1200 °C sa jemný podiel a plyn z nízkotepelnej karbonizácie spáli, takže sa vytvoria spaliny a roztavená troska. Jemný podiel a plyn z nízkotepelnej karbonizácie sa spáli spoločne s prachovým odpadom a/alebo...

Biologicky odbúrateľný materiál, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279572

Dátum: 11.01.1999

Autor: Schroeter Johannes

MPK: C08L 1/08, C08L 3/02

Značky: výroby, spôsob, odbúrateľný, materiál, biologicky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky odbúrateľný materiál, ktorý obsahuje 30 až 85 % hmotn. odbúrateľnej plastickej hmoty na báze polysacharidu, 15 až 70 % hmotn. prírodného škrobu alebo nemodifikovanej celulózy, prípadne aj zvyčajnej pomocnej látky, možno pripraviť tak, že sa biologicky odbúrateľná plastická hmota roztaví pri teplote v rozmedzí od teploty topenia plastickej hmoty až do 240 °C, súčasne alebo následne sa pridá škrob, prípadne nemodifikovaná celulóza,...

Spôsob čistenia oxytetracyklínu a medziprodukt tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279571

Dátum: 11.01.1999

Autori: Čakara Marija, Šuškovič Božidar

MPK: C07C 237/26

Značky: tohto, spôsobu, medziprodukt, čistenia, oxytetracyklinu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrochlorid alebo dihydrát oxytetracyklínu sa za pridania ekvimolárneho množstva koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a počas miešania rozpustí v ľadovej kyseline octovej a v miešaní sa pokračuje 5 hodín. Vzniknutá zrazenina acetátu hydrochloridu oxytetracyklínu sa odfiltruje, premyje ľadovou kyselinou octovou a acetónom a vysuší sa do konštantnej hmotnosti pri zníženom tlaku 2,5 až 3,0 kPa pri teplote 40 °C. Acetát hydrochloridu...

Držiak s nožom rezacieho nástroja, najmä zberových rezačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279570

Dátum: 11.01.1999

Autori: Veverka Josef, Bodlák Ludvík, Martínek Zdeněk, Holas Vilém, Kotrč Jiří

MPK: A01F 29/00

Značky: rezacieho, najmä, nástroja, zberových, rezačiek, nožom, držiak

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak s nožom rezacieho nástroja, najmä zberových rezačiek, tvorený základňou (4) upínacej dosky (1), vybavenou vydutím (9) usporiadaným v podstate rovnobežne pozdĺž reznej hrany (11) noža (5). Vydutie (9) základne (4) je valcovité alebo žľabovité a v neutiahnutom stave vytvára medzeru (10) medzi rovinou čela (12) noža (5) a najnižším miestom základne (4) upínacej dosky (1), ktorej predný okraj je vybavený lopatkou (3), ktorá svojím zakrivením...

Prevodové zariadenie, najmä do vozidiel a spôsob jeho ovládania

Načítavanie...

Číslo patentu: 279569

Dátum: 11.01.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16D 43/12, F16H 61/02

Značky: vozidiel, najmä, převodové, ovládania, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Prevodové zariadenie (1b) obsahuje epicykloidný prevod (7) s korunovým kolesom, spojeným so vstupom (2ab) a planétovým kolesom (9), ktorému je bránené v otáčaní opačným smerom voľnobežným zariadením (16). Nosič (13) planétového súkolesia je pripojený na výstupný hriadeľ (2bc). Korunové koleso (8) a nosič (13) planétového súkolesia môžu byť spojené prostredníctvom spojky (18b), uvádzanej do zopnutého stavu prostredníctvom odstredivých závaží...

Spojovací prvok na spojovanie tyče so styčníkom priestorovej prútovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279568

Dátum: 11.01.1999

Autor: Strässle Marcel

MPK: E04B 1/21, F16B 7/18

Značky: spojovanie, styčníkom, prútovej, tyče, prvok, spojovací, sústavy, priestorovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok sa skladá zo spojovacieho puzdra (3), pripojeného na tyč, a zo svorníka (5), pripojeného na svorník (10). Svorník (5) prechádza priechodným otvorom spojovacieho puzdra (3) a priechodným otvorom vodiaceho puzdra (12), usporiadaného medzi spojovacím puzdrom (3) a styčníkom (10), kde prierez vnútornej časti vodiaceho puzdra (12) a prostrednej časti svorníka (5) je polygonálny na vytvorenie tvarového styku na prenos otočného pohybu...

Použitie flupirtínu alebo jeho terapeuticky zhodnotiteľných solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279567

Dátum: 11.01.1999

Autori: Nickel Bernd, Lobisch Michael, Engel Jürgen, Szelényi István, Venhaus Ralph, Emig Peter

MPK: A61K 31/44

Značky: flupirtínu, použitie, zhodnotiteľných, solí, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie flupirtínu alebo jeho terapeuticky zhodnotiteľných solí na výrobu liečiva na boj proti ochoreniam alebo ich príznakom, ktoré majú pôvod v predpätí svalov alebo sú jeho dôsledkom.

Spôsob výroby mikrobiálnych lipidov pri výrobe kyseliny L-mliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279564

Dátum: 11.01.1999

Autori: Rosenberg Michal, Krištofíková Ľudmila

MPK: C12P 7/64

Značky: lipidov, kyseliny, výroby, spôsob, l-mliečnej, mikrobiálnych, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata daného spôsobu výroby spočíva v tom, že po skončení produkcie L-kyseliny mliečnej sa zvyšuje obsah lipidu v mycéliu vláknitej huby Rhizopus, výhodne kmeňa Rhizopus arrhizus CCM 8109, následnou submerznou kultiváciou pri teplote 25 - 40 °C a hodnote pH 5,0 - 7,5, s možnosťou prídavku látok stimulujúcich akumuláciu lipidov, ako sú estery mastných kyselín, n-alkány, organické kyseliny, ich produkcia stúpa, pričom obsah L-kyseliny mliečnej...

Trhavina pre iniciačné nálože a špeciálne účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 279563

Dátum: 11.01.1999

Autor: Kudrhalt Pavel

MPK: C06B 25/04, C06B 25/32, C06B 25/34...

Značky: špeciálne, nálože, iniciačné, trhavina, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Trhavina obsahuje 0,1 až 70 % hmotn. trinitrotoluénu, 20 až 90 % hmotn. pentritu alebo hexogénu a 8 až 15 % hmotn. spojiva, tvoreného močovinoformaldehydovým alebo melamínformaldehydovým polykondenzátom. Na urýchlenie zosietenia polykondenzátu môže trhavina obsahovať tvrdivo, najmä chlorid amónny vo forme vodného roztoku.

Spôsob výroby 3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279562

Dátum: 11.01.1999

Autori: Olondriz Francisco Marquillas, Barjoan Pere Dalmases, Caldero Ges José María, Rovira Ana Bosch

MPK: C07D 209/14

Značky: spôsob, výroby, 3-[2-(dimetylamino)etyl]-n-metyl-1h-indol-5-metánsulfónamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby 3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu vzorca (I), dekarboxyláciou 2-karboxy-3-[2-(dimetylamino)etyl]-N-metyl-1H-indol-5-metánsulfónamidu vzorca (II) za prítomnosti rozpúšťadla a medeného katalyzátora, pod inertnou atmosférou, pri teplote v rozmedzí od 190 do 250 °C. Zlúčenina vzorca (I), jej soli a solváty sú užitočné pri liečení migrény.

Parná turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 279561

Dátum: 11.01.1999

Autori: Paul Bernt-joachim, Thiele Rudolf, Sparmann Rolf

MPK: F01D 17/12, F01D 17/00, F01D 17/14...

Značky: turbina, parná

Zhrnutie / Anotácia:

Parná turbína je vybavená bezolejovým uložením hriadeľa (3) prostredníctvom vnútri skrine (4) na vysokotlakovej strane (10) a na strane (12) výfukovej pary usporiadaných magnetických ložísk (6, 8, 14) a bezolejovou prevádzkou nastavovacieho ventilu (30) prostredníctvom elektromagnetického servopohonu (28). Na vysokotlakovej strane (10) skrine (4) je upevnené utesnenie (22), pričom magnetické ložiská (6, 14) sú pri pohľade zo strany (12)...