Archív za 1998 rok

Strana 17

Konštrukcia samonosných stropov a stien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1992

Dátum: 04.11.1998

Autor: Mathia Štefan

MPK: E04B 5/02

Značky: stropov, stien, konštrukcia, samonosných

Text:

...je pohľad zhora na plochu vytvorenú ostrými klinovými tvárnicami, na obr.6 je priečny rez plochou, na obr.7, 8 a 9 sú znázornené pravouhlé priemety zrezanej klinovej tvárnice, na obr.1 O je axonometricky znázornená zrezaná klinová tvárnica s otvormi pre spojovacie tyče, na obr.11 je kolmý pohľad na plochu vytvorenú zrezanými klinovými tvárnicami Spojenými pomocou spojovacích tyčí, na obr.12 je znázornený rez plochou vytvorenou zrezanými...

Posuvná skruž na betónovanie priestorovo zakrivených mostov z monolitického betónu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1991

Dátum: 04.11.1998

Autori: Hanzel Vladimír, Užovič Hildebrand, Ďurďa Jozef, Malík Oto

MPK: E01D 21/10

Značky: skruž, posuvná, monolitického, priestorovo, betonů, betónovanie, zakřivených, mostov

Text:

...bez rozoberania debnenia. Posúvanie skruže do ďalšieho poľaje tiež jednoduché, lebo sa deje ako posun vozíku po koľajniciach (v obrátenej polohe). Na stavbu priameho aj zakriveného mosta stačí táto jedna skruž.Ďalšou výhodou je, že táto skruž sa môže použit aj pre montáž prefabrikovanej mostovky. Vtom prípade sa na plošiny miesto debnenia upevnia zariadenia potrebné pre túto technológiu.Prehľad obrázkov na gkresochTechnické riešenie je...

Dvojdielny nastaviteľný záves

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1990

Dátum: 04.11.1998

Autori: Kothera Miroslav, Sláma Milan

MPK: E05D 7/04

Značky: závěs, nastavitelný, dvojdielny

Text:

...obr. l a 2 je znázornený príklad uskutočnenia dvojdielneho nastaviteľného závesu pre dvere, ktorý pozostáva zhorného dielu l, pripojeného k neznázornenému krídlu dveri a zo spodného dielu 2, pripojeného k neznázornenému rámu. Horný diel l a spodný diel z sú vybavené súosovou valcovou dutinou Q s vnútorným závitom á, do ktorého sú svojim vonkajším závitom Q zaskmtkované horná vložka Z a dolná vložka 5. V hornej vložke Z aj dolnej vložke § je...

Uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1989

Dátum: 04.11.1998

Autori: Sláma Milan, Kothera Miroslav

MPK: E05C 1/06

Značky: uzáver

Text:

...polohe.Na dosiahnutie predpísaných ovládacích sil pri odomykaní a zamykání je výhodné, ked zamkýnací mechanizmus pozostáva z ozubeného pastorka, ktorý je prestaviteľný pomocou zamkýnacieho prvku a ktorý spoluzaberá s ozubeným segmentom ovlàdacej páky, ktorá je ťahadlami prepojená s prestavovacími segmentami, ktoré spoluzaberajú s prestavovacími prvkami po suvne uloženej zamkýnacej závory.Pre zjednodušenie výroby je výhodné, ked je...

Perimetrálna signalizačná bariéra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1988

Dátum: 04.11.1998

Autor: Studenič Jozef

MPK: G08B 13/02, E04H 17/00

Značky: signalizačná, bariera, perimetrálna

Text:

...zábrany nežiaduceho preniknutia do chráneného objektu s elektronickou zabezpečovacou signalizáciou na báze prenosu fyzikálnych zmien vyvolaných pohybom so zábranou. Elektronická zabezpečovacia signalizácia bezprostredne a adresnesignalizuje každý pokus o preniknutie do chráneného priestoru.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obrázok pozdĺžny rez konzolou pemmetnmnq...

Veľkoplošný diel na spevnené plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1987

Dátum: 04.11.1998

Autor: Kučera Václav

MPK: E01C 5/10

Značky: spevnené, plochy, veľkoplošný

Text:

...Technické riešenie možno s výhodou použiť na výstavbu spevnených plôch pre pohyb a státie lietadiel. Technické riešenie možno s výhodou pouäť aj na rýchle opravy spevnených plôch a ich obnovu v prípadoch havárie a nepredvídaných udalostí.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie je blíäie objasnené pomocou výkresov, na ktorých jednotliveObr. 1 schematické mázomenie veľkoplošného diela pre spevnené plochy s umiestením krabicových...

Spôsob zvýšenia obranyschopnosti vojenských, predovšetkým prieskumných vozidiel a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281429

Dátum: 04.11.1998

Autori: Moník Zdeněk, Vido Peter, Ruman Peter, Janotka Július

MPK: F41G 3/22, F41G 3/00

Značky: zariadenie, tohto, vojenských, prieskumných, vykonávanie, spôsobu, spôsob, zvýšenia, predovšetkým, obranyschopnosti, vozidiel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prepojenia prieskumného systému a zbraňového systému s neriadenými raketovými strelami umiestneného na vežu prieskumného vozidla, pričom odpaľovacie zariadenia sú mechanicky alebo elektromechanicky spojené s prieskumnými prostriedkami tak, že zabezpečujú možnosť automatického korigovaného zamierenia na cieľ s automatickým nastavením korekcií prvého výstrelu alebo salvy na základe vyhodnotenia údajov z prieskumného systému...

Kmeň mikroorganizmu Streptomyces clavuligerus CCM 4628 produkujúci inhibítor betalaktamázy kyselinu klavulánovú

Načítavanie...

Číslo patentu: 281422

Dátum: 04.11.1998

Autori: Michálková Eva, Kluková Jana, Borošová Gabriela, Múčková Marta, Welward Ladislav

MPK: C12P 17/18, C12N 1/20

Značky: streptomyces, kmeň, betalaktamázy, produkujúci, kyselinu, mikroorganizmů, inhibitor, clavuligerus, klavulánovú

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob získania nového priemyselne využiteľného kmeňa Streptomyces clavuligerus CCM 4628 schopného produkovať kyselinu klavulánovú, ktorá je dezaktivátorom betalaktamázy. Jej amtimikróbny účinok je nevýznamný, ale jej terapeutická hodnota spočíva v silnom synergickom účinku v kobminácii s antibiotikami - pencilínmi a cefalosporínmi na baktérie rezistentné proti antibiotikám. Tento kmeň má potrebnú stabilitu a jeho schopnosť tvorby...

Plošne stabilizovaný farmaceutický prípravok na použitie na pokožku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281406

Dátum: 04.11.1998

Autori: Laux Wolfgang, Horstmann Michael

MPK: A61K 9/70

Značky: farmaceutický, plošné, stabilizovaný, použitie, pokožku, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny farmaceutický prípravok obsahujúci účinnú látku s vopred danou veľkosťou prikladacej plochy, pozostávajúci z nelepivej, účinnú látku prepúšťajúcej vonkajšej rubovej vrstvy a k pokožke priľnavej lepivej vrstvy, kde rubová vrstva obsahuje najmenej jednu tretinu z celkového množstva účinnej látky obsiahnutého v prípravku.

Terapeutický prípravok na transdermálnu aplikáciu účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281405

Dátum: 04.11.1998

Autori: Asmussen Bodo, Koch Andreas, Matusch Rudolf

MPK: A61K 9/06, A61K 9/70

Značky: účinných, aplikáciu, prípravok, transdermálnu, látok, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Terapeutický prípravok na transdermálnu aplikáciu účinných látok pokožkou obsahuje prísady ovplyvňujúce zvýšenie stupňa perkutánnej absorpcie transdermálne normálnym spôsobom len nedostatočne resorbovateľných účinných látok, pričom prísady sú inhibítory HMG-CoA-reduktázy.

Zubná kefka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281377

Dátum: 04.11.1998

Autori: Halm Hans, Krämer Hans

MPK: A46B 7/06

Značky: kefka, spôsob, výroby, zubná

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka, v ktorej hlava (2) obsahuje základovú oblasť (6) spojenú s rúčkou (1) a vrcholovú oblasť (7), pričom vrcholová oblasť (7) je ohybne a pružne spojená v spojovacej oblasti so základovou oblasťou (6) spôsobom, ktorý umožňuje, aby sa počas čistenia zubov vrcholová oblasť (7) prehla alebo otočila pružne vzhľadom na základovú oblasť (6).

Spôsob výroby špirálovitých štetín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281340

Dátum: 04.11.1998

Autor: Weihrauch Georg

MPK: D01D 5/253, A46D 1/00, D01F 8/04...

Značky: výroby, štětin, spôsob, spirálovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Špirálovité štetiny sa vyrábajú extrudovaním monofilov. Monofil s odlišným prierezom od okrúhleho tvaru extruduje a pri stiahnutí vplyvom zmenšenia prierezu predpína (dĺži), následne dĺži a nakoniec sa aspoň časť dĺžky skrúti do špirálovitého štetinového materiálu. Nakoniec sa stabilizuje tepelným zmrštením. Pritom môže monofil s oválnym alebo viacuhlovým prierezom alebo jadrom a aspoň jedným s osou paralelným výčnelkom extrudovať. Podľa...

Skriňové dúchadlo na použitie v zariadení na sušenie materiálového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281326

Dátum: 04.11.1998

Autori: Sigvant Roger, Halldin Claes, Nilsson Lars, Karlsson Ingemar

MPK: B65H 23/24, D21F 5/18, F26B 13/20...

Značky: zariadení, pásu, použitie, sušenie, skříňové, materiálového, dúchadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Skriňové dúchadlo (2) na použitie v zariadení na sušenie materiálového pásu (1) je vybavené v podstate vodorovnou hornou skriňovou stenou (3), v ktorej sú vytvorené kruhové otvory (5) a takzvané perforácie (6) v tvare očného viečka, z ktorých každá obsahuje štrbinu (7), ktorá prebieha rovnobežne so stredovou čiarou (C) hornej skriňovej steny (3), a priehlbinu (8) vytvorenú v hornej skriňovej stene (3) a priliehajúcu na jednej strane štrbiny...

Kmeň Aspergillus terreus a fermentácia lovastatínu týmto produkčným kmeňom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281320

Dátum: 04.11.1998

Autori: Gajdošíková Jana, Vollek Valter, Vajcíková Adela, Borošová Gabriela

MPK: C12P 17/06, C12P 7/42, C12N 1/14...

Značky: terreus, produkčným, aspergillus, kmeňom, fermentácia, týmto, lovastatínu, kmeň

Zhrnutie / Anotácia:

Postupmi klasickej mutagenézy bol získaný nový kmeň Aspergillus terreus CCM 8236. Je opísaný proces aeróbnej fermentácie lovastatínu kmeňom Aspergillus terreus CCM 8236 vo forme kyseliny v submerznej kultúre v laboratórnom meradle. Príprava inokula prebieha v pôde s nízkym pH v rozmedzí 4,5 až 4,7. Ako zdroj uhlíka sa v produkčnej pôde využíva zmes glukózy a laktózy vo vzájomnom pomere 0,5 až 0,7 % hmotn. glukózy a 11 až 15 % hmotn. laktózy a...

Spôsob výroby brúsiacich zŕn na báze alfa-Al2O3

Načítavanie...

Číslo patentu: 281002

Dátum: 04.11.1998

Autori: Hanžl Milan, Zeman Vladimír, Havrda Jiří, Tomeš Pavel

MPK: C09K 3/14, C04B 35/10, C01F 7/02...

Značky: brúsiacich, alfa-al2o3, báze, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby cestou prípravy sólu, premenou na gél, sušením, kalcináciou xerogélu a slinovaním spočíva v riadenej gelatizácii na zafixovanie požadovanej mikroštruktúry prídavkom roztoku viacsýtnej organickej kyseliny, prípadne obsahujúcej legujúci prvok, pri vytvorení metastabilného koloidného roztoku hydroxid-oxidu hlinitého zmesou vody a alkoholu (10 až 70 % obj.) s 1 až 4 uhlíkovými atómami s prídavkom silnej anorganickej kyseliny. Následné...

Samočinná sklzová klapka odberného objektu s veľkým kolísaním hornej hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279383

Dátum: 07.10.1998

Autor: Rusina Blahoslav

MPK: F16K 5/00, E02B 8/02, E02B 8/04...

Značky: odberného, samočinná, sklzová, kolísaním, velkým, hornej, hladiny, klapka, objektu

Zhrnutie / Anotácia:

Samočinná sklzová klapka pozostáva z hradiacej sklzovej steny (1) v najnižšej polohe vodorovnej, ktorá je vpredu pripojená na čelný dutý nosník (2), odspodu podopretá hlavnými nosníkmi (3) pripojenými vpredu k čelnému dutému nosníku a vzadu v ložiskách (4) k stavbe. V najnižšej polohe je vodorovná. Čelný dutý nosník (2) prechádza cez segmentový otvor (5) do dutiny (6) v pilieri objektu. Tam je k nemu cez spojovacie rameno (7) pripojené...

Spôsob čistenia roztokov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279382

Dátum: 07.10.1998

Autori: Elder George Richard, Bradbury David, Tucker Philip Martin

MPK: B01J 47/06, B01J 47/00, B01J 39/16...

Značky: spôsob, roztokov, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Čistený roztok je privádzaný do styku s kompozitnými magnetickými živičnými časticami obsahujúcimi magnetické častice zabudované v organickej polymérnej základnej hmote, ktorá na seba viaže častice selektívnych absorbentov na selekciu znečisťujúcich iónov v prítomnosti ďalších iónov, ktorých odstránenie sa nevyžaduje, nasleduje oddelenie kompozitných magnetických živičných častíc z roztoku magnetickou filtráciou, pričom oddelené kompozitné...

Benzimidazolfosfonoaminokyseliny, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279381

Dátum: 07.10.1998

Autori: Baudy Reinhard Bernhard, Yardley John Patrick, Fletcher Iii Horace

MPK: C07F 9/6506, A61K 31/675

Značky: farmaceutické, spôsob, benzimidazolfosfonoaminokyseliny, obsahom, prostriedky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolsulfonoaminokyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka, alkyl alebo alkoxyskupinu vždy s 1 až 4 atómami uhlíka, trifluórmetyl, trifluórmetoxyskupinu, metánsulfonylaminoskupinu, acetylaminoskupinu alebo atóm halogénu, alebo tvoria tieto symboly spoločne metyléndioxyskupinu, ako aj soli týchto látok, prijateľné z farmaceutického hľadiska, spôsob výroby týchto látok a farmaceutické...

Zariadenie na katalytické spaľovanie organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279380

Dátum: 07.10.1998

Autori: Wysocki Zygmunt, Wojciechowski Jerzy, Rachwal Andrzej, Janas Janusz

MPK: B01D 53/36

Značky: katalytické, látok, organických, spaľovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na katalytické spaľovanie organických látok obsiahnutých v prúde vzduchu s relatívne vysokou koncentráciou je tvorené kovovým valcovým telesom (21) s valcovou nadstavbou (39), v nadstavbe (39) je uložená prvá vrstva katalyzátora (6), v kovovom valcovom telese (21) sú vedľa vrstiev keramickej výplne (4) uložené ďalšie dve vrstvy katalyzátora (6), pričom medzi tromi vrstvami katalyzátora (6) je vytvorený priestor komory (18), v ktorej...

Zmes na výrobu keramiky alebo žiaruvzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279379

Dátum: 07.10.1998

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C08L 61/24, C04B 38/00

Značky: žiaruvzdorného, materiálů, výrobu, keramiky

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na výrobu hrubej alebo jemnej keramiky alebo žiaruvzdorného materiálu, najmä šamotu, so zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami obsahuje prídavok močovinoformaldehydového kondenzátu a/alebo polykondenzátu v množstve 0,1 až 10 % hmotn. do keramického cesta, počítané na sušinu keramického cesta, ako prísadu znižujúcu objemovú hmotnosť a tepelnú vodivosť výrobku po vypálení, ako aj znižujúcu tvorbu odpadov pri výrobe.

Prostriedok na výrobu suspenzií tesniacich hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 279377

Dátum: 07.10.1998

Autor: Hermann Adalbert

MPK: C04B 28/08, C04B 40/00, C04B 14/10...

Značky: výrobu, tesniacich, prostriedok, hmot, suspenzií

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na výrobu suspenzií tesniacich hmôt, najmä na vyhotovenie tesniacich stien výkopov jednofázovým spôsobom, je tvorený suchou zmesou, stabilnou pri skladovaní, pozostávajúcou v podstate z bentonitu, rozomletej vysokopecnej trosky a z budiča vysokopecnej trosky, v množstve a druhu určenom na konkrétne použitia, ktorý je súčasťou celého obalu, oddelenou od vysokopecnej trosky.

Prepravka z plastu, najmä prepravka na zeleninu so sklopnými stenami

Načítavanie...

Číslo patentu: 279374

Dátum: 07.10.1998

Autor: Umiker Hans

MPK: B65D 1/22

Značky: zeleninu, přepravka, najmä, stenami, sklopnými, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Prepravka má dno (1) a štyri skladateľné bočné steny (2, 3, 4, 5), ktoré sú skladateľné smerom ku dnu (1) prepravky, pričom každá bočná stena (2, 3, 4, 5) je spojená s dnom (1) cez stredný element (8, 9, 10, 11), ktorý je spojený jednak cez sklopiteľný záves (12) s bočnou stenou (2, 3, 4, 5) a jednak cez sklopiteľný záves (13) s dnom (1), pričom stredný element (8, 9, 10, 11) má dosadaciu plochu a/alebo plochu na prenos zaťaženia pre vyklopenú...

Deriváty propénovej kyseliny, spôsoby ich výroby, fungicídne, insekticídne a akaricídne prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279372

Dátum: 07.10.1998

Autori: De Fraine Paul John, Martin Anne

MPK: C07C 251/60, C07C 317/28, A01N 37/36...

Značky: prostriedky, spôsoby, akaricídne, obsahujú, výroby, deriváty, použitie, kyseliny, propénovej, insekticídne, fungicidně

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty propénovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 je C1-6alkyl, C1-4alkoxyl, zvyšok CO2R3, PO(OR3)2 alebo S(O)nR3, kde R3 je C1-4 alkyl a n je 0, 1 alebo 2, -COR4, kde R4 je C1-4alkyl alebo fenyl, fenoxyl, benzyl, fenyl (C1-4)alkenyl, prípadne substituovaný fenyl alebo prípadne substituovaný heteroaryl, kde heteroarylová časť je 5- alebo 6-členný kruh obsahujúci 1 až 3 atómy O, N alebo S ako heteroatómy, prípadne...

Spôsob prípravy stabilného koncentrátu komplexu faktor VIII – von Willebrandov faktor s vysokou špecifickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279367

Dátum: 07.10.1998

Autori: Burnouf Thierry, Burnouf-radosevich Miryana

MPK: A61K 38/00, C07K 3/28

Značky: willebrandov, faktor, aktivitou, komplexu, vysokou, spôsob, špecifickou, stabilného, koncentrátů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrát krvno-koagulačného komplexu faktor VIII - von Willebrandov faktor s vysokou špecifickou aktivitou sa pripravuje z celkovej nekryoprecipitovanej plazmy. Spôsob zahŕňa predčistenie zrážaním chloridom bárnatým, adsorpciu na hydroxide hlinitom a chromatografické čistenie na anexovej živici typu DEAE-Fractogel. Spôsob tiež zahŕňa inaktiváciu vírusov technikou rozpúšťadlo-detergent a umožňuje izolovať z tej istej plazmy fibrinogén,...

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279361

Dátum: 07.10.1998

Autori: Röhrborn Hans-joachim, Aderhold Clemens

MPK: C04B 33/13, C09C 1/02, C08K 3/24...

Značky: spôsob, chemoreaktívnym, síranu, povrchom, výroby, bárnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktívnym povrchom sa uskutočňuje zrážaním bárnatých iónov síranovými iónmi vo vodnom médiu. Zrážanie sa uskutočňuje v prítomnosti ďalších vo vode rozpustných zlúčenín, tvoriacich anióny zrážajúce sa s báriovými iónmi a ťažko rozpustné zlúčeniny bária. Ako vo vode rozpustné zlúčeniny sa používajú alkylsulfonáty a arylsulfonáty alebo estery alkylfosforečnej alebo arylfosforečnej kyseliny. Alkylový zvyšok...

Hračka v podobe ozubenej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279359

Dátum: 07.10.1998

Autori: Looser Heinz, Tanner Werner, Bolli Peter

MPK: A63H 18/08, A63H 19/02, A63H 21/04...

Značky: dráhy, ozubenej, hračka, podobě

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje dráhu s najmenej jednou hladkou jazdnou plochou (41, 42 53, 54) a s pozdĺž jazdnej plochy usporiadaným ozubeným prvkom (43, 55), ktorý má dve, v priečnom smere k dráhe od seba oddelené, na jazdnú plochu (41, 42 53, 54) kolmé a symetrické ozubenia (44, 45 56, 57) po jazdnej ploche (41, 42 53, 54) pohyblivé hnacie vozidlo s najmenej dvoma otáčavými osami (15), ktoré nesú po dve obežné kolesá (16), s hnacím motorom (26), ktorý je spojený...

Farmaceutický aplikačný prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279358

Dátum: 07.10.1998

Autori: Sheth Nitin Vadilal, Ganesan Madurai Gurusamy, Johnson Jerry Bain, Mooney Kieran George, Valorose Joseph James, Ellway Keith Anthony

MPK: A61K 31/65, A61K 9/54

Značky: prostriedok, farmaceutický, spôsob, přípravy, aplikačný

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický aplikačný prostriedok, obsahujúci 7-dimetylamino-6-deoxy-6-demetyltetracyklín (minocyklín) alebo jeho netoxickú adičnú soľ s kyselinou, zahŕňa zmesi alebo oddelené aplikačné jednotky obsahujúce guľovité granulky potiahnuté polymérom citlivým na pH, ktoré sú prispôsobené uvoľňovaniu minocyklínu do prostredia s pH od asi 4,0 do 7,5, a prípadne potiahnuté granulky na rýchle uvoľňovanie minocyklínu, ktoré sú prispôsobené uvoľňovaniu...

Streptomyces avermitilis a spôsob výroby avermektínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 279351

Dátum: 07.10.1998

Autori: Hafner Edmund William, Lee Shin-jen Edward, Holdom Kelvin Scott

MPK: C12P 17/18, A61K 31/71, C12N 1/14...

Značky: spôsob, avermitilis, výroby, avermektínu, streptomyces

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby avermektínu B tak, že sa pestuje kmeň Streptomyces avermitilis, ktorému chýba dehydrogenáza 2-oxokyselín s rozvetveným reťazcom a O-metyltransferáza avermektínu B. Použitie získaných prírodných i neprírodných avermektínov B ako paraziticídnych prostriedkov.

Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279349

Dátum: 07.10.1998

Autori: Macůrek Ivan, Bouchal Stanislav

MPK: F27B 7/14

Značky: tepelných, rozbíjacie, prvky, agregátov, presýpacie

Zhrnutie / Anotácia:

Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregátov sú tvorené vstavanými prvkami (1) v tvare dosiek, ktoré sú umiestnené v najteplejšej časti bubna, v jeho ďalšom pásme sú umiestnené vstavané prvky (2) s rovnou vyčnievajúcou časťou alebo ich kombinácia so vstavanými prvkami (1) v tvare dosiek, zatiaľ čo vstavané prvky (3) oblúkového tvaru sú umiestnené v ďalšom pásme bubna a prvky (11) hákovitého tvaru sú umiestnené na konci bubna tepelného...

Cementárska zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 279345

Dátum: 07.10.1998

Autori: Jurecký Štefan, Bugala Pavol, Ligdová Marta, Ligda Ladislav, Januš Milan, Ivančenková Hedviga

MPK: C04B 7/38

Značky: cementářská

Zhrnutie / Anotácia:

Cementárska zmes je tvorená cementárskou surovinou s nízkym obsahom napúčavých ílových minerálov, ktorá obsahuje 0,05 až 2,5 % hmotn. fyzikálne upravenej drevnej hmoty a je určená najmä na výpal slinku v šachtových peciach.

Spôsob valchovania dosky a valchovacie zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279344

Dátum: 07.10.1998

Autori: Zogg Hans, Wyss Peter

MPK: B29C 67/24, B27N 7/00, B28B 11/08...

Značky: spôsobu, zariadenie, spôsob, valchovacie, valchovania, dosky, vykonávanie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe valchovania sa aspoň jedna doska najprv zo spodnej a hornej strany podoprie v pridržiavacej oblasti a potom sa z bočnej strany valchuje vo valchovacej oblasti. Doska sa pri valchovaní v pridržiavacej oblasti zvislo stláča o 10 % svojej hrúbky a vo valchovacej oblasti sa zabezpečuje proti vydúvaniu. Valchovanie dosky sa uskutočňuje v jednotlivých fázach viacnásobnými zdvihmi valchovacieho nástroja. Počet zdvihov v prvej fáze je o 20...

Spôsob vytvárania minerálnych vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 279343

Dátum: 07.10.1998

Autori: Giboult Alain, Sainte-foi Daniel, Aube Jean-yves

MPK: C03B 37/04

Značky: vláken, minerálnych, spôsob, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania minerálnych vláken, pri ktorom sa materiál určený na zvlákňovanie vylieva v roztavenom stave na obvodový povrch prvého z radu aspoň dvoch otáčajúcich sa odstreďovacích kolies (2, 3, 4), kde je podstatne zrýchľovaný a je odovzdávaný na nasledujúce koleso, kde sa časť materiálu premieňa na vlákna účinkom odstredivej sily, postupne až do konca radu kolies. Vlákna vytvorené jednotlivými odstreďovacími kolesami sú preberané plynným...

Spôsob odstraňovania kovových látok z odpadových pár

Načítavanie...

Číslo patentu: 279342

Dátum: 07.10.1998

Autori: Hoekman Leendert Cornelis, De Graaf Aart Pieter, Linder Georg Heinrich

MPK: B01D 53/34

Značky: odpadových, látok, kovových, odstraňovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový vypúšťaný prúd zo spracovania sklenených predmetov povliekaním látkami obsahujúcimi kovové zložky v parnej fáze sa spracováva premývaním v zariadení, ktoré má premývaciu vrstvu a regulačné prostriedky prietoku a recyklovania jednotlivých prúdov, kyslým roztokom, ktorý má obmedzenú koncentráciu kovových zvyškov. Po vykonaní tohto spracovávania sklenených predmetov povliekaním sa dosahuje značná účinnosť regenerovania použitých látok,...

Hnacia jednotka pre ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 279341

Dátum: 07.10.1998

Autor: Riester Werner

MPK: F16K 31/05, G05D 3/00

Značky: ovládanie, armatur, podobných, reguláciu, jednotka, zariadení, hnacia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hnacia jednotka s motorom a prevodovkou (2), ktorá slúži na ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení, napríklad ventilov, posúvačov a klapiek. Pozostáva z prevodovky (2), ktorá je umiestnená medzi motorom a armatúrou a obsahuje pre požadovaný prevod minimálne jeden planétový veniec (4) s vnútorným ozubením (5). Tento planétový veniec (4) má okrem toho ozubenie (7) na svojej vonkajšej strane, ktoré je uskutočnené tak, že...

Mazivo tŕňa na výrobu bezšvových rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 279340

Dátum: 07.10.1998

Autori: Schneider Christian, Periard Jacques

MPK: C10M 173/02, C10M 169/04, C10M 111/04...

Značky: bezšvových, mazivo, výrobu, trňa

Zhrnutie / Anotácia:

Mazivo tŕňa na výrobu bezšvových rúr sa skladá z grafitu, ílových minerálov z triedy smektitov, polysacharidov a prípadne tenzidu. Nanášanie na tŕne, ktoré prešli chladiacim kúpeľom, sa uskutočňuje vo forme vodnej disperzie.

Racemické alebo opticky aktívne bis-aza-bicyklické zlúčeniny, spôsob ich prípravy, medziprodukty a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279339

Dátum: 07.10.1998

Autori: Bright Gene Michael, Desai Kishor Amratlal

MPK: C07D 471/04, A61K 31/505

Značky: bis-aza-bicyklické, prostriedok, obsahom, medziprodukty, přípravy, farmaceutický, aktívne, spôsob, zlúčeniny, racemické, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Racemické alebo opticky aktívne bis-aza-bicyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom X je dusík alebo CH a Y znamená rôzne heterocyklické zvyšky, predstavujú farmaceutické látky proti depresiám a ďalej je ich možné použiť ako anxiolytické činidlá. Do rozsahu vynálezu rovnako patria medziprodukty na prípravu uvedených zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde A, B a X1 majú význam uvedený v opise, a vzorca (III), kde X je dusík alebo CH, Y3...

Požívateľné vysokotlakové mazivo najmä pre vysokotlakové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 279338

Dátum: 07.10.1998

Autori: Newesely Gerfrid, Kauders Rudolf

MPK: C10M 107/08, C10M 129/74, C10M 101/04...

Značky: požívateľné, vysokotlakové, kompresory, najmä, mazivo

Zhrnutie / Anotácia:

Mazivo je zmesou pozostávajúcou zo 40 až 60 % hmotn. bieleho oleja a/alebo 60 až 40 % hmotn. polybuténu a/alebo polyizobuténu, z aspoň dvoch používateľných prísad zlepšujúcich mazivosť, ktoré sú tvorené estermi nasýtených mastných kyselín a vyšších alkoholov s aspoň dvoma alkoholovými skupinami, pričom celkový obsah týchto prísad je 0,1 až 3,0 % hmotn. Aspoň jedna prísada je tvorená takýmto esterom s aspoň jednou voľnou alkoholovou skupinou....

Nádoba prijímajúca a deliaca tekutinu, prednostne krvnú plazmu, na jej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279337

Dátum: 07.10.1998

Autor: Holm Niels Erik

MPK: A61J 1/05

Značky: přednostně, prijímajúca, deliaca, tekutinu, zložky, krvnú, plazmu, nádoba

Zhrnutie / Anotácia:

Nádoba pozostáva z dvoch tesným spôsobom spojených sekcií (1 a 2). Spodná sekcia (2) nádoby a priliehajúci diel vrchnej sekcie (1) nádoby sú zhotovené z pevného materiálu a obidve sekcie (1, 2) sú vzájomne zoskrutkované. Každá z obidvoch sekcií (1, 2) nádoby obsahuje svoju komoru (29 a 30) na príslušnú zložku tekutiny a tieto komory (29, 30) sú vzájomne prepojené spojovacím kanálikom (31), tvoreným vzájomne spojenými dielmi (9, 10) obidvoch...

Dávkovač stlačeného plynu plynovej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 279336

Dátum: 07.10.1998

Autor: Kmetík Ferdinand

MPK: F41B 11/32

Značky: plynů, dávkovač, plynovej, stlačeného, zbraně

Zhrnutie / Anotácia:

Dávkovač pozostáva z telesa (7), na ktoré je pripevnený zásobník stlačeného plynu, ktorý je prepojený v telese (7) rozvodom (2) s hlavňou (8) cez kužeľový ventil (3) umiestnený medzi pružinou (5) a uzatváracou skrutkou (6) a tesnením (4) osadeným v telese (7). V hornom otvore telesa (7) je za hlavňou (8) súosovo osadený záver (9) ukončený výstupkom (32), v ktorom je radiálne umiestnený palec (11), za ktorým je na závere (9) poistkou (12)...

Spôsob výroby kovových hydroxidov s malým špecifickým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279335

Dátum: 07.10.1998

Autori: Wurmbauer Dieter, Krivanec Heinz

MPK: C01F 5/16, C01B 13/14, C01F 5/14...

Značky: hydroxidov, povrchom, výroby, malým, kovových, spôsob, specifickým

Zhrnutie / Anotácia:

Podľa spôsobu sa najskôr vyrobí hydroxid kovu hydratáciou oxidu kovu za prítomnosti vody, pričom sa vylúči spracovanie v autokláve a získaný hydroxid kovu sa potom spracováva v autokláve pod tlakom tak dlho, kým sa nedosiahne požadovaný špecifický povrch menší než 20 . 10exp(3) m2/ng, výhodne menší ako 10 . 10exp(3) m2/ng.