Archív za 1998 rok

Strana 5

Zapojení čerpací stanice řízené od příkonu nebo od průtoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260440

Dátum: 15.12.1998

Autor: Malý Vladimír

MPK: G05D 7/06

Značky: příkonu, zapojení, řízené, průtoku, stanice, čerpací

Text:

...je na výstupu diferenciálního zesilovače 17 úroveň napětí úměrná neznázorněnému nereálnemu zápornému šestému vypínacímu průtoku, avšak s polaritou napětí opačnou,tedy shodnou s polaritou napětí na výstupu prvního operačního zesilovače 19.jakmile po zahájení odběru závlahové vody již nestačí pomocná čerpadla udržet tlak Y ve výstupním potrubí 6 nad úrovní zapínacího tlaku YZ a průtok překročí úroveňprvního zapínacího průtoku 1121,...

Unášecí hlava se závitníkem pro matkořezy s kontinuálním závitováním matic

Načítavanie...

Číslo patentu: 260439

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dytrich Václav

MPK: B23G 5/14

Značky: matic, hlava, unášecí, matkořezy, kontinuálním, závitníkem, závitováním

Text:

...na výkrese není označen vztahovou značkou.Unášecí hlava 4 je tvořena kotoučem, který je na svém obvodu opatřen drážkou pro hnací klínový řemen 11. Koaxiálně s osou rotace je v kotouči unášecí hlavy 4 ulože lno vyměnitelná, duté vodicí pouzdro 14 matic 13, jímž prochází závitník 12. Závitník 12 je ve vodicím pouzdru 14 veden hotovými maticemi 13, jejichž vnější povrch se dotýka vnitřní plochy vodicího pouzdra 14 a vnitřní povrch...

Lešení pro jeřábové dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260438

Dátum: 15.12.1998

Autori: Žurovec Vladimír, Tichopád Jaroslav, Burda Karel

MPK: E04G 3/14

Značky: dráhy, lešení, jeřábové

Text:

...rozdělen na dvě shodné poloviny pripevněné k sobě sešroubovanými prírubami. V případě použití jedné poloviny montážniho lešení, například na krajních jeřábových drahach je k boku vnitrního táhla proti spodní patce jerábově dráhy odnímatelně upevněn držák, V němž je otočně uložen vertikální opěrný väleček.Lešení podle vynálezu představuje pod 4statné zjednodušení a zefektivnění lešenárských prací a mobilní premísťování lešeni na potrebná místa...

Zapojení pro synchronní měření kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260437

Dátum: 15.12.1998

Autor: Krotil Pavel

MPK: G01R 23/10

Značky: kmitočtu, měření, synchronní, zapojení

Text:

...hradla 8 je propojen signál X o měřeném kmitočtu. Výstup T 5 prvního součinového hradla 8 je propojen nn hodinový Istup ll klopného obvodu i řízeněho hranou. Vstup 92 pro asynchronní nulování je propojen na výstup 62 druheho dekoděru 6. Výstup 93 klopného obvodu Eł je propojen jednak na řídící vstup 42 pro blokování funkce hlavního děllče 4,jednak 1 m vstrp 151 druhého součinového hradla 1 D, jehož druhý vstup 102 je propojen na vstup...

Generátor pulsně modulovaného šumu, zejména pro transcerebrální aplikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260436

Dátum: 15.12.1998

Autori: Grünner Oldřich, Tkadlec Stanislav

MPK: A61N 1/18

Značky: zejména, aplikaci, šumu, modulovaného, pulsně, generátor, transcerebrální

Text:

...V nižší hodnotě špička~špičlta podávat též při cerebrální - mozkové olektrolěčbě. V obou případech aplikace jo možno podati šum jak modulovaiíý, tak nemodulovaný a dále je možno jej podávati nepřertíšovaně po celou dobu trvaní procedury či ve střídách. řlemélíě je možno elektronický šum - tj. náhodné frekvence elektronü ~ Superponovat na stálou stejnosměrnou složku proudu, kterou je rovněž možno jak níodulovat,tak přerušovat.Při účinku...

Hutní polotovar

Načítavanie...

Číslo patentu: 260435

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pittr Josef, Janouškovec Vlastimil, Tolar Josef, Barta Stanislav

MPK: B21C 23/22

Značky: hutní, polotovar

Text:

...jen obtížně dodr~ žet bezpečnostní zásady. K fsrazüm. dochází návarky, na, obr. 4 jsou zářezy provedeny zejména pri Sllĺnláhĺ obalu. z tenkého ple~ v boku ocelové desky samostatné pro kažchu, který se mnohdy ipřes separačiwí vrst- don z desek a na obr. 5 pak zářezy mají vu s ušlechtilým kovem spojí. Po odstranění tvar půlkruhového profilu.obalu z tenkého plechu je nezhytné vývalek Hutní polotovar podle vy ocelovou desku 1 obložeuou shora i...

Způsob výroby cementářského slínku z kapalných nebo pevných chlorovaných organických odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260434

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rott Jiří, Karásek Viktor, Špirhanzl Jiří, Neubauerová Libuše

MPK: C04B 7/36

Značky: způsob, pevných, odpadů, slínku, organických, cementářského, chlorovaných, kapalných, výroby

Text:

...způsobem podle vynálezu, kterého podstatou je výroba cementářského slínku z kapalných nebo pevných ohlorovaných organických odpadů za současného snížení teploty výpalu, přičemž kapalné nebo pevné chlorované odpady jsou ekologicky nezávadným způsobem spalovány jako částečně náhrada ušlechtilého kapalného nebo plynnêho paliva. Způsob spalování výše uvedených odpadů lze volit bud v hořáku rotační pece, nebo za redukčních pod 4Inínck v...

Digitální měřící zařízení pro stanovení velikosti vystřikující dávky vstřikovacích čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260433

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sysel František

MPK: F02M 65/00

Značky: zařízení, velikostí, stanovení, čerpadel, vstřikovacích, digitální, dávky, měřicí, vystřikující

Text:

...vlastních měřených výstřiků 38 pro nastartováni odpočitaní předvolebního počtu tentokrát vlastních měřených výstřiků.- je časově definovaný odběr úrovně napětí II. V údobí 47 mezi výstříky do paměti 4 D prípravné dráhy měřicího pístku, tj. zapamatování napětí Uí odpovídající dráze hl měřicího pístku 17.- je průběh signálu na výstupu A čítače s předvolbou vlastních měřených výstříků 38, tj. po vykonaní předvoleného počtu tentokrat vlastních...

Průtokový manometrický přístroj pro stanovení oxidu uhličitého v sycených nápojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260432

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lískovec Karel, Šavel Jan

MPK: G01N 7/00

Značky: prístroj, manometrický, průtokový, stanovení, oxidů, sycených, uhličitého, nápojích

Text:

...přístroje a pracnost při jeho výrobě. Přístroj se rovněž obtížné čistí.Tyto nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu. eho podstatou je spojení měřicí hlavy, opatřené přístroji pro měření teploty,tlaku, vstupním a výstupním kohoutem s nápojovou lahvví upevňovacím prstencem, který se vnitřní ploškou opírá o nálitek skloviny v hrdle nápojové láhve.Upevñovací prstenec může mít boční výřez pro vsunutí hrdla nápojové láhve, nebo může...

Regulátor růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260431

Dátum: 15.12.1998

Autor: Socha Jaromír

MPK: A01N 37/18

Značky: rostlin, růstu, regulátor

Text:

...účinky směsi podle vynálezu.Směs 1 dílu kyseliny z-aminobenzoové a 2 dílü tl-acetylamidofenolu byla zředěna vodou na roztok obsahující 1 mg aktivních látek v 1000 ml vody. Do vzniklého roztoku byla ponořena semena okurek Cucumis sa.tivus L., ver, Znojmia) po dobu G hodin. Po této době byla semena osušena mezi filtračními papíry a rložena do Petriho misek o průměru 90 mm, ve kterých byl v-ložen filtrační papír. Po přidání 5 ml...

Tukový základ pro přípravu vodných disperzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260430

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lopata Václav, Šedek Pavel, Novák Jan, Tolman Jiří, Šmidrkal Jan, Kalivoda Josef, Krob Václav, Čmolík Jiří, Kovář Pavel, Sládek Jaroslav, Procházka Karel

MPK: A23K 1/00

Značky: tukový, disperzí, vodných, přípravu, základ

Text:

...trány, sádlo, kostní tuk a jiné méně hodnotné tuky.Uvedené tuky nemusi být rafinované, ale v tomto případě je potřeba neutralízovat volné karboxylové kyseliny výše uvedenými elkáliemi.V případě, že tukevý základ není určen k okamžité ssputřebě, je účelný přídavok antioxidačních látek a konzervačnich prostředků.lwllavni výhodou tukoveho základu podle vynálezu je vysoká tíčinnest použitých emulgačníeh složek., ktoré svýan složením zaručují...

Způsob přípravy hydrochloridu trans-11-(3-dimethylaminopropyliden)-6,11-dihydrodibenz/b,e/-thiepinu nebo 5-(3-dimethylaminopropyliden)10,11-dihydrodibenz/a,d“cykloheptenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260429

Dátum: 15.12.1998

Autor: Coufalová Marie

MPK: C07D 337/12, C07C 87/28

Značky: hydrochloridu, přípravy, způsob

Text:

...Výtěžek se rovná 82,3 až 85,6 teorie.Matečííe louhy po ísolací PTD.HC 1 se vekuově zabustí, odparek se rozpustí ve Iodě a čpavlçovou vodou uvolněná báze PTD výtřepem prejde do organické - tolvąenoxréfáze. Po odbarvení karborafinem se roztok Íbáze PTD zahustí, odparek naředí methanolem o po okyselení ethanollckým roztokom chlorovodíku se reakčrtí směs vyhřejek refluxu. Po oddestllování směsi rozpouštědel se krystalícký odparek naředí...

Způsob výroby napodobeného ovoce z jablek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260428

Dátum: 15.12.1998

Autori: Špaček Bohumil, Punčochář Karel

MPK: A23L 1/06

Značky: jablek, způsob, výroby, napodobeného, ovoce

Text:

...sodného nebo 0,1 až 0,3 0/0 hmotnestníht) pyrosulíitu sodného po dobu minimálně jedné hodiny, čímž se zabráni enzymovému oxidačnímu hnědnutí rostlinné tkáně. Potom se blanšírují V roztoku chloridu sodnelío o koncentracl 0,5 až 1,0 0/0 hmotnostních nebo ve vodě po dobu 2 - 7 minut při teplotě 85 100 °C. Dále se segmenty ochladí studenou vodou a rozdělí ještě na tři dilky. Takto připravená jablka se zaliji infúzním roztokom, který obsahuje...

Způsob manipulace, skladování a zrání homogenizovaného nasoleného a zchlazeného výrobního masa a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260427

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rusz Josef, Seidl Oswald, Veselý Josef, Kužniar Josef

MPK: A22C 7/00

Značky: manipulace, zařízení, a, provádění, způsob, skladování, nasoleného, výrobního, zchlazeného, homogenizovaného, zrání

Text:

...výroby uzenln je složeno z jednoho navažovacího zásobníku a několika zásobníků, které jsou opatřeny čerpadly a tenzometrickým vážným systémem. Rozdelovaní mas podle druhů do jednotlivých zásobníků je prováděno otočným zakončením potrubí.Zpüsobem podle vynálezu se dociluje zvýšení technické úrovně manipulace s výrobním masem, je z tohoto procesu odstranění veškerá doprava vysokozdvižnými vozíky 4doposud bylo nutno šest manipulací s...

Stavební dílec tyčového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260426

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šamonil Karel, Krubová Alena, Brabec Zdeněk

MPK: E04C 3/20

Značky: dílec, tyčového, charakteru, stavební

Text:

...materiálem. Tepelně izolační materiál se do štěrbin vkládá před betonáží ve vertikální vý robní poloze, čímž je vyloučena nutnost bednění štěrbín.Na vyobrazeních je schematicky znázorněna základní úprava stavebního dílce podle vynálezu. Obr. 1 představuje půdorysný pohled na dílec s příkladem uspořádání štěrbin a krčkü. Na obr. 2 je znázorněn svislý řez jednoduchým provedením dílce, kdy spodní úroveň tepelně lzolačního materiálu je...

Kluzný spoj vodorovných vrstev stavebního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260425

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jílek Jiří, Ležatka Aleš

MPK: E04B 1/60

Značky: díla, kluzný, stavebního, vodorovných, vrstev

Text:

...pouze vzduchem, nutno při kladoni nebo lití připojované vrstvy zabránit pronlknutí její hmoty do vymezeného prostoru. Lze to prověst přelepením prostoru snížené části roznášecího prvku fólií, překrytím krytkou,utěsněním prostoru tmelem, těsněním z pryže nebo plastu apod. Krytka nebo tuhá fólie přitom s výhodou zajišťuje zpevnění připojené vrstvy, V místě dutiny ztenčené.Použití kluznélío spoje dovoluje aplikovat i na vedný podklad provozem...

Porézní koncovka ponorné trysky pro dmýchání plynů do tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260424

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tyrlík Karel, Pekárek Ladislav, Chovaniec František, Křibík Václav, Glos Miroslav

MPK: B22D 1/00

Značky: plynů, ponorné, koncovka, porézní, tavenín, dmýchání, trysky

Text:

...kovové dmyšné trubice a úložným otvorem tvarovky a vlivem zvětšujících se vůlí tohoto uložení, vznikajících vibraceml při probublávaní dmýchaného plynu taveninou.Porézní koncovka podle vynálezu je blíže rozvedena v dalším popisu s odvolaním na pripojené výkresy, které znázorňují praktioké provedení porézní koncovky a její sestavu na ponorné trysce. Obr. 1 znázorňuje ve svislém osovém řezu válcovou, obr. 2 kuželovou koncovku a obr. 3...

Ústrojí na připojení hadice zkušebního tlakovacího zařízení na hrdla chladnic vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260423

Dátum: 15.12.1998

Autori: Březina Miloslav, Zelinko Milan

MPK: C21B 7/10

Značky: vysoké, zkušebního, hrdla, připojení, zařízení, ústrojí, chladnic, hadice, tlakovacího

Text:

...souborů podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z tělesa, vkladatelného do hrdla chladnice, které je opatřené závitem pro našroubování tla» kbvé hadice na jedné straně a osazením pro vyvozováni axialního tlaku na nasunutý pružný element pomocí matice na druhé straně tělesa, přičemž upevñovacího a těsnicího efektu je dosaženo, vyvozením axiálního tlaku na pružný element a jeho pružnou rozměrovou deformací 4Práce s ústrojím podle...

Těleso pro určování hloubky tekuté fáze v plynule odlitém ocelovém odlitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260422

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hons Jaromír, Mrázek Libor

MPK: B22D 11/16, B22D 2/00

Značky: těleso, hloubky, odlitků, tekuté, ocelovém, odlitém, fáze, plynule, určování

Text:

...gama. jde o hodnotu hrubou, orientační. Přesný tvar a rozměr vrcholu tekuté täze podává autoradiogram radioaktivně značeného olova, zatečeného do vrcholu, tedy dále než určila poloha zachyceného bodového zářiče. Tato vzdálenost,zjištěná proměřením autoradiogramu, se k původní orlentačně stanovené hloubce připočte.Výhoda popsaného tělesa podle vynálezu spočíva v urychlení pohybu bodového záři 5če objemem tekutého kovu v krystalizátoru i pod...

Zařízení pro ovládání opěrného kola otočného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260421

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dolejší František, Hartman Evžen, Kušička Bohumil, Novák Miroslav

MPK: A01B 63/111

Značky: otočného, ovládání, zařízení, opěrného, pluhu

Text:

...kola 2 je připojena bud přímo k rámu 3 pluhu 19 neznázorněno), nebo, jak je tomu v daném případě, je přlpojena k nosníku 4 radlic pluhu 19, cožje výhodné u pluhů s přestavitelnou šířkou záběru vzhledem k vychýleni nosníku 4 asoučasné-mu vychýlení opěrného kola 2 do potřebného směru. Opěrné kolo 2 je uchyceno ve vidlici 5, opatřené příčníkem 6, na který je přípevněn dřík 7 kruhového průřezu, který nese na svém konci pevné uchycený tvarovaný...

Zařízení k zahrazení odpichového otvoru nístějové sklopné ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260420

Dátum: 15.12.1998

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27B 3/19, F27D 3/15

Značky: zahrazení, nístějové, odpichového, ocelářské, sklopné, zařízení, otvorů

Text:

...opěrným výstupkem.Zařízení podle vynälezu představuje ze všech známých opatření nejméně komplikoVané ústrojí, jímž lze spolehlivě, s vysokou pracovní rychlostí a neomezeně na poloze nístěje sklopné pece zahrazovat její -odpichový otvor a zamezít výtoku strusky do pánve. Plochý tvar a výška desky keramic kého hradítka jednak eliminuje proměnlivýtvar vtokového ústí odpichového otvoru,který se erozí trychtýřovitě rozšiřuje a hlavní význam...

Zapojení pro selektivní zapínání elektrických spotřebičů, zejména světelných

Načítavanie...

Číslo patentu: 260419

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Petr, Červenka Jaromír

MPK: H05B 39/04

Značky: světelných, elektrických, spotřebičů, zapínání, zapojení, zejména, selektivní

Text:

...spínače E. K prvnímu vývodu 71. druhého odporu 7 je téžpřipojena katoda vypínacího tyristoru 5,je hož řídící elektroda je zapojena na výstupní svorku E 2 časového spínačeAnody první, druhé a čtvrté diody 12. E 1 a 9 jsou spojený do společného uzluik-rio první část zapojení tvoří třífázo-vý usoíěrňoveü, kde je v závislosti na. odběru elektrického proudu a na čase pomocí vypíuz-cího tyristoru jiřerušován proud z třetí fíązové svorlçy 113....

Způsob výroby vláken, zejména keramických žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260418

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný František, Beran Jaroslav

MPK: C03B 37/00

Značky: keramických, vláken, výroby, žáruvzdorných, zejména, způsob

Text:

...chromité o.Ve fyzikální chemii je popisován jev snižování povrchového napětí ő vlivem elektrického napětí. Působením elektrického napětí se na povrchu kapaliny shromáždí e 4lektrické náboje. Přítomn-ost elektrického náboje na povrchu snižuje povrchové napětí 6, protože odpuzováni nábojů stejného znaménka zmenšuje práci, potřebnou ke zvětšení povrchu. Tento jev je príčinou elektrokapilarity roztoků ve styku se rtutovou elektrodou. Prakticky...

Zapojení elektromagnetu, zejména elektromagnetického ventilu k řízení průtoku plynných nebo kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260417

Dátum: 15.12.1998

Autor: Úlehla Jiří

MPK: H01H 51/06

Značky: zejména, elektromagnetů, elektromagnetického, médií, průtoku, zapojení, ventilu, plynných, kapalných, řízení

Text:

...tyristoru je spojene s jedním, vývodeoí kondenzátora, k jehož druhému vývodu je do série připojen první odpor zapojený ,na katodu první diody a paralelné ke kondenzátoru je připojen druhý odpor. Místo druhého vinutí cívky je použito třetího odporuVýhoda tohoto zapojení spočíva především v~ materiál-olive úsgtíře, činící až 50 0/0 dosavadní spotřeby používaného měděnélír drátu na vínutí cívky elektromagnetického ventile. Mimo to je...

Způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních přípravků na bázisubstituovaných biskarbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260416

Dátum: 15.12.1998

Autori: Špác Jaroslav, Sádlo Luboš, Chadimová Naděžda, Pscheidt Jiří

MPK: A01N 25/02

Značky: stabilizace, způsob, emulzního, biskarbamátů, koncentrátů, přípravků, herbicidních, bázisubstituovaných

Text:

...nový způsob stabilizace emulzního koncentrátu herbicidních připravků na bázi substituovaných biskarba 4mátú v organickem ro-zpouštědle s obsahom povrchové aktivní látky a stabilizätoru. Podstata spočívá V tom, že se stabilizace provede přídavkem 0,1 až 10 0/0 hmot kyselíny m-nitrobenzensulíonové neb-o p-nitrotoiuensulfonové.Přídavel těchto stabilízujících látek má nejen plně srovnetelnou stabilizující účinnost nebo dokonce lepší...

Číslicový způsob fázování vícevlnného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260415

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vachala Vladimír

MPK: H04J 1/18

Značky: signálu, číslicový, vícevlnného, způsob, fázování

Text:

...vlny F b 2 je spektrum fázově modulované nosné vlny b 3 je spektrum fázově modulované nosné vlny po kmitočtovém vydělení čtyřmi a odranění nosné vlny h 4 je spektrum dolního postranního pásma po filtraci v jedné Signálové dráze fázově natočené o 0 ° i 15 je spektrum dolního postranního pásma po flltraci v jiné Signálové dráze fázově natočené 0 90 °.Na obr. 4 je na první vstupní svorku 1 přlpojen první vstup prvního slučovacího členu S 1. Druhý...

Montovatelná hlava vysokých komínů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260414

Dátum: 15.12.1998

Autori: Látal Lubomír, Pavlík Dario, Slavík Milan

MPK: E04H 12/28

Značky: hlava, komínů, montovatelná, vysokých

Text:

...příruby opatřen vrstvou pružného tepelně izolačního materiálu, například minerální vaty.Výhodou hlavy podle vynalezu je, že umožňuje plynule odvětrávani vzduchové mezery u vysokých komínů, při její značné žlvotnostl. je také podstatne snížena možnost narušení odvětrávacího procesu při na 4 l rušení horních segmentů z vnitřního nekrytého líce.vynález je dále blíže popsan na příkladu jeho provedení pomocí výkresu, který znázorňuje hlavu...

Způsob výroby destičkové nárazové rozprašovací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260413

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jančálek Jan, Kopecký Jaroslav, Bureš Ivo

MPK: B05B 1/00

Značky: výroby, způsob, destičkové, rozprašovací, trysky, nárazové

Text:

...destíčkové nárazové trysky podle vynálezu. Podle tohoto postupu se vyrobí z jednoho kusu kovového materiálu vlastní těleso trysky včetně příchytek a nosného prstence närazové destičky. Samostatne se vyrobí nárazová destíčka, jejíž vnitřní povrch se dokonale opracuje. Nárazová destička seopatří budto vnějším závitem a přesné upevnění se provede zašroubováním nárazové destlčky do nosného prstence, anebo koncovou zarážkou a upevnění se...

Nosič topných prvků, zejména pro elektrické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260412

Dátum: 15.12.1998

Autor: Domácí Petr

MPK: F27D 11/02

Značky: prvků, elektrické, zejména, topných, nosič

Text:

...otvoru.Výhodnou nosiče podle vynálezu je jeho výrazně nižší hmotnost, čímž je dana i niž~ ší akumulační schopnost. Materiál nosiče má lepší izolační vlastnosti, čímžse sníží přenos tepla a netvoří se mosty.Lehké provedení nosiče usnadňujemanipulaci při montáži a umožňuje jeho dodatečné úpravy, například zkrácení. Další výhodou tohoto nosiče je jeho snadná výrobe.vynález je dále blíže popsán ina příkladech jeho provedení pomocí výkresu,...

Způsob fixace součástek na deskách plošných spojů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260411

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fiala František, Vágner Václav, Kubelka Jiří

MPK: H05K 3/22

Značky: plošných, zařízení, provádění, spojů, deskách, způsob, fixace, součástek

Text:

...součástek se v otvorech desky zajištují ve své poloze iíxační hmotou na bázi paraílnů.Dalším předmětem vynálezu je zařízení k íixaci součástek na deskách plošných spojů, kterého podstatou je, že do vany s lixační hmotou je vložena nádoba s ponořeným čerpadlem, která je zakryta shora děrovaným víkem, které je ve směru pohybu desky po stranách opatřeno bočními lišta 4mi, přičemž uvnitř nádoby je umístěn systém na sebe kolmých sít.Vyšší...

Kontinuální způsob rozkladu fosfátové suroviny kyselinou dusičnou nebo pomocí kyseliny dusičné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260410

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Kužela Miroslav, Glaser Vladimír

MPK: C05B 11/00

Značky: suroviny, fosfátové, dusičné, rozkladu, pomocí, dusičnou, způsob, kontinuální, kyselinou, kyseliny

Text:

...fosíátove suroviny nebo/a se dávkuje do alespoň jednoho směšovače íosfátové suroviny s rozkladnou kyselinou nebo/a do některěho reaktoru rozkladneho zařízení nebo/a rozkladná kyselina nebo/a fosfátová surovína sedávkují nejméně do prvních dvou séríově zapojených reaktorü nebo/a do seriově zapojené skupiny neho/a skupin paralelné zapojených reaktorů, kde jednotlivé větve skupin jsou tvořeny nejlnéííě jedním sériové nebo/a paralelné...

Zařízení pro ovládání pulzace a přisávání vzduchu při dojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260409

Dátum: 15.12.1998

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil, Žižka Jan

MPK: A01J 5/16

Značky: vzduchu, ovládání, pulzace, přisávání, zařízení, dojení

Text:

...proměnným prostorem 13 a tedy i se spojovací dutinou 15, spojovacím kanálem 14 a přes spojova EENÍVFZařízení podle vynálezu funguje takto Podtlak z podtlakového dopravního mléčyíého potrubí 31 se na začátku dojení rozšíří přes podtlakový ovládací prostor 29 sběrače 26 a spojovací potrubí 28 do podstrukových komor 37 strukových násadců 34, kde nastava takt sání. Prostřednictvím spojovací trysky 33 se za určitou dobu odsaje atmosférický tlak...

Diagnostické proužky ke stanovení peroxidu vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260408

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sedlinská Božena, Hrbotická Eva, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 33/49

Značky: proužky, vodíku, stanovení, peroxidu, diagnostické

Text:

...peroxidem vodíku za vzni- ku příslušného chinioniminoveho nebo dia- zamerocýaninověho barvlva probíhá značnej, pomalu. Urychlení této reakce je možné o becně dosáhnout celou řadou vhodných katalyzátorů. V praxi se však nejlépe osvědčilfenzym peroxidaza, který také tvoří nezbyt nou součást proužků podle vynálezu.Vedle těchto hlavních složek mohou proužky podle vynálezu s výhodou Obsahovat řadu dalších pomocných látek vytvářejících vhodné...

Omezovač detonačního spalování v zážehových motorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260407

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rusňák Pavel, Češka Adolf

MPK: F02P 5/14

Značky: motorech, spalování, omezovač, zážehových, detonačního

Text:

...podtlak v podtlakovém regulátoru 6 predstihu,který sníží predstih zážehu motoru. Objevíli se znovu další detonační spalování, dojde touto cestou k dalšímu snížení predstihu. Není-li další detonační spalování deteková 256407no, snižuje regulátor 5 podtlaku s nastavenou časovou konstantou hodnotu podtlaku v podtlakovem regulátoru 6 predstihu. Ve vazbě s tímto snižováním hodnoty jiodtlaku zvyšuje podtlakový regulátor 6 predstihu předstih...

Způsob vyhodnocování signálu pulsní polohové modulace provázeného šumem a rušením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260406

Dátum: 15.12.1998

Autor: Peisker Ivan

MPK: H03K 7/04

Značky: polohové, šumem, provázeného, pulsní, vyhodnocování, signálu, modulace, rušením, způsob

Text:

...převodníkem 2 na číslicovou formu a průběžně se ukladá do operační paměti 4 mikroprocesorové části 3. V mikroprocesorové části 3 se prüběžně provádí průměrováni většího počtu prijatých následných period pulsní polohové modulace, prüběžně ukládaných do operační paměti 4. Perioda pulsní polohové modulace z vysílače je konstantní a její hodnota je uložená společně s programom v řídící paměti 5 mikroprocesorové části 3. Zprůměrováním se...

Způsob chlazení horkého cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260405

Dátum: 15.12.1998

Autor: Plšek Josef

MPK: F27D 13/00

Značky: cementářského, chlazení, slínku, horkého, způsob

Text:

...vzduchu se vede příčně přes pohyhující se vrstvu nejteplejšího slínku.Způsob chlazení horkého cementářského slínku podle vynálezu se dále vyznačuje tím,že 20 až 35 0/0 chladicího vzduchu se vede přes vrstvu nejteplejšího slínku udržovanoií průchodetíi tohoto chladicího vzduchu ve Vířivém pohybu.Výhody způsobu ochlazení horkéhn ccmeutářského slínku püťĺle vynálczu spočívm jí v tom, že při zhruba stejný/ch ztrátách tepla povrchem chladiče...

Způsob vytápění šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260404

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gabriel Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: způsob, vytápění, šachtové

Text:

...uhličitého, tak 4že redukce na kysličníl( Lilielnatý j podstatné potlačona a tím se snížují ztráty tepla. Další výhodou pak je, že je Limožiíěno využívat í levných podřadných paliv a odpadů s nízkým bodem vzplanutí, protože tyto neprocházejí předehřívacím pásmem, kde by mohlo dojít k destilaci, anebo nedokonalému spalování.Dále je popsán příklad provádění způsobu podle vynálezu. Koks, anebo jiné palivo s vysokou teplotou vzplanutí se před...

Přísada do krmiv a siláží s obsahem hořčíku a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260403

Dátum: 15.12.1998

Autori: Najmr Stanislav, Holub Karel, Podaný Petr

MPK: A23K 1/175

Značky: krmiv, síry, siláží, hořčíku, prísada, obsahem

Text:

...která až dosud využitelnost neměla, znamená použití siřičitanu hořečnatého jako přísady do krmiv a siláží kumulaci dvou üčinkü - konzervovaní pice a zároveň její obohacování nedostatkovým hořčikem. Normální siřičitan hořečnatý existuje ve formě krystalohydrátu, a to jako MgSO 5 . 3 H 2 O trihydrátj, MgSO 3 . 6 H 20 hexahydrátL nebo jako směs těchto hydrátů. Oba jsou ve vodě omezeně rozpustné, přibližně 0,7 hmot. procent, proto je...

Zapojení dynamické brzdy asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260402

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zídek Jan

MPK: H02K 49/02, H02K 49/00

Značky: brzdy, zapojení, asynchronního, dynamické, motorů

Text:

...kondenzátor C a odpor R je připojen první svorkou první klidovýkontakt, který je dále přípojen druhou svorkou na druhou svorku vinutí asynchronního motoru M. Na obr. 1 tvoří první svorku vinutí asynchronního motoru M střední vodič vinutí, Na obr. 4 je dále mezi první a třetí svorku vinutí asynchronního motoru M připojen druhý klidový kontakt.Zapojení podle obrázku 3 je principiálne shodné se zapojením podle obrázku 2 s tím rozdílem, že v...

Rám křídla okna či dveří s těsněním

Načítavanie...

Číslo patentu: 260401

Dátum: 15.12.1998

Autor: Buršík Prokop

MPK: E06B 1/34

Značky: křídla, tesnením, dveří

Text:

...svislý řez rámu křídla okna v místě A-A. Celkový pohled na rám křídla okna podle obr. 1 ve smyslu šípky S 1 je znázorněn na obr. Z. Na obr. 3 je znäzorněn pohled ve směru Sz na pravou spodní nárožní část rámu křídla okna. Obr. 4 znázorňuje řez vedený úhlopřičkou nárožní části vmístě B-B. Na obr. 5 je zakreslen svislý řez vedený v místě C-C vodorovného dílu nárožní části rámu křídla okna.Z výkresů na obr. 1 až 5 vyplýváj že rám křídla 2...