Zverejnene patenty 11.02.1999

Zariadenie na vytvorenie plynokvapalného dynamického prúdu s riadiacim uzlom – ventilom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2090

Dátum: 11.02.1999

Autori: Karpyšev Alexander Vladimirovič, Lepešinsky Igor Alexandrovič, Dorkin Eduard Alexandrovič

MPK: B05B 1/02, B05B 1/00

Značky: plynokvapalného, uzlom, prúdu, ventilom, riadiacím, dynamického, vytvorenie, zariadenie

Text:

...a kvapalinový zásobník sú premiestniteľné.Výhodou technického riešenia je možnost zvyšovania výstupnej rýchlostí plynokvapalného dynamického prúduz pri plynulom a prerušovanom toku. Riešenie dýzy v alternatívnomuskutočnení je oddelitelné od telesa zariadenia, čo umožňuje použiť rôzne vym enne dýzy prerôzne režimy použitia. Riešenie má rôzny uskutočnenia, pričom môže mat oddelené uloženie zásobníkov kvapaliny a plynu, napríklad v...

Usporiadanie reléových jednotiek elektronického zabezpečovacieho zariadenia do prístrojovej skrine

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2089

Dátum: 11.02.1999

Autori: Čillík František, Michalovová Mária

MPK: H05K 7/02, B61L 7/06

Značky: jednotiek, usporiadanie, zabezpečovacieho, prístrojovej, elektronického, zariadenia, skříně, reléových

Text:

...projektovanie a montáž. Istenie skrine je zabezpečené ističmi, Luniestnenými vspoločnej jednotke. Prístrojové skrine môžu byť vyhotovené z rozoberateľných častí, čo umožňuje ichReléová jednotka je riadená povelmi ztechnologického počítača elektronického zabezpečovacieho zariadenia. Zároveň sprostredkúva pre počítač informácie o stave resp. polohe sledovaného zariadenia, napr. výhybky. Funkčné parametre reléovej jednotky sú dané...

Detská stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2088

Dátum: 11.02.1999

Autor: Sojka Ján

MPK: A63H 33/04, A63H 33/08

Značky: stavebnica, detská

Text:

...priebežnými dierami. obr. 2 pôdorys spojky s čiastočným rezom v mieste jednej z priebežných dier vytvorených v štvorcovej ploche spojky.obr. 3 pohľad na spojku v smere A. obr. 4 nárys tyčovitej roz perky a obr. 5 bokorys tyčovitej rozperky s dvomi čelnými zárez mi. Príklad uskutočnenia technického riešeniaDetská stavebnica pozostáva 2 dvoch druhov prvkov. Jedným je spojka L. ktorá má tvar Štrnásťstena vytvoreného z kocky zrezanim jej...

Kompaktný zásobník na skladovanie vyhoretého jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2087

Dátum: 11.02.1999

Autor: Valach Miroslav

MPK: G21C 19/07, G21F 5/008

Značky: kompaktný, paliva, zásobník, skladovanie, jadrového, vyhoretého

Text:

...štyridsaťosem šesťhrannýeh skladovacích púzdier. Šesťhranne skladovacie púzdra majú .kvoli bezpečnćmu ukladaniu kaziet s vj/horenými palivovými článkami v hornej časti nabehovć plochy, prostredníctvom ktorých sú medzi sebou poprivareneĺ Výhodou konštrukčnéhra riešenia je tiež Vzájomné privarenie dištančnýcši vložiek s jednotlivými skladovacími púzdrami a ohraničenie zásobníka po obvode bezpečnostnými stenami a výsmhami, čím sa zvýši jeho...

Zariadenie na úpravu ľadovej plochy a zapojenie jeho hydraulických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2086

Dátum: 11.02.1999

Autori: Buček Branislav, Korček Peter, Muráni Eduard, Varga František, Boroth Pavol

MPK: E01H 4/02, E01H 4/00

Značky: obvodov, plochy, zapojenie, zariadenie, úpravu, hydraulických, ľadovej

Text:

...znázornená schéma hydraulického ovládania suportu.Zariadenie na úpravu ľadovej plochy pozostáva z rámu l podvozku, na ktorom je uložená snehová nádrž LQ. opatrená dvomi hydraulickými valcami lg. Vodné nádrže sú umiestnené v ráme l podvozku a sú navzájom prepojené (na obrázkoch nezakreslené). V zadnej časti zariadenia je pod rámom l podvozku uložený suport § s elevátorom ll, ktorý vyúsťuje do snehovej nádrže lg. Suport §, napr. celozvarovanej...

Upravovacia komora kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2085

Dátum: 11.02.1999

Autor: Murčinková Zuzana

MPK: C02F 1/42, C02F 1/00, C02F 1/46...

Značky: komora, upravovacia, kvapalín

Text:

...vrstvy.Príklady uskutočnenia technického riešenia Upravovacia komora 1 kvapalín, najmä vody, pozostáva z plášťa z, v ktorom je uloženýaspoň jeden skrutkovicový prvok 3. Je vhodné, ak Upravovacia komora 1 má prvý skmtkovicový prvok 3, druhý skrutkovicový prvok i, tretí skrutkovicový prvok a a štvrtý skrutkovicový prvok ľ navzájom pootočené o 90 °. V ďalšom altematívnom uskutočnení vnútro upravovacej komory 1 má množinu skrutkovicových...

Vrhacie zariadenie terčov na športovú streľbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2084

Dátum: 11.02.1999

Autori: Rozehnal Vratislav, Rozehnal Jan

MPK: F41J 9/18

Značky: športovú, terčov, střelbu, zariadenie, vrhacie

Text:

...revolverovým zásobníkom terčov,pružina vrhacieho ramena je pri aktuálne vyrábanom modeli nahradená listovým perom. Terč dosadá na vzletovú lištu z bezprostrednej blízkosti, lebo vzletová lišta sa počas prípravnej časti cyklu Synchronizované priblíži tesne k výstupnému otvoru terča a po jeho prijatí sa vracia do pôvodnej polohy. Pohyb vzletovej lišty je vytvorený pohybom čapu všikmej drážke. Ide o vynikajúcu vrhačku odpovedajúcu...

Viacfarebná hranolová skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2083

Dátum: 11.02.1999

Autor: Soláriková Ingrid

MPK: A63H 33/04

Značky: skladačka, viacfarebná, hranolová

Text:

...vytvorená vždy v piatich farebných odtieňoch,na troch kockách je farebná plocha vytvorená v štyroch farebných odtieňoch, pričom jeden odtieň je použitý opakovane, Na najvyššej úrovni je vstrede uložená jedna neprekrytá vrcholová kocka. Farebné plochy na tejto kocke sú vytvorené vpiatich farebných odtieňoch. Všetky neprekryté kocky skladačky sú orientované tak, aby ich predné steny, zadné steny, pravé i ľavé steny a tiež horné steny tvorili...

Zariadenie na ohýbanie rúrok, najmä elektroinštalačných

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2082

Dátum: 11.02.1999

Autor: Ráček Jaroslav

MPK: B21D 7/00

Značky: rúrok, elektroinštalačných, ohýbanie, najmä, zariadenie

Text:

...výhodnom riešení zariadenia je segment na obvode vybavený uhlovou stupnicou,čo obsluhe umožňuje ohnúť rúrku do vopred zvoleného uhla. Rám zariadenia môže byťvybavený výstuhami, upevnenými na okraji bočníc.Prehľad obrázkov na gýkresochTechnické riešenie bude ďalej vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 predstavuje bočný pohľad na výhodné riešenie ohýbacieho zariadenia s odňatou bočnicoua obr. 2 predstavuje čehrý rez podľa A-A z...

Osadenie pohonného mechanizmu na ovládanie žalúzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2081

Dátum: 11.02.1999

Autori: Blachut Bohumír, Stavař Erich

MPK: E06B 9/56, E06B 9/323

Značky: pohonného, žalúzií, ovládanie, mechanizmu, osadenie

Text:

...posuvu.Vo výhodnom uskutočnení je horná časť telesa vybavená pružnýmnosom, v ktorom je vytvorený kotviaci zámok, spodná Časť puzdra jevybavená odľahčením, v strednej časti telesa je vytvorená zarážkana vymedzenie axiálnej polohy pohonného hriadeľa v základovomĎalšou podstatou riešenia je, že hnacie koleso je s pohonným hriadeľom spriahnuté pomocou momentovej spojky, je v puzdre osadené tak, že časť jeho ozubenia je zapustená do priľahlého...

Prenosné zdvíhacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2080

Dátum: 11.02.1999

Autor: Komišák Ján

MPK: B66F 9/02, B66F 11/00

Značky: prenosné, zariadenie, zdvíhacie

Text:

...spojené rozoberateľným spojom §. v tomto prevedení prírubovým skrutkovým spojom. Horné konce ramien 1 sú výkyvne uložené v spojovacej hlavici g. Na dolných koncoch ramien 1 sú upevnené pätky 5. na ktorých sú upravené úchyty § montážneho zdvlhacieho lana 2. v tomto prevedení sú úchyty § predstavované dvomi otvormi vytvorenými v Pätke 5 doskovitého tvaru. Na spojovacej hlavlci a na ľavom ramene 1 sú upevnené vodiace prvky § Predstavované v...

Delené dvojradové guľkové ložisko s vymedzovacím krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2079

Dátum: 11.02.1999

Autori: Ďurina Peter, Ďurina Pavel

MPK: F16C 19/02

Značky: dvojradové, dělené, vymedzovacím, krúžkom, ložisko, gulkové

Text:

...V prevádzke pri do brých jazdných vlastnostiach dopravných zariadení i V cenove lac ných a starších bicykloch alebo v iných dopravných zariadeniach.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne príklady uskutočnenia technického riešenia sú schématicky znázornené na pripojených výkresoch, kde obr. 1 zobrazuje čiastočný rez deleného dvojradového guľkového ložiska s vymedzovacím krúžkom a súosovo upevnenými vonkajšími krúžkami vo vonkajšej čelnej...

Rúrová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2078

Dátum: 11.02.1999

Autor: Hubinák Ladislav

MPK: F16L 21/02

Značky: rúrová, spojka

Text:

...sknrtkového priestoru.Prehľad obrázkov na gzkresoch Riešenie rúrovej spojky je prikladne objasnené na priložených výkresoch, kdeobr.l - znázorňuje pohľad na konštrukciu kompletnej nírovej spojky obr.2 - znázorňuje koniec spájanej rúry s navarenou nírovou koncovkou obr.3 - znázorňuje gumový tesniací krúžok v čiastočnom rezeobr.4 - znázorňuje pohľad na spojkové teleso.Príklad realizácie rúrovej spojky znázorňuje obr.1. Spoj sa skladá z dvoch...

Fermentované produkty, najmä tepelne neopracované mäsové produkty a kvasená zelenina, obohatené selénom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2077

Dátum: 11.02.1999

Autori: Šturdík Ernest, Kadrabová Jana, Maďarič Alexander

MPK: A23L 1/304, C12P 13/12

Značky: najmä, fermentované, kvasená, neopracované, selénom, produkty, mäsové, obohatené, zelenina, tepelně

Text:

...obilíe, strukoviny (šošovica) obsahujú 10-20 krát viac selénu ako dopestované v SR(obiloviny v priemere 24 gJkg). Prostredníctvom takto vyrobených potravín je príjem selénu náhodný a nesystematický.(Maďarič, A. Deficit selénu vo výžive a možná suplementácia, Hygiena, 39, č.2,str. 114-119, 1994 Maďarič, A. a 0 st. Selenium Concentration in Plasma and Erythrocytes in a Healthy Slovak Population, J. Trace Elem. Res. Electrolytes Health...

Pomocný rám na prichytenie výmennej nadstavby nákladného automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2076

Dátum: 11.02.1999

Autor: Hlach Jiří

MPK: B62D 21/00

Značky: pomocný, automobilů, nadstavby, prichytenie, nákladného, výmennej

Text:

...je možné upevniť ho na základný rám nákladného automobilu ako redukčný adaptér a pripojit k nemu nadstavby, ktoré by boli pôvodne určené na použitie na nákladných automobiloch iného výrobného radu, tzn. že sú vyrobené s inými pripojovacími rozmermi pre príchytky a púzdra. Pomocný rám je možné jednoduchou manipuláciou pomocou poistiek nasadiť i demontovať, sklápať a opät usádzat do pôvodnej polohy, bez toho aby bolo potrebné vykonávať...

Uzamykacie ústrojenstvo radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2075

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: páky, ústrojenstvo, uzamykacie, motorových, vozidiel, radiacej

Text:

...vozidiel tvorené závorou,zasúvanou do telesa zámku kolmo na pozdĺžnu os motorového vozidla a podstata technického riešenia spočíva v tom, že pozostáva zuzatvoreného prstencového rámu,ktorého bočné steny sú rovnobežné s pozdĺžnou osou vozidla, pričom na jednej z bočných stien je pripevnené puzdro zámku vybaveného otvormi na zasunutie kľúča a závory,zatial čo na protiľahlej bočnej stene prstencového rámu je pripevnené vodítko závory,pričom os...

Uloženie puzdra zámku uzamykacieho ústrojenstva radiacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2074

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: ústrojenstva, motorového, puzdra, uloženie, zámku, uzamykacieho, radiacej, vozidla, páky

Text:

...V inom Variantevyhotovenia tým, že pozdĺžne osi držiaka a puzdra nie sú súhlasné.Prehľad obrázkov na yýkresochPodstata technického riešenia je bližšie objasnená V opise nasledujúcich príkladov uskutočnenia, ktoré sa odvolávajú na pripojené výkresy na ktorých predstavuje obr. l pôdorysný pohľad na najjednoduchšiu zostavu uloženia puzdra zámku, obr. 2 je bokorysom zostavy z obr. l,a obr. 3 je jeho nárysom V ktorom je pre úplnost znázomené...

Nosič puzdra závorového zámku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2073

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: závorového, zámku, puzdra, nosič

Text:

...uskutočnenia sodkazom na pripojené výkresy na ktorých predstavuje obr. 1 pôdorysný pohľad na zostavu nosiča a obr. 2 je pohľadom vo smere P na nosič z obr. l. Na obr. 3 a 4 je znázomené variantné uskutočnenie nosiča s puzdrom zámku uloženým nastojato, pričomobr. 4 je pohľadom na zostavu nosiča vo smere M z obr. 3.Z obr. l a 2 je zrejmé, že konštrukčným základom, ktorým jsa nosič pripevňuje k vnútornému krytu radiaceho ústrojenstva, je...

Prepravník so vzduchovým rozrušovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2072

Dátum: 11.02.1999

Autor: Kuruc Štefan

MPK: B65D 88/28

Značky: přepravník, rozrušovacím, vzduchovým, zariadením

Text:

...je pripojiteľnć k traktoru s možnosťou prepravykúmryeh zmesí tak vo vnútropodnikovej ako aj medziprepravy kŕmnycłt mresr a sypkých hmôt.Na obnl je znázomená celková zostava prepravnika. Nádrž je osadená na podvoúu. Kompresor a ostatnésú upevnené na ráme prejn-avníkzLNa.obr.2. je schémaliclsy vyobrazené mpqierrie jednotlivých technických prvkov.Na obr.3. je znázornená vlastné rozrušovacie zariadenie, ktoré je umiestnené v dolnej kuželoxlej...

Zostava nosiča zámku zabezpečovacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2071

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: nosiča, zámku, zabezpečovacieho, zostava, zariadenia

Text:

...pri ktorom je púzdro zámku uložené pod ostrým uhlom kbočnej hrane základovej dosky, je tak pochopiteľne, že nie je ďalej znázomené naZ pohľadov na obr. 1, 2 a 3 je zrejmé, že zostavu nosiča tvorí rovinná základová doska l, púzdro g zámku 3 a opomá konzola g tŕňovej závory á, ktorá je pre zjednodušenie znázomená jej pozdlžnou osou vyznačenou silnou bodkočiarkovanou čiarou. Tŕňová závora á je obvykle zhotovená v podobe valcového tŕňa, s...

Nealkoholický jodidovaný nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2070

Dátum: 11.02.1999

Autor: Suk Miloš

MPK: A23L 1/304, A23L 2/52

Značky: nápoj, nealkoholický, jodidovaný

Text:

...technického riešeniaUvedené nedostatky odstraňuje nealkoholický jodidovaný nápoj s lekársky doporučeným, platným zdravotným predpisom zodpovedajúcim obsahom jódu v množstve 40 až 150 g/| tekutiny, ktorou môže byt balená pitná voda, voda sýtenáaž 12 hmotnostných cukru, 0,1 až. 0,5 hmotnostných kyseliny citrónovej,prípadne aj 0,005 až 0,2 hmotnostných kyseliny askorbovej a malé množstvo-2 Jód rozpustený vo vode a v nealkoholických...

Plniace zariadenie na prípravu nápojov obsahujúcich kyselinu uhličitú

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2069

Dátum: 11.02.1999

Autori: Oravec Ladislav, Bulík Martin, Čermák Stanislav

MPK: A23L 2/54, B01F 15/02

Značky: zariadenie, obsahujúcich, plniace, uhličitú, přípravu, nápojov, kyselinu

Text:

...vytvárajú dutinu zodpovedajúcu tvaru konca bombičky z s bombičkovým ventilom Q. Stredová hrdlová časť ramien uzáverového puzdra g je opatrená vonkajším závitom pre spojenie s uzáverovou maticou g. Vo vnútomej spodnej časti uzáverovej matice g je súoso s bombičkou 1 a jej bombičkovým ventilom Q umiestnený ihlový čap 5. Medzi stredovou hrdlovou časťou ramien uzáverového puzdra g a závitovóu časťou uzáverovej matice g je umiestnené gumovć...

Spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2068

Dátum: 11.02.1999

Autori: Kuka Stanislav, Zvarík Jozef, Chytil Břetislav, Stacho Ivan, Machaj Peter, Labanc Martin

MPK: F16B 5/06

Značky: spojka

Text:

...pri 180 stupňovom uhle uloženia panelov, príp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.2 je v reze uchytenia zobrazená spojka pri 135 stupňovom uhle uloženia panelov, príp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.3 je v reze uchytenia zobrazená spojka pri 90 stupňovom uhle uloženia panelov, prĺp. dosiek tvoriacich časť celku.Na obraze č.4 je znázornený priečny rez vonkajšej a vnútornejčasti spojky spolu s navádzacími kolikmi a dutýni čapni...

Chránič na zabezpečenie zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2067

Dátum: 11.02.1999

Autori: Mereš Branislav, Porubčan Róbert

MPK: E05B 17/20

Značky: zabezpečenie, automobilů, chránič, dveří, zámku

Text:

...na zabezpečenie zámku dverí automobilu musí byť pre jednotlivé druhy automobilov zvolený tak, aby zabezpečoval medzeru medzi dverami a karosériou automobilu proti neoprávnenému vniknutiu cudzích predmetov do uzamlmutého automobilu (napr. lanka), ale pritom nespôsobil jeho poškodenie napr. odretím.Na dosiahnutie zvýšeného účinkuje výhodné, ak zádržný člen je doplnený ochranným členom, ktorý je určený na umiestnenie na dverách alebo...

Dvojitá dopravná skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281393

Dátum: 11.02.1999

Autor: Becher Ulrich

MPK: F04C 18/16, F04C 18/08

Značky: dopravná, dvojitá, skrutka

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdotyková doprava látok v skrutkových čerpadlách sa v známych zariadeniach zaisťuje jednochodovou dvojitou dopravnou skrutkou ovládanou riadiacou pohonnou jednotkou a majúcou rovnaké profily čiel na obidvoch skrutkách, obsahujúcou stredovú kružnicu, hlavovú kružnicu, evolventné boky závitov a duté boky umožňujúce rozdelenie komory čerpadla na axiálne nad sebou zoradené komôrky, a tým umožňuje dosiahnutie väčších tlakových rozdielov v jednom...

Spôsob radenia prevodových stupňov a prevodové ústrojenstvo na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281284

Dátum: 11.02.1999

Autor: Antonov Roumen

MPK: F16H 61/02, F16H 59/46

Značky: radenia, stupňov, převodové, spôsob, vykonávanie, prevodových, ústrojenstvo

Zhrnutie / Anotácia:

Spojka (18) zapojená prostredníctvom odstredivých zotrvačníkov (29) a pružiny (34) zaberá priamo so vstupom centrálneho kolesa (9) a s výstupom nosiča (13) planétových kolies. Ak je záberový tlak nedostatočný na krútiaci moment, ktorý má byť prenášaný, tanierové koleso (8) sa spomaľuje a je potom zastavené voľnobežným kolesom (16), zatiaľ čo osový tlak (Pac), vyvodzovaný skrutkovitými zubmi, uvoľní spojku (18). Ústrojenstvo potom pracuje ako...

Plast s riadenou životnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281155

Dátum: 11.02.1999

Autori: Vlnová Eva, Pospíšil Ladislav

MPK: C08J 3/12, C08L 25/06, C08L 3/02...

Značky: životnosťou, plášť, riadenou

Zhrnutie / Anotácia:

Plast s riadenou životnosťou, s obsahom prírodného škrobu upraveného esterifikáciou pomocou NaH2PO4, v ktorom je sodná soľ následne prevedená na soľ kovu prechodovej valencie, výhodne soľ železa, mangánu, kobaltu, céra obsahuje 55 až 94 % hmotn. polystyrénu a 6 až 45 % hmotn. škrobovej zmesi, ktorá je tvorená 80 až 99,4 % hmotn. upraveného škrobu, 0,1 až 10 % hmotn. vody a 0,5 až 10 % hmotn. kompatibilizátora, ktorým je organická látka...

Prostriedky s antigenotoxickými účinkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280859

Dátum: 11.02.1999

Autori: Dobiáš Jozef, Lahitová Eleonóra, Ebringer Libor, Košíková Božena

MPK: C08H 5/02, A61K 9/10, C08L 97/02...

Značky: prostriedky, účinkami, antigenotoxickými

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedky s antigenotickými účinkami obsahujú lignínové preparáty alebo ich deriváty, ktoré sú výhodne lignínové rastlinné polyméry vznikajúce ako vedľajší produkt pri výrobe buničiny alebo lignínové rastlinné polyméry z hydrolýzy lignocelulózových materiálov alebo ich modifikované deriváty.

Spôsob úpravy zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov a zariadenie na uskutočňovanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279725

Dátum: 11.02.1999

Autor: Heck Alfred

MPK: C23G 5/00, C10M 175/04, C23G 3/00...

Značky: materiálov, spôsobu, spôsob, tohoto, úpravy, zvyškov, feromagnetických, obrábania, uskutočňovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú určené na úpravu zvyškov z obrábania feromagnetických materiálov. Zvyšky z obrábania feromagnetických materiálov sa privádzajú do prvej oddeľovacej nádrže (13), kde sa zmiesia s pracím roztokom, čím dôjde k uvoľneniu oleja alebo emulzie oleja a vody priľnutej na zvyškoch. Potom sa v oddeľovacej nádrži (13) pomocou magnetického poľa vytváraného vonkajšími magnetmi (14) oddeľujú feromagnetické podiely a ostatné podiely sa...

Vozidlo na odvoz odpadkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279723

Dátum: 11.02.1999

Autori: Naab Jakob, Mocek Ulrich

MPK: B66F 3/02

Značky: odpadkov, odvoz, vozidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vozidlo (1) má na svojej zadnej časti umiestnené zdvíhacie a vyklápacie ústrojenstvo alebo vyklápacie ústrojenstvo a najmenej jedno pohyblivé stúpadlo (7), ktoré má dve polohy, prepravnú a pracovnú. Stúpadlo (7) ovláda najmenej jeden kontaktný spínač (11), ktorý prostredníctvom riadiaceho ústrojenstva (17) elektricky spolupôsobí s referenčnými kontaktnými spínačmi (18, 19) tak, že jednak je vysunutie stúpadla (7) uvoľňované alebo blokované v...

Zariadenie na aretovanie poľa štítu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279722

Dátum: 11.02.1999

Autor: Günter Frick

MPK: G09F 7/18

Značky: poľa, zariadenie, štítu, aretovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na aretovanie poľa (3) štítu. Nosná doska (1) je opatrená oknom (2) a naprieč prechádzajúcim priečnym rebrom (6) a medzi vždy jedným okrajovým kusom okna (2) a okrajom priečneho rebra (6) sú upravené dve štrbiny (7). Do okna (2) je vsadené pole (3), ktoré vždy jedným pružne ohnuteľným ramenom (4) prechádza vždy jednou štrbinou (7) a vždy zaskočí zaskakovacím výstupkom (5) za jednu zo susedných ríms (8), vytvorených na...

Substituované triazolinóny, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a herbicídny prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279720

Dátum: 11.02.1999

Autori: Strang Harry, Lindig Markus, Santel Hans-joachim, Findeisen Kurt, Schmidt Robert, Feucht Dieter, Müller Klaus-helmut

MPK: A01N 43/653, A01N 47/38, C07D 249/12...

Značky: prostriedok, obsahom, triazolinóny, použitie, substituované, výrobu, medziprodukty, herbicídny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je vodík, C1-8-alkyl, C3-7-cykloalkyl, halogén-C1-4-alkyl alebo prípadne substituovaný C6-10-aryl, R2 je C1-18-alkyl, C2-8-alkenyl, C2-8-alkinyl, halogén-C1-8-alkyl, halogén-C2-8-alkenyl, kyano-C1-8-alkyl, C1-6-alkoxy-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C1-6-alkyl, C1-6-alkoxykarbonyl-C2-6-alkenyl, C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, di-C1-6-alkylamino-C1-6-alkyl, prípadne substituovaný C1-6-cykloalkyl...

Fragment DNA, rekombinantná DNA a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279719

Dátum: 11.02.1999

Autori: Thierbach Georg, Bachman Bern, Pühler Alfred, Kalinowski Jörn

MPK: C12P 13/08, C12N 15/11

Značky: fragment, výroby, rekombinantná, l-lyzínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fragment DNA sa skladá z nukleotidovej sekvencie s dĺžkou 2,1 kb, ohraničenou Pst 1 a Xho 1 miestami štiepenia. Je kódom pre proteíny vedúce k aktivite aspartyl-beta-semialdehyddehydrogenázy (asd) a k deregulácii aspartátkinázy (lysC) a je obsiahnutý v plazmide pCS2, nachádzajúcom sa v Corynobacterium glutamicum uloženom pod číslom DSM 5086. Opísaná rekombinantná DNA je odvodená z uvedeného plazmidu pCS2. Podstata výroby L-lyzínu fermentáciou...

Zapojenie prijímača stlačeného televízneho signálu s vysokým rozlíšením

Načítavanie...

Číslo patentu: 279718

Dátum: 11.02.1999

Autori: Reitmeier Glenn Arthur, Wine Charles Martin, Zdepski Joel Walter, Raychaudhuri Dipankar

MPK: H04N 7/12, H04N 7/00

Značky: stlačeného, vysokým, televízneho, signálu, zapojenie, rozlišením, prijímača

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie prijímača stlačeného televízneho obrazového signálu s vysokým rozlíšením typu, zahrnujúceho stlačené obrazové dáta premenne oddelené na báze subobrazovej oblasti do kanálov s vysokou a nízkou prioritou, obsahuje obvod (29) kompletizácie dát na príjem televízneho signálu a zaistenie toku prvých a druhých dát, zodpovedajúcich prenosovým blokom z kanálov s vysokou, prípadne nízkou prioritou, prenosový procesor (25) pripojený na obvod...

Prístroj na podávanie injekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279717

Dátum: 11.02.1999

Autori: Rand Paul Kenneth, Regan Philip Malcolm

MPK: A61M 5/20

Značky: podávanie, prístroj, injekcií

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj na podávanie injekcií pozostáva z ovládacieho ústrojenstva (10) tvoreného telesom na upevnenie nádoby s podávanou látkou, z uvoľňovacieho mechanizmu, z vytlačovacieho prostriedku ovládaného uvoľňovacím mechanizmom na vytlačenie podávanej látky a zo spúšťacieho mechanizmu (64), pričom uvoľňovací mechanizmus je určený na uvoľňovanie vytlačovacieho prostriedku spoluprácou so spúšťacím mechanizmom (64), a z kazety (11) s aspoň jednou...

Povrchová vrstva obsahujúca spojivo a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279713

Dátum: 11.02.1999

Autor: Martiny Frank

MPK: E04F 15/12, C04B 14/22, C04B 28/02...

Značky: obsahujúca, výroby, spôsob, povrchová, spojivo, vrstva

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchová vrstva obsahujúca spojivo, na povrchu obrúsená, je tvorená zmesou spojiva, prísad a prídavných sklenených prvkov vytvárajúcich efekty, ktoré sú pozrkadlené. Tým povrchová vrstva dostane vynikajúcu priesvitnosť a priestorovú hĺbku.

Spôsob výroby polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279707

Dátum: 11.02.1999

Autori: Han Tai Liu, Brady Robert Converse, Stakem Francis Gregory, Noshay Allen

MPK: C08F 4/649, C08F 10/06

Značky: polypropylénu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénu s distribúciou molekulovej hmotnosti nižšou než 5,0 a indexom izotakticity vyšším než 96 %, pri ktorom sa polypropylén uvedie za tlaku maximálne 7 000 kPa a pri teplote nad 80 °C v reaktore do styku s fluidným lôžkom použitím tepelne stáleho katalyzátorového systému zahŕňajúceho pevnú zložku katalyzátora obsahujúcu horčík, titán, halogenid a ester polykarboxylovej kyseliny obsahujúcej dve esterové skupiny,...

Spôsob výroby azofarbív a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279704

Dátum: 11.02.1999

Autori: Minges Roland, Langfeld Horst

MPK: C09B 29/12, C09B 33/18, C09B 33/04...

Značky: azofarbív, výroby, spôsob, zariadenie, spôsobu, tohto, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby azofarbív jedného alebo niekoľkých rôznych diazokomponentov. Pri tomto spôsobe sa kopulačná hodnota pH rezorcínovej predlohy pred reakciou nastaví a stabilizuje pomocou systému pufrov a v priebehu kopulačnej reakcie sa pomocou regulácie prietokového pomeru prítokov diazokomponentov a zásady udržuje konštantná.

Zariadenie na strojové hotovenie muriva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279700

Dátum: 11.02.1999

Autori: Anliker Franz, Anliker Jürgen, Anliker Markus

MPK: E04G 21/22

Značky: muriva, zariadenie, hotovenie, strojové

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na strojové zhotovenie muriva obsahuje preklopné ústrojenstvo (6), ktoré preberá skupinu stavebných tvaroviek (12), zostavenú do zostavy na zhotovenie jednej vrstvy muriva pri zachovaní vzájomných odstupov, zachycuje túto skupinu, preklápa ju okolo osi rovnobežnej s rovinou muriva (1) a prebiehajúcej v odstupe od jeho líca ju ukladá hornou stranou dole. Zariadenie môže byť rýchlejšie naložené touto usporiadanou skupinou stavebných...

Systém na záznam a/alebo čítanie signálov na nosičoch informácií uložených v kazetách

Načítavanie...

Číslo patentu: 279698

Dátum: 11.02.1999

Autori: Rath Wilhelmus Johannes Fransiscus, Beijersbergen Van Henegouwen Cornelis Martin, Ouwerkerk Cornelis, Markus Pieter Gelijn, Van Weele Paul Johannes Frits

MPK: G11B 23/03, G11B 19/02

Značky: systém, čítanie, kazetách, záznam, uložených, nosičoch, informácií, signálov

Zhrnutie / Anotácia:

Systém obsahuje kazety prvého typu a kazety druhého typu, pričom uvedené typy kaziet sú v podstate rozmerovo a tvarovo zhodné s výnimkou zodpovedajúcich lokálnych rozlišovacích znakov prvého typu a druhého typu, ďalej obsahuje najmenej dve hnacie ústrojenstvá na spolupôsobenie s kazetou po vložení kazety v správnej orientácii. Hnacie ústrojenstvo (6A) prvého typu je skonštruované na spolupôsobenie s kazetami (2A) prvého typu, ale nezlučiteľné s...