Archív za 1998 rok

Strana 6

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260400

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kráľ Bohumil, Oršulová Elena, Paulovič Milan

MPK: C11D 1/825

Značky: odpeňovač

Text:

...kvapalina a jeho odpeňovacia ÚČÍIlHOSČ je uvedená v príklade č. 8.Pri 50 až 70 C sa zhonioglznizuje 30,0 hmot. 0/0 oxyetylovauej kyseliny stearo-vej s 5 mólmi etylénoxidu, 40,0 hmot. 0/0 kopolyméru etyienoxidu s propýléiioxicl,on 1, justičom jirizameruú inól. hmotnosť jmvlyjarwopyieuglykolového reťazca je 3 500 i 100 g .mó 1 a množstvo naviaznného etyiénoxidu je 13 hmot. 0/0 a 30,0 hmot. 0/0 oktadecylaminu s 3 mólmi etylénoxidu. Vznilçlý...

Prostriedok s antialgálnym účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260399

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sidóová Eva, Zemanová Mária, Drobnicová Irena, Holbová Elena

MPK: A01N 43/713

Značky: antialgálnym, účinkom, prostriedok

Text:

...sa reakčnazmes spracovala ta ako u príkladu 3. výťažok činil 3,46 g 77 0/0).2-n-nonyltio-ö-aminobenoztiazol (3,0 g,0,01 mólu a S-fenyltetrazol 1,5 g, 0,01 mo» lu sa zmieša s etanolom 20 cm 3 za mieša nia a teploty 35 až 40 °C. Po vzniku roztoku sa pridá 30 °/0 ~ný vodny roztok Io-rmaldeliydu 2 cm 3 0,02 mólu. Po 5 minútach od pridania formaldehydu začala z roztoku kryštalizovat biela kryštalická látka, Po 10 minútach miešania sa reakčná zmes...

Sposob prípravy aldóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 260398

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: spôsob, aldóz, přípravy

Text:

...v prepočte na východiskovú D-glukózu. Filtrát sa upraví zmesou metanolu a etanolu V hmotnostnom pomere 1 1 na 500 ml celkového objemu, pridá sa 100 m 1 anilínu a nechá stát 20 h pri teplote 23 °C.Ktyštaliclçý N-fenyl-D-nlanozylamín sa odfiltiruje 80 s, t. j. 25 (Vo-ný výťažok D-manozy vzťahované na východiskovíi D-glukózu, resp. 43 °/o-11 ý výťažok zohladnením na regenerovanú D-glukózu a premyje zmesou metanolu a etanolu v hmotnostnom...

Sposob prípravy aldóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 260397

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/02

Značky: aldóz, přípravy, spôsob

Text:

...na východiskovú D-gluközu).Filtrát sa upraví zmesou inetanolu a etanolu v hmotnostnom pomere 1 1 na 500 mlcelkového objemu, pridá sa 100 m 1 anilínu a nechá stát 20 h pri teplote 23 °C. Kryštalický N-fenyl-D-monozylamin sa odfiltruje 80 g, t. j. 25 výťažok D-manozyvztahauvané na východiskovú D-glukózu, resp. 43 Ú/o-ný výťažok zohladnením na regenerovanfi D-gluközu a premyje zmesou metanolu a etanolu v hmotnostnom pomere 1 1. získaný...

Sposob stabilizácie aldóz proti epimerizácii v prítomnosti molybdénanových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260396

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/00

Značky: iónov, přítomnosti, epimerizácii, spôsob, stabilizácie, aldóz, molybdénanových, proti

Text:

...oxidačnom stupni VI, 3,09 g (1,47 ..i 04 mólov monohydrátu kyseliny citrónovej mólový pomer kyseliny citrónovej k molybdénu V oxidačíiom stupni VI je 7 1. Roztok sa doplní vodou na 150 ml objem a zahrieva pri teplote 90 °C po dobu 3 h. Do Vychladnutého roztoku sa pridá 50 m 1 96pcrc, hmot. etanolu a 16,2 ml 0165 molu Jlenylhydrazínu. Roztok sa nechá stát pri teplote 23 °C po dobu 20 h. Odfiltruje sa 0,1 giramov tenylhydrazónu D-manózy, čo...

Prostriedok na inhibíciu epimerizácie aldóz katalyzovanej molybdénanovými iónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260395

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/00

Značky: prostriedok, epimerizácie, iónmi, molybdénanovými, inhibíciu, katalyzovanej, aldóz

Text:

...vzťahujúce sa na glukózu 1,00 je pre xylózu v elučnom systeme A 1,72 a v elučnom systéme B 1,54,pre lyxózu v elučnom systéme A 1,82 a v elučnom systéme B 1,66.Pí k l a d 1 3 Postupuje sa ako v príklade 10 s tým roz dielom, že sa rozpustí D-lyxóza. Chromatografický záznam dokazuje prítomnosť D-ly xózy a neprítomnosť D-xylózy ani v stopovom množstve.Postupuje sa ako v príklade 4 s tým rozdielom, že sa rozpustí 210 mg 1 nnnól...

Sposob prípravy aldóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 260394

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/00

Značky: aldóz, spôsob, přípravy

Text:

...niektorých za riadení odpariek, kolon).Zmes 25,5 g (0,1 mólu N-fenyl-D-manozylamínu, 0,25 g 2.104 mólov tetrahydrátu heptamolybdénanu hexaamonného, 0,59 gramu (2,8 . 10 mólov monohydratu kyseliny citrónovej mólový pomer kyseliny citrónovej k molybdénu V oxidačno-m stupni VI je 2 1, 15,8 ml (0,2 mólu 35 0/0 hmot. vodného roztoku Íormaldehydu, 35 ml 96 0/0hmot. etanolu a 190 ml Vody sa zahriova počas 3 h pri teplote 90 °C. lnhibícia...

Sposob prípravy aldóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 260393

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/00

Značky: aldóz, přípravy, spôsob

Text:

...záznam dokazuje prítomnosť L-xylózy a v stopovom množstve prí tomnost L-xylózy. Pohyblivost vzťahujúce sa .Do roztoku obsahujúoeho 3 g tetraliydrátu heptamolybdénanu hexaamonného, 2 ml 99 0/0 hmot. kyseliny octovej a 2.5 ml vody sa pridá 250 g monohydrátu D-glttkozy.Zmes sa zahrieva pri teplote 90 C počas 50 min, potom sa pridá 120 m 1 metanolu, 120mililitrov 96 0/0 hmot. etanolu a nechá kryštalizovať pri teplote 23 °C počas 3...

Sposob prípravy aldóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 260392

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: aldóz, spôsob, přípravy

Text:

...stupňom Vl ku kyseline šťaveľovej 1 aspoň 4 a necha reagovať pri teplote do 100 °C.Výhodou navrhovaného spôsobu. prípravy aldóz je, že netreba molybdénanové ióny odstraňovať, najčastejšie anexami, s následným zahusiovaním roztokom, čím sa ušetrí na mzdách, materiáloch, energií a v podstatnej miere ušetrí použitie niektorých zariadení odpariek, kolón).Zmes 27 g 0,1 molu fenylhydrazónu I.-manózy, 0,25 g 2 . 10 molov tetrahydratu...

Porstriedok na inhibíciu epimerizácie aldóz katalyzovanej molybdénanovými iónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260391

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: molybdénanovými, katalyzovanej, epimerizácie, inhibíciu, porstriedok, aldóz, iónmi

Text:

...v oxidačnom stupni Vl je 1 1. Odiiltruje sa 9,4 g fenylhydrazónu D-manózy, čo pred stavuje výťažok D-manózy 23,3 0/0, vztahujüci sa na východiskovú D-glukózu.V 20 ml Vody sa rozpnsti 3 g 2. 1,07 mólov L-arahinózy, 49,4 mg 4.105 mólov tetrahydrátu heptamolybdénanu hexuamonného (t. j. 2,8.10 mólov inolybdénu V oxidačnom stupni VI, 0,59 g 2,55 . 10 Í mólov monohydrátu kyseliny citrónovej mólový pomer kyseliny citrónovej k inolybdénu V...

Sposob stabilizácie aldóz proti epimerizácii v prítomnosti molybdénanových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260390

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/00

Značky: epimerizácii, iónov, proti, molybdénanových, přítomnosti, aldóz, stabilizácie, spôsob

Text:

...záznam dokazuje prítomnosť východiskovej L-glulçözy a neprítomnosti L-manózy ani v sto-povom množstve. Pohyblivost vzťahujúce sa na glukózu 1,00 je pre manózu V elučnom systéme A 1,31 a e 1 u.čnom systéme B 1,30.Postupuje sa ako v. príklade 4 s tým rozdielom, že sa rozpustí L-manoza. Chromatografický záznam dokazuje prítomnost L-manózy a nepríbom-nost L-glukózy ani v stopovom množstve.Postupuje sa ako v príklade 4 s tým rozdielom, že sa...

Sposob výroby keramických materiálov so sklokeramickým povlakom pre použitie v medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: 260389

Dátum: 15.12.1998

Autori: Adamka Jozef, Vaniš Peter, Belko Milan

MPK: C04B 35/14, C04B 35/10, C04B 33/32...

Značky: keramických, spôsob, povlakom, materiálov, použitie, medicině, výroby, sklokeramickým

Text:

...s malým množstvom koloidného roztoku oxidu kremičitého SiD 2 Tosil). Takto sa vytvorí sklokeramická viskózna hračka. táto sa nanesie na keramické jadro tak, aby sa vytvorila súvislá vrstva. Takto pripravená vzorka sa vypáli vo vákuu pri teplote 700 až 1 300 °C podla typu apatitového povlaku. Týmto sa vytvorí homogénny sklokeramický film, ktorý má na jednej strane význam biologický a na druhej strane slúži ako puzdro pre nasledujúce...

Sposob výroby oxidu horečnatého a/alebo produktov jeho hydratácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260388

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Vendelín, Hýbl Čestmír, Zikmund Miroslav

MPK: C01F 5/06

Značky: spôsob, produktov, výroby, horečnatého, oxidů, hydratácie

Text:

...spravidla ako Čistý uliličitan vapenatý.Evidentný je aj synergizmus spôsobu po» dla tohto vynálezu, ktorým sa vyrába nielen kvalitný oxid a/aleho hydroxid horečnatý,ale spravidla aj uhličitan vápenatý.Ako hydroxidy alkalických kovov sú vhodne hydroxid sódny a draselný. Menej vhodné, hlavne z technicIro-ekonomických pričin sú hydroxid lítny, hydroxid cézny a hydroxid rubídny.Ich množstvo býva v rozsahu 0,1 až 30 °/o hmot., počitané na soli...

Sposob výroby čistého uhličitanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260387

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Vendelín, Zikmund Miroslav

MPK: C01F 11/18

Značky: spôsob, vápenatého, čistého, uhličitanu, výroby

Text:

...hydroxid draselný. Použiteľné, ale technicko-ekonomicky náročné sú tiež hydroxidy lítia, Cézia a rubídie.Množstvo hydroxidov alkalických kovov býva 0,1 až 20 hmot., počítané na soli alkylamínov a amönnych solí organických alebo anorganických kyselín. Vyššie množstvá sú síce použiteľné, ale prakticky neprinášajú výhody. Navyše môžu vzniknúť problémy s regeneráciou lúžiaceho roztoku a nižšie sú už prakticky neúčinné. Prísadyliydroxidov...

Vreteno pre navíjanie vlákien, najmä kopsov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260386

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kňazovický Juraj, Pribylinec Július, Wiedermann Vladimír

MPK: D01H 9/04

Značky: vlákien, najmä, navíjanie, kopsov, vřeteno

Text:

...vlákna, umiestneným pod unášacou cievkou, kde pred zastavením vretena dochádza k navinutiu niekoľkých ovinov vlákna na tento podvíjač a následne po zastavení vretena sa prevedie Skupinová výmena navinutých kopsov za prázdne dutinky. Takéto riešenie však nie je použiteľné na kontinuálnych strojoch na výrobu umelých, napríklad viskózových vlá 4kon, nakolko na takých strojoch nie je z technologického hľadiska možné zastavil tvorbu a tým...

Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260385

Dátum: 15.12.1998

Autori: Müller Roland, Kravár Luboš

MPK: F24F 13/18

Značky: prietoku, zariadenie, vzduchu, reguláciu

Text:

...prúdu. Výhodou takejto koncepcie je zvýšená presnosť samočinnej plynuleg regulácie prietoku vzduchového prúdu. alšou výhodoumodulovej stavby je aj to, že pri vhodnom sériovom zapojení modulov tieto reagujú na tlakový rozdiel vzduchu v oboch smeroch a umožňujú jednoduchú montáž prídavných filtrov. Poloha regulačných modulov nemá vplyv na ich funkciu.Na priloženom výkrese obrázok č. 1 predstavuje jeden rozobratý regulátor popísanéso zariadenia...

Zariadenie na stohovanie a zakladanie plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260384

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kolečanský Pavol, Gulán Milan, Felcan Tibor, Jambrich Ján

MPK: H01F 41/00

Značky: zariadenie, stohovanie, plechov, zakladanie

Text:

...obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse, na obr. 2 je nakreslený detail vysúvacieho kanála a na obr. 3 je nakreslený detail vymeniteľnej vložky pri pohľade v smere oddeľovania.Zariadenie na stahovanie a zakladanie plechov pozostáva zo zásobníka 1 plechov vyústujúceho do oddelovacej komory 3, zadná časť ktorej je tvorená telesom 9. Do od 4delovacej komory 3 zasahuje odpružená vidlica 4. Oddeľovacia komora 3 je vytvorená v prednej časti...

Sposob elektrolytického boridovania ocelí v prostredí roztavených solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260383

Dátum: 15.12.1998

Autori: Matiašovský Kamil, Makyta Miroslav, Fellner Pavel, Chrenková-paučírová Marta

MPK: C23C 8/40

Značky: boridovania, spôsob, solí, roztavených, prostředí, elektrolytického, oceli

Text:

...elektrolyticky boridujú v potenciostatickom režime v tavenine, ktorá sa používa pri elektrolytickom boridovaní v prostredí roztavených soli, pri teplotách 7001000 °C, najvýhodnejšie pri 800 až 900 C.Ak sa potenciál boridovanej vzorky, ktorá je zapojená ako katóda, stanovuje voči grafitovej elektróde, je pre prípravu fázy Fe 2 B na povrchu boridovanej vzorky potreb né udržiavať konštantný potenciál v inter vale 0,55 až 0,75 V....

Klzná podložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260382

Dátum: 15.12.1998

Autori: Szabó Vincent, Czupek Jozef

MPK: B23Q 3/10

Značky: podložka, klzná

Text:

...operácie a znižuje fyzickú a časovú náročnosť pri tejto činnosti.Príklad vyhotovenia klznej podložky je na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 jeKlzná podložka podľa vynálezu pozostáva zo základovej dosky 10, klznej dosky 211,vodiacich vložiek 31, 32, spojovacieho elementu 4 D, dorazov 51, 52 a pružin 61, 62. Základová doska 10 je opatrená vodiacou. drážkou, V ktorej je vodiaca vložka 31 medzi dorazmi 51 stredená pružinami E 1. Klzná...

Zapojenie synchrónného demodulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 260381

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bobovnický Peter

MPK: H03D 1/00

Značky: demodulátora, synchrónneho, zapojenie

Text:

...voči amplitúde u doteraz používaných zapojení synchróunyoh demodulátorov.Na pripojenom výkrese je schematicky Zľlĺilcñoľllčłllé blokové zapojenie synchrónueho demodulátora.Zapojenie synchrónneho demodulátora pozostáva zo vstupnej svorky 1, tvarovača 2, prvého fázovača 3, druhého fázovača 4, prvého súčinového obvodu 5, druhého súčinového obvodu B, a z výstupnej svorky 7.Vysokofrekvenčný amplitúdovo modulovaný signál privádza sa...

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ IIIE11

Načítavanie...

Číslo patentu: 260380

Dátum: 15.12.1998

Autori: Russ Gustáv, Poláková Katarína, Varečková Eva

MPK: C12N 5/00

Značky: iiie11, lymfocytárny, hybridom, myší

Text:

...Gerhard,W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in conditioned medium. In Monoclonal antibodís. Hibrids A New Dimension in Biological Analyses. R. H. Kennet, T. j. McKearn, K. B. Bechtol, eds.,New York, Plenum Press, 1980, 370 klonovaním súboru hybridných buniek po fúzii myšej myelómovej SpZ/O a buniek, získaných zo sleziny myši kmeňa BALB/c, imunizovaných vírusom chrípky A/Bangkok/1/79 H 3-N 2.Výhodou hybridómu je, že...

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ IVG6

Načítavanie...

Číslo patentu: 260379

Dátum: 15.12.1998

Autori: Styk Bohumil, Poláková Katarína, Russ Gustáv

MPK: C12N 5/00

Značky: myší, lymfocytárny, hybridom

Text:

...495 Gerhard,W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in conditioned medium. In Monoclonal antibodies. Hybrids A New Dimension in Biological Aanalyses. R. H. Kennet, T. j. McKearn, K. B. Bechtol, eds.,New York, Plenuul Press 1980, 370 klonovąuíín súboru hybridných Juniek po ľúzii myšej myelómovej línie Sp 2/0 a buniek,získaných zo sleziny myší kmeňa BALB/c,imunizovaných vírusom chrípky A/Dunedin/Výhodou hybridómu je, že...

Kmeň mikroorganizmu Bacillus cereus CCM 3993

Načítavanie...

Číslo patentu: 260378

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kuzmová Elena, Sitkey Vladimír, Majerčíková Daniela

MPK: C12N 1/20

Značky: bacillus, kmeň, mikroorganizmů, cereus

Text:

...ot./min. a teplote 37 °C na kultivačnej pôde, so zložením škrob 6 0/0, sójová múka 1 0/0, kazeín 0,5 0/0,hydrogéntosľorečnan dvojamónny 0,5 0/0,chlorid vápenatý dihydrát 0,05 0/0, chlorid sodný 0,5 0/0, síran zinočnatý heptahydrät 0,1 0/0, pH 7,0, produkovať neutrálnu proteinázu. pri hladinäch aktivity v priemere 17 000 PU/l m 1 s podielom alkalickej proteinázy, neprevyšujúcim 3 z celkovej proteolytickej aktivity.Kmeň Bacillus cereus CCM 3993...

Lineárne valivé vedenia najmä unášacieho vozíka paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260377

Dátum: 15.12.1998

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 25/04

Značky: paliet, lineárně, najmä, valivé, vedenia, unášacieho, vozíka

Text:

...pre silovo. náročné uloženie.Na pripojených výkresoch sú znázornená dve prikladné riešenia lineárneho vallvéhovedenia, kde na obr. 1 je nakreslený prieč ny rez vedením, na obr. 2 je nakreslené vedenie vjpôdoryse, ,na obr. .3 je nakreslenýpriečny rez druhým príkladným riešením a i,na obr. 51 jenakreslený pôdorys druhého riešeniaLineárne valivé vedenie unášacieho vozí~ ka pozostáva z nosnej vodiacej časti 1 a vedenej časti 2. Na stykových...

1-(4-benzoylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260376

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C07C 49/813

Značky: 1-(4-benzoylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Text:

...(B. B. Corson, J. Dorsky, J. E. Nickels, W. M. Kutz, H. I, Thaier, I. Org. Chem. 19, .1.7 1954. Preto pri príprave 1-(4-benzoylfenyl-3-chiórpropán-1-ónu sme postupovali podobne. 1- 4-benzoylfenylJ-S-chlórpropán-l-ón nie je popísaný v literatúre.Podstatou vynálezu je l-zł-benzoyiienyn-S-chlórpropán-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva V tom, že k roztoku 1-4-benzylfenylJ-B-chlórpropan-l-ónu V kyseline octovej pri 30 C sa pridáva...

1-(4-benzylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260375

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C07C 49/813

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Text:

...nie je poplsaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 1-4-benzylfenyl-B-chlorpropán-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na zmes 3-chlórpropanoylchloridu a bezvodného chloridu hlinitého v» chloride uhličitom sa pôsobí difenylmetánom.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripravit jednoducho predmetnü zlúčeninu V dobrom výťažku.Hlavnou výhodou l-4-benzyltenylj-3-chlórpropán-l-ónu oproti popísaným...

1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260374

Dátum: 15.12.1998

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/796

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Text:

...Degradation 4, 101 1982, Ed. N. Grassie, Applied Science Publishers Ltd.. Preto sa na dehydrochloráciu použila nealkoholické prostredie (L. Lukáč,P. Hrdlovič, AO 250300). 1-4-benzoylľenyii-Z-propén-l-ón nie je poplsnný v literatúre.Podstatou vynálezu je l-ll-benzoylfenyll-Zapropén-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na 1-4-benzoylie nyll-S-chlórpropán-l-ón v acetonitrile sa, pôsobí pri teplote miestnosti octanom...

Di(4-(3-Chlór-1-propanoyl ) fenyl)metán

Načítavanie...

Číslo patentu: 260373

Dátum: 15.12.1998

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/813

Značky: di(4-(3-chlór-1-propanoyl, fenyl)metán

Text:

...nie je popísaný v literatúre. ÍPodstatou vynálezu je di 4-3-chlór-1-propanoylfenylmetán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na zmes 3-chlórpropanoylchloridu a bezvodého chloridu hlinitého v chloride uhličitom sa pôsobí difenylmetánom. .Pretože ide o novú zlúčeninu, nie je možné porovnať uvedený postup s inými. Uvedený postup umožňuje pripraviť predmetnú zlúčeninu pomerne jednoducho a vo výtažku 42 0/0.K...

1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260372

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C07C 49/796

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Text:

...prostredie I. Lukáč, P. Hrdlovič,CS AO 250 800. l-łi-benzylfenyn-Z-propén-l-ón nie je popísený v literatúre.Podstatou vynálezu je l-ti-benzylfenyll-Z-propén-l-ón, Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v- tom, že na 1-(4-benzylienylj-B-chlórpropán-l-ón V acetonitrile sa pôsobí pri teplote miestnosti octanom draselným.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť predmetmi zlúčeninu temer v kvantitatívnom výťažku a...

Sposob odstránenia izolačného laku z vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260371

Dátum: 15.12.1998

Autori: Czifrík Karol, Borka Július

MPK: H02G 1/12

Značky: odstránenia, izolačného, spôsob, vodičov

Text:

...laku. Uvedené nevýhody odstraňuje vynález, ktorého podstata spočíva v tom,že sa príslušná časť vodiča uvedie do kontaktu s chloridom zinočnatým v teplote 300 až 500 C a po rozklade laku sapovrch vodiča opláchne vodou.Výhodou odizolovania chloridoní zinočxíatým, je, že prebehne dokonale behem 3 až 20 sekúnd podľa priemeru vodiča a. druhu laku v uvedenom teplotnom rozsahu, pritom nezhoršuje mechanické vlastnosti medi. Metóda je vhodná pre...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260370

Dátum: 15.12.1998

Autori: Miškoc Anton, Vysoký Ladislav, Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Oleárnik Miroslav, Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 47/055

Značky: spôsob, metanolu, formaldehydu, oxidačnou, výroby, striebornom, katalyzátore, dehydrogenáciou

Text:

...striebra SU 358 310, PL 122 783, US 4 416 215, US 4424 397, EP 0003 348 pripravené rôznym spôsobom, prípadne striebro povrchovo modifikované PL 117 567, GB 2121787, US č. 1 968 552, DE 3 143 704, EP 0 079 490 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín GB 2 086 763 alebo striebro V kombinácii s prechodnými kovmi tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín US 4 005...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260369

Dátum: 15.12.1998

Autori: Juhás Stanislav, Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton, Žedényi Mikuláš, Butkovský Ľudovít, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Vysoký Ladislav

MPK: C07C 47/055

Značky: spôsob, dehydrogenáciou, katalyzátore, striebornom, výroby, oxidačnou, metanolu, formaldehydu

Text:

...Striebro GB 2 121787, DE číslo 3143704, EP 0079 490, PL 117 567, US č. 1968 552 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí or» ganických kyselín GB 2086 753, prípadne striebro v koncentrácii s prechodnými kovmi, tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných. solí organických kyselín US číslo 4 005 049.Katalyzátor, striebro nanesené na pemze ako aj kryštaliclté striebiro sa môže používal aj po tzv. chemickej...

Zapojenie pre galvanické oddelenie elektrického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260368

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rafaj Michal, Hliničan Vladimír

MPK: H03C 1/62

Značky: signálu, elektrického, galvanické, zapojenie, oddelenie

Text:

...všetky signály zúčastnäné na. prenose sú navzájom galvanicky oddelené. Zapojenie pre galvanicky oddelený prenos elektrického slgnálu podľa vynálezu umožňuje budit zniiešavače vysokou frekvenciou, ktorá môže dosahovať rádove stovky MI-Iz. Vysoká budiaca frekvencia umožňuje technickú realizáciu väzobných transformátorov, ktoré zabezpečujú aj galvanické oddelenie vstup od výstupu. Umiestneniezmiešavacich diód V jednom puzdre minimalizuje vplyv...

Upínací prvok sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260367

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: upínací, prvok, skľučovadlá

Text:

...1 000. V sty.kovej rovine 101 upínacej čeľuste 110 a zá kladnej čeľuste 120 je vytvorené rybínové ozubenie 102 pozostávajúce z radu rybinových zubov 103 a rybinových drážok 104 usporiadaných striedavo za sebou po celej dĺžke h upínacej čeľuste 110 i po celej dĺžke l 2 základnej čeľuste 120. Rozstup zubov tz a rozstup drážok tm rybinového ozubenia 102 je rovnaký pre obe čeľuste upínacieho prvku 100 a preto je možné radiálne prestavovať...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260366

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/12

Značky: skľučovadlo

Text:

...je čelná plocha skľučovadla a jednou rovinou z dvojice vo 4diacich rovín zasúvacej časti Lipinacich prvkov je základná rovina zasúvacej časti.Skľučovadlo s radiálnymi vedeniami podľa vynálezu umožňuje zmenšiť hĺbku radiálnych vedení a tým i zmenšiť výšku zasúvacej časti upinacich prvkov, čo má za následok zmenšenie hmotnosti upinacích prvkov, zvýšenie tuhosti skľučovadla priblíženim miesta pôsobiska upínacej sily k miestu zachytávania...

Zariadenie na odlučovanie suspendovaných látok ve vode najmä látok ropných a kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260365

Dátum: 15.12.1998

Autor: Drgoň Milan

MPK: C02F 1/40

Značky: látok, najmä, ropných, suspendovaných, odlučovanie, kalov, zariadenie

Text:

...šikmým zberným žliabkom 5 zaústiljúcim po oboch stranách do nornej oddelovacej prepážky 7 bočnej a tieto do nornej staviteľnej prepážky 8 priečnej, ktorá je opatrená odvodo 1 n 9 ropných látok. Stredná časť šikmých odlučovacích prelamovaných lamiel 5 je opatrená perforovanou trubičkou 1 D na stláčaný vzduch po celej ich šírke. Medzi šikmou uzatváracou stenou 11 a nornou stenou 12 je vložený koalescečno-absorbčný filter 13. V spodnej...

Stimulátor a/lebo regulátor rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260364

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Hudec Jozef, Halmo František

MPK: A01N 37/02

Značky: rastu, regulátor, stimulátor, rastlín

Text:

...regulátorov rastu podľa tohto vynálezu. Ďalej surovinová dostupnosť a technická jednoduchosi výroby, čo umožňuje využívanie vo veľkom meradle V praxi. V neposlednom rade, technická dostupnosť a pomerne ľahká formulácia do moriacich komponentov,minerálnych hnojiv, tak aj polymérov a koplymérov aplikovaných na okludovanie semien a zrnín.Pri aplikácii stimulátora a/alebo regulátora rastu vo forme kvapalnej, v roztokoch,jemne rozptýlených...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260363

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: klieštinový, upínač

Text:

...nie je klieštinovy upinač odtrhávaný od vretena. Orientácia upínacicłi sil je priaznivejšie i z hľadiska tuhosti upnu 4iia. Navyše nie je potrebné veko, čím sa zmenšuje jednak stavebná výška klieštinového upínača a otvára sa možnosť zmenšenia priemeru základného telesa voči stávajúcim riešeniam, Klieštinové puzdro je blokované voči základnemu telesu a teda sa pri upinaní nepohybuje. Pri aplikácii rýchlorozpojiteľnej spojovacej väzby medzi...

Blokovacie zariadenie mäkkých čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260362

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlá, zariadenie, čelustí, blokovacie, mäkkých

Text:

...polomeru hmitť od rotačnej osi 202 skľučovadla 200 a pevná odstredivá blokovacie plocha 104 na vzdialenosť najväčšieho blokovacieho polomeru h max. Celkový radiálny odstup ai v tomto prípade musi byt väčší, než je súčet dĺžky d mäkkej čeľuste 201 a jej prestavovacieho rozsahu. p. V prípade, že výška v blokovacieho segmentu 110 odpovedá jednému prestavovacicmu skokumäkkej čeluste 201, JOČFJÍ blokovacich seg~ meniov 110 v jednom hlokovacom...

Spojovacie zariadenie na spojenie delených čelustí sklučovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260361

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: spojovacie, spojenie, dělených, zariadenie, skľučovadlá, čelustí

Text:

...hmotnosť a zároveň je prevádzanie spevnenia jednoduché a ľahké.Príklad spojovacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkre-se, kde na obr. 1 je vidiet spojenie delenýchčeiusti V priečnom reze, na obr. 2 je iný priklad vytvorenia spojenia.Spojovacie zariadenie 100 na. spojenie delených čeľusii skľuížovadla pozostávaInatice 110, spevňovacej matice 120 a zo skrutky 130, ktorá má vytvorený jeden závit s ľavotočivým stúpanim...