Archív za 1998 rok

Strana 4

Zařízení pro číslicové zpracování analogových signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260480

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bartoň Jiří, Formánek Viktor, Obšil Jiří, Kalous Jaroslav

MPK: H03M 1/00, G06F 7/00

Značky: zpracování, číslicové, analogových, zařízení, signálu

Text:

...řídící výstupfl o číslícový výstup 44, který je propojen s číslícovým vstupem 72 zařízení R. Řídící výstup 73 zařízení R je pro-pojen s řídícím vstupem 45 bloku K styku.Generátor D pulsů má pulsní výstup 51,který je propojen s pulsním vstupem 52 bloku P dělíčů frekvence. Blok P dělíčů frekvence má dále řídící vstup 53 a pulsní výstupy 54 až 57, které jsou prOjíojc-ígr na pulsní vstupy 58 až E 1 bloku ü tak, že je propojou paalsuí výstup 54 s...

Biotechnologicky upravená závlahová voda

Načítavanie...

Číslo patentu: 260479

Dátum: 15.12.1998

Autor: Maršálek Blahoslav

MPK: C02F 3/32, C05F 11/00

Značky: upravená, závlahová, biotechnologicky

Text:

...je dán předpoklad k tomu, že Vliv minerálních látek ve výživě umocní biologicky aktivní látky stimulační povahy. Aktivními producenty těchto látek jsou planktonní časy, zejména rodů Chlorella Scenclesmus V k-oncetraci 105 až 107 buněk V jednom ml. Jimi produkované stimulaížní látky zvýši metabolickou aktivitu jak z-rv/lažnovaiíé kultury, tak půdní miknoflůry,čímž se vytváří predpoklady pro ekonomičtější a ekologičtější využívání živín, které...

Zařízení pro odstraňování nalepeného jílovitého materiálu zejména na skluzech dobývacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260478

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hase Karel

MPK: B65G 11/20

Značky: zejména, jílovitého, materiálů, zařízení, nalepeného, strojů, odstraňování, skluzech, dobývacích

Text:

...materiálu na skluzech dobývacích strojů je, že materiál pohybující se po ploše skluzu není ve styku s mechanickými částmi zařízení a nemůže tak docházet k jeho zialepování a tak omezovaní jeho funkčnosti, nýbrž klouže po pryžových pásech, kterými je plocha skluzu pokrytá.Při použití zařízení podle vynálezu prak 260478ticky nedaochází k takovému nalepoväní materiálu na skluz, které by následně omezovalo funkci skluzu. Zařízení je konstrukcí a...

Přístroj pro automatické neinvazivní kontinuální měření krevního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260477

Dátum: 15.12.1998

Autor: Peňáz Jan

MPK: A61B 5/02

Značky: automatické, měření, neinvazivní, kontinuální, krevního, tlaku, prístroj

Text:

...tak, že výstupní stejnosníěrné napětí ze špičkového detektoru 22, lsteré odpovídá aaimiplitudě o-bjemových pulsací artérii při působení tlaku na úrovni středniho krevního tlaku, se přivádí k obvodům v zesilovačích 6, 21, které ovládají jejich zesílení tak, že výstupní signal má vždy stejnou amplitudu. I tato regulace působí neustale, je na rozdíl od dosavadních systémů kontinuální.1. Prístroj pro automatické neinvazívní kontinuální měření...

Kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 260476

Dátum: 15.12.1998

Autor: Beneš Antonín

MPK: E02F 9/12, F16C 27/06

Značky: kluzné, ložisko

Text:

...bodu a zesílení servosystémxl, ktorý měří krevní thak v cévách prstu nebo jiné části těla nra základě kompenzaco změn cévního objemu. Dosahuje se toho tím, že obvod pro korekci pracovníhobm iu o. zesílení obsahuje druhý pletysmamgraIický snímač, jehož tlaková manžeta je připojena k tlakovému zdroji s částečně nebo úplně omezenou pulsací a jehož Světelné či-dlvo je přes Zesilovač, špičkový detektor a roorxostabilrlí klop-ný obvod spojeno s...

Uchycení krytu pohonu kolesa zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260475

Dátum: 15.12.1998

Autori: Losík Ladislav, Šimůnek Jiří

MPK: E02F 9/24

Značky: uchycení, krytu, kolesa, pohonů, stroje, zemního

Text:

...části uchycen na ose ko-lesa otočné, přičemž v horní části krytu pohonu kolesa je Výkyvné napojena vzpěra, která je svým protilehlým koncem suvně uchycena například třecím sp~ojem V ~povjistné objímce výkyvně uchycené nxa ocelové konstrukcí kolesového vyložníku. Na kryt pohonu kolesa, či na vzpěru, je napojen koncový vypínač pohonu kolesa.Předmět řešení lze využít například u kolesových rypwdel. Ammm mo VYNÁLEZY 45 vydá 15 04 89 A OBIEVY75...

Kotvení lana kladkostroje zdvihu výložníku zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260474

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šimůnek Jiří

MPK: E02F 9/14

Značky: kotvení, výložníku, stroje, zdvihu, kladkostroje, zemního

Text:

...prvním kotevrním úchytem je umístěnla naváděcí kladka.Výhody kotvení lana klwadkostroje podle vynälezu spočívají v tom, že je umožněino několíkrát za životnost lana změnit polohu kotvení lana tak, že po každém překotvení kmltá lalno okolo uzlů kmitání V jiném místě. Postupným překotvováním, vždy po částečném vyčerpaní životnosti lana V uzlu kmi 4täní, sepodstatně prodlouží životnost lana,což sníží pořizovací náklady na lano a zvýší využití...

Zařízení pro signalizaci konce materiálové tyče, zejména pro kleštinové upínače na soustružnických strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260473

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kudělka Jan

MPK: B23B 13/00

Značky: signalizaci, konce, materiálové, tyče, kleštinové, soustružnických, zařízení, strojích, upínače, zejména

Text:

...na přírubu v-řetena 18 obráběcíhuo stroje. Dotěľesa 1 je vloženo upínací pouzdro 2 našrouboviané na ovládací trubku B, která. je přenášečem pohybu a osové síly z neznázorněného siloveho zdroje. V upínuacím pouzdře 2 je umístčno operné pouzdro 5, zajištěná proti osovému pohybu kolíky 6. Plášt 8 jednak zakrývá vybraní pro šrouby 7, jednak zajišťuje kolíky 6 proti v-ypadnutí. Kleština 3 nasunutá v upínacím pouzdře 2 je zajiště na maticí 4. V...

Zařízení k potahování materiálové tyče při obrábění na soustružnických strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260472

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kudělka Jan

MPK: B23B 13/00

Značky: obrábění, zařízení, tyče, materiálové, strojích, soustružnických, potahování

Text:

...kuliček 3 uloženo v .pouzdře 2 a s potřebnou rotační vůlí zajištěno- podložkou 4 ja šroubem 5. Ve vybraní 6 tělesa 1 potahovacího zařízení otočně na čepu 7 uloženě čelisti 8 jsou vytvořeny jako dvouramenné páky, přičemž konce kratších ramen jsou vytv-ořeny jako vidlice, mezi nimiž prochází dřik stavěcího šroubu 10, v jehož horním čele je vytvořen vnitřní šestihran 16, a který je svým spodním koncem zašroubován do závitového otvoru v ose...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260471

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C05D 3/02

Značky: trihydrogenfosforečné, extrakční, zpracování, pevných, kyseliny, zbytků, neutralizací, způsob, vznikajících

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se vyrábí Suché hnojivo s obsahem iosforu z vlhkých zbytkůbez sušící operace, čímž se ušetří náklady na energií.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky po snížení o-bsahu alkalické soli jejím rozpuštěním do vodného prostředí, s výhodou při. vyšší teplotě dosahující až teploty varu, se...

Způsob zpracování pevných zbytků vznikajících při neutralizaci extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné

Načítavanie...

Číslo patentu: 260470

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C05B 3/00, C01B 25/28

Značky: neutralizací, extrakční, zpracování, vznikajících, zbytků, pevných, kyseliny, způsob, trihydrogenfosforečné

Text:

...účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích odpadajícich při výroběčistých amonných iosforečných solí z extrakční kyseliny trihydrogenfosforečné. Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké pevné zbytky se smísí s páleným vápnem v takovém poměru, aby se téměř veškerá voda vázala do...

Systém soustav hnaných listových rotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260469

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pour Jiří, Pour Josef

MPK: F04D 19/00

Značky: systém, hnaných, listových, soustav, rotoru

Text:

...aobr. 5 znázorňuje rozdělení systemu v rovině kolmo k průtoku na dva systémy a šroubovici listů vytvořenou listy rotorů.Systém soustav listových pravotočivých rotorů 1 a levotočivých rotorů 2 v- sudém počtu je v tomto případě tvořen šesti rotory 1, 2 v jedné soustavě, usazené na osové kružnici 13, jejichž náboje 3 leží na vrcholech šestiúhelníka vepsaného do vnitřního průměru bubnu 4. Prüměry rotorů 1,2 jsou dány průměrem kružníc vepsaných...

Zařízení pro automatický ostřik rukou dezinfekčním roztokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260468

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šíp Lubor, Málek Jan

MPK: A61H 33/00

Značky: automatický, zařízení, dezinfekčním, ostřik, roztokem, rukou

Text:

...rukou, přičemž na protější stěně tohoto prostoru je uchycen světelný zdroj.Hlavní Výhodou zařízení podle vynálezu je, že konstrukce optického spínače k vypuzení mlhoviny je jednoduchá, výrobní náklady nízké a spolehlívost Vysoká. Další Výhodou je, že osušovač rukou napojený na zařízení se zapíná automaticky zároveň s čerpadlem ostřikovače, což usnadňuje celý proces desinfekce rukou. Pro případ závadynebo podle individuálního požadavku je...

Polymerní N-substituovaný pyrrolidon na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu) a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260467

Dátum: 15.12.1998

Autori: Janout Václav, Čefelín Pavel

MPK: C08F 12/26, C08F 12/08

Značky: pyrrolidon, bázi, polystyrenu, polymerní, způsob, přípravy, poly(styren-co-divinylbenzenu, n-substituovaný

Text:

...polymerního substituovaného N-pyrrolldonu na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu spočíva v tom, že se polystyren a polystyren-co-divinylbenzen nechá reagovat s N-hydroxymethylpyrrolidonem v prostředí trichlormethanu a v přítomnosti acetanhydridu a kyseiny trifluoroctové při teplotě 20 °C až 60 °C. způsobem podle vynálezu lze připravit polymery s různým obsahem jednotek N-methylpyrrolidonových, které jsou k polystyrenové...

Stavitelné ústí šnekových pásmových listů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260466

Dátum: 15.12.1998

Autor: Jiroušek Oldřich

MPK: B30B 11/06

Značky: listů, pásmových, stavitelné, šnekových, ústí

Text:

...lisovacími kleštěmi usměrñovat t-ok a směr keramického těsta.Výše ilvedené nedostatky odstraňuje stavitelné ústi šnekových pásmových lisů »podle vynálezu tím, že mezi desku ústi a keramická jadra jsou umistěny samostatné Výkyvné stavitelné lišty formovací komory.Řešením podle vynálezu se docílí usměrnění toku keramického těsta v místech potřeby.stavitelné ústi šnekových pásmových lisü sestává ,podle obr. 1 a 2 z desky 1, na níž jsou upevněny...

Způsob výroby 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 260465

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čermák Ján, Heyberger Aleš, Veselý Václav, Šenkýřová Jarmila

MPK: C07C 69/653

Značky: výroby, metakrylové, 2-hydroxyetoxyetylesteru, způsob, kyseliny

Text:

...způsob prípravy 2-hydroxyetoxyetylesteru kyseliny metakrylové podle vynálezu následující příklady, které jej ale nijak neomezují.Do dvoulitrové skleněné trovjhrdlé banky opatřené turbinovýrn míchadlem se předloží 500 g dietylénglykolu a 400 g metylmetkrylátu, ínhibovaného 100 p.pn 1 hydrochinonu, katalyzátor 4 N roztok metanolátu sodného a přidá se 500 ml hexanu. Reakční směs se za stáleho míchání uvede k varu. Teplota varu se řídí...

Zapařovací prostor pásové pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260464

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vencl Lubomír, Černík Jiří, Dobřichovská Libuše

MPK: A21B 1/00

Značky: prostor, pekařské, zapařovací, pásové

Text:

...pekařských pecí je vytvořen samostatný zapařovací prostor, kterým prochäzejí rozváděcí trubky páry. Samostatný zapařovací prostor sestává ze samonosného krytu umístěnéhuo nad rozváděcími trubkamí páry a teflonového zâvěsu, 4který je přípevněn po jeho celém obvodě. Tetlonový závěs se dotýka svým spodním nařaseným okrajem pečícího pásu, nosiče pečených výrobků.Výhodou řešení dle vynálezu je vytvoření zapařovtacílío prostoru Inalého objemu s...

Samočinné měřicí a kontrolní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260463

Dátum: 15.12.1998

Autor: Richter František

MPK: B23Q 11/00

Značky: kontrolní, zařízení, měřicí, samočinně

Text:

...nosné těleso 1 s pracovním válcem 3 D a vodicími tyčeml 4. K pístnici 37 pístu 40 pracovního válce 3 D je připevněno duté deskové těleso 5, uložené suvně na vodicích tyčích 4 a vybavené měřicími trny 3. Na spodnim okraji deskového tělesa 5 je upevněna naražka 27 zónových spínačů 29 a spínače 25 základnípolohy, které jsou Lipevněny na nosné liště 28. Na straně přivrácené k obrobku 26 jsou v deskovém tělese 5 upevněny duté středicí čepy B,...

Anorganický reaktivní antikorozní a tepelně odolný základní nátěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260462

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kňourek Jaroslav, Kyselý Jaroslav, Kušnierik Ondrej, Bartoň Karel

MPK: C09D 5/12

Značky: anorganický, antikorozní, odolný, reaktivní, základní, tepelně, nátěr

Text:

...- hopeit. Podobný účinek vykazují i sloučeniny uvolňující ionty Mnt, Ca, sr, Ba, Mg,manganu, vápníku, stroncia, barya, hořčíku a další. Důležitou složkou soustavy je voda, a to nejenom jako rozpouštědlo či dispergující fáze, ale též jako látka účastníci se reakcí, které přispívaji k dosažení užitnýolí vlastností povlaku. Voda též zabezpečuje další reaktivitu kapalného systému s podkladovým kovem, která je podmíněna aktivitou iontů H 30. Tato...

Zařízení na uchovávání vzorků a jejich převádění k analýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 260461

Dátum: 15.12.1998

Autori: Morávek Vladimír, Masák Vladimír

MPK: G01N 1/02

Značky: zařízení, jejich, převádění, vzorků, uchovávání, analýze

Text:

...kružnicích 6 a 7 se středem na ose otačení 15. Roztečná vzdálenost dvou sousedních vyústění vně připojených trubic 9 je roven úhlu ce.Na obr. 3 je znázorněn Stator 2 pevně spojený šrouby 21 s trémou 16. Stator 2 obsahuje těsnění 17 s těsnicí plochou 4, ve kterých se stýká s rotorem 1, který obsahuje vrtání 8 na roztečné kružníci G. Rotor 1 se stýká přes těsnicí plochu 5 těsnění 17 se statorem 3. Rotor 1 je nasazen na lozisko 23 upevněné...

Polymerní směs na bázi houževnatého a standardního polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260460

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dušek Stanislav, Růžička Jan, Kovařík Jan, Svoboda František, Pavlíček Jiří

MPK: C08L 25/10, C08L 51/04, C08L 25/06...

Značky: polymerní, houževnatého, polystyrenu, směs, bázi, standardního

Text:

...stabilizátory.Výhody jsou dále -patrny z následujících přikladůPro porovnání byly připraveny následující směsia směs houževnatého polystyrenu 9 U 0/0 hm. a 10 0/0 hm. termoplasticvkého kaučuku, b směs standardního polystyrenu 90 0/) a 10 0/0 hm. termoplastického .kaučukuByly stanovený základní fyzikálně mechanické vlastnosti výchozích polystyrenů ,z obou směsi.Výsledky jsou uvedeny v tabulce l.jednotlivé směsi mají zvýšenou vrubovou a rázovou...

Zařízení pro otáčení válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260459

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sedlák Karel

MPK: B23C 3/02

Značky: válcových, otáčení, zařízení, součástí

Text:

...provedení tohoto zařízení, kde na základne stroje 11 je Lipcvněn nastavitelný hřeben lll a posuvné tíložen příčný stůl 12 ve vedení 13. Na. přičutäm stole 1.5 je posuvně uložen podélný stůl 5, na němž je uloženo vřeteuo stroje 3 s nástrojem (l.V příčnem stole 12 je otočné uložen lířídol 7, uesoucí upínací hlavu B s obráhěnou sou č částí 2, ltterá je podepřeua opěrným hrotom 1.Na konci hřídele 7 je upevněn unášecí věnec 8, s posuvné a otočné...

Zařízení k automatickému uzavírání, otevírání, jakož i odlehčování výtlačného potrubí kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260458

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vaňous Bohuslav

MPK: F04B 49/00

Značky: uzavírání, odlehčování, jakož, výtlačného, automatickému, potrubí, otevírání, zařízení, kompresoru

Text:

...a tím dosahuje jednak podstatného zjednodušení celého systému řízení činnosti kompresorové stanice odstraněním většího počtu samostatných ovlädacích prvků, odstraňuje závislost těchto ov-ládacích a silových prvků.na externích energetických zdrojích, snižuje pořizovací náklady a v důsledku zjednodušení a odstranění závislostí zvyšuje provozní spolehlivost celého systému.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné uspořádání »kompresorové...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260457

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Novotný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: výroby, způsob, rozpustností, malou, vápenatých, solí

Text:

...a k úsporám chloridu sowdného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postucpům výrazně ekonomicky výhodnějšim.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P-ostupuje se íapříklad tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním postupom vznikajíci odpadmi roztok po regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chl-orid vápenatý a surovina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260456

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Miloslav, Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Lohniský Jaroslav, Vídenský Jan

MPK: C01F 11/00

Značky: vápenatých, výroby, malou, solí, způsob, rozpustností

Text:

...podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupüm výrazně ekonomiclłgy výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody vzníkající odpadní roztok po regenerací amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenotý a matečný louh z výroby čistého hydrogenuhlíčitanu sodného. Vzniklá sraženina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260455

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Miloslav, Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01F 11/00

Značky: rozpustností, solí, vápenatých, malou, způsob, výroby

Text:

...solí s malou rozpustností. Tím se způsob výroby podle vynälezu stává »olproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výronba může být kontinuální, dískontínuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupvuje se například tak, že se dv reakce uvedou při výrobě sody amoníakálním postupem vzníkající odpadní roztok po regeneraci amoníakíí ze sodárenských louhů,obsahující převážně chlorid vápenatý, matečný louh z...

Způsob úpravy reakční náplně pro výrobu syntetických diamantů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260454

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kaška Lubomír, Horák Jaromír, Dvořák Bohumil

MPK: C01B 31/06

Značky: reakční, náplne, úpravy, výrobu, syntetických, způsob, diamantu

Text:

...formou roztoku, pasty na tíhlíkatý materiál, nebo vklädána ve formě lólie mezi rozpouštědlo a grafit. Vhodný límotnostííí poměr elektricky izolační látky ke gľüĺĺĺtt je 0,001 až 15.Izolační látkou se rozumí takový materiál, 4který má za normálních podmínek at 1 n. tlak-u a teploty 20 CJ v-oclivost menší než lüdřiQ/cm-ľ, nebo šírku zakázaného pásma,z hlediska pásmové teorie, větší než 3,0 elektrovnoltu.Vsázka byla uspciřádána takto...

Elektronicky řízený trakční přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260453

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hanuš Vlastimil, Hnilica Petr

MPK: A61H 1/02, B66D 1/46, B66D 1/50...

Značky: prístroj, elektronický, řízený, trakční

Text:

...účinek elektronicky řízeného trakčního přístroje podle vynálezu se projevuje tím, že při zachování charakteru jeho funk 4ce zůstává rychlost defrormace Stálá, čímž se »owdslraní nepříjemné pocity některých pacientů. při změně půslobící síly.Na přijpojeném obr. je znázo-rněn příklad blokového Lisp-ořádání elektronicky řízeného trakčního přístroje.Elektronicky řízený trekční přístroj »obsehujc regulační smyčku, která je tvořeno...

Zařízení pro řízenou cirkulaci vzduchu ve skříni Bánkiho turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260452

Dátum: 15.12.1998

Autori: Holata Miroslav, Záruba Jan, Jirsák Václav, Kolář Rudolf

MPK: F03B 15/04

Značky: turbiny, řízenou, bánkiho, zařízení, vzduchu, cirkulací, skříní

Text:

...prostoru oběžného kola 1 turbiny a odtud opět Vytéká mezilo-patkvovýsmi kanály do odtokového prostoru 6 skříněturbiny. Na odtoukový prostor E skříně 225 turbiny plynule navazuje savka 37.0, která umožňuje maximální Využití spádu i při kolísání spodní hladiny. Za p-ředěl mezi odtokovým prostorem H skříně 28 turhíny a savky 10 je považována hladina vody V savce 1 D. jelikož lode pnotékající turbinou odvádí část vzduchu ze skříně 28 turbiny, je...

Dvoustupňový hydraulicky řízený ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 260451

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fabiánek Josef, Horák Zdeněk

MPK: G05D 7/06

Značky: dvoustupňový, řízený, ventil, hydraulický

Text:

...ve víku 3. První větev pomocného hydraulickéhoi vokruhu spojuje nadpístoívý prostor 43 se vstupním hrdlem 45 a podpístovým prostorem 44. Druhá větev piomocného hydraulického okruhu spojuje nadpístový prostor 43 přes první .připojovací kanálek 38 a neznázorněný elektromagnetický ventil s prvním výstupním kanálkem 40, vytvořeným ve spodním tělese 1. Na konci třetího kanálku 32 ve víku 3 je zašroubován první regulační šroub 7 opotřený...

Tříčelisťové sklíčidlo pro upínání čtyřhranných obrobků a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260450

Dátum: 15.12.1998

Autor: Borkovec Ladislav

MPK: B23B 31/10

Značky: sklíčidlo, obrobků, tříčelisťové, čtyřhranných, upínání, tyčí

Text:

...k ní kolrná.Vynálezem je odstraněna nutnost používat na soustružnických strojích dvoji sklíčidla, totiž tříčelisťová a čtyřčelisťová. Používání jediných tříčelistových sklíčidel,upravených pro vyměňování vložek, přináší značné časové úspory a snížení pracnosti. Vznikne-li totiž při současném stavu potřeba obrábět čtyřhranné součástí, zejménaobdélníkového průřezu, při soustružení krunových profilu, je nutná časově náročná demontáž...

Požární uzávěr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260449

Dátum: 15.12.1998

Autori: Gašpar Michal, Zoufal Roman, Bučko Alexander, Karpaš Jan, Jesberger Milan

MPK: E06B 5/16

Značky: požární, uzáver

Text:

...stranám vnitřního rámu šrouby s pružnýiííi podložkami a obvodový rám je přišroubován také k Vnitřnímu rámu. Mezi obvodom izolační desky s Vnějším plechem a vnitřním lícem obvodového rámu je volná spára. V prostoru mezi pláští je možno vkládat izolační materiál.Vyšší účinek vynálezu spočívá V tom, že požární uzávěr umožňuje Volné dilatace obou svých povrchů a tím vzájemné nezávislé deformace. Dilatacta je umožněna zejména otevřeným průřezem...

Způsob přípravy 4-jodanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260448

Dátum: 15.12.1998

Autori: Adámek Milan, Kořínek Josef, Eliášek Lubomír

MPK: C07C 87/52

Značky: 4-jodanilinu, způsob, přípravy

Text:

...3,4-dimetylhexan 1,88 1,89 S-metylheptan 18,25 18,37 n-oktan 12,40 12,48 dimetylcyklohexan 8,32 3,53 etylbenzen 0,099 0,11 isononan 14,28 12,80 p-xylen 0,099 0,11 o-xylen 0,099 0,11 n-nonan 1,98 1,78 isodekan 1,88 1,52 n-propylbenzen 0,099 0,095 mp-etyltoluen 0,099 0,095 1.2,4-TMB 0,099 0,095 n-dekan 0,099 0,080 iso-Ch 0,198 0,146 střední molekulová hmotnost 114,957 celkovéDále bylo zjištěno, že přídavek některých sloučenin, které...

Listěný stator točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260447

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodička Zdeněk, Ordáň Jan

MPK: H02K 1/20, H02K 1/16

Značky: stator, točivého, stroje, lištěný, elektrického

Text:

...statoru točívěho elektrického stroje podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom,že chladící kanály přilehle k ose hlavního pólu mají stejný radíální odstup od rnějsí strany plechu.Takto je vnější strana kanálů přileblýchk ose hlavního pólu přesunuta směrem k ose stroje a o stejnou míru lze zvětšit radíální tloušťkrt stahovací desky v ose hlavních polů. Tomu úměrné zesílení stahovací desky sníží cleformace středícílío osazení. To zvyšuje...

Podložka svorkovnice, zvláště pro točivý elektrický stroj s bezkostrovým statorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260446

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ordáň Jan, Gazda Jiří, Laštovica Milan

MPK: H02K 5/22

Značky: statorem, stroj, zvláště, bezkostrovým, točivý, elektricky, svorkovnice, podložka

Text:

...je proto třeba chránit proti poškozeuí.Fříkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje částečný podélný řez elektrickým strojem V místě svorkoV-níce a obr. 2půdorys podložky strorkovníce podle vynálezu. K bezkostrovému statoru 1 točivého elektrického stroje je LlpEVľlĚH přední ložískový štít 2. Stator 1 se skládá z plechů 3 stažených deskamí 4. Nad otvorem 5 V předním ložiskovém štítu 2 je upevněna...

Způsob rozlišení Streptococcus lactis, Streptococcus cremoris a jiných bakteriálních druhů metabolizujících cukry za tvorby kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260445

Dátum: 15.12.1998

Autori: Cvak Zdeněk, Erban Vladimír, Salaba František, Jičínská Eva

MPK: C12R 1/46, C12Q 1/14

Značky: lactis, tvorby, metabolizujících, cukry, rozlišení, kyselin, druhu, bakteriálních, cremoris, způsob, streptococcus, jiných

Text:

...mléčnou, která je vylučována do prostředí s pH indikátorovým barvivem bromkresolpurpurem, který přecházi z modré barvy na žlutou, a jednak ve schopnosti charakteristické pouze pro Streptococcus lactis utilizovat arginin, jako zdroj uhlíku a uvolňovat do prostředí amonné ionty, které prostředí alkalizují, a tim se žlutá barva kolem kolonií mění opět na modrou. Rozplýváni uvolněných metabolitů do širokého okoli zabraňuje právě bentonit,svými...

Závěsný čep pro manipulaci s kovářským nářadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 260444

Dátum: 15.12.1998

Autor: Drápal Otakar

MPK: B21J 13/04, F16B 13/06

Značky: kovářským, manipulaci, závěsný, nářadím

Text:

...je vytvořen průchozí otvor, jímž je prostrčen šroub, jehož konec je našroubován v závitovém otvoru válcového nástavce. Podstatou vynálezu je, že přivrácená čela hlavy a nástavce mají jedinou společnou funkční šikmou plochu.Výhodou zavěsného čepu podle vynálezu je jeho poměrně jednoduchá výměna připoškození při vysoké bezpečnosti práce. Další výhodou je, že závěsný čep lze použít i do stávajících manipulačních otvorů v kovářském nářadí. jinou...

Ochranný povlak kovového povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260443

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tajchman Petr, Hájek Jaroslav, Bula Lumír

MPK: B32B 7/04, C23C 28/00

Značky: kovového, ochranný, povrchu, povlak

Text:

...materiálem V odstupu po 5 až 40 mm spojený protavenou zónou.ochranným povlakem podle vynálezu se dosáhne jeho víceúčelového využití, nebot se tím získa odolnost povrchu ihned proti několika druhům namáhání, a to při současném zvýšení přilnavosti celé vrstvy, cožse zvlášť příznivé projeví v odolnosti proti slnyku mezi jednotlivými vrstvami i v celé kombinoveíié vrstvě jako celku. Tato kombinace se navíc projeví zmenšeniin celkového...

Způsob přípravy 1-(4-bromfenyl)-1-(N,N-dimethylaminoethoxy) ethanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260442

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kvis František

MPK: A61K 31/075, C07C 41/01

Značky: způsob, 1-(4-bromfenyl)-1-(n,n-dimethylaminoethoxy, ethanu, přípravy

Text:

...reakce a silně zbarKoně produkty vcdlejších reakcí zhoršují ltvaiitu takto pripravené ldtlçjr. Aromatický uhlovodík beuzen tvoří při kyselých výtřepech adukť V kyselé vodné vrstvě, který způsobuje převod nebazických nečistot do vodné fáze. Při Zpěillěm převodu báze do čistého rozpouštědla tak dochází k zásadnímu znečištění Surového produktu reakce před destilaoí.Nevýhody tlvedeného postupu odstraňuje postup podle vynálczu spočívajicí v tom,...

Způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260441

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lohniský Jaroslav, Novotný Miroslav, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik, Glaser Vladimír

MPK: C01F 5/00

Značky: sloučenin, horečnatých, způsob, výroby, rozpustností, malou

Text:

...komplexu se dosahuje bezodpadové technologie. Dále dochází při výrobě sody k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosudznámým výrobním postupům ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličitanu sodného a kyselina obsahující aion príslušný k výrobě...