Archív za 1998 rok

Strana 28

Vakcíny obsahujúce živý vírus PRRS s nízkou patogenitou a spôsoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281024

Dátum: 06.05.1998

Autor: Joo Han Soo

MPK: G01N 33/06, A61K 39/155

Značky: přípravy, patogenitou, živý, vakcíny, nízkou, virus, spôsoby, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané živé alebo modifikované živé PRRS vakcíny na podanie prasatám, ktoré majú nízku virulenciu a vytvárajú účinnú imunitu proti PRRS. Preferované vakcíny obsahujú izoláty vírusu, ktoré majú priemerný priemer plaku menší než asi 2 mm a majú nízku patogenitu. Preferovaná vakcína obsahuje kmeň s malým priemerom plaku, ATCC prírastkové č. VR 2509. Vakcíny môžu byť podané chovným samiciam alebo mladým prasniciam a odstaveným prasiatkam a sú...

Spôsob prenosu správ v rádiovom vyhľadávacom systéme a kombinácia rádiotelefónu a prijímača rádiového vyhľadávacieho systému na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280994

Dátum: 06.05.1998

Autor: Davis Walter Lee

MPK: H04M 11/00

Značky: přenosu, kombinácia, systému, vyhľadávacom, rádiovom, rádiotelefónu, vykonávanie, vyhľadávacieho, radiového, správ, spôsobu, tohto, prijímača, spôsob, systéme

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob je založený na tom, že sa prijme obsah správy od pôvodcu správy a určí sa, či si pôvodca správy želá signál spätného potvrdenia ako ohlas na prijatie obsahu správy prijímačom rádiového vyhľadávacieho systému. Potom sa označí obsah správy ako označená správa požadujúca signál spätného potvrdenia po prijatí, ak si pôvodca správy želá signál spätného potvrdenia, a označená správa sa prenesie ku kombinácii rádiotelefónu a prijímača rádiového...

Spôsob výroby 7-aminodesacetoxycefalosporánovej kyseliny pôsobením expandázy na penicilín G

Načítavanie...

Číslo patentu: 280539

Dátum: 06.05.1998

Autori: Schipper Dirk, Vollebregt Adrianus Wilhelmus Hermanus, Koekman Bertus Pieter, Bovenberg Roelof Ary Lans

MPK: C12N 15/52, C12P 35/00

Značky: 7-aminodesacetoxycefalosporánovej, spôsob, expandázy, výroby, penicilin, pôsobením, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy a izolácie 7-aminodesacetoxycefalosporánovej kyseliny (7-ADCA) sa uskutočňuje pomocou enzymatického pôsobenia na rozšírenie kruhu penicilínu G použitím Penicillium chrysogenum transformovanej bunkovej línie exprimujúcej expandázu.

Spôsob prenosu správ v rádiovom vyhľadávacom systéme a prijímač selektívneho volania na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280489

Dátum: 06.05.1998

Autor: Davis Walter Lee

MPK: H04B 7/26

Značky: volania, selektívneho, rádiovom, tohto, vyhľadávacom, přenosu, správ, přijímač, spôsobu, spôsob, vykonávanie, systéme

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob obsahuje kroky prijatia obsahu správy, určenie, či obsah správy obsahuje informáciu dlhšiu ako je vopred určená dĺžka správy, uloženie obsahu správy do pamäťového zariadenia, ak je tento obsah správy dlhší ako vopred určená dĺžka správy a prenos vopred určenej správy do prijímača rádiového vyhľadávacieho systému prostredníctvom prvej komunikačnej cesty, kedy vopred určená správa indikuje, že obsah správy je uložený v pamäťovom zariadení....

Závitorezná skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280391

Dátum: 06.05.1998

Autor: Schulte Helmut

MPK: F16B 25/04

Značky: skrutka, závitořezná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka závitoreznej skrutky s vrcholom na päte závitového drieku a so závitom skrutky do dreva. Technickým problémom je také uspôsobenie frézovacieho profilu, aby bol zhotovený čo najviac nosný protizávit. Pozdĺž axiálnej priamky sú z chodov závitov vyrezané frézovacie profily (7, 71, 72). Frézovacie profily sa s pribúdajúcou vzdialenosťou od päty zmenšujú a niektoré chody závitu na čelnom konci závitového drieku sú bez frézovacích...

Polvlnová dipólová anténa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280107

Dátum: 06.05.1998

Autor: Piole Philippe

MPK: H01Q 9/16

Značky: anténa, dipólová, polvlnová

Zhrnutie / Anotácia:

Smerová anténa (A) s malou veľkosťou na vysielanie v pásme FM je vybavená napájaným vyžarujúcim zdrojom (1) typu polvlnového dipólu a nenapájaným vyžarujúcim zdrojom (2). Nenapájaný zdroj (2) sa skladá z aspoň jedného podlhovastého vodiča (21, 22) usporiadaného v pozdĺžnej osi (H1-H1, H2-H2) a pretínajúceho pozdĺžnu os (D-D) napájaného zdroja (1). Dĺžky napájaného zdroja (1) a podlhovastého vodiča (21, 22), práve tak, ako ich vzájomné pozície...

Univerzálna modulárna vodiaca lišta na dosky s plošnými spojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280105

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kurrer Siegfried, Billenstein Ernst, Körber Werner, Schaffer Kurt-michael

MPK: H05K 7/14

Značky: univerzálna, plošnými, vodiaca, spojmi, modulárna, lišta, dosky

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiaca lišta, slúžiaca na držanie zásuvných stavebných skupín v držiaku stavebných skupín, má nosnú lištu (TS) prispôsobenú dĺžke zásuvnej stavebnej skupiny, dve koncové časti (K), ktoré majú spojovaciu oblasť (KP) na spojenie s jedným koncom (ES) nosnej lišty (TS) a na hornej strane majú vždy jednu vodiacu drážku (FN FN1, FN2, FN3) na uloženie hrany zásuvnej skupiny. Segmentové časti (FSn) drážky majú na hornej strane vodiaci segment (FNn)...

Priamočiary hydromotor na prenos hydrostatickej energie na ďalší hydraulický prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279999

Dátum: 06.05.1998

Autor: Vallo Július

MPK: F15B 15/26, F15B 15/08

Značky: hydrostatickej, prvok, prenos, energie, další, hydromotor, hydraulický, priamočiary

Zhrnutie / Anotácia:

Priamočiary hydromotor na prenos hydrostatickej energie na ďalší hydraulický prvok, najmä na ďalší priamočiary hydromotor, je zložený z valca (1) a piesta (2) s piestnicou (17). Na valci (1) je vytvorený bočný prívod (7) a dno (8) s prívodom (6). Vo valci (1) je upevnená skrutka (10). V pieste (2) s piestnicou (17) je pohyblivo uložené otváracie teleso (3) s otvormi (16) dotlačené do sedla (11) pružinou (9). Pružina (9) je stlačená medzi...

Způsob marinování zmrazených ryb

Načítavanie...

Číslo patentu: 263253

Dátum: 11.04.1998

Autor: Vavrys Jaroslav

MPK: A22C 25/06, A22C 25/00

Značky: zmrazených, způsob, marinování

Text:

...po dobu alespoň 70 h při teplotě 5 až 12 °C.Rozmrazováním rybí suroviny přímo v marínovacím nálevu se docíli úspory pitné vody,páry, zjednodušeni pracovních operací, zhodnocení rybí suroviny, jakož í zvýšení jakosti vymarinované suroviny a maximální zajištění hygieny při rozmrazování. Marinovací proces se zkracuje minimálně o 10 hodin. Příznívě je ovlivněno i klima marinovací místnosti a ziskány prostory dříve určené k...

Spôsob termálnej a/alebo katalytickej dekompozície a/alebo depolymerizácie nízkohodnotných organických látok a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279397

Dátum: 08.04.1998

Autor: Maďar Ivan

MPK: C08J 11/10, C08F 8/50, C08B 17/00...

Značky: tohoto, depolymerizácie, nízkohodnotných, dekompozície, organických, vykonávanie, spôsobu, látok, spôsob, katalytickej, zariadenie, termálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že sa nízkohodnotné organické látky podrobia pri teplote 150 °C až 700 °C a tlaku 0,1 MPa až 2,5 MPa pôsobeniu pohyblivého lôžka pevných častíc látky vykonávajúcich vírivý pohyb, pričom pevné častice látky tvoriace pohyblivé lôžko sa dostávajú do vírivého pohybu intenzívnym miešaním. Zariadenie je tvorené reakčnou komorou (1) s rotačným mechanizmom (2), kde rotačný mechanizmus (2) umiestnený otáčateľne v čelách...

Pec na kalcináciu tuhých, práškovitých surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278940

Dátum: 08.04.1998

Autori: Jorget Serge, Niel Philippe, Decuyper Francis

MPK: B65G 53/42, F27B 15/00

Značky: surovin, kalcináciu, práškovitých, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na kalcináciu tuhých, práškovitých surovín je vybavená zariadením na rozdeľovanie surovín do pece, ktoré sa skladá z prstencovej komory (32) s vertikálnou alebo takmer vertikálnou osou, ktorá je na svojom hornom konci uzatvorená. Prierez prstencovej komory (32) kolmo na os má v hornej časti konštantnú plochu, ktorá sa progresívne zmenšuje k dolnému koncu, kde je vybavená medzikruhovým výstupným otvorom (28), pričom prívodné potrubie (40)...

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278936

Dátum: 08.04.1998

Autori: Ottenschläger Erich, Kepplinger Werner

MPK: C22B 5/16, C22B 5/10

Značky: kovových, spôsob, zariadenie, spôsobu, zliatin, kovov, získavania, vykonávanie, případně, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, najmä ferozliatin, pri ktorom sa redukujú oxidy kovov v redukčnej zóne vytvorenej z vrstvy uhlia, ktorou prúdi redukčný plyn. Kusový oxidický vsádzkový materiál sa za pôsobenia tiaže vedie vrstvou uhlia pozostávajúcou z troch pevných vrstiev A, B, C, pričom najspodnejšia vrstva A, kryjúca roztavenú zmes kovu a trosky, je vytvorená z odplyneného uhlia. Do strednej vrstvy B sa zavádza kyslík...

Kryštalický dietanolát kyseliny etopozid-4′-fosforečnej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278935

Dátum: 08.04.1998

Autor: Favreau Denis

MPK: C07H 17/04, A61K 31/70

Značky: kyseliny, spôsob, etopozid-4'-fosforečnej, krystalický, přípravy, dietanolát

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalický dietanolát kyseliny etopozid-4'-fosforečnej vzorca (III) je látka vhodná na prípravu antikarcinogénnych prípravkov, pretože sa vyznačuje neobyčajnou stálosťou. Je tiež opísaný spôsob jeho prípravy.

Krúživý drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278934

Dátum: 08.04.1998

Autori: Napier Robert Charles, Carley Peter Michael, Stokes James Reginald, Finley David Anthony John

MPK: B02C 2/04

Značky: krúživý, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Krúživý drvič obsahuje misu (13) s komorou (15), hrdlo (38) s vnútornou obvodovou stenou (39) nadväzujúce na vstupnú komoru (15), výstupný otvor (27), drviacu hlavicu (17) s horným čelom (33), spodným čelom (35) a s drviacim pracovným povrchom (37), medzi ktorým a vnútornou obvodovou stenou (39) hrdla (38) je vymedzená prstencová štrbina (41), kde sa hrdlo (38) v smere osi (AC) misy (13) rozširuje smerom k výstupnému otvoru (27) alebo nanajvýš...

Zariadenie na spájanie dvoch okrajov pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278933

Dátum: 08.04.1998

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 5/07, B65D 63/02, F16B 2/08...

Značky: okrajov, zariadenie, dvoch, pásov, spájanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zariadenia spočíva v tom, že z prvého okraja (33) prvého pásu (31) vyčnievajúci aspoň jeden spojovací prvok (39) zapadá do vybrania (43) v druhom okraji (37) druhého pásu (35). Súčasne aspoň jeden výstupok (47, 49) vyčnievajúci z prvého okraja (33) prvého pásu (31) v smere časti spojovacieho prvku (39), ktorá zapadá do vybrania (43) v druhom okraji (37) druhého pásu (35), a je bočne oddelený od spojovacieho prvku (39), dosadá do výrezu...

Pyrolové deriváty, insekticídny a akaricídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278926

Dátum: 08.04.1998

Autori: Kwiatkowski Patricia, Cramp Susan, Outcalt Russel, Timmons Philip, Lopes Anibal, Sinodis David, Cain Paul

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36

Značky: použitie, deriváty, insekticídny, prostriedok, akaricídny, pyrolové, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrolové deriváty všeobecného vzorca (I), kde X je halogén, tiokyanato-, alkyltio-, alkylsulfinylová, alkylsulfonylová, halogénalkyltio-, halogénalkylsulfinylová, kyano- alebo halogénalkylsulfonylová skupina, R1 je vodík, halogén, alkyltio-, alkylsulfinylová, alkylsulfonylová, amino-, alkylkarbonylamino-, halogénalkylkarbonylamino- alebo alkyltioalkylidéniminoskupina, R2 je vodík, halogén, kyano-, alkylová, halogénalkylová alebo...

3-Amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny, spôsob potláčania nežiaducej vegetácie s ich pomocou a herbicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278924

Dátum: 08.04.1998

Autor: Knudsen Christopher Glade

MPK: A01N 41/10, A01N 43/78, A01N 35/06...

Značky: 3-amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny, pomocou, potláčania, herbicídne, nežiaducej, báze, spôsob, prostriedky, vegetácie

Zhrnutie / Anotácia:

3-Amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsob potláčania nežiaducej vegetácie s ich použitím a herbicídne prostriedky na ich báze.

Vtáčí repelentný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278915

Dátum: 08.04.1998

Autori: Greig-smith Peter William, Wilson Michael Frank

MPK: A01N 37/14, A01N 31/04, A01N 35/02...

Značky: vtáčí, repelentný, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Vtáčí repelentný prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje aspoň jednu zlúčeninu vybranú zo súboru zahŕňajúceho a) zlúčeninu všeobecného vzorca (I), kde X1 a X5 sú každý navzájom nezávisle zvolený zo súboru zahŕňajúceho atóm vodíka a alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, atóm halogénu, a alkylové skupiny s 1 až 4 atómami uhlíka substituované halogénom, X2, X3 a X4 sú každý navzájom nezávisle zvolený zo súboru zahŕňajúceho atóm vodíka a...

Deriváty 2-imino-3-heterocyklylalkylbenzotiazolínu, spôsob ich výroby a farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278908

Dátum: 08.04.1998

Autori: Jimonet Patrick, Le Blevec Joseph, Nemecek Conception

MPK: C07D 417/04, C07D 277/82, A61K 31/425...

Značky: obsahuje, 2-imino-3-heterocyklylalkylbenzotiazolínu, farmaceutický, prípravok, zlúčeniny, výroby, tieto, ktorý, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), v ktorých R1 znamená 1-piperazinylovú skupinu, 1,2,3,6-tetrahydro-1-pyridylovú skupinu alebo piperidinoskupinu, pričom všetky tieto skupiny sú prípadne ďalej substituované substituentmi definovanými v opisnej časti, R2 znamená polyfluóralkoxyskupinu a n znamená číslo 2 alebo 3, ako aj ich adičné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami. Ďalej sa opisuje spôsob výroby týchto zlúčenín a ich použitie ako...

Spôsob prípravy N-(1-metoxyprop-2-yl)-2,4-dimetyl-3-aminotiofénu a východisková látka na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278907

Dátum: 08.04.1998

Autor: Fünfschilling Peter

MPK: C07D 333/32, C07D 333/36

Značky: látka, spôsob, přípravy, n-(1-metoxyprop-2-yl)-2,4-dimetyl-3-aminotiofénu, přípravu, východisková

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-(1-metoxyprop-2-yl)-2,4-dimetyl-3-aminotiofénu reakciou 2,4-dimetyl-2,3-dihydrotiofén-3-onu s 1-metoxy-2-propylamínom.

Bezpečnostné spínacie zariadenie zdvíhacieho ústrojenstva s vyklápaním alebo vyklápacieho ústrojenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 278898

Dátum: 08.04.1998

Autor: Pieperhoff Hans Joachim

MPK: B65F 3/04

Značky: zariadenie, zdvíhacieho, ústrojenstva, vyklápacieho, bezpečnostné, vyklápaním, spínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné spínacie zariadenie pozostáva zo spínacieho zariadenia (210), medzi ktorým a zdrojom (23) prúdu je usporiadaný aspoň jeden núdzový spínač (1a, 2a) zastavenia, ktorý je zapojený do série s núdzovým spínačom (1, 2), a zo spoločného automatického riadiaceho zariadenia (30), ktoré je elektricky spojené s ovládacími kontaktmi alebo spínačmi (11, 16), ktoré sú pripojené na prúdový kontrolný obvod (25), ktorý je spojený jednako so...

Spôsob výroby (±)-6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-trans-4-(2-oxo-1-pyrolidinyl)-2H- 1-benzopyrán-3-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278873

Dátum: 08.04.1998

Autori: Fazekas Julia, Sebök Péter, Timár Tibor, Kovách Éva, István Terézia, Eszenyi Tibor, Galamb Vilmos, Nagy Erika

MPK: C07D 405/04

Značky: 1-benzopyrán-3-olu, spôsob, výroby, ±)-6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-trans-4-(2-oxo-1-pyrolidinyl)-2h

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby (+/-)-6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-trans-4-(2-oxo-1-pyrolidinyl)- 2H-1-benzopyrán-3-olu vzorca (VI), ktorý spočíva v reakcii 4-kyanofenolu s izoprénom pri 30 až 120 °C v rozpúšťadle za prítomnosti alkalických kovov alebo katalyzátorov, za vzniku 6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-2H-1-benzopyránu, ktorý sa potom prevedie na 6-kyano-2,2-dimetyl-2H-1-benzopyrán pri 40 až 150 °C v rozpúšťadle za prítomnosti katalyzátora...

Viackomponentný emulzný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278872

Dátum: 08.04.1998

Autori: Okresová Soňa, Kostúr Tibor, Uhlár Ladislav, Komorová Katarína, Macho Vendelín, Polievka Milan

MPK: C08L 67/08

Značky: emulzný, odpeňovač, viackomponentný

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovací prípravok pozostáva z produktov polyadície propylénoxidu na zmes alkoholov pozostávajúcu z 25 až 45 % hmotn. 2-etylhexanolu, 35 až 50 % hmotn. jednomocných a dvojmocných alkoholov C12, ako aj dvojmocných alkoholov C8, z esterov, éterov a acetálov. Ďalšími komponentmi sú látka všeobecného vzorca R1NHCH2CH2R2, kde R1 je acyl vyššej mastnej kyseliny, R2 je -OH, -NHR1, -NH2 alebo -OR1, voda a emulgátor.

Prípravok špecifického hyperimúnneho anticytomegalovírusového imunoglobulínu na intravenóznu aplikáciu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278869

Dátum: 08.04.1998

Autori: Stachý Alfréd, Šipoš Ján

MPK: A61K 39/42, A61K 39/245, C07K 16/08...

Značky: imunoglobulinů, aplikáciu, hyperimúnneho, spôsob, anticytomegalovírusového, výroby, intravenóznu, prípravok, specifického

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata navrhovaného spôsobu výroby spočíva v stabilizácii imunoglobulínov oligosacharidmi v dávke 80 až 170 g/l roztoku imunoglobulínov a tepelnej expozícii pri teplote + 4 °C až + 30°C počas 2 až 30 dní. Takto pripravený prípravok obsahuje 10,0 až 100,0 g/l bielkovín (90 % IgG) a 75 až 200 g/l oligosacharidov vybraných zo skupiny glukóza, maltóza a sacharóza.

Interfenylén-7-oxabicykloheptylsubstituované heterocykloamidové analógy prostaglandínu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278865

Dátum: 08.04.1998

Autor: Misra Raj Narain

MPK: A61K 31/41, A61K 31/34, C07D 405/04...

Značky: prostriedok, analogy, interfenylén-7-oxabicykloheptylsubstituované, heterocykloamidové, prostaglandinů, farmaceutický, spôsob, použitie, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané analógy prostaglandínov typu heterocyklických amínov všeobecného vzorca (I), kde m, n, Y, X, R1, R2, R3 a R3a majú hodnoty uvedené v opise, a tiež spôsob výroby analógu prostaglandínu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú uvedený význam, pričom sa zlúčenina všeobecného vzorca (I'), kde R má uvedený význam s výnimkou karboxylovej skupiny a jej soli s alkalickým kovom a zvyšné všeobecné symboly majú uvedený význam,...

Spôsob konverzie východiskovej zmesi izomérnych pyretroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278858

Dátum: 08.04.1998

Autor: Ager John Winfrid

MPK: C07C 121/75, C07C 120/00

Značky: zmesí, východiskovej, spôsob, konverzie, pyretroidov, izomérnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob konverzie východiskovej zmesi izomérnych pyretroidov, a to cypermetrínu a cyflutrínu s obsahom menej pesticídne účinných izomérov na pesticídne účinnejšie izoméry tak, že sa táto zmes uvedie do styku s bázou. Suspenzia východiskovej zmesi sa pripraví v kvapalnom alifatickom alebo cykloalifatickom uhľovodíku s 5 až 16 atómami uhlíka, v ktorom sú pesticídne účinnejšie izoméry prakticky nerozpustné, pričom hmotnostný pomer východiskovej...

Sklo znesiteľné pre telesné tkanivo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278853

Dátum: 08.04.1998

Autori: Paschke Hartmut, Ditz Hermann, Gaschler Ludwig

MPK: C03C 4/00, C03C 3/087

Značky: znesiteľné, použitie, tkanivo, tělesně

Zhrnutie / Anotácia:

Sklo, ktoré obsahuje v % hmotn. 65 až 68 % hmotn. oxidu kremičitého, 12 až 14 % hmotn. oxidu sodného, 2,5 až 4 % hmotn. oxidu draselného, 15 až 17 % hmotn. celkového obsahu oxidov alkalických kovov, 2 až 3 % hmotn. oxidu horečnatého, 4,2 až 5,5 % hmotn. oxidu vápenatého, 3 až 4 % hmotn. oxidu hlinitého, 2,7 až 4,1 % hmotn. oxidu železnatého, počítané na báze oxidov, pričom všetok obsah železa je maximálne 7 %, počítané na oxid železitý. Sklo...

Zakružovací stroj na plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 278852

Dátum: 08.04.1998

Autori: Ružička Kamil, Podebradský Jaroslav

MPK: B21D 5/12, B21D 5/14

Značky: plech, zakružovací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa konštrukčné vyhotovenie a uloženie valcov zakružovacích strojov, najmä dvojvalcových, s väčšou dĺžkou, nad 1 800 mm. Valce pozostávajú z nepohyblivej tuhej osi (1), na ktorej sú symetricky usporiadané dve kĺbové ložiská (2, 2'), asymetrických rúrkových váh (3, 3') na koncoch opatrených vnútornými (5, 5') a vonkajšími (4, 4') naklápacími ložiskami vo vzdialenosti (L), pričom na týchto vonkajších (4, 4') a vnútorných (5, 5') ložiskách...

Fixácia polôh abdukčnej dlahy ramenného kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1809

Dátum: 08.04.1998

Autori: Pikner Zdeněk, Pikner Tomáš

MPK: A61F 5/01, A61F 5/02

Značky: kĺbu, dlahy, fixácia, poloh, ramenného, abdukčnej

Text:

...tvarovaného, ale dostatočne pevného materiálu (duralu). Na konci horizontálne smerovanej časti g vertikálne vysúvacej pravouhlej opory 2 je dvomi skrutkami E pripevnená aretačná točňa g s aretačnými dierami 1 LJ. Medzi aretačnou točňou jl 1 a otočným ramenom § je uložená klzná podložka 18, zaisťujúca medzioboma dielmi trecie spojenie. Aretačné diery Q sú taktiež vytvorené na vodíacomdržiaku 1, ako je to znázornené na obr. 1, 3 a a 3 b....

Chránič ovládača blokovania zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1808

Dátum: 08.04.1998

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: E05B 17/20

Značky: chránič, zámku, automobilů, blokovania, dveří, ovládača

Text:

...výhodné, ak Základová časť a ochranná časť ochranného prvku sú pružne spojené. V tompripade sa ochranná časť môže dotýkať povrchu ovládača-blokovania zámku dverí a priestor.medzi ovládačom blokovania zámku dverí a jeho chráničom sa zmenšuje na nulupa nie je.-3 možne do tohto priestoru vložiť iné teleso, napr. povraz. Obdobný účinok bude dosiahnutý iv prípade, ak stena, ktorá je určená na priľahlé umiestnenie ochranného prvku k...

Príchytka na upevnenie zapaľovača k cigaretovej škatuľke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1807

Dátum: 08.04.1998

Autor: Pavlovský Július

MPK: A24F 21/00

Značky: príchytka, škatuľke, cigaretovej, zapalovača, upevnenie

Text:

...že jeho konusovitý tvar umožňuje použitie viacerých druhov zapaľovačov a to ako rovnostenných, tak i plochooválnych na prierezze. Tým sa stáva príchytka univerzálnou.Prehľad obrazkov na ýkresePríchytka na upevnenie zapaľovača k cigaretovej krabičke je znázornená na obr. 1 až 3. Na obr. l je priečny rez príchytkou V náryse, na obr. 3 priečny rez príchytkou v bokoryse a na obr. 2 je znázomený pôdorys príchytky.Na obr. 1 a 3 je znázornený...

Zariadenie na vodné chladenie vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1806

Dátum: 08.04.1998

Autori: Kováčik Stanislav, Bednár Miroslav, Kakus Slavomír, Štrbka Peter, Záhoranský Jozef, Pavlásek Pavel, Cetl Marian

MPK: F01P 3/00

Značky: motorov, vodné, vznětových, zariadenie, chladenie

Text:

...pretlakového vysokoteplotného chladiča je 2 000 MJ/hod. pri prietoku 65 ma/hod., pričom voda v tomto chladiči vrie pri teplote l 15 °C.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené pomocou obrázkov, na ktorých obr.1 znázorňuje hydraulickü schému zariadenia na vodné chladenie vznetových motorov. Obr.2 znázorňuje bočný pohľad na lokomotívu s rozmiestnením častí zariadenia. Obr.3 znázorňuje pôdorys lokomotivy s...

Zapojenie chladenia trakčného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1805

Dátum: 08.04.1998

Autori: Štrbka Peter, Kakus Slavomír, Pavlásek Pavel, Záhoranský Jozef, Cetl Marian, Kováčik Stanislav, Janiš František

MPK: H02K 9/00

Značky: motora, zapojenie, trakčného, chladenia

Text:

...nasávanie pre turbokompresor vznetového motora, chladenie trakčných motorov a chladenie elektrodynamickej brzdy čoumožnilo vynechať ďalšie zariadenia pre ventiláciu strojovne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr.l znázorňuje jedno konkrétne zapojenie chladenia trakčného motora. Obr.2 zobrazuje uzavretú regulačnú slučkuzapojenia chladenia trakčného motora...

Terénny automobil so snímateľnou účelovou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1804

Dátum: 08.04.1998

Autori: Valášek Jozef, Janík Pavol

MPK: B62D 33/00, B62D 24/00

Značky: účelovou, terénny, automobil, snímateľnou, nadstavbou

Text:

...polohy strižného čapu e súvisiaceho centračného otvoru V nadstavbe, na obr.6 zariadenie pre prenos horizontálnych síl z nadstavby do podvozku bez možnosti eliminácie úchyliek polohy strižného čapu a súvisiaceno centračněho otvoru nadstavby, na obr.7 manipulácia so zariadením uveden 4 m na obr.5, na obr.8 fizačná vzpera medzi nadstavbou e podvozkon.Na obr.l je príkladné prevedenie vozidla s účelovou nadstavbou pre prepravu mužstva, kde l je...

Pružné uloženie kabíny lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1803

Dátum: 08.04.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Kakus Slavomír, Štrbka Peter, Pavlásek Pavel, Cetl Marian, Kováčik Stanislav

MPK: B62D 24/00

Značky: kabiny, uloženie, pružné, lokomotívy

Text:

...na obr.1. Kabína 5 lokomotivy je.v svojej hornej zadnej časti otočne a pružne uložená v jednom čapovom tlmiči g. V svojej dolnej prednej časti je kabína 5 lokomotivy pružne uložená na dvoch tvarových tlmičoch 3. Použitím troch tlmičov je kabína 5 lokomotivy pružne uložená voči rámu lg lokomotivy.Samotná konštrukcia čapového tlmiča g je detailne zobrazenána obr.2, kde otočný oceľový ap 1 je na svojich koncoch uchytený v konzolách, ktoré sú...

Tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1802

Dátum: 08.04.1998

Autori: Kakus Slavomír, Štrbka Peter, Cetl Marian, Matula Vladimír, Pavlásek Pavel, Beňo Eugen, Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav

MPK: F01N 1/00

Značky: tlmič, výfuku

Text:

...3 až 5 mm so vzájomným rozostupom 0.5 až 10 mm, pričom otvory môžu byt presadené.Tlmič výfuku podľa technického riešenia preberá výhody jednak rezonančných typov tlmičov a jednak aj výhody absorbčných typov tlmičov. Tým sa výrazne zníži úroveň hluku výfuku a zároveň sa neprehrieva vzduch v okolí výfuku. Napokon tlmič výfuku je možné dolaďovať na maximá v hlukovom spektre podľaPrehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej...

Rámová konštrukcia opláštenia lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1801

Dátum: 08.04.1998

Autori: Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav, Štrbka Peter, Bednár Miroslav, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Kakus Slavomír

MPK: B61D 17/00

Značky: konštrukcia, opláštenia, rámová, lokomotívy

Text:

...dielcov podstatne znižuje hlučnosť lokomotivy, pričom umožňuje bezproblémovú opravu poškodenia opláštenia výmenou jednotlivých dielcov, pripadne lokálnu opravu dielca umožnenim kazetovej výmeny jednotlivých segmentov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr.l znázorňuje bočný pohľad na rámovú konštrukciu opláštenia lokomotivy. Obr.2 znázorňuje rámovú konštrukciu opláštenia...

Zostava dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1800

Dátum: 08.04.1998

Autori: Kováčik Stanislav, Bednár Miroslav, Kakus Slavomír, Janiš František, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Štrbka Peter, Pavlásek Pavel

MPK: B61C 5/00

Značky: dieselelektrickej, zostava, lokomotívy

Text:

...dynama ako zdroja hnacieho prúdu a upustilo sa od používania jednosmerných hnacích elektromotorov, dala sa možnosť osadiť hnaci trakt moderným trakčným striedavým generátorom V spojeni s asynchrónnym trakčným elektromotorom. Ďalšou výhodou je umiestnenie príslušných rozvádzačov výkonovej elektroniky priamo nad striedavé generátory prúdu, čim sa ušetrí priestor v strojovni lokomotivy a zníži sa dĺžka trakčnej kabeláže. Napokon...

Rám agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1799

Dátum: 08.04.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Cetl Marian, Štrbka Peter, Pavlásek Pavel

MPK: B61F 1/00

Značky: lokomotívy, agregátov

Text:

...so samotnými agregátmi vyjme zo strojovne a prenesie sa do oprávarenského boxu. V ňom sa poškodené agregáty opravia alebo vymenia a celá sústava agregátov sa nastaví na prevádzkové parametre a opakovaným postupom sa vloží do priestoru strojovne lokomotivy. Takto uskutočnená oprava savyznačuje veľmi krátkym časom opravy.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje horný a...

Fixačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1798

Dátum: 08.04.1998

Autori: Stoklásek Miloslav, Románek Vlastimil, Rektoříková Libuše

MPK: A61F 5/01

Značky: fixačný, prostriedok

Text:

...obalu, vytvorených prešitím aspoň dvoch rrstiev poddajného plošnćho materiálu vnútomého obalu steny vo vzdialenosti 20 až 30 mm a ďalej tiež vo vzdialenostiach, daných číselnými násobkami tejto vzdialenosti, pričom táto vzdialenosť je úmemá celkovej hrúbky ñxačnej dlahy.U ďalšieho výhodného - tzv. dvojkomorového uskutočnenia, kombinujúceho v podstate vákuovú a pretlakovú dlahu v jednom výrobku, je vo vnútri obalu uložená a s ním po obvodu...