Archív za 1998 rok

Strana 20

Spôsob prípravy N-alkyl(cykloalkyl)-N’-arylmočoviny a/alebo N,N-dialkyl(dicykloalkyl)-N’-arylmočoviny a ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279284

Dátum: 09.09.1998

Autori: Jurečeková Emília, Mravec Dušan, Macho Vendelín

MPK: B01J 27/02, C07C 273/18, B01J 23/22...

Značky: n,n-dialkyl(dicykloalkyl)-n'-arylmočoviny, spôsob, derivátov, přípravy, n-alkyl(cykloalkyl)-n'-arylmočoviny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy sa uskutočňuje karbonyláciou najmenej jednej aromatickej nitrozlúčeniny oxidom uhoľnatým za prítomnosti najmenej jedného alifatického alebo cykloalifatického primárneho alebo sekundárneho amínu, pri mol. pomere amín : aromatická nitrozlúčenina 1-10 : 1, pri 80 až 250 °C a 0,4 až 30 MPa. Katalytický systém je na báze síry a jej zlúčenín (S, CS2, H2S, COS) v množstve 0,1 až 15 hmotn. %, počítané na nitroaromáty, zásaditej zložky...

Srdcovka z liatej tvrdej mangánovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 279283

Dátum: 09.09.1998

Autori: Jäger Helmut, Oswald Johannes Rainer

MPK: E01B 7/10, E01B 7/12

Značky: ocele, tvrdej, manganovej, srdcovka, liatej

Zhrnutie / Anotácia:

Srdcovka (1) pozostáva z ložného telesa, na ktorom je vytvorený srdcovkový hrot (2), v oblasti ktorého je vytvorená časť (3) na dotyk s krídlovými koľajnicami (4). Na ložnom telese sú priečne na jeho pozdĺžnu os v oblasti podvalu (7) vytvorené stojiny (9) na dosadnutie na podvaly (7) alebo podkladnice. Na ložnom telese je v oblasti skrutkového spojenia ložného telesa s krídlovými koľajnicami (4) vytvorený rozperný diel (8). Ložné teleso je...

Spôsob čistenia plynu obsahujúceho spáliteľné zložky ako aj dioxyd uhličitý a zlúčeniny síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 279282

Dátum: 09.09.1998

Autori: Grünewald Gerhard, Fischer Herbert, Kriebel Manfred

MPK: C01B 17/04, B01D 53/14

Značky: zložky, uhličitý, spalitelné, spôsob, síry, čistenia, zlúčeniny, dioxyd, obsahujúceho, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový plyn bohatý na sírovodík z regenerácie sa za horúca čiastočne spaľuje v spaľovacej komore kyslíkom, plynom obsahujúcim kyslík alebo vzduchom. V spaľovacej komore sa vyrába plynná zmes s teplotou 1000 až 2000 °C, ktorá obsahuje aspoň 30 % molárnych síry privedenej do spaľovacej komory ako elementárna síra a zložky sírovodík a dioxid síričitý v molárnom pomere 4 : 1 až 1 : 1. Plynná zmes sa chladí až pod teplotu topenia síry....

Spôsob výroby aminofenolov a/alebo ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279281

Dátum: 09.09.1998

Autori: Macho Vendelín, Terlandová Jana, Maťaš Michal

MPK: C07C 209/38, C07C 215/74, C07C 209/36...

Značky: spôsob, aminofenolov, derivátov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aminofenolov a/alebo ich derivátov sa uskutočňuje pôsobením vody a plynu, obsahujúceho oxid uhoľnatý a prípadne zložky zlepšujúce kontakt reaktantov ako rozpúšťadla, katalyzátora medzifázového prenosu, na nitrofenoly alebo nitrózofenoly, prípadne ich deriváty, pri teplote 80 až 240 °C a tlaku 0,15 až 30 MPa, v zásaditom prostredí za katalytického účinku síry a/alebo zlúčenín síry s mólovou hmotnosťou 32 až 90 gmol-1, najmä...

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279275

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kůtová Anna, Sobotka Miroslav, Pazlarová Jarmila, Votruba Jaroslav, Machová Anna

MPK: C12N 9/14, C12N 9/24, C12N 9/48...

Značky: hydrolytických, enzýmov, fermentačnej, přípravy, extracelulárnych, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov v submerzných kultiváciách, hlavne amyláz, proteáz a lipáz vo fermentačných tekutinách obsahujúcich živiny, spočíva v tom, že do fermentačnej tekutiny sa okrem živín pridá oxid hlinitý, nerozpustné hlinito-kremičitany, umelé alebo prírodné zeolity alebo bentonit v množstve 0,2 až 5 % hmotn. v závislosti od hmotnosti fermentačnej tekutiny.

Spôsob výroby viacvrstvovej vlnitej papierovej lepenky a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279274

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kim Ki Jeong, Kim Do Wook

MPK: B31F 1/28

Značky: lepenky, papierovej, uskutočňovanie, vlnitej, viacvrstvovej, výroby, spôsobu, spôsob, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby viacvrstvovej vlnitej papierovej lepenky (105) je uskutočňovaný opakovaným vrstvením viacvrstvových vlnitých stredných vrstiev (102, 103) s rôznym rozstupom a šírkou medzi horným a dolným plášťom. Papierová lepenka sa stenčí a má lepšiu pevnosť v tlaku, a tým sa podstatne zmenší objem obalu. Prvá vlnitá stredná vrstva (102) sa plynulo spája s plášťom (101), a tak sa vytvára jednovrstvová papierová lepenka. Prvá vlnitá stredná...

Letmé kyvadlové nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 279273

Dátum: 09.09.1998

Autor: Dofek František

MPK: B23D 15/08

Značky: kyvadlové, nožnice, letmé

Zhrnutie / Anotácia:

Letmé kyvadlové nožnice sú určené na strihanie pásového materiálu za chodu, najmä na strihanie kovových pásov. Po bokoch strihacieho mechanizmu sú stojany (6, 6') nožníc, v ktorých sú uložené kľukové hriadele (7, 7') spojené s ozubenými kolesami (9, 9') zaberajúcimi s pastorkami (10, 10'). Obidva pastorky sú spojené pevným spojovacím hriadeľom (11), ku ktorému sú pripojené hnacie elektromotory (13, 13'). Čapy (8, 8') kľukových hriadeľov (7, 7')...

Podperná sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 279272

Dátum: 09.09.1998

Autor: Tatsuo Ono

MPK: E04G 7/30

Značky: sústava, podpěrná

Zhrnutie / Anotácia:

Podperná sústava na vytvorenie najmä lešení obsahuje stĺpikové diely (1) s prírubami (2), rozmiestnenými po dĺžke stĺpikových dielov (1) v odstupe od seba, spojovacie diely (2) so spojovacími pätkami (21) a spojovacie kliny (3), vložené do spojovacích pätiek (21). Príruby (11) sú opatrené na svojom obvode pripojovacou prstencovou opornou časťou (11a) a spojovacie pätky (21) sú opatrené spojovacím puzdrom (c) najmä pravouholníkového prierezu,...

Zberná šachta tlakovej stokovej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1953

Dátum: 09.09.1998

Autor: Perleczky Vavrinec

MPK: E03F 11/00, E03F 5/10

Značky: tlakovej, zberná, šachta, siete, stokovej

Text:

...čím je zabezpečená vodotesnosť zbernej šachty. Z hľadiska pevnostnéhoje výhodné, ak je plastové dno ešte opatrené výstužnou doskou,ktorá je taktiež privarená.Pre rozmernejšie konštrukcie zbernej šachty tlakovej stokovej siete je nutné zbernú šachtu zaťažiť. Je to uskutočnené betónovou záťažou umiestnenou na dne vo vnútri zbernej šachty.Z hľadiska stability zbernej šachty najmä pri jej montáži je dôležité, ak plastová korugovaná rúra...

Fľaša s dekoračným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1952

Dátum: 09.09.1998

Autor: Tines Róbert

MPK: B65D 23/08

Značky: povrchom, fľaša, dekoračným

Text:

...striž je aplikovaná na fľašu pomocou lepiaceho prípravku . Fľaša je s výhodou plnená šzunpanským a uzavretá. Striž je možné prizdobiť ďalšími ozdobnými prvkami .Fľaša podľa tohto riešenia sa vyznačuje zvýšeným dekomčným efektom a znižuje sariziko jej rozbitia alebo poškodenia.Príklad uskutočnenia technického riešeniaFľaše s dekoračným povrchom podľa tohto riešenia tvoria v podstate bežné fľaše so šanrpanským, pripadne ine fľaše (s koňakom,...

Drevený zrubový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1951

Dátum: 09.09.1998

Autori: Koreň Jaroslav, Jantošík Pavol, Geleta Jozef, Pukalík Ľudovít, Mikovčák Jaroslav

MPK: E04B 2/08, E04C 2/12

Značky: dřevěný, zrubový, panel

Text:

...sú limitované prierezom použitej drevenej guĺatiny, čo zvyšuje počet nutných predĺžení dre~ vených zrubových panelov v drevostavbách, znižuje ich pevnost pri nízkej efektívnej výtažnosti a vysokých obstarávacích nákladochpoužitej drevenej guľatiny. Z uvedených dôvodov sú takéto riešenia technicky a ekonomicky nevýhodné.Na zostavovanie drevostavieb V mieste ich osadenia sa v súčasnosti používajú i panely rámovej konštrukcie opláštované...

Samonosná polohová karta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1950

Dátum: 09.09.1998

Autori: Petrášová Amália, Malík Miroslav

MPK: G06K 19/077, G06K 19/04, G06K 19/063...

Značky: karta, polohová, samonosná

Text:

...zapusteného pružiaceho usporiadania. Je to dosiahnuté tým, že pružiace môstiky sú z druhej strany plastového nosiča odľahčené plytkým vybraním.Napokon alternatívnym riešením je možné dosiahnuť obdob ných vlastností, keď aspoň jedna hrana zapusteného vybrania jeskosená tak, že spodný rozmer vybrania je väčší ako horný.Výhody samonosnej polohovej karty podľa technického riešenia spočívajú najmä v tom, že rozširujú možnosti používania...

Reklamný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1949

Dátum: 09.09.1998

Autor: Jurkech Rudolf

MPK: G09F 7/02

Značky: reklamný, panel

Text:

...rámu. Druhé rameno vrchného výklopného rámu je opatrené do vnútra orientovaným výbežkom s rozštepom na jeho konci. Do tohoto rozštepu zapadá jeden koniec plechového pera, ktorého druhý koniec zapadá do profilového lôžka. Dotyková hrana druhého ramena vrchnéhovýklopného rámu je pritom v kontakte s vonkajšou stranou priehľadnej krycej výplne.Podstatou technického riešenia je aj znak riešenia spočívajúci V tom, že medzi spodnou výplñou a...

Polohová karta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1948

Dátum: 09.09.1998

Autori: Petrášová Amália, Malík Miroslav

MPK: G06K 19/04

Značky: polohová, karta

Text:

...súčasnej spoľahlivej fixácii osadenej SIM karty. Presné zabezpečenie požadovanej polohy SIM karty a jej spoľahlivá fixácia v polohovej karte je zachovaná aj dlhodobým používaním SIM karty. Pojem dlhodobé používanie SIM karty je V tomto prípade nutné chápať ako časté a veľmi veľakrát opakované vkladanie a -vyberanie SIM karty do a z polohovej karty za účelom aktivovania- jedného z viacerých na SIM kartu uspôsobenýchzariadení avšak s odlišným...

Ťažné a navíjacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1947

Dátum: 09.09.1998

Autor: Schwert Siegfried

MPK: B65H 54/02

Značky: zariadenie, navíjacie, tažné

Text:

...2 pohľad na zariadenie z obr. l v pohľade sprava.Znázornene zariadenie je vybavené základným rámom l, ktorý je napríklad upevnený v stavebnej jame a prilieha čelnou doskou z k zemnej stene, slúžíacej pri ťahaní ako oporné lôžko. Na základnom ráme 1 sú posuvne usporiadané sane 3, na obr. l v kolmom smere k rovine výkre su, popr. na obr. 2 doprava a doľava. Na základnom ráme lje vodorovne upevnený valec fl saní, ktorého dovnútra vchàdzajuci a...

Zariadenie na elimináciu odchýlok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1946

Dátum: 09.09.1998

Autori: Votruba Vítězslav, Sobotka František

MPK: H02G 11/00, B66C 13/12

Značky: elimináciu, zariadenie, odchylok

Text:

...rozmerovo voliteľného obdĺžnika. Do tohto priestoru je možné uložit ľubovolné množstvo nosičov energie (el. káble optické káble, hydrauliku, pneumatiku,chladiace médiá apod.). Podľa potreby je možné jednotlivé nosiče energie od sebe horizontálne aj vertikálne oddeliť priečkami. Reťazec je zostavený z jednotlivých článkov. Tým je možné vy tvoriť ľubovolnú dlžku reťazca potrebnú na uloženie nosičov energie.Podľa najväčšieho priemeru...

Protidažďová žalúzia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1945

Dátum: 09.09.1998

Autori: Mocný Ernest, Šebök František, Kuráň Jozef

MPK: E06B 9/17

Značky: žalúzia, protidažďová

Text:

...do zárezov zahnutím upevnené lamely žalúzie, pričom ako najnižšia upevnená je rozmerovoPri väčších dĺžkach lamiel žalúzie sa používa v strede žalúzie rozstupový spojovací pás prierezu L alebo U, ktorý upevňuje jednotlivé lamely v predpísanom rozstupe a chráni ich pred prehýbanim a chvením tak, že na okraji spojovacieho pásu sú presne vyrezané tvarové zárezy s pridržiavacími výstupkami kopirujúce okraje lamiel, pričom pri montáži rozstupového...

Vložka na sanáciu potrubných systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1944

Dátum: 09.09.1998

Autor: Dait Ján

MPK: F16L 58/00, B32B 5/28, B32B 5/02...

Značky: systémov, potrubných, sanáciu, vložka

Text:

...vrstvou plastovej fólie, pričom sa často stáva, že pri väčších nerovnostiach sanovaného potrubia a hlavne na ostrých výčnelkoch sa nasýtená vložka prestrihne alebo inak poškodi. Pri zlom nadimenzovani hrúbky vložky na sanáciu potrubných systémov s hrúbkou steny sanovaného potrubia sú jej statické vlastnosti prakticky minimálne.Uvedené nedostatky odstraňuje vložka pre sanáciu podzemných potrubných systémov,podstatu ktorej tvorí prírodná...

Dvíhací mechanizmus výklopnej garážovej brány

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1943

Dátum: 09.09.1998

Autor: Steinhübl Jozef

MPK: E05F 1/08, E05F 11/06

Značky: dvíhací, brány, garážovej, mechanizmus, výklopnej

Text:

...e tie sú upevnené na obidvoch strenárh rtien r umožňujú posun dverí dozaduą He hornej časti dvihacich zavesia pomocné pružinj, rrmien sú ossdené čnpv z ñrážkov na ktoré sa ktoré pre háäzajú stredom dräicku domce u uĺnhčujú Jverám ĺehk 2 p e e o ťrernv chod. P správne fungovanie dveri j- p âatetné neistevi rpránv nápon pružiny, ktorý sa zvyšuje alebo znižuje pomocou spodného držisu úcvtky pružiny na zárubni. Tiehlo páky ktoré je-vsunuté...

Zasklenie lodžie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1942

Dátum: 09.09.1998

Autor: Hrdý Jiří

MPK: E06B 5/00, E06B 3/42

Značky: lodžie, zasklenie

Text:

...rám vertikálne upevnený pomocou skrutiek a hmoždiniek k panelom po obvode otvorenej časti lodžie gg a k zábradliu ąg. Vnútorný priestorobvodového rámu l je osadený sklenenými tabuľovými výplňami g.Pri uskutočnení podľa obr. 2 je obvodový rám L vytvorený z tenkostenného uzatvoreného profilu obdĺžnikového prierezu gä, ktorého jeden bok gg má tvar písmena F, ktorého ramená tvoria vonkajšiu zasklievaciu lištu § a strednú zasklievaciu...

Vodomerná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1941

Dátum: 09.09.1998

Autor: Perleczky Vavrinec

MPK: E02D 29/12, E03F 5/02

Značky: šachta, vodomerná

Text:

...a obr.4 znázorňuje čelný pohľad na vyplñovací betónový prefabrikát.Príklady uskutočnenia Príklad 1V tomto príklade je opísaná zostava vodomernej šachty podľa technického riešenia. V svojej spodnej časti pozostáva z dvoch vyplňovacích betónových prefabrikátov 3, ktoré sa ako prvé uložia na dno výkopu tak, aby ich jednostranné priečne vybrania 5 smerovali hore. Oba vyplňovacie betónové prefabrikáty sú rovnobežne umiestnené V takej...

Nadstavba mreže a poklopov kanalizačných a iných vstupov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1940

Dátum: 09.09.1998

Autor: Slobodník Ján

MPK: E03F 5/06, E03F 5/10

Značky: kanalizačných, vstupov, mreže, nadstavba, iných, poklopov

Text:

...je rám a mriežka poklopu, alebo rám a poklop, vyrábaný ako samostatný kus ( clen ),z terpolyméru AKRILoNITRIL-BUTaDIÉNSTYRÉN (ABS), ktorý sa volne položí na pôvodný kanalizaćný zberač alebo vstup do kanálového priestoru a zaleje novou živičnou vrstvou.Zariadenie podľa tohoto technického riešenia umožňuje výmenu rámu mriežky a mriežky vstupu, alebo rámu poklopu a poklopu hydrantového nástavca, odfrézovanim živičnej vrstvy spoločne s rámom a...

Mliekarenský výrobok obohatený o mliečne bielkoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1939

Dátum: 09.09.1998

Autori: Výbošťok Ľubomír, Arvay Pavel

MPK: A23C 9/156

Značky: mliečne, obohatený, bielkoviny, mliekarenský, výrobok

Text:

...posekaných čučoriedokoptimálna zmesná tvarohovo-jegurtová konzistencia mliekárenského výrobku obohateného o mliečne bielkoviny. Farba mliečnobiela až krémová, po rozmiešaní s prísadou je vo farbe čučoriedok- tmavomodrá. Konzistencia krémová s menšími hrudkami tvarohu a menšími küskami príchute. Vôňa a chut charakteristický kyslastá335 kg smotanového jogurtu 500 kg tvarohu mäkkého 165 kg postrúhanej čokoládyZmesná tvarohovo-jogurtová...

Fluidné kúrenisko, usporiadané v kotle na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1938

Dátum: 09.09.1998

Autor: Ptáček Milan

MPK: F23C 11/02, F23B 7/00

Značky: paliva, usporiadané, tuhé, fluidné, kotle, kúrenisko

Text:

...rez prvým riešením kotla s fluidnýmkúreniskom podľa technického riešenia, na obr.2 je schematicky znázomený rez A-Akotlom z obr.l, na obr.3 je schematícky znázornený rez druhým riešením kotla s fluidným kúreniskom podľa technického riešenia, na obr.4 je schematícky znázornený rez B-B kotlom z obr.3, na obr.5 a 6 je znázornená prepojenie privodného potrubiaV prvom príklade uskutočnenia, znázornenom na obr.l a 2, je kúrenisko vybavené...

Zariadenie na čistenie a dezinfekciu dojacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1937

Dátum: 09.09.1998

Autori: Racek Vlastimil, Straka Vladimír, Kotrč Bohumír

MPK: A01J 7/02, B08B 9/03

Značky: zariadení, dezinfekciu, dojacích, čistenie, zariadenie

Text:

...zbernej nádoby a programátor automatiky s tlačidlom preplachu. Centrálny napájač je súčasne prepojený s rozvodnou krabicou umiestnenou vo ventilovej skrini. Podľa vopred zvoleného programu preplach - dezinfekcia sa napustí základná dávka vody, ktorá je riadená plavákovým spínačom,ktorý je spojený s .programátorom a centrálnym napájačom, pričom plavák v spodnej polohe dá impulz na otvorenie vypúšťacieho ventilu a napúšťanie preplachovej vody...

Viacvrstvová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1936

Dátum: 09.09.1998

Autori: Stoffelsma Jan Uilke, Van Dijk Berend Jan, Besten Markus Wilhelmus Johannes, Borth Rainer

MPK: F16L 11/04, F16L 9/12

Značky: viacvrstvová, rúrka

Text:

...Regenerát je vratný materiál, ktorý vzniká výrobnýmodpadom a - bez ďalšieho použitia - je opät zavádzaný do výrobného procesu.Recyklát je z výrobku nachádzajúceho sa už raz v použití späť získaný materiál, ktorý sa spracováva na iný alebo na rovnaký výrobok.V predloženom prípade je pojem radiálna rúrková tuhost potrebné postavit na úroveň s vrcholovou tuhostou. Vrcholová tuhost je každá tuhosť, ktorá pôsobí proti zaťaženiu na vrchole rúrky,...

Zakladačová pokladňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1935

Dátum: 09.09.1998

Autor: Sobotka František

MPK: G07D 13/00, G07D 3/04

Značky: pokladňa, zakladačová

Text:

...lamiel určuje najdlhšia bankovka plus tolerancia.Zvisle zakladanie mincí s využitím gravitácie a ťažiska mince V polohe zvislej má riešenie, ktorého podstata spočíva V tom, že V opláštení sú pod sypným uhlom rozmiestnene žľaby, ktorých dno má úpravu zhodnú s polomerom skladovanej mince,ďalej sa polomer obojstranne mení na dotyčnice, V spodnej časti žľabu je zvislá zarážka, čím sa mince vložené do homej časti žľabu samočinne radia do zvislej...

Termoplastická zmes na výrobu strešnej krytiny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1934

Dátum: 09.09.1998

Autor: Kubovský Ján

MPK: C09K 3/10, C08L 23/12, C08L 21/00...

Značky: termoplastická, krytiny, výrobu, strešnej

Text:

...koeficientom rozťažnosti, ale s pomeme nízkou ťažnosťou pri pretrhnutí, najmä pri teplotách pod 10 °C. Nevýhodou strešnej krytiny z polyesterovej živice, vystuženej nasekanými sklenenými vláknami, je praskanie časti panelov, najmä pri väčších plochách, v dôsledku čoho vznikajú netesnosti a môže dôjsť k presakovaniu dažďovej vody. Takéto problémy môžu nastať aj pri krytinách zkovu alebo asfaltu.W 0 86/04375 opisuje strešnú krytinu...

Putá na ruky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1933

Dátum: 09.09.1998

Autor: Gajdoš František

MPK: E05B 75/00

Značky: putá

Text:

...uvoľňovaní z pút nárazom západka nemôže preskočiť alebo prekĺznuť, lebo V okamihu nárazu je západkavtlačovaná do zuba segmentu..A 3. Ďaľšou .podstatou pút. podľa technického riešenia je, že medzera zuba segmentu je medzi zrezanou opornou hranou a výbehovou hranou rozšírená rovinnou plochou, o ktora sa opiera hrot zuba západky, ak sú putá uzavreté. Táto plocha zvyšuje pevnosť záberu západky V medzere zuba segmentu a súčasne zvyšuje...

Prepravník

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1932

Dátum: 09.09.1998

Autori: Sedlák Michal, Škripko Stanislav, Kovalčín Rastislav

MPK: B65D 81/34

Značky: přepravník

Text:

...vlastnosťami. Pri stohovaní prepravnikov jedla z dôvodu informačných plôch po obvode nedochádza k nepresnostiam a omylom pn distribúcii. Uvedené riešenie je možné použiť ajpri preprave chladených substrátovPrehľad obrázkov na gzkreseNa priloženom vyobrazeni obr. 1 znázorňuje rez prepravnikom jedla a obr. 2 znázorňujepôdorysný pohľad na spodný diel. Príklad uskutočneniaPrepravník 1 jedla pozostáva z vrchného dielu z, ktorý je...

Tepelnoizolačná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1931

Dátum: 09.09.1998

Autori: Švikruha Ľubomír, Chudobová Zuzana

MPK: D04H 5/02, E04B 1/74

Značky: tepelnoizolačná, vložka

Text:

...Takto vzniknuté rúno ee epracůva na vpichovačke, kde Vpiohovenim viest. ného vlákna aa zväčšuje vzájomná súdržnosť. Konečnou eperáciou je pripadne prekrytie vzniknutej vložky látkou napriklad eieťoe venou jutevinou pri požiadavke ešte zvýšenia vzájomnej áúdržnotti.Výhodou tepe 1 no.izo 1 ačnej vložky podľa úžitkového vzoru je jeho veriabilnosť použitia či už V etevebniceve alebo textilnom a odevnom priemysle. ľahká manipulácia umožňujúce...

Integrovaný reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1930

Dátum: 09.09.1998

Autori: Tkačov Oto, Šalát Miroslav, Štefkový Peter

MPK: C02F 3/30

Značky: reaktor, biologické, odpadových, čistenie, integrovaný

Text:

...odpadových vôd s vyšším obsahom nečistôt. Okrem toho - a toto platí aj pre riešenie podľa CZ patentu č. 280 354 - obsahuje rotačný agregát, ktorý»je v prevádzke častým zdrojom porúch, konštrukcia reaktora je značne komplikovaná s obtiaž nym prístupom k jednotlivým prvkom pri údržbe alebo oprave a celkove obsahuje množstvo konštrukčného materiálu, ktorý je však využitý neefektívne, čo má za následok zbytočne inves tičné náldady.Cieľom...

Elektrický paralyzér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1929

Dátum: 09.09.1998

Autori: Koštál Břetislav, Kůpa Vladimír, Gajdoš František

MPK: F41B 15/04

Značky: elektricky, paralyzér

Text:

...takmer nevyhnutne aj mechanicky oddeleného vypudzovania elektricky vodivejkvapaliny z dvoch zásobníkov, čo na jednej strane prináša zvýšenie zložitostiobranného zariadenia a na druhej strane výrazné zníženie spoľahlivosti činnosti tohto obranného zariadenia. iným ďalším nedostatkom je skutočnosť, že v konštrukcii tohto zariadenia sa nepočíta s jeho použitím ako kontaktného elektrického paralyzéra.Podobná obranná zbraň, tentokrát v tvare...

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov modrých odrôd hrozna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1928

Dátum: 09.09.1998

Autori: Polívka Ľudovít, Kintlerová Anna, Šilhár Stanislav, Kováč Milan

MPK: B01D 11/04

Značky: výliskov, farbív, koncentrát, odrôd, hrozna, modrých, antokyanínových

Text:

...stále väčšie uplatnenie v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktore majú vysoký fyziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbív z výliskov modrých odrôd hrozna, ktorý obsahuje 3 až 30 hmotn. antokyanínových farbív, 22 až 52 hmotn. sacharidov, 5 až 17 hmotn. kyselín a 7 až 15 polyfenolov....

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov plodov bazy čiernej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1927

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kintlerová Anna, Šilhár Stanislav, Polívka Ľudovít, Kováč Milan

MPK: B01D 11/04

Značky: výliskov, plodov, farbív, koncentrát, čiernej, antokyanínových

Text:

...farbív.Antokyaníny okrem využitia V potravinárstve nachádzajú stále väčšie uplatnenie v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktoré majú vysoký fyziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbiv z výliskov plodov bazy čiernej, ktorý obsahuje 6 až 40 hmotn. antokyaninových farbív, 15 až 45 hmotn....

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov čiernych ríbezlí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1926

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kintlerová Anna, Baxa Stanislav, Fiala Ľubomír, Šilhár Stanislav

MPK: B01D 11/04

Značky: výliskov, farbív, ríbezlí, koncentrát, čiernych, antokyanínových

Text:

...v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktoré majú vysoký fyziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbiv z výliskov čiernych ríbezlí, ktorý obsahuje 6 až 35 hmotn. antokyanínových farbiv, 25 až 40 hmotn. sacharidov, 15 až 20 hmotn. kyselín a 9 až 14 hmotn. polyfenolov.Farbiaci koncentrát z...

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov plodov arónie čiernoplodej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1925

Dátum: 09.09.1998

Autori: Šilhár Stanislav, Kintlerová Anna, Kováč Milan

MPK: B01D 11/04

Značky: koncentrát, antokyanínových, arónie, výliskov, farbív, čiernoplodej, plodov

Text:

...nachádzajú stále väčšie uplatnenie v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktoré majú vysoký fýziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbiv z výliskov plodov arónie číemoplodej, ktorý obsahuje 3 až 35 hmotn. antokyanínových farbív, 20 až 40 hmotn. sacharidov, 8 až 12 hmotn. kyselín a 8 až 13 ...

Zariadenie na spracovanie sadrovcovej suspenzie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1924

Dátum: 09.09.1998

Autori: Lehocký Peter, Druhý Pôvodca - Na

MPK: C01F 11/46, C04B 11/02

Značky: suspenzie, zariadenie, spracovanie, sadrovcovej

Text:

...na odkalisku. Podstatnou výhodou je aj ten fakt, že na spracovanie odpadu nie je nutné použiťPrehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocouvýkresov, na .ktorých obr.l zobrazuje základnú realizáciu zariadenia na spracovanie sadrovcovej suspenzie na granulovaný energosadrovec s dvoma sedimentačnými nádržami. Obr.2 zobrazuje rozšírenú realizáciu zariadenia s tromaPríklady uskutočnenia Príklad 1Zariadenie na...

Ekologické odkalisko popolovín z tepelných elektrární

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1923

Dátum: 09.09.1998

Autori: Lehocký Peter, Druhý Pôvodca - Na

MPK: C02F 11/12

Značky: elektrární, tepelných, popolovín, odkalisko, ekologické

Text:

...sú od spoločného odkaliska g oddelené deliacimi hrádzami 3 s priepusťami Q. Spoločné odkalisko g je rozdelené na dve časti komunikačnou hrádzou 6, ktorá jedným svojim koncom nadväzujena korunu základnej hrádze g a druhým svojim koncom nadväzujena obvodovú komunikáciu lg. Obvodová komunikácia lg postupuje.po vrstevnici okolo celého spoločného odkaliska g a aj okolo sedimentačných nádrží L a z každej strany nadväzuje na korunu hrádze 2. Zo...

Kombinovaný výkonový horák na práškové a tekuté palivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1922

Dátum: 09.09.1998

Autor: Dobrozemský Aleš

MPK: F23D 17/00

Značky: výkonový, horák, kombinovaný, práškové, tekuté, palivo

Text:

...aj troske a k zníženiu plynných emisií.Navrhnutý kombinovaný výkonový horák na práškové a tekuté palivo môže byt výhodne upravený tak, že obsahuje aspoň jeden zmiešavaci diel na zmiešanie primárneho média s práškovým palivom, ktorý je umiestnený na vstupe rúrky práškového horáka. Na tomto mieste môže byt priskrutkovaný k prirube, privarený a pod. Tým sa podstatne skráti trasa práškovéhopaliva, a v dôsledku toho sa nielen zlepší možnosť...