Archív za 1998 rok

Strana 26

Veľkoobjemový kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1863

Dátum: 03.06.1998

Autor: Světík Ladislav

MPK: B65D 88/02

Značky: velkoobjemový, kontajner

Text:

...bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. l je znázornená spodná část veľkoobjemového kontajneru v čiastočnom reze a na obr. 2 veľkoobjemový kontajner s držiakom koncového rebra a s koncovým rebrom pomocnéhoramu. Príklad uskutočnenia technického riešeniaVeľkoobjemový kontajner podľa obr. l a 2 je tvorený hlavným rámom Q z profilu I alebo U, podlahovým plechom Q,spodným pojazdným mechanizmom a závesným okom. Pod úroveň hornej hrany...

Náhon rýchlomera

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1862

Dátum: 03.06.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Bednár Miroslav, Kováčik Stanislav, Štrbka Peter, Cetl Marian, Pavlásek Pavel

MPK: G01P 1/04

Značky: rýchlomera, náhon

Text:

...výkresov, kde obr.1 zobrazuje náhon rýchlomeru v náryse. Na obr.2 je znázornený rez A ~ A náhonom rýchlomeru. Obr.3 predstavuje detail spojenia kúželového snímacieho čapu a kúželového púzdra náhonu rýchlomeru s rezom B - B kúželového púzdra a tretieho ramena. Obr.4 predstavuje axonometrický pohľad na celú zostavu náhonu rýchlomeru. Napokon obr.5 znázorňuje spojenie náhonurýchlomeru so samotným rýchlomerom.Príklady uskutočnenia Náhon...

Puk na hokej na neľadových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1861

Dátum: 03.06.1998

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 71/02

Značky: hokej, neľadových, plochách

Text:

...cez protiľahlé veko.Pri odvaľovani sa nie sú guličky zatlačované do otvorov a pre to je trenie malé.Prehľad obrázkov na výkresePríklad riešenia puku ne,hokej na neľadových plochách podľa úžitkového vzoru je zobrazený na výkrese.Na obr.1 je znázornené uloženie guličiekNa obr.2 je pohľad zhora na pukPopis prikladu technického riešeniaPUR na hokej na neľadových plochách zobrazený na výkreseje riešený podľa obr.1 tak, že guličky 3 sú uložené...

Stavebnicový voľne uložiteľný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1860

Dátum: 03.06.1998

Autor: Uhrín Juraj

MPK: A63H 33/04

Značky: uložiteľný, stavebnicový, volně, systém

Text:

...dielce stavebnice v mierke 12 v celkovom pohľade. Príklad uskutočneniaStavebnicový voľne ložiteľný system sa skladá z nasledovných 7 dielcov ,znázomených na výkresel kocka z vytvrdeného molitanu o rozmeroch 252-1252425 mm,L kváder z vytvrdeného molitanu o rozmeroch 25 x 25 x 50 mm, g okenný dielec o rozmeroch 2 Sx 50 x 50 mm v tvare duteho kvádra s luúbkou steny 2 mm, Lhotovený z plastu, pričom dielec má po obvode hrán 50 x 50 mm z...

Skrutka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1859

Dátum: 03.06.1998

Autor: Gaži Ľudovít

MPK: F16B 39/28, F16B 39/282

Značky: skrutka

Text:

...konštruoxrarta tak, že hlava skrutky je zo strany záyitu opaüená tromi luotmi v tvare kužeľa umiestnenými po obvode hlavy v rozostupe 120 stupňov. iPrehľad obrázkov na WlcresochSkrutka podľa tohto riešenia je znazomena na výkrese v pohľade zhora , bol-u a ako detail jedného z hrotov.Skrutky podľa tohto riešenia sú zhotovené z kovov a používajú sa najmä pri montáži kovových výrobkov a súčiastok. Ich použitie je vhodné najmä od priemeru viac...

Balenie cigariet

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1858

Dátum: 03.06.1998

Autori: Michailidis Petros, Slupski Richard, Čejda Jaroslav

MPK: B65D 85/10

Značky: balenie, cigariet

Text:

...predaju neokolkovaných cigariet a zvyšujú hygienu predaja-2 Podstamou výhodou technického riešenia je obmedzenie fajčenia a tým zníženie nebezpečenstva z fajčenia, lebo spotrebiteľ si zakúpi menšie množstvo cigariet maximálne päť v jednom obale. Prehľad obrázkovTeclmicke riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom obral znázorňuje príklad uskutočnenia obalu na jednu cigaretu s kolkovou známkou na otváraní, obr.2...

Meracie pásmo a pásmový meter s displejovým zobrazením meranej veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1857

Dátum: 03.06.1998

Autor: Radvanec František

MPK: G01B 7/02

Značky: displejovým, zobrazením, meranej, meracie, pásmový, pásmo, meter, veličiny

Text:

...v rôznorodom prostredí a najmä znásobenie maximálnych kapacít meraných dĺžok, a to všetko pri vysokej životnosti. Pri mechanickom poškodení časti nosiča dĺžkových mier, je možné po jej odstránení, po vynulovaní mikrospínačom a po demontáži a montáži koncovej zarážky používať ďalej meracie pásmo alebo pás mový meter na meranie menších dĺžok.Objasnenie obrázkov na výkresochNa obr. 1 je rez meracím pásmom s displejovým zobrazením meranej...

Ručný, prenosný, elektrický alebo inak poháňaný točivý nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1856

Dátum: 03.06.1998

Autor: Radvanec František

MPK: B24B 49/00, B23Q 17/22

Značky: prenosný, nástroj, poháňaný, elektricky, točivý, ručný

Text:

...vodováhy s vy značenými uhlovými hodnotami a uhlovými výsekmi.Príklad 1. Ručná prenosná elektrická vŕtačka L má na vrchnej strane2 a na zadnom čele 3 časti na uchopenie nástroja umiestnenékruhové kvapalinové vodováhy g s vyznačenými uhlovými hodnota~ mi §, 6 a 7 15 °, 30 ° a 45 ° a uhlovými výsekmi g do 360 °.Ručná prenosná elektrická brúska má na vrchnej strane g a na zadnom čele 4 časti na uchopenie nástroja umiestnené kruhové...

Zariadenie na výrobu pletiva s keramickými dištančnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1855

Dátum: 03.06.1998

Autori: Hartinger Nikola, Hartinger Antonín

MPK: E04F 13/04, B21F 27/20

Značky: dištančnými, pletiva, prvkami, zariadenie, keramickými, výrobu

Text:

...vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je schematicky znázornený zvislý rez zariadením na výrobu pletivá vybaveného keramickými dištančnými prvkami a na obr. 2 je schematicky znázomený pohľad načasť lisovacieho valca vybaveného vybraniami. Príklad uskutočneniaZariadenie podľa obr.1 a 2, určené na výrobu pletiva vybaveného keramickými dištančnými prvkami lg, umiestenými okolo bodov pravouhlého kríženia vlákien pletiva g, pozostáva...

Obal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1854

Dátum: 03.06.1998

Autor: Podhradský Dušan

MPK: B65D 30/10

Text:

...a pod. Na odstránenie týchto nevýhod slúži vrece. ktore je predmetom tohtoPredmetom tohto riešenia je obal na plnenie sypkých materiálov, ktorý je vytvorený z viacvrstvoveho papierového vreca a polyetylenoveho vreca o rovnakej sirke, pričom obidve vrecia sú spojene na jednej strane zositim za pomociNa priloženom výkrese je pod označením à znázornene viacvrstvove papierové vrece, pod označením g polyetylénove vrece a na poslednom...

Výcvikový trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1853

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kubálek Ladislav, Jaroš Vladimír

MPK: A63B 17/02, A63B 17/00

Značky: trenažér, výcvikový

Text:

...na trenažér, obr. 2 pôdorys trenažéra, obr. 3 znázorňuje bočnú stenu v pohľade a naobr. 4 je bokorys tejto bočnej steny, naobr. 5 je ďalšia bočná stena V pohľade a natrenažéra. Príklady uskutočnenia technického riešeniaVýcvikový trenažér, podľa obr. 1, pozostáva z nosnej konštrukcie obdĺžnikového tvaru, ktorá je vyhotovené z rúrok,vytvárajücich priestorovú konštrukciu. Nosnú konštrukciu tvoria steny l, g, 1 a g, v ktorých sú umiestnené...

Zariadenie na predhrev vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1852

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kováčik Stanislav, Bednár Miroslav, Kakus Slavomír, Janiš František, Pavlásek Pavel, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Štrbka Peter

MPK: F02N 17/02

Značky: zariadenie, vznětového, motora, predhrev

Text:

...olejovu vaňu ajzohrieva aj chladiacu náplň V chladiacom okruhu. Horúci vzduch prúdi vyššie a tak zohrieva aj Anasávacie.potrubie so vzduchom. Napokon teplý vzduch temperuje priestor strojovne a kabiny. Ďalšou výhodou tohto riešenia je aj rýchlejšie predohriatie motora, čím je zabezpečené jeho šetrné a spoľahlivé štartovanie.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr.l znázorňuje...

Distribučné a plniace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1851

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kopřiva Petr, Pešek David

MPK: B65D 81/00

Značky: zariadenie, plniace, distribučné

Text:

...Na obr. 2 je znázornený pôdorys zariadenia znázorneného na obr. 1. Obr. 3 predstavuje schematický pôdorys, kde premiestniteľná skriňa je opatrená iba jedným kolesom a dvoma zadržovacimi vzperami, pričom na umožnenie prevážania je premiestniteľná skriňa opatrená výsuv nými tyčami. Príklad uskutočneniaZariadenie tvorí premiestniteľná skriňa 1 2 oceľového ple chu s dverami 2, pričom V streche tejto skrine l sú vyhotovenéA je dalej opatrená...

Zariadenie na distribúciu a plnenie skvapalneným propán-butánom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1850

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kopřiva Petr, Pešek David

MPK: B65D 81/00

Značky: skvapalneným, zariadenie, distribúciu, plnenie, propán-butánom

Text:

...rozličnej dĺžky kábla je rozvádzač opatrený navíjacím bubnom, na ktorom zostáva navínutä prebytočná dĺžka kábla. Nie je vylúčené ani také vyhotovenie, pri ktorom aspoň jedna úložná čast s umiestnenou nádržou skvapalnenêho propan-butanu je umiestnená do stredovej časti premiestniteľnej skrine z nehorľavého materiálu alebo oploteného prístrešku a v okrajovejčasti sú umiestnené obslužné časti.Prehľad obrázkov na výkrese.Zariadenie na...

Vápenaté ekologické hnojivo-EKOKALKON VH

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1849

Dátum: 03.06.1998

Autori: Emrich Jozef, Bakoš Dušan, Weissmann Ľudovít

MPK: C05D 5/00

Značky: vápenaté, hnojivo-ekokalkon, ekologické

Text:

...prvkov v pôde. Vyváženosť prvkov, ktoré prešli biologickým cyklom v cukrovej repe,je mimoriadne vhodná pre výživu rastlín. Obsah biogénnych prvkov je vo vápenatom ekologickom hnojivevyšší, v porovnani s pôvodným saturačným kalom.Ekologický význam hnojiva sa prejavuje aj v ovocinárstve, najmä pod kôstkoviny,kde pri slivkách tlmí výskyt šárky a vo vinohradníctve. V Iúčnych porastoch tlmí výskyt kyslomilných rastlín, najmä machov.Ďalšie údaje o...

Sterilný oftalmický gélový preparát aplikovateľný v kvapkách a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281594

Dátum: 03.06.1998

Autori: Reimer Hevia Cornelia, Bellmann Günther, Claus-herz Gudrun

MPK: A61K 9/08, A61K 9/107, A61K 9/00...

Značky: kvapkách, spôsob, aplikovateľný, preparát, přípravy, sterilný, gelový, oftalmický

Zhrnutie / Anotácia:

Sterilný oftalmologický kvapkový preparát, najmä gélový preparát, obsahuje dvojfázovú nosnú kvapalinu alebo gélový základ obsahujúci kvapalnú vodnú a kvapalnú hydrofóbnu fázu.

Prostriedok na trvalé uvoľňovanie ľudského rastového hormónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281571

Dátum: 03.06.1998

Autori: Johnson Olufunmi Lily, Ganmukhi Medha, Auer Henry, Khan Amin, Bernstein Howard

MPK: A61K 9/16, A61K 38/27, A61K 47/02...

Značky: prostriedok, trvale, ľudského, rastového, hormonu, uvoľňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na trvalé uvoľňovanie ľudského rastového hormónu obsahuje biozlučiteľný polymér a častice ľudského rastového hormónu stabilizovaného katiónom, pričom katiónom kovu je zinočnatý ión.

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281310

Dátum: 03.06.1998

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B62J 19/00

Značky: dopravného, parkovacia, prostriedku, kapotáž

Zhrnutie / Anotácia:

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku, predovšetkým bicyklov, pozostávajúca z vyklápacej kapoty (10) spojenej s ľavým pevným rámom (20) vybaveným otočným kĺbom (21) a vodiacou lištou (25) s ovládacím prvkom (27), pričom vyklápacia kapota (10) vybavená ochrannou mriežkou (16), odkladacím prvkom (19) a vetracou mriežkou (12) je vo funkčnej polohe spojená s pravým pevným rámom (30) vybaveného kotvením (31), uzamykacím prvkom (32) a zaisťovacím...

Použitie aromatického polyesterového monofilamentu ako výstužného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281087

Dátum: 03.06.1998

Autori: Rusňák Rudolf, Janypka Petr, Budzák Dušan, Prekop Štefan, Starigazda Ján

MPK: B29D 30/06, D01F 6/60

Značky: aromatického, materiálů, výstužného, polyesterového, použitie, monofilamentu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie aromatického polyesterového monofilamentu, ktorý má jemnosť v rozsahu 100 dtex až 20 000 dtex, pevnosť 12,0 až 20,0 cN/dtex, ťažnosť 1,5 % až 7,0 % s počiatočným modulom 250 až 700 cN/dtex ako výstužného materiálu na výrobu autoplášťov v oblasti pätky a/alebo nárazníka a/alebo kostrového materiálu.

Spôsob úpravy hrubozrnného bezdymového prachu alebo tuhých pohonných hmôt na povrchovú ťažbu surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280449

Dátum: 03.06.1998

Autori: Klusáček Jan, Novotný Vladimír, Bužek Pavel, Řehák Jan

MPK: C06B 25/10, C06B 45/00, C06B 21/00...

Značky: povrchovú, pohonných, tuhých, ťažbu, hrubozrnného, prachu, úpravy, bezdymového, hmot, surovin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nitrocelulózový, dinitroglykolový a nitroglycerínový delaborovaný hrubozrnný bezdymový prach a tuhé pohonné hmoty sa fyzikálne upravujú drvením, rezaním, strúhaním alebo strihaním pri teplote neprevyšujúcej 65 °C, pri normálnom tlaku, pričom výsledný produkt je zastúpený frakciou prachových zŕn, ktoré neprekračujú dĺžku 3 cm, v množstve 50 % obj. až 95 % objemových.

Spoj medzi rúrkou a tvarovým dielcom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280024

Dátum: 03.06.1998

Autori: Bamberger Michael, Porfido Erasmo, Kling Bernd

MPK: F16L 37/092

Značky: medzi, dielcom, rúrkou, tvarovým

Zhrnutie / Anotácia:

Na spoji medzi rúrkou (18) a tvarovým dielcom (12) presahuje rúrkovité teleso (10), umiestnené na tvarovom dielci (12) svojou kónicky sa zužujúcou vnútornou stenou (16) rúrku (18). Medzi rúrkou (18) a vnútornou stenou (16) je usporiadaný zvierací prstenec (20), klinovito upínajúci rúrku (18) s telesom (10). Zvierací prstenec (20) je pridržiavaný vo svojej zaklinenej funkčnej polohe pomocou pružiny (30) pôsobiacej naň v axiálnom smere (x)....

Spôsob výroby pásu látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279862

Dátum: 03.06.1998

Autor: Gass Michael

MPK: D21F 7/08, D21F 1/00

Značky: spôsob, látky, výroby, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby pásu (1) látky sa aspoň na jednej strane nosiča (2) vytvorí vrstva (5, 6) plastickej látky zo zmesi plastického materiálu a rozpustných čiastočiek a častíc. Rozpustné častice sú extrahovateľné rozpúšťadlom, proti ktorému je plastická látka odolná. Potom sa rozpustné častice aspoň čiastočne z vrstvy (5, 6) plastickej látky extrahujú za vzniku priechodných kanálov. Plastickým materiálom je plastická látka vo forme prášku, ktorý...

Miniatúrne ložisko upravené ako jednocestný ventil najmä do rýchlobežných stomatologických vŕtačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279497

Dátum: 06.05.1998

Autori: Bača Miloš, Tomka Ján

MPK: F16C 19/02, F16C 25/06

Značky: ložisko, najmä, upravené, vŕtačiek, stomatologických, miniatúrne, ventil, rychloběžných, jednocestný

Zhrnutie / Anotácia:

Miniatúrne ložisko upravené ako jednocestný ventil do rýchlobežných stomatologických vŕtačiek je tvorené vonkajším a vnútorným krúžkom, medzi ktorými je upravená klietka s guličkami. Vonkajší krúžok (5) ložiska (12) je opatrený výkyvnou krytkou (1), ktorá je vo vonkajšom krúžku (5) ložiska (12) upevnená prostredníctvom poistného krúžku (2), pričom na vnútornom krúžku (3) ložiska (12) je oporná plocha (4) krytky (1).

Deriváty benzopyránu, medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279037

Dátum: 06.05.1998

Autori: Jones Philip Stephen Chemik, Redshaw Sally, Attwood Michael Richard Chemik

MPK: A61K 31/35, A61K 31/47, A61K 31/44...

Značky: deriváty, farmaceutické, výrobu, báze, benzopyránu, prostriedky, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty benzopyránu všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík, halogén, trifluórmetyl, nitro, kyano, C1-7alkyl, alkoxykarbonyl s 1 až 7 C v alkoxyle, alkanoyl s 1 až 7 C, benzoyl, nitrobenzoyl, halogénbenzoyl alebo karbamoyl, R2 je H, C1-7alkyl alebo fenyl, R3 je H alebo C1-7alkyl R4 a R5 je každý jednotlivo H alebo R4 je OH a R5 je H, alebo R4 a R5 predstavujú spoločne väzbu uhlík-uhlík a R6 je šesťčlenný monocyklický N-heteroaryl s 1 alebo 2 N...

Obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 279036

Dátum: 06.05.1998

Autori: Peiss Klaus, Burgtorf Heinrich, Kölblin Rolf, Schneider Reinhard

MPK: B23Q 37/00, B23Q 3/157

Značky: obrábací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Obrábací stroj je vybavený zvislým stojanom (14), nosičom (16) aspoň jednej poháňanej nástrojovej hlavy (17), umiestneným na stojane (14), a meničom (19) nástrojových hláv (17), ktorý má najmenej jeden podávač (22, 23) nástrojovej hlavy (17), pohyblivý do vymieňacej polohy na uchopenie nástrojovej hlavy (17), upevnenej uvoľniteľne na nosiči (16) nástrojovej hlavy (17). Menič (19) nástrojových hláv (17) je uložený vymeniteľne na stojane (14) a...

Tkanivový aktivátor plazminogénu t-PA, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279029

Dátum: 06.05.1998

Autori: Fischer Stephan, Rudolph Rainer, Stern Anne, Kohnert Ulrich, Martin Ulrich

MPK: C12N 9/64, A61K 38/49, C12N 15/58...

Značky: aktivátor, spôsob, t-pa, farmaceutický, plazminogénu, prostriedok, tkanivový, výroby, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Tkanivový aktivátor plazminogénu t-PA, ktorý nie je glykozylovaný a je tvorený reťazcom aminokyselín, ktorý je možné vyjadriť vzorcom (I). Tento aminokyselinový reťazec je kódovaný reťazcom DNA, sekvenciu ktorého je možné vyjadriť vzorcom (II). Uvedený aktivátor je hlavnou zložkou farmaceutického prostriedku na rozpúšťanie krvných zrazenín.

Spôsob zlepšenia tekutosti jemnozrnného tuhého kyanurchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279027

Dátum: 06.05.1998

Autor: Skaria Alexander

MPK: B01J 2/10, C07D 251/28

Značky: zlepšenia, tuhého, kyanurchloridu, jemnozrnného, tekutostí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Desublimáciou alebo rozprašovacou kryštalizáciou získaný kyanurchlorid sa kvôli zlepšeniu tekutosti podrobí v hnetači alebo miešači pri zohrievaní na teplotu pod teplotou topenia namáhaniu strihom.

Katalytický prostriedok na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279025

Dátum: 06.05.1998

Autori: Hoppin Charles Richard, Tovrog Benjamin Samuel

MPK: C08F 4/646, C08F 10/00

Značky: polymerizáciu, prostriedok, katalytický, olefínov

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický prostriedok na polymerizáciu olefínov s obsahom pevnej zložky nerozpustnej v uhľovodíkoch s obsahom titánu na nosiči, halogenidu horčíka a donora elektrónov, ďalej obsahuje alkylhlinité zlúčeniny a organosilánové zlúčeniny, pričom organosilán sa volí zo skupiny rozvetvených alkyl-terc.butoxydimetoxysilánov s 3 až 10 atómami uhlíka v alkylovej časti.

Diastereomér 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru kyseliny(6R,7R)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(Z)-(metoxyimino)- acetamido]-3-(metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279013

Dátum: 06.05.1998

Autori: Defossa Elisabeth, Hörlein Rolf, Krass Norbert, Wollmann Theodor, Fischer Gerd, Lattrell Rudolf, Isert Dieter, Stache Ulrich, Gerlach Uwe

MPK: A61K 31/545, C07D 501/34

Značky: kyseliny(6r,7r)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(z)-(metoxyimino, spôsob, acetamido]-3-(metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej, diastereomér, použitie, 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru, prostriedok, přípravy, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Diastereomér 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru kyseliny (6R,7R)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(Z)-(metoxyimino)acetamido]-3- (metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej vzorca (I), fyziologicky prijateľné soli odvodené od tejto zlúčeniny a tento diastereomér vo forme diastereomérne čistej soli vzorca (II), kde HX je anorganická kyselina vybraná zo súboru zahŕňajúceho HCl, HBr, HI, HBF4, HNO3, HClO4, H2SO4 a H3PO4 alebo organická kyselina vybraná zo...

Derivát 1,5-dijód-[2S,R]-3-oxapentánu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278994

Dátum: 06.05.1998

Autori: Suarato Antonino, Faiardi Daniela, Grandi Maria, Bargiotti Alberto

MPK: C07C 43/313

Značky: 1,5-dijód-[2s,r]-3-oxapentánu, spôsob, přípravy, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát 1,5-dijód-[2S,R]-3-oxapentánu všeobecného vzorca (I), kde znamená X alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka s priamym alebo s rozvetveným reťazcom, alebo benzylovú skupinu, ako medziprodukt na výrobu antracyklínových glykozidov, ktoré sú účinnými látkami farmaceutických prostriedkov s nádejným účinkom proti nádorom. Ďalej je opísaný spôsob prípravy derivátu 1,5-dijód-[2S,R]-3-oxapentánu tak, že sa oxiduje jodistanom...

Pyrido[3,2,1-ij]-1,3,4-benzoxadiazínové deriváty, spôsoby ich výroby a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278990

Dátum: 06.05.1998

Autori: Ohtsuka Tatsuo, Shimma Nobuo, Kamata Miyako, Aoki Masahiro, Yokose Kazuteru

MPK: C07D 498/06, A61K 31/535, C07D 215/58...

Značky: výroby, farmaceutické, pyrido[3,2,1-ij]-1,3,4-benzoxadiazínové, prostriedky, báze, spôsoby, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú pyrido[3,2,1-ij]-1,3,4-benzoxadiazínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky na ich báze. Uvedené deriváty majú antibakteriálnu účinnosť.

Substituované pyroly, ich použitie na výrobu liečiva a liečivo na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278989

Dátum: 06.05.1998

Autori: Davis Peter David, Hill Christopher Huw, Lawton Geoffrey

MPK: C07D 403/04, A61K 31/40

Značky: liečivá, výrobu, pyroly, báze, použitie, substituované, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované pyroly všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7, X a Y majú význam uvedený v opise, ktoré sú užitočné pri potláčaní alebo prevencii zápalových, imunologických, bronchopulmonárnych alebo kardiovaskulárnych porúch, použitie substituovaných pyrolov na výrobu liečiva a liečivo na ich báze.

N-Fenylpyrazolové deriváty, spôsob ich výroby, medziprodukty, insekticídne prostriedky a ich použitie na ničenie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278972

Dátum: 06.05.1998

Autori: Roberts David Alan, Pearson Christopher John, Hatton Leslie Roy, Buntain Ian George, Hawkins David William

MPK: A01N 43/56, C07D 231/44

Značky: výroby, insekticídne, deriváty, použitie, n-fenylpyrazolové, ničenie, medziprodukty, prostriedky, spôsob, hmyzu

Zhrnutie / Anotácia:

N-Fenylpyrazolové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 je kyanoskupina, nitroskupina, halogén, acetyl alebo formyl, R2 je prípadne halogénsubstituovaná C1-4-alkyl, -alkenyl- či alkinyl-sulfonylová, -sulfinylová alebo -tioskupina, R3 je vodík, prípadne substituovaná aminoskupina, C2-5-alkoxymetylénaminoskupina prípadne substituovaná na metyléne C1-4-alkylovou skupinou, alebo halogén a R4 je fenyl prípadne substituovaný v polohe 2 fluórom,...

Spôsob výroby kovových predmetov nevytvárajúcich alergické reakcie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278968

Dátum: 06.05.1998

Autor: Hans Wahlbeck

MPK: C22C 1/02, C21D 9/56, C21D 1/74...

Značky: alergické, vykonávanie, spôsobu, kovových, reakcie, výroby, tohto, nevytvárajúcich, spôsob, predmetov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je zameraný najmä na výrobu predmetov, ktoré sú v priamom kontakte s ľudskou pokožkou, ako sú šperky, hodinky, okuliare a pod. Úplne čisté kovy, najmä drahé, ako je zlato, striebro, platina, paládium, ródium atď. sa zlievajú s optimálne čistým zinkom, meďou, hliníkom, niklom alebo chrómom, bez zvyčajnej prísady kadmia, olova, ortuti, bizmutu, antimónu a kobaltu, pričom celé spracovanie sa výhodne uskutočňuje bez prístupu vzduchu v...

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278964

Dátum: 06.05.1998

Autori: Janiak Robert André, Davené Jean Georges

MPK: C21C 5/52, H05B 7/10, F27B 3/08...

Značky: tavenie, taviaca, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu, na jednosmerný prúd, obsahuje vaňu (1) ohraničenú dnom (11) pokrytým žiaruvzdornou nístejou (15) a bočnou stenou (12) a uzatvorenú pohyblivým vekom (13) v tvare klenby, ďalej aspoň jednu spotrebovateľnú klenbovú elektródu (2) uloženú zvislo posuvne cez klenbu veka (13) a najmenej jednu pevnú elektródu (3) umiestnenú v nísteji (15). Klenbové elektródy (2) a nístejové elektródy (3) sú pripojené...

Oblúková taviaca pec na plynulé tavenie železného šrotu na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278963

Dátum: 06.05.1998

Autori: Janiak Robert André, Davené Jean Georges

MPK: H05B 7/10, C21C 5/52, F27B 3/08...

Značky: prúd, šrotu, oblúková, tavenie, taviaca, železného, jednosmerný, plynule

Zhrnutie / Anotácia:

Pec obsahuje vaňu (1) so zvislou osou (zz'), uzatvorenú klenbou (1'), a majúcu dno (2) tvoriace nístej (3), obloženú žiaruvzdorným materiálom, pričom v klenbe (1') je vytvorený otvor na plynulý prívod železného šrotu do pece (1), skupinu klenbových elektród (4) obsahujúcu najmenej jednu elektródu prechádzajúcu do vane (1) klenbou (1') a skupinu nístejových elektród (8) na vytváranie najmenej jedného elektrického oblúka (15) s tavením železného...

Kontakt na poistky nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278958

Dátum: 06.05.1998

Autori: Mikula Andrej, Hamrák Stanislav

MPK: H01H 85/147, H01H 85/20

Značky: napätia, kontakt, nízkého, poistky

Zhrnutie / Anotácia:

Kontakt na poistky nízkeho napätia je vyhotovený z polotovaru obdĺžnikového tvaru. V kontaktnej časti (3) je rozdelený na samostatné kontaktné ľavé rameno (31) a pravé rameno (32), ktoré sú ohnuté ku svorkovej časti (1) do pravého uhla. Navzájom sú tiež proti sebe ohnuté o 90 ° v smere osi kontaktu. Kontakt je tvarovaný na vyvolanie dostatočného kontaktného tlaku na poistku.

Systém na upevnenie katétrov, kanýl a podobne na povrchu kože

Načítavanie...

Číslo patentu: 278943

Dátum: 06.05.1998

Autor: Becher Frank

MPK: A61M 25/02

Značky: upevnenie, kôže, kanýl, systém, povrchu, podobně, katétrov

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na upevnenie katétrov, kanýl a podobne vo svojej spodnej časti pozostáva z kožnej fólie (3), ktorá je povlečená lepivou vrstvou (2), na ktorej je usporiadaná krycia fólia (1), a z hornej náplasti (6), opatrenej priľnavou vrstvou (5) prilepujúcou sa na kožnú fóliu (3), a krycím filmom (4), kryjúcim hornú náplasť (6). Horná fólia (3) je vytvorená z poddajného, vodnú paru prepúšťajúceho, baktérie neprepúšťajúceho, priehľadného fóliového...

Oceľový drôt na spevnenie liatych materiálov, najmä betónu, a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278942

Dátum: 06.05.1998

Autori: Czomba Gyula, Lipták Andor, Kovács László, Takács György

MPK: E04C 5/03, B21C 1/04

Značky: ocelový, materiálov, spôsob, spevnenie, liatych, najmä, betonů, výroby, drôt

Zhrnutie / Anotácia:

Obrysová čiara (4) prierezu oceľového drôtu má tvar trojramennej epitrochoidy a pozdĺž vytvorených pásov sú uskutočnené pozvoľna vznikajúce a zanikajúce rebrá (5) s konštantným stúpaním závitu, ktorých maximálna hĺbka zodpovedá rozdielu medzi polomerom (rk) kružnice prierezu opísanej a polomerom (rb) kružnice vpísanej. Stacionárnym prievlakom (2) sa preťahuje východiskový oceľový drôt (1) s kruhovým prierezom alebo eventuálne predtvarovaný...

Bezpečnostný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1848

Dátum: 06.05.1998

Autor: Vrtiel Viliam

MPK: B60R 25/10, G08B 13/00

Značky: bezpečnostný, systém

Text:

...QÉ privolania lekárskej služby, snímač M privolania cestnej záchrannej služby a prvý blok QQ riadiaceho obvodu pre zbernicu údajov mobilných objektov.Bezpečnostný systém podľa obr.1 je tvorený ďalej blokom à zbemice a prevodníka údajov prvého riadiaceho obvodu l a druhého riadiaceho obvodu 3, ktorého sítčasťou sú prvývstupný blok 3/l zbernice a prevodníka údajov prvého riadiaceho obvodu l a druhého riadiaceho obvodu g, ako aj prvý výstupný...