Archív za 1998 rok

Strana 9

Zapojenie pre výpočet logických funkcií v spolupráci s lubovolným mikroprocesorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260280

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šuchtár Peter, Mikulová Zdena

MPK: G06F 13/00, G06F 7/38

Značky: zapojenie, lubovolným, spolupráci, logických, mikroprocesorom, výpočet, funkcií

Text:

...je súčasne pripojená na vstup PL 010, vstup VPR 302, vstup PI 400, vstup VP 303 a vstup DLF 304. Riadiace zbernica mikroprocesora 513 je pripojená na riadiacu zbernlcu 500, ktorá je pripojená na vstup PL 501.Zapojenie pre výpočet logických funkcií v spolupráci s ľubovoľným mikroprocesorom pracuje nasledujúcim spôsobom.Blok operačnej p-amät-i 2 je vyhradená oblast z použitej operačnej pamäti, v ktorej sú uložené vstupné premenné logických...

Sposob chemickej modifikácie epoxidovaného sójového oleja esterifikovaného butanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260279

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kizlink Juraj, Špirk Eugen, Citovický Pavol, Sedlář Jiří, Chrástová Viera, Rattay Vladimír

MPK: C08F 8/04

Značky: sójového, modifikácie, chemickej, epoxidovaného, oleja, spôsob, butanolom, esterifikovaného

Text:

...antistatickým, .antibakteriálnym, môžu to byť retardéry .tvorenia, prípadne látky mierne toxické alebo zapachajúce. Látky možno tpútat relatívne stálymi väzba-mi ako sú uamirny, alkoholy alebo s možnosťou ich rozštiepenia a. uvoľneirina tix-ovanej látky, ako sú -karboxylove kyseliny.Predpokladá sa, že podľa vynálezu modifíkovaný epoxidovaný a butanolom esterifikovtaný sójový olej, ktorý i naďalej zostáva kvapalným produktom, by sa pridával do...

Zapojenie pre paralelné hodnotenie bodov číslicového obrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260278

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gramata Peter

MPK: G06F 7/38, G06K 9/00

Značky: obrazů, zapojenie, paralelně, hodnotenie, číslicového, bodov

Text:

...sú spojené s obvodom 7 výberu novej hodnoty úrovne šedej. Obvod 7 výberu nov-ej úrovne šedej je spojený s registrom 8 novej hodnoty úrovne šedej a s registrom 9 riadenia. V prípravnej fáze sú z počítača zapísané údaje do pamäti 2 logických operácii, registra 4 prirad-enia logickej operácie, registra 5 výberu druhu natočenia okna, registra 7 novej hodnoty úrovne šedej a registra 9 riadenia.V pracovnej fáze sa údaje o úrovni šedej bodov okna...

Elektronický obvod riadenia hydrogenerátora na konštantný prietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260277

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dúcky Jozef

MPK: G05D 7/06

Značky: prietok, konštantný, obvod, riadenia, hydrogenerátora, elektronický

Text:

...42, ktorého výstup je prepojený s cliódovým spätnov-äzobným článkom 41, .na ktorý je .napojený výstup druhého dynamického člena 13 a ku ktorému je paralelne pripojený odporový spàitnoväzobný článok 43. Diodový spätnoväzobný článok 41, prvý operačný zosilovač 42 a odporový spätneväzobný článok 43 vytvárajú tvarovaci obvod 4. Výstup cliódového a odporového spätnoväzobného článku 41, 43 je cez tre-tí rezistor 51 napojený na prvý vstup...

Zapojenie na meranie a reguláciu výšky hladiny skloviny laserom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260276

Dátum: 15.12.1998

Autor: Abdalla Abdullatif

MPK: G01F 23/28

Značky: laserom, výšky, hladiny, zapojenie, skloviny, meranie, reguláciu

Text:

...skloviny spôsobuje príslušnú zmenu v- hustote rozdelenia fluktuácií polohy laserovej stopy na dvoch nad sebou umiestvnených segmentoch 13 a 14 fotodetektorua.,Príkladné prevedenie zapojenia na meranie a reguláciu výšky hladiny skloviny je na obr. 1, ktoré pozostáva z dvojsegmentového fotodetektora 10, ktorého výstupy 11. 12 sú pripojené k vs-tupom 21, 22 zosilňovača 220, ktorý svojími -výstupmi 23, 25 jepripojený k vstupom 31, 32...

Závesná paleta na tvárnice trolejových závaží

Načítavanie...

Číslo patentu: 260275

Dátum: 15.12.1998

Autori: Máriássy Gustáv, Chalupka František, Časný Tibor, Bratinka Igor

MPK: B65D 85/46

Značky: trolejových, závaží, tvárnice, paleta, závěsná

Text:

...tvárnicami trolejových závaží a s čiastočným rezom, znázorňujúcim radlálne Apripevnenie výstužného prstenca ku koncomramien podstavca detailným rezom strediacou objímkou. Na obr. 4 je nárys »betónovej tvárnice trolej-ového závažia a na obr. 5 je znázornený jej pôdorys.Tiahlo 11, závesné oko 12 a ohnutá koncová část 15 tiahla 11 sa môžu vyrobiť z jediného kusa hutníckeho polotovaru, najvhodnejšie z oceľovej tyče kruhového prierezu....

Trojčelusťové vrtačkové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260274

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kočický Jozef

MPK: B23B 31/04

Značky: skľučovadlo, trojčelusťové, vrtačkové

Text:

...je pružný radiálny kotúč v axialnom »dotyku s výčnelkom plášťa, ktorý je klzne uložený na zadnej časti telesa a jeho protiľahlá časť je pevne spojená s ozubeným vencom, ktorý jevalivo podopretý zo strany pružného kotúče o tvarové vybranie puzdra čelustí. Skľučovadlo podľa vynálezu je možnépoužiť na bežné, ale aj na príklepové vñt-a-nie, nakolko u sklučovadla pri -vŕtani vzniká samowpĺnací efekt. To znamená, že pri zvýšení osovej sily...

Automatizovaný systém riadenia úbytku hmotnosti vajec vtákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260273

Dátum: 15.12.1998

Autori: Miček Joachim, Miček Dušan

MPK: A01K 41/04

Značky: vajec, riadenia, hmotnosti, systém, vtákov, úbytku, automatizovaný

Text:

...z nosnej plošiny spojenej s pevnými ramenami cez váhadlá, v polovici »dlžky výkyvne uložené .na čapoch upevnených v telese iiaharenského stroja na spojovacie rameno, ktoré je v zábere s tenzometrickým snímačom opevneným v telese liaharenského stroja, ktorý je v regulačnej slučke pripojený na vyhodnocovaciu jednotku, mikropočítač a regulačnú jednotku vlhkosti vzduchu liaharenského stroja.Výhody uvedeného zariadenia spočívajú v tom, že...

Dvojstupňový regenerátor odpadového tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260272

Dátum: 15.12.1998

Autor: Miček Dušan

MPK: F24F 12/00

Značky: tepla, regenerátor, dvojstupňový, odpadového

Text:

...pričom dno a obvodový plášť rotora tvorí akumulačná hmota z lamiel pre prechod privádzaného a odvádzaného vzduchu.Výhodou navrhovaného zariadenia je dvojstupňový system regenerácie vzduchu,ktorý umožňuje zvýšiť účinnosť doteraz používaných zariadení a znížiť celkové nákla-dy na jednotkový výkon rekuperácie. Malá hĺbka akumulačnej hmoty umožňuje úspešné čistenie regeneračného systému, na čo sú zvlášť náročné znečistené a prašné...

Sposob regenerácie kobaltového katalyzátora pri výrobe dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260271

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bafrnec Milan, Bučko Miloš, Vajda Milan, Kopernický Ivon, Bafrncová Soňa, Mikula Oldřich, Mesarovič František, Kovaľ Ján, Lodes Antonín, Brunnerová Eva

MPK: B01J 23/94

Značky: výrobe, regenerácie, katalyzátora, spôsob, dimetyltereftalátu, kobaltového

Text:

...organických látok sa používa na prípravu katalyzátora na oxicláciu p-xylénu .a metyi-p-toluylátu.Zloženie dcstilačného zvyšku, ktorý sa extrahuje je zname len čiastočne. Okrem kobaltu, ktorého je old 0,05 do 0,8 0/0 hmot. zvyšok obsahuje 5 až 15 0/0 hmot. dimetylterettalátu a dimetylizoftalátu, 1 až 2 hmot. metyl-p-toluylátu, 1 až 5 hmot. kyseliny paratoluylovej, 5 až 10 0/0 hmot. inonometylterettslátu, 2 až 8 9/0 hmot. kyseliny...

Axiálne uchytenie planetových radov kolesového pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260270

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vaňo Ján, Gostanian Edward, Masár Ľubomír

MPK: B60K 7/00, F16H 57/12

Značky: radov, kolesového, uchytenie, axiálně, pohonů, planetových

Text:

...je umiestnená hnacina časť a na ktorom je otočne uložený unášač 2 kiolesa opatrený vnútorným vozubením, do ktorého zapadajú prvé satelity 6 a druhé satelity 7. Prvé satelity 6 sú otočne uložené na prvých čapoch B v. rotračnom unášači 10 a zaberajú d-o prvého centrálneho ozubeného kolesa 12 pevne spojeného s hniauným hriadeľom 16. Druhé satelity 7 sú otočne uložené na druhých čapoch 9 v. stabilnom unášasči 11 a zaberajú do druhého...

Prísavná elektróda

Načítavanie...

Číslo patentu: 260269

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pokopec Ivan, Branderský Marian, Petre Miroslav

MPK: A61B 5/04

Značky: elektroda, prísavná

Text:

...3 a eleaktródia. 4 obr, 1 až 4 ukončená závitom, prípadne guľovou plłochoru 27, resp. v telese 1 elektródy je upevnená elektróda 4 a. Ventilek 15 (obr. 5 a 6. Prisavka 5 je uchyten-á na telese 1 elektródy (obr. 1),resp. je súčasťou výlisku joubr. 2 až 6. V prívodke 2 je valcová dutina B, na prívod tlakovvého médiu-vzduchu, ktorá prechádza do vstupného otvoru 7 üstiacełroi doo priestoru štrbiny B vytvorenej medzi čelom prívodky 2 a...

Valčekový dopravník na rozdelenie dvojic ingotov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260268

Dátum: 15.12.1998

Autor: Magyar František

MPK: B65G 47/28, B21B 43/04

Značky: dvojic, valčekový, dopravník, rozdelenie, ingotov

Text:

...dvojíc ingotov podľa vynálezu spočíva v tom, že jeho dopravné valčeky v jednej -polovine svojej pracovnej dĺžky m.ajü väčší, v druhej polovine menší vonkajší prie-mer. Pomer väčšieho priemeru dopravných valčekov k ich menšiemu priemeru jeD 2 - D 1 1 p/1 I kde význam symbolov jeD 2 je väčší priemer D 1 je menší priemer»p je želaný predstih jedného ingotu pred druhým z 1 je dlžka vaičekového dopravníkn.Výhodou vaičekového doprnvníkaa na...

Chytač náradia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260267

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bocko Milan

MPK: E21B 31/18

Značky: náradia, chytač

Text:

...výčnelok na dolnom okraji chytačia,ktorého tvar je zrejmý z obrázku. Tvar hornej časti kladiv je možné meniť s ohľadom na charakter vyťahovaného predmetu s tým,že podmienkou zachovania funkčnosti ce lého zariadenia je dodržanie tažiska v ich hornej časti.i C-hytač náradia je univerzálne zariadenie,ktoré umožňuje rýchle zachytenie a vytiah~nutie širokej škály predmetov spadnutých, do vrtu bez ohľadu na to či sú zakončené prírubou, závit-om...

Sposob určenia textúry keramického výlisku ultrazvukom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260266

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kolník Stanislav, Štubňa Igor, Kozík Tomáš, Kalužná Marta

MPK: G01N 29/04

Značky: ultrazvukom, určenia, keramického, spôsob, textury, výlisků

Text:

...zložitú aparatúru a špeciálnu prípravu vzorky elektrónový rastrovaoí mikroskop).Ďalšou metódou je primlešavanie zafarbe.ných kusov cesta do vstupnej časti vákuového lisu. Týmto spôsobom sa dá orientačne.posúdiť .pravvidelnost ukladania cesta vo výlisku, čo súvisí s textúrou, neda sa však určit smer uloženia anizometrických kryštálov surovín. Metóda vlhčenia plátku a metoda zmrazovanla piatku vyrezaného z výliskuumožňujú objavit len oblasti...

Ochranný obvod pre zvýšenie maximálneho napájacieho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260265

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fabián Slavomír, Jakabovič Ján

MPK: H02H 7/20

Značky: maximálneho, zvýšenie, ochranný, napätia, obvod, napájacieho

Text:

...vynálezu, ktoré umožňuje dodávať do záťaže požadovaný prúd s možnosťou vyšších napätí na záťaži.Zapojenie podľa vynálezu, ako je znázornené na priloženom výkrese, pozostáva z chráneného tranzistora 6 MOSFET s obohateným kanálom typu N, ktorého emitor je spojený cez zaťažovací odpor 7 so zemou, aktorého kolektor je spojený s emitorom bipolárneho tranzistora 2 typu NPN, s emitorom poľom riadeného tranzistora 3 s kanáiom typu P a cez druhý odpor...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálne protilátky neutralizujúce vírus Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260264

Dátum: 15.12.1998

Autori: Táborský Otto, Bíleková Eva, Novák Michal, Pospíšil Milan, Borecký Ladislav Akademik

MPK: C12N 5/00

Značky: virus, neutralizujúce, choroby, monoklonálne, produkujúci, myší, hybridom, newcastleskej, lymfocytárny, protilátky

Text:

...vitro v kultiv-ačných médiach vhodných pre živočíšne -bunky. Taktiež po zmrazení a uložení v tekutom dusíku a po opäItovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať monoklanálnu protilátku neutralizujúcu vírus Newca-stleskejchornby. Neobsahuje nie. rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, balastíie protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amíno-B-hydroxy-B-azapurín (S-azagueariin rezistentne...

Sposob navárania tvrdonávarových vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 260263

Dátum: 15.12.1998

Autor: Novotný Jan

MPK: B23K 5/18

Značky: vrstiev, tvrdonávarových, navárania, spôsob

Text:

...že prvá vrstva sa nenesie na základný materiál ohriaty na 150 až 200 C a túto vrstvu sa nanesie druhá vrstva z prídavného materiálu na báze kobaltu.Pri .navárani spôsobom podľa vynálezu nie je potrebné použit žiadne tavivá, čo robi technologický proces technicky ľahšie realizovateľný. Mnohé doteraz používané tavivá sú korozivneho charakteru a teda odpadajú problémy s následnou k-oróziou poich použití. Tvrdonávarové vrstvy na báze kobaltu...

Presuvno-otočné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260262

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kalafus Pavol, Sabanoš Lubomír

MPK: B25J 9/00

Značky: presuvno-otočné, zariadenie

Text:

...otočný rotačný modul 4. Otočný rotačný modul poz-ostáva z hnacích pneumatických valcov 420 upevnených na telese otočného rotačného modulu 4. Piestnica 41 plneumatických valcov- je opatrená ozubeným hrebeňom zaberajúcim do ozubeného kolesa výstupného hriade 1 a 5-na pracovnej strane d-ovybav-eného osovým rýchloupínačom 51. Výstupový hriadeľ je na konci opatrený narážkami 402 ovládajúciml snímače polohy 401, ktoré sú umiestnené v kryte...

Hydroponický květináč

Načítavanie...

Číslo patentu: 260261

Dátum: 15.12.1998

Autori: Reis Gejza, Kmetko Štefan

MPK: A01G 27/00

Značky: hydroponický, květináč

Text:

...kvetináča s .plavákovým stavoznakom je podľaKvetináč 1 pozostáva z nádrže so zošikmeným dnom 2. Nádrž môže byt rôzneho tvaru. Na bočnej stene kvetináče 1 je regulačný-prevzdušñovací otvor 3. Oblúkové dno 4 má na hornej ploche oblúka umiest 4nené otvory 5, dole na základni sú zárezy B. V strede oblúkového dna 4 je vyrezaný otvor 7 pre prienik valca 9. Valec 9 je uchytený -v objímke 16, prechádza do otvoru 7 na oblúkovom dne 4 a dosadne...

Rám ručně premiestňovatelného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 260260

Dátum: 15.12.1998

Autor: Brngál Ján

MPK: F16M 3/00

Značky: premiestňovatelného, ručné, stroja

Text:

...premiestňovateľný hydraulický agregát v cievkovitom ráme »podľa tohto vynálezu. Vrchná kruhová obruč 4 tvaru medzikružného valca je prietokov-e spojená so spodnou nádržou 18 valcového tvaru viac ako dvomi rúrkami 19 rozmiestnenými .na valcovej ploche s osou rotácie 2, spoločnou vrchnej kruhovej obruči 4, spodnej kruhovej obruči 5, .motoru 20, čerpadlu 21.Hydraulický agregát pracuje stojato v nakreslenej. polohe, pričom čerpadlo 21 nasáva...

Plienič výstuža

Načítavanie...

Číslo patentu: 260259

Dátum: 15.12.1998

Autor: Brngál Ján

MPK: E21D 15/60

Značky: výstuža, plienič

Text:

...spojka umožňuje spojit orech buď s unášačom satelitov, čim sa dosiahne nižší točivý moment na retazovom orechu pri jeho väčšej uhlovej rýchlostí, alebo spo 4jit retazový orech s posledným kolesom planétového súkolesia na centrálnej ose,čím sa dosiahne vyšší točivý moment na reJtazovom orechu pri jeho menšej uhlovej rýchlosti, alebo reťazový orech úplne odpoľjit od planétového súkolesia, čo umožňuje z plieniča výstuže vytiahnuť reťaz...

Sposob nakrčenia základných modelov k výrobe foriem nakrčenej odlievanej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260258

Dátum: 15.12.1998

Autori: Staňo Viktor, Mišeje Teodor

MPK: A43D 65/02

Značky: odlievanej, obuvi, modelov, foriem, základných, spôsob, nakrčenej, výrobe, nakrčenia

Text:

...obuvi s viac-menej imitovaxným vzhladom usne.Vernejší vzhľad imitácia usne u odlievanej obuvi dáva jej nakrčenie v časti holene,čo umožňuje spôsob nakrčenia základných model-ov k výrobe foriem odlievanej obuvivyznačujúci sa tým, že z napnutého zvršku 1 modelu sa vyberie trojdielna hoieňová časť 2 kopyta, neseparuje sa roztokom vosLku, vosková časť 4 kopyta sa ponechá vo zvršku 1, vnútorná Časť napnutého zvršku El po vybrati...

Podzemná drenážna šachta z plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260257

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kúlka Michal, Húska Dušan, Kabina Pavol

MPK: E02B 11/00

Značky: drenážna, podzemná, plastov, šachta

Text:

...priestoru,a neprekáža polným prácam. Kovová doska položené na vrchnákovej časti umožňuje elektromagnetické vyhľadanie miesta drenážnej šachty. Stabilizujúce otvory v dne zabraňujú nadlahčova-nie nádoby vodou nachádzajúcou sa pripadne v drenážnej ryhe a tým prispievajú ku stabilizácii polohy nádoby. Filtračná geotextília, priložené na vonkajšiu stranu dna, zakrýva Stabilizujúce otvory a zabraňuje vnikainiu zeminy do nádoby.Výhocly podzemnej...

Sposob izolácie kyseliny adipovej z vodných roztokov organických kyselín a ich esterov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260256

Dátum: 15.12.1998

Autori: Berežný Viktor, Ferenčík Ján, Lelko Jozef, Mičák Jozef

MPK: C07C 55/14

Značky: kyseliny, kyselin, vodných, vznikajúcich, esterov, cyklohexanu, procese, roztokov, izolácie, organických, adipovej, oxidácie, spôsob

Text:

...za prítomnosti katalyticky pôsobiacich kobaltnatých soli, pričom sa takto získané roztoky org-anických kyselín po kryštalizácii spracujú ratináciou známym spôsobom.Na dekantáciu organických kyselín sa môže s velmi dobrým účinkom použit »destilát zo zahustenia vodného roztoku organických kyselín a ich esterov.Výhodou postupu získavania kyseliny adipovej podla tohto vynálezu je, že do vodných roztokov z kontaktovanie reakčnej zmesi oxizdácis...

Sposob získavania dvojsýtnych organických kyselín z vodných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260255

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ferenčík Ján, Mičák Jozef, Lelko Jozef, Berežný Viktor

MPK: C07C 55/02

Značky: oxidácie, spôsob, kyselin, vodných, vznikajúcich, získavania, dvojsýtnych, organických, cyklohexanu, roztokov, procese

Text:

...kyselín po hydrolýze esterov sú technologicky aj ekonomicky veľmi náročné. Odparovarnie vody z vodných roztokov dvojsýtnych organických kyselín je energeticky náročné.Spôsob podľa tohoto vynálezu rieši získavanie tlvojsýtnych organických kyselín z v-odných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon oxidáciou vzdušným kyslíkom.i Dvojsýtne organické kyseliny C 2 až Ce saz vodných roztokov extrahujú...

Valcová nožička z plastov pre kompletizáciu paliet prostých

Načítavanie...

Číslo patentu: 260254

Dátum: 15.12.1998

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: plastov, válcová, prostých, kompletizáciu, paliet, nožička

Text:

...zaberajú podstatne menší priestor ako palety drevené,na nožičky nepôsobí agresívne prostredie,využíva sa odpadov pri sprac-ovaní plastov.Na pripojenom výkrese obr. 1 je zostava..nožičky, na obr. za je nosná časť valcovitéh-o tvaru v reze .a na obr. Zb pôdorys, naValcová nožička z plastov pozostáva z n-osnej časti 1 obr. 2, ktorá na v. strede vnútornej časti po obvode valca výstupok 5 a »na dvoch protilahlých miestach vrchnej i spodnej...

Zariadenie na zachytenie priestorových dilatácií oplechovania kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260253

Dátum: 15.12.1998

Autor: Arvaj Daniel

MPK: F22B 37/36

Značky: oplechovania, kotlov, zariadenie, dilatácií, zachytenie, priestorových

Text:

...počas prevádzky dochádza k zate.kaniu dažďovej vody do izolácie pri vonkajšom prevedení kotla. Tým dochádza k zne.hodnoteniu vlákynitej izolácie a z toho dôvodu vznikajú vysoké povrchové teploty na »oplechovvaní a velké tepelné straty, čim klesá aj účinnost kotla.Uvedené nedostatky rieši zariadenie pre zachytenie priestorových dilatácií oplecho 4vanie parných kotlov s membránovými plynotesnými stenami podľa vynálezu, ktorého podstata je, že...

Zariadenie na výrobu tavených žiaruvzdorných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260252

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čurda Viliam, Sehnálek František, Kračmar Kristián

MPK: F27B 19/02

Značky: zariadenie, materiálov, tavených, výrobu, žiaruvzdorných

Text:

...vynálezu prednosť v tom, že umožňuje dosiahnút pri rovnakých parametroch transformátorov, krátkej siete a elektród vyšší výkoní pri nižšej energetickej náročnosti v dôsledku odstránenia časových strát a udržovania stáleho objemu .a úrovne taveniny v toviacom priestore. stálosť pracovných podmienok, ktoré toto zariadenie zabezpečuje, umožňuje aj priaznivejšie riešenie problémov odprašovaniua a využitia tepla spalín pre predohrev...

Zariadenie pre výpal keramiky v tunelových peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 260251

Dátum: 15.12.1998

Autor: Pažický Július

MPK: F27B 9/00

Značky: výpal, tunelových, peciach, keramiky, zariadenie

Text:

...pripojených výkresoch je znázornené zariadenie pre výpal keramiky, kde na obrázku 1 je zapojenie horákových súprav s hydraulickou centrálou, palivovou záłkladňoua riadiacim systémom. Na obr. 2 je znázonnená schéma bydraulickej centrály.Hydraulické centrála 1 slúži ako tlakový zdroj hydraulického oleja, ktorý je k jednotlivým horäkovým súpravám privádzaný cez tlakovú hydraulická vetvu 4. Po vykonaní práce olej prúcli naspäť vratnou...

Prostředek na čištění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 260250

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tichý Stanislav, Konrád Vladislav, Vavřinová Jana

MPK: C02F 1/28

Značky: prostředek, čištění, odpadních

Text:

...až 50 hmot. letku a 50 až 80 hmot. bentonítu.Základní výhoda proetředku podle vynálezu apočívá V tom, že má vyšší čistící účinek, odstraňuje polární látky, vznikajicí kel se dobře ueezuje e filtruje. Výrobné je méně nákladný e Jednotlivé suroviny jsou z domáci produkce. Při čiěni dochází k minimálnímu zvýšení solnoati odpadni vody.výhody proatředknpmüe vynálezu Jean seznatelné z připoàenéą ho výkreeu, kde jsou uvedeny záznamy části...

Argonová přetavovací pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 260249

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bocek Stanislav, Sikora Alois

MPK: H05B 7/10

Značky: přetavovací, argonová

Text:

...zajistí možnost vysunutí elektrody z držáku spodem bez jejího zkrácení. Tím se podstatně zlepší ekonomické využití wolframové e 1 ektrody.Zvýší se produktivita práce přetavovacích pecí zkrácením času a snížením pracnosti při výměně elektrod. Neóojde k poškození vnitřních stykových ploch držáku elektrody, čímž se zvýší životnost držáku,zmenší přechodový odpor a zlepší převod elektrického proudu. Zlepší se přenos tepla mezi elektrodou a...

Světlovodné osvětlovací sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260248

Dátum: 15.12.1998

Autori: Baudyš Antonín, Pánek Josef

MPK: G02B 6/00

Značky: světlovodné, osvětlovací

Text:

...čočkou plankonvexní kompenzační čočkou.Světlovodné osvětlovací sklo podle vynálezu příznivé ovlivňuje rovnoměrnostosvětleníosvětlovanéplochy.Torickáobvodovávstupní plocha může být například výhodně broušena tvarovaným náštrojem při jednom upnutí světlovodného osvětlovacího skla V brousĺcím stroji. Lesklé rovinná výstupní plocha a lesklá konkávní výstupní plocha plankonkávní čočky mohou být s výhodou opatřeny vhodnýmiPříkladné uspořádání...

Zařízení pro měření elektrického přechodového odporu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260247

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pitter Jaroslav, Masařík Vladimír

MPK: G01R 27/14

Značky: zařízení, elektrického, měření, přechodového, odporu

Text:

...referenční elektrody je zakončena polokulovitou pozlaconou plochou, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, žehorní část referenční elektrody přechází v píst suvnč uložený ve válci, izolovaném vůči nosnému rámu průchodkou, přičemž spodní část válce je opatřena nejméně jedním uzavíratelným otvorem.Zařízení podle vynálezu umožňuje jednoduché a spolehlivá měření elektrického přeohodového odporu hez složitého mechanického nebo...

Zařízení pro vyvážení válců víceválcových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 260246

Dátum: 15.12.1998

Autori: Elleder Pavel, Kroták Štefan

MPK: B21B 31/20

Značky: stolic, válců, vyvážení, zařízení, víceválcových

Text:

...při odstavení stolice. Při provozu stolice jsou první horní mezilehlé válce vyváženy horními vodítky materiálu. přičemž spodní vodítka leží kluznými lištami trva 1 enmprvních spodních mezilehlých válcích. Tím je zajištěno při vytváření mezery mezi pracovnímí válci í plynulé rozevíraní, resp. svírání vodítek materiálu a vytváření příslušné zaváděcí mezery.Zařízení pro vyvážení válců víceválcových stolic podle vynálezu je příkladně schematicky...

Obvodový sběrný žlab dosazovací nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260245

Dátum: 15.12.1998

Autori: Batěk Jiří, Miklenda Jiří

MPK: C02F 1/40, C02F 1/52

Značky: nádrže, sběrný, dosazovací, obvodový, žľab

Text:

...žlabu podle vynálezu je jeho jednoduchá konstrukce, účinné a rychlé odstraňování plovoucích nečistot najednou z celého povrchu dosazovací nádrže a vyloučení možnosti vypustit nečistoty do recipientu spolu s vyčištěnou vodou. Dále je výhodou, že odpadá použití samostatného odkalovacího zařízení a nejsou zapotřebí norné stěny. Výhodou žlabu v alternativním provedení,kdy počet pečlivých výřezů V zadržovací a odkalovací stěně je nejvýše...

Zařízení pro řízení pohonů lokomotiv s řízenými polovodičovými měniči

Načítavanie...

Číslo patentu: 260244

Dátum: 15.12.1998

Autori: Králička Jiří, Kropáček Jan

MPK: B60L 15/20

Značky: lokomotiv, řízení, zařízení, polovodičovými, měniči, řízenými, pohonů

Text:

...obvodů galvanického oddělení.Zařízení podle vynálezu odstraňuje dosavadní nevýhody a nedostatky a jeho výhodou je zjednodušení obvodového uspořádání zařízení, možnost jeho využití při řízení různých druhů lokomotiv s polovodičovými měníči z jednoho unifikovaného řídícího stanoviště a pri vícenásobném řízení lokomotiv. Další výhodou je snížení počtu interních signálů, což umožňuje výrazné zjednodušení diagnostických systémů používaných v...

Zařízení pro vysušení slepené krabičky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260243

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vaněk Zbyněk, Slach Jaromír

MPK: B65B 19/22

Značky: slepené, krabičky, vysušení, zařízení

Text:

...znázorňuje zasouvání druhé krabičky do objímky,obr. 8 - znázorňuje zasunutí druhé krabičky v objímce,obr. 9 ~ znázorňuje zasouváni třetí krabičky do objímky, obr.l 0 - znázorňuje zaeunutí třetí krabičky v objímce,obr.l 1 - znázorňuje další provedení suěicího bubnu, h obr.l 2 - znázorňuje časový diagram pohybů na sušicím bubnu.Jak je patrno z příložených gýkresů, zařízení pro vysušení slepené krabičky (obr.1) se skládá ze sušicího bubnu 1,...

Rozvod spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260242

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: F01L 1/14

Značky: motorů, spalovacích, rozvod

Text:

...a část vačkového hřídele a v obr.3 je zaehyoen podélný řez zdvihátkem v horní poloze, čerohovaně pak kluzátko v dolní poloze s čel nadní plochou lůžka vačkového hřídele. 2 z Motorová skříň l je v příslušném válci g motoruopatřena dvěma lůžky Q, a to např. pravým a levým, v nichž je uložen vačkový hřídel 3. V motorové skří ni l je posuvně uloženo ventilové zdvihátko §, např.sací, pomocí dříku 6 a na toto ventilové zdvihátko §navazuje...

Zvukoizolační pohyblivý kryt pilového kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 260241

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fontén Jiří, Pavílek Stanislav

MPK: B27G 19/02

Značky: zvukoizolační, pohyblivý, kotouče, pilového

Text:

...snížení hluku samotným zvukoizolačním krytom pilovćho kotouče, bez zatížení 4 - 5 aom, při zatížení 7 9 aom), umožňuje msnipulaci s obriběnými předměty při respektování technologie řezání v celém rozsahu. Účinnost samotného tlumícího tunelu s pohyblivou zástěnou je dle podmínek až 12 dB(A)oZvukoizolační kryt podle vynúlezu je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 značí příčný řez zařízením, obr. 2 celkový pohled ňa...