Archív za 1998 rok

Strana 3

Kolona pro kontaktování zrnitých hmot s kapalinami nebo plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260520

Dátum: 15.12.1998

Autor: Horčička Pavel

MPK: B01J 8/00

Značky: plyny, kolona, kapalinami, zrnitých, kontaktování

Text:

...čerpací komunikace v podélné ose kolony, což je podmínkou pro tento způsob jejího celkového řešení. Při cirkulaci kapalin nedochází k poruchám oběhu v důsledku zavzdušňování čerpacích cest.což vede k vyšší spolehlivosti a stabílitě vnitřního režimu kolony.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn příklad provedení kolony podle vynálezu. Na obr. 1 je zobrazen její půdorys, kdežto na obr. 2 je V řezu zobrazen nárys kolony.Kolona pro...

Otočná stanice, zejména dopravníků automatických obráběcích linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260519

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krejčí Miroslav, Dvořáček Jan

MPK: B23Q 7/00, B23Q 7/18

Značky: automatických, zejména, dopravníku, otočná, obráběcích, linek, stanice

Text:

...obrobků v pouze jednu osu otáčení. Tímto provedením se konstrukční uspořádání mechanismu slouĺioího k otáčeni obrobků podstatné zjednodušilo, čímž je i ekonomicky výhodnější. zjednodušením je současně posílena i funkční spolehlivost celé otočné stanice. Tím, že dosavadní oddělené dva pohyby při manipuluci s obrubkem se provádí pouze jedním pohybom,skrátil se i celkový manipulační čas.Příklad provedení vynálezu je vyobrazen na přiložených...

Zapojení pro zjišťování izolačního stavu potrubí uloženého v chráničce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260518

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel

MPK: G08C 21/00

Značky: zapojení, uloženého, potrubí, stavu, izolačního, chráničce, zjišťování

Text:

...do spodních i povrchových vod při poškození ropovodu a k požárům v důsledku úniku značného množství plynu z plynovodu.Tyto nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ve vzdálenosti od chráničky maximálně 10 km se mezi potrubí a pomocné uzemnění pripojí signální generátor a v propojovacím objektu chráničky se přípojuje postupně milivoltmetr mezi chráničku s potrubí, potrubí a pomocný zemnič a chráničku a pomocný...

Antivibrační stojan pro vrtací kladivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260517

Dátum: 15.12.1998

Autor: Švancar Miroslav

MPK: E21C 5/00

Značky: antivibrační, stojan, vrtací, kladivo

Text:

...V upevnění a počtu kol, ve způsobu upevněni a ovládání vlastního vrtacího zařízení a v neposledni ředě též umístěním pracovníka. který toto zařízení obsluhuje.Podstata vynálezu spočívá v tom, že pneumatické podpěra je otočné upevněna v silenblocich ke zdvojenému rámu, který je opatřen sklopnou zarážkou, otvory pro vsunutí čepu k aretaci pneumatické podpěry, přičemž mezi rámem a pneumatickou podpěrou je umistěna pružina a ovládání podpěry a...

Odvrstvovací roztok pro fotomechanickou reprodukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260516

Dátum: 15.12.1998

Autori: Huječek Milorád, Václavková Jitka, Pazúr Vilém

MPK: G03F 7/02

Značky: odvrstvovací, reprodukci, roztok, fotomechanickou

Text:

...a B, přičemž roztok B je nastabilní směs kyseliny fosforečné a peroxidu vodíku.Tuto směs nelze dlouhodobě skladovąt a proto si ji uživatelé připravuji sami až před použitím. Používaný způsob odvrstvování płináší do výzobniho procesu nároky časové, pracovní i ekonomické. Hlavni nevýhodou tohoto způsobu odvrstvování je skutečnost, že pro výrubu kartografických předloh a odvrstvení sitotlskovýoh forem je nepoužitelný.Uvedené nedostatky odstraňuje...

Moderační a absorpční deska pro neutrony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260515

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pipota Jiří, Broulík Jan

MPK: G21F 1/12

Značky: neutrony, deska, absorpční, moderační

Text:

...materiálem, který účinné zpomaluje neutrony a dostatečně odolává gama záření.Výhodou tohoto řešení je to, že moderační a absorpční deska podle vynálezu může přistejných nebo menších tlouštkách obsahovat větší množství absorbátoru neutronů než dosudznámé desky, čímž se dosáhne vyšší účinnosti při současném snížení měrné hmotnosti. Další výhodou je to, že takovouto desku lze použít i v korozních prostředích i v prostředí s vysokou úrovní...

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260514

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikoda Jiří, Fidler Jan

MPK: B01D 53/34, F23B 7/00

Značky: směs, hnědého, spalin, spalování, fluidní, odsířování, uhlí

Text:

...ke snižování rychlosti difuze oxidu siřičitého do částice oxidu vápenatého protisměrnou difuzí oxidu uhličitého. AČástečným řešením se jeví použít k odsiřování místo vápence přímo oxid vápenntý, jak je navrhováno včs. A 0 č. 230 126. Směs podle tohoto vynálezu umožňuje výrazně snížitpotřebný molárnl poměr Cas oproti použití vápence. zachycování oxidu siřičitého přímo pomocí oxidu vapenatého navíc nemá unximum v oblasti optimálních teplot...

Regulační ventil s proměnnou vodivostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260513

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Karel, Panoch Václav

MPK: F16K 31/02

Značky: vodivosti, proměnnou, ventil, regulační

Text:

...otvory pro průohod vodiclch kolíkñ lg R proti každé ůzké-straně táhln 3 jevytvofen podélný válcový otvor pro průohod tyčinky 33. Tyčinky lg jsou pevně spojeny s hornim jádrem 1. V dolním jádru Q a v pouzdru gg je kolmo k jejich podélné ose a rovnoběžně se širokou stranou táhla 3 vytvořen válcový otvor 5. V cele délce tohoto válcového otvoru g je do něj na každá široké straně táhla 3 tąk vložen jeden váleček A odpružený přitlačovací pružinou...

Zařízení pro montáž závěsů zavěšených mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260512

Dátum: 15.12.1998

Autori: Melka Ladislav, Spudil Miroslav

MPK: E01D 21/02, E01D 21/04

Značky: závěsu, montáž, mostů, zařízení, zavěšených

Text:

...uohyoeným ve zvedaoím rámu ł V neznázorněném trvíjesím ústrojí.Před zahájením montáže závěsů lp se zvedaoí rám ł a tím L nuntáĺní tíhlo 5 spustí do J zsvěsí na montážní táhla 1.své Aolní polohy lobr. l). Z.včsy Lg to pomocí poutacloh prvkůNapnutím montážního táhla 3 pomocí napínacího ústrojí 1 předem stanovenou napínací silou dojde ke zvednutí závěsu lg. Rozdíłná délka poutacích prvků 3 udržuje závěs lg v přímém směru, přičemž prověšení...

Patro kolon pro uskutečňování pochodů se stykem kapaliny a plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260511

Dátum: 15.12.1998

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/18

Značky: stykem, patro, uskutečňování, plynů, kolon, pochodů, kapaliny

Text:

...1 n 2, muläàä na každé patro gkolony ve zvoleném příkladě za dvou segmentu l se žlábky 5. smäřujíuĺus vo nátoku lg k přepadu lg pater 3. Patra l jsou připevněna ke stěně l kolony prontŕeąaichvím nosné konstrukce ll, na kterou dosedají příčné nosníky lg, upravené na boćních stranách segmentů l. Mezi jednotlivými patry 3 jsou upraveny přepadové plechy l. Jak je detailné znazorněno na obr. 3 a 4, skládají se aegmenty Q z jednotlivých äílců ve...

Moderační blok pro testování detektorů neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260510

Dátum: 15.12.1998

Autori: Húšťava Štefan, Pták Václav

MPK: G21K 5/10

Značky: neutronů, moderační, detektoru, testování

Text:

...bloku. Mezi podstatné výhody náleží i ochrana obsluhy před zářením, a to na úrovni, erovnetelné s úrovní záření od pozadí.Na připojenám výkresu je na obr. 1 nárys moderačního bloku a na obr. 2 půdorys moderačního bloku podle vynálczu, jak může být používán pro testování detektorů neutronů v jaderných elektrárnách. Jak je z tohoto výkresu zřejmě, sestává tento moderační blok především z nádoby l, která má dno lg, Š v jeho středu umístěnou...

Způsob krystalizace 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2- onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260509

Dátum: 15.12.1998

Autori: Budník Josef, Londýn Miroslav

MPK: C07D 243/16

Značky: 5-(2-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2h-1,4-benzodiazepin-2, způsob, krystalizace

Text:

...kvalitě takto čiitěné účinné látky odpovídá tep 1 otatání 169 až 172 °C, obsah 99 až 101,0 i (stanovení se provádí potenciometrickou titrací 0,1 N roztokom kyseliny chloristé za použití kombinované akelnć elektrody, přičemž analyzovaný vzorek se rozpustí v cca 20 ml kyseliny octové 100 apřidá se oca~ 50 ml anhydridu kyseliny ootové) a identifikace se provede pomocí tenkovratevně chromatoqrafie(TLC) na deskách ľertigplatten fy Merck s UV...

Závlahový postřikovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260508

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zdražil Karel

MPK: A01G 25/02

Značky: závlahový, postřikovač

Text:

...postřikovače podle vynálezu spočívají zejména v jeho jednoduchosti,apolehlivém provozu bez poruch, vyhovujícím dostřiku pri malém průtoku a V nízke ceně. Jinou jeho výhodou je jeho malá hmotnost, takže zpravidla není nutná žádná stabilizece ani na visutém potrubí. Nezanedbatelnou výhodou pak je konečně 1 to, že se tento závlahový postřikovač při provozu automaticky čietí.vynález bude dále podrobněji popsán podle přiložených výkresů,...

Způsob cirkulačního spalování a odsiřování nízkovýhřevného sirného uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260507

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikoda Jiří, Fidler Jan

MPK: B01D 53/00, F23B 7/00

Značky: sirného, cirkulačního, způsob, odsířování, uhlí, nízkovýhřevného, spalování

Text:

...ke shoření uhelné čâstioe o velikosti 0,02 mm je ooa 3 s, k vyhořsní uhelné částioe o velikost 0,2 mm je zapotřebí cca 20 s.Protože Veškerý popel a vápenné aditivum předávají své zjavné teplo se spalinami tepelnámu spotřebiči, dochází k meximálnímu využití entalpio paliva.Použití recyklu spalin jako zdroje sekundárního vzduchu do fluidní pískové spslovací vrstvy umožňuje bez energetických ztrát udržovat teplotu v této vrstvě v oblasti 850...

Třídič kusových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260506

Dátum: 15.12.1998

Autor: Žák Pavel

MPK: B07B 1/12

Značky: kusových, materiálů, třídič

Text:

...způeobených dopadajícím mate-. riálem dále oklepávána a zbavována chybné podeítné frakce. Při daném tvaru a geometrii uspořádání tyčí nedochází ke zpětnému postupu materiálu a tím k zahlcení třídicí plochy. Třídič je vhodný k třídění materiálu s malým podílem nadsítné frakce, kdy dosahuje maximální učim» nosti třídění. Je proto předurčen zejména k odtřičování cizích velkých předmětu hromadné dopravovaných materiálů, jako např. velkých...

Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C10C 1/06, C02F 1/26, C02F 1/40...

Značky: fenolové, oddělení, způsob, dehtu, olejů

Text:

...kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do...

Stejnosměrná mazací magnetická hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 260504

Dátum: 15.12.1998

Autori: Žabka Karel, Zedník Jan, Kocour Jaroslav

MPK: G11B 5/48

Značky: stejnosměrná, magnetická, mazací, hlava

Text:

...pásky, větší nároky na zastavěný prostor, nekompaktnost bloku magnetických hlav a to, že dotyk hlavy s měkkou neaktivní stranou pásky způsobuje velké opotřebování pásky.Uvedené nevýhody odstraňuje řešení, jehož podstata spočívá v tom, že magnetická páska se mechanicky dotýká čelní plochy mazací hlavy v místě mimo mazací štěrbinu, obvykle v oblasti C jádra. Takže v místě, kde magnetická páska prochází nad mazací štěrbinou, která se...

Kompenzační potrubní spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260503

Dátum: 15.12.1998

Autori: Myrta Zdeněk, Myrtová Helena

MPK: F16L 27/00, F16L 51/00

Značky: kompenzační, potrubní

Text:

...podélný řez kompenzačním potruhním spojem, obr. 2 částečný řez V beztlakovém stavu. Na obr. 3 je částečný řez při montážní teplotě za tlaku media a obr. 4 představuje částečný řez při maximální teplotě a minimální kompenzační déloe. Na obr. 5 je v částečném řezu nakreslen a situace při maximální teplotěv media s úkloným vychýlením a obr. 6 přestavuje částečně řez při jednostranném úhlovém vychý lení a osovém vyosení.Kompenzační potrubní...

Zapojení koncového členu ochranného ovládacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260502

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kaleta Rudolf, Waloszek Eduard, Vondrák František, Hudeczek Mečislav, Tesař Zdeněk

MPK: E21C 35/24

Značky: koncového, členu, zapojení, obvodů, ochranného, ovládacího

Text:

...E, k jejíž katodě je płipojen první odpor 31, jenž je připojen ke třetí svorce 3. K první svorce ł je připojen druhý odpor 32, k němuž jsou pripojeny kondenzátor g, třetí odpor 53 a řídící elektroda tyrlstoru gr Katoda tyristoru 2, druhé vývody třetího odporu 53 a kondenzátoru Q jsou pripojeny k sedmé svorce 1. Mezi první odpor 51 a třetí svorku 3 je přlpojen spínací kontakt § 7, relé § pfipojeného ke čtvrté a páté svorce A a §, který je...

Zařízení pro měření průtoku a množství nadojeného mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260501

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kubát Stanislav, Machálek Antonín, Kotrč Bohumír, Vegricht Jiří

MPK: G01F 13/00, A01J 7/00, G01F 1/86...

Značky: nadojeného, množství, měření, mléka, zařízení, průtoku

Text:

...gg opakovat program střídání doby T 2 a doby Tí tato řídící jednotkaV gâ přítok ukončuje přičemž regístrovala vyprazdňování měrné komory É. Program může být dáleřešen tak, že po ukončení doby T 3 a zastavení měření na základě informace hladinoměru 32 připočte zbylé množstvíľmléka v měrné komoře Q k dosud índikovanému nádoji indíkátoremzdroje gl a vydá přes řídící jednotku Q signály k vypuštění zbylého mléka z měrné komory Q a měření průtoku a...

Bezřetězová paletová kynárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 260500

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zehnal Jaroslav, Jelínek Josef, Šedivý Oldřich

MPK: A21C 13/00

Značky: kynárna, bezřetězová, paletová

Text:

...paletami. Palety jsou optatřeny ipojezdovými kolečký V levé části rámu je mlmístěn svislý Výtah A, 4který zabezpečuje çpsřesun palet jak mezi(jednotlivými predný, tj. svi-sle a vodorovné spolu s celým rámem, který je k tomuto wúčahu opatňan posuvnýzm táhlem pro pohybK pravé straně rámu s jednotlivými ,pantry přilěhál svislý výtah B, který zabezpečuje pohyb palet pouze svisle nahoru »a dolů o jedno jpatro. Spodní část výtoku B je spojena...

Indukční měnič kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260499

Dátum: 15.12.1998

Autor: Ledr Zdeněk

MPK: H02M 5/36

Značky: indukční, měnič, kmitočtu

Text:

...jehož kroužky 8 je připojeno sekundární vi.nutí tro-jfázového transformátoru 9 s od bočkamí, jehož primární vinutí je přlpojeno paralelné k prvnímu asynchroínnímu kroužkovému motoru 2 a kde první asyncbronní kroužkový motor 2. je přes první trojpólový spínač 4 připojen k trojtázové síti 5,přičemž druhý asynchrosnní kroužkový motor 7 je připojen přes druhý trojpólový spínač 1 l k síti 11 nízkeho kmitočtu. Trojfázový transformátor 9 je tak...

Průmyslový podtlakový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260498

Dátum: 15.12.1998

Autori: Albrecht Martin, Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: filtr, podtlakový, průmyslový

Text:

...dojde působením podtlaku uvnitř filtru k nasátí vzduchu z k-orýtka -dovnitř filtru na jeho zaprášenou stranu. estliže by se vyskytla netěsnost mezi těsnicím prvke-m a vnější boční stěnou .korýtka, .nebo mezi těsnicím prvkem a těsnicí manžetouvícekaipsové filtrační vložky, dojde üčinkem podtlaku v čisté části filtru k přisátí vzduchu z korýtka- dovmtř této čisté strany filtru. Množství přisátého okolního vzduchu v případě .netěsnosti je...

Nové amidy lysergové kyseliny a způsoby jejich výroby, jakož i terapeutické prostředky obsahující tyto sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260497

Dátum: 15.12.1998

Autori: Morgenstern Evelyn, Heidenbluth Karlheinz, Grawert Werner, Hempel Roland, Schmidt Joachim, Hoffmann Wolfgang, Rostock Angelika, Dauth Christoph, Glusa Erika, Bartsch Reni

MPK: C07D 457/06

Značky: prostředky, jakož, obsahující, amidy, jejich, lysergové, sloučeniny, terapeutické, kyseliny, nové, způsoby, výroby

Text:

...získané postupem podle vynálezu se výhodné ipřevándějí na adiční soli s kyselinami, které jsou přijatelné z fyzlologického hlediska. ako obvyklé kyseliny,které jsou ,přijatelné -z fyziologického hlediska přicházejí v úvahu napříkladVýroba» těchto adičních solí s kyselinami.se provádí o sobě známym způsobem smí.sením volné báze nebo r-oztoků této báze s odpovídající kyselinou nebo s jejími roztoky v organickêm rozpouštědle, například v...

Spojovací prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260496

Dátum: 15.12.1998

Autor: Borůvka Jiří

MPK: B23P 11/02

Značky: prvek, spojovací

Text:

...výhodné při spojování rozměrných součástí o vysoké hmotnosti, jako je např. převodov.ka a -poháněcí buben dálkově pásové dopravy, Na připojeném výkrese je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na ob 4rázkuje nárys SDOÍOVECÍÍIO prvku v podelném řezu. VSpojovací ,prvek je tvořen vnějším pouzIdrem 3 ,s vnitřní kuželovou plochou 5, které je svou vnější válcovou plochou 7 uloženo v osazení 6 náboje 1, a vnitřním pouzdrem 4 s...

Zařízení pro testování kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260495

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: G01R 31/02, G01R 31/08, G01R 31/00...

Značky: kabelů, testování, zařízení

Text:

...čítavče je spojen se vstupem druhého číhaňe, jehož výstupy jsou spojeny se VStUIpY demultiplexeru, vstupy komparätoru adres a indikačním obvodem adres.Výstupy demulitiplexeru jsou spojeny se vstupním konektorom testovaného kabelu,jehož výstupní konektor je spojen s datovými vstupy .multiplexeru Výstup multlplexeru je spojen se vstupním obvode-m testeru,jehož výstup je spojen se v-s-tupem R bistabiln-ího klojpného obvodu. Přitom výstup...

Zapojení kapacitního detektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260494

Dátum: 15.12.1998

Autori: Haupt Zdeněk, Kučera František

MPK: G01F 23/26

Značky: zapojení, kapacitního, detektoru

Text:

...4 je propojen s neinvertujícím vstupem druhého operačního zesilovače 10. Druhý operační Zesilovač 1 je frekvenčně kompenzován koinpenzačním kondenzátorem 18. Na výstup druhěiio operačniho. zesilovače 10 je na-pojena -omezující Zenerova dloda 11 v sérii s omezujicim odporem 12, který je vyveden na bázi prvního z dvojice v-ýkonových tranzistorů v Darlingtonově zapojení 13,kde em-itor posledního výkonového tranzistoru je propojen se zdířkou 21 v...

Nožový rám

Načítavanie...

Číslo patentu: 260493

Dátum: 15.12.1998

Autor: Válková Milena

MPK: A23L 1/025, B26D 1/00

Značky: nožový

Text:

...z nosníků uspořädán prestavitelné. jednotlivé čepy nosžového rámu jsou opatřeny zářezem. Do tohoto zařezu zasahuje ohebný profil svými konci.opatrením nosníků čepy -opäsanými ohebnými profily se umenšíl počet vzájemné pohyblivých součástí, rovněž se zmenšilia členitost takto řešeného možovélmo rámu, cožpodstatné zlepší hygienu zařízení pro krájení, které bude tímto podle vynálezu vybaveno. vytvoření zářezů v čepech pro zaklesnutí konců...

Zapojení pro měření proudů v izolaci statorového vinutí elektrických strojů chlazených vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260492

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vlnař František, Mrázek Josef

MPK: G01R 31/02

Značky: proudu, statorového, chlazených, strojů, vodou, izolaci, vinutí, zapojení, elektrických, měření

Text:

...chladící vody, o hodnotě RS. První vstupní svorka 9 měřiče 8 proudu je spojena s armaxturou 14 rozvodu chladící vody.Podmínkou přesné-ho měření .při zapojení podleobr. 1 je, aby svodový odpor R vodních trubic byl alespoň 10 Ukrát větší, nežli vstupní odpor měřiče 8 proudu.Na obr. 2 je zapojení vcelku stejně jako na obr. 1 až .na to, že první vstupní svorka 9 měřiče B proudu je přes druhý zdroj 17 stejnosměrného napětí spojena s armaturou 14...

Zapojení pro regulaci procesu u zařízení se dvěma či více vakuovými nádobami pro chemicko-tepelné zpracování, zejména pro iontvou nitridaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 260491

Dátum: 15.12.1998

Autori: Routnerová Blanka, Exner Milan, Michna Vladimír, Jakeš Jan, Routner Petr, Rybář Oldřich

MPK: C23C 14/34

Značky: dvěma, nádobami, nitridaci, více, vakuovými, zařízení, iontvou, zpracování, zapojení, procesu, chemicko-tepelné, zejména, regulaci

Text:

...snímači propoje-ni 17. Přívod elektrického proudu na horní katodu 18 nelbo spodní katodu 19 je proveden přes přepínací skříňku 14, propojenou s regulačním panelom 4, napájeným přes tyrístorový uvsměrňovač 3 z transformátoru 2.Na obr. 1 není ,podrobně znázorněno vzajemné propojení elektríckými vodiči, protože by tím byl obraz 1 nepřehledný. Vakuový systém 5 je na vakuovou nádobu 1 naípojen po-trunbím, které je na vakuovou měrku 2 U...

Hliníkové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260490

Dátum: 15.12.1998

Autori: Sýkora Jiří, Vorlík Petr, Charvát Ivo

MPK: B01F 7/16

Značky: hliníkové, míchadlo

Text:

...obrázku. Ocelový hřídel míchadla sestava z části 1 zhotovené z nerezové oceli a z části 2 zhotovené z uhlíkově oceli. Dbě části hřídele jsou spolu sv-ařeny .a hřídel je příslušně opracován. Horní4 část hřídele je uk-ončena osazením s drážkou pro pero k nasouvání .hnacího kola. V části 2 hřídele z uhlíkové oceli jsou zhoto.veny dv-ě podélné drážky 5. Na hřídel je nasazena hliníková trubka 3..Pevrněho spojení trubky 3 s hřídelem je...

Výšemolekulární změkčovadlo pro poly/vinylchlorid/ a jeho kopolymery na bázi oligoesterů ftalátového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260489

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vogel Tomáš, Kruliš Zdeněk, Binko Jan, Kubánek Vladimír, Doležal Vladimír, Sojáková Ladislava, Hudeček Slavko

MPK: C08L 27/06

Značky: bázi, oligoesterů, kopolymery, na, výšemolekulární, ftalátového, změkčovadlo

Text:

...další vlastnosti změkrčovadla, k tepelné stabilizačnímu účinku na plastifikovanou směs s PVC.Tepelné stabilizační účinek při použitíkombinace výšemolekulárního změkčovadla, připraveného dle vynálezu, s nízkomolekulární pryskyřicí až -v plastifikovainé směsi, je rovněž zcela neočekávaný, nebot se i zde projeví vzájomný účinek V důsledku dodatečné modifikace in situ. Tato tepelná stabilizace byla sledována jednak usanční metodou dle britské...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260488

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01F 11/00, C09D 5/08, C01B 25/38...

Značky: stabilní, termicky, pigment, antikorozní

Text:

...navrhované k použití jako antikorozní pigmenty cyklo-tetraďosíorečnany některých dvojmocných kovů (m. j. i vápníkuj odstraňují většinu nedostatků uv.edených pro jednoduché fosľorečnany i pro vyšší lineární fosforečnany. jsou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání vápenatý produkt do 900 CL Nad touto teplotou se však rozkládají.Cyklo-tetrafosforečnany jsou také chemicky velice stabilní, -s velmi malou rozpustností ve vodných...

Antikorozní termicky stabilní pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 260487

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01F 5/00, C01B 25/38...

Značky: termicky, stabilní, antikorozní, pigment

Text:

...do präšk-ové - pigmentové podoby i dispergace do nátěrové či jiné hmoty.Nejnověji navrhované k použití jako aantikorozní pigmenty cyklo-tetrafosforečnany některých .dvojmocných kovů (mj. i hořčíku odstraňují většinu nedostatků uvedených pro jednoducbé fosforečneny i pro vyšší lineární fosforečnany. sou termicky velmi stabilní až do teploty svého tání hořečnatý .produkt do 1160 °C. Nad .toutoteplotou se však rozkladají....

Zapojení dynamické logické sondy ECL s pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260486

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zajíc Miroslav

MPK: H03K 5/04

Značky: dynamické, pamětí, logické, zapojení, sondy

Text:

...»navzájom spojeny a přes spínač 5 a pátý rezistor R 3 jsou připojeny na svorku 2 napájecího napětí.Při příchodu impulsu log 1 .na vstup sondy se kiopný obvod KDz překlopí do log 1. Tím se na inverzním výstupu 3 objeví log. O a přes rezistor R 5 se začne vybíjet kondenzátor C 2. Na vstupu R 2 se se zpožděním objeví log. 0 a klnopný obvod (02 se vynuluje. Tím je za-jištěno prodloužení vstupního impulsu na dobu, potřebnou pro optickou...

Způsob výroby alkythioalkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260485

Dátum: 15.12.1998

Autori: Svoboda Jiří, Londýn Miroslav, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C07C 149/18

Značky: alkythioalkanolů, výroby, způsob

Text:

...práce výhodný. Další analogické postupy chrání napr. patentní spisy Ger. Offen 2 108 902 Japan. Ko-kai 72, 34,217.Způsob podle vynálezu navazuje V pozitív.nim smyslu -na známý stav techniky. Podstata vynálezu spočíva na reakci sodné soli valkanthíolu, çpripravené in situ ze známé vi-z Org. Synth. Coll. Vol II, 411 /1943/ isothiourozniové soli obecného vzorce Il Nv kde R má shora uvedený význam, působeníjm-ąalkoholátu sodného v...

Distanční vložka velkých kulových drah, zejména u velkostrojů povrchových dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260484

Dátum: 15.12.1998

Autor: Láncoš Jozef

MPK: E02F 9/12, F16C 33/38

Značky: velkostrojů, vložka, kulových, dráh, povrchových, dolů, veľkých, distanční, zejména

Text:

...válcového pláště. Podstatou vynálezu je, že uprostřed válcoveho piáště je připevněna kruhové deska,k níž je z boku uchycena .nejméně jedna výztužná deska. V ose v-álcového pláště je v kruhové desce i výztužné desce v-ytvořen otvor, v němž je otočné uložena distanční kulička.Výhodou distančoní vložky podle vynálezu je to, že smykové tření koulí o klec je převeden-o na valivé s dista-nční kuličkou. Také je výhodou automatické...

Způsob výroby plastické modelovací hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260483

Dátum: 15.12.1998

Autor: Prochazka Josef

MPK: C08J 3/00

Značky: hmoty, způsob, výroby, modelovací, plastické

Text:

...mákladné a prodražují tím i proces výroby modelovací hmoty.Tyto nevýhody odstraňuje způsob výroby plastické modelovací hmoty podle vynálezu,jehož podstatou je to, že promichaná polosuchá směs se přímo dávkuje do základního spotřebitelskéhct obalu sáčku, misky, kelímku, plechovky apod., v němž se zhutňuje, solvatuje a formuje, a to působením tvářecího tlaku o velikosti 20 až 200 kPa,po dobu 15 až 90 .s, přičemž toto působení tvářecího...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260482

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Skopalík Jiří, Benda Ivo, Sýkora Stanislav, Novák Jaroslav, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C05B 7/00

Značky: zbytků, způsob, obsahujících, pevných, fosfor, zpracování

Text:

...že se zužltkuje pro výživu rostlin fosfo-r, který je obsažen v pevných zbytcíc.h odpadajících při výrobě čistých vo-dorozpustxných fosforečných solí z extrakční kyseliny trihydro-genfosforečné.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje .se například tak, že vlhké nepromyté .nebo částečně promytě zbytky se uvedou v rotačním bubauu do styku s pohybujícími se pevnými částicemi, například dolomitu...

Způsob zpracování pevných zbytků obsahujících fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260481

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benda Ivo, Glaser Vladimír, Novák Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Sýkora Stanislav

MPK: C05B 7/00

Značky: obsahujících, fosfor, zpracování, pevných, zbytků, způsob

Text:

...výroby podle vynálezu spočívá v- tom, že se zužitkuje pro výživu rostlin fosfor, který je obsažen v pevných zbytcích, odpadajícich při výrobě čistých vodorozlpustných ÍOSÍOFEČlIIÝCh solí z extrakční kyseliny trinydrogenfostorečné.Výroba může být kontinuální, dískontinuální .nebo kombinace obou těchto způsobů. Postupuje se například tak, že vlhké nepromyté nebo částečně promyté zbytky se smísí v homogenizátoru s expandovaným perlitem, vysuší...