Archív za 1998 rok

Strana 8

Parný ohrievač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260320

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hríbik Ladislav, Lipták Ladislav

MPK: F28F 9/02

Značky: parný, ohrievač, vzduchu

Text:

...tepelne namâhaných valcovRiešenie sa týka chladíaceho zariadenia hlavne pre vavlce no valcworvniach, tvoreného zmešowačom s tryskou.Zianavderlíe pozostáva z vodnej kuoanowy,opatrewe vodnou tryskou s regulačriotu skrwtkbu a zo vzduchovej komory s hluaivnou regulačnou skrutłmu, mendzl ktorými je uložené zmešwovacie teleso prepojené olejovou tryskoru, opatrenou regulačncru skrutkou s wolejxovou ksomororu. Vzduchové. kozmora, vodná klormora a...

Zariadenie na uchytenie impulzných poistných ventilov u parných generátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260319

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šošško Ladislav

MPK: F22B 37/44

Značky: zariadenie, ventilov, parných, uchytenie, generátorov, impulzných, poistných

Text:

...15 04 8975 Autor vynllezu LIPTAK LADISLAV Ing., VEĽKY ĎÚR, HRÍBIK LADISLAV Ing.,STARY TEKOVPodstatou riešením »pevného nhrievača vzduchu s priamymi zvyslými trúbkami za~ úsłtenýłmi dno spodnej zberne komory konde-nzátu a hornej prívodne komory pary je,že dwolrnä zberná komora kondenzátu je pevne spojená s rám-om, pokiaľ hiorrná prívodná komeona- pary je posuvlne uložená vno Vedezní na predpätých pružlnových závesoch. Riešenie je možné...

Stator horizontálního elektrického stroje točivého s dělenou kostrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260318

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benda Břetislav, Topol Jaroslav, Poštolka Miroslav, Süss Jaroslav

MPK: H02K 5/14, H02K 5/04

Značky: stator, elektrického, stroje, dělenou, točivého, horizontálního, kostrou

Text:

...LADISLAV, LEVICE(54) Zariadenie na uchytenie lmpulzných poistných ventilov u parných geuerátorovPodstatou riešenia je osadenie impulzných poistných ventilov. priamo na parné potrubie tak, že sú uchytené do zariadenia, ktoré je navarené na parné potrubie. Použitím tohoto zariadenia vylúčlme prívodná potrubia k lmpulzným poistným ventilom la tým úplne odstránime prídavné sily a momenty vzni kajúce z ich dilatácií, ktoré nepriaznivo vplývajú...

Zariadenie na delenie stavebných betónových odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260317

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šupola Ivan

MPK: B02C 9/00

Značky: zariadenie, delenie, stavebných, odpadov, betonových

Text:

...strnie točivêho s dělennu kustmuÚčelem řešení je dosáhnout u statoru horizontáLníhvo elektrického stroje točivého s délennu kostnowu zjednodušené montáže statonorvého jha s vinutím statorovým a jeho možnosti kontroly i za provozu.To se dosáhne tím, že v čelních stěnách kostry staüoru jsou Vytvořená vyztuževná půlkruhová vxybrání pro uloxžení ložisek minor ru, přičemž čelní stěny jsou spojený s boč~ nimi stěnami kostry a obě čelení stěny...

Sposob výroby bielkovinového prípravku z jatočnej krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260316

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krkošková Bernardetta, Špitálníková Lenka

MPK: A23J 1/06

Značky: spôsob, jatočnej, výroby, bielkovinového, přípravků

Text:

...ako je-acetón, izopropylaikohol a etanol. Koagulovaná z krvi sedimentuje v spodnej časti kolóny, odkiaľ sa odoberá na ďalšie spracovanie sedimentácinou, centrifugdcioua sušením.Bieikov-inový prípravok možno využívat ako prídavok do krmív s vysoký-m obsahom bielkovín, alebo ho po dalších úpravách spracovať na produkt v-hlodný ako potravinárske Iaditívum, prípadne ho možno použiť na získanie cenných látok, ako sú aminokyseliny. získaný...

Zapojenie pamäťového komparátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 260315

Dátum: 15.12.1998

Autor: Durec Vladimír

MPK: G06K 15/02

Značky: pamäťového, komparátora, zapojenie

Text:

...sa pri zachovaní jednoduchosti zapojenia jeho vysoká presnosť a spolahlivost, a tým i minimálne nároky na údržbu.Na pripojenom obrázku .je znázornená zapojenie p-amätového komparátora, kde 1 je operačný zosilňovač, ktorého spätná väzba pozostáva z diody 2 zapojenej do serie sodporom spätnej väzby 3 a spínačom 4. V prívode je vstupný odpor 5. Dióda 2 má anodu zapojení na výstup operačného zosilňovača 1 a katódu cez odpor spätnej väzby 3 a...

Puzdro filtračnej vložky respirátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 260314

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bánsky Vladimír, Novoveský Igor

MPK: B01D 53/04

Značky: vložky, filtračnej, respirátora, puzdro

Text:

...vynálezu spočívajú v tom,že je rnložne použit rôzne typy filtračných vložiek a vložkových filtrov, kombinovaných filtrov, ktoré majú rôznu výšku azhodný priemer. Filtračné vložky sú vždy po za 4šnoubovaní vekla utesnené. Kryt filtračnej vložky je otočný a je tvorený šĺkmlo nasmerovenými pásikmi, ktoré je možne pootočením krytu nasmerovať proti smeru prúdenia škodllvín. Kryt tak zraža prúd škodlivín a zabraňuje rýchlemu znečisteniu...

Sposob výroby motorového benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260313

Dátum: 15.12.1998

Autori: Braunsteiner Michal, Křižka Pavel, Bratský Daniel, Lukačovičová Yveta, Kopernický Ivan, Fehér Pavol, Šimko Karol, Klempa Vladimír, Bučko Miloš

MPK: C10G 59/06

Značky: výroby, spôsob, benzinu, motorového

Text:

...pričom frakcía P má bod varu do 75 °C, frakcie R 1 má destila-čzné rozmedzíe od 60 C do 100 °C, frakcia Q má destilačné rozmedzie od 90 C do 125 °C, frakcie R 2 má destilačné rozmedzie od 110 °C do 170 °C a frakciía X má začiatok bodu varu od 145 °C do 165 °C. Frakcie R 1 a R 2 sa zvyčajne používajú na iné účely než nia výrobu motorového benzínu, avšak v prípade ich bi-lančného prebytku sú výhodnými komponentami motorových benzíntov podľa...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie na modifikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260312

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ondrejmiška Koloman, Čuba Štefan

MPK: C08J 3/20, C08J 3/22, D01D 13/02...

Značky: polymérov, tavenín, modifikáciu, spôsob, zariadenie, modifikácie

Text:

...dávkovanie, tavenie a dispergácia aditíva s taveninou polyméru dynamickým spôsobom, pri ktomm je možne vh-od 11 ou skladbou zmešovača dosiahnuť žiadaný stupeň dispergácie, a to pri nižšej strate tlaku. Strata tla-ku oproti statickým zmešovačom môže byt až o polovicu i viac menšia. Taviaco-zmešovacie zariadenie je možné umiestniť v blízkosti tvarovacieho miesta. Výhodou tohto spôsobu je i to, že sa dá po malej úpnave aplikovat i na existujúce...

Sposob modifikácie tavenín polymérov a zariadenie pre tento sposob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260311

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čuba Štefan, Ondrejmiška Koloman

MPK: C08J 3/20, D01D 13/02, C08J 3/22...

Značky: modifikácie, polymérov, spôsob, zariadenie, tavenín

Text:

...koncentráimi editív. podla tohto vynálezu pozostáva zo šnekového taviaceho stroja 10 s pohonom 12 regulovaným v závislosti na tlaku taveniny na jeho výstupe 11, ktorý je na výstupe 11 napojený na aspoň jeden šnekový iaviaco-zmešovaci v-ytlačovvací člen 20 pre aditíva, spojený s dávkouačom 30 koncentrátov aditíva, ktoreho polícii 31 je regulovaný v závislosti od otáčok dávkovacích čerpadiel 40 spracovávanej aditivovíanej zmesi.Výhodou...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 260310

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B65G 61/00

Značky: priemyselného, chápadlo, robota

Text:

...12, pneumatických prísaviek 11 a prtdržiava-ča 15.Knižná nalož sa uchopuje chytačmí 6(obr. 2,.ktoré nachádzajú pod spodný knižný blok a prítiačnými doskami 5, opevnený 4mi na kinematickom štvorčlene 3. Prítlačné dosky 5 vyrovnävajú jednotlivé knihy v knižnej naloži úsilím, ktoré spôsobuje pružina 4. Chytače B sú ovládané riadiacim pneumatlckým valcom 7, prekonavajúc odpor pružín il. Rozotváranie chápadla sa uskutočňuje automaticky,...

Záves komor a potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260309

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šály František, Varga Ján, Németh Vincent

MPK: F22B 37/24

Značky: potrubí, komor, parných, kotlov, závěs

Text:

...v tom,že záves je jednoduchý, pričom využíva- handáži membránových stien, ktoré sú na druhej strane uchytené na vonkajších závesných trúbkach, pričom pritaženia od komôr a potrubí neprenášajú membránové steny,ale vonkajšie závesné trubky. Ďalšou výhodou vynáiezu je, že izolácia komôr, potrubí a samotných membránových stien je preve 4dená tak, že bandáže membránových stien sú mimo dosahu teplôt a sú dimenzované spolu s pružinovými závesmi...

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov v procese neutrálneho sulfitového varenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260308

Dátum: 15.12.1998

Autori: Joniak Dušan, Košíková Božena, Fišerová Mária

MPK: D21C 3/04

Značky: materiálov, lignocelulózových, spôsob, delignifikácie, sulfitového, procese, neutrálneho, varenia

Text:

...dosiahne sa tiež stabilizácia polysacharidov, čo sa prejavuje zvýšením výüažku o 1 až 2,2 hmot. percenta. Technologické príprava oxidovaných lignínov ako aditívnych zlúčením je jednoduchá, nenáročná na chemikálie a zariadenie. Ďalšou výhodou je, že pridavok oxi dovaných lignínov zvýši kalorickú hodno- vtu výluhu pri jeho využití na tepelnú energiu.Oxidovaný lignín použitý v príkladoch 2 a 3 sa pripraví známym spôsobom P. T. Perumal, M. V....

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov v procese sulfátového varenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 260307

Dátum: 15.12.1998

Autori: Košíková Božena, Joniak Dušan, Fišerová Mária

MPK: D21C 3/02

Značky: lignocelulózových, materiálov, varenia, delignifikácie, sulfátového, spôsob, procese

Text:

...sírovej. Za stáleho miešania sa k reakčnej zmesi pridava postupne v priebehu 3 hodín 100 ml 30 hmot. 0/0 peroxidu vodíka a teplota sa udržuje do 50 °C. Potom sa odfiltruje na sklenenej frite a premyje desti 4lovantou vodou na pH 7 a vysuší pri teplote 105 °C. výťažok je 6,5 g oxidovtanéłro ligtnínu,zloženie 51,79 hmot. 0/0 uhlíkłar 4,45 hmot. percenta vodíka 8,90 hmot. 0/0 metoxylových skupín. Obsah chinónových štruktúr vyjadrený z...

Zariadenie na zistovanie užitkovosti nosníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 260306

Dátum: 15.12.1998

Autori: Uher Pavel, Stančík Milan

MPK: A01K 45/00

Značky: nosníc, zariadenie, zisťovanie, užitkovosti

Text:

...membrána fixovaná na obvode vaicového telesa zvierIacim. krúžkom, pričom vo vnútri valcového telesa je vytvorený aspoň jeden priechodový kanál, späjajúci ohybnú rúrku a deformačnú komoru vytvorenú podmembráwnou medzi čelom valcovéh-o telesa a zadnou časťou roztvárača.Výhodou zariadenia na zisťovanie úžitkovosti nosnic podľa vynálezu je, že pracuje s nepo-rovnateľne menšou chybou pri sledovaní úžitkovosti nosnic ako pri doterajších...

Sposob izolácie lignínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260305

Dátum: 15.12.1998

Autori: Joniak Dušan, Procházka Jaromír, Kratochvíl Zdeněk, Košíková Božena

MPK: C08H 5/02, C08H 5/04

Značky: ligninu, spôsob, izolácie

Text:

...rozpúštadlá a amlonlak sa .môžu regenerovať.Použitý lignocelulózový zbytok v prikla doch 2 až 7 dostaneme po konverzli pentóz250 g slamy o sušine 92 hmot. sa zahrleua. so 6 1 vody v reaktore pri teplote 200 až 230 °C počas 5 až 20 s v» 13 l autokláve pri tlaku 2,5 až 3 MPa. Lignocelulůzový zbytok po odstránení furfuralu a následnom premytl 10 l vody sa získa vo výťažku 180 g.200 g lignocelulózového zbytku .o sušine 90 hmot. premytého vodou...

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov neutrálnym sulfitovým varením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260304

Dátum: 15.12.1998

Autori: Košíková Božena, Fišerová Mária, Joniak Dušan, Bílik Vojtech

MPK: D21C 3/04

Značky: lignocelulózových, varením, materiálov, spôsob, sulfitovým, neutrálnym, delignifikácie

Text:

...hmot. percenta, vztiahnute na hmotu lignocelulónového nmateriálu.Výhodou navrhovaného spôsobu deligniíikácie lig-nocelulàzových materiálov neutra-lnym sulfitovým varením je, že pridavkorn molybdénanových tónov sa zníži doba delignifikácie na 70 doby potrebnej na dosiahnutie odstránenia rovnakého množstva lignínu bez použitia kłatalyzatona. Rovnako je možné pripraviť buničinu s rovnakým množstvom lignínu, ale vo vyššom výilažku. Molybtdén sa...

Sposob delignifikácie lignocelulózových materiálov sulfitovým varením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260303

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fišerová Mária, Vrška Milan, Joniak Dušan, Bílik Vojtech, Košíková Božena

MPK: D21C 3/10

Značky: delignifikácie, sulfitovým, materiálov, spôsob, lignocelulózových, varením

Text:

...zlúčeninami komplexné zlúčeniny M. A. Porai-Koshits, L. O. Atovmjan Kristalokhilnija i stereokhimija koordiacionnych soedinenij molihdena, lzd. Nauka, Moskva 1977.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje spôsob delignitikácie lignocelulózových materiálov sulfitovým varením, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k varnému roztoku pridajú zlúčeniny molybdénu vo forme molybdénanových iónovs obsahom molybdénu 0,02 až 0,2 hm-ot. 0/0,...

Sposob stabilizácie polysacharidov v procese alkalicko-kyslíkatej delignifikácie lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260302

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Fišerová Mária, Joniak Dušan, Košíková Božena

MPK: D21C 3/04

Značky: stabilizácie, lignocelulózových, procese, alkalicko-kyslíkatej, materiálov, spôsob, polysacharidov, delignifikácie

Text:

...materiálov, ktorého podstata spočíva v tom, že sa k varnému roztoku pridajü zlúčeniny rnolybdénu vo forme molybdéruanových iónov s obsahom molybdénu 0,02 až 0,5 hmot. , vztiahnuté na hmotnosť lignrocelulózového materiálu.Výhodou navrhovaného spôsobu stabilizácie povlysIachlaridov v procese alkal-icko-kyslíkatej delignifikácie je, že sa zvyšuje výťažok buničiny v rozmedzí 1,7 až 4 pri-približnexnoovmakom obsahu lignínu. Molybden sťa....

Stabilizátor roztvorenia kliešťových nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260301

Dátum: 15.12.1998

Autor: Košík Eduard

MPK: A61B 17/28

Značky: nástrojov, stabilizátor, kliešťových, roztvorenia

Text:

...príslušných prierezov a nia obr. 6 je nastavovací krúžok v šikmom pohľade.je hornú drúžkza 12, ktora je tvarove zhodná s obdlžnikovým punierezom 4 nastavovactehoo krúžku 1. Podla obr. 1 nastavovací krúžok 1 so svojim obdlžnikovým prierezom 4 umožňuje zatvorení polohu nosového spekulunnła 9. Nosové spekulum 9 je do zatvorenej polohy vracané pôsobením plochých pružín 14. Prizmatický medziprierez 3 vymedzutje stredne otvorenú polohu nosového...

Záves na palety

Načítavanie...

Číslo patentu: 260300

Dátum: 15.12.1998

Autor: Takáč Peter

MPK: B65D 19/44

Značky: závěs, palety

Text:

...prepojené vzperou. Nevýhodou itejto konštrukcie je nutnost ručnej manipulácie s .paletami pri ich vkladaní a vykladaní z dopravnika.Uvedený nedostatok odstraňuje záves na palety podľa vynálezu. jeho podstatou je to,že teleso zavesu otočne uložené na čape,ktorý je súčasťou retaze dopravnika, je pomocou konzoly opatrené dvoma kužeľov.ými kolik-mi. Funkciu vzpery nahradzuje samotná .paleta, ktorá otvormi v spodnej časti je nasunuta v...

Rozvádzač média

Načítavanie...

Číslo patentu: 260299

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hmirák Stanislav

MPK: F16K 11/06

Značky: media, rozvádzač

Text:

...časti.Nový a .vyšší účinok riešenia podľa vynáiezu spočíva v tom, že rozvádzač je zložený z častí, ktoré sa vôbec nedotýkajú, čim sa vylúčila možnost zadretia. Priemery man 4vstupný tlak tesni jediná manžeta s maj menším .priemerom, ktorá je tým oveľa menej namáhanná na krútenie. Rozvádzač nie je citlivý na tepelnú rozťažnosť svojich čiar tí, pričom sa dajú prapravovať akekolvek média, ktoré nie sú agresívne na materialy rozvádzača. Zmenšia...

Zariadenie pre prísun pruhových polotovarov do manipulačného priestoru nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 260298

Dátum: 15.12.1998

Autori: Veiser Jozef, Szarvasy Ladislav, Pelegrin Eduárd

MPK: B21D 43/00

Značky: pruhových, zariadenie, nakladača, manipulačného, polotovarov, priestoru, přísun

Text:

...podpery .polotóvaru a. zadné podpery polotovaru sú vysúvateľně pod a nad úroveň vozíkov.Použitím zariadenia .podľa vynálezu sa dosiahne kontinuálny prísun polotovarov do manipulačnéhopriestoruanakladača bez potreby použitia paliet, a tým bez .potreby zastavenie linky pri výmene paliet.Príklad vyhotovenia zariadenia podľa prihlášky vynálezu je na prípojenom výkrese, kde obr. 1 je pohlad na zariadenie z boku a na obr. 2 je pôdorys.Zariadenie...

Zariadenie na naberanie a odoberanie válcových obrobkov s vyhadzovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260297

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopásek Milan, Šramko Milan

MPK: B23Q 7/00

Značky: válcových, naberanie, obrobkov, vyhadzovačom, zariadenie, odoberanie

Text:

...V otvore otočného výsuvného ramena a dutého čapu je upevnený posuvný piest s vonkajšou pozdĺžnou drážkou, do ktorej z dutého čapu zasahuje skrutka a z jednej strany je na pieste upevnený ľavým rozperným krúžkom tanier vyhadzovača a z druhej strany je na pieste upevnený pozdIžny kolik spojený pružinou s priečnym koiikom Lipovneným v otočnom výsuvnom ramene zariadenia.. Zariadenie na naberanie a odoberanie valoových obrobkov s vyhadzovačom...

Valčekový zásobník prístrihov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260296

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rybánsky Pavel, Zelina Pavol, Čačo Jozef, Kahanec Stanislav

MPK: B65G 59/04

Značky: prístrihov, zásobník, valčekový

Text:

...-odsúvatelný ,po kolajovej dráhe.Na pripojených výkresoch je na obr. 1 znázornená príkladné prevedenie valčekového zásobníka prístrihov podľa vynálezu v náryse a na obr. 2 znázornená prikladné prevedenie valčekového zásobníka prístrihov ,podľa vynálezu V bokoryse.Valčekový zásobník prístrlhov je vytvorený zo vstupnej rampy 1, vychystavacej sekcie 2 a výstupnej rampy 3 zostavených do jedného priechodzieho celku. Vychystávacia .sekcia...

Sposob výroby 2,2-dialkoxypropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260295

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Vendelín, Svoboda Josef, Balák Jiří, Kavala Miroslav

MPK: C07C 41/06

Značky: výroby, 2,2-dialkoxypropánu, spôsob

Text:

...na rovnovážnost reakcie je výhodné odstraňovať z reakčnej zmesi LZ-dialkoxypropán i. vodu. Z reakčnej zmesi po druhom stupni syntézy možno izolovať 2,2-dialkoxypropán pomerne vysokej čistoty extrakciou vhodným roztokom hydroxidov alkalických kovov a prípadne 2,2-dialkoxypropán prečistit destiláclou za zníženého tlaku. Vhodná je tiež rektifikácia alebo špeciálne destilačné procesy Beregovych V. V. a i. Chim. farm. ž. 17, 454 /1983/ Brunner...

Zariadenie na aretáciu hrotovej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260294

Dátum: 15.12.1998

Autori: Antala Lubomír, Chrenka Ivan

MPK: B23B 23/00, B23Q 1/28

Značky: objímky, hrotovej, zariadenie, aretáciu

Text:

...objimku a vrchnývýstrednik je v styku s čelnou plochou puzdra opierajúceho sa o hrotovú objimku, pričom osadenie tiahla a puzdro sú posuivne uložené v spoločnom horizontálnom vŕtani.Výhody zariadenia spočívajú predovšet kým v jednoduchosti konštrukcie, ktora za- bezpečuje jednoduchú, bezproblémovú. aspoľahlivú aretáciu hrotovej objímky. Zariadenieznemožňuje pri aretáciibočné vychýlenie hrotovej objímky, čim je pozitivne ovplyvnená presnosť...

Mechanický stolnotenisový trenažer

Načítavanie...

Číslo patentu: 260293

Dátum: 15.12.1998

Autori: Švancarová Jana, Švančara Marian

MPK: A63B 69/38

Značky: mechanicky, stolnotenisový, trenažér

Text:

...nakreslený v hokoryse z lava, kde šablóny .sú nankreslené v polohe pre individuálny nácvik, aj ne motív detských rozprávkových hier, na obr. 6 je trenažér nakreslený taktiež v hokoryse zprava, kde šablóny sú nakreslené v nácvikovej polohe, pre individuálny nácvik jednotlivcov, aj na motív rozprávkových hier, na obr. 7 je trenažér nakreslený vhokoryse zľava, kde šablóny sú nakreslené .v polohe pre nácvik vo dvojicíach, na obr. 8 je...

Zapojenie pre pripojenie magnetofónu ako externej pamäte k mikropočítaču v systémoch pracujúcich v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 260292

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sládeček Štefan, Režnák Ján

MPK: G06F 13/00

Značky: pracujúcich, reálnom, zapojenie, mikropočítačů, magnetofonu, externej, pamäte, pripojenie, systémoch, čase

Text:

...2 má symetrický priebeh. Tento obvod môže byt realizovaný napríklad jednou sekClou programovatelného obvodu l 8253,alebo jeho ekvivalentu. Navrhovaný spôsob záznamu údajov na» magnetotón pozostávaz prevodu logických úrovní na impulzy srozdielnou periodou, pričom logickej jednotke zodpovedá impulz z periodou 2 T a logickej nule s periodou T.Na spúštací vstup 5 čítača-časovača 1 jeprivedený výstup hradlaľlł, ktoré pri aktív nom signále...

Zariadenie k strúhaniu najmä krmnej repy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260291

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pastírik Ján, Blažek Jindřich, Kubiš Rudolf

MPK: A23N 15/00

Značky: najmä, strúhaniu, zariadenie, krmnej

Text:

...uložené .načapoch. Čapy sú pevne a prestavitelne uložené v drážkach vytvorených po obvode otvoru čelnej strany telesa. -Zariadenie k strúhaniu najmä kŕninej repy je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené v bokoryse v čiastočnom reze a na obr. 2 e nakreslené v náryse v spohlade.Zariadenie k strúhaniu najmä kŕmnej repy pozostáva» z telesa 1, ktoré je v hornej časti opatrené násypkou 16 .a v dolnej časti...

Zariadenie na ovládanie spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260290

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kováč Štefan

MPK: B60K 26/02

Značky: spojky, ovládanie, zariadenie

Text:

...zariadenia.Na priloženom výkrese je znázornený priklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu. ,V radiacej páke 4 je umiestnený elektrický spínač, ktorý po uchopeni radiacej páky 4 zorpne elektromagnetic-ký ventil 1, ktorý otvorí prívod tlakového média kvypínaclemu valcu 5 spojky a k regulačnému členu l akceierâcie. Vypínací valec 5 spojky vy 4pne spojku .a regulačný člen 6 akceieráoie zníži otáčky motora. Týmto spôsobomprebieha vypínanie...

Prostriedok na zníženie vysokého obsahu vegetáciou prijatelného draslíka v pode

Načítavanie...

Číslo patentu: 260289

Dátum: 15.12.1998

Autori: Beška Emanuel, Královič Ján

MPK: C09K 17/00, C02F 3/12

Značky: zníženie, v, prijatelného, obsahu, vysokého, draslíka, prostriedok, vegetáciou

Text:

...asimiluje a sú dobrým doplnkom minerálnych hnojív. Pre aplikáciu do poľnohospodárskej pôdy by nemali obsahovať nežiadúce a škodlivé látky ako sú ťažké kovy a chlorované bifenyly. Ich aplikáciou sa zvyšuje sorpčná kapacita pôdy, zvyšuje sa obsah humusu a zlepšujú sa fyzikálne vlastnosti pôdy.Tekuté a pevné priemyselné odpady s vysokým obsahom biodegradabilných látok z potravinárskeho a hydrolýzneho priemyslu sú vhodnými surovinvami na...

Zariadenie pre rotačný prívod tlakového média do hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 260288

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zsigó Zoltán, Jakab Vojtech

MPK: B23B 31/30

Značky: hydromotora, tlakového, rotačný, přívod, media, zariadenie

Text:

...jpripojenom výkrese je príklad vyhotovenia vynálezu, kde je znázornená v -oso 4vom reze zariadenie pre rotvačný prívod tla koveho média do hydromotora pre silovoąovládané sklučovadlá s valivým uložením stacionárnej časti na rotujúcej časti. Zariadenie pre rotačný prívod tiskového média do» hydromotora pre silovooviádané sklučovadlá pozostáva zo stacionárnej časti 100 a z rotujúcej časti 200. Rotujúca časť 200 a stanionárna časť 100 sú...

Univerzálna rýchloprestavitelná vložka pre presné polohovanie osadených hriadelov v paletě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260287

Dátum: 15.12.1998

Autori: Križan Jozef, Kuchyňár Milan, Morávek Jan

MPK: B65D 19/38

Značky: vložka, přesné, osadených, univerzálna, hriadeľov, rýchloprestavitelná, polohovanie, paletě

Text:

...osadených hriadeťov V paleta je schematicky znázornený na obr. 1. Na obr. 2 je prevedenie upevnenia zvernou poisťovacou skrutkou.Na rám 1 palety 11, v rovnakej výške -od základovej plochy, je utpevnený V každom jej rohu držiak 2. Do držiaka 2 sú navŕtané dve diery opatrené závitom tak, aby nasta 4vovacie skrutky 3, ktoré sú do dier zaskrutkované, mohli voľne výškovo prestavovať tesne vedľa seba umiestnené .nosné tyče 4. Nosné tyče 4 sú na...

Sposob stanovenia acetátu vitamínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 260286

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukačovičová Anna, Karabinošová Eva

MPK: G01N 30/06

Značky: stanovenia, acetátu, vitamínu, spôsob

Text:

...foriem acetátu vitamínu A vzorca la IlUvedené nedostatky spektroíotometrického stanovenia u sypkých foriem acetátu vitamínu A sa podarilo odstrániť vypracovaním stanovenia acetátu vitamínu A kvapalinovou chromaitografiou na silikagéli s chemicky viazanými oktadecylovými skupinami tým spôsobom, že malé množstvo sypkej hmoty sa rozloží malým množstvom vody,k zmesi sa pridá polárne rozpúštadlo s vo~ don miešatelné, zmes sa intenzívne trepe...

Sposob prípravy stabilizovaného alginátového gélu pre imobilizáciu buniek mikroorganizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260285

Dátum: 15.12.1998

Autori: Langfelder Ivan, Báleš Vladimír, Pach Ladislav, Malík Fedor

MPK: C12N 11/00

Značky: spôsob, mikroorganizmov, imobilizáciu, buniek, gelů, alginátového, přípravy, stabilizovaného

Text:

...algiuátu vápenateho, 0,5 až 12 °/o hmot. 0,1 až 0,4 Ca 0.SiO 2 kremičito-vápenatej zložky, z 0,1 až 0,5 hmot. hydroxyetylcelulózy, 0,1 až 0,5 0/0 hmot. siranu vápenatěho CaSO 4 alebo inej málorozpueínej vápenatej soli.Kremičitro-vápenatý gél zloženia 0,1 až 0,4 l CaO . SiO 2 nH 20 sa vytvára» reakciou koloiduých častíc SiO 2 veľkost častíc 16 až š 20 nm v roztoku CaC 12 chloridu vájpenatého. Koloidný roztok oxidu kremičiteho SiO 2 28 ...

Zapojenie pre reguláciu a stabilizáciu dlžky zváracieho oblúka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260284

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tánczoš Pavol, Hajóssy Rudolf, Koňakovský Anton

MPK: B23K 9/06

Značky: dĺžky, zapojenie, reguláciu, oblúka, zváracieho, stabilizáciu

Text:

...zdroja, ktoré je ovládané intenzitou optického vyžarovania zváracieho oblúka. Regulácia sa robí tak, že počas zvárania zo strany zváracieho oblúka sa snímačom sleduje intenzita optického vyžarova 4nia oblúka a každá odchýlka od požadovanej hodnoty vyvolá zmenu napätia zváracleho zdroja, potrebnú na udržanie .požadovanej hodnoty dĺžky zváracieho oblúka,čím sa zabezpečuje stabilný a pravidelný zváraci proces. Zapojenie na reguláciu podla...

Zariadenie na zrovnávanie pakety nastohovaných výstrižkov najmä rotorových a statorových plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260283

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čobirka Ján, Bauernfeind Peter

MPK: B21D 43/22

Značky: zrovnávanie, zariadenie, pakety, najmä, rotorových, plechov, výstrižkov, nastohovaných, statorových

Text:

...v tom, že obsahuje dotláčacie ramená umiestnené nad úrovňou dopr-avníka, ovládané prevodovými meichanizmami pre zmenu priamočlareho pohybu valca v- otáčavý pohyb dotlača-cích ra 4mien, pričom paketa nastohovaných výstrižkov je opretá o narážku.l Príklad vyhotovenia zariadenia .na zrovnávanie pakety nastohovaných výstrižkov podľa vynálezu je na priložených výkresoch, kde obr. 1 predstavuje pohľad na zariadenie zhora, obr. 3 - pohľad zboku a...

Zariadenie na uvolňovanie drevného odpadu v zásobníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 260282

Dátum: 15.12.1998

Autori: Osvald Peter, Kováč Pavel

MPK: B65G 65/30, B65D 88/86

Značky: uvoľňovanie, odpadů, dřevného, zásobníkoch, zariadenie

Text:

...lávok otvormi v bokoch zásobnikov. gočet obsluhujúceho personálu sa tým zvysuje.Uvedené nedostatky odstraňuje zariade 4nie na uvoĺňovanie drevného odpadu podla vynálezu. eho podstata spočíva v tom, že sa skladá z horizontálne umiestnených sústav »lán vzájomne prepojených v osi zásobníka a pevne ukotvených na jeho stenách a spojených s vertikálnym pohonom. sústava lán može byť spojená s priamočiarým hydrometorom, tažnou reťazou vedenou cez...

Zariadenie pre dávkovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260281

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 61/00

Značky: dávkovanie, paliet, zariadenie

Text:

...zariadeniam má zariadenie podľa tohto vynálezu výhodu v tom, že umožňuje taktiež obrátený chod, t. j. zariadenie umožňuje prisúv-ať odspodu do dávkovače p-ostupne palety, .as tak vytvárať v dá-vkovači stĺpec paliet, čo umožňuje zaviesť sérionvú výrobu zariadenia pre rôzne účely.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačene v náryse prevedenie zariadenia podľa tohto vynálezu vo východiskovej polohe, po zavedení dávkovače stlpcom...