Archív za 1999 rok

Strana 11

Prenosné zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2080

Dátum: 11.02.1999

Autor: Komišák Ján

MPK: B66F 11/00, B66F 9/02

Značky: prenosné, zdvíhacie, zariadenie

Text:

...spojené rozoberateľným spojom §. v tomto prevedení prírubovým skrutkovým spojom. Horné konce ramien 1 sú výkyvne uložené v spojovacej hlavici g. Na dolných koncoch ramien 1 sú upevnené pätky 5. na ktorých sú upravené úchyty § montážneho zdvlhacieho lana 2. v tomto prevedení sú úchyty § predstavované dvomi otvormi vytvorenými v Pätke 5 doskovitého tvaru. Na spojovacej hlavlci a na ľavom ramene 1 sú upevnené vodiace prvky § Predstavované v...

Delené dvojradové guľkové ložisko s vymedzovacím krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2079

Dátum: 11.02.1999

Autori: Ďurina Peter, Ďurina Pavel

MPK: F16C 19/02

Značky: ložisko, dělené, vymedzovacím, dvojradové, krúžkom, gulkové

Text:

...V prevádzke pri do brých jazdných vlastnostiach dopravných zariadení i V cenove lac ných a starších bicykloch alebo v iných dopravných zariadeniach.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady uskutočnenia technického riešenia sú schématicky znázornené na pripojených výkresoch, kde obr. 1 zobrazuje čiastočný rez deleného dvojradového guľkového ložiska s vymedzovacím krúžkom a súosovo upevnenými vonkajšími krúžkami vo vonkajšej čelnej...

Rúrová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2078

Dátum: 11.02.1999

Autor: Hubinák Ladislav

MPK: F16L 21/02

Značky: spojka, rúrová

Text:

...sknrtkového priestoru.Prehľad obrázkov na gzkresoch Riešenie rúrovej spojky je prikladne objasnené na priložených výkresoch, kdeobr.l - znázorňuje pohľad na konštrukciu kompletnej nírovej spojky obr.2 - znázorňuje koniec spájanej rúry s navarenou nírovou koncovkou obr.3 - znázorňuje gumový tesniací krúžok v čiastočnom rezeobr.4 - znázorňuje pohľad na spojkové teleso.Príklad realizácie rúrovej spojky znázorňuje obr.1. Spoj sa skladá z dvoch...

Fermentované produkty, najmä tepelne neopracované mäsové produkty a kvasená zelenina, obohatené selénom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2077

Dátum: 11.02.1999

Autori: Kadrabová Jana, Šturdík Ernest, Maďarič Alexander

MPK: A23L 1/304, C12P 13/12

Značky: najmä, selénom, fermentované, neopracované, kvasená, obohatené, tepelně, zelenina, produkty, mäsové

Text:

...obilíe, strukoviny (šošovica) obsahujú 10-20 krát viac selénu ako dopestované v SR(obiloviny v priemere 24 gJkg). Prostredníctvom takto vyrobených potravín je príjem selénu náhodný a nesystematický.(Maďarič, A. Deficit selénu vo výžive a možná suplementácia, Hygiena, 39, č.2,str. 114-119, 1994 Maďarič, A. a 0 st. Selenium Concentration in Plasma and Erythrocytes in a Healthy Slovak Population, J. Trace Elem. Res. Electrolytes Health...

Pomocný rám na prichytenie výmennej nadstavby nákladného automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2076

Dátum: 11.02.1999

Autor: Hlach Jiří

MPK: B62D 21/00

Značky: nadstavby, prichytenie, pomocný, nákladného, výmennej, automobilů

Text:

...je možné upevniť ho na základný rám nákladného automobilu ako redukčný adaptér a pripojit k nemu nadstavby, ktoré by boli pôvodne určené na použitie na nákladných automobiloch iného výrobného radu, tzn. že sú vyrobené s inými pripojovacími rozmermi pre príchytky a púzdra. Pomocný rám je možné jednoduchou manipuláciou pomocou poistiek nasadiť i demontovať, sklápať a opät usádzat do pôvodnej polohy, bez toho aby bolo potrebné vykonávať...

Uzamykacie ústrojenstvo radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2075

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: páky, uzamykacie, vozidiel, motorových, radiacej, ústrojenstvo

Text:

...vozidiel tvorené závorou,zasúvanou do telesa zámku kolmo na pozdĺžnu os motorového vozidla a podstata technického riešenia spočíva v tom, že pozostáva zuzatvoreného prstencového rámu,ktorého bočné steny sú rovnobežné s pozdĺžnou osou vozidla, pričom na jednej z bočných stien je pripevnené puzdro zámku vybaveného otvormi na zasunutie kľúča a závory,zatial čo na protiľahlej bočnej stene prstencového rámu je pripevnené vodítko závory,pričom os...

Uloženie puzdra zámku uzamykacieho ústrojenstva radiacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2074

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: vozidla, motorového, radiacej, ústrojenstva, uzamykacieho, zámku, puzdra, páky, uloženie

Text:

...V inom Variantevyhotovenia tým, že pozdĺžne osi držiaka a puzdra nie sú súhlasné.Prehľad obrázkov na yýkresochPodstata technického riešenia je bližšie objasnená V opise nasledujúcich príkladov uskutočnenia, ktoré sa odvolávajú na pripojené výkresy na ktorých predstavuje obr. l pôdorysný pohľad na najjednoduchšiu zostavu uloženia puzdra zámku, obr. 2 je bokorysom zostavy z obr. l,a obr. 3 je jeho nárysom V ktorom je pre úplnost znázomené...

Nosič puzdra závorového zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2073

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: závorového, nosič, zámku, puzdra

Text:

...uskutočnenia sodkazom na pripojené výkresy na ktorých predstavuje obr. 1 pôdorysný pohľad na zostavu nosiča a obr. 2 je pohľadom vo smere P na nosič z obr. l. Na obr. 3 a 4 je znázomené variantné uskutočnenie nosiča s puzdrom zámku uloženým nastojato, pričomobr. 4 je pohľadom na zostavu nosiča vo smere M z obr. 3.Z obr. l a 2 je zrejmé, že konštrukčným základom, ktorým jsa nosič pripevňuje k vnútornému krytu radiaceho ústrojenstva, je...

Prepravník so vzduchovým rozrušovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2072

Dátum: 11.02.1999

Autor: Kuruc Štefan

MPK: B65D 88/28

Značky: vzduchovým, zariadením, rozrušovacím, přepravník

Text:

...je pripojiteľnć k traktoru s možnosťou prepravykúmryeh zmesí tak vo vnútropodnikovej ako aj medziprepravy kŕmnycłt mresr a sypkých hmôt.Na obnl je znázomená celková zostava prepravnika. Nádrž je osadená na podvoúu. Kompresor a ostatnésú upevnené na ráme prejn-avníkzLNa.obr.2. je schémaliclsy vyobrazené mpqierrie jednotlivých technických prvkov.Na obr.3. je znázornená vlastné rozrušovacie zariadenie, ktoré je umiestnené v dolnej kuželoxlej...

Zostava nosiča zámku zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2071

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: zostava, zámku, zabezpečovacieho, zariadenia, nosiča

Text:

...pri ktorom je púzdro zámku uložené pod ostrým uhlom kbočnej hrane základovej dosky, je tak pochopiteľne, že nie je ďalej znázomené naZ pohľadov na obr. 1, 2 a 3 je zrejmé, že zostavu nosiča tvorí rovinná základová doska l, púzdro g zámku 3 a opomá konzola g tŕňovej závory á, ktorá je pre zjednodušenie znázomená jej pozdlžnou osou vyznačenou silnou bodkočiarkovanou čiarou. Tŕňová závora á je obvykle zhotovená v podobe valcového tŕňa, s...

Nealkoholický jodidovaný nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2070

Dátum: 11.02.1999

Autor: Suk Miloš

MPK: A23L 1/304, A23L 2/52

Značky: nápoj, jodidovaný, nealkoholický

Text:

...technického riešeniaUvedené nedostatky odstraňuje nealkoholický jodidovaný nápoj s lekársky doporučeným, platným zdravotným predpisom zodpovedajúcim obsahom jódu v množstve 40 až 150 g/| tekutiny, ktorou môže byt balená pitná voda, voda sýtenáaž 12 hmotnostných cukru, 0,1 až. 0,5 hmotnostných kyseliny citrónovej,prípadne aj 0,005 až 0,2 hmotnostných kyseliny askorbovej a malé množstvo-2 Jód rozpustený vo vode a v nealkoholických...

Plniace zariadenie na prípravu nápojov obsahujúcich kyselinu uhličitú

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2069

Dátum: 11.02.1999

Autori: Čermák Stanislav, Oravec Ladislav, Bulík Martin

MPK: B01F 15/02, A23L 2/54

Značky: uhličitú, kyselinu, nápojov, zariadenie, plniace, přípravu, obsahujúcich

Text:

...vytvárajú dutinu zodpovedajúcu tvaru konca bombičky z s bombičkovým ventilom Q. Stredová hrdlová časť ramien uzáverového puzdra g je opatrená vonkajším závitom pre spojenie s uzáverovou maticou g. Vo vnútomej spodnej časti uzáverovej matice g je súoso s bombičkou 1 a jej bombičkovým ventilom Q umiestnený ihlový čap 5. Medzi stredovou hrdlovou časťou ramien uzáverového puzdra g a závitovóu časťou uzáverovej matice g je umiestnené gumovć...

Spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2068

Dátum: 11.02.1999

Autori: Kuka Stanislav, Chytil Břetislav, Zvarík Jozef, Labanc Martin, Machaj Peter, Stacho Ivan

MPK: F16B 5/06

Značky: spojka

Text:

...pri 180 stupňovom uhle uloženia panelov, príp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.2 je v reze uchytenia zobrazená spojka pri 135 stupňovom uhle uloženia panelov, príp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.3 je v reze uchytenia zobrazená spojka pri 90 stupňovom uhle uloženia panelov, prĺp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.4 je znázornený priečny rez vonkajšej a vnútornejčasti spojky spolu s navádzacími kolikmi a dutýni čapni...

Chránič na zabezpečenie zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2067

Dátum: 11.02.1999

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: E05B 17/20

Značky: zámku, dveří, automobilů, zabezpečenie, chránič

Text:

...na zabezpečenie zámku dverí automobilu musí byť pre jednotlivé druhy automobilov zvolený tak, aby zabezpečoval medzeru medzi dverami a karosériou automobilu proti neoprávnenému vniknutiu cudzích predmetov do uzamlmutého automobilu (napr. lanka), ale pritom nespôsobil jeho poškodenie napr. odretím.Na dosiahnutie zvýšeného účinkuje výhodné, ak zádržný člen je doplnený ochranným členom, ktorý je určený na umiestnenie na dverách alebo...

Dvojitá dopravná skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281393

Dátum: 11.02.1999

Autor: Becher Ulrich

MPK: F04C 18/08, F04C 18/16

Značky: dvojitá, dopravná, skrutka

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdotyková doprava látok v skrutkových čerpadlách sa v známych zariadeniach zaisťuje jednochodovou dvojitou dopravnou skrutkou ovládanou riadiacou pohonnou jednotkou a majúcou rovnaké profily čiel na obidvoch skrutkách, obsahujúcou stredovú kružnicu, hlavovú kružnicu, evolventné boky závitov a duté boky umožňujúce rozdelenie komory čerpadla na axiálne nad sebou zoradené komôrky, a tým umožňuje dosiahnutie väčších tlakových rozdielov v jednom...

Spôsob radenia prevodových stupňov a prevodové ústrojenstvo na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281284

Dátum: 11.02.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 59/46, F16H 61/02

Značky: stupňov, vykonávanie, převodové, prevodových, ústrojenstvo, spôsob, radenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka (18) zapojená prostredníctvom odstredivých zotrvačníkov (29) a pružiny (34) zaberá priamo so vstupom centrálneho kolesa (9) a s výstupom nosiča (13) planétových kolies. Ak je záberový tlak nedostatočný na krútiaci moment, ktorý má byť prenášaný, tanierové koleso (8) sa spomaľuje a je potom zastavené voľnobežným kolesom (16), zatiaľ čo osový tlak (Pac), vyvodzovaný skrutkovitými zubmi, uvoľní spojku (18). Ústrojenstvo potom pracuje ako...

Plast s riadenou životnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281155

Dátum: 11.02.1999

Autori: Vlnová Eva, Pospíšil Ladislav

MPK: C08J 3/12, C08L 3/02, C08L 25/06...

Značky: životnosťou, riadenou, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Plast s riadenou životnosťou, s obsahom prírodného škrobu upraveného esterifikáciou pomocou NaH2PO4, v ktorom je sodná soľ následne prevedená na soľ kovu prechodovej valencie, výhodne soľ železa, mangánu, kobaltu, céra obsahuje 55 až 94 % hmotn. polystyrénu a 6 až 45 % hmotn. škrobovej zmesi, ktorá je tvorená 80 až 99,4 % hmotn. upraveného škrobu, 0,1 až 10 % hmotn. vody a 0,5 až 10 % hmotn. kompatibilizátora, ktorým je organická látka...

Prostriedky s antigenotoxickými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280859

Dátum: 11.02.1999

Autori: Lahitová Eleonóra, Košíková Božena, Dobiáš Jozef, Ebringer Libor

MPK: C08H 5/02, A61K 9/10, C08L 97/02...

Značky: účinkami, prostriedky, antigenotoxickými

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedky s antigenotickými účinkami obsahujú lignínové preparáty alebo ich deriváty, ktoré sú výhodne lignínové rastlinné polyméry vznikajúce ako vedľajší produkt pri výrobe buničiny alebo lignínové rastlinné polyméry z hydrolýzy lignocelulózových materiálov alebo ich modifikované deriváty.

Spôsob úpravy zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279725

Dátum: 11.02.1999

Autor: Heck Alfred

MPK: C10M 175/04, C23G 3/00, C23G 5/00...

Značky: uskutočňovanie, spôsob, materiálov, zariadenie, feromagnetických, úpravy, spôsobu, zvyškov, obrábania, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú určené na úpravu zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov. Zvyšky z obrábania feromagnetických materiálov sa privádzajú do prvej oddeľovacej nádrže (13), kde sa zmiesia s pracím roztokom, čím dôjde k uvoľneniu oleja alebo emulzie oleja a vody priľnutej na zvyškoch. Potom sa v oddeľovacej nádrži (13) pomocou magnetického poľa vytváraného vonkajšími magnetmi (14) oddeľujú feromagnetické podiely a ostatné podiely sa...

Vozidlo na odvoz odpadkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279723

Dátum: 11.02.1999

Autori: Naab Jakob, Mocek Ulrich

MPK: B66F 3/02

Značky: vozidlo, odpadkov, odvoz

Zhrnutie / Anotácia:

Vozidlo (1) má na svojej zadnej časti umiestnené zdvíhacie a vyklápacie ústrojenstvo alebo vyklápacie ústrojenstvo a najmenej jedno pohyblivé stúpadlo (7), ktoré má dve polohy, prepravnú a pracovnú. Stúpadlo (7) ovláda najmenej jeden kontaktný spínač (11), ktorý prostredníctvom riadiaceho ústrojenstva (17) elektricky spolupôsobí s referenčnými kontaktnými spínačmi (18, 19) tak, že jednak je vysunutie stúpadla (7) uvoľňované alebo blokované v...

Zariadenie na aretovanie poľa štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279722

Dátum: 11.02.1999

Autor: Günter Frick

MPK: G09F 7/18

Značky: poľa, štítu, aretovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na aretovanie poľa (3) štítu. Nosná doska (1) je opatrená oknom (2) a naprieč prechádzajúcim priečnym rebrom (6) a medzi vždy jedným okrajovým kusom okna (2) a okrajom priečneho rebra (6) sú upravené dve štrbiny (7). Do okna (2) je vsadené pole (3), ktoré vždy jedným pružne ohnuteľným ramenom (4) prechádza vždy jednou štrbinou (7) a vždy zaskočí zaskakovacím výstupkom (5) za jednu zo susedných ríms (8), vytvorených na...

Substituované triazolinóny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a herbicídny prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279720

Dátum: 11.02.1999

Autori: Müller Klaus-helmut, Feucht Dieter, Santel Hans-joachim, Lindig Markus, Schmidt Robert, Findeisen Kurt, Strang Harry

MPK: A01N 43/653, C07D 249/12, A01N 47/38...

Značky: herbicídny, použitie, obsahom, triazolinóny, výrobu, substituované, prostriedok, medziprodukty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, C1-8-alkyl, C3-7-cykloalkyl, halogén-C1-4-alkyl alebo prípadne substituovaný C6-10-aryl, R2 je C1-18-alkyl, C2-8-alkenyl, C2-8-alkinyl, halogén-C1-8-alkyl, halogén-C2-8-alkenyl, kyano-C1-8-alkyl, C1-6-alkoxy-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C2-6-alkenyl, C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, di-C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, prípadne substituovaný C1-6-cykloalkyl...

Fragment DNA, rekombinantná DNA a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279719

Dátum: 11.02.1999

Autori: Bachman Bern, Pühler Alfred, Kalinowski Jörn, Thierbach Georg

MPK: C12P 13/08, C12N 15/11

Značky: l-lyzínu, spôsob, fragment, výroby, rekombinantná

Zhrnutie / Anotácia:

Fragment DNA sa skladá z nukleotidovej sekvencie s dĺžkou 2,1 kb, ohraničenou Pst 1 a Xho 1 miestami štiepenia. Je kódom pre proteíny vedúce k aktivite aspartyl-beta-semialdehyddehydrogenázy (asd) a k deregulácii aspartátkinázy (lysC) a je obsiahnutý v plazmide pCS2, nachádzajúcom sa v Corynobacterium glutamicum uloženom pod číslom DSM 5086. Opísaná rekombinantná DNA je odvodená z uvedeného plazmidu pCS2. Podstata výroby L-lyzínu fermentáciou...

Zapojenie prijímača stlačeného televízneho signálu s vysokým rozlíšením

Načítavanie...

Číslo patentu: 279718

Dátum: 11.02.1999

Autori: Zdepski Joel Walter, Raychaudhuri Dipankar, Reitmeier Glenn Arthur, Wine Charles Martin

MPK: H04N 7/12, H04N 7/00

Značky: stlačeného, prijímača, signálu, televízneho, zapojenie, vysokým, rozlišením

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie prijímača stlačeného televízneho obrazového signálu s vysokým rozlíšením typu, zahrnujúceho stlačené obrazové dáta premenne oddelené na báze subobrazovej oblasti do kanálov s vysokou a nízkou prioritou, obsahuje obvod (29) kompletizácie dát na príjem televízneho signálu a zaistenie toku prvých a druhých dát, zodpovedajúcich prenosovým blokom z kanálov s vysokou, prípadne nízkou prioritou, prenosový procesor (25) pripojený na obvod...

Prístroj na podávanie injekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279717

Dátum: 11.02.1999

Autori: Rand Paul Kenneth, Regan Philip Malcolm

MPK: A61M 5/20

Značky: injekcií, podávanie, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj na podávanie injekcií pozostáva z ovládacieho ústrojenstva (10) tvoreného telesom na upevnenie nádoby s podávanou látkou, z uvoľňovacieho mechanizmu, z vytlačovacieho prostriedku ovládaného uvoľňovacím mechanizmom na vytlačenie podávanej látky a zo spúšťacieho mechanizmu (64), pričom uvoľňovací mechanizmus je určený na uvoľňovanie vytlačovacieho prostriedku spoluprácou so spúšťacím mechanizmom (64), a z kazety (11) s aspoň jednou...

Povrchová vrstva obsahujúca spojivo a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279713

Dátum: 11.02.1999

Autor: Martiny Frank

MPK: C04B 28/02, C04B 14/22, E04F 15/12...

Značky: obsahujúca, vrstva, výroby, spôsob, povrchová, spojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová vrstva obsahujúca spojivo, na povrchu obrúsená, je tvorená zmesou spojiva, prísad a prídavných sklenených prvkov vytvárajúcich efekty, ktoré sú pozrkadlené. Tým povrchová vrstva dostane vynikajúcu priesvitnosť a priestorovú hĺbku.

Spôsob výroby polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279707

Dátum: 11.02.1999

Autori: Han Tai Liu, Stakem Francis Gregory, Noshay Allen, Brady Robert Converse

MPK: C08F 4/649, C08F 10/06

Značky: spôsob, polypropylénu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénu s distribúciou molekulovej hmotnosti nižšou než 5,0 a indexom izotakticity vyšším než 96 %, pri ktorom sa polypropylén uvedie za tlaku maximálne 7 000 kPa a pri teplote nad 80 °C v reaktore do styku s fluidným lôžkom použitím tepelne stáleho katalyzátorového systému zahŕňajúceho pevnú zložku katalyzátora obsahujúcu horčík, titán, halogenid a ester polykarboxylovej kyseliny obsahujúcej dve esterové skupiny,...

Spôsob výroby azofarbív a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279704

Dátum: 11.02.1999

Autori: Minges Roland, Langfeld Horst

MPK: C09B 33/04, C09B 29/12, C09B 33/18...

Značky: uskutočňovanie, azofarbív, tohto, zariadenie, spôsob, spôsobu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby azofarbív jedného alebo niekoľkých rôznych diazokomponentov. Pri tomto spôsobe sa kopulačná hodnota pH rezorcínovej predlohy pred reakciou nastaví a stabilizuje pomocou systému pufrov a v priebehu kopulačnej reakcie sa pomocou regulácie prietokového pomeru prítokov diazokomponentov a zásady udržuje konštantná.

Zariadenie na strojové hotovenie muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279700

Dátum: 11.02.1999

Autori: Anliker Jürgen, Anliker Franz, Anliker Markus

MPK: E04G 21/22

Značky: hotovenie, zariadenie, muriva, strojové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na strojové zhotovenie muriva obsahuje preklopné ústrojenstvo (6), ktoré preberá skupinu stavebných tvaroviek (12), zostavenú do zostavy na zhotovenie jednej vrstvy muriva pri zachovaní vzájomných odstupov, zachycuje túto skupinu, preklápa ju okolo osi rovnobežnej s rovinou muriva (1) a prebiehajúcej v odstupe od jeho líca ju ukladá hornou stranou dole. Zariadenie môže byť rýchlejšie naložené touto usporiadanou skupinou stavebných...

Systém na záznam a/alebo čítanie signálov na nosičoch informácií uložených v kazetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279698

Dátum: 11.02.1999

Autori: Markus Pieter Gelijn, Rath Wilhelmus Johannes Fransiscus, Van Weele Paul Johannes Frits, Ouwerkerk Cornelis, Beijersbergen Van Henegouwen Cornelis Martin

MPK: G11B 23/03, G11B 19/02

Značky: uložených, systém, čítanie, signálov, kazetách, informácií, záznam, nosičoch

Zhrnutie / Anotácia:

Systém obsahuje kazety prvého typu a kazety druhého typu, pričom uvedené typy kaziet sú v podstate rozmerovo a tvarovo zhodné s výnimkou zodpovedajúcich lokálnych rozlišovacích znakov prvého typu a druhého typu, ďalej obsahuje najmenej dve hnacie ústrojenstvá na spolupôsobenie s kazetou po vložení kazety v správnej orientácii. Hnacie ústrojenstvo (6A) prvého typu je skonštruované na spolupôsobenie s kazetami (2A) prvého typu, ale nezlučiteľné s...

Prístroj na nitovanie naslepo

Načítavanie...

Číslo patentu: 279693

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lothar Wille

MPK: B21J 15/26

Značky: prístroj, nitovanie, naslepo

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj na nitovanie naslepo pozostáva z krytu a z ťažného zariadenia, ktoré obsahuje uchopovací mechanizmus a ktoré je spojené s elektromotorom cez prevodové zariadenie, ktoré obsahuje guľôčkový skrutkový prevod s maticou (15) a s vretenom (16), ktoré je v zábere s touto maticou (15) a má prevodový pomer nezávislý od polohy ťažného zariadenia (4). Prevodové zariadenie je stále spojené s ťažným zariadením (4), matica (15) tvorí poháňaný...

Opticky snímateľný nosič na záznam informácie, spôsob a zariadenie na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279685

Dátum: 11.02.1999

Autori: Mulder Hendricus Antonius Maria, Pasman Johannes Hermanus Theodorus, Kuijpers Franciscus Lambertus Johannes Maria, Raaymakers Wilhelmus Petrus Maria, Veenis Aartje Willemina

MPK: G11B 23/00, G11B 27/00, G11B 7/007...

Značky: výrobu, záznam, nosič, snímatelný, zariadenie, opticky, spôsob, informácie

Zhrnutie / Anotácia:

Nosič záznamu obsahuje záznamovú vrstvu umiestnenú na kotúčovitom podklade a opatrenú oblasťou na záznam informácie v tvare stopy usporiadanej podľa špirály alebo sústredných obrazcov vytvorených vo forme drážky alebo rebra v povrchu podkladu. Stopa (T) je tvarovaná periodickým zvlnením v radiánom smere v tvare krivky opísanej funkciou R/FÍ/ = Ro + K1 . FÍ + delta R, kde R udáva radiálnu polohu miesta na stope (T), FÍ uhlovú polohu miesta na...

Rekombinantná molekula DNA s kódovým reťazcom nukleovej kyseliny pre BDNF, farmaceutický prípravok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279668

Dátum: 11.02.1999

Autori: Zafra Francisco, Hohn Andreas, Hyman Carolyn, Lindholm Dan, Alderson Ralph, Edgar David, Lindsay Ronald, Thoenen Hans Friedrich Erwin, Yancopoulos George, Barde Yves-alain, Hengerer Bastian, Lottspeich Friedrich, Leibrock Joachim, Hofer Magdalena

MPK: C12N 15/12, C07H 15/12, C12P 21/02...

Značky: molekula, kyseliny, bdnf, prípravok, nukleovej, kódovým, obsahom, rekombinantná, reťazcom, použitie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatne vyčistená molekula DNA obsahujúca reťazec, ktorý kóduje proteín neurotrofného faktora (BDNF) odvodeného z dospelého ľudského mozgu a má nasledovný reťazec amínových kyselín alebo časť uvedeného reťazca DNA molekuly, ktorá kóduje polypeptid s BDNF aktivitou. Ďalej je opísané použitie BDNF proteínu alebo polypeptidu s BDNF aktivitou a kompozície pri výrobe liečiva na použitie na ošetrovanie ľudského alebo zvieracieho jedinca trpiaceho...

Rekombinantná molekula DNA, ktorá kóduje proteín neurotrofín-3, farmaceutické prostriedky s jeho obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279660

Dátum: 11.02.1999

Autori: Barde Yves-alain, Furth Mark, Maisonpierre Peter, Yancopoulos George, Hohn Andreas, Thoenen Hans Friedrich Erwin, Leibrock Joachim, Lindsay Ronald, Bailey Karen

MPK: C07H 15/12, C07K 14/475, A61K 38/17...

Značky: použitie, prostriedky, kóduje, rekombinantná, neurotrofín-3, obsahom, ktorá, farmaceutické, proteín, molekula

Zhrnutie / Anotácia:

Neurotrofín-3 (NT-3), nový neurotrofný faktor, ktorý patrí do skupiny génov BDNF/NGF. Gén, ktorý je kódom pre NT-3 bol klonovaný a bol stanovený jeho reťazec a bola tiež dosiahnutá expresia rekombinantného génu pre NT-3 v bunkách cicavcov. Rekombinantný NT-3 má spektrum účinnosti, ktoré je odlišné od spektra BDNF a NGF. Sú opísané reťazce nukleových kyselín, ktoré sú kódom pre NT-3, ďalej v podstate čistý NT-3, fragmenty a deriváty tejto látky....

Kryštalická forma (R)-3-metoxy-4-[1-metyl-5-(2-metyl-4,4,4-trifluórbutylkarbamoyl)indol- 3-ylmetyl]-N-(2-metylfenyl- sulfonyl)benzamidu, spôsob jej prípravy a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279657

Dátum: 11.02.1999

Autor: Cuthbert Murray Watson

MPK: C07D 209/24, A61K 31/40

Značky: sulfonyl)benzamidu, r)-3-metoxy-4-[1-metyl-5-(2-metyl-4,4,4-trifluórbutylkarbamoyl)indol, farmaceutický, obsahom, krystalická, prostriedok, forma, přípravy, 3-ylmetyl]-n-(2-metylfenyl, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalická forma (R)-3-metoxy-4-[1-metyl-5-(2-metyl-4,4,4-trifluórbutylkarbamoyl)indol- 3-ylmetyl]-N-(2-metylfenylsulfonyl)benzamidu, v podstate bez ostatných fyzikálnych foriem, táto forma je kryštalická a má röntgenový práškový difraktogram so špecifickými píkmi pri 2 theta = 14,0, 19,4, 22,0, 22,4 a 24,7°, spôsoby prípravy tejto formy a farmaceutický prostriedok obsahujúci túto formu. Zlúčenina je ako antagonista leukotriénu použiteľná pri...

Zariadenie na zdvíhanie dojacích miest dojární pre ovce a kozy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2066

Dátum: 11.01.1999

Autor: Krecháč Ján

MPK: A47C 9/04, A47B 9/10

Značky: zdvíhanie, miest, dojacích, dojární, zariadenie

Text:

...cca 90 cm vznikne pre dojiöa rovnocenné pracovne miesto S optimalnou manipulačnou rovinou, ako pri dojeni kráv, oviec a kôz v dojacej jame stavanej rybinovej dojarne.Zdvíhacie zaradenie dojacích miest pre ovce a kozy možno použiť v pojazdných a prevozných dojarñach koncipovaných ako ribinové s rôznym počtom dojacích miest usporiadaných v jednom alebo V dvoch radoch s pohodlným príchodom a tzv. rýchlymodchodom. Takáto dojáreň bude vyhovujúcą...

Prísada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2065

Dátum: 11.01.1999

Autori: Korcová Marta, Vaššová Jarmila

MPK: C04B 22/06

Značky: prísada, urýchlenie, cementových, zmesí, tuhnutia, tvrdnutia

Text:

...tak odstraňuje nevýhody doterajších alkalických urýchľovačov tuhnutia a tvrdnutia.Ako prisada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesi sa odpadový kal hydroxidu hlinitého môže použit napriklad v práškovej forme, po vysušení a rozomletí. Tým však nie sú vyčerpané možnosti použitia kalu hydroxidu hlinitého podla vynálezu môže sa použit aj vo forme vodnej suspenzie. Tiež sa môže použit v kombinácii s inými známymi prisadami do betónu,...

Prechodový držiak otočnej hlavy s lopatou na výložníku rýpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2064

Dátum: 11.01.1999

Autor: Večera Jan

MPK: E02F 3/38

Značky: rýpadiel, otočnej, hlavy, lopatou, přechodový, výložníku, držiak

Text:

...výhodnom vyhotovení je priečna spojovacia doska na jednom čele rovnakopripevnená k prirube. Tým je usadenie otočnej hlavy na držiaku stabilnejšie.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej predstavené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje pohľad na klasické rýpadlo sbežnou lopatou, obr. 2 znázorňuje detail konca výložníka s nasadenou univerzálnou otočnou lopatou známou zo stavu techniky a obr. 3predstavuje...

Strešná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2063

Dátum: 11.01.1999

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 7/22, E04B 7/02

Značky: strešná, konštrukcia

Text:

...je možné tento strešný systém realizovať pod strechou bez jej demontáže. Odľahčená tvarovka z napeneného plastu plní funkciujednak tepelne izolačnú, jednak funkciu konštrukčného stavebnéhoJe výhodné, keď je hrúbka tvarovky menšia ako výška krokvy a/alebo vàznika. Rozdielna výška tvarovky a krokvy a/alebo väznika umožňuje vytvorit vetraciu vzduchovú medzeru, takže odpadne nutnosť vytvorenia zábran proti pare.Je výhodné, keď je tvarovka...

Zapojenie mobilného varovného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2062

Dátum: 11.01.1999

Autor: Wagner Boris

MPK: H04M 11/04, G08B 25/10

Značky: mobilného, varovného, zariadenia, zapojenie

Text:

...ako aj u sietí súkromných. Komunikačná sieť je rádiovým spojením prepojená s mobilným príjmačom informácie.Pre požadovaný účel technického riešenia je výhodné, akkomunikačnou sieťou je rádiotelefónna sieť alebo verejnárádiotelefónna sieť, ktorá je spoľahlivá a všeobecne využívaná.Z využitia verejnej rádiotelefónnej siete vyplýva, že mobilným príjmačom informácie sa s výhodou stáva mobilný telefónny prístroj NMT alebo GSM alebo príjmač...