Archív za 1998 rok

Strana 23

Vykurovacia komora s vykurovacími rúrkami na pevný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281364

Dátum: 05.08.1998

Autori: Boretzky Joachim, Werdinig Helmut, Ebert Anton, Tratz Herbert

MPK: F27B 7/10, C10B 1/10

Značky: materiál, vykurovacia, vykurovacími, rúrkami, pevný, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovacia komora na spracovanie pevného materiálu je vytvorená ako bubon (8) na nízkoteplotnú karbonizáciu pevného odpadu (A), ktorý sa otáča okolo svojej pozdĺžnej osi (10). Vnútorný priestor bubna (8) obsahuje väčší počet navzájom rovnobežne usporiadaných vykurovacích rúrok (12), ktorými prechádza vykurovací plyn (h), ohrievajúci pri nízkoteplotnom karbonizačnom procese pevný odpad (A). Vnútri vykurovacích rúrok (12) sú upravené turbulátory...

Spôsob injektáže pri obsadzovaní koksárenských komôr a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280011

Dátum: 05.08.1998

Autori: Sikora Petr, Blažek Vratislav

MPK: C10B 35/00, C10B 33/04

Značky: injektáže, tohto, obsadzovaní, spôsobu, vykonávanie, zariadenie, komor, koksárenských, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe injektáže sa zmena množstva injektážneho média uskutočňuje riadením tlaku injektážneho média v závislosti od stupňa zaplnenia koksárenských komôr. Zariadenie na jeho uskutočňovanie, pozostávajúce z potrubného rozvodu (5), na ktorý je napojený aspoň jeden komorový vývod (6) a na ktorý je cez výtlačné potrubie (7) napojené čerpadlo (1) injektážneho média, pričom výhodne je čerpadlo (1) opatrené prostriedkom na reguláciu množstva...

Spôsob prípravy zmesi mikroorganizmov na viazanie dusíka zo vzduchu, na zvyšovanie rozpustnosti zlúčenín fosforu a na rozklad potravinárskeho olejového sedimentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279941

Dátum: 05.08.1998

Autor: Pollák Arpád

MPK: C02F 3/34, C12N 1/20, C05F 11/08...

Značky: přípravy, sedimentů, mikroorganizmov, spôsob, vzduchu, zlúčenín, potravinářského, viazanie, zvyšovanie, olejového, rozpustností, fosforu, rozklad, dusíka, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že spoločným kultivovaním aspoň dvoch kmeňov mikroorganizmov v živnej pôde bez dusíka s obsahom zlúčenín fosforu sa množia bakteriálne kmene Azotobacter croococcum CCM 4642 a Azospirillium brasiliense CCM 4644 počas 22 hodín pri teplote 28 °C, potom sa k nim pridá bakteriálny kmeň Bacillus megatherium CCM 4643 a bakteriálny kmeň Pseudomonas putida CCM 4641 a ďalej sa spoločne kultivujú 44 až 46 hodín pri teplote 28 °C pri...

Diamidy N,N’-bis-/alkoxyalkyl/-pyridín-2,4-dikarboxylovej kyseliny, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 279199

Dátum: 08.07.1998

Autori: Bickel Martin, Baader Ekkehard, Günzler-pukall Volkmar

MPK: C07D 213/81, A61K 31/44

Značky: výroby, použitie, obsahujúci, spôsob, tieto, kyseliny, farmaceutický, diamidy, látky, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Diamidy N,N'-bis/alkoxyalkyl/pyridín-2,4-dikarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R1' znamenajú priamy alebo rozvetvený C1-C4alkylén, R2 a R2'atóm vodíka alebo nerozvetvený C1-C4alkyl, n a n' sú 1 alebo 2, pričom R1 a R1', R2 a R2', n a n' sú rovnaké alebo rozdielne, spôsob ich výroby reakciou halogenidu pyridín-2,4-dikarboxylovej kyseliny s alkoxyalkylamínom alebo hydroxyalkylamínom. Tieto zlúčeniny inhibujú...

Spôsob výroby trombínu zabezpečeného proti vírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279193

Dátum: 08.07.1998

Autori: Eibl Johann, Linnau Yendra

MPK: A61K 38/48, C12N 9/74

Značky: spôsob, vírusom, zabezpečeného, výroby, trombínu, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Trombín ľudského alebo zvieracieho pôvodu, ktorý je zbavený infekčných látok, sa pripraví tak, že sa aktivovaný protrombínový komplex, získateľný z plazmovej frakcie obsahujúcej protrombínový komplex, spracuje na inaktiváciu infekčných látok a k spracovanému aktivovanému protrombínovému komplexu sa pridajú soli aktívne pri zrážaní.

Spôsob rafinácie olejov s obsahom glyceridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279186

Dátum: 08.07.1998

Autori: Van De Sande Robert Leo, Segers Jacobus Cornelis

MPK: C11B 3/06, C11B 3/04, C11B 3/02...

Značky: glyceridov, obsahom, spôsob, olejov, rafinácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa použije olej s obsahom glyceridov, zbavený slizových látok, tento olej sa zmieša s chemickou látkou a zmes sa udržiava na teplote nižšej než 40 °C na vytvorenie časticového materiálu a tento materiál sa potom oddelí, spočíva v tom, že sa olej, zbavený slizových látok, zmieša so zásadou v množstve ekvivalentnom 0,01 až 100 % voľných mastných kyselín, prítomných v oleji, zbavenom slizových látok.

Deriváty kyseliny propénovej, spôsob ich výroby, medziprodukty v tomto spôsobe a fungicídne prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 279185

Dátum: 08.07.1998

Autori: Godfrey Christopher Richard Ayles, Cheetham Rex, Clough John Martin, Streeting Ian Thomas

MPK: C07D 239/52, A01N 43/54, C07D 401/12...

Značky: prostriedky, spôsobe, fungicidně, propénovej, tomto, deriváty, spôsob, kyseliny, medziprodukty, obsahujú, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom ľubovoľné dva zo symbolov K, L a M znamenajú atóm dusíka a zostávajúci zvyšok z týchto symbolov C-E, kde E znamená vodík, halogén, C1-4-alkyl, C1-4-alkoxyl, kyano- skupinu, nitroskupinu alebo trifluórmetyl a R1 a R2 znamenajú vodík, C1-4-alkyl, C2-4-alkenyl alebo fenyl, spôsob ich výroby a fungicídne prostriedky, ktoré ich obsahujú ako účinné látky.

Spôsob prípravy číreho koncentrátu stabilného pri skladovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 279184

Dátum: 08.07.1998

Autor: Gömöri Janos

MPK: A61L 2/18, A61L 2/16, A61L 2/00...

Značky: čirého, přípravy, skladování, stabilného, spôsob, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy číreho koncentrátu stabilného pri skladovaní zahŕňa zmiešanie vodného roztoku anorganickej kyseliny s hodnotou pH do 1,6 v destilovanej alebo deionizovanej vode pri teplote 50 až 60 °C so soľou striebra alebo s komplexom soli striebra v množstve 95 až 105 g striebra na jeden liter roztoku kyseliny, pričom množstvo prítomnej kyseliny je aspoň ekvimolárne s prítomnou zlúčeninou striebra, a potom sa pri teplote 25 až 30 °C k...

Zmes na postrek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279181

Dátum: 08.07.1998

Autori: Groome John Martin, Potter Denise Kim, Jeffries David Alan, Martin Robert

MPK: A01N 25/04, A01N 25/06, A01N 25/02...

Značky: postrek

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na postrek alebo na zriedenie vodou na vytvorenie postrekového prípravku obsahuje aktívnu zložku, prípadne nosič alebo rozpúšťadlo aktívnej zložky, emulgátor a retardant odparovania, pričom vyhovuje vzorcu (I), kde L je menšie alebo sa rovná 15, A = 700 376 B = -1,51 C = 0,8472 Molej je vážená priemerná relatívna molárna hmotnosť olejovej fázy Mretardant je priemerná molárna hmotnosť retardantu a X vyhovuje vzorcu (II), kde Y je molárny...

Spôsob výroby tris(2,4-diterc.-butylfenyl)fosfitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279179

Dátum: 08.07.1998

Autori: Maul Rudolf, Schenk Volker

MPK: C07F 9/145

Značky: tris(2,4-diterc.-butylfenyl)fosfitu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tris(2,4-diterc.-butylfenyl)fosfitu z 2,4-diterc.-butylfenolu a chloridu fosforitého v prítomnosti katalyzátora spočíva v tom, že príprava tris(2,4-diterc.-butylfenyl)fosfitu sa uskutočňuje v aspoň troch stupňoch, pričom v predbežnom stupni sa uvedú do styku 2,4-diterc.-butylfenol a 40 až 100 % katalyzátora, následne sa potom v prvom stupni uvedú do styku s chloridom fosforitým a nechajú sa reagovať pri normálnom tlaku a teplote...

Lepiaca tyčinka so zvýšenou lepivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279178

Dátum: 08.07.1998

Autori: Gierenz Gerhard, Klauck Wolfgang, Höfer Rainer, Grützmacher Roland

MPK: C09J 175/04

Značky: tyčinka, lepivosťou, zvýšenou, lepiaca

Zhrnutie / Anotácia:

Lepiaca tyčinka so zvýšenou lepivosťou, tvarovo stála, ľahko otierateľná, tvorená vodnou zmesou syntetického polyméru a mydlového gélu a prípadne ďalšími pomocnými látkami. Zvýšená lepivosť sa dosahuje tým, že sa ako vodná zmes s obsahom syntetického polyméru použije vodná disperzia polyuretánu bez rozpúšťadla.

Kontinuálny spôsob výroby polyesterovej živice s vysokou molekulovou hmotnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279177

Dátum: 08.07.1998

Autor: Ghisolfi Guido

MPK: C08G 63/20, C08G 63/78, C08J 11/06...

Značky: výroby, spôsob, živice, polyesterovej, hmotnosťou, molekulovou, kontinuálny, vysokou

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob výroby polyesterovej živice spočíva v tom, že sa živica s vysokou molekulovou hmotnosťou získa zo živice s nízkou molekulovou hmotnosťou použitím dianhydridu aromatickej tetrakarboxylovej kyseliny ako urýchľovacej prísady. Roztavený produkt sa peletuje a privádza do reaktora na polykondenzáciu v tuhom stave.

Komplexná soľ ranitidínu, spôsob jej výroby a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279173

Dátum: 08.07.1998

Autor: Clitherow John Watson

MPK: A61K 31/34, C07D 307/38, C07D 307/52...

Značky: ranitidínu, prostriedok, spôsob, komplexná, farmaceutický, obsahom, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Soľ ranitidínu s komplexnou zlúčeninou kyseliny vínnej alebo kyseliny citrónovej s bizmutom, ako aj solváty takýchto solí a spôsob ich výroby. Tieto soli sú vhodné na liečenie gastrointestinálnych, najmä gastroduodenálnych ochorení. Soli majú antisekrečnú účinnosť pripisovanú ranitidínu spolu s antibakteriálnou účinnosťou proti Campylobacteru pylori a majú tiež ochranný účinok na bunky.

Izolačný systém vinutia elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279172

Dátum: 08.07.1998

Autori: Schorm Josef, Zych Otakar

MPK: H02K 3/30, H02K 3/32

Značky: stroja, vinutia, elektrického, izolačný, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Izolačný systém vinutia (8), vybaveného na svojom povrchu elektricky odolnou vrstvou (9) a uloženého v radiálne prebiehajúcej otvorenej drážke (3) elektrického stroja a vrstvou (13) tepelne expanzného laminátu, usporiadanou v medzere medzi povrchom vinutia (8) a stenou (5) drážky (3), má vrstvu (13a) tepelne expanzného laminátu, tvorenú plastovým spojivom s priestorovo neusporiadane rozptýlenými, pružne stlačenými staplami vláken, usporiadanú v...

Čistička štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279170

Dátum: 08.07.1998

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/00

Značky: štrkového, čistička, lôžka

Zhrnutie / Anotácia:

Čistička (1) štrkového lôžka je vybavená nekonečnou podávacou, prípadne brázdiacou reťazou (10), ktorá je usporiadaná na ráme (4) stroja, ktorý je vedený vo výškovo prestaviteľnom vodiacom kanáli a spojený s reťazovým pohonom (9). Vodiaci kanál má pri pracovnom nasadení pod koľajou (3) upravenú snímaciu súčasť (26) štrku a pri sklonenom usporiadaní v pozdĺžnom smere stroja od snímacej súčasti (26) štrku v odstupe a vyššie položené odhadzovacie...

Spôsob jemného dispergovania kvapaliny alebo prášku v plynnom prostredí a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279167

Dátum: 08.07.1998

Autor: Szöcs István

MPK: B01F 5/18, B05B 17/00, B01F 5/06...

Značky: dispergovania, prostředí, jemného, kvapaliny, zariadenie, spôsob, plynnom, prášků, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka jednak spôsobu jemného dispergovania kvapaliny alebo prášku v plynnom prostredí, výhodne vo vzduchu, v priebehu ktorého sa kvapalina alebo prášok umiestni do ejekčnej rúrky (2) a stlačený plynný vynášač (4) sa zavádza rýchlosťou podobnou výbuchu za náplň (1). Riešenie sa ďalej týka zariadenia na jemné dispergovanie kvapalín alebo práškov v plynnom prostredí, výhodne vo vzduchu. Zariadenie tvorí ejekčná rúrka (2) zahŕňajúca...

Sekvencia rekombinantnej DNA a spôsob výroby humánneho proapolipoproteínu A-I

Načítavanie...

Číslo patentu: 279166

Dátum: 08.07.1998

Autori: Bollen Alex, Wülfert Ernst, Gobert Jean

MPK: C12N 15/11, C07K 14/775

Značky: proapolipoproteínu, spôsob, humánneho, výroby, rekombinantnej, sekvencia

Zhrnutie / Anotácia:

Bunková kultúra alebo mikroorganizmus transformovaný vektorom obsahujúcim reťazec, ktorý je kódom pre humánny proapolipoproteín A-I, v ktorom bola časť prirodzeného reťazca nahradená fragmentom DNA, ktorý je kódom pre rovnaké aminokyseliny, ale na základe inej nukleotidovej sekvencie tak, aby sa zabránilo vzniku tvorby štruktúr s dvojitým reťazcom, sa pestuje za príslušných podmienok a produkuje humánny proapolipoproteín A-I, ktorý sa izoluje.

Spôsob vyhľadávania potenciálnych fungicídnych prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279149

Dátum: 08.07.1998

Autori: Fattori Maria, Lefébvre Marc, Renwick Annabel, Powell Keith Adrian, Horemans Stefaan Renaat Maria

MPK: A01N 63/00, C12N 1/20, C12Q 1/18...

Značky: fungicídnych, vyhľadávania, potenciálnych, prostriedkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vyhľadávania potenciálnych fungicídnych prostriedkov testovaním inhibičného účinku potenciálneho fungicídneho prostriedku v dvoch testoch, pričom prvý test je na inhibíciu vývinu patogénu v sterilizovanej pôde infikovanej mycéliom Pythium spp. a druhý test je na inhibíciu vývinu ochorenia v rastúcej rastline náchylnej na ochorenie vyvolané prítomnosťou komplexu spôsobujúceho padanie klíčnych rastlín, potom sa prostriedky majúce...

Zvršok s koľajnicami a spôsob jeho výstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279148

Dátum: 08.07.1998

Autori: Howanietz Fritz, Salzmann Heinrich, Raschendorfer Helmut

MPK: E01B 2/00, E01B 19/00

Značky: zvršok, spôsob, výstavby, koľajnicami

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie bez štrku, výhodne so širokopätnými koľajnicami (1), má koľajnice (1) uvoľniteľne spojené s nosníkmi (2). Každý nosník (2) má najmenej dve koľajnice (1). Na koľajniciach (1) je po oboch stranách stojky (9) koľajnice (1) upravené prípadne až k hlave (11) koľajnice (1) a prípadne až k pätke (10) koľajnice (1) zasahujúce, na koľajnicu (1) dosadajúce usporiadanie na tlmenie hluku. Usporiadanie na tlmenie hluku je tvorené povlakom (8, 12...

Prekurzor katalyzátora a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279145

Dátum: 08.07.1998

Autori: Komodromos Costa, Wilson John David, Reynolds Timothy John, Jones Stephen David, Williams Alan, Wragg Roger Derek

MPK: B01J 23/74, B01J 23/86, B01J 21/16...

Značky: prekurzor, spôsob, výroby, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Prekurzor katalyzátora na použitie pri metanizácii plynov obsahujúcich vodík a oxidy uhlíka, obsahujúci kalcinovaný reakčný produkt zmesi a) nekalcinovaného hlinitokremičitanového ílovitého minerálu, b) aspoň jednej stabilizačnej prísady na zníženie úniku kremíka, kde táto prísada je zlúčenina kovu alkalických zemín a/alebo kovu vzácnych zemín a c) Feitknechtovej zlúčeniny, Ni2+x Me3+y (OH-)2x + 3y - 2z(A2-)z . nH2O, kde Me3+ je tvorený Al3+...

Spôsob výroby hematopoetínu IL-6

Načítavanie...

Číslo patentu: 279144

Dátum: 08.07.1998

Autori: Mccoy John, Schendel Paul, Clark Steven, Wong Gordon

MPK: C07K 14/54, A61K 38/20, C12N 15/00...

Značky: výroby, hematopoetínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hematopoetínu IL-6 spočíva v tom, že sa kultivuje eukaryotická alebo prokaryotická bunková línia, transformovaná vektorom obsahujúcim sekvenciu DNA v operatívnom spojení s riadiacou sekvenciou na expresiu. Získaný hematopoetín sa môže používať na liečenie chorôb, pri ktorých dochádza k úbytku krvotvorných buniek, a v kombinácii s ostatnými hematopoetínmi tiež na liečbu zhubných nádorov.

Spôsob povliekania vonkajších plôch sklenených nádob a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279140

Dátum: 08.07.1998

Autori: Dries Hugo, Newton Philip, Duggan Patrick William

MPK: B05C 3/10, C03C 17/28

Značky: povliekania, vykonávaniu, tohto, sklenených, vonkajších, ploch, nádob, spôsob, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob povliekania vonkajších plôch sklenených nádob usporiadaných v radoch pozostáva z postupného ponárania každého radu nádob (B) do kúpeľa kvapalného povliekacieho materiálu (M) na nanášanie povlaku (C) povliekacieho materiálu (M) na vonkajšie plochy nádob (B) a z vyťahovania radu nádob (B) s naneseným povlakom (C) z kúpeľa kvapalného povliekacieho materiálu (M). Každý rad nádob (B) sa ponorí aspoň čiastočne do kúpeľa kvapalného...

Zapojenie na brzdové zariadenie s reguláciou blokovania a/alebo prekĺzania pri pohone

Načítavanie...

Číslo patentu: 279139

Dátum: 08.07.1998

Autori: Büttner Hans-joachim, Fennel Helmut, Batistic Ivica, Wupper Hans

MPK: B60T 8/32, B60K 28/16

Značky: zariadenie, zapojenie, pohone, blokovania, brzdové, reguláciou, prekĺzania

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obsahuje senzory (1 až 4) jednotlivých kolies na generovanie elektrických signálov, ktoré predstavujú otáčanie kolies, ďalej obvody na tvorenie referenčnej rýchlosti vozidla, na výber signálov senzorov (1 až 4), na rozpoznávanie zákrut a na generovanie signálov, riadiacich brzdový tlak. K obvodu (5), ktorý poskytuje signály rýchlosti obidvoch kolies, a vyhodnocovaciemu zapojeniu (7) sú pripojené výberové obvody (8, 9), na ktoré sú...

Spôsob zníženia obsahu kyseliny metakrylovej v surovom esteri metylmetakrylátu v priebehu jeho syntézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279138

Dátum: 08.07.1998

Autori: Belko Dušan, Jančík Milan, Skačániová Zuzana, Matúšová Mária, Štúň Marián, Uváček Emil, Čučiaková Alžbeta, Hlavatý Tomáš

MPK: C07C 57/04, C07C 69/653

Značky: syntézy, kyseliny, priebehu, surovom, zníženia, esteri, metakrylovej, obsahu, spôsob, metylmetakrylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zníženia obsahu kyseliny metakrylovej v surovom esteri metylmetakrylátu v priebehu jeho syntézy z acetónkyánhydrínu, kyseliny sírovej a následnej esterifikácie metanolom, vydestilovávaním surového esteru cez rektifikačný nadstavec a refluxom pracích vôd 10-80 % obj., výhodne 50 % obj. Účinok sa prejaví znížením obsahu kyseliny metakrylovej a ďalších vedľajších produktov v surovom metylmetakryláte, ako aj zvýšením výťažku...

Spúšťač bezpečnostného zariadenia výťahov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279137

Dátum: 08.07.1998

Autor: Möri Peter

MPK: B66B 5/24

Značky: spúšťač, výťahov, zariadenia, bezpečnostného

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spúšťač bezpečnostného zariadenia výťahov, pomocou ktorého je možné spustiť záchytné zariadenie (12) alebo kabínovú brzdu (11) umiestnenú na kabíne (10) výťahu, keď sa zistí nadmerná rýchlosť jazdy kabíny (10) dolu alebo hore, alebo keď dôjde k nekontrolovateľnému pohybu kabíny (10) výťahu. K spusteniu dôjde prostredníctvom klietky ťahadiel (20) a horných alebo spodných ťahadiel (21, 23), pričom klietka ťahadiel (20) prenáša...

Hydrazóny, farmaceutické prípravky s ich obsahom a ich použitie na prípravu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279136

Dátum: 08.07.1998

Autori: Caravatti Giorgio, Frei Jörg, Staněk Jaroslav

MPK: C07C 249/16, A61K 31/15, C07C 251/84...

Značky: farmaceutické, obsahom, přípravu, přípravky, použitie, liečivá, hydrazóny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hydrazóny všeobecného vzorca (I), v ktorom A predstavuje priamu väzbu alebo skupinu -CH2-, X predstavuje zvyšok vzorca-C(=Y)-NR6R7 skupinu vzorca NH, Z predstavuje skupinu vzorca NH, R1 predstavuje atóm vodíka alebo jeden, alebo dva substituenty vybrané zo skupiny, ktorú tvorí alkylová skupina s 1 až 7 atómami uhlíka, hydroxyskupina a alkoxyskupina s 1 až 7 atómami uhlíka, R2 predstavuje atóm vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 7...

(Benzilidén)azolylmetylcykloalkánové alebo -alkénové deriváty, medziprodukty na ich výrobu, fungicídne prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279135

Dátum: 08.07.1998

Autori: Mugnier Jacques, Pepin Régis, Greiner Alfred, Hutt Jean

MPK: A01N 43/653, C07D 249/08

Značky: fungicidně, použitie, prostriedky, alkénové, obsahujú, deriváty, medziprodukty, benzilidén)azolylmetylcykloalkánové, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

(Benzilidén)azolylmetylcykloalkánové alebo -alkénové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom cyklom je prípadne substituovaný päť- až sedemčlenný cyklus, ktorý môže obsahovať dvojitú väzbu, R5 je vodík alebo (C1-C4)-alkyl, W je skupina =CH- alebo atóm dusíka =N-, X je halogén, kyanoskupina alebo nitroskupina, alebo (C1-C4)-alkyl, alebo (C1-C4)-alkoxyl, prípadne halogénovaný, a n je 0 alebo kladné celé číslo menšie ako 6. Ďalej sa opisujú...

Zapojenie zlučujúce funkciu TELETEXT a PIP na jediný panel televízneho prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 279134

Dátum: 08.07.1998

Autor: Vajduliak Juraj

MPK: H04N 5/00, H04N 7/08, H04N 5/45...

Značky: teletext, funkciu, prijímača, panel, jediný, televízneho, zapojenie, zlučujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Televízny dekodér teletextu (1) a televízny dekodér PIP (2) sú navzájom spojené spoločnou mikropočítačovou zbernicou (5), pričom televízny dekodér teletextu (1) je vybavený vstupom (4) videosignálu a televízny dekodér PIP je vybavený vstupom (6) interného videosignálu a vstupom (7) externého videosignálu, a výstupy z televízneho dekodéra teletextu (1) -P-txt (8), R-txt (9), G-txt (10), B-txt (11) a výstupy z televízneho dekodéra PIP - P-pip...

Dopravné zariadenie na sypký materiál, najmä očisťovací prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279133

Dátum: 08.07.1998

Autor: Winter Alfred

MPK: B65G 15/22

Značky: zariadenie, očišťovací, dopravné, najmä, sypký, prostriedok, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravné zariadenie na sypký materiál, najmä očisťovací prostriedok na pieskovacie zariadenie je tvorené na podlahe haly alebo očisťovacej kabíny upraveným aspoň jedným pozdĺžnym dopravníkom (1, 2, 3, 4) a kolmo naň na jeho výstupnom konci v rovnakej rovine upraveným priečnym dopravníkom (5). Tieto dopravníky (1, 2, 3, 4, 5) pracujú s dopravnými lištami (27, 28) zavesenými v pneumaticky poháňanom, vratne pohyblivom ráme (19, 24, 33). Rámy (19,...

Farmaceutický prostriedok na liečenie srdcových a obehových ochorení a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279132

Dátum: 08.07.1998

Autori: Münch Ulrich, Klokkers-bethke Karin

MPK: A61K 31/21, A61K 9/12

Značky: spôsob, liečenie, výroby, oběhových, ochorení, farmaceutický, srdcových, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok obsahuje 0,15 až 0,50 % hmotn. nitroglycerínu, 24,50 až 24,85 % hmotn. etanolu, 32,00 % hmotn. 1,2-propylénglykolu a 43,00 % hmotn. čistenej vody a je nastavený na pH 3 až 6. Vyrába sa tým, že sa zmieša 0,15 až 0,50 % hmotn. nitroglycerínu, 24,50 až 24,85 % hmotn. etanolu, 32,00 % hmotn. 1,2-propylénglykolu a 43,00 % hmotn. čistenej vody a získaný roztok sa nastaví kyselinou chlorovodíkovou na pH 3 až 6.

Vo vode vysoko rozpustná, stabilná kryštalická soľ 2′,3′-dideoxy-2′,3′-didehydrotymidínu, spôsob jej výroby a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279130

Dátum: 08.07.1998

Autori: Kaplan Murray Arthur, Bogardus Joseph Ballard, Perrone Robert Kevin

MPK: A61K 31/505, C07D 405/04, C07H 19/06...

Značky: obsahom, výroby, stabilná, prostriedok, 2',3'-dideoxy-2',3'-didehydrotymidínu, krystalická, spôsob, vysoko, rozpustná, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je soľ všeobecného vzorca (I), kde X je anorganický alebo organický katión, spôsob jej výroby a farmaceutický prostriedok s jej obsahom. Takáto soľ sa pripraví reakciou 2',3'-dideoxy-2',3'-didehydrotymidínu so zodpovedajúcou bázou v inertnom vodnom roztoku a vzniknutá soľ sa nechá z roztoku vykryštalizovať. Opísaná soľ má antivírusový účinok.

Spôsob polohovania tabule skla a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279129

Dátum: 08.07.1998

Autori: Letemps Bernard, Dereims Philippe

MPK: B65G 49/06, C03B 35/16

Značky: tabule, spôsob, vykonávanie, polohovania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe polohovania tabule skla (1), posúvajúceho sa na dopravníku, pri ktorom sa na dráhu skla (1) vkladá zarážka (60), proti ktorej naráža koniec predného okraja tabule skla (1), a ktorá sa udržiava v dotyku s tabuľou skla (1) v čase dostatočnom na to, aby tabuľa skla (1) bola novo orientovaná dopravníkom, ktorý pokračuje v unášaní tabule skla (1), je v priebehu celého času polohovania zarážka (60) poháňaná posúvacím pohybom rovnobežným s...

Mikroelementový sirup a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279128

Dátum: 08.07.1998

Autori: Boďa Koloman, Sviatko Peter

MPK: A61K 33/00, A61K 33/18, A61K 33/04...

Značky: spôsob, výroby, sirup, mikroelementový

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý perorálne aplikovateľný mikroelementový sirup slúži na preventívnu i terapeutickú dotáciu chýbajúcich esenciálnych mikroelementov u ľudí a zvierat, zlepšuje ich zdravotný a kondičný stav. Obsahuje v 1 litri ovocného sirupu ako vehikula, alebo dia sirupu, alebo koncentrátu vhodného pre diabetikov nasledovné množstvá esenciálnych mikroelementov: 50 až 350 mg Cu, 1000 až 3000 mg Mn, 1500 až 5500 mg Zn, 10 až 100 mg Co, 10 až 80 mg Se a 10...

Zrná pankreatínových mikropeliet a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279127

Dátum: 08.07.1998

Autori: Peschke Günther-josef, Kölln Klaus-jürgen, Bödecker Bernd, Henniges Friederike, Sobe Alwin, Rehburg Manfred, Kuhnow Günther, Stemmle Berthold

MPK: A61K 9/16, A61K 9/36

Značky: mikropeliet, pankreatínových, spôsob, výroby, zrná

Zhrnutie / Anotácia:

Zrná pankreatínových mikropeliet môžu byť potiahnuté filmom rezistentným proti žalúdočným šťavám, majú guľovitý až elipsovitý tvar, pričom priemer gule, prípadne krátka os je v rozsahu 0,7 až 1,4 mm a ktoré majú rozdelenie veľkosti častíc, pri ktorom má aspoň 80 % zŕn mikropeliet pomer krátkej osi k dlhej osi v rozsahu 1 : 1 až 1 : 2. Spôsob výroby zŕn pankreatínových mikropeliet spočíva v tom, že sa a) zmieša 100 hmotn. dielov pankreatínu s 15...

Pohon na otváranie a zatváranie výsypných klapiek sedlového dna samovykladacieho voza

Načítavanie...

Číslo patentu: 279125

Dátum: 08.07.1998

Autori: Munske Helmut, Wagener Paul-werner, Köhler Günter

MPK: B61D 7/24

Značky: otváranie, výsypných, pohon, sedlového, samovykladacieho, zatváranie, klapiek

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon na otváranie a uzavieranie bočnej výsypnej klapky (1) samovykladacieho voza so sedlovým dnom (3), pričom výsypná klapka (1) je ovládateľná prostredníctvom vodiacich tyčí (6) cez páky (5) ovládacím hriadeľom (4), ktorý je uložený zhruba v pozdĺžnom strede voza. Cieľom vynálezu je vytvoriť pohon tak, aby sa jednoduchými prostriedkami dosiahlo spoľahlivé dosadnutie výsypnej klapky (1) v oblasti jej spodnej pozdĺžnej strany. Na splnenie tohto...

Ekologicky účinný prostriedok na znižovanie kyslosti a obmedzovanie účinkov ťažkých kovov v pôde

Načítavanie...

Číslo patentu: 279124

Dátum: 08.07.1998

Autori: Pleva Milan, Nemčič Ladislav, Novák Zdeněk, Hanzl Pavel

MPK: C05D 5/00, C05D 3/00, C05G 3/00...

Značky: znižovanie, ekologicky, účinkov, účinný, pôde, ťažkých, obmedzovanie, kovov, kyslosti, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologicky účinný prostriedok pozostáva z vápenatohorečnatej hmoty a prírodného hlinitokremičitanu. Prostriedok obsahuje vápenatohorečnatú hmotu, tvorenú 88 až 92 % hmotn. uhličitanu horečnatého a/alebo vápenatého a 8 až 12 % hmotn. oxidu vápenatého a/alebo horečnatého, pričom pomer horčíka k vápniku je v tejto hmote od 6 : 4 do 1 : 10 hmotnostne a zeolit, ktorý obsahuje 60,7 až 71,9 % hmotn. oxidu kremičitého a 11,4 až 12,8 % hmotn. oxidu...

Nástrojový rám so zariadením na jeho ukladanie na koľajnice koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279123

Dátum: 08.07.1998

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 37/00, E01B 29/00, E01B 31/00...

Značky: koľaje, kolajnice, zariadením, nástrojový, ukladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Nástrojový rám (10) so zariadením (13) na jeho ukladanie na koľajnice (15) koľaje (3) má dve na dosadnutie na koľajnici (15) upravené a prostredníctvom výkyvného pohonu (32) v rovine kolmej na pozdĺžny smer koľaje (3) vykývnuteľnej dotykovej páky (29). Spodné voľné konce (33) dotykových pák (29) sú vo svojej spodnej koncovej polohe dolu vykývnuteľných dotykových pák (29) zahnuté v smere k stredu koľaje (3) a sú upravené na dosadnutie na...

Spôsob odstraňovania piesku z odpadových vôd a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279122

Dátum: 08.07.1998

Autor: Smith Bryan

MPK: B01D 21/26, E03F 5/14

Značky: spôsobu, piesku, spôsob, odpadových, tohto, zariadenie, odstraňovania, uskutočňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania piesku z odpadových vôd, pri ktorom odpadová voda obsahujúca piesok prúdi kanálom (33), a to najprv pozdĺžnou priamou časťou (37), ktorá je dostatočne dlhá, aby sa stabilizovalo prúdenie, a má konštantnú šírku (35), a potom zahnutou časťou (41), ktorá zviera s priamou časťou (37) aspoň 10° uhol, a v smere prúdu za zahnutou časťou (41) sa odstraňuje piesok z prúdu priechodom (51) umiestneným na vnútornej strane oblúka na dne...

Stenový doskový diel

Načítavanie...

Číslo patentu: 279121

Dátum: 08.07.1998

Autor: Glockenstein Karl

MPK: E04B 2/78

Značky: doskový, stěnový

Zhrnutie / Anotácia:

Stenový doskový diel (1) je zložený z nosného rámu (2), vytvoreného z profilov (3, 4) s prierezom písmena C alebo U, na ktorom sú obojstranne upevnené krycie dosky (5, 6). Medzi krycími doskami a profilmi (3, 4) je umiestnená náplň (21) z tepelne a/alebo zvukovo izolačného materiálu. Na aspoň jednom okraji nosného rámu (2) je pripevnená aspoň jedna vyrovnávacia podpera (8). Aspoň jedna okrajová hrana aspoň jednej krycej dosky (5, 6) presahuje...

Posilňovač prednej a zadnej strany stehien

Načítavanie...

Číslo patentu: 279120

Dátum: 08.07.1998

Autor: Druska Vojtech

MPK: A63B 23/04

Značky: stehien, zadnej, prednej, posilňovač, strany

Zhrnutie / Anotácia:

Posilňovať pozostáva z pevného rámu (1) so záťažou (3) spriahnutou s výkyvným ramenom (2), ktorého voľný koniec je opatrený akčnou opierkou (6), na ktorú cvičiaci pôsobí. Posilňovač má sedaciu plochu (43) na sedačke (4), ktorá je posuvne v smere dopredu a dozadu uložená vo vedení (42). Výkyvné rameno (2) je pritom medzi akčnou opierkou (6) a osou otáčania opatrené reakčnou opierkou (7).