Archív za 1998 rok

Strana 32

Kozmetický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1737

Dátum: 04.02.1998

Autor: Nagyová Jitka

MPK: A61K 7/155, A61K 7/06

Značky: prostriedok, kozmetický

Text:

...so zmesi 1 hmotn. dielu jemne rozomletých fig a 0,5 hmotn. dielov včelieho medu. Zmiešaná zmes sa nechá mierne prevariť za stáleho premiešavania počas cca 10 minút do hustej polotekutej hmoty,ktorá sa ponechá voľne vychladnúť. Pri chladnuti dôjde k ztuhnutiu hmoty do voskovitej konzistencie, ktorá je konečným výrobkom, pripraveným na okamžitú aplikáciu, pri uchovaní v chlade na neskoršiu aplikáciu alebo na expedíciu.Takto získaný voskovitý...

Valček pásového dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1736

Dátum: 04.02.1998

Autor: Bouchal Milan

MPK: B65G 39/00

Značky: dopravníka, valček, pásového

Text:

...na upevnenie hriadeľa 4valčeka, ktorý je na svojich koncoch vybavený zárezmi il na upevnenie rámovej podpery lg pásového dopravnika. Na vonkajších stranách ložísk Q sú vložené labyrintové uzávery §, tvorené puzdrom âł a objímkou gg, vyrobené taktiež z plastických hmôt. Puzdro äl labyrintového uzáveru § je potom na vonkajšom obvode pevne opretéo predný kryt 6, ku ktorému je z vonkajšej strany priloženépoistné tesnenie 1, vyrobené zo...

Lietajúci dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1735

Dátum: 04.02.1998

Autor: Herceg Peter

MPK: B64C 27/00

Značky: prostriedok, dopravný, lietajúci

Text:

...zapadajú zuby pastorkov nepárnych kardanových hriadeľov.Výstupy z rozvodoviek sú usporiadané tak, že smer otáčania horných poloosi je opačný ako smer otáčania dolných poloosi.Smer otáčania párnych horných poloosi je opačný ako smer otáčania nepárnych horných poloosi a súčasne smer otáčania párnych dolných poloosi je opačný ako smer otáčania nepárnych dolných poloosi.K hlavným výhodám lietajúceho dopravného prostriedku podľa...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1734

Dátum: 04.02.1998

Autori: Vámoš Štefan, Kotrus Jozef, Vámoš Richard

MPK: B60R 25/00

Značky: zabezpečovacie, zariadenie

Text:

...sú prepojené so zemniacim výstupom. Druhý vývod druhého odporu je vyvedený na riadiaci vstup.Veľmi dôležitou podstatou technického riešenia je to, že zabezpečovacie zariadenie je odnímateľné najmä pri opustenímotorového vozidla a pri jeho zaparkovaní aj na dlhšie obdobie.Ďalšou podstatou technického riešenia je aj usporiadanie zabezpečovacieho zariadenia na plošnom spoji a prípadné jeho zakrytovaníe. Napokon podstatou riešenia je...

Zariadenie na pripevnenie tabuľky na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1733

Dátum: 04.02.1998

Autor: Marksteiner Heinz

MPK: B60R 13/10

Značky: zariadenie, pripevnenie, podklad, tabuľky

Text:

...možné.Predložené technické riešenie má za úlohu vytvorit prípravok na pripevnenie tabuľky na podklad, najmä na pripevnenie tabuľky s poznávacou značkou na motorové vozidlo, vyššie uvedeného druhu, pričom tento prípravok umožňuje pri3 jednoduchej a lacnej konštrukcii rýchlu a bezpečnú montáž tabuľky v daných miestach pripevnenia. Na riešenie tejto úlohy technické riešenie predpokladá, že spony, usporiadané prinajmenšom pozdĺž jednej...

Manipulačno-prepravný a nakladací vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1732

Dátum: 04.02.1998

Autor: Hruška Ivan

MPK: B66C 23/00

Značky: manipulačno-prepravný, nakládací, vozík

Text:

...žeriav na sklade guľatiny.Vozík má svoju prepravnú plochu, na ktorej prevezie 15 m 3 guľatiny do píly, kde ju vyloži priamo na vozíky rámovej píly,čím sa nahradia dopravníky, ktoré sú potrebná pri každej pilierskej výrobe.Vozík pri presunutí na koniec koľajovej dráhy za rámovú-a omietaciu pílu triedi rezivo podľa druhu na sklad reziva a pri expedícii nakladá na prepravné prostriedky, čím sa ušetrí další potrebný žeriav na sklade reziva,...

Nastavovacie zariadenie magnetického odporu magnetického obvodu v magnetickom ventile

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1731

Dátum: 04.02.1998

Autor: Capel Denis

MPK: G05D 16/20, F16K 31/06

Značky: obvodů, magnetickom, ventile, magnetického, odporu, zariadenie, nastavovacie

Text:

...konštrukcia tam znázorneného modulujúceho regulátora tlaku sa v zväčša zhoduje s konštrukciou staršieho prihláseného patentu DE195 15 286 A 1, takže tu môžeme vynechať podrobný opis činnosti. Regulátortlaku, podľa tohoto technického riešenia, na vytvorenie ovládacieho tlaku plynového ventilu, ktorý je ovládaný pomocou membrány, je východiskový tlak ovládacieho regulátora tlaku vyvolaný prostrednictvom elektromagnetického linéárneho...

Príručný zotierateľný atlas

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1730

Dátum: 04.02.1998

Autor: Sladký Vladimír

MPK: G09B 29/00

Značky: atlas, príručný, zotierateľný

Text:

...obr. laxonometrický pohľad na roztvorený priručný zotierateľný atlas, obr. 2 pôdorysný pohľad na jednotlivý mapový list atlasu a obr. 3 čiastočný rez mapovým listom z obr. 2 so znázornením jeho jedno tlivých vrstiev.Príručný zotierateľný atlas je tvorený minimálne dvoma obdľžnikovými mapovými listami 1, ktoré majú pozdľž jednej stranyvytvorenú perforáciu 2, pomocou ktorej sú vzájomne spojené krúžko vou vàzbou Q. Perforácia g môže byt podľa...

Sídlisková montovaná garáž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1729

Dátum: 04.02.1998

Autori: Kattoš Karol, Procházka Rudolf

MPK: E04H 6/04, E04H 6/02

Značky: sídlisková, garáž, montovaná

Text:

...slúžia tiež na prepravu konštrukčných dielov,z ktorých sa zmontuje dočasná stavba. Budova podľa tohotovynálezu je vhodná najmä na rýchle postavenie servisných staníc pre motorové vozidlá V odľahlých oblastiach alebo V oblastiach s extrémnymi klimatickými podmienkami, kde by postavenie klasických stavieb bolo problematické. Výhodným riešením je usporiadanie kontajnerov vo viacerých úrovniach nad sebou,pričom kontajnery jednotlivých poschodí...

Domáci digitálny dorozumievací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1728

Dátum: 04.02.1998

Autor: Krasula Milan

MPK: H04B 3/00

Značky: systém, domácí, dorozumievací, digitálny

Text:

...technického riešenia je v porovnanís doteraz známymi dorozumievacími systémami predovšetkým jed noduchost jeho prepojenia po dvojdrôtovej zbernici a s ňouspojená variabilnost systému (viac možností zapojenia a najmä rozšírenie systému o ďalšie účastnícke telefóny), jeho ľahká inštalácia a nenáročnost na servis. Tento dorozumievací systém je totiž napr. možné veľmi ľahko inštalovat všade tam, kde boli doteraz nainštalované aspoň zvončeky...

Reklamné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1727

Dátum: 04.02.1998

Autor: Patoprstý Marián

MPK: A47F 5/16, G09F 13/04, G09F 15/00...

Značky: reklamné, zariadenie

Text:

...16 g, druhej pravej zvislej výstuhy m tretej pravej zvislej výstuhy m, štvrtej pravej zvislej výstuhy , pričom na pravom rošte i je umiestnená pravá aktívna plocha za a na ľavom rošte-3 pozostávajúceho z vodorovných pozdĺžníkov, prvého ľavého vodorovného pozdĺžníka ga,druhého ľavého vodorovného pozdĺžníka i, tretieho ľavého vodorovného pozdĺžníka 1 štvrtého ľavého vodorovného pozdĺžníka gg a zvislých výstuh, prvej ľavej zvislej výstuhy lg...

Heterogénny katalyzátor kyselinami katalyzovaných reakcií a/alebo chemickotechnologických procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1726

Dátum: 04.02.1998

Autori: Komorová Eva, Jurečeková Emília, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Komora Ladislav, Dérer Tibor

MPK: B01J 23/00, B01J 21/00

Značky: kyselinami, chemickotechnologických, heterogénny, reakcií, procesov, katalyzátor, katalyzovaných

Text:

...sírová, síran amonný a heteropolykyselina. Kyselina trihytdrogénfosforečná a oxidy fosforu sú takisto použiteľné, ale sú málo stabilné za zvyčajnych podmienok aplikacie katalyzátora.Uvedeným acidifikačným činidlom sú aj vodorozpustné karboxy-lové kyseliny, ako aj ich amónne soli, ttajmä kyselina mravčia, šťavelovà a ich amónne soli.Hlavne z dôvodov nevnášania voľných kyselín s heterogennylm katalyzátorom do reakčného prostredia, vhodné...

Farmaceutická kompozícia na transfekciu nukleovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 281543

Dátum: 04.02.1998

Autori: Schwartz Bertrand, Scherman Daniel, Byk Gerardo

MPK: C12N 15/87, A61K 48/00

Značky: farmaceutická, kompozícia, kyseliny, nukleovej, transfekciu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná farmaceutická kompozícia vhodná na transfekciu nukleovej kyseliny, ktorej podstata spočíva v tom, že okrem uvedenej nukleovej kyseliny obsahuje aspoň jedno transfekčné činidlo a zlúčeninu pôsobiacu na úrovni kondenzácie uvedenej nukleovej kyseliny, pričom táto zlúčenina je celkom alebo čiastočne odvodená od histónu, nukleolínu, protamínu a/alebo niektorého z ich derivátov.

Skládka odpadov v terénnej depresii

Načítavanie...

Číslo patentu: 281529

Dátum: 04.02.1998

Autori: Bakoš Dušan, Franzenová Drahomíra

MPK: B65F 5/00, B65G 3/02

Značky: odpadov, terénnej, depresií, skládka

Zhrnutie / Anotácia:

Skládka je členená vo vertikálnej rovine tak, že prvé podlažie (1) je využívané na skládkovanie odpadov, ktorých toxicita v danej litológii podložia nevyžaduje väčšie stavebné a izolačné úpravy. Druhé podlažie (2) je izolované izolačnými prvkami v predpísanej zostave, prípadne doplnené o ekologickú ochranu sorbentom (8). Tvarovo stabilizujúci pružný efekt vnútorného priestoru skládky na druhom podlaží sa dosiahne kontaktným uložením starých...

Textúta pre polozmrazeného potravinárskeho výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281522

Dátum: 04.02.1998

Autor: Ferrero Pietro

MPK: A23G 3/00, A21D 13/08

Značky: výrobků, potravinářského, textúta, polozmrazeného

Zhrnutie / Anotácia:

Textúra umožňuje výrobu polozmrazených výrobkov (1) pozostávajúcich z puzdra vytvoreného z dvoch oblátkových polškrupín (2), ktoré obklopujú masu hydratovanej alebo podstatne hydratovanej krémovej náplne (3). Jadro z mäkkého karamelu (4) tvorí súčasť masy náplne a oblátková škrupina (2) je najvhodnejšie pokrytá vrstvou súvislého povlaku, napríklad založeného na čokoláde s možnosťou pridania sekaných orieškov či inej granulovanej látky.

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín a 2-chlór-6-[1-metyl-3-(trifluórmetyl)pyrazol-5-yloxy]pyridín ako medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 281492

Dátum: 04.02.1998

Autori: Roduit Jean-paul, Kalbermatten Georges

MPK: A01N 43/40, C07D 213/81, A01N 43/56...

Značky: 2-chlór-6-[1-metyl-3-(trifluórmetyl)pyrazol-5-yloxy]pyridín, karboxylových, spôsob, výroby, kyselin, arylamidov, heteroaromatických, medziprodukt

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín vzorca (I), kde je každé An dusík alebo CRn (n = 1 - 5), s pravidlom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík a že nie sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spojené R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od seba vodík, C1-4-alkyl alebo aryl, pričom jeden zo substituentov R1 až R5 je skupina vzorca -OR, v ktorej R je prípadne substituovaný aromatický alebo heteroaromatický zvyšok...

Kovový rúrkový prvok sopúchov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281381

Dátum: 04.02.1998

Autor: Zamboni Elio

MPK: F16L 27/08, F16L 47/04, F23J 13/04...

Značky: kovový, prvok, sopúchov, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový rúrkový prvok (10) sopúchov zahrnuje valcové rúrkové teleso s vopred daným priemerom. Rúrkový prvok je na svojom konci vybavený časťou (11), ktorá má o niečo väčší priemer, ako je prvý priemer. Okraj tejto časti (11) je ohnutý dovnútra a je vybavený množstvom radiálnych výrezov (12), ktoré umožňujú ohnutie tohto okraja. Každá klapka (13) nachádzajúca sa medzi dvoma radiálnymi výrezmi (12) je jednak ohnutá kolmo na pozdĺžnu os rúrky (10)...

Prostriedok na dávkovanie liečiva s riadenou produkciou in situ a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281224

Dátum: 04.02.1998

Autori: Rork Gerald, Pipkin James

MPK: A61K 9/36, A61K 9/32, A61K 9/24...

Značky: produkciou, spôsob, výroby, riadenou, prostriedok, dávkovanie, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na riadené dávkovanie účinnej zložky pozostáva z jadra obsahujúceho najmenej dve vrstvy, kde najmenej jedna vrstva obsahuje účinnú zložku a polymér, ktorý tvorí počas hydratácie mikroskopické guľôčky, a najmenej jedna vrstva obsahuje polymér, ktorý tvorí počas hydratácie mikroskopické gélové guľôčky a nepriepustného, nerozpustného povlaku, ktorý prilípa k jadru, obklopuje jadro a obsahuje otvory, ktoré poskytujú priestor na...

Antibakteriálny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281040

Dátum: 04.02.1998

Autori: Slávik Juraj, Surovec Ján, Jalovičiar Vladimír, Kabátová Viera

MPK: A01N 25/08, A01N 55/02

Značky: prípravok, antibakteriálny

Zhrnutie / Anotácia:

Antibakteriálny prípravok na báze striebra na anorganickom nosiči, s baktériostatickou až biocídnou účinnosťou pre široké spektrum mikroorganizmov, najmä do polymérov, vodou riediteľných a rozpúšťadlových systémov a organických systémov, je tvorený 1.10exp(-6) až 7,2 % hmotn. kovovým koloidným striebrom a 1,33.10exp(-6) až 15,67 % hmotn. najmenej jedným halogenidom strieborným zo skupiny zahŕňajúcej chlorid, bromid a jodid strieborný. Zvyšok do...

Purifikovaný a izolovaný polynukleotid, konštrukt na expresiu DNA, hostiteľská bunka, spôsob produkcie humánneho polypeptidu, polypeptidy, protilátky a hybridomálna bunková línia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281021

Dátum: 04.02.1998

Autori: Lockerbie Robert Owen, Kashishian Adam

MPK: C07K 16/42, C12N 1/15, C07K 16/00...

Značky: purifikovaný, humánneho, polypeptidů, polypeptidy, konštrukt, polynukleotid, expresiu, spôsob, hostiteľská, protilátky, bunková, produkcie, hybridomálna, izolovaný, buňka, línia

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný purifikovaný a izolovaný polynukleotid zvolený zo súboru zahrnujúceho a) DNA človeka, majúcu sekvenciu SEQ ID NO: 5, uvedený v opise a b) molekulu DNA, ktorá pri stringentných podmienkach hybridizuje s nekódujúcim reťazcom DNA podľa odstavca a). Ďalej je opísaná hostiteľská bunka transformovaná touto molekulou DNA a spôsob produkcie humánneho polypeptidu, kódovaného uvedeným polynukleotidom, zahrnujúci kultiváciu uvedenej bunky a...

Reťaz na prenos energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280981

Dátum: 04.02.1998

Autor: Blase Günter

MPK: F16G 13/16

Značky: energie, prenos, reťaz

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka reťaze na prenos energie na vedenie hadíc, káblov a podobne, ktorej reťazové články vykazujú medzi pevným a pohyblivým bodom pripojenia ľahkú, tenkostennú konštrukciu z dvoch reťazových lamiel (1, 2) a aspoň jednu spájajúcu priečku (3). Reťazové lamely (1 príp. 2) susediacich reťazových článkov, ktoré pomocou čapov (5) tvarovaných na lamele reťazového článku zapadnú do príslušných otvorov (6) v lamelách ďalšieho reťazového...

Spôsob výroby umelých sklenených vláknových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280945

Dátum: 04.02.1998

Autori: Grove-rasmussen Svend, Jensen Carsten

MPK: C03B 37/05

Značky: sklenených, vláknových, spôsob, výroby, umělých, výrobkov

Zhrnutie / Anotácia:

Chemicky vyrobené sklené vlákna sú zhotovované použitím kaskády rotorov (4, 5, 6, 7) z taveniny nalievanej na najvyššie umiestnený rotor (4), pričom tavenina má nízku viskozitu (nie viac ako 18 poise) pri 1400 °C a má na najvyššie umiestnenom rotore (4) viskozitu neprekračujúcu 10 poise, najvyššie umiestnený rotor má obvodovú rýchlosť zrýchľovacieho poľa aspoň 30 km/s2 a druhý rotor (5) je umiestnený tak, že má stred na priamke vedenej zo...

Pružiace závesné zariadenie bez hlavného pántu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280888

Dátum: 04.02.1998

Autori: Mueller Bruce, Rentsch Rudolf

MPK: B65D 47/08

Značky: hlavného, zariadenie, pántu, pružiace, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Záves zhotovený výhodne z plastu má dve spojovacie ramená (5.1, 5.2) usporiadané vo vzdialenosti (k1 a k2), ktoré spojujú prvá závesový diel (1) (teleso 1') a druhý závesový diel (2) (veko 2'). Každé spojovacie rameno (5.1, 5.2) má najmenej jeden pomerne pevný medzikus (4.1, 4.2) a spojovací element (7.1, 7.2), ktorý vykonáva uvoľňovací pohyb. Spojovací element (7.1, 7.2) vyčnieva pohyblivo z prvého závesného dielu (1) a z druhého závesného...

Jednoprúdový prietokomer

Načítavanie...

Číslo patentu: 280802

Dátum: 04.02.1998

Autor: Von Bertrab Olaf

MPK: G01F 1/06, G01F 1/08

Značky: jednoprúdový, prietokomer

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoprúdový prietokomer (10) obsahuje meraciu komoru (12) majúcu prvú a druhú koncovú stenu (14, 30), kolmé na os meracej komory a uložené vzájomne proti sebe, injektor (20) a ejektor (22) v spojení s uvedenou meracou komorou (12), turbínu majúcu väčší počet lopatiek (28), pričom dve po sebe nasledujúce lopatky zvierajú uhol beta, pričom najmenej jedna koncová stena je tvorená doskou vybavenou na jednej ploche (30a) n lúčovito usporiadanými...

Programovateľné priecestné zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280646

Dátum: 04.02.1998

Autor: Židek Martin

MPK: B61L 29/16, B61L 29/22, B61L 29/00...

Značky: zabezpečovacie, zariadenie, priecestné, programovatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Procesorom riadené priecestné zabezpečovacie zariadenie, spolupracujúce s blokom (8) vstupných povelov, s blokom (10) vonkajších prvkov, s blokom (9) napájania a eventuálne s blokom (11) indikačných prvkov, je určené na riadenie výstupných periférií, t. j. návestných svetiel výstražníkov, zvukovej výstrahy, závorových pohonov, návestných svetiel priecestníkov. Blok (8) vstupných povelov a blok (9) napájania sú napojené cez prvý vstupný blok (2)...

Vo vode rozpustný prášok cigórie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280441

Dátum: 04.02.1998

Autori: Loehmar Karl, Grimm Rudi

MPK: A23F 5/44, A23F 5/06

Značky: cigórie, spôsob, rozpustný, prášok, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vode rozpustný prášok cigórie z karamelizovaného extraktu prášku obsahuje 40 až 65 % inulínu, 4 až 10 % redukujúcich cukrov a menej než 5 % fruktózy plus glukózy a má farebnú hĺbku medzi 1,0 a 2,5. Vysušená cigória sa extrahuje vodou alebo sa koreň cigórie lisuje, extrakt sa vysuší a vzniknutý prášok sa karamelizuje v extrudéri pri teplote 180 °C až 250 °C počas zdržnej doby až do 5 minút, nakoniec sa ochladí a melie.

Samostrediace guľkové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 279442

Dátum: 14.01.1998

Autori: Pokojný Richard, Dubec Branislav, Imrišek Anton, Cyprich Jozef, Konárik Ľuboš

MPK: F16C 19/16, F16C 23/08

Značky: samostrediace, gulkové, ložisko

Zhrnutie / Anotácia:

Samostrediace guľkové ložisko je zložené z vysúvacej objímky, tenkého miskovitého radiálno-axiálneho vonkajšieho a vnútorného krúžku (1, 2), medzi ktorými je umiestnený rad guliek (3) vzájomne oddelených vodiacou klietkou (4), za ktorou je na vnútornom čele vonkajšieho krúžku (1) upevnené radiálne tesnenie (5), kde guľky (3) sú osadené vo vnútornom zahĺbení vonkajšieho krúžku (1) a na vonkajšom zahĺbení vnútorného krúžku (2), vo vnútornom...

Spôsob získavania naftochinónového pigmentu plumbagínu z rastlinnej in vitro kultúry Drosophyllum lusitanicum Link

Načítavanie...

Číslo patentu: 279371

Dátum: 14.01.1998

Autori: Blanárik Peter, Partlová Ivana, Gemeiner Peter, Nahálka Jozef

MPK: A01H 4/00, A61K 35/78

Značky: rastlinnej, kultury, naftochinónového, plumbagínu, drosophyllum, vitro, lusitanicum, získavania, pigmentů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania naftochinónového pigmentu plumbagínu z rastlinnej in vitro kultúry Drosophyllum lusitanicum Link. spočíva v tom, že z nodálnych segmentov sterilných rastlín Drosophyllum lusitanicum, L. sa na agarovom médiu s prídavkom auxínov pripravia kalusy, ktoré sa podrobia submerznej kultivácii na tekutom médiu s obsahom fytohormónov, pasážovaniu a po kultivácii na produkčnom médiu sa zo vzniknutej biomasy extrakciou organickým...

Podbíjačka koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278730

Dátum: 14.01.1998

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: podbíjačka, koľaje

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka (1) je vybavená zdvíhacím a vyrovnávacím agregátom (17) na zdvíhanie a stranové posúvanie koľaje (6) v oblasti výhybiek a križovatiek a má nástrojový rám, pojazdný po koľaji (6) prostredníctvom dvojíc kolies s vencami, a je spojená s rámom (2) stroja výškovo a stranovo prestaviteľne. Na nástrojovom ráme je pre každý koľajnicový pás usporiadané ako vyrovnávacie ústrojenstvo koleso s vencom a záchytné ústrojenstvo. Podbíjačka (1) je...

Elastická podložka zo silikónového elastoméru a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278729

Dátum: 14.01.1998

Autori: Lyobard René, Laurent Claude, Rostaing Paul

MPK: B21D 25/00, C08L 83/04

Značky: podložka, spôsob, výroby, elastická, elastomerů, silikónového

Zhrnutie / Anotácia:

Elastická podložka, tvoriaca matricu na vyťahovanie plechov, je vyrobená zo silikónového elastoméru s tvrdosťou Shore nižšou ako 40, výhodne nižšou ako 30. Silikónový elastomér obsahuje vnútri svojej zosieťovanej mriežky aspoň jedno zvláčňovadlo vybrané zo skupiny zahŕňajúcej organické uhľovodíkové a minerálne oleje, diorganopolysiloxánové oleje, organické zvláčňovadlá a zmesové polyméry organopolysiloxánov a diorganopolysiloxánov. Pri výrobe...

Prostriedok vo forme tabliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 278723

Dátum: 14.01.1998

Autor: Moore Earl Phillip

MPK: A01N 25/34, A01N 25/08

Značky: prostriedok, tabliet, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok vo forme tabliet obsahuje 20 až 75 % hmotn. pesticídu s teplotou topenia aspoň 100 °C a rozpustnosťou vo vode pri teplote 20 °C do 5 % hmotn. a 25 až 80 % hmotn. dodávacieho systému, ktorý pozostáva z radu doplnkových zložiek k pesticídu, ktorý sa skladá z 5 až 20 % hmotn. dvojsýtnej alebo trojsýtnej organickej karboxylovej organickej kyseliny alebo ich zmesi, 7 až 50 % hmotn. uhličitanu alebo hydrouhličitanu amónneho, alebo...

Biocídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278722

Dátum: 14.01.1998

Autori: Ito Keiichiro, Suzuki Kazumi, Nasu Rikuo, Nakajima Toshio, Ohshima Takeshi, Yoshimura Hideshi, Komyoji Terumasa

MPK: A01N 43/50

Značky: biocídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Biocídny prostriedok obsahujúci ako účinnú zložku imidazolový derivát všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená kyanoskupinu alebo zvyšok vzorca -CSNH2 a R2 a R3 predstavujú vždy atóm vodíka, atóm halogénu, kyanoskupinu, naftylovú skupinu, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka prípadne substituovanú jedným alebo niekoľkými atómami halogénov alebo fenylovými skupinami, alkenylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka prípadne substituovanú jedným...

Kompozícia na ochranu vírusu besnoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278719

Dátum: 14.01.1998

Autori: Vrzal Vladimír, Dedek Ladislav

MPK: A61K 47/42, A61K 39/205

Značky: vírusu, ochranu, besnoty, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na ochranu vírusu besnoty vo vakcíne na orálnu imunizáciu líšok obsahuje kryštalický kolagén, 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol, glutamát draselný, kyselinu etyléndiaminotetraoctovú a zvieracie inaktivované sérum bez protilátok proti vírusu besnoty v destilovanej vode. Bráni rýchlemu znižovaniu titra vírusu vo vakcíne po jej vyložení do voľnej prírody.

Integrovaný obvod na polovodičovom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 278712

Dátum: 14.01.1998

Autor: Salters Roelof Herman Willem

MPK: H01L 23/50, H01L 23/48

Značky: obvod, substráte, polovodičovom, integrovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Integrovaný obvod má skupinu prípojných plôšok (314, 316, 326, 328) na substráte (300) a skupinu vývodných kolíkov (5, 6, 7, 8). Prvá a druhá napájacia prípojná plôška (314, 316) sú uložené jedna vedľa druhej a rovnako prvý a druhý napájací kolík (6, 7) sú uložené vedľa seba. Prvý výstupný kolík (5) a druhý výstupný kolík (8) sú pripojené k zodpovedajúcej prvej a druhej výstupnej prípojnej plôške cez zodpovedajúce vodivé spojenie (330) a štvrté...

Indolylsubstituované pyroly, ich použitie ako terapeuticky účinných látok, spôsob a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278711

Dátum: 14.01.1998

Autori: Lawton Geoffrey, Davis Peter David, Hill Christopher Huw

MPK: A61K 31/40, C07D 403/04, C07D 403/14...

Značky: indolylsubstituované, látok, použitie, pyroly, výrobu, farmaceutické, prostriedky, medziprodukty, spôsob, terapeuticky, báze, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané indolylsubstituované pyroly všeobecného vzorca (I), kde R je H alebo OH R1 a R2 spoločne znamenajú -(CH2)n- a R7 je H alebo R1 a R7 spoločne znamenajú -(CH2)n- a R2 je H R3 je aryl alebo heteroaryl, jeden zo symbolov X a Y je O, druhý je O alebo (H, H), Z je CH alebo N a ostatné symboly majú význam uvedený v nároku 1, samotné a na použitie ako účinné látky, a tiež farmaceutické prostriedky na ich báze. Tieto pyroly sa pripravujú...

Spôsob výroby kopolymérov alfa-metylstyrénu s vinylovými monomérmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 278702

Dátum: 14.01.1998

Autori: Citovický Pavol, Pristačová Jana, Beniska Jozef, Štaudnerová Anna, Chrástová Viera

MPK: C08F 10/06, C08F 12/12, C08F 2/30...

Značky: spôsob, alfa-metylstyrenu, monomérmi, vinylovými, kopolymérov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokomolekulových kopolymérov alfa-metylstyrénu s metylmetakrylátom, akrylonitrilom a styrénom alebo blokových kopolymérov metylmeta-krylát-b-(metylmetakrylát/alfa-metylstyrén) alebo styrén-b-(styrén/alfa-metylstyrén) so zvýšenou termickou a svetelnou stabilitou. Polymerizácia prebieha v emulzii pri nízkych teplotách v systéme obsahujúcom aktivátor pozostávajúci z 0,06 až 0,15 hmotnostných dielov heptahydrátu síranu železnatého,...

Semikarbazóny a tiosemikarbazóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278689

Dátum: 14.01.1998

Autori: Anderson Richard James, Leippe Michael Mario

MPK: C07D 213/80, C07D 213/79, C07D 213/75...

Značky: tiosemikarbazóny, semikarbazóny

Zhrnutie / Anotácia:

Semikarbazóny a tiosemikarbazóny všeobecného vzorca (I), kde R je fenyl alebo heteroaromatický kruh vybraný zo skupiny zahŕňajúcej pyridyl, 2-pyridyl-N-oxid, 2-pyrazinyl-N-oxid, pyrimidinyl, pyrazinyl, 2-cinolinyl alebo 5-členný heteroaromatický kruh viazaný aspoň jedným svojím uhlíkovým atómom na skupinu CR3, vybraný zo skupiny zahŕňajúcej 2-, 3- alebo 4- tienyl, furyl, oxazolyl, pyrazolyl, tiazolyl, izotiazolyl alebo tiadiazolyl, pričom...

Kyselina 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo[7.2.0.03,8]-undek-2-én-2- karboxylová, spôsob jej výroby, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278688

Dátum: 14.01.1998

Autori: Donati Daniele, Perboni Alcide, Gaviraghi Giovanni, Andreotti Daniele, Rossi Tino, Carlesso Roberto, Tamburini Bruno, Bismara Claudio

MPK: C07D 477/00, C07F 7/18, A61K 31/40...

Značky: výroby, farmaceutický, použitie, kyselina, prostriedok, karboxylová, 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo[7.2.0.03,8]-undek-2-én-2, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo[7.2.0.03,8]undek-2-én-2- karboxylová, jej 4-substituované deriváty a jej soli, estery a solváty všeobecného vzorca (I), R1 znamená atóm vodíka alebo trialkylsilylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti ako ochrannú skupinu na hydroxylovej skupine, R2 znamená atóm vodíka alebo ochrannú skupinu na karboxylovej skupine, a to alylovú, benzylovú, p-nitrobenzylovú alebo tritylovú skupinu,...

Spôsob prípravy fruktozidov námeľových alkaloidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278685

Dátum: 14.01.1998

Autori: Křen Vladimír, Svatoš Aleš, Sajdl Přemysl, Flieger Miroslav

MPK: C12P 17/10, C12P 19/44, C12P 19/58...

Značky: přípravy, fruktozidov, spôsob, námelových, alkaloidov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy fruktozidov námeľových alkaloidov elymoklavínu, chanoklavínu, lyzergolu a DH-lyzergolu spočíva v tom, že sa na tieto námeľové alkaloidy pôsobí voľným alebo imobilizovaným mycéliom huby kmeňov Claviceps purpurea alebo Claviceps fusiformis v médiu s 50 až 100 g sacharózy/l a pH 5,8 až 7,0 obsahujúcom anorganické soli, napríklad dusičnan vápenatý, kyslý fosforečnan draselný, chlorid vápenatý, síran horečnatý, chlorid draselný,...

Meracie a triediace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1725

Dátum: 14.01.1998

Autori: Pacela Ivan, Krosner Karol, Genský Koloman

MPK: G01B 7/02

Značky: meracie, triediace, zariadenie

Text:

...možne určiť tolerančne pole. čo umožňuje a uľahčuje triedenie výrobkov do skupín presnosti. Honkretne riešenie umožňuje 1 až 20 galvanicky oddelenýchovladania podľa určeneho meracieho a triediaceho algoritnu. Jednotlivé údaje nameraných rozmerov súčiastok je možne štatisticky vyhodnocvať v počte, v čase, ako aj v triede presnosti a podNamerané údaje je možne spracovať vyšším riadiacim celkomprostredníctvom komunikačného výstupu kanála.Prehľad...