Archív za 1998 rok

Strana 16

Spôsob výroby zipsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279459

Dátum: 04.11.1998

Autor: Frohlich Alfons

MPK: A44B 19/42, A44B 19/54

Značky: spôsob, zipsu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby zipsu tkaním na tkacom ihlovom automate je monofilová niť z plastickej hmoty tkacou ihlou, ktorá sa trvalo pohybuje z vonkajšej polohy do vnútornej polohy a späť, splietaná okolo tŕňa, vytvárajúceho uzavierací člen, pričom je priebežne tvarovaný z monofilovej nite z plastickej hmoty rad uzavieracích členov, ktoré sú tvorené spojovacou hlavou a pripojenými, spojovacie očká vytvárajúcimi ramenami uzavieracích členov, a sú...

Emulzia polyméru na báze vodou rozpustného polyméru a spôsoby jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279458

Dátum: 04.11.1998

Autori: Dauplaise David, Kozakiewicz Joseph

MPK: C08F 20/58, C08F 20/56, C08F 20/06...

Značky: přípravy, vodou, rozpustného, spôsoby, emulzia, polymerů, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzia polyméru na báze vodou rozpustného polyméru obsahujúceho sieťujúce funkčné skupiny, kde polymér obsahuje opakujúce sa jednotky odvodené od monoméru zvoleného zo súboru zahŕňajúceho akrylamid, N,N-dialkylakrylamid, kvaterné soli N,N-dialkylaminoalkyl(alk)akrylátu, kvaterné soli N,N-dialkylaminoalkylakrylamidu, diallyldialkylamóniumhalogenid, N-vinyl-2-pyrrolidón, kyselinu akrylovú a kyselinu 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónovú. Spôsoby...

Zariadenie na manipuláciu s chemikáliou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279457

Dátum: 04.11.1998

Autori: Woodruff Keith, Tenne Frank Douglas, Holverson Patrick David, Mccunn Myron Lee, Lundie William Robert, Brown Douglas Paul, Landphair Donald Keith, Depauw Richard Arthur, Neyrinck Richard Martin, Hoffman Jeffrey Alan

MPK: B65B 29/10, A01C 15/00

Značky: chemikáliou, manipuláciu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na manipuláciu s chemikáliou pozostávajúce z rozdeľovacieho ventilu upínaného k obalu s chemikáliou a zo zavážacieho ventilu upínaného k aplikačnému zariadeniu, ktorého rozdeľovací ventil (30) pozostáva z lucerny (60) s priechodom (62) vnútri obalu (28), z prvého sedla (68) ventilu a z klzného člena (64), pričom hrana (67) tubusu (65) klzného člena (64) ventilu dosadá do prvého sedla (68) ventilu a medzi klzný člen (64) a lucernu...

Tlakovaná aerosolová kompozícia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279456

Dátum: 04.11.1998

Autori: Mistry Suresh Nagarbhai, Gibson Mark

MPK: A61K 9/20, A61K 9/12

Značky: spôsob, přípravy, tlakovaná, aerosolová, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakovaná aerosólová kompozícia obsahuje skvapalnený hydrogenfluóralkán, v ňom dispergované liečivo a polymér rozpustný v skvapalnenom hydrogenfluóralkáne. Obsiahnutý polymér zahrnuje periodické štruktúrne jednotky, ktoré sú zvolené z množiny zahrnujúcej štruktúrne jednotky odvodené od amidu a štruktúrne jednotky odvodené od esteru karboxylovej kyseliny. Tlakovaná aerosólová kompozícia sa pripravuje dispergovaním práškového liečiva a polyméru v...

Spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279455

Dátum: 04.11.1998

Autori: Barton Jerry Michael, Doehner Robert Francis

MPK: C07D 207/34, C07D 207/36, A01N 43/36...

Značky: 1-(alkoxymetyl)pyrolových, výroby, zlúčenín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde všeobecné substituenty X, Y, Z, W a R11 majú význam uvedený v hlavnom nároku, pri ktorom sa 1-H-pyrolová zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné substituenty majú uvedený význam, nechá reagovať s di(alkoxy)metánom, dimetylform-amidom a oxychloridom fosforečným v prítomnosti aprotického rozpúšťadla. Na vzniknutú reakčnú zmes sa potom...

Estery tienylkarboxylových kyselín a aminoalkoholov, spôsob ich výroby, medziprodukty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279453

Dátum: 04.11.1998

Autori: Banholzer Rolf, Bauer Rudolf, Reichl Richard

MPK: A61K 31/445, A61K 31/46, C07D 451/10...

Značky: farmaceutické, výroby, tienylkarboxylových, estery, použitie, obsahom, prostriedky, spôsob, aminoalkoholov, medziprodukty, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Estery tienylkarboxylových kyselín a aminoalkoholov všeobecného vzorca (I), kde A znamená skupinu všeobecného vzorca (II), Q znamená jednu z dvojväzbových skupín -CH2-CH2, -CH2-CH2-CH2-, -CH=CH-, R znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, prípadne substituovaný atómom halogénu alebo hydroxyskupinou, R' znamená alkyl a R a R' môžu spolu tvoriť alkylénový zvyšok, R1 znamená tienyl, fenyl, furyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl, pričom všetky zvyšky...

Spôsob ukladania tiahlych náloží a mobilný hasiaci stroj na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279452

Dátum: 04.11.1998

Autori: Málek Oldřich, Kabina Pavol

MPK: A62C 27/00

Značky: stroj, vykonávanie, mobilný, hasiaci, ukladania, náloží, spôsob, tiahlych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ukladania tiahlych náloží, pri ktorom sa trhavina ukladá paralelne s terénom do hĺbky 0,5 až 0,8 m. Jej účinné tesnenie v zemi sa dosiahne súčasným ukladaním dvojitej tesniacej fólie z plastu nad trhavinou a jej naplnením nízkotlakovou vodou. mobilný hasiaci stroj pozostáva z pancierového pásového podvozku (1), na ktorom je pripevnená pancierovaná otočná nadstavba (2). Pásový podvozok (1) má v prednej časti priestor pre posádku a na...

Použitie prostacyklínov na výrobu liečiva s antimetastatickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279440

Dátum: 04.11.1998

Autori: Schneider Martin, Schillinger Ekkehard

MPK: A61K 31/557

Značky: výrobu, použitie, liečivá, prostacyklínov, účinkom, antimetastatickým

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie prostacyklínov, výhodne eptaloprostu a cicaprostu, ich adičných solí s fyziologicky prijateľnými bázami alebo ich klatrátov s cyklodextrínmi a kombinácií antagonistov tromboxanu-A2 s derivátmi prostacyklínu na výrobu liečiva s antimetastatickým účinkom.

Derivát nitrobenzénu, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279439

Dátum: 04.11.1998

Autor: Cortes David Andres

MPK: C07C 205/45, C07D 307/20

Značky: výroby, použitie, spôsob, nitrobenzenu, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát nitrobenzénu zvolený zo súboru zahŕňajúceho 4-hydroxy-2'-nitrobutyrofenón, tetrahydro-2-(o-nitrofenyl)2-furanol a/alebo ich tautomérne zmesi. Spôsob výroby tohto derivátu, pri ktorom sa dihydro-3-(o-nitrobenzoyl)-2(3H)furanón nechá reagovať s vodnou kyselinou zvolenou zo súboru zahŕňajúceho kyselinu sírovú, kyselinu fosforečnú a kyselinu octovú, prípadne v prítomnosti organického rozpúšťadla. Iný spôsob výroby tohto derivátu, pri ktorom...

Spôsob diastereoselektívnej syntézy opticky aktívnych cis-nukleozidov a ich analógov a derivátov a medziprodukty používané pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 279438

Dátum: 04.11.1998

Autori: Tse Allan, Mansour Tarek

MPK: C07D 307/32, C07B 57/00, C07D 307/16...

Značky: medziprodukty, derivátov, používané, aktívnych, diastereoselektívnej, spôsob, tomto, analógov, cis-nukleozidov, opticky, spôsobe, syntézy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob diastereoselektívnej syntézy opticky aktívnych cis-nukleozidov, ich analógov a derivátov všeobecného vzorca I, v ktorom R1 je vodík alebo acyl, R2 je zvyšok požadovanej purínovej alebo pyrimidínovej bázy, W je kyslík, síra, S=O alebo SO2, skupina všeobecného vzorca NZ alebo skupina CH2, X je kyslík, síra, S=O, SO2, skupina všeobecného vzorca NZ, skupina CH2, CHF, CH, CHN3 alebo CHOH a Z je vodík, hydroxyl, alkyl alebo acyl,...

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu v procese delenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279437

Dátum: 04.11.1998

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: C01B 23/00, F25J 3/02

Značky: delenia, spôsob, získavania, vzduchu, procese, neónhéliového, koncentrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu obohacovaním odplynov z kondenzátora v procese delenia vzduchu rektifikáciou pri nízkych teplotách spočíva v tom, že odťahový odplyn je obohacovaný rektifikáciou. Spätný tok rektifikácie je zaistený kondenzáciou vriacim kvapalným dusíkom. Kvapalina vracajúca sa z procesu rektifikácie je zmiešaná s plynným dusíkom, vstupujúcim do kondenzátora.

Hnacie zariadenie, najmä na stierače motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 279436

Dátum: 04.11.1998

Autori: Csermak Martin, Walther Bernd

MPK: B60S 1/16, F16J 15/32

Značky: zariadenie, vozidiel, motorových, stierače, najmä, hnacie

Zhrnutie / Anotácia:

Hnacie zariadenie s hriadeľom (14) vyčnievajúcim z predného čela (15) ložiskovej skrine (13) a s valcovým klzným ložiskom (16), ktoré je vložené do ložiskovej skrine (13) v malej vzdialenosti od predného čela (15) ložiskovej skrine (13), má prstencovú drážku (17) obmedzenú klzným ložiskom (16), ložiskovou skriňou (13) a hriadeľom (14). Prstencovú drážku (17) pred klzným ložiskom (16) uzatvára puzdro (25) upevnené v ložiskovej skrini (13) a...

Spôsob prípravy opticky čistého (6R alebo 6S)-diastereoizoméru derivátu kyseliny 5,6 (R alebo S),7,8-tetrahydrolistovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279435

Dátum: 04.11.1998

Autori: Schlingmann Gerhard, Rosenfeld Stuart Alan

MPK: C12P 17/18, C12N 9/00, C07D 475/04...

Značky: čistého, přípravy, opticky, s),7,8-tetrahydrolistovej, derivátů, spôsob, 6s)-diastereoizoméru, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy opticky čistého (6R alebo 6S)-diastereoizoméru derivátu kyseliny 5,6 (R alebo S),7,8-tetrahydrolistovej alebo jej soli, alebo jej esteru spočíva v tom, že zahŕňa enzymatickú formyláciu tetrahydrofosfát-formylázou 6S-formy 6R- a 6S- diastereoizomérov kyseliny tetrahydrolistovej alebo substituovanej kyseliny tetrahydrolistovej, alebo jej soli, alebo jej esteru pri vzniku zmesi obsahujúcej kyselinu...

Zariadenie na vyprázdňovanie nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 279434

Dátum: 04.11.1998

Autori: Reck Herbert, Saftig Rolf

MPK: B65F 3/04

Značky: nádob, zariadenie, vyprázdňovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyprázdňovanie nádob, najmä nádob na odpadky, do zberných nádob je vybavené najmenej jedným zdvíhacím a vyklápacím mechanizmom (1), ktoré má zachytávací mechanizmus pre uchopenie nádoby na odpadky, a poháňacím mechanizmom (6) tlakového prostredia s elektricky riadiacim mechanizmom (4), ktoré automaticky riadi najmenej časť celého zdvíhacieho a vyklápacieho mechanizmu (1). Na zachytávacom mechanizme je upravený najmenej jeden...

Substituované bifenylpyridóny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279433

Dátum: 04.11.1998

Autori: Wohlfeil Stefan, Hübsch Walter, Krämer Thomas, Müller-gliemann Matthias, Müller Ulrich, Zaiss Siegfried, Dressel Jürgen, Hanko Rudolf, Fey Peter, Knorr Andreas, Beuck Martin, Kazda Stanislav, Stasch Johannes-peter

MPK: A61K 31/44, C07D 213/79, A61K 31/455...

Značky: prostriedok, farmaceutický, tieto, použitie, látky, substituované, bifenylpyridóny, spôsob, obsahujúci, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované bifenylpyridóny všeobecného vzorca (I), v ktorom významy jednotlivých substituentov sú uvedené v opisnej časti. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia tak, že sa pyridóny alkylujú na dusíkovom atóme. Substituované bifenylpyridóny sú vhodné ako účinné látky v liečivách, najmä v liečivách znižujúcich krvný tlak a antiaterosklerotických liečivách.

Spôsob výroby hydroxidu hlinitého Al(OH)3 so zaobleným povrchom zŕn

Načítavanie...

Číslo patentu: 279432

Dátum: 04.11.1998

Autori: Brown Neil, Van Peij Detlef

MPK: C01F 7/02

Značky: spôsob, hydroxidů, výroby, zaobleným, al(oh)3, hlinitého, povrchom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa lúh získaný pri Bayerovom postupe určitého zloženia naočkuje a mieša s hydroxidom hlinitým s určitým granulometrickým zložením. Hydroxid hlinitý vyrobený podľa nového spôsobu je zvlášť vhodný ako ohňovzdorné plnivo do plastických hmôt.

Zariadenie na výdaj palivovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279431

Dátum: 04.11.1998

Autor: Miller Gert

MPK: B67D 5/04, B67D 5/32

Značky: palivovej, zariadenie, zmesí, výdaj

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výdaj palivovej zmesi z karburátorového paliva a oleja vo vopred určenom zmiešavacom pomere, ktoré sú pripravené v oddelených nádržiach (1, 2) a súčasne sú privádzané prostredníctvom čerpadiel (9, 18) cez jeden z piestových meračov (11, 21) do spoločného výdajného vedenia (14), má pred piestovým meračom (21) oleja umiestnenú plynovú vypúšťaciu dýzu (32). Oba piestové merače (11, 21) sú spojené cez nastaviteľný regulačný prevod...

Gumárenská zmes so zvýšeným súčiniteľom tepelnej a teplotnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 279430

Dátum: 04.11.1998

Autori: Suran Pavol, Kvasnica Jozef, Bielek Jozef, Barta Štefan, Košík Martin, Zamboj Ivan, Karas Rudolf

MPK: C08L 9/00, C08L 11/00, C08K 3/22...

Značky: vodivosti, zvýšeným, gumárenská, tepelnej, teplotnej, súčiniteľom

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je zložená zo základnej gumárenskej zmesi a hydroxidu hlinitého ako plniva, ktorého veľkosť častíc je pod 20 mikrometrov a jeho zastúpenie v gumárenskej zmesi sa pohybuje od 0,30 do 0,94 hmotnostného zlomku. Základná gumárenská zmes pozostáva z týchto zložiek s nasledovným rozsahom hmotnostného zlomku: polychloroprénový kaučuk 0,04 až 0,70, polybutadiénový kaučuk 0,04 až 0,30, oxid horečnatý 0,01 až 0,05, kyselina steárová 0,002 až 0,015,...

Zariadenie na čistenie plynov, hlavne spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279423

Dátum: 04.11.1998

Autor: Berthold Hermann

MPK: B01D 47/04

Značky: spalin, hlavne, zariadenie, plynov, čistenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má pod valcami (5.1), na ktoré je zavádzaný reakčný prostriedok, umiestnený horný zberný plech (22) a zariadenie (5.2) na rozklad peny je umiestnené pod zberným plechom (22) a tvorí teleso (33), ktoré sa zužuje smerom nahor a dolu, na ktoré je smerom hore pripojený horným zberným plechom (22) prechádzajúci výstupný kanál (34) na vyčistené plyny, a obsahuje odsávanie, ktorého prostredníctvom sa odsáva pena a rozkladá sa, ďalej spodný...

Izolačná vrstva najmä pre skládky odpadu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279422

Dátum: 04.11.1998

Autor: Myslík Anton

MPK: B65G 3/02

Značky: odpadů, spôsob, najmä, výroby, izolačná, vrstva, skládky

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový polyetylénový, polypropylénový alebo iný plastový zmesový materiál sa vo voľne uloženom stave v množstve 100 až 150 kg na 1 m2 vnútornej plochy skládky rovnomerne rozloží, postrieka 0,5 až 3 % hmotn. suspenziou látky s tixotropnými vlastnosťami v množstve 3 až 5 m3 na 10 000 m2 plochy a takto upravený materiál (5) sa zasype zeminou (4) do výšky 0,5 až 1 m. Vytvorená dvojvrstva sa zhutní, dôsledkom čoho sa na dne skládky vytvorí...

Komínový dielec a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279417

Dátum: 04.11.1998

Autor: Zauner Raimund

MPK: E04F 17/02

Značky: výroby, komínový, spôsob, dielec

Zhrnutie / Anotácia:

Komínový dielec (1) na jednoplášťové alebo viacplášťové komíny pozostáva z pálenej hliny a je vyrobený technikou pozdĺžneho dierovania. Je tvorený plášťovou oblasťou (16), izolačnou oblasťou (17) nadväzujúcou na plášťovú oblasť (16) a kanálom (2) na spaliny. Plášťová oblasť (16) a izolačná oblasť (17) sú vytvorené ako jeden diel a sú opatrené viacradovou sústavou, najmä koncentricky usporiadaných vetracích dier (3, 3'). Na priereze komínového...

Triazínové deriváty a herbicídny prostriedok obsahujúci tieto triazínové deriváty ako účinnú zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279416

Dátum: 04.11.1998

Autori: Uemura Masatoshi, Nishii Masahiro, Takematsu Tetsuo, Kobayashi Izumi

MPK: A01N 43/68, C07D 407/12, C07D 251/18...

Značky: tieto, triazínové, obsahujúci, deriváty, prostriedok, zložku, herbicídny, účinnú

Zhrnutie / Anotácia:

Triazínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom význam substituentov je uvedený v opisnej časti, a herbicídny prostriedok obsahujúci tieto deriváty ako účinnú zložku.

Stabilizovaný organický polymér a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279412

Dátum: 04.11.1998

Autori: Valet Andreas, Rody Jean, Slongo Mario, Birbaum Jean-luc, Winter Roland

MPK: C08K 5/34, C08K 5/3492, C07D 251/34...

Značky: použitie, stabilizovaný, organicky, polymér

Zhrnutie / Anotácia:

Organický polymér stabilizovaný proti poškodeniu spôsobenému svetlom, teplom alebo kyslíkom, ktorý na 100 dielov hmotn. organického polyméru obsahuje 0,01 až 5 dielov hmotn. aspoň jedného stericky bráneného amínu polyalkylpiperidínového typu a 0,02 až 5 dielov hmotn. aspoň jedného o-hydroxyfenyl-sym.-triazínu. Sú tiež opísané možnosti použitia organického polyméru, predovšetkým ako spojiva na povliekanie, rovnako ako na povliekanie...

Transparentné lipogélové zmesi a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279411

Dátum: 04.11.1998

Autori: Genova Calogero, Guarnerio Sandra, Buosi Francesco

MPK: A61K 7/06, A61K 47/00, A61K 7/42...

Značky: přípravy, transparentné, zmesí, lipogélové, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Gély na olejovej báze obsahujú diestery kyseliny vínnej alebo kyseliny jablčnej a dajú sa miešať s inými zložkami, ako sú oleje, oxid kremičitý a polyalkoholy. Uvedené gély majú široký rozsah viskozity a môžu sa uplatniť a použiť na prípravu formulácií na kozmetické a farmaceutické účely.

Benzimidazoly, spôsob ich výroby a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279409

Dátum: 04.11.1998

Autori: Van Meel Jacques, Entzeroth Michael, Narr Berthold, Hauel Norbert, Ries Uwe, Wienen Wolfgang

MPK: C07D 403/04, C07D 403/14, A61K 31/41...

Značky: liečivo, výroby, benzimidazoly, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazoly všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 až R4 majú význam definovaný v opise, a ich soli. Zlúčeniny (I) predstavujú najmä antagonisty angiotenzínu.

Obal z plastu na dlhodobé konzervovanie potravy a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279408

Dátum: 04.11.1998

Autori: Pommaret Bernard, Carrier André, De Lambert Nicolas, Couvrat-desvergnes Bruneau

MPK: B65D 51/20

Značky: potravy, výroby, plastů, dlhodobé, spôsob, konzervovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Obal z plastu pozostáva z nádoby (10) s dnom (13) a bočnou stenou (14), majúcou na strane oproti dnu (13) plochý kruhový lem (12), vytvárajúci utesňovaciu plochu (16), zo zatváracieho viečka (17) a z krytu (20), pripojeného na nádobu (10) nad zatváracím viečkom (17), ktoré uzatvára. Zatváracie viečko (17) je pevne spojené s nádobou (10) stálym spojením, ktoré môže byť porušené len deštrukciou výhodne určitého počtu kontrolných prvkov porušenia,...

Zariadenie na vykonávanie exotermickej alebo endotermickej reakcie vo vymedzenom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 279406

Dátum: 04.11.1998

Autori: Vidal Jean, Morin Jean-xavier, Semedard Jean-claude, Payen Philippe

MPK: B01J 8/38, F23C 11/02

Značky: reakcie, priestore, vymedzenom, zariadenie, exotermickej, vykonávanie, endotermickej

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktor obsahuje dolnú oblasť (I) s fluidným lôžkom s rýchlou cirkuláciou, oblasť s hustým fluidným lôžkom (13) priľahlú k hornej časti dolnej oblasti, s oddeľovaním priehradkou, pričom toto lôžko prijíma pevné materiály padajúce na jeho hornú vrstvu a jeho dolná vrstva vracia tieto materiály do dolnej oblasti (I), a hornú oblasť s fluidným lôžkom s rýchlou cirkuláciou. Riešenie je vhodné pre kotly.

Spôsob destilačného oddeľovania malých množstiev frakcie stredne vriacich zložiek zo zmesi kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279405

Dátum: 04.11.1998

Autori: Kaibel Gerd, Schloemer Karl, Mayer Hans-horst

MPK: C07C 45/82, B01D 3/14

Značky: zložiek, spôsob, kvapalín, malých, stredne, destilačného, frakcie, množstiev, oddeľovania, vriacich, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob destilačného oddeľovania malých množstiev frakcie stredne vriacich zložiek zo zmesi kvapalín pomocou destilačnej kolóny (hlavnej kolóny), pozostávajúcej z obohacovacej časti a ochudobňovacej časti, pričom zmes kvapalín obsahuje väčšie množstvá ľahšie a ťažšie vriacich zložiek a pričom obohacovacia časť je spojená s horným koncom a ochudobňovacia časť je spojená so spodným koncom druhej destilačnej kolóny (postrannej kolóny) a...

Spôsob výroby detergentných builderových aglomerátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279404

Dátum: 04.11.1998

Autori: Beerse Lisa Ann, Nassano David Robert, Pancheri Eugene Joseph, Sagel John Albert

MPK: C11D 17/06, C11D 1/12, C11D 1/83...

Značky: aglomerátov, detergentných, výroby, spôsob, builderových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby detergentných builderových aglomerátov miešaním kryštalického aluminosilikátového alebo vrstveného silikátového detergentného buildera s vybraným spojivom v intenzívnom miešači za vytvorenia voľne tečúcich aglomerátov. Spojivom je pasta aniónového povrchovo aktívneho činidla alebo vo vode rozpustný polymér obsahujúci hmotnostne aspoň 50 % etylénoxidu a prípadne menšie množstvo etoxylovaného neiónového povrchovo aktívneho činidla....

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279403

Dátum: 04.11.1998

Autori: Stefkó Béla, Godó László, Rozsos István, Borbély László, Kápolnai Dezsö, Welther Károly, Pomázi Ferenc, Gersey Ferenc

MPK: B01D 53/86, B01D 53/00

Značky: obsahujúcich, plynov, výbušné, vykonávanie, hořlavé, spôsob, zariadenie, oxidácie, zložky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oxidácie plynov obsahujúcich horľavé a/alebo výbušné zložky, pri ktorom sa plyn vedie do reaktora obsahujúceho katalyzátor, kde sa zahreje na teplotu potrebnú na katalytickú oxidáciu, spočíva v tom, že sa použije uzatvorený reaktor, v ktorom sa plyn udržiava na teplote potrebnej na katalytickú oxidáciu a zabráni sa, aby teplota dosiahla teplotu, pri ktorej dochádza k vznieteniu plynu. Zariadenie na vykonávanie opísaného spôsobu zahŕňa...

Reťazový ohreblový dopravník s upchávkovým spojením jeho žľabových sklzov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279402

Dátum: 04.11.1998

Autori: Schmidt Siegfried, Wirtz Jörg, Brüggemann Reinhold

MPK: B65G 19/28

Značky: upchávkovým, sklzov, ohreblový, spojením, dopravník, reťazový, žlabových

Zhrnutie / Anotácia:

Upchávkové spojenie reťazového ohreblového dopravníka je tvorené spojovacími elementmi (8, 9), ktoré sú privarené na vonkajšej strane bočných profilov (2) v miestach (19) koncov žľabov a ktoré sú opatrené pevným profilovým nadstavcom (16, 17), ktorý zasahuje do zodpovedajúceho vybrania (7) bočného profilu (2) žľabového sklzu (1) v tvare písmena V a ktorý je upravený len na časti dĺžky priradeného spojovacieho elementu (8, 9), a to na časti...

Nátierka s kontinuálnou vodnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279401

Dátum: 04.11.1998

Autori: Morrison Anthony, Smith Penny, Daniels Stephen Charles

MPK: A23C 9/15, A23D 7/00, A23L 1/0562...

Značky: vodnou, kontinuálnou, nátierka, fázou

Zhrnutie / Anotácia:

Nátierka obsahuje 2 až 7 % hmotn. želatíny, od 5 do 30 % hmotn. želatínového hydrolyzovaného škrobu a od 1,2 do 4 % hmotn. tuku, ďalej až do 91,8 % hmotn. vody a voliteľne až do 4 % hmotn. chloridu sodného, až do 4 % hmotn. sorbátu draselného a/alebo až do 1 % hmotn. karoténu.

Ekonomický regulátor osvetlenia a príkonu výbojkového osvetlenia ERVO

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2000

Dátum: 04.11.1998

Autori: Stračiak Vladimír, Pavúr Peter

MPK: G05F 3/02

Značky: osvetlenia, regulátor, výbojkového, příkonu, ekonomický

Text:

...optimálnu reguláciu svetelného toku osvetľovacej sústavy podľa určitých svetelných alebo časových podmienok .Pri SV regulačnom kroku sa dosahuje optimálna stabilizácia a zároveň je tento regulačný krok vyhovujúci aj ako skokovitá a kvázilineárna zmena zápalneho napätia na výbojke.Časová zmena kroku je plynule nastaviteľná v rozsahu 0-4 min .K elektronickému riadeniu je možnost pripojenia viackanálových denných, týždenných alebo...

Poštová obálka s upravenou uzatváracou chlopňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1999

Dátum: 04.11.1998

Autor: Kopecký Peter

MPK: B65D 27/38

Značky: upravenou, uzatváracou, poštová, chlopňou, obálka

Text:

...nikomu šancu obálku otvoriť bez toho, aby táto manipulácia s obálkou nebola okamžite zrejmá.Všetky typy týchto obálok sa otvárajú pomocou nástrojov ako sú nožnice,nože na otváranie listov, prípadne jej voľným roztrhnutínj. Pri takomto spôsobe otvárania dochádza veľmi často k poškodeniu obsahu obálky, nehovoriac o tom , že nie v každej situácii sú dostupné príslušné nástroje.Uvedené nedostatky otvárania poštových obálok rieši navrhované...

Absorpčný roztok na báze aktívneho uhlia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1998

Dátum: 04.11.1998

Autor: Adámy Vojtech

MPK: B01D 53/14

Značky: aktívneho, báze, roztok, absorpčný, uhlia

Text:

...molekuly, predovšetkým s vyššou molekulovoú hmotnosťou. Pri reakcii novnako dochadza k pohlcovartiu vody etanolom,čo obmedzuje protíchodné reakcie, predovšetkým to zabraňuje hydrolýze. Tým sa zvyšuje nielen IIIHOŽBIVD naviazaných látok, ale zároveň sa zvyšuje pevnosť naviazania a stálosť takto vz-.niknutých komplexov. Reakcia prebehne tak, že V prvej fáze, t.j. pri prlprave roztoku, je veľký povrch absorbčnej látky nasýteny molekulami...

Hradidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1997

Dátum: 04.11.1998

Autori: Jiřička Václav, Šlechta Antonín

MPK: E02B 7/22, E03B 7/07

Značky: hradidlo

Text:

...nastavovacou skrutkou, ktorá tvoriPokiaľ je čelná plocha alebo doska opatrená pružným tesnenim, je tesnosť medzi čelnou plochou alebo doskou dokonalá.Prestaviteľnosť dosky vo vedeniach je uľahčená klznýmiPrehľad obrázkov na výkreseČelný pohľad na hradidlo je znázornený na obr. 1, zvislý rez vedený hradidlom znázorňuje obr. 2 a pôdorysný pohľad je1. vyhotovených z profilov tvaru U. Profily smerujú otvorenou stranou proti sebe a spolu sú...

Toaleta s kombinovaným prívodom vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1996

Dátum: 04.11.1998

Autor: Franek Pavol

MPK: E03D 9/08, E03D 1/28, E03D 1/012...

Značky: toaleta, prívodom, kombinovaným

Text:

...ktorá je prepojená výtokovým rozvodom so záchodovou misou s výkyvným sedadlom, pričom v nádržke je umiest~ nený snímač výšky vodnej hladiny spojený cez pákové tiahla alebo elektromechanický prevod s uzáverom vody v prívodnej dýze,napojenej na prívodná vodovodné potrubie studenej vody. Na dne nádržky je súčasne umiestnené vypúštacie zariadenie vody vybavené u dna nádržky axiálnym tesnenim pred výtokovým rozvodom vody ústiacim do záchodovej...

Celokovové bezpečnostné dvere so zárubňou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1995

Dátum: 04.11.1998

Autor: Záhumenský Jindřich

MPK: E06B 5/11, E06B 3/76

Značky: dveře, celokovové, zárubňou, bezpečnostné

Text:

...je zabudovaná gúľová kľučka so zámkom sbezpečnostnou vložkou chrànenymí krytani, pevné kolíky proti vysadeniu a západky. Dverová konštrukcia z oceľového plechu môže byť rôzne povrchovo rpravena farbami, samolepiacimi fóliami ako imitácia dreva, kožrenkou s molitanovou vyplňou a pod.Prehľad obrázkov na gjkresePredmet riešenia je zrejrný z nakresu na výkrese.Príklad uskutočnenia technického riešeniaCelokovová bezpečnostné dvere so zárubnou...

Vypúšťacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1994

Dátum: 04.11.1998

Autori: Valent Ján, Škodáček Milan, Durcová Alena, Baran Ľuboš

MPK: E03D 3/12

Značky: zariadenie, vypúšťacie

Text:

...podmienkach, kladených na splachovacie zariadenia. Riešenie je funkčne spoľahlivé, spĺňa požiadavku univerzálnosti, lebo je ho možné použiť u širokéhoPrehľad obrázkov na výkresochKonkrétny príklad prevedenia vypúšťacieho zariadenia je znázomený na priloženomvýkrese, kde je vypúšťacie zariadenie znázomené v čiastočnom reze v náryse.Konštrukčne je vypúšťacie zariadenie usporiadané v osi prepadovej rúrky l. Nosnú časť predstavuje odpadový ventil...

Dynamický menič krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1993

Dátum: 04.11.1998

Autor: Šváral Julius

MPK: F16D 3/02

Značky: měnič, dynamický, krútiaceho, momentu

Text:

...otočne uložený valček. ktorý je mechanicky spojený s unášačom, pričom toto spojenie má stupeň voľnosti v radiálnom smere. Tým je umožnený radiálny pohyb valčeka, aj jeho otáčanie okolo vlastnej osi. Unášač je napojený na vstup krútiaceho momentu,výhodne na vstupný hriadeľ a skriňa je spojená s výstupom krútiaceho momentu, výhodne s výstupným hriadeľom.Unášač je hnaný vstupným krútiacim momentom otáčkami n spolu s odvaľujúcimi sa valčekmi....