Archív za 1999 rok

Strana 10

Zariadenie na lisovanie syra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2093

Dátum: 12.03.1999

Autori: Hubálek Jiří, Hubálek František

MPK: A01J 25/12, A01J 25/15, A01J 25/13...

Značky: lisovanie, zariadenie

Text:

...opatreným čapmi, umiestnenými do drážok závesov, ktoré sú2 spojené s lisovacou doskou. Popri pravidelnom zlisovani syroviny urýchli použitie tohto lisovacieho nástroja vlastné lisovacie práce.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie podľatechnického riešenia je schematicky znázornené na priloženom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje pohľad na cele zariadenie a obr. 2 predstavuje pôdorysný schematický pohľad naformičku vloženú do vane. Príklad...

Mliečne jogurtové výrobky so zníženým obsahom cholesterolu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2092

Dátum: 12.03.1999

Autor: Trubač Karol

MPK: A23C 23/00

Značky: jogurtové, cholesterolu, výrobky, zníženým, obsahom, mliečne

Text:

...potom zníži obsah cholesterolu vo výrobku, čím sa dosiahne ochranný účinok protikoronámym chorobám srdca (regulácia cholesterolu v krvi, prevencia arteriosklerózy).Príklady uskutočnenia Ďalej sú uvedené ilustratívne príklady, z ktorých vyplývajú prednosti tohoto technickéhoriešenia, ktoré však neobmedzujú jeho rozsah.lvĺliekarenský jogurtový výrobok so zníženým obsahom cholesterolu je pripravený zo zmesi mlieka a smotany, do ktorej sa včlení...

Imitované syry

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2091

Dátum: 12.03.1999

Autor: Barabáš Ján

MPK: A01J 25/00, A23C 19/00

Značky: imitované

Text:

...a soli, s možným obsahom emulgátorov, stabilizátorov, syridlových enzýmov, minerálnych prísad, kyseliny citrónovej,farbív, ochucujúcich látok a mliečneho tuku, obsahujúce tuky rastlinného pôvodu v množstve 5 až 60 hmotn. Technologický proces výroby imitovaných syrov je jednoduchý a spočíva v aplikácii tukov rastlinného pôvodu do mlieka na výrobu syrov, alebo do syroviny v rôznom stupni zrelosti, prípadne do mliečnych bielkovín koagulovaných...

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 281104

Dátum: 12.03.1999

Autor: Elleder Pavel

MPK: B30B 15/32, B30B 11/22

Značky: zariadenie, zdvíhanie, parnej, komory, částí, hornej

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie určené na zdvíhanie hornej časti parnej komory (3) vulkanizačného lisu, ktorá je výškovo prestaviteľná proti zvislému vedeniu (9) spojenému s rámom (1) pomocou objímky (4). Výškový pohyb je vyvodený pomocou hydraulického motora (5) usporiadaného medzi rámom (1) a objímkou (4). Z objímky (4) vystupuje konzola (11), na ktorej je pozdĺžne prestaviteľne usporiadaný priečnik (2) spojený aspoň s jednou hornou časťou parnej...

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281103

Dátum: 12.03.1999

Autori: Forejt Jiří, Rom Stanislav

MPK: B30B 11/22

Značky: parnej, vulkanizačného, komory, hornej, částí, zdvíhanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory (3) vulkanizačného lisu má hornú časť parnej komory (3) vybavenú aspoň z jednej strany najmenej párom kladiek (5a, 5b). Každá z kladiek (5a, 5b) zasahuje do samostatného vedenia (4a, 4b) spojeného s rámom (1). Obidve vedenia (4a, 4b) sú navzájom rovnobežné a v dolnej časti kolmé na deliacu rovinu parnej komory (3). Medzi rámom (1) a hornou časťou parnej komory (3) je lokalizovaný lineárny motor...

Zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281102

Dátum: 12.03.1999

Autori: Forejt Jiří, Elleder Pavel

MPK: B30B 11/22, B29C 47/08

Značky: nastavovanie, výškově, dosky, upínacej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky (1) formy v parnej komore (3) vulkanizačného lisu, v ktorom je medzi hornou a/alebo dolnou časťou parnej komory (3) a upínacou doskou (1) formy situovaná skupina hydraulických valcov (2).

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 280944

Dátum: 12.03.1999

Autori: Svoboda Karel, Nečesaný František, Lederer Jaromír, Kubal Peter

MPK: B08B 3/04, C09K 3/32, B08B 9/00...

Značky: zvyškov, uhľovodíkov, činidlo, zmesí, odstraňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí z potrubí, nádrží, zásobníkov, technologických zariadení a ich príslušenstiev, ktorého podstatu tvorí dispergovaný aktívny uhlík. Ten je charakterizovaný veľkosťou časticových zhlukov 10 nm až 2 mm, veľkosťou merného povrchu s hodnotou jódovej adsorpcie 500 až 1500 mg jódu/g aktívneho uhlíka a/alebo hodnotou adsorpcie dibutylftalátu 2,5 až 5,5 ml dibutylftalátu na 1 g aktívneho uhlíka....

Zariadenie na vedenie najmenej jedného nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279800

Dátum: 12.03.1999

Autor: Kulle Jürgen

MPK: E02F 3/30, E02F 3/38, E02F 3/39...

Značky: zariadenie, vedenie, najmenej, nástroja, jedného

Zhrnutie / Anotácia:

Rameno (6) rýpadla pozostáva z hlavného výložníka (7) a stĺpika (9), v oblasti svojho hlavného výložníka (7) je vytvorené v lomovom tvare a obsahuje otočný spoj (13), ktorým je hlavný výložník (7) rozdelený na dve časti, ktoré sú proti sebe otočné okolo pozdĺžnej osi jednej z rozdelených častí. Hlavný výložník (7) je prídavne kĺbovo pripojený na vozidlo ďalším otočným spojom, ktorý je prídavným otočným spojom (29) spojený na výkyvné prichytenie...

Spôsob spracovania starých batérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279799

Dátum: 12.03.1999

Autori: Ramskogler Kurt, Giahi Chalostori Mosstafa

MPK: H01M 6/52

Značky: spracovania, starých, batérií, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Po separácii chloridu amónneho a prípadne vodou neriediteľných materiálov s nižšou hustotou ako voda, oddelenou suspenziou jemných frakcií a nemagnetického podielu vo vode, sa nastavia hodnoty pH týchto suspenzií cez 12. Odvedením uvoľňovaného amoniaku a vyťažením vodou neriediteľných materiálov filtrovaním suspenzie, sa separuje v zriedenej podobe zinok zrážaním po nastavení hodnoty pH na 11 a odfiltrovaním usadenín obsahujúcich zinok.

Spôsob odstraňovania halogénovaných organických zlúčenín z odpadových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279798

Dátum: 12.03.1999

Autori: Bilger Edgar, Von Wedel Wedigo, Barenschee Ernst-robert, Tarabocchia John

MPK: A62D 3/00, B01D 53/34

Značky: spôsob, zlúčenín, odpadových, halogenovaných, odstraňovania, plynov, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania halogénovaných organických zlúčenín z odpadových plynov, obsahujúcich prípadne NOx, pri ktorom sa odpadový plyn prípadne doplňuje SO2, prípadne vedie cez pevné lôžko alebo cez fluidné lôžko tvorené pevnou látkou a privedie sa do styku s kyselinou Caroovou alebo s jednou z jej solí. Caroová kyselina sa môže vyrobiť in situ tým, že sa pridá H2O2 a prípadne H2SO4.

Stykačové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279797

Dátum: 12.03.1999

Autor: Floc'h Noël

MPK: H01H 71/08

Značky: zariadenie, stykačové

Zhrnutie / Anotácia:

Stykačové zariadenie obsahuje teleso (400) s niekoľkými rovnobežnými sekciami, ku každej z nich je priradený spínač vradený do obvodu, ktorý sa má ovládať stykačom, a ktorého pohyblivý kontaktný prvok je ovládaný pohybmi spoločného ovládača (16), pričom najmenej jeden z týchto spínačov je vo forme slaboprúdového monostabilného mikrospínača s rýchlym vypínaním, ktorého svorky pevných kontaktov sú elektricky spojené so zodpovedajúcou z vonkajších...

Spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279795

Dátum: 12.03.1999

Autori: Hille Thomas, Anhäuser Dieter, Grader Ludwig, Steinborn Peter, Deurer Lothar

MPK: A61F 13/02, B65C 1/02

Značky: systému, zariadenie, terapeutického, vykonávanie, spôsob, transdermálneho, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe sa laminátový prvý pás, ktorý je tvorený nosnou fóliou, aktívnou vrstvou s aktívnou látkou a ďalšou pomocnou a/alebo ochrannou vrstvou prenáša buď samostatne alebo v spojení s aspoň jednou ďalšou vrstvou v tvare odrezkov do prostriedku druhého pásu. Prvý pás a druhý sa s rozdielnou pohybovou a pokojovou fázou postupne pohybujú dopredu. Aktívna vrstva sa vždy v pokojovej fáze prvého a druhého pásu po taktoch najskôr delí priečne na...

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C

Načítavanie...

Číslo patentu: 279794

Dátum: 12.03.1999

Autori: Bayer Thomas, Schramm Wilhelm, Rathscheck Wolfgang

MPK: C12P 35/06

Značky: výroby, spôsob, cefalosporinu, fermentačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej výroby cefalosporínu C spočíva v tom, že sa fermentačný roztok v priebehu fermentácie filtruje cez filtračný systém s priečnym tokom, pričom odobrané množstvo filtrátu sa môže vo fermentore nahradiť. Pri tomto spôsobe výroby derivátov cefalosporínu C sa používa Acremonium chrysogenum.

Spôsob fermentačnej výroby L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279793

Dátum: 12.03.1999

Autori: Plachý Jiří, Pospíšil František, Bezděk Karel, Kratochvíl Milan

MPK: C12P 13/08

Značky: fermentačnej, výroby, spôsob, l-treonínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný zdokonalený spôsob fermentačnej výroby L-treonínu, esenciálnej aminokyseliny použiteľnej tak v krmivárstve, ako aj na farmaceutické (liečebné) účely, a to kultiváciou produkčného kmeňa Escherichia coli 472 T-23 v tekutom živnom médiu s obsahom bežných živín a prísad. Princíp nového postupu, ktorým sa dosahuje vysoká rastová a produkčná rýchlosť a výťažok L-treonínu okolo 80 g/l, pri konverzii sacharózy okolo 42 %, spočíva v tom, že v...

Vláknová vystužená omietka so zvýšenou seizmickou odolnosťou a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279792

Dátum: 12.03.1999

Autor: Juhásová Emília

MPK: C04B 16/06, C04B 28/04

Značky: vystužená, zvýšenou, spôsob, výroby, seizmickou, vláknová, odolnosťou, omietka

Zhrnutie / Anotácia:

Omietka obsahuje 51 až 58 hmotn. % piesku s priemerom častíc 0,05 až 1 mm, 13 až 14 hmotn. % piesku s priemerom častíc 1 až 2 mm, 6 až 6,8 hmotn. % vápna, 10,5 až 11,8 hmotn. % cementu, 0,04 až 0,06 hmotn. % syntetického strižového vlákna z izotaktického polypropylénu, 14 až 15,4 hmotn. % vody a 0,08 až 0,2 hmotn. % plastifikátora. Spôsob prípravy omietky spočíva v tom, že sa piesok, vápno a cement zmiešajú so 60 % vody, a po pridaní vlákna,...

Zapojenie oscilátora s transformáciou a kompenzáciou stratovej vodivosti rezonátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279790

Dátum: 12.03.1999

Autor: Malý Petr

MPK: H03B 5/04, H03B 5/00, H03K 3/011...

Značky: vodivosti, transformáciou, zapojenie, rezonátora, oscilátora, stratovej, kompenzáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Na druhú svorku (12) indukčno-kapacitného rezonátora (1) je pripojená výstupná svorka (31) konvertora (3) kapacita - vodivosť. Prvá svorka (11) indukčno - kapacitného paralelného rezonátora (1) je pripojená na vstupnú svorku (21) konvertora (2) vodivosť - kapacita. Výstupná svorka (22) konvertora (2) vodivosť - kapacita je pripojená na prvú svorku (41) syntetického kapacitora (4). Druhá svorka (42) syntetického kapacitora (4) je pripojená na...

Zapojenie izolačného zosilňovača s prvkom s povrchovou akustickou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279789

Dátum: 12.03.1999

Autori: Šurianský Jozef, Puttera Jozef

MPK: H03F 3/38, H03H 9/145

Značky: zapojenie, vlnou, izolačného, povrchovou, zosilňovača, akustickou, prvkom

Zhrnutie / Anotácia:

Na modulátor (2) je pripojená prvá vstupná svorka (21), výstupná svorka (11) oscilátora (1) je pripojená na druhú vstupnú svorku (22) modulátora (2). Výstupná svorka (23) modulátora (2) je pripojená na vstupnú svorku (31) prvku (3) s povrchovou akustickou vlnou. Výstupná svorka (32) prvku (3) s povrchovou akustickou vlnou je pripojená na vstupnú svorku (41) demodulátora (4). Na demodulátor (4) je pripojená výstupná svorka (42).

Trojvrstvová utesňovacia krytina neprepúšťajúca vodu a olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279787

Dátum: 12.03.1999

Autori: Müller Volkhard, Johannssen Karsten, Heerten Georg

MPK: E02D 31/00, E02B 3/12

Značky: utesňovacia, neprepúšťajúca, krytina, trojvrstvová

Zhrnutie / Anotácia:

Trojvrstvová utesňovacia krytina obsahuje podkladovú vrstvu, kryciu vrstvu a medzivrstvu napúčavého ílu, pričom podkladová vrstva a krycia vrstva sú zvolené zo skupiny pozostávajúcej z netkaného textilného materiálu, tkaniny, pleteniny a plastovej fólie s výhradou, že aspoň jedna z podkladovej vrstvy a krycej vrstvy pozostáva z netkaného textilného materiálu. Napúčavý íl je v práškovej forme z častíc, z ktorých asi 90 % hmotn. je menších ako...

1,2,4-Oxadiazolylfenoxyalkylizoxazoly, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie ako protivírusové prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279786

Dátum: 12.03.1999

Autori: Diana Guy Dominic, Nitz Theodore John

MPK: C07D 413/12, A61K 31/42, C07D 413/10...

Značky: farmaceutický, prostriedky, prostriedok, protivírusové, použitie, 1,2,4-oxadiazolylfenoxyalkylizoxazoly, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená C1-5-alkyl, C1-5-alkoxyskupinu, -OH, C3-6-cykloalkyl, hydroxy-C1-5-alkyl, C1-5-alkoxy-C1-5-alkyl alebo hydroxy-C1-5-alkoxyskupinu, Y znamená C3-9-alkylén, R2 a R3 znamenajú nezávisle od seba H, C1-5-alkyl, C1-5-alkoxyskupinu, halogén, trifluórmetyl alebo -NO2 a R4 predstavuje C1-5-alkoxyskupinu, -OH, halogénmetyl, dihalogénmetyl, trihalogénmetyl, C3-6-cykloalkyl, C1-5-alkoxykarbonyl,...

Kuchynský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 279784

Dátum: 12.03.1999

Autor: Grelich Thomas

MPK: B01F 11/00, A47J 43/06, A47J 43/04...

Značky: kuchyňský, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Kuchynský stroj pri ľahkej výmene rôznych nástrojov dovolí vykonávať rôzne pracovné pochody s rozdielnymi požiadavkami na spracovanie potravín. Na tento účel je pracovný priestor vytvorený v kuchynskom stroji ako na ležato usporiadaný kotol (11) a nástroj (24) je vedený pomocou posuvnej jednotky (13) rotačne po dĺžke kotla (11) pomocou hriadeľa usporiadaného v pozdĺžnom smere kotla (11), pričom jeho priemer zodpovedá priradenému vnútornému...

Filtračné zariadenie najmä na dočistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 279782

Dátum: 12.03.1999

Autor: Štěpánek Petr

MPK: B01D 29/35, B01D 29/075, C02F 3/06...

Značky: odpadových, filtračné, dočistenie, najmä, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené nádržou (1) rozdelenou zvislou deliacou stenou (6) a medzikruhovitou podperou (7) valcovitej filtračnej vložky (9) na vstupný priestor (4) spojený cez stredový otvor (24) vo vodorovnej medzikruhovitej podpere (7) s vnútorným priestorom (8) valcovitej filtračnej vložky (9) a na výstupný priestor (5) obopínajúci každú valcovitú filtračnú vložku (9), ktorá je zvisle usporiadaná na vodorovnej medzikruhovitej podpere (7), ku...

Spôsob plnenia horľavých polymérnych kompozitov retardérom horenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279769

Dátum: 12.03.1999

Autori: Balog Karol, Košík Martin, Barta Štefan, Bielek Jozef

MPK: C08K 3/22

Značky: polymérnych, hořlavých, horenia, kompozitov, spôsob, retardérom, plnenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa polymérny materiál naplní vhodným množstvom retardéra horenia, aby došlo k vytvoreniu kritického perkolačného zhluku, ktorý umožňuje rozšíriť zhášací proces na celý objem materiálu, čo sa dosiahne pridaním dvoj- až trojnásobku experimentálne stanovenej prahovej hodnoty objemového zlomku použitého retardéra.

Plesňový kmeň Tolypocladium varium a spôsob mikrobiálnej prípravy cyklosporínového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279768

Dátum: 12.03.1999

Autori: Deli Née Konszky Etelka, Jekkel Née Bokany Antonia, Buzási Károly, Palotás Béla, Polya Kálmán, Ambrus Gábor, Tomori Née Joszt Eva, Makadi Béla, Nagy Károly, Koenczoel Kálmán, Szászhegyesi Vilma, Andor Attila, Erdei János, Sántha György, Albrecht Károly, Huelber Née Dobos Agota, Tóth Sarudy Éva, Molnár Née Antal Aniko, Kiss Lajos, Moravcsik Imre, Szabo Istvan Mihaly, Szell Valéria

MPK: C12N 1/14, C12P 21/04

Značky: mikrobiálnej, kmeň, cyklosporínového, tolypocladium, plesňový, komplexu, spôsob, přípravy, varium

Zhrnutie / Anotácia:

Plesňový kmeň Tolypocladium varium sp. nov. CY/93 uložený v NCAIM(P) F pod číslom 001005, produkujúci cyklosporínový antibiotikový komplex. Spôsob mikrobiálnej prípravy cyklosporínového komplexu alebo jeho zložiek, cyklosporínu 1, cyklosporínu B a cyklosporínu C aeróbnou fermentáciou vláknitého plesňového kmeňa vedúcou k biosyntéze uvedeného antibiotika alebo antibiotík v živnom prostredí obsahujúcom využiteľné zdroje uhlíka a dusíka a...

DNA sekvencia kódujúca aminokyselinovú sekvenciu ľudského erytropoetínu, vektory, bunkové línie, bunky, spôsob produkcie cDNA klonu a erytropoetínu a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279765

Dátum: 12.03.1999

Autori: Hewick Rodney, Kaufman Randal, Fritsch Edward, Jacobs Kenneth

MPK: C12N 15/63, C12P 21/00

Značky: prípravok, farmaceutický, linie, sekvencia, spôsob, buňky, produkcie, klonů, sekvenciu, ľudského, vektory, erytropoetínu, kódujúca, aminokyselinovú, bunkové

Zhrnutie / Anotácia:

DNA sekvencia kódujúca aminokyselinovú sekvenciu ľudského erytropoetínu obsahujúca nukleotidovú sekvenciu uvedenú v tabuľke 3 alebo v tabuľke 4 s ohľadom na aminokyseliny 1 až 166 ľudského erytropoetínu. Vektor obsahujúci uvedenú DNA sekvenciu cicavčia hostiteľská bunka transformovaná týmto vektorom rekombinantný DNA vektor obsahujúci genomický DNA klon majúci nukleotidovú sekvenciu uvedenú v tabuľke 4 cicavčia bunková línia transformovaná...

Spôsob výroby škrobového hydrolyzátu s vysokým obsahom proteínu, maltózy alebo glukózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279760

Dátum: 12.03.1999

Autori: Schirner Rolf, Mäder Anna, Krause Angela, Roick Thomas

MPK: A23J 1/12, A23L 1/0522

Značky: maltózy, obsahom, spôsob, výroby, hydrolyzátů, glukózy, vysokým, škrobového, proteínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby škrobového hydrolyzátu s vysokým obsahom proteínu, maltózy alebo glukózy, z natívnej škrobovej suspenzie, ktorá obsahuje aglomerovaný glutén, ktorým sa pripraví hydrolyzát obilného proteínu s vysokým obsahom maltózy alebo glukózy, slúžiaci na prípravu najrôznejších potravín alebo na biotechnologické postupy. Spôsobom podľa vynálezu sa vhodným vedením operácie dosiahne scukornatenie a proteolýza gluténu v jedinej operácii. Podstata...

Výplňové teliesko, najmä na biologické telesá čistiarní odpadových vôd, chladiace veže a podobné zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279755

Dátum: 12.03.1999

Autori: Gyulavári Imre, Kormos Vladimir, Molnár József

MPK: C02F 3/10

Značky: teliesko, najmä, podobně, veže, výplňové, čistiarní, odpadových, vôd, zariadenia, tělesa, biologické, chladiace

Zhrnutie / Anotácia:

Výplňové teliesko má kanály (2) slúžiace na prietok zmesi kvapaliny a plynu, usporiadané kolmo a otvorené na svojich koncoch (3), a podstatný znak riešenia spočíva v tom, že medziľahlý (stredný) úsek (4) kanálov (2) má konštantný alebo takmer konštantný prierez a k tomuto medziľahlému úseku (4) sú dole a hore pripojené úseky (5, 6, 7, 8), ktoré majú premenný prierez.

Upevňovací prvok s rozpínacím prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279754

Dátum: 12.03.1999

Autor: Fischer Artur

MPK: F16B 15/04, F16B 13/04

Značky: prvkom, rozpínacím, prvok, upevňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Klinovitý upevňovací prvok (1) s rozpínacím úsekom, ktorý je tvorený ako pozdĺžny zárez (5) tvaru "U" s vloženým klinom (6). Klin (6) prilieha na vrubovú základňu (11), ktorá stúpa k prednému čelnému koncu (10), pričom zubami (8) opatrená vonkajšia plocha klinu (6) prečnieva driek (2) upevňovacieho prvku (1). Klin (6), ktorý s možnosťou presunutia dolieha na vrubovú základňu (11), umožňuje dodatočné rozopnutie ukotveného upevňovacieho prvku (1)...

Vysoko čistený proti vírusu zabezpečený prípravok faktora VIII zrážania krvi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279750

Dátum: 12.03.1999

Autori: Eibl Johann, Turecek Peter, Wöber Günther, Elsinger Friedrich, Gritsch Herbert, Schwarz Otto, Linnau Yendra

MPK: A61K 38/37, C07K 14/755

Značky: prípravok, proti, vysoko, faktora, zrážania, spôsob, čistený, vírusu, výroby, zabezpečený

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoko čistený, proti vírusu zabezpečený prípravok faktora VIII zrážania krvi so špecifickou aktivitou najmenej 25 j/mg je vyrobiteľný kombináciou nasledovných operácií: a) chromatografického čistenia frakcie obsahujúcej faktor VIII, b) tenzidového spracovania faktora VIII vo vodnom roztoku pri pomere tenzid/proteín od 1 : 1 do 66 : 1 a c) tepelného spracovania prípravku faktora VIII v pevnom stave.

2-[2',3',4'-Trisubstituované benzoyl]-1,3-cyklohexándióny, herbicídny prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279747

Dátum: 12.03.1999

Autor: Michaely William

MPK: A01N 35/06, A01N 31/14, C07C 323/65...

Značky: benzoyl]-1,3-cyklohexándióny, obsahuje, herbicídny, použitie, prostriedok, 2-[2',3',4'-trisubstituované, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

2-[2',3',4'-Trisubstituované benzoyl]-1,3-cyklohexándióny so všeobecným vzorcom (I), kde X znamená O alebo S, R je Cl alebo Br, R1, R2 a R3 sú vždy H alebo C1-4alkyl, R4 je hydroxy, H alebo C1-4alkyl, alebo R3 a R4 vytvárajú spolu karbonyl (=O) pri podmienke, že R1, R2, R5 a R6 znamenajú vždy C1-4alkyl, R5 je H alebo C1- 4alkyl, R6 je H, C1-4alkyl, C1-4alkyltio alebo C1-4alkylsulfonyl pri podmienke, že R6 znamená C1-4alkyltio alebo...

3-Fenylbenzofurán-2-óny, spôsob ich výroby, zmesi s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279733

Dátum: 12.03.1999

Autori: Dubs Paul, Pitteloud Rita

MPK: C07D 307/83, C07D 407/04, C08K 5/15...

Značky: výroby, spôsob, 3-fenylbenzofurán-2-óny, obsahom, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

3-Fenylbenzofurán-2-óny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená alkylovú skupinu s 13 až 20 atómami uhlíka, R2 znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu s 1 až 10 atómami uhlíka, cykloalkylovú skupinu s 5 až 12 atómami uhlíka alebo alkylom s 1 až 4 atómami uhlíka substituovanú cykloalkylovú skupinu s 5 až 7 atómami uhlíka, R3 znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a Z znamená fenylovú skupinu, ktoré sú vhodné na...

Zariadenie na vytvorenie plynokvapalného dynamického prúdu s riadiacim uzlom – ventilom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2090

Dátum: 11.02.1999

Autori: Lepešinsky Igor Alexandrovič, Karpyšev Alexander Vladimirovič, Dorkin Eduard Alexandrovič

MPK: B05B 1/02, B05B 1/00

Značky: dynamického, uzlom, ventilom, riadiacím, zariadenie, prúdu, vytvorenie, plynokvapalného

Text:

...a kvapalinový zásobník sú premiestniteľné.Výhodou technického riešenia je možnost zvyšovania výstupnej rýchlostí plynokvapalného dynamického prúduz pri plynulom a prerušovanom toku. Riešenie dýzy v alternatívnomuskutočnení je oddelitelné od telesa zariadenia, čo umožňuje použiť rôzne vym enne dýzy prerôzne režimy použitia. Riešenie má rôzny uskutočnenia, pričom môže mat oddelené uloženie zásobníkov kvapaliny a plynu, napríklad v...

Usporiadanie reléových jednotiek elektronického zabezpečovacieho zariadenia do prístrojovej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2089

Dátum: 11.02.1999

Autori: Čillík František, Michalovová Mária

MPK: B61L 7/06, H05K 7/02

Značky: reléových, prístrojovej, zabezpečovacieho, jednotiek, elektronického, skříně, usporiadanie, zariadenia

Text:

...projektovanie a montáž. Istenie skrine je zabezpečené ističmi, Luniestnenými vspoločnej jednotke. Prístrojové skrine môžu byť vyhotovené z rozoberateľných častí, čo umožňuje ichReléová jednotka je riadená povelmi ztechnologického počítača elektronického zabezpečovacieho zariadenia. Zároveň sprostredkúva pre počítač informácie o stave resp. polohe sledovaného zariadenia, napr. výhybky. Funkčné parametre reléovej jednotky sú dané...

Detská stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2088

Dátum: 11.02.1999

Autor: Sojka Ján

MPK: A63H 33/04, A63H 33/08

Značky: detská, stavebnica

Text:

...priebežnými dierami. obr. 2 pôdorys spojky s čiastočným rezom v mieste jednej z priebežných dier vytvorených v štvorcovej ploche spojky.obr. 3 pohľad na spojku v smere A. obr. 4 nárys tyčovitej roz perky a obr. 5 bokorys tyčovitej rozperky s dvomi čelnými zárez mi. Príklad uskutočnenia technického riešeniaDetská stavebnica pozostáva 2 dvoch druhov prvkov. Jedným je spojka L. ktorá má tvar Štrnásťstena vytvoreného z kocky zrezanim jej...

Kompaktný zásobník na skladovanie vyhoretého jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2087

Dátum: 11.02.1999

Autor: Valach Miroslav

MPK: G21C 19/07, G21F 5/008

Značky: jadrového, vyhoretého, paliva, skladovanie, kompaktný, zásobník

Text:

...štyridsaťosem šesťhrannýeh skladovacích púzdier. Šesťhranne skladovacie púzdra majú .kvoli bezpečnćmu ukladaniu kaziet s vj/horenými palivovými článkami v hornej časti nabehovć plochy, prostredníctvom ktorých sú medzi sebou poprivareneĺ Výhodou konštrukčnéhra riešenia je tiež Vzájomné privarenie dištančnýcši vložiek s jednotlivými skladovacími púzdrami a ohraničenie zásobníka po obvode bezpečnostnými stenami a výsmhami, čím sa zvýši jeho...

Zariadenie na úpravu ľadovej plochy a zapojenie jeho hydraulických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2086

Dátum: 11.02.1999

Autori: Varga František, Korček Peter, Muráni Eduard, Buček Branislav, Boroth Pavol

MPK: E01H 4/02, E01H 4/00

Značky: úpravu, ľadovej, obvodov, zapojenie, hydraulických, zariadenie, plochy

Text:

...znázornená schéma hydraulického ovládania suportu.Zariadenie na úpravu ľadovej plochy pozostáva z rámu l podvozku, na ktorom je uložená snehová nádrž LQ. opatrená dvomi hydraulickými valcami lg. Vodné nádrže sú umiestnené v ráme l podvozku a sú navzájom prepojené (na obrázkoch nezakreslené). V zadnej časti zariadenia je pod rámom l podvozku uložený suport § s elevátorom ll, ktorý vyúsťuje do snehovej nádrže lg. Suport §, napr. celozvarovanej...

Upravovacia komora kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2085

Dátum: 11.02.1999

Autor: Murčinková Zuzana

MPK: C02F 1/00, C02F 1/42, C02F 1/46...

Značky: upravovacia, kvapalín, komora

Text:

...vrstvy.Príklady uskutočnenia technického riešenia Upravovacia komora 1 kvapalín, najmä vody, pozostáva z plášťa z, v ktorom je uloženýaspoň jeden skrutkovicový prvok 3. Je vhodné, ak Upravovacia komora 1 má prvý skmtkovicový prvok 3, druhý skrutkovicový prvok i, tretí skrutkovicový prvok a a štvrtý skrutkovicový prvok ľ navzájom pootočené o 90 °. V ďalšom altematívnom uskutočnení vnútro upravovacej komory 1 má množinu skrutkovicových...

Vrhacie zariadenie terčov na športovú streľbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2084

Dátum: 11.02.1999

Autori: Rozehnal Vratislav, Rozehnal Jan

MPK: F41J 9/18

Značky: vrhacie, zariadenie, terčov, střelbu, športovú

Text:

...revolverovým zásobníkom terčov,pružina vrhacieho ramena je pri aktuálne vyrábanom modeli nahradená listovým perom. Terč dosadá na vzletovú lištu z bezprostrednej blízkosti, lebo vzletová lišta sa počas prípravnej časti cyklu Synchronizované priblíži tesne k výstupnému otvoru terča a po jeho prijatí sa vracia do pôvodnej polohy. Pohyb vzletovej lišty je vytvorený pohybom čapu všikmej drážke. Ide o vynikajúcu vrhačku odpovedajúcu...

Viacfarebná hranolová skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2083

Dátum: 11.02.1999

Autor: Soláriková Ingrid

MPK: A63H 33/04

Značky: hranolová, viacfarebná, skladačka

Text:

...vytvorená vždy v piatich farebných odtieňoch,na troch kockách je farebná plocha vytvorená v štyroch farebných odtieňoch, pričom jeden odtieň je použitý opakovane, Na najvyššej úrovni je vstrede uložená jedna neprekrytá vrcholová kocka. Farebné plochy na tejto kocke sú vytvorené vpiatich farebných odtieňoch. Všetky neprekryté kocky skladačky sú orientované tak, aby ich predné steny, zadné steny, pravé i ľavé steny a tiež horné steny tvorili...

Zariadenie na ohýbanie rúrok, najmä elektroinštalačných

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2082

Dátum: 11.02.1999

Autor: Ráček Jaroslav

MPK: B21D 7/00

Značky: najmä, elektroinštalačných, zariadenie, ohýbanie, rúrok

Text:

...výhodnom riešení zariadenia je segment na obvode vybavený uhlovou stupnicou,čo obsluhe umožňuje ohnúť rúrku do vopred zvoleného uhla. Rám zariadenia môže byťvybavený výstuhami, upevnenými na okraji bočníc.Prehľad obrázkov na gýkresochTechnické riešenie bude ďalej vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 predstavuje bočný pohľad na výhodné riešenie ohýbacieho zariadenia s odňatou bočnicoua obr. 2 predstavuje čehrý rez podľa A-A z...

Osadenie pohonného mechanizmu na ovládanie žalúzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2081

Dátum: 11.02.1999

Autori: Blachut Bohumír, Stavař Erich

MPK: E06B 9/323, E06B 9/56

Značky: ovládanie, žalúzií, pohonného, osadenie, mechanizmu

Text:

...posuvu.Vo výhodnom uskutočnení je horná časť telesa vybavená pružnýmnosom, v ktorom je vytvorený kotviaci zámok, spodná Časť puzdra jevybavená odľahčením, v strednej časti telesa je vytvorená zarážkana vymedzenie axiálnej polohy pohonného hriadeľa v základovomĎalšou podstatou riešenia je, že hnacie koleso je s pohonným hriadeľom spriahnuté pomocou momentovej spojky, je v puzdre osadené tak, že časť jeho ozubenia je zapustená do priľahlého...