Archív za 1998 rok

Strana 2

Zapojení mikroprogramovatelné logické struktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 260560

Dátum: 15.12.1998

Autori: Slámová Anna, Spáčil Jiří, Sláma Karel

MPK: G06F 9/00

Značky: logické, zapojení, struktury, mikroprogramovatelné

Text:

...čtvrtý jednobítový vstup čtvrtého jednobítového přepínače, kdežto jeho nultýbit je přípojen na třetí jsdnobítový vstup pútéhc jednobítového přepínače s jeho druhý bitje přípojen na třetí jednobítový vstup šestého jednobítového prepínače, čtvrtý bit třetíhoosmíbítového sdresováho výstupu zapojení je pžípojen na druhý jednohítový vstup sedmáho jednobitováho přepínače,kdežto jeho třetí bit je płípojen na čtvrtý jednobitový vstup osměho...

Koalescentní prostředek pro polymerní latexy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260559

Dátum: 15.12.1998

Autori: Absolon Otto, Mleziva Josef, Milič Richard

MPK: C08K 5/04

Značky: koalescentní, polymerní, prostředek, latexy

Text:

...smäru snížení minimalní filmotvcrne teploty. Těmito požadavky se značné omezuje počet použitelných rozpouštědel. Běžně se používá přídavek glykolů, glykoletherů, qlykoletheresterů, např. butylglykolu, hutylqlykolacetátu, butyldiglykolacetátu e dallích výševroucích esterů jako je napž. 2,2,4-trímsthyl-1,3-pentandio 1 monoiaobutyrát. Mnohem méně účinný je přídsvek terpentinověho oleje, výäevroucíoh aromátů a benzinů.zjistili jsme, že různé...

Tlumič nárazu záznamového pera u zapisovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260558

Dátum: 15.12.1998

Autor: Marek Jaroslav

MPK: B41L 47/02

Značky: zapisovačů, nárazů, záznamového, tlumič

Text:

...nárazom hrotu záznamového pera dočasné deformoval do prostoru drážky a tím se tlumíl náraz. Pro optimální tlumení bylo nutné sladit dohromady hmotnost záznamového papíru (r~ujeho sílu), druh hrotu záznamového pera (psací kapilára, psací kulička, štěteček. popř. vláknitý hrot) a velikost pracovního přítlaku hratu aáznamového pera na záznamový papír. V opačném případě se záznamový papír trvale deformovsl, popřípsdě jej hrot záznamověho pera...

Listová plastová pružina a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260557

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hanke Miroslav, Zámyslický Luděk, Zeman Lubomír, Hejtmánek Karel, Sucharda Zbyněk, Pscheidt Jiří

MPK: F16F 1/18

Značky: plastová, pružina, její, listová, způsob, výroby

Text:

...B-B podle obr. 13, obr. 16 znázorňuje sohemstícky alternative způsobu výroby pružiny podle vynálezu, obr. 17, 18 jeou zchematioká znázornění lisování a vytvrzování pružiny.Listovd plastová pružina 1 v pžíkledu podle obr. 1 až 5 sestává z křížového návinu3 z kompozitního materiálu tvořeného vlákny ve tvrditelně matrici. V oblastí neutrálníosy 5 namáhání má dutinu 5. ktera je po celé délce pružiny 1 a která má proměnlivý příčný průžez ve směru...

Automatický regulátor průtoku plynných a kapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 260556

Dátum: 15.12.1998

Autor: Res Bohuslav

MPK: G05D 9/12

Značky: regulátor, průtoku, médií, plynných, kapalných, automatický

Text:

...je plovákový průtokoměr l, ve kterém je poloha plováku 3 sledována dvojici optoelektronických záver Q. 5 umistěných ve společném držáku g. závory tvoří jeden neboĺdva vysilače Q, pracujicl ve viditelné nebo infračervené části spektra a dva příjímače 1 schopne detekce zářeni vysiiače. Výstupy pžijimačů optoelektronických zâvor jsou připojeny na vstup čislicového rozhodovaciho členu s generátorem impulsů E, na jehož výstupu je reverzibilni...

Způsob výroby anionizovaného škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260555

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kulič Jiří, Skalický Čestmír

MPK: C09J 3/06, C08L 3/04

Značky: anionizovaného, škrobu, výroby, způsob

Text:

...se uvolňuje ekvivalent hydroxidu sodněho a kondenzační produkt je alkalioký. V obou případech je možno kondenzát použít pro anionizaci škrobu vo druhém případě bude produkt rovněž alkalický, pokud se ovšem neprovede neutralizaci.Anionizovaný škrob lze vysušit nebo před vysušením zmazovatět a tak získat přímo vodorozpustný produkt. Při přípravě u uživatele lze sušení vypuatit a zmazovatělývanionizovaný škrob používat přímo.K 1.dí 1 u...

Způsob přípravy polykomponentních beznosičových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260554

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kaláb Jiří, Tichý Josef, Martinec Alexandr, Machek Jaroslav, Morávek Josef

MPK: B01J 23/90, B01J 38/60, B01J 38/66...

Značky: způsob, polykomponentních, beznosičových, katalyzátoru, přípravy

Text:

...a homogenní roztok se zahustí, ztabletuje a vyžíhé.Reqenerace aktivních složek 2 desaktivovaného katalyzátoru je předmětem samostatného čs. vynálezu A 0 260 552 Způsob regenerace aktivních složek z desaktivovanéhc nosičového katalyzátoru.Výhodou výše uvedeného způsobu prípravy katalyzátorů je výrazné snížení obsahu balastního NH 4 No 3, který má nepříznivý vliv na průběh tepelného zpracování.Při přípravě beznosičového katalyzútoru z...

Způsob přípravy směsných oxidových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260553

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tichý Josef, Machek Jaroslav, Morávek Josef, Martinec Alexandr, Kaláb Jiří

MPK: B01J 38/60, B01J 23/90, B01J 38/66...

Značky: způsob, přípravy, oxidových, směsných, katalyzátoru

Text:

...získaných zpracováním desaktivovaného nosičového katalyzátoru na bázi oxidú molybdenu, vizmutu, kobaltu, niklu, železa a popřipadě dalších kovů na silice jako nosiči ve formě duslčnanového výluhu a amoniakálního molybdenového výluhu spočívající v tom, že se dusíčnanový výluh smísí s chyhějícími kovovými solemi rozpuštěnými v kýselině Vinné. načež se obohacený výluh smísí 5 amoniakálním molýbdenovým výluhem, pH se upraví na hodnotu 7,5 až B...

Způsob výroby (2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)-derivátů polymerů a kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260552

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kahovec Jaroslav, Jelínková Miroslava, Janout Václav

MPK: C08F 12/08

Značky: styrenu, kopolymerů, a, 2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)-derivátů, způsob, výroby, polymerů

Text:

...reakčních kouponent v různých fázích vždy zprostředkují katalyzátory mezifázového přenosu, kvarterní amoniové soli.Jako kvarterní amoniové soli se s výhodou používají benzyltriethyląmoníumchloríd,tetrabutylamoniumbromid, methyltrialkylumoníumchlorid s slkyly CB až C 10.Výroba dle vynálezu má celou řadu výhod. Vychází ze snadno dostupných chlormethylderívátů polystyrenu, které jsou běžné průmyslové vyráběné mezíprodukty pro výrobu měničů...

Zařízení k leptání částí plochých dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 260551

Dátum: 15.12.1998

Autor: Boháček Tomáš

MPK: C25F 7/00

Značky: leptání, dílců, zařízení, plochých, částí

Text:

...1 vystačí jeden obsah nádoby l a kdy tedy bude nutno leptącí médium vymenit, pokud nebude použito systému s jeho průběžnou reqenerací.B hlediska produktivity práce pri provádění působu leptaní podle A 0 245 603 bude účelne leptnt větší počet dílců současně. Reěení, které by bylo nejspíše nasnadě, totiž umístit na hřídel Ag ve vzájemném odstupu dva nebo více dílců a zařízení konstrukčně upravit tak,aby pracovní po 1 ohahfíde 1 e lg byla...

Opěrná kladka značkovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260550

Dátum: 15.12.1998

Autor: Plšek Milan

MPK: B21D 22/10

Značky: značkovacího, stroje, kladka, opěrná

Text:

...prvků. Řešení dle vynálezu výrazně rozäíří použití značkovacího,stroje, protože umožní snadno a rychle pŕestavit stroj pro různou tlouštku stěny značené součástí, umožní měnit razicí sílu a 1 při velkých tolerancích tlouščky stěny značené součástí nedojde k poškození čepu opěrné kladky. Razicí síla je dána nastaveným předpětím pružiny.Příklad provedení kyvného a odpruženého uložení opěrné kladky značkovacího stroje je znázorněn na...

Plošná vpichovaná vrstvená textilie pro výrobu ochranných oděvů a pomůcek pro horké provozy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260549

Dátum: 15.12.1998

Autori: Truneček Oldřich, Šorm Josef

MPK: D04H 1/14, A41D 13/00, D03D 15/12...

Značky: horké, pomůcek, ochranných, odévů, textilie, vpichovaná, výrobu, plošná, provozy, vrstvená

Text:

...ve formě dvojité tkaniny nebo pleteniny,vyrobené z nehořlavě upravených vlněných vláken a z reflexních kovových páskú, ktere převa žují na jedné straně plošného útvaru, zatímco příze převládají na jeho druhé straně.Nevýhodou tohoto výrobku je složitost výrobního postupu a nižší ochranná účinnost.Rovněž je známé používání ochranných oděvů z vlněného sukna pro méně náročné pracovní podmínky.Z hlediska efektívnosti výroby a snížení výrobních...

Zapojení elektrického spouštěče zejména pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260548

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hnilica Miloslav

MPK: F02N 11/08

Značky: spouštěče, zapojení, spalovací, zejména, motory, elektrického

Text:

...je použita polovodičová dioda nebo více diod zapojenýchv sérii jako závěrný člen mezi pomocným vinutím a hlavním obvodem.konkrétní příklady zapojení elektrického spouštěče podle vynélezu jsou schematicky znázorněny na připojených obrázcích, kde na obr. 1 je schéma zapojení s výsuvnou kotvou a na obr. 2 je schéma zapojení s vysouvacím elektromagnetem.Na obr. 1 je znazorněna část hlavního obvodu s hlavním vinutím 3, které je připojeno k druhému...

Ochranné pracovní rukavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260547

Dátum: 15.12.1998

Autori: Macháček Václav, Otépka Lubomír, Kebl Pavel

MPK: A41D 19/00

Značky: pracovní, rukavice, ochranné

Text:

...kaučukových latexů a to většinou bez textilního podkladu. Rukavice z přirozeného latexu mají vo srovnání 5 dobře zpracovaným polyvinylohlorídem menší chemické odolnosti a speciální typy latexů jsou dražší, obtížněji zpracovatelné a mají i některé další nevýhody.Tyto nedostatky řeší rukavice podle vynálezu, které jsou tvořeny textilním podkladem s tenkým nánosem želatinované polyvinylchloridové pasty sestávající ze směsi 70 až 80...

Regulační mechanismus nadproudové spouště

Načítavanie...

Číslo patentu: 260546

Dátum: 15.12.1998

Autori: Plotěný Arnošt, Hladký Tomáš

MPK: H01H 71/40

Značky: regulační, spouště, nadproudové, mechanismus

Text:

...spouště.Výhody requlačního mechsnismu podle vynálezu spočívají v plynulosti nastavení požadované funkční hodnoty a jednoduchosti konstrukčního provedení.Příklad provedení regulačního mechanísmu podle vynálezu je uveden na pžiloženém výkrese,kde je na obr. 1 pohled na regulační mechanismus shore a na obr. 2 pohled zezadu.Regulační mechanismus sestává z ovládacího kotoučku § s čelní plochou Q, jež tvoří osazsní izolačního osazeného...

Zařízení ke zkoušení dynamické únavy pásů ohybem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260545

Dátum: 15.12.1998

Autori: Machek Václav, Pospíšil Josef

MPK: G01N 3/20

Značky: dynamické, ohybem, pásu, zkoušení, únavy, zařízení

Text:

...vynálezu je jeho jednoduchá konstrukce, levná výroba jakož i údržba během provozu. zařízení je lehké, vhodné pro přemistoväní dle potřeby. přičemž umožňuje zkoušení více pásu najednou o stejné tlouštce. Upínací desky jsou libovolně nastavitelné podle tlouštky serie pásu. zařízení umožňuje zkoušet tenké pásy v rozsahu do 3 mm tlouštky.Přikladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v kosoúhlém pohledu.Zařízení...

Způsob přípravy nitrožilní tukové emulze

Načítavanie...

Číslo patentu: 260544

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mašita Artur, Heřmanský Miroslav, Kruf Miloslav, Graichman Tadeáš

MPK: A61K 37/22

Značky: způsob, nitrožilní, emulze, přípravy, tukové

Text:

...triglyoeridovou frakci (žloutkový olej), která by ztěžovala extrakoi a dostávala by se případně až do konečného produktu, takže by bylo obtížné dosáhnout požadovaného obsahu fosforunad 3,6 8 hmot. na sušinu fosfatidñ.Analýzy různě připtavovaných frakcí fosfatidových koncentrátů překvapivě ukazují, že určitý obsah sodných iontů se nachází i ve vzorcích, kde extrakční ethanol alkaiizován nebyl. Fosfatidy nesou tuto přiměs s sebou i přes...

Rotační meziřádkový kultivátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 260543

Dátum: 15.12.1998

Autor: Otruba Vladislav

MPK: A01B 35/28

Značky: rotační, meziřádkový, kultivátor

Text:

...zpevněném v závěsu přlkloubeném ke konzole.Na obr. 1 je v bokorysu schematicky znázorněn příklad provedení dle vynâlezu, na obr. 2 je půdorys tohoto vynálezu.Zavěšení krytu pracovní jednotky rotačního meziřádkového kultivátoru, zavěšeného ve čtyřech bodech, umožňuje jeho ideální kopírování povrchu země při neměnících se parametrech zahloubení nožů a v důsledku upevnění středové radlice v tomto krytu i neměnící se její úhel nastavení vůči...

Samosběrací vůz posečených travin z melioračních kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260542

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vinš Václav

MPK: A01D 89/00

Značky: travin, melioračních, samosběrací, kanálu, posečených

Text:

...V přední části upevněno shrabovaoí zařízení 3 posečených txavin, shrnovací šnek ga metač l travin, což je vlastně pneumatický dopravník. V přední části základního nosného rámu ll je dále umístěn tříramenný stavitelný závěs lg pro připojení celého vozu k tažné jednotce. Příhradová konstrukce základního nosného rámu ll je umístěna,bud na podvozku 5 s pevnou osou obou kol g nebo na podvozku 5 5 jedním pevným kolem 2a jedním sklopným kolem Q pro...

Zařízení pro redukci tlaku zemního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260541

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimánek Petr, Šimánek Jiří, Ruml Jan

MPK: F25B 11/00

Značky: tlaku, plynů, redukci, zařízení, zemního

Text:

...popsäno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž je znézorněna sekvence zapojení jednotlivých aparátu.zařízení sestává ze speciálně upraveného výměníku ł pro nástřik metanolu propojeného potrubím s expanzní turbinou 3 spojené hřídelí s generátorem A elektrického proudu. Expanzníturbina g je propojena potrubím se separátorem § spojeným potrubím s uvolñovací nádobou É se sběrnou nádrží lg a s kondenzátorem gg. Uvolňovací...

Kovové zábradlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260540

Dátum: 15.12.1998

Autori: Saibert Karel, Sejk Josef

MPK: E04F 11/18

Značky: zábradlí, kovové

Text:

...C u vodorovných profilu. čtvercový profil opatřený před oběma konci V rozích výřezy o šířce tloušřky stěny vodorovného profilu se spolu se zajištovací rozpěrkou zasune do čtvercového otvoru ve vodorovnémp rofilu a pootočením o 45 ° se upevní. Pojištění proti možnému svévolnému rozebrání zajiščuje rozpěrka z pružného materiálu, například z plastické hmoty, zároveň zajiščující 1 utěsnění spoje. Přesahující konce stojin jsou ukryty v profilech...

Zařízení pro přepravu širokozáběrových secích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260539

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tydlitát Jiří, Kujal Josef

MPK: A01B 51/04

Značky: prepravu, secích, strojů, zařízení, širokozáběrových

Text:

...při zvednutých botkách nspř. při otáčení anebo technolołqickém přéjezdu stroje po poli bez sctí. ~ /Fáze C - první fáze přeměny stroje z pracovní polohy do přepravní. stroj je zvednutý,obě podpěry 1, 1 jsou spuštěny na zem a v této poloze pevně zajíštěny kolíky Q, §.Fáze D - druhá fáze přeměny stroje z pracovní polohy do přepravní. stroj zůstává zvednutý, obě nápravy g, 3 s koly 3, 3 se zvedají do střední polohy. V této poloze se vysunou obě...

Závěrový mechanismus opakovací pušky s přímoběžným úderníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260538

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polanský Václav

MPK: F41C 11/06

Značky: pušky, závěrový, přímoběžným, úderníkem, mechanismus, opakovači

Text:

...pro výstupek vložky a zâvitem pro zašroubování matice, obr. 4 je příčný řez závěru,a znázorňuje vybraní pro odpruženou zâpadku při zašroubované matici na dosed, obr. 5 je pohled na podélný řez maticí, která je opatŕena západkou.Při zafixovaném bicím mechanísmu se ozub gúderníku ll opírá o dosazovou plochu gg e výběhem 1 vybrání § vložky 1.V závěru l je vytvořen otvor lg, ve kterém je suvně uložena vložka 5, která svým vnitřním průměrem vede...

Zařízení pro odebírání pouze jedné tabule, zejména skleněné, ze stohu tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260537

Dátum: 15.12.1998

Autor: Sedlák František

MPK: B65G 59/04, B65G 49/06

Značky: zejména, zařízení, skleněné, tabulí, odebírání, stohu, jedné, tabule, pouze

Text:

...tom, že odebíraoí zařízení nemůže odebrat více jak jednu tabuli. Tím se podstatné omezí ztráty na tabulich, způsobené přilnutim jedné i více dalších tabuli k tabuli odebíraně a jejich následné odpadnutí během překládajícího cyklu. odpadá rovněž nebezpečí urazu pracovníků na sousedních pracovištích a rovněž odpadá přítomnost pracovnika dohlížejicího na odběr tabulí. odebírací zařízení podle vynálezu lze použít pro odebírání tabuli v libovolné...

Způsob přivádění anizotropně uspořádané vlákenné vrstvy k prolétání a zařízení pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260536

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kazda Ota, Kopal Jaroslav, Humplík Antonín

MPK: D04B 23/10

Značky: provádění, přivádění, zařízení, anizotropně, vrstvy, prolétání, uspořádaně, vlákenné, způsobu, způsob

Text:

...na druhé straně vytvořena klínovitá mezera 32. Mezi páskovým podavačem 33 a opěrnými platínami gł je ustavenn technologickú vůle gi,-jejíž velikost je závislá na tlouštce zpracovávané vlákenné vrstvy lg a její nestejnoměrnosti.zařízení dle obr. 3 je variantou provedení zařízení podle vynálezu na obr. 1 pro proplétncí stroj Arachne a sestává ze skluzu l, na který navazují opěrné platiny gl proplétacího ústrojí gg. Ke skluzu ł a opěrným platinám...

Zařízení pro nástřik koncentrátu z obohacování kolonky do kapilární kolony plynového chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260535

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vodáková Zdenka, Drozd Josef, Vejrosta Jiří, Opletal Václav

MPK: G01N 30/04

Značky: kolony, plynového, kapilární, zařízení, koncentrátů, chromatografu, obohacování, kolonky, nástřik

Text:

...zvenčí k nástřikovému bloku libovolného chromatoqrafu. Výhodou zařízení je, že jednoduchým uspořádáním umožňuje velmi rychlý ohřev kovové kapiláry s nárůstem větším než 70 K 5-1 a dostatečnou pžesnost nastavení konečné teploty ohřevu. zařízení je energeticky velmi účinné, poněvadž se ohřívá přímo kapilára bez dalších pŕídavnýehzařízení jako jsou výměníky tepla. topná tělesa, snímače apod. Také bezpečnost obsluhy je zajlštěna jednoduše...

Polohovací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 260534

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vlachý Václav

MPK: B23Q 16/04, B23Q 1/14

Značky: mechanismus, polohovací

Text:

...stavěcí západky (obr. 3),sestavený z kostky 3, stsvěcí západky l, hřídele 3, páky É a pružněho ćlenu lg, třetí prvek tvoří mechanismus hlokováni (obr. 4), sestavený z kostný 35, páky 5, jednozvratné páky lg,přestavovscího členu lg a hřidele g, spoločné j pro druhý prvek ~ mechanismus stavěcí západky. Čtvrtým prvkem polohovacího mechanismu ju narážka 1. PočeL těchto narážek je závislý na počtu pnlohovacích míst.Umistěni prvního, druhého a...

Leptadlo pro vyvolávání struktury železených slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260533

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hlávková Jana

MPK: G01N 1/32

Značky: vyvolávání, slitin, leptadlo, struktury, železených

Text:

...či alkalický pikran sodný 5 teplotou leptáni 60 až 100 OC a dobou leptáni l 5 až 30 minut atd.Uvedená leptadla maji nevýhody, že nelze dostatečně přesně identifikovat jemné vyloučeniny volného cementitu, steaditu ferritu a tim může docházet k záměnám jednotlivých součástí struktury a tím špatnému závěru v hodnocení výrobku. Některá leptadla mají také dlouhou dobu působení na daný vzorek, čímž dochází k prodlužováni hodnocení, nebo je...

Zapojení pro adresování rychlé obrazové paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260532

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jirkovský Miroslav, Johanovský Aleš, Mikulec Jindřich, Sobotka Zdeněk

MPK: G11C 8/00

Značky: adresování, obrazové, zapojení, rychle, pamětí

Text:

...rychlé obrazové paměti. obvody pro vstup a výstup obrazových dat do resp. z pamětového pole nejsou zakresleny, nebot nejsou pro vynález podstatné.zapojení pro adresování rychle obrazové paměti je realisováno tak, že funkční bloky,to je pamětové pole Q, první adresový čítač gł, druhý adresový čitač gg, první registr gł,druhý registr gg jsou podle vynálezu propojeny tak, že požadovaný úkol plní s vyšším účinkom . než dosud známá zapojení....

Zařízení pro regulaci hloubky orby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260531

Dátum: 15.12.1998

Autor: Charousek Otakar

MPK: A01B 63/114

Značky: zařízení, regulaci, hloubky

Text:

...potrubím lg zpět do olejové nádrže 3.Tlakový olej proud od hydrogeneràtoru l přes elektromagnetický hydraulický prvek 3 výtlačným potrubím ll do rozváděěe 1 a z něj dolním potrublm lg do prostoru pod pĺst zvedacího válce§. Z prostoru nad pistem zvedaciho válce 5 proudi tlakový olej hornim potrubím gg přes rozváděč 3 zpět do olejové nádrže g odpadnim potrubím lg.Poloha II spouštění pluhu ggTlakový olej proud z hydrogenerátoru l přes...

Zařízení na třískové obrábění závitů na tenkostěnných obrobcích trubkovitého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260530

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavlech Miroslav, Nemšák Rudolf

MPK: B23G 3/00, B23G 1/12

Značky: obrábění, tenkostenných, obrobcích, tvaru, závitů, zařízení, trubkovitého, třískové

Text:

...mąticového polotbvaru łä upnuta ve válcçvóm vývrtuk-gl čepová v 1 ožka.gi s upínacím čepem gg na jejím přednim konci přivráceném k hnacímu hřideliłg soustruhu. Na upínacím čepu gg je nasunut a pomoci šroubů gg přes podložky gg upnut trubkový šroubový polotovar gł s vnějšim závitem 33.y Trubkový šroubový polotovar gł lze alternativně upínat na čep gg, který je upraven na levém konci přizpůsobeného rotačního tělesa gł podle obr. 3,...

Přepínací zařízení kývavé soupravy bubnů pro povrchové úpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260529

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kačena Jiří, Jankovský Josef, Gregor Antonín

MPK: H01H 3/16

Značky: úpravy, kývavé, bubnu, soupravy, zařízení, přepínací, povrchové

Text:

...dolni dvouramenně páky g je otočné uložena dolní kladka 3. Na druhémramerí horní dvouramunné páky § je upevněn horní přestavitelný doraz Ag. Horní přestsvitolný doraz 3 je umístěn proti kontaktu horního mikrospínače gg. Horní mikrospínač gg je upevnänna nusné desce 5. Na druhém tameni dolní dvouramenné páky 5 je upevněn dolní přestavitelný dołaz g. Dolní přestavíteiný doraz g je umí .těn proti kontaktu dolního-nąikrospínača E. Dolní...

Způsob vnášení práškovitých materiálů do kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260528

Dátum: 15.12.1998

Autori: Wein Ondřej, Wichterle Kamil

MPK: B01F 3/12

Značky: způsob, práškovitých, vnášení, kapalin, materiálů

Text:

...silami. K zachyceni částic většiho rozmětu můžeme využít např. povrchových sil na zvlhčených nosných čâsticích. Z praktického hlediska je zajímavé, řídí-li mechanické chování směsi částic předevšim nosné částice, což je tehdy je~ 1 i k)2 o.Ve druhé etapě procesu se nosné částice s ulpělým práškovitým materiálem směšují v běžnám míchacim zařízení s kapalínou podle okolnosti spojitě nebo vsádkově, přičemž může být předsazena bučto...

Dělicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260527

Dátum: 15.12.1998

Autor: Krejčí Václav

MPK: B23B 5/14, B23D 17/02

Značky: dělicí, jednotka

Text:

...části, otočnou a neotočnou.otočná část je tvořena unäšečem 1 s pevně připojenou čelní deskou 5, k níž je připojeno hnaci kolo łł, v němž jsou posuvně uloženy ozubené hřêbeny 2 s ozubenim zapadajícim do ozubeni převodnich psstroků 1 otočně uložených na čepech § à zapadajícich svým ozubenim do hřebenového ozubeni supoxtů § s upnutými noži É.Suporty § jsou posuvně uložený v Čelnĺ desce 1 a ozubené hřebeny g jsou pevně zakotveny v ovládacim...

Zapojení pro řízení střídavého pohybu mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260526

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hruška Jan

MPK: G05D 3/00

Značky: střídavého, pohybu, mechanismu, řízení, zapojení

Text:

...tak navíc i havarijním situacím a ohrožení bezpečnosti práce.Mezi další výhody patří možnost přímého zapojení výstupu obvodu řízení střídavěho pohybu mechanismů na vstupy bezkontaktních ovládacích jednotek využívající vícevrsťvé polovodičové prvky. Předností rapwguř ro řízení podle vynálezu je v tomto případě možnost galvanického oddělení oddělovacimŕ hh~~x.Příklad konkrétního zapojení podle vynálezu je aohematicky nakreslený na...

Stranová regulace pečení průběžné pekařské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260525

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vencl Lubomír, Komárek František, Černík Jiří

MPK: A21B 1/00

Značky: pečení, stranová, regulace, průběžné, pekařské

Text:

...pečicího prostředí je možno plynule měnit rychlost a smer proudění konvekčního proudu pečicíhoprostředí na levou nebo pravou stranu pečicího tunelu a střed a umolnit tak změnu konvekčníhoOddelením konvekčního proudu pečicího prostředí dojde k výraznému proudění v pečicín tunelu. Tím dochází k pečení sálavě - konvekčním způsobem, jehož výsledkom je zvýšení rovnoměrnoeti pečení. snížení epotřeby energie a urychlenĺ pečení.Na připnjeněm...

Způsob stanovení koncentrace zinku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260524

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 31/16

Značky: stanovení, zinku, pevných, kapalných, způsob, mazivech, koncentrace

Text:

...hmot. neutrálního nosiče, N,N-dimetyl-N,N-di-/11-ethoxykarbonylundecy 1/diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetrametyl-3,E-dioxaoktandiové. Titrace byla prováděna za intenzívního míchání při teplotě 295 Í 2 K. K ustálení rovnováhy bylo po každém přídavku titračního činidla vyčkáno 0,5 až 1 minutu. Jako titračního činidla bylo použito roztoku kyseliny etylendiaminotetraoctové, c 102 mol/1 a dietanolaminu, c 1 mol/1. Titrovány byly roztoky 10,0 ml...

Nástroj pro zatlačování hřebíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260523

Dátum: 15.12.1998

Autor: Nechanický Jaroš

MPK: B25D 9/02

Značky: nástroj, zatlačování, hřebíků

Text:

...až o 50 , což se projeví i ve snížení hmotnosti.Příklad provedení hlavičky pro zatlačování hřebíkú podle vynálezu je zobrazen na vñussech. Na obr. 1 je řez hlavičkou, na obr. 2 nárys hlavičky, na obr. 3 bokorye hlavičky. obr. 4 ukazuje příčný řez A-A z obr. 1, obr. 5 řez B-B z obr. 1, obr. 6 řez C-C z obr. 1.součástí těleea l hlavičky je hydraulický válce g s píetem 3. Na pístnici 3 je płipevhěntlouk g a nákružek lg. Pouzdra 2 je...

Zařízení pro vratný, přímočarý a rovnoměrný pohyb

Načítavanie...

Číslo patentu: 260522

Dátum: 15.12.1998

Autor: Burian František

MPK: F16H 25/20

Značky: vratný, přímočarý, pohyb, zařízení, rovnoměrný

Text:

...profilem vnitřní dráhy, v níž jsou uspořádány kuličky H zajištěná příšně uloženou plochou klecí. Kruhová drážka kroužku a kruhové držáka závitu šroubu jsou opatřeny zápichy, které slouží k vytvoření prostoru pro příčně uloženou plochou klec umožňují plné využití funkce kulíček jako valivých tělísek.Zařízení podle vynálezu sloužící k zajištění vratného, přímočarého u rovnoměrného pohybu částí strojů v obou směrech se projevuje zejména...

Filtrační prvek s vláknitou náplní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260521

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šubrt Zdeněk, Kulhánek Jiří

MPK: B01D 25/06

Značky: vláknitou, prvek, náplní, filtrační

Text:

...5 ze skleněných vláken menšího středního průměru, druhou zpevñující filtrační vrstvou 3 z polyesterové tkaniny s velkým středním průměrem vláken, druhou vlastni filtrační vrstvou Q ze skleněných vláken nejmenšího středního průměru, třetí zpevñující filtrační vrstvou g z polyesterové tkaniny s velkým středním průměrem vláken, třetí a čtvrtou vlastní filtrační vrstvou § ze skleněných vláken nejmenšího středního průměru, čtvrtou zpevňující...