Zverejnene patenty 11.01.1999

Zariadenie na zdvíhanie dojacích miest dojární pre ovce a kozy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2066

Dátum: 11.01.1999

Autor: Krecháč Ján

MPK: A47C 9/04, A47B 9/10

Značky: zdvíhanie, dojacích, miest, dojární, zariadenie

Text:

...cca 90 cm vznikne pre dojiöa rovnocenné pracovne miesto S optimalnou manipulačnou rovinou, ako pri dojeni kráv, oviec a kôz v dojacej jame stavanej rybinovej dojarne.Zdvíhacie zaradenie dojacích miest pre ovce a kozy možno použiť v pojazdných a prevozných dojarñach koncipovaných ako ribinové s rôznym počtom dojacích miest usporiadaných v jednom alebo V dvoch radoch s pohodlným príchodom a tzv. rýchlymodchodom. Takáto dojáreň bude vyhovujúcą...

Prísada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2065

Dátum: 11.01.1999

Autori: Korcová Marta, Vaššová Jarmila

MPK: C04B 22/06

Značky: prísada, urýchlenie, zmesí, cementových, tuhnutia, tvrdnutia

Text:

...tak odstraňuje nevýhody doterajších alkalických urýchľovačov tuhnutia a tvrdnutia.Ako prisada na urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia cementových zmesi sa odpadový kal hydroxidu hlinitého môže použit napriklad v práškovej forme, po vysušení a rozomletí. Tým však nie sú vyčerpané možnosti použitia kalu hydroxidu hlinitého podla vynálezu môže sa použit aj vo forme vodnej suspenzie. Tiež sa môže použit v kombinácii s inými známymi prisadami do betónu,...

Prechodový držiak otočnej hlavy s lopatou na výložníku rýpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2064

Dátum: 11.01.1999

Autor: Večera Jan

MPK: E02F 3/38

Značky: rýpadiel, držiak, hlavy, přechodový, otočnej, lopatou, výložníku

Text:

...výhodnom vyhotovení je priečna spojovacia doska na jednom čele rovnakopripevnená k prirube. Tým je usadenie otočnej hlavy na držiaku stabilnejšie.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej predstavené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje pohľad na klasické rýpadlo sbežnou lopatou, obr. 2 znázorňuje detail konca výložníka s nasadenou univerzálnou otočnou lopatou známou zo stavu techniky a obr. 3predstavuje...

Strešná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2063

Dátum: 11.01.1999

Autor: Palacký Alois

MPK: E04B 7/22, E04B 7/02

Značky: konštrukcia, strešná

Text:

...je možné tento strešný systém realizovať pod strechou bez jej demontáže. Odľahčená tvarovka z napeneného plastu plní funkciujednak tepelne izolačnú, jednak funkciu konštrukčného stavebnéhoJe výhodné, keď je hrúbka tvarovky menšia ako výška krokvy a/alebo vàznika. Rozdielna výška tvarovky a krokvy a/alebo väznika umožňuje vytvorit vetraciu vzduchovú medzeru, takže odpadne nutnosť vytvorenia zábran proti pare.Je výhodné, keď je tvarovka...

Zapojenie mobilného varovného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2062

Dátum: 11.01.1999

Autor: Wagner Boris

MPK: G08B 25/10, H04M 11/04

Značky: mobilného, zapojenie, zariadenia, varovného

Text:

...ako aj u sietí súkromných. Komunikačná sieť je rádiovým spojením prepojená s mobilným príjmačom informácie.Pre požadovaný účel technického riešenia je výhodné, akkomunikačnou sieťou je rádiotelefónna sieť alebo verejnárádiotelefónna sieť, ktorá je spoľahlivá a všeobecne využívaná.Z využitia verejnej rádiotelefónnej siete vyplýva, že mobilným príjmačom informácie sa s výhodou stáva mobilný telefónny prístroj NMT alebo GSM alebo príjmač...

Instantný nealkoholický nápoj v prášku, obohatený vitamínom C, aromatizovaný

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2061

Dátum: 11.01.1999

Autor: Závodská Daniela

MPK: A23L 2/56, A23L 1/302, A23L 2/39...

Značky: instantný, vitamínom, prášků, obohatený, aromatizovaný, nápoj, nealkoholický

Text:

...príchuť alebo prirodnú tonikovú prísadu bez chinínu.Cieľom technického riešenia je poskytnúť instantný nealkoholický nápoj v prášku, obohatený vitamínom C, ktorý odstráni spomenuté nevýhody.Podstatou predloženého technického riešenia je instantný nealkoholický nápoj v prášku, obohatený vitamínom C, aromatizovaný, ktorý obsahuje 92,00 až 96,00 hmotn. cukru, 0,40 až 3,50 hmotn. kyseliny citrónovej, 1,00 až 3,50 hmotn. čajovej...

Feolitový tepelnoakumulačný materiál na báze okovín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2060

Dátum: 11.01.1999

Autor: Beňovic Ján

MPK: C04B 35/01, F24C 15/34

Značky: feolitový, tepelnoakumulačný, okovín, materiál, báze

Text:

...okujami z výroby ocele za predpokladu, že dôjde k ich vhodnej granulometrickej úprave a plasticita potrebná na zhotovenie výliskov sa dosiahne prídavkom potrebného množstva ílu. Výlisky 2 takto pripravených lisovacích hmôt sú po vypálení na 1100 až 1200 °C svojimi úžitkovými vlastnosťami rovnocenné feolitovým tepelnoakumulačným materiálom vyrobeným z kvalitnej železnej rudy.Výhoda riešenia spočíva v tom, že kombináciou okují a ílu možno...

Stavebnicový voľne uložiteľný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2059

Dátum: 11.01.1999

Autor: Uhrín Juraj

MPK: A63H 33/04

Značky: volně, stavebnicový, systém, uložiteľný

Text:

...doskových strešných dielcov,a zo sololítových veľkých podlažných dielcov a malých podlažných dielcov.Prehľad obrázkov na výkreseNa výkrese sú znázomené jednotlivé dielce systému v mierke 12 v celkovom pohľade. Príklad uskutočneniaStavebnicový voľne uložiteľný systém sa skladá z nasledovných dielcov znázomených na výkrese l-kocka z poretenu o veľkosti 1/2 kvádrag kváder z poretenu o veľkosti Z-krát kocka okenný z plastu o veľkosti...

Aproximačný čap

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2058

Dátum: 11.01.1999

Autor: Helcmanovský Viliam

MPK: B60G 3/00

Značky: aproximačný

Text:

...má toto zavesenie viac prvkov, je priestorovo náročnejšie a výrobné drahšie.V súčasnosti najpouživanejšim zavesenírn kolies automobilov je tzv. systém Mc Pherson. Kinematicky ide o podobné riešenie ako je predchádzajúce lichobežníkové zavesenie, ale funkciu homého vodiaceho trojuholnikového ramena vtomto prípade preberá teleskopické vzpera pružiacej jednotky. Tento systém zavesenia má popri svojich dobrých kinematických vlastnostiach...

Usporiadanie a zapojenie pevných bezpotenciálových šuntovacích rezistorov v dieselelektrickej lokomotíve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2057

Dátum: 11.01.1999

Autori: Kováčik Stanislav, Hanko Branislav, Kováč Ludovít, Záhoranský Jozef, Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Janiš František

MPK: B60R 16/00

Značky: bezpotenciálových, pevných, dieselelektrickej, šuntovacích, rezistorov, lokomotivě, usporiadanie, zapojenie

Text:

...a to V tesnej blízkosti prepínačov smeru, čím sa podstatne zníži odpor prívodnýchkáblov ako aj indukčnosť slučky.Výhody usporiadania pevných šuntovacích rezistorov V dieselelektrickej lokomotíve podľa technického riešenia spočívajú predovšetkým V ich umiestnení priamo nad trakčným generátorom napätia vo vertikálnych vybraniach po bokoch skrine riadiacej a výkonovej elektroniky. Umiestnenie šuntovacích rezistorov zaručuje rovnakú dĺžku...

Repasážne zariadenie sudov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2056

Dátum: 11.01.1999

Autori: Štoffa Imrich, Leško Ladislav, Sinai Peter, Zelina Pavol

MPK: B21D 19/08, B21D 19/00

Značky: zariadenie, sudov, repasážne

Text:

...teleeu upevnený vymeniteľný vnútorný tvarovaci segment opatrený vnútornou kontaktnou plochou kopírujúcou vnútrajšok obruče suda a oriento vanou proti vonkajšej kontaktnej ploche vonkajšieho tvarovacie Ľ-łho segmentu, pričom nosné teleso je z vonkajšej strany vnútorného tvarovacieho segmentu dovybavene úložnou doskou suda. suda. H skeletu můžu byť z vrchnej strany s výškovým presadením pripevnene súčasne repasážna jednotka hrdiel a...

Zmes na výrobu izolačného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2055

Dátum: 11.01.1999

Autori: Mislovič Jozef, Chmela Miloš

MPK: C04B 16/08

Značky: izolačného, výrobu, materiálů

Text:

...polystyrén.Zmes môže tiež prípadne obsahovat ďalšie pomocné látky ako sú lepidlá, farbivá a penidlá.Zmes sa pripravuje miešaním jednotlivých zložiek tak, že sa najprv drvený polystyrén premieša s vodou a potom sa do priestoru miešania postupne pridávajú jednotlivé zložky zmesi.Ako posledný sa zvyčajne pridáva expandovaný perlit.Je výhodné, že sa môže použit aj odpadový polystyrén, ktorý je však potrebné pred drvením očistiť od...

Rozhrnovacie, zrovnávacie a zrezávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2054

Dátum: 11.01.1999

Autor: Kráľ Miroslav

MPK: A01B 35/04, E02F 3/76

Značky: zariadenie, zrezávacie, zrovnávacie, rozhrnovacie

Text:

...33, ktoré sú prevádzkovo nainštalované a nastavujú sa pomocou hydraulické ho prestavovacieho zariadenia piestu QNa prestavenie piestu 19 sa používajú dve zariadenia, takže koniec každej reznej čepele je spojený hydraulickým prestavovacím piestovým zariadením vždy s jednou bočnou koľajnicou m, l 8. Taktiežje možné v prípade potreby vybavit hydraulickým zariadením prestavenia piestu 36 len jednu reznú čepeľ 34, pričom druhá rezná čepeľ § 2 bude...

Zariadenie na zabezpečenie rôznych polôh a presunu chorého

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2053

Dátum: 11.01.1999

Autor: Kozic Miloš

MPK: A61G 7/047, A61G 7/05, A61G 7/053...

Značky: zabezpečenie, rôznych, poloh, zariadenie, přesunu, chorého

Text:

...i pre obslunu.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na zabezpečenie rôznych polôh a presunu chorého,tvorené posteľou,ktorej stredná česť ležedla je pohyblivá,skladateľná e položená vstrednej casti na vozik,podľa tohoto technického riešenia,ktorého podstata spo iva v tom,že stredná časť ležadla je skledateľná a oddeliteľnáže sa vytvorí operedlo,sededlo a podložka pre nohy tvoriace vosa môže vysunúť z pevnej časti postele.a...

Univerzálny komunikačný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2052

Dátum: 11.01.1999

Autori: Otisk Milan, Burger Oldřich

MPK: H04B 7/00, H04B 1/00

Značky: univerzálny, komunikačný, systém

Text:

...potreby do systemu prednoetne vstupovať napriklad vyššie zložky územne - eprávneho riade nia. ochrany obyvateľstva. a to 1 z väčšej vzdialenoeti.Prehľad obrazkov na vkresoohsenia je bližšie rozvedenav ďalšom opiee na niekoľkých príkladoch praktickéhov blokovom znazornení predstavuje ~obr. 1 základnú komunikačnú sohemu medzi staoionárnym odbavovaoím praooviskom a prijímacou častou systému, obr. 2 jepodrobnejšou komunikačnou eohémou medzi...

Rúrka plynového infražiariča

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2051

Dátum: 11.01.1999

Autori: Smíšek Vladimír, Haleš Josef

MPK: F24D 15/00

Značky: infražiariča, rúrka, plynového

Text:

...s jedno alebo viacuholnikovým alebo polkmhovým prierezom. V CZ 278206 je opísané použitie keramických vložiek, ktoré sú zložené z do seba zasebou zasúvateľných nírkových úsekov.Známe riešenia prispievajú k predlženiu životnosti rúrok, sú však výrobne náročné. Podstata technického riešeniaPriemerná životnosť takto vybavenej rúrky plynového izifražiauiča sa predĺži tri až .päťkrát. Prehľad obrázkov Technicke riešenie je bližšie vysvetlené...

Zariadenie na oznamovanie havarijného stavu na cestách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2050

Dátum: 11.01.1999

Autori: Valko Peter, Široký Jaroslav, Budoš Ján

MPK: B60R 21/00

Značky: havarijného, oznamovanie, cestách, zariadenie, stavu

Text:

...prvok, napríkladi klaksón, sirćna, alebo húkačka a svetelný signál umiestnený vo vnútri vozidla, tiežzvonku na vozidle svetelno-sigrtalizačný prvok, umiestnený v priestore zadného skla vozidla.Súbor zariadení yl, ľ a y 3, umiestnených vo vozidlách a zariadenie § umiestnené v stacionámom objekte bezpečnostného dopravného stanoviska mimo cesty, vytvárajú havarijný varovný systém.Zariadenie na oznamovanie havarijného stavu na cestách Ľ sa...

Multimediálne zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2049

Dátum: 11.01.1999

Autori: Spousta Pavel, Zaspal Leoš, Gembala Dušan, Sitek Jozef

MPK: G06F 3/00, H04N 5/00

Značky: multimediálne, zariadenie

Text:

...sú lDE, FD, sériový a paralelný port, klávesnica, myš, čítač reálneho času, 16-bit plne duplexné stereo CODEC a ďalšie.-3 Sieťový zdroj má s výhodou výkon 50 až 200 Wa operačným systémom je výhodne MS Windows 95.Opisované zapojenie jednoduchým spôsobom spája funkcie niekoľkých samostatných prístrojov v jediný, pričom v najvyššej možnej miere zdíeľa jednotlivé technické prostriedky so zreteľom na možnosť vykonávať viac činnosti súčasne tak,...

Kamenný vykurovací panel, predovšetkým z prírodného kameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2048

Dátum: 11.01.1999

Autori: Severa Karel, Severová Pavla, Severová Iveta

MPK: F24D 19/06

Značky: panel, vykurovací, predovšetkým, kameňa, kamenný, prírodného

Text:

...na zadnej stene tak, že zadná stena kamennej dosky je vybavená najmenej dvomi zabezpečovacími vývrtmi, v ktorých sú uložené najmenej dvačapy alebo skrutky nosných držiakov.Z dôvodu zdokonalenia prenosu tepla do kamennej dosky kontaktným a pružným spojením je výhodné také usporiadanie kamenného vykurovacieho panelu, že medzi zadnou stenou kamennej dosky a prednou plochou vykurovacieho telesa sa nachádza tesniaca výplň 2 pružnej, tepelne...

Zariadenie na zber kvetov rumančeka kamilkového

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2047

Dátum: 11.01.1999

Autor: Jedinák Dušan

MPK: A01D 34/52, A01D 34/44, A01D 34/62...

Značky: rumančeka, kvetov, kamilkového, zariadenie

Text:

...alebo sa prepne za iný traktor. Vyprázdňovanie rumančekovej hmoty z vlečky je plyynule regulovatelné, a tak sa môže priamo vysypat na dopravný pas pre dalšie spracovanie. Toto zariadenie si nevyžaduje žiadne konštrukčné zmeny na traktore a vlečke. Takže mimo sezóny môžu byt tieto zariadenia využívané pre iné poľnohospodárske potreby.Prehlad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom...

Elektrický rotačný kultivátor pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2046

Dátum: 11.01.1999

Autor: Krasňan Silvester

MPK: A01B 33/02, A01B 29/04

Značky: elektricky, kultivátor, pôdy, rotačný

Text:

...stopypričom kráčame po nezoranej pôde.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocov výkresov na ktorých obr.1 znázorňuje zariadenie podľa technickéhoriešenia, v ktorom je na osi rotavátora upevnený nosný rám s radličkou, riadidlami a ochranným krytom, obr.2 usporiadanie motyčiek na oceľovom opasku, obr.3 tvar motyčiek, obr.4 usporiadanie zariadenia podľa technického riešenia pri práci vpred aobr.5 jeho...

Mäkký potravinársky produkt na báze mlieka a viacvrstvový výrobok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281578

Dátum: 11.01.1999

Autori: Feistle Xaver, Eggenmüller Anton, Kunkel Robert, Pahnke Otto, Gruber Sonja

MPK: A23C 9/154, A23L 1/187

Značky: viacvrstvový, báze, produkt, mlieka, mäkký, obsahom, potravinářský, výrobok

Zhrnutie / Anotácia:

Mäkký potravinársky produkt na báze mlieka s vysokým obsahom energie, ktorý obsahuje 75 až 92 % hmotnostných mlieka, pričom v mlieku je 12 až 18 % hmotnostných tukov, 5 až 20 % hmotnostných cukrov, 1,5 až 2,5 % hmotnostných škrobu, 0,1 až 0,5 % hmotnostných gélotvorného činidla, pričom pomer škrobu a gélotvorného činidla je medzi 15 : 1 a 5 : 1 vztiahnuté na celkovú hmotnosť, ďalej môže obsahovať aromatické materiály v rozmedzí 0,1 až 0,5 %...

Chránič ovládača blokovania zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281307

Dátum: 11.01.1999

Autori: Mereš Branislav, Porubčan Róbert

MPK: E05B 17/20

Značky: dveří, blokovania, automobilů, chránič, ovládača, zámku

Zhrnutie / Anotácia:

Chránič ovládača blokovania zámku dverí automobilu pozostáva najmenej z jedného ochranného prvku, ktorý sa skladá zo základovej časti (2) a z ochrannej časti (3), pričom základová časť (2) ochranného prvku je prispôsobená na pevné spojenie s konštrukciou dverí automobilu (7) a ochranná časť (3) ochranného prvku alebo aspoň jej časť je rozmerovo prispôsobená na ovládanie ovládača blokovania zámku dverí automobilu (1) minimálne z dvoch...

Usporiadanie tyčí v palivových zväzkoch jadrových reaktorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284781

Dátum: 11.01.1999

Autori: Patai Szabó Sándor, Pós István, Szécsényi Zsolt, Korpás Lajos, Nemes Imre

MPK: G21C 3/326

Značky: zväzkoch, tyčí, usporiadanie, palivových, reaktorov, jadrových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je usporiadanie tyčí v palivových zväzkoch jadrových reaktorov, ktoré umožňuje znížiť počiatočnú reaktivitu tyčí, nerovnomernosť výkonu medzi palivovými tyčami, únik neutrónov zo zväzkov a zvýšiť energetické využitie palivových zväzkov. V nosnom priestore (1b) zväzku (10) sú umiestnené tri tyče (3) s absorbátorom, pričom tieto tyče (3) s absorbátorom sú v okolí centrálnej zóny (1c) nosného priestoru (1b) zväzku (10), a roviny určené...

Reťaz na prenos energie s vodiacou zarážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281013

Dátum: 11.01.1999

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: vodiacou, zarážkou, energie, reťaz, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka reťaze (1) na prenos energie káblami a podobne, ktorej reťazové články (2) pozostávajú z protiľahlých bočných stien (4) a horných a spodných priečnych mostíkov (5), príp. stien, ktoré tieto spájajú a sú kĺbovito vzájomne spojené, pričom reťaz na prenos energie vytvára spodný, približne priamočiary diel (spodnú vetvu (6)), na ktorý sa pomocou obvádzacieho rozsahu (7) väčšieho ako 180° napája horný prevísajúci priestor (horná...

Rozoberateľný jadrový palivový článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279650

Dátum: 11.01.1999

Autori: Brosset Alain, Burfin Pascal

MPK: G21C 3/32, G21C 3/352

Značky: jadrový, palivový, rozoberateľný, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Jadrový palivový článok (10) reaktora, chladeného a tlmeného ľahkou vodou, obsahuje nosnú kostru s dvoma nadstavcami (12, 14), spojenými vodiacimi rúrkami (16), a mreže (20, 22). Každá mreža má tri sústavy doštičiek (64, 66, 70) navzájom sa krížiacich, ktoré vymedzujú bunky. Doštičky sú vybavené prostriedkami na zovretie tyčí (24), ktoré udržujú tieto tyče v okách pravidelnej trojuholníkovej siete. Horný nadstavec (12) obsahuje spodnú časť s...

Zapojenie oznamovacieho systému, najmä telefónneho

Načítavanie...

Číslo patentu: 279649

Dátum: 11.01.1999

Autori: Stallbaumer Hermann, Kremser Hannes, Kausel Wilfried

MPK: H04M 11/06, H04J 3/18

Značky: zapojenie, systému, telefónneho, oznamovacieho, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Účastníci sú spojení vedením (6) s ústredňou tak, že na strane ústredne aj na strane účastníkov je na koncoch vedenia (6) pripojený obojsmerný kompresný alebo dekompresný obvod (17, 17') a cez tiež obojsmerný modem (5, 5') na moduláciu a demoduláciu dát podľa stanoveného prenosu, a na multiplexory alebo demultiplexory (4, 4') sú pripojené obojsmerné kompresné a dekompresné obvody (3, 3'), alebo na obojsmerný kompresný alebo dekompresný obvod...

Informačný prúdový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 279648

Dátum: 11.01.1999

Autor: Obrist Basil

MPK: B25J 15/04, G05B 19/00

Značky: informačný, systém, prúdový

Zhrnutie / Anotácia:

Systém je určený na riadenie automatického výrobného zariadenia s výrobnými stanicami (4) a s materiálovým prúdovým systémom, ktorý zahrnuje skladové stanice (3), dopravné zariadenie a manipulátory (12). Má dve oddelené dátové siete (19, 20), pričom prvá, externá dátová sieť (19), je určená na výmenu dát riadiacich proces medzi centrálnym počítačom (21) vedenia procesu a výrobnými stanicami (4) a na výmenu dát riadiacich dopravu medzi...

Použitie karbamazepínu a oxkarbazepínu na prípravu liečiv na liečenie Parkinsonovej choroby a Parkinsonových syndrómov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279645

Dátum: 11.01.1999

Autori: Dubedat Pierre, Louvel Erik, Meunier Mireille, Stutzmann Jean-marie, Miquet Jean-marie, Bordier Françoise, Doble Adam, Boireau Alain

MPK: A61K 31/55

Značky: oxkarbazepínu, parkinsonových, liečiv, syndrómov, liečenie, karbamazepínu, přípravu, choroby, použitie, parkinsonovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie protikŕčového činidla zvoleného z množiny zahŕňajúcej karbamazepín a oxkarbazepín alebo farmaceuticky prijateľných solí týchto zlúčenín pri výrobe liečiv určených na liečenie Parkinsonovej choroby alebo Parkinsonových syndrómov.

Indikátor prerušenia fázy vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279631

Dátum: 11.01.1999

Autor: Kluch Karol

MPK: H01H 83/12, H02H 3/253

Značky: vysokého, prerušenia, indikátor, fázy, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Indikátor prerušenia fázy vysokého napätia sa zapája medzi výstupné vodiče nízkeho napätia transformátora a vypínaciu cievku hlavného ističa transformátora a je vytvorený tak, že trojica vodičov (1, 2, 3) je cez prvú trojicu odporov (11, 12, 13), prvú trojicu diód (21, 22, 23) a druhú trojicu odporov (41, 42, 43), s ktorými je vždy zapojený kondenzátor (51, 52, 53), spojená s nulovým vodičom (4) a cez druhú trojicu diód (31, 32, 33) s jedným...

Katalytická zložka na polymerizáciu olefínov a katalyzátor na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279629

Dátum: 11.01.1999

Autori: Govoni Gabriele, Ciarrocchi Antonio, Sacchetti Mario

MPK: C08F 4/654, C08F 4/02

Značky: polymerizáciu, zložka, katalytická, olefínov, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytická zložka na polymerizáciu olefínov pozostáva zo zlúčeniny titánu, obsahujúcej aspoň jednu väzbu titán - halogén, nanesenej na bezvodom chloride horečnatom ako nosiči. Zložka má podobu guľovitých častíc so stredným priemerom v rozmedzí od 10 do 350 um, povrchovou plochou v rozmedzí od 20 do 250 m2/g a porozitou vyššou ako 0,2 cm3/g, pričom v jej röntgenovom spektre sú a) prítomné odrazy pri uhle 2 theta'= 35°a 2 theta = 14,95° alebo b)...

Zariadenie na kyvné upevnenie krídla, najmä dverového krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279628

Dátum: 11.01.1999

Autor: Zabransky Franz

MPK: E06B 5/00, E05D 5/00, E06B 5/10...

Značky: kyvné, upevnenie, dverového, zariadenie, křídla, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kyvné upevnenie krídla (10), hlavne dverového krídla (10) na zárubni (3), je tvorené kovaním, ktoré je upevnené na nosnej strane krídla (10) a opatrené bočne odstávajúcim prvkom, ktorý v uzatvorenej polohe zasahuje do otvoru upraveného na zárubni (3), pričom krídlo (10) je so zárubňou (3) spojené prostredníctvom závesu (14), ktorý je tvorený otočným svorníkom, ktorý prechádza prvým okom (26) upevneným na krídle (10) a druhým okom...

2,4-Dimetyl-6-sek.alkyl-fenoly a stabilizované zmesi organických materiálov s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279627

Dátum: 11.01.1999

Autori: Dubs Paul, Pitteloud Rita

MPK: C08K 5/13, C09K 15/08, C07C 39/06...

Značky: 2,4-dimetyl-6-sek.alkyl-fenoly, stabilizované, zmesí, organických, obsahom, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi obsahujúce polystyrén, substituovaný polystyrén, kopolyméry alebo terpolyméry styrénu alebo substituovaného styrénu, polykarbonát, polyesterkarbonát, polyuretán, polyamid, kopolyamid, polyacetál alebo polyfenylénoxid a aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená metyl alebo etyl a R2 znamená C2-C30 alkyl, sú vhodné ako stabilizátory organických materiálov proti odbúravaniu teplom, oxidáciou alebo žiarením.

Liečivo na aplikáciu pri proteinúrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 279626

Dátum: 11.01.1999

Autori: Teetz Volker, Urbach Hansjörg, Becker Reinhard, Henning Rainer

MPK: A61K 45/06, A61K 38/55

Značky: proteinúrii, aplikáciu, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibítor angiotenzíntvorného enzýmu sa použije v kombinácii s antagonistom vápnika na získanie lieku určeného na prevenciu a terapiu pri proteinúrii. Inhibítor angiotenzíntvorného enzýmu je zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde substituenty majú významy uvedené v opise, a antagonista vápnika je zlúčenina všeobecného vzorca (II), kde substituenty majú významy uvedené v opise.

Diagnostický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279625

Dátum: 11.01.1999

Autori: Jánoki Gyözö, Láng Jenö, Lázár János, Harangi János, Lörinczi Endre, Barbarics Éva

MPK: A61K 51/02, A61K 51/00

Značky: diagnostický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa diagnostický prostriedok na značenie 99mTc na báze aduktu kovovej soli a izokyanoéteru, alebo na báze zmesi týchto aduktov, ktorý obsahuje redukčné činidlo, 0,5 až 5 hmotnostných dielov antioxidantu, vztiahnuté na hmotnosť aduktu, ďalej aspoň 10 hmotnostných dielov sacharidu a/alebo aminokyseliny vzorca H2N-(CH2)n-COOH, kde n je celé číslo od 1 do 4, vztiahnuté na množstvo aduktu, a ďalej pufer v množstve, ktoré je potrebné na...

Spôsob výroby hydroxidu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 279624

Dátum: 11.01.1999

Autor: Bourgeois Louis

MPK: C01D 1/38, C01D 1/04

Značky: výroby, hydroxidů, sodného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hydroxidu sodného elektrodialýzou, v elektrodialyzačnom článku, keď sa voda privádzaná na jednej strane samotná alebo vo forme vodného roztoku hydroxidu sodného do komory článku vymedzenej medzi katiónovou membránou a aniónovým povrchom bipolárnej membrány a na druhej strane vodným roztokom uhličitanu sodného a do komory článku vymedzenej medzi katiónovým povrchom bipolárnej membrány a ďalšou katiónovou membránou disociuje...

Zariadenie na fázové pootáčanie horného výstredníkového hriadeľa dvojvýstredníkového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279623

Dátum: 11.01.1999

Autor: Slavkovský Ján

MPK: B30B 15/22, B30B 1/06

Značky: zariadenie, fázové, výstředníkového, pootáčanie, hriadeľa, dvojvýstredníkového, horného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené posuvným členom (6) tvaru prstenca, ktorý je uložený na náboji (2) horného ozubeného kolesa (5) a je opatrený bočnými zubami, zapadajúcimi do bočných zubov horného ozubeného kolesa (5). Toto je na hornom výstredníkovom hriadeli (1) uložené voľne, pričom pero (3) je vložené medzi horným výstredníkovým hriadeľom (1) a jeho nábojom (2). Náboj (2) je obklopený pružinou (4) dotláčajúcou posuvný člen (6). Posuvný člen (6) je...

Dimérne zlúčeniny 4-fenylpiperidínu, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu alebo 4-fenylpiperazínu alebo dimérne spirocyklické zlúčeniny piperidínu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279622

Dátum: 11.01.1999

Autori: Perregaard Jens Kristian, Moltzen Ejner, Stenberg John

MPK: C07D 211/14, A61K 31/495, A61K 31/445...

Značky: obsahom, dimérne, prostriedok, piperidinů, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu, 4-fenylpiperazínu, 4-fenylpiperidínu, zlúčeniny, použitie, spirocyklické, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Dimérne zlúčeniny 4-fenylpiperidínu, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu alebo 4-fenylpiperazínu alebo dimérne spirocyklické zlúčeniny piperidínu všeobecného vzorca (I), kde n je 1 až 5, R1 až R4 majú významy uvedené v opise R5 a R6 sú každý vodík alebo alkyl alebo tvoria spolu etylénový alebo propylénový mostík X je O, S, SO, SO2, CO alebo (CH2)m, kde m je 0 alebo 1, X je NR7, pričom R7 je H, C1-6alkyl, C3-8cykloalkyl, cykloalkylalkyl, fenyl...

Spojovací prvok tyčí priestorovej prútovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279620

Dátum: 11.01.1999

Autor: Strässle Marcel

MPK: F16B 7/18, E04B 1/21

Značky: spojovací, tyčí, prvok, sústavy, prútovej, priestorovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací prvok pozostáva z druhého vodiaceho puzdra (151) s prvým bočným pozdĺžnym výrezom (152), ktoré je na svojej čelnej ploche vybavené prvou vložkou (153), ktorou prechádza druhý závitový svorník (141), vybavený na jednom konci prvou hlavou (142) a na druhom konci závitovou časťou, zaskrutkovanou v osovom závitovom otvore (164), vytvorenom v prvej vodiacej vložke (161), tvorenej závitovou časťou (162) a časťou (163), ktorá je umiestnená v...

N-5-chránené 2,5-diamino-4,6-dichlórpyrimidíny a spôsob ich prípravy a medziprodukt na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279618

Dátum: 11.01.1999

Autori: Previdoli Felix, Stucky Gerhard

MPK: C07D 239/48, C07D 239/54

Značky: přípravu, spôsob, medziprodukt, 2,5-diamino-4,6-dichlórpyrimidíny, n-5-chránené, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú N-5-chránené 2,5-diamino-2,4-dichlórpyrimidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená alkoxyskupinu alebo trifluórmetylovú skupinu, ktoré sú hodnotné medziprodukty na prípravu farmaceutík s antivírovými vlastnosťami. Tieto zlúčeniny sa pripravujú cyklizáciou N-chráneného esteru kyseliny aminomalónovej s guanidínom v prítomnosti alkalického alkoholátu a nasledujúcou chloráciou vzniknutého N-5-chráneného...