Zverejnene patenty 07.05.1999

Zariadenie na uloženie audiovizuálnej techniky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2176

Dátum: 07.05.1999

Autori: Trnka Ľubomír, Jurkovič Vladimír

MPK: A47B 7/02

Značky: audiovizuálnej, techniky, uloženie, zariadenie

Text:

...bodom do vybrania v hlave skrutky. Výhodou zariadenia na uloženie audiovizuálnej techniky je zlepšenie kvality reprodukovaného zvuku a zabránenie vzniku vibrácií.Prehľad obrázkov na yykresochObr. 1 Súčasti tvoriace zariadenie na uloženie audiovizuálnej techniky.Obr. 2 Zariadenie na ukladania audiovizuálnej techniky s tromi nohami.Obr. 3 Zobrazuje kombináciu dvoch trojnohých stojanov na audiovizuálnu techniku. Obr. 4 Zobrazuje štvornohé stojany...

Zvukové výstupné zariadenie počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2175

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vaňo Michal

MPK: G06F 3/16

Značky: zvukové, výstupné, zariadenie, počítača

Text:

...portu počítača, na ktorú je pripojený pár LED diód. Prípadne nadruhú skupinu riadiacich výstupov paralelného výstupného portupočítača sú priamo prepojené s relém. Podľa okolností je možné využiť aj sériový výstupný port počítača, kde je potom nutné na stranu trojrozmerného modelutela alebo hlavy zaradený sériovo~paralelný prevodník.Ďalším podstatným znakom zvukového výstupného zariadenia počítača je aj samotné uskutočnenie D/A...

Bezalkalický urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia zmesí na báze cementu, najmä do striekaných betónov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2174

Dátum: 07.05.1999

Autori: Bruthans Zdenko, Havran Boris

MPK: C04B 22/14

Značky: najmä, striekaných, báze, bezalkalický, tvrdnutia, tuhnutia, zmesí, betónov, urychlovač, cementů

Text:

...zmesi trietanolamínu a dietanolamínu.S odvolaním sa na vyššie uvedenú podstatu technického riešenia, možno pridaním 2 až 30 hmotn. dielov sódy získaturýchľovač tuhnutia a tvrdnutia zmesí vo forme prášku alebo roztoku.Naopak, zámenou sódy za 40 až 50 hmotn. dielov vody možno získat urýchľovač tuhnutia a tvrdnutia zmesí ako roztok.Výhody bezalkalického urýchľovača tuhnutia a tvrdnutia zmesí spočívajú najmä V tom, že nahradzuje bežne...

Tepelnoakumulačný magnezitový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2173

Dátum: 07.05.1999

Autor: Beňovic Ján

MPK: C04B 35/04

Značky: tepelnoakumulačný, magnezitový, materiál

Text:

...hmoty počas miešania pridá oxid boritý alebo jeho prekurzory a-alebo keramický íl, na výpal výliskov z takto pripravenej hmoty nie je potrebná teplota až 1500 °C. Vdaka uvedeným prídavkom vznikne dostatok taveniny potrebnej na vytvorenie pevnej keramickej väzby aj pri podstatne nižších teplotách. Tým sa zníži spotreba tepla na výpal a vďaka vysokej rozmerovej presnosti výliskov vypálených pri teplote cca 1200 °C sa podstatne zníži...

Zapojenie globálneho zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2172

Dátum: 07.05.1999

Autor: Pokorný Otto

MPK: G08B 13/00

Značky: globálneho, zariadenia, zapojenie, zabezpečovacieho

Text:

...zariadenie g a cez šiestu zbernicu Ľje pripojená riadiaca jednotka 1 na zobrazovaciu jednotku 4 a cez štvrtú zbernicu lg je pripojená nariadiacu jednotku 1 klávesnica g a cez piatu zbernicu 1 c je spojená riadiaca jednotka 1 s vyhodnocovacou jednotkou 2 na ktorú sú pripojené kontrolné obvody, prvý g, druhý E, tretí Q, štvrtý Q, piaty g aGlobálne zabezpečovacie zariadenie v konrétnom vyhotovení je umiestnené v mobilnom objekte - automobile...

Nábojnica do brokovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2171

Dátum: 07.05.1999

Autor: Švasta Denis

MPK: F42B 7/06

Značky: nábojnica, brokovnice

Text:

...od kalibru zbrane a platí pre ňu vztah h k . m kde m je parameter z intervalu ( 0,00243 až 0,833 ) aVýhodné vlastnosti nábojnice podľa technického riešenia sa dosiahnu vtedy, ak parameter m je s výhodou volený z intervalu ( 0,015 až 0,415 ).Podstatou riešenia je aj samotné zloženie plastu, z ktorého je vyrobená. Je to zmes vysokotlakého polyolefínu HD-PE,nízkotlakého polyolefínu LD-PE a zmàkčovadla EPMD.Výhody nábojnice do brokovnice podľa...

Generátor na splyňovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2170

Dátum: 07.05.1999

Autori: Holý Vladimír, Albert Edvard, Lukeš Milan, Horský Jiří

MPK: F23G 7/10, F02B 43/08

Značky: splynovanie, biomasy, generátor

Text:

...prírubou, sú skrutky spoločné pre prírubu 11, hornúprírubu ll a prírubu spodného plášťa 4.V hornej časti je plášť g opatrený odvodom gl plynu. Nad odvodom 2 plynu je plášť 2 stspojený so šachtou 1 dilatačným medzikružim lg. V hornej čá i, nad dilatačným medzikružim Q je plášť Q opatrený uzatvárateľnýmplniacim otvorom 1. V inom pripade je plášť Q predĺžený do násypky Q, ktorá je V hornej časti opatrená uzatvárateľným otvorom 1 a jej...

Zariadenie na čistenie a chladenie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2169

Dátum: 07.05.1999

Autori: Macháček Pavel, Lukeš Milan, Albert Edvard, Horský Jiří

MPK: B01D 47/00, F02M 35/00

Značky: zariadenie, chladenie, plynů, čistenie

Text:

...vrstvy vzniká väčšia reakčná plocha na absorbčný kontakt vody so surovým plynom a tým sa zvyšuje účinnosť čistenia a chladeniaPrehľad obrázkov na výkresochCelkový pohľad na zariadenie na čistenie a chladenie plynu je schématicky zobrazený v pozdĺžnom reze na obr. 1 so zásobníkomvody vcelku a na obr. 2 so zásobníkom vody predeleným dvojicouZo zásobníka vody 1 vystupuje nahor dvojica chladiacich vežíždá z chladiacich veží Q, Q obsahuje...

Elektrické nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2168

Dátum: 07.05.1999

Autor: Palko Anton

MPK: B23D 15/00

Značky: elektrické, nožnice

Text:

...ľavej nohy g a pravej nohy 3 prostrednictvom ručný ovládacích pak Q xmiestach s umiestnením stupnicových štítkov 83. Z vnútomých čelných stran ľavej nohy g a-prax-ej nohy 3 sú nad úrovňou uložnej plochy ll stola l a v priestore pred strižníkom il umiestnene vodiace hlavice 5 l vktorých je zvertikálneho smeru posúvne uložený prítlačny nosník Q tak, že postranné vjstupky ä prítlačneho nosnika á zasahujúce do vodiacich hlavíc Q sú z čelnej a...

Zložené železničné koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2167

Dátum: 07.05.1999

Autori: Gunter Valjent, Vempola Vladimír

MPK: B60B 19/00

Značky: koleso, železničné, zložené

Text:

...spojené.Výhoda tohto zloženého železničného kolesa je v tom, že spôsob uchytenia a zaistenie prítlačného krúžku odstraňuje nutnost použitia konštrukčne zložitého a výrobne náročného prítlačného krúžku s prírubou a jeho uchytenie pomocou skrutiek. Tým sa zníži celková hmotnost kolesa a zlepšia sa jeho dynamické vlastnosti. Takisto montáž tohto kolesa sa podstatne zjednoduší. Táto výhodná konštrukcia je umožnená tým, že priečna sila vyvolaná...

Integrovaný uholníkový uhlomer s displejovým zobrazením veľkosti uhlov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2166

Dátum: 07.05.1999

Autor: Radvanec František

MPK: G01B 11/26, G01D 5/244

Značky: uhlomer, uhlov, uholníkový, integrovaný, displejovým, veľkosti, zobrazením

Text:

...kalibromerov technické riešenie sa stane integrovaného uholníkového uhlomera univerzálnym meracím prístrojom a nástrojom vhodným prePrehľad obrázkov na yýkresochNa obr.1 je nákres integrovaného uholnikového uhlomera s numerickým označením dlžkových mier s vmontovaným segmentomNa obr.2 je nákres ramena A V reze s umiestnením kruhového puzdra, vybrania alebo diery a zobrazenia velkosti uhlov naobvode vnútornej strany ćiarovým kódom.Na obr.3 je...

Uloženie tlmiča kmitov riadenej nápravy vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2165

Dátum: 07.05.1999

Autori: Blažek Ladislav, Vyležík Vítězslav

MPK: B60G 5/00

Značky: riadenej, vozidla, tlmiča, nápravy, uloženie, kmitov

Text:

...homým ramenomMaximálne priblíženie miesta uloženia spodného konca tlmiča kmitov k homému čapu vidlice je umožnené zahnutou pákou riadenia, ktorá v oblasti tohto miesta uloženia obchádzaPri prevádzke vozidla sa sily od pérovania neprenášajú z tlmiča kmitov na čap vidlice polonápravy a nedochádza tak k jeho zvýšenému namáhaniu. Odstránené je zložité vzájomné uloženie páky riadenia a držiaku spodného konca tlmiča kmitov. Maximálne možná...

Upevňovacie ústrojenstvo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2164

Dátum: 07.05.1999

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/00

Značky: ústrojenstvo, upevňovacie

Text:

...vonkajších okrajoch otočného valcovitého hlavného čapu. Plášť hlavného čapu je sploštený, hlavný čap je opatrený uprostred širokouobvodovou drážkou s prítlačnou plôškou a je kolmý na ovládaciu páku, pričom jesvojou strednou časťou otočne uložený v radiálnom otvore telesa upínača. Ovládacia páka má V mieste oproti puzdru zámku, vytvorenému na drieku guľového čapu, ozub. Je nasadená a čapom ovládacej páky zaistená na, smerom kvonkajšiemu konci...

Spojovacie ústrojenstvo odnímateľného guľového čapu ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2163

Dátum: 07.05.1999

Autor: Slavata Bohumil

MPK: B60D 1/00

Značky: odnímatelného, spojovacie, čapu, tažného, zariadenia, ústrojenstvo, gulového

Text:

...ozubenie pre pohon excentrov a potom ozubenie pre pohon od pastorka točky. Ozubená tyč je na vonkajšom konci opatrená osadením s opomou podložkou. Medzi ňou a viečkom je uložená pracovná pružina. S osou týchto otvorov rovnobežne je telesom upínacej častiguľového čapu posuvne vedený, von vyčnievajúci zaisťovací kolik.Jeho vonkajšia dotyková časť je opatrená zaoblením, u vnútorného konca je vňom jednak vytvorený axiálny otvor pre vo vnútri...

Montérsky kľúč

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2162

Dátum: 07.05.1999

Autor: Radvanec František

MPK: B25B 13/48, B25B 13/10

Značky: kľúč, montérsky

Text:

...zátku, ktoré je opatrené vrchnou pevnou čeľusťou a spodnou pevnou čeľusťou a na ktorom je vytvorené lôžko prezaisťovací prítlačný palec a pozdĺžny otvor.d) Valcové jadro, na ktorom sú vytvorené dva rady hrebeňovitých výstupkov proti sebe orientovaných, slepá pozdĺžna zaisťovacia drážka, poisťovacie vybratie, v ktorom je vytvorená slepá diera, vybratie pre vratnú pružinu, ktoré je opatrené spodnou pevnou čeľusťou, je suvne uložené vo valcovom...

Montérske náradie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2161

Dátum: 07.05.1999

Autor: Radvanec František

MPK: B25F 1/02

Značky: náradie, montérske

Text:

...vodiace výstupky proti sebe orientované alebo dve klzné pozdĺžne vodiace drážky proti sebe orientované, závit pre slepú zátku, ktore je opatrené spodnou pevnou čeľusťou, na ktorom je vytvorená diera so závitom pre zaisťovaciu skrutku a na ktoromje vytvorené lôžko na uloženie zaisťovacieho prítlačného palca a pozdĺžny otvor na voľný priechod hrebeňovitého ozubenia zaisťovacieho prítlačného palca.d.) Valcové jadro, na ktorom je vytvorené...

Zariadenie na ohrev teplonosného média, najmä vody vo vykurovacích systémoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2160

Dátum: 07.05.1999

Autori: Krupko Viktor Alexejevič, Cetkovská Jana, Cetkovský Jiří

MPK: F24D 3/08

Značky: teplonosného, vykurovacích, zariadenie, media, systémoch, ohrev, najmä

Text:

...eliminuje hydraulické nárazy V systéme u závislého ohrevu vody parou pri dosiahnutí minimálnych energetických prevádzkových stratách a zachovaní celkovej konštrukčnej jednoducho sti a prevádzkovej spoľahlivosti chodu zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady uskutočnenia zariadenia sú schématicky znázornená na pripojených výkresoch, kde obr. l je základná schémazapojenia a zostavenia jednotlivých prvkov zariadenia a obr. 2...

Vysokonapäťový poistkový spodok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2159

Dátum: 07.05.1999

Autor: Šiška Vladimír

MPK: H01B 17/14, H01H 71/02, H01T 4/00...

Značky: vysokonapäťový, spodok, poistkový

Text:

...prepätia na strane siete vysokéhoĽehľad obrazkov na výkreggghNa obr.l je bočný pohľad na jednoíazový výsokonapäťový poistkový spodok a horný pohľad na univerzálnu základnú dosku. Na obr.2 je bočný a čelný pohľad na kontaktné ústrojenstvo aKaždá fáza vonkajšieho vedenia je V oblasti prechodu dozemného kábla alebo transformátora chranená vysokonapäťovýmpoistkovým spodkom, obsahujúcim univerzálnu základnú dosku gumiestnená na neznázornenom...

Kombinované zrkadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2158

Dátum: 07.05.1999

Autor: Karaffa Roman

MPK: B60R 1/00

Značky: zrkadlo, kombinované

Text:

...v dutine telesa umiestnený optický hranol a zároveň odrazová plocha, oproti ktorej je umiestnená ďalšia odrazová plocha, za ktorou je v telese vložený zadný priehľadný kryt.Kombinované zrkadlo, ktoré okrem možnosti spätného videnia, dáva aj možnost sledovat dianie pred pozorovateľom V iných jazdných pruhoch, ak sa pred ním nachádza prekážka.Toto technické riešenie predstavuje integráciu spätného zrkadla so zrkadlom umožňujúcim videnie vpred...

Viacúčelový gril

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2157

Dátum: 07.05.1999

Autor: Dočár Milan

MPK: A47J 37/06

Značky: viacúčelový

Text:

...otvorom cez jej vnútorné dno pod rošty a V potrebnom regulovanomSúčasné grile neumožňujú tepelnú úpravu potravin viacerými spôsobmi ako grilovanim na drevenom uhlí alebo propán-butánovomplyne alebo údenim, prípadne varom na propán-butánovom plyne.Takéto jednoúčelové zariadenia sú rozmerovo veľké, ťažké i výrobne nákladné a vyžadujú veľkú skladovaciu plochu i fyzicky náročnú manipuláciu, najmä pri ich zostavovaní pre požadovanú tepelnú...

Plynový radiátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2156

Dátum: 07.05.1999

Autor: Volek Ľubomír

MPK: F24C 3/00

Značky: radiátor, plynový

Text:

...riadi prietok plynu - maximálny a znížený výkon a tým plynulo reguluje priestorovú teplotu v rozsahu 8 až 33 °C. Havarijné Lízavretie prívodu plynu v prípade straty plameňa zabezpečuje termoelektrická poistka zabudovaná v plynovej armatúre §. Na plynovú armatúru je napojený rozvod plynu Z , ktorý je pripojený na horák g, ktorý je zhotovený z antikorovej ocele aje upevnený na nosiči horáka Q. Na plynovú armatúru § je napojený aj...

Preklápačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2155

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vrabčik Peter

MPK: A63H 33/04

Značky: preklápačka

Text:

...rozložená prekláčka V statickom stave z prednej strany, zložená zNa obrázku č. 2 je znázomená rozložená preklápačka v statickom stave zo zadnej strany, zložená z piatich doštičiek, pripevnených bavlnenou páskou.Obrázok č. 4 znázorňuje preklopenú vrchnú doštičku z bočnej strany, ktorá následne preklopí ďalšiu doštičku.Na obrázku č. 5 je zobrazená zložená preldápačka v statickou stave.Príklad uskutočnenia Preklápačka je zložená- z...

Pomocný priemyselný prostriedok na čistenie valcových nanášačiek lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2154

Dátum: 07.05.1999

Autori: Chocholouš Jozef, Bešinova Oľga, Katuščák Svetozár, Turanský Marian

MPK: B08B 3/02

Značky: lepidla, nanášačiek, priemyselný, pomocný, válcových, prostriedok, čistenie

Text:

...pomocný priemyselný prostriedok pre výrobu lepených výrobkov zveľkoplošných materialov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa skladá z 0,1 až 45 Z hmot. zložky tvorenej 2 R 1-CD-R 2, kde R 1, R 3 je -NHg, - NHCH, NHCHEDH - N(CH 2 DH)g a/alebo z močovinoformaldehydového polyméru s priemernou čiselnou molekulovou hmotnosťou 95 až 230 a s parametrom polydisperzity Mw/Mn menším ako 1,3 a/alebo z fenolformaldehýdovej živice,0,1 až 2 Z hmot....

Parkovacie zabezpečovacie zariadenie jednostopového dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2153

Dátum: 07.05.1999

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B62H 5/00

Značky: zariadenie, dopravného, zabezpečovacie, jednostopového, parkovacie, prostriedku

Text:

...alarmu.Spôsob otvárania zabezpečovacieho zariadenia je mechanický,zabezpečovaný kĺbovým mechanizmom s kónickým segmentom umožňujú-u cim otváranie a zatváranie dvojice-ramien. Kĺbový mechanizmus je opatrený pružinou pre uľahčenie manipulácie. nParkovacie zabezpečovacie zariadenie je uchytené na nošnú časť predného rámu, v ktorom je upevnený klbový mechanizmus prekrytý krytom.Pevný predný rám je kotvený pomocou kotviacich prostriedkov do...

Zariadenie na transformáciu a využitie energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2152

Dátum: 07.05.1999

Autor: Remeta Miroslav

MPK: F03G 7/00, E01F 11/00

Značky: zariadenie, energie, využitie, transformáciu

Text:

...riešenia podľa technického riešenia v pneumatickom prípadne hydraulickomPríklady uskutočnenia technického riešenia- Zariadenie na transformáciu a využitie energie pri spomaľovaní - brzdení pohybujúcich sa telies m na výrobu el. energie pozostáva z aspoň jedného odpruženého modulu g, ktorý zasahuje do dopravnej komunikácie l, a je jej súčasťou. V prípade, že dopravnú komunikáciu l tvorí cesta,množina odpružených modulov g je umiestnená v...

Vykurovacia sústava s poloautomatickým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2151

Dátum: 07.05.1999

Autor: Gajdošech Jozef

MPK: F16K 11/00, F16K 15/00, F24D 3/02...

Značky: ovládáním, vykurovacia, sústava, poloautomatickým

Text:

...sústavách z dôvodov zabránenia vzniku nízkoteplotnej korózie. Kotlová teplota by nemala klesnúť pod 550 C. Táto hranica sa dosiahne nastavením trojcestnćho zmiešavacieho ventilu v rozsahu 0 až 100 .Spotrebu energie je možné ovplyvniť priestorovým termostatom,napr. digitálnym s týždenným programom, ktorým je ovládané obehové lčerpadlo. Vyyššie nadobúdacie náklady sú kompenzovanéútlumu môže byť len náhradným riešením.Vo vykurovacom období...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2150

Dátum: 07.05.1999

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B62H 5/00

Značky: prostriedku, dopravného, kapotáž, parkovacia

Text:

...časti.Parkovacía kapotáž dopravného prostriedku je uchytená na nosnú,stredovú časť, ktorá je na pravej strane kotvená v otočnom,uzamykateľnom kĺbe. Uzamykateľný kĺb je súčasťou pevného rámu - stojana,kotveného pomocou kotviacich prostriedkov do pevnej podložky.Výhodou parkovacej kapotáže je jej malá hmotnosť a možnosťuplatnenia v exteriéri bez náročných stavebných úprav.Prehľad obrázkov na výkreseÚžitkový vzor je bližšie výsvetlený...

Parkovacia kapotáž dvojstopového dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2149

Dátum: 07.05.1999

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B60R 25/00

Značky: kapotáž, parkovacia, dopravného, dvojstopového, prostriedku

Text:

...a parkovanie vozidiel. Pri vysunuti a vyklopení kapoty a jej uzamknuti, je osobný automobil chránený pred poškodením a odcudzením.Prehľad obrázkov na výkresennu-uncuuu-uąąą Úžitkový vzor je bližšie vysvetlený pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje na obr. 1 a obr. 2 parkovaciu kapotáž dopravného dvojstopého prostriedku - osobného, resp. úžitkového automobilu v jej otvorenej i uzatvorenej polohe V náryse,pôdoryse, bokoryse a...

Stavebný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2148

Dátum: 07.05.1999

Autori: Ponec Pavol, Dlouhý Jan

MPK: E04B 1/40

Značky: prvok, stavebný

Text:

...prísad,pričom zámok je tvorený perom a jeho tvarom odpovedajúcou drážkou, kde pero prvou klínovou plôškou prechádza do prvej rovnej plochy a jemným zaoblením krajov do vonkajšej steny a druhou klinovou plôškou do drážky, ktorá treťou klinovítou plôškou prechádza do druhej rovnej plochy a jemným zaoblenímkraj ov do vnútomej steny.Stavebný prvok ďalej obsahuje farbivá.Okrem výplňových vnútomých otvorov obsahuje aj izolačné vonkajšie...

Zariadenie na prívod paliva splynovaciemu horáku nezávislého vyhrievacieho agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2147

Dátum: 07.05.1999

Autori: Linka Petr, Linka Viktor

MPK: F23D 3/40

Značky: paliva, splynovaciemu, hořáku, nezávislého, agregátu, zariadenie, vyhrievacieho, přívod

Text:

...a zdola čelom trubkovitého porézneho telieska.Toto zariadenie umožní vytvorenie prstencovitého kanálika nad horným čelom trubkovitého porézneho telieska len osadením konca pätky žeraviacej sviečky, ktorá je zaskrutkovaná do nákrutku v dutine, súosej s dutinou nátrubku, čo je technologicky nenáročné a súčasne zaisťuje maximálne možné rovnomerné rozdelenie paliva do pórov vo všetkých priečnych prierezoch pocelej dĺžke...

Autorohož na zadnú časť tunela v interiéri vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2146

Dátum: 07.05.1999

Autori: Krupa Jozef, Mach Jozef, Mužík Václav, Ondřej Jan

MPK: B60R 13/00

Značky: autorohož, zadnú, část, vozidla, interiéri, tunela

Text:

...ceny konečného výrobku.Uvedené nevýhody a nedostatky doposiaľ známych riešení krytia zadnej časti tunelu vinteriéru osobného automobilu do značnej miery odstraňuje autorohož pre zadnú časť tunela vinteriéru automobilu podľa tohoto technického riešenia. Jeho podstata spočíva vtom, že autorohož, tvorená chrbtom a dvoma chlopňami zpružného poddajného vodoneprepustného materiálu, má chrbát opatrený na licnej strane dezénom tvoreným V okrajových...

Potrubie s autonómnymi členmi na usmerňovanie vzduchu do priestoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2145

Dátum: 07.05.1999

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F16L 55/09, F24F 11/08

Značky: usmerňovanie, priestoru, autonómnymi, vzduchu, členmi, potrubie

Text:

...členmi je s výhodou doplnené regulačnou klapkou. Vhodným natočením regulačných lamiel sa vytvoria Výstupné otvory a vhodným nasmerovaním jednotlivých prúdov autonómnych členov je nmžné rozvíriť a premiešať vzduch aj vo väčšej vzdialenosti pod potrubim. Výhodou technického riešenia je jednoduchosť konštrukcie, nízka cena a vhodné usmerňovanie vzduchu vVýhody technického riešenia vyplývajú aj z nasledovnýchobr. l znázorňuje nárys potrubia s...

Tepelne riadené membránové zariadenie odvádzača kondenzátu so zníženým hydrodynamickým odporom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2144

Dátum: 07.05.1999

Autor: Kosek Jiří

MPK: F16L 55/07

Značky: kondenzátu, odporom, hydrodynamickým, zariadenie, zníženým, membránové, riadené, odvádzača, tepelně

Text:

...tepelné a mechanické namáhanie spôsobuje, že po určitej dobe sa poruší jej hermeticke uloženie medzi kvapalinovou komorou a doskou s prívodnými a odvádzacími kanálmí, pričom dochádza k úniku nízkovriacej kvapaliny aOdvádzače jestvujúcich vyhotovení, obsahujúce elastickú membránu, obtiažne zvládajú požiadavky na odvádzanie kondenzátu pri vyšších výkonoch. Vstupujúci kondenzát naráža veľkou rýchlosťou kolmo na membránu a pritom dochádza...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2143

Dátum: 07.05.1999

Autori: Venhart Jiří, Báča Pavel, Kohoutek Alois, Zavřel Jiří

MPK: F23C 1/08

Značky: teplovzdušný, agregát

Text:

...prúdenia vzduchu medzi jednotlivými rúrkami3 výhodné, ak sú rúrky umiestnené vo dvoch rovinách navzájom presa dene.Za účelom dokonalého využitia tepla spalín sú vnútri rúrokrúrkovnice umiestnené spomaľovače ťahu.Na získanie väčšej turbulencie vzduchu a výhodnejšieho prestupu tepla možno rúrky rúrkovnice, najmä tvaru oválu alebo krídla, odkloniť od horízontálnej roviny.Prehľad obrázkov na výkresochTeplovzdušný agregát podľa technického...

Garáž s oblúkovým zariadením na odstavovanie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2142

Dátum: 07.05.1999

Autor: Medvecký Ľudovít

MPK: E04H 6/00

Značky: zariadením, oblúkovým, garáž, vozidiel, odstavovanie

Text:

...krivka, môže byt tvorená všeobecnou krivkou, ako aj priamkami,kuželosečkami, alebo ich kombináciami, čo umožňuje realizovať garáž rôznych geometrických tvarov napr. štvorec, ovál aleboHlavnými prednosćami garáži s oblúkovým zariadneím na odstavovanie vozidiel sú- možnost koncipovat stavbu ako jedno, alebo viacpodlažnú,- nízka náročnosť na stavebnú realizáciu a technologické vybavenie,- prispôsobiteľnost tvarov garáže terénnym a...

Duté puzdro ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2141

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vitver Vladimír

MPK: B60D 1/14

Značky: zariadenia, tažného, duté, puzdro

Text:

...sú v miestach proti otvorom telesa dutého púzdra vytvorené priebežné otvory. cez ktoré sa zaskrutkujú do otvoru svnutornými závitmi telesa dutého púzdra pevňovacie skrutky.K výhodám tohto technického riešenia patri. okrem zníženia pracnosti pri výrobe. nakoľko nie je potrebné dodatočne opracovavat vnútorné plochy dutého púzdra ťažného zariadenia. zvlášť zvýšenie variabilnosti ťažných systémov ťažných zariadeni a tiež odstránenie nutnosti...

Uzatvárací valcový element ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2140

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vitver Vladimír

MPK: B60D 1/14

Značky: element, tažného, zariadenia, uzatvárací, válcový

Text:

...tyče ťažného zariadenia vo funkčnejOpis obrázku na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené na obr. 1, na ktorom je zobrazená V čiastočnom reze bočná strana uzatváracieho valcoveho elementu opatrená predlženým hriadeľom.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa predĺžený hriadeľ i je navlečená vinutá pružina 2 .ktorej jeden koniec je upevneny v zareze vytvorenom na konci predĺženeho hriadeľa L a druhý koniec vinutej pružiny 2 je...

Prídavné sklopné zariadenie k ťažnému zariadeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2139

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vitver Vladimír

MPK: B60D 1/14

Značky: přídavné, zariadenie, tažnému, sklopné, zariadeniu

Text:

...elementu je nad priećnym valcovým vybratim ćapu a je v tomto mieste fixovana proti pohybu v smere osi capu z každej strany koncovými púzdrami mechanicky pripevnenými k ćapu. Jednabočná strana uzatváracieho valcového elementu je opatrená ovládacou rukoväťou.Výhodou tohoto technického riešenia je. že jeho konštrukcnájednoduchosť odrážajúca sa nielen v ľahkej obsluhe. minimálnej.údržbe a praktickej bezporuchovosti, ale aj predovšetkým vo...

Demontovateľné spojenie kruhovej tyče ťažného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2138

Dátum: 07.05.1999

Autor: Vitver Vladimír

MPK: B60D 1/14

Značky: tažného, spojenie, tyče, demontovatelné, kruhovej, zariadenia

Text:

...môže zasúvat pozdlžnou drážkou na vodiaci kolik bajonetového uzáveru a v priečnej drážke bajonetového uzáveru okolo svojej osi otáčať.Výhody tohoto technického riešenia spočivaju v jeho univerzálnosti, nakoľko je ho možne použiť na najrôznejšie typy osobných a malých užitkových automobilov, v ľahkej montáži a demontaži.Opis obrazkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnene na obr. 1. na ktorom sú V rozloženom stave schématicky...

Pero s navíjacím mechanizmom zvinovacieho materiálu, najmä fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2137

Dátum: 07.05.1999

Autor: Demko Vasiľ

MPK: B43K 29/12, B43K 29/04

Značky: zvinovacieho, materiálů, fólie, navíjacím, najmä, mechanizmom

Text:

...má na druhom jej konci upevnené vyťahovacie ramienko a zo spodnej strany je do držiaka zasunuté pero s hrotom a na vrchnej jeho strane má záslepku. Na vyťahovacie ramienko je vytvorenýzárez a držiak je opatrený upevňovacími prvkami .Prehľad obrázkov na głkreseTechnické riešenie sa bližšie vysvetľuje pomocou výkresu, na ktorom obr. l rznázorňuje pero snavijacím mechanizmom zvinovacieho materiálu, najmä fóliev bočnom reze a obr. 2 znázorňuje...