Archív za 1998 rok

Strana 14

Spôsob opravy dopravného potrubia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279481

Dátum: 02.12.1998

Autor: Schmager Klaus

MPK: F16L 55/165, E03F 3/06

Značky: vykonávanie, spôsob, spôsobu, potrubia, dopravného, tohto, opravy, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Do opravovaného potrubia (1) sa najskôr vloží prvá hadicová termoplastická vonkajšia vložka (3), do ktorej sa vloží hadicová termoplastická vnútorná vložka, ktorá je na svojej vonkajšej strane opatrená prostriedkami na dodržanie definovaného odstupu, čím sa vytvorí prstencový priestor medzi vnútornou vložkou a prvou hadicovou termoplastickou vložkou (3). Potom sa prstencový priestor medzi prvou hadicovou termoplastickou vložkou (3) a vnútornou...

Spôsob triedenia a čistenia priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279480

Dátum: 02.12.1998

Autor: Aemmer Peter

MPK: D02J 7/00, B65H 63/06

Značky: priadze, triedenia, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Priadza prebieha meracou hlavou snímajúcou priadzu a vydávajúcou pritom signály závisiace od znakov kvality priadze a prípadných chýb priadze. Pre aspoň jeden znak kvality priadze sa dopredu stanovia tolerančné medze, ktoré tvoria funkčnú súvislosť medzi parametrami priadze a prípadnou chybou priadze, určí sa tolerančná medza na čistenie a aspoň jedna ďalšia tolerančná medza na triedenie priadze. Signály z meracej hlavy sa súčasne porovnávajú s...

Prípojná svorka elektrického prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279479

Dátum: 02.12.1998

Autori: Marie Philippe, Decelle Pierre-jean

MPK: H01R 4/30, H01R 9/00

Značky: prístroja, svorka, přípojná, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojná svorka (10) elektrického prístroja, obsahujúca jednak vodivý diel (6) priradený k izolačnému nosiču (1) a vybavený otvorom (8) so závitom a jednak zvieraciu skrutku (15), prechádzajúcu zvieracím strmeňom (9) a zavedenú do tohto otvoru (8), pričom nosič je vybavený prostriedkami na obmedzovanie posunu hlavy (12) skrutky (15) v smere vyskrutkovávania. Zvieracia skrutka (15) svorky (10) má takú dĺžku, že keď sa nachádza v stave svojho...

Zbraň, najmä pištoľ s možnosťou voľby viacerých režimov streľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279478

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 19/33, F41A 19/06, F41C 3/00...

Značky: zbraň, voľby, najmä, viacerých, střelby, režimov, pištoľ, možnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Zbraň, najmä pištoľ obzvlášť jednoduchej konštrukcie, s pažbou (1) najmä z plastu, do ktorej je osadený oceľový blok (7) obsahujúci spúšťavo - bicí mechanizmus, umožňujúci činnosť vo funkciách: zaistené, spúšťové kohútové napínanie (DOUBLE ACTION/SINGLEACTION - DA/SA), len spúšťové napínanie (DOUBLE ACTION ONLY - DAO), streľba obmedzenou dvojranovou dávkou (LIMITED DOUBLESHOT RATE-LDR), streľba plnou dávkou (FULL AUTOMATIC FIRE-FAF). Nastavenie...

Tesnenie prestupov káblových rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2045

Dátum: 02.12.1998

Autori: Chudý Ján, Rischer Miroslav

MPK: F16L 5/02, E04B 2/38

Značky: káblových, tesnenie, prestupov, rozvodov

Text:

...so stupňomhorľavosti B. Základom technického riešenia je vrstva perlitbetónu, ktorá uzavrie požiarny strop. Vzhľadom na malý pôdorysný rozmer otvoru, nerovnosť jeho okrajov, ľahkosť a nezaťaženosť tesnenia je možné konštatovať, že po zatvrdnutí betónu bude zabezpečené zmonolitnenie s jestvujücou stropnou konštrukciou a nehrozí jej uvoľnenie z otvoru. Sadrokartónovádoska tvorí vlastne stratené debnenie pre vrstvu perlitbetónu.Prehľad obrázkov...

Prúdovodná dráha elektrických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2044

Dátum: 02.12.1998

Autor: Brabec František

MPK: H02B 11/04, H01H 31/30

Značky: elektrických, prístrojov, prúdovodná, dráha

Text:

...1, ku ktorým sú priradené pohyblivé podporné izolátory Q.Prúdovodná dráha je tvorená dvomi časťami, kde jedna časť je usporiadaná na pevnom podpornom izolátore 1 elektrického prístroja a druhá je usporiadaná na pohyblivom podpornom izolátore g elektrického prístroja.Pevný podporný izolátor Q aj pohyblivý podporný izolátor Q sú známym spôsobom opatrené hlavovou armatúrou Q obsahujúcou prírubu, ktorá je opatrená dvojicou otvorov so závitom.Na...

Tepelne energetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2043

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kraml Stanislav

MPK: F01K 7/00, F02C 6/00, F01D 13/00...

Značky: energetické, tepelně, zariadenie

Text:

...vstupTepelné energetické zariadenie môže byt tvorené aspoň jedným systémom zahŕňajúcim spaľovaciu komoru a spaľovaciu turbínu a aspoň jedným systémom zahŕňajúcim parnú turbínu, pričom akumulátor tepla je napojený na výstup spaľovacej komory a na vstup pamej turbíny.V tepelne energetickom zariadení môžu byt zariadenia na ohrievanie pracovnéhomédia a tepelnýrmotor integrovaný v jednom priestore, ako je to pri plynovej turbíne sovstrekom paliva...

Balkón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2042

Dátum: 02.12.1998

Autori: Škoda Vladimír, Langášek Stanislav, Špaček Vladimír

MPK: E04C 2/30, E04G 3/08

Značky: balkon

Text:

...havarijný stav. takýchtoBalkón podľa tohto technického riešenia je tvorený oceľovou kostrou,tvorenou zábradlím a podlahou znosnej dosky. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že táto nosná oceľová doska je opatrená dolu zahnutými výstužnými okrajmi, medzi krtorými sú usporiadané oceľové výstupky. K nosnej oceľovej doske sú pripevnené zvislé ocelové stĺpiky zábradlia. Zvislél oceľové stĺpiky, situované pri stene budovy, nesú vo...

Dištančný prvok na nadvihnutie úrovne šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2041

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hrnčíř Daniel, Cibulka Tomáš, Žovinec Rastislav

MPK: E02D 29/14

Značky: prvok, dištančný, nadvihnutie, úrovně, šachty

Text:

...obrubou, lctorého podstata spočíva vtom, že sa na šachte odstráni vrchný poldop a nasadí sa liatinová obruba, ktorá má paüičnú výšku a tvar uspôsobenú tak, že sa pôvodný poklop prüoží na nadstavenú obrubu, čím je šachta v novom proñle vozovky uzatvorená.Dištančný prvok na nadvihnutie úrovne šachty podľa tohoto technického Iiešenia umožňuje fyzicky nenamahave nadvihnutie úmvne šachty do potrebnej výšky aj v zimných mesiacoch.Vzhľadom na rôznu...

Úchyt plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2040

Dátum: 02.12.1998

Autor: Červenko Jozef

MPK: F16B 5/06

Značky: úchyt, plošných, materiálov

Text:

...plošnýeh materiálov bez nutnosti ich poškodenia alebo ich narušenia.Spôsob upevňovania plošného materiálu k nosnémtt základu bez nutnosti jeho narušenia alebo poškodeniaje veľmijednodttchý a pozostáva z vloženia plošného materiálu medzi stenu vložky úchytu a vonkajšiu stenu telesa ťichytu a jeho zovretím, napr. skrutkovaniiii prítlačných prvkov v otvoroch telesa úchytu.Ako už bolo Livedené teleso úchytu na vnútornej svojej strane, výhodne...

Drviace a triediace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2039

Dátum: 02.12.1998

Autor: Hronský Dušan

MPK: B02C 17/00, B07C 5/04

Značky: drviace, triediace, zariadenie

Text:

...zariadenia je zobrazené na výkrese kde na obr. č.1 je pohonná jednotka, drviaci bubon so sitami. drviace ramena. nosná oceľová konštrukcia s násypkou, big bagy na Triedený material, na obr. č. 2 sú pod krytmi v drviacom bubni vynóšacie lopaty, drviace ramená. po stranách sú plošiny a rebrñçPríklady uskutočnenia technického riešeniaDrviace a triediace zariadenie s kapacitou i.óT sterov za hodinu pozostáva z mlecieho bubna opriemere i,ó...

Zapojenie vonkajšej rozvodne 420 kV s rúrovými prípojnicami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2038

Dátum: 02.12.1998

Autori: Škuta Ladislav, Arnold Augustín, Tisovský František

MPK: H02B 1/24, H02B 5/00

Značky: prípojnicami, rúrovými, vonkajšej, zapojenie, rozvodné

Text:

...ktoré je znázomené na pripojených výkresoch, je výhodné pre rozvodne z dvomi alebo tromi hlavnými prípojnicami m, E, Ľ a jednou pomocnou prípojnicou w Lanovými vodičmi od elektrického vedenia alebo transformátora vstupujú do poľa rozvodne jednotlivéL 1, L 2, ILS, ktoré sú pripojené na vstup prístrojových transformátorov l napätia, potom na prístrojové transformátory z prúdu, ktorých výstup je lanovými vodičmi (5) pripojený na pantografrcké...

Zatĺkač kolov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2037

Dátum: 02.12.1998

Autori: Šabík Daniel, Gonda Ľubomír

MPK: E04H 17/26

Značky: kolov, zatĺkač

Text:

...nivelizáciu.Technické riešenie je bližšie vysvetlcne pomocou výkresu, na ktorom je na obrázku 1 znázornený zatlkač kolov v pracovnej polohe.Zatĺkač kolov je pomocou trojbodového závesu 15 uchytený k traktoru, cez ktorý je cez hydraulický rozvod á uvádzaný do činnosti hydromotor g. Na základnom ráme l sú uchytené hydraulické valce 1,2,3,4 a nosný rám lg zatĺkača g. Pomocou hydraulických valcov 1,2,3 a 4 je zatlkač g nastavený do...

Napínač drôtu a pletiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2036

Dátum: 02.12.1998

Autori: Šabík Daniel, Gonda Ľubomír

MPK: E04H 17/26

Značky: drôtu, napínač, pletiva

Text:

...hydraulického valca sa ovláda cez vonkajší okruh hydrauliky traktora pomocou rozvádzača. Odvíjanie vykonáva vonkajší okruh hydrauliky pomocou ovládača. Otáčky vretená anapínaciu silu možno meniť škrtiacím ventilom aotáčkamí hydromotora. Transportná plošina slúži na prepravu drôtu, pletiva aďalšieho materiálu a náradia.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov. Na obr. 1 je znázornený napínač pri napínanr pletiva, na obr. 2...

Drvič nežiaducich nárastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2035

Dátum: 02.12.1998

Autori: Stanovský Miroslav, Slivka Martin

MPK: A01B 43/00, A01B 29/04

Značky: nežiadúcich, drvič, nárastov

Text:

...uložené sekacie nástroje na prednom rotore pre likvidáciu nárastu a na zadnom rotore pre prácu pod úrovňou terénu na narúšanie koreňových systémov. Zariadenie pracuje v dvoch odlišných typoch prostrediao predný valec likviduje rastlinný a krovinový nárast nad povrchom zeme o zadný valec pracuje tak, že narúša povrch pôdy a tým i koreňový systém rastlín a krovinTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1...

Debniaca doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2034

Dátum: 02.12.1998

Autor: Dingler Gerhard

MPK: E04G 9/10

Značky: debniaca, doska

Text:

...dosky. Je to preto, lebo pri drevotrieskových doskách pôsobia posuvné sily v jednotlivých rovinách vo vnútri debniacej dosky, k čomu pri debniacej doske podľa technického riešenia nedochádza. Výhody debniacej dosky podľa technického riešenia sa prejavia zvlášť vo vlhkom prostredí.Východiskový materiál pre debniacu dosku podľa technického riešenia je optimálny, pretože sa nemusia použiť žiadne zvláštne prostriedky na zvýšenie...

Olejová sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2033

Dátum: 02.12.1998

Autor: Slávik Jozef

MPK: F21V 37/00

Značky: sviečka, olejová

Text:

...zredukovanie týchto nedostatkov slúži olejovásviečka,ktorá je predmetom užitkového vzoru.Predmetom tohto riešenia je olejová sviečka,ktorá pozostáva z nádoby,naplnenej vodcu s vrstvou oleja a plávajúcej podložky s upevneným knôtom.Výhodou olejovej sviečky podľa tohto technického riešenia je jej jednoduchá a nenáročná výroba, ako aj dostupnosť surovín,ča 1 ej možnosť regulovať dobu svietenia pomocou množstva použitého oleja a menšie nebez...

Spoj na oceľové konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2032

Dátum: 02.12.1998

Autori: Barták Jiří, Maule Petr, Kasková Jana, Šůcha František

MPK: F16S 3/00

Značky: konštrukcie, ocelové

Text:

...ešte aj následné celkové povlečenie spoja plastickou hmotou výrazne obmedzí nežiaduce pôsobenie elektrického článku na spoj a vznik hrdze v jeho častiach. Tým sa odstraňuje nebezpečenstvo havárie stožiara zlomením nosnikov v mieste ich spojenia a tak sa eliminuje miesto, znižujúce jeho životnosť. Tento spoj je možné uplatniť tak pri nových konštrukciách, ako ajnim nahradit spoje už existujúce.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické...

Rotačné vytriasadlo mláťačiek, najmä zberových

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2031

Dátum: 02.12.1998

Autori: Kumhála František, Heřmánek Petr, Roh Jiří

MPK: A01F 12/30

Značky: najmä, zberových, mláťačiek, vytriasadlo, rotačné

Text:

...rošt pozostáva zo sústavy pozdĺžnych, vedľa seba usporiadaných oblúkovito tvarovaných prútov a pod separačným roštom je usporiadaná aspoň jedna lišta s priechodnými prstami, usporiadanými a prechádzajúcimi oblúkovito tvarovanými prútmi a priechodné prsty sú sklonené vo smere obvodovej rýchlosti a zvierajú s jeho normálouPrehľad obrázkov na ýýkreseTechnické riešenie je následne bližšie popísané na pripojených rý/kresoch a grafoch, na ktorých...

Zariadenie na triedenie semena rumančeka kamilkového

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2030

Dátum: 02.12.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: B02C 4/06, A01F 12/44

Značky: rumančeka, semena, zariadenie, kamilkového, triedenie

Text:

...je nevyhnutné, abytáto hmota rovno padala na vibračnú triedićku, lebo ak je rovnomerné dávkovanie, tak aj triedenie tejto hmoty je vysoko kvalitné a nedochádza k zbytočným stratám vplyvom zlého roztriedenia.Je prirodzené, že kvalita roztriedených zložiek súvisí od veľkosti dier na site a frekvencie vibrácie, preto je nevyhnutné, aby tieto dve podmienky sa dali menit.Prehľad obrázkov na ŇkreseTechnické riešenie bude bližšie...

Zariadenie na uzamknutie pohyblivých častí vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2029

Dátum: 02.12.1998

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/00

Značky: částí, pohyblivých, uzamknutie, zariadenie, vozidiel

Text:

...technického riešenia je bližšie objasnený pomocouZariadenie podľa technického riešenia je zostavené zo zámkovej vložky g 5 palcom lł,ktorá je uložená známym spôsobom posuvne v puzdre g, ktoré je upevnené v kryte zámky g. Kryt zámky 5 prechádza karosériou vozidla lg a je na nej upevnená. S krytom zámky § je pevne spojené ohybné vedenie 1 ohybného hriadeľa Q. Medzi zámkovou vložkou g a puzdrom g je uložená vratná pružina §. Ohybný hriadeľ...

Zariadenie na úpravu a triedenie rumančeka kamilkového po vysušení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2028

Dátum: 02.12.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: A01F 29/08, A01F 12/44

Značky: kamilkového, vysušení, úpravu, rumančeka, triedenie, zariadenie

Text:

...sa kĺžu po site do nádob, alebo na dopravné pásy a drobnejšie častice prepadávajú pod sito.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 zariadenie podľa technického riešenia.Zariadenie podľa obr. 1 pozostáva z rámu 1, na ktorom sú upevnené pracovné valceg so štvorcovými otvormi po celom plášti valca a s pohyblivým obojstranným nožom 5. V hornej časti je násypka g, umožňujúca...

Teleso plynovej spaľovacej komory so zlepšeným teplotným gradientom na povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2027

Dátum: 02.12.1998

Autor: Antony Peter

MPK: F24C 3/00

Značky: komory, gradientom, zlepšeným, plynovej, teplotným, těleso, povrchu, spaľovacej

Text:

...vznik priećneho prúdenia okolitého vzduchu cez zatienenú óast plášta komory. Realizáciou telesa plynovej spaľovacej komory podľa technického riešenia sa dosiahne pri porovnateľnom pracovnom objeme lepšia termodynamická účinnost pri súčasnom znížení obsahu škodlivýchzložiek spaľovania plynov a zníženie ekonomických nákladov na lokálne vykurovanie.Na pripojenom výkrese je znázornený konkrétny príklad telesa plynovej spaľovacej komory.Vytvarovaný...

Výhrevno-chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2026

Dátum: 02.12.1998

Autor: Piroch Peter

MPK: F24D 11/02

Značky: zariadenie, výhrevno-chladiace

Text:

...mirkul ,avehnnm objektu.nia cirkulämimu tu nnnsnej látky mm ummatnýml tm wýml 2 drm~JJWPČWÚ tlakmvú Jadnütku a výhreuný mkruh.ul znárnrnenmm na übráxku č.1zlmnnmnmj látku i.ktmrwu im vzduch tvwrimci tmplnmlátka 12. ktornu ie vxdumh v mi .nnsti UbÄwktu Z.Nad výhrmvným.àmm Q je umevner tepelné te u 21 mlektr 1 ckú.m tepelnmm výmh ää na utmnu 5. lnvmnv twpülnnu ixnlácimuRám H 2 jn zn trany abmnrbéra Lahmrbmvanć abmnrhérnm L tapla uanickým...

Mazacie čerpadlo prídavnej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2025

Dátum: 02.12.1998

Autor: Ruisl Juraj

MPK: F16N 7/14

Značky: mazacie, čerpadlo, převodovky, prídavnej

Text:

...priority F 16 7/14 Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 02. l 2.98 PRlEMYslELNÉHo VLASTNICTVA(S 4) Názov Nlazacie čerpadlo prídavnej prevodovkyHAZACIE ČERPADLO PHÍDAVNEJ pnsvonovxwMazacie ćerpadĺo pre mazanie ntov pre autmmůbilys pahmnam na wäłkw C 1959 Je dořerez ur 1 eenené Eammstatne.Výhoda uspmriadanía mazacieho čerpadla Emoćíva U nmmpaatncstiUsporiadanie mazacieno čerpadla u prevedouáho mechanizmu v prídavnej...

Cukrárska poleva s predĺženou trvanlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2024

Dátum: 02.12.1998

Autor: Závodská Daniela

MPK: A23P 1/08, A23G 1/00

Značky: trvanlivosťou, predĺženou, poleva, cukrárska

Text:

...0,20 až 0,50 hmotn. emulgátora, 0,01 až 0,03 hmotn. liehu, 0,005 až 0,18 hmotn. arómy a 0,007 až 0,085 hmotn. antioxidantov.Je výhodné, keď použitým cukrom je cukor múčka, tukom tekutý rastlinný tuk,kakaovým práškom kakaový prášok s obsahom 10 až 12 hmotn. tuku, emulgátorom sójalecitín, liehom potravinársky lieh, arómou etylvanilin a antioxidantom askorbylVýhoda cukrárskej polevy podľa predloženého technického riešenia spočíva najmä v...

Koncová vysokotlaková rúrka prívodu paliva ku vstrekovaču vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2023

Dátum: 02.12.1998

Autor: Oderský Michal

MPK: F02M 37/00

Značky: vznětových, přívodů, rúrka, koncová, paliva, motorov, vstrekovaču, vysokotlaková

Text:

...v tom, že je vytvorená ako dvojplášťová, pričom dosadacia plochaprvého tesnia ceho sedla na jednom konci je tvorená mäkším materiálom vnútomého plášťa a dosadacia plochadruhého tesniaceho sedla na druhomukonci jetvorená tvrdším materiálom vonkajšieho hrubo stenného plášť a.Použitím takejto koncovej vysokotlakovej rúrky sa docielia dva totožne typy tesniacich spojov, kedy mäkšie sedlo dosadá do tvrdšieho sedla, ktoré sa takmer zhodne...

Očné kvapky s antiglaukomatickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2022

Dátum: 02.12.1998

Autori: Slučiaková Elena, Ambró Jozef

MPK: A61K 31/205, A61K 31/415, A61K 31/34...

Značky: očné, antiglaukomatickým, kvapky, účinkom

Text:

...preto terapeutický účinok predmetných očných kvapiek trvá dlhšie ako u vodných roztokov rovnakejOdvážené množstvá surovín (podľa veľkosti výrobnej šarže) - okrem hydroxýmetýlpropylcelulózy - sa za aseptických podmienok rozpustia v sterilizovanej destilovanej vode. Po rozpustení sa roztok doplní sterilizovanou destilovanou vodou na predpísaný objem. Tento roztok sa sterilizuje filtráciou cez membránový filter o veľkosti pórov 0,2 m. Roztok...

Očné kvapky s protizápalovým účinkom na báze 2-[(2,6-dichlórfenyl)amino] fenylacetátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2021

Dátum: 02.12.1998

Autori: Slučiaková Elena, Ambró Jozef

MPK: A61K 31/03, A61K 31/135, A61K 31/20...

Značky: kvapky, sodného, účinkom, 2-[(2,6-dichlórfenyl)amino, protizápalovým, fenylacetátu, báze, očné

Text:

...infekcia.Odvážené množstvá surovín (podľa veľkosti výrobnej šarže) sa za aseptických podmienok rozpustia v sterilizovanej destilovanej vode. Po rozpustení sa roztok doplní sterilizovanou destilovanou vodou na predpísaný objem. Výsledný roztok sa sterilizuje filtráciou cez membránový filter o veľkosti pórov 0,2 m a za aseptických podmienok sa ihned rozdávkuje do sterilných fľaštičiek a uzavrie sterilnými uzávermi. Uzavreté fľaštičky sa...

Pružný spojkový mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2020

Dátum: 02.12.1998

Autor: Rafaj Robert

MPK: F16D 13/00

Značky: spojkový, pružný, mechanizmus

Text:

...odpruženými segmentmi na zotrvačníku a prítlačnom kotúči.obr.2- znázorňuje treciu vrstvu prítlačného kotúča alebo zotwačnikasumiesmenýrmi dvomi odpmženými segmentmi, upevnenými čapmiobr.3 - predstavuje upevnenie segmentov, umiestnenie pružín a pohyb segmentov, čo je zrejmé z detailných pohľadov A, B, C.obr.4- znázorňuje treciu vrstvu prítlačného kotúča alebo zotrvačníka sumiestnenými tromi odpruženými segmentmi, upevnenými dvojicoutíňov v...

Umiestnenie trakčných usmerňovačov v dieselelektrickej lokomotíve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2019

Dátum: 02.12.1998

Autori: Cetl Marian, Hanko Branislav, Kováč Ludovít, Janiš František, Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav, Záhoranský Jozef

MPK: B60R 16/00

Značky: lokomotivě, dieselelektrickej, umiestnenie, trakčných, usmerňovačov

Text:

...spôsobe chladenia samotných trakčných usmerňovačov a v malom zastavanom objeme v strojovni lokomotivy. Ďalšou výhodou tohoto umiestnenia je aj skrátenie prepojovacej kabeláže od trakčného generátora k jednotlivým trakčným usmerñovačom, čím dochádza aj k úspore medi. Technickým riešením sa dosiahlo prakticky 5 násobné zníženie zastavanéhopriestoru ako aj zníženie hmotnosti.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené...

Zapojenie elektrodynamickej brzdy dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2018

Dátum: 02.12.1998

Autori: Janiš František, Kováčik Stanislav, Záhoranský Jozef, Pavlásek Pavel, Hanko Branislav, Cetl Marian

MPK: B60L 7/00

Značky: lokomotívy, elektrodynamickej, brzdy, dieselelektrickej, zapojenie

Text:

...sú zaradené skratovacie spínače.Ucelenosť technického riešenia dotvára zaradenie spinača elektrodynamického brzdenia medzi druhý koniec rezistora elektrodynamickej brzdy a rotor trakčného jednosmerného motora.Napokon podstatou technického riešenia je aj zaradenietento rezistor je ešte pripojený ku komparátoru.Erghľad obrázkgyna výkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené pomocou obrázku na ktorom je znázornená schéma zapojenia...

Chladiace zariadenie nízkoteplotného a vysokoteplotného okruhu motora dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2017

Dátum: 02.12.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Janiš František, Hanko Branislav, Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav, Cetl Marian

MPK: B60R 16/00

Značky: vysokoteplotného, zariadenie, chladiace, lokomotívy, motora, nízkoteplotného, okruhu, dieselelektrickej

Text:

...vysokoteplotného a nízkoteplotného okruhu motora dieselelektrickej lokomotivy.Chladiace zariadenie nízkoteplotného a vysokoteplotného okruhu chladenia dieselelektrickej lokomotivy podľa technického riešenia zobrazené na výkrese je riešené tak, že vo vysokoteplotnom okruhu 21 chladenia je medzi prvý trojfázový asynchrónnymotor L a internú trojfázovú sieť g zaradený prvý frekvenćnýmenič 3, pričom k prvému trojfázovému asynchrónnemu motoru L...

Zapojenie spúšťacieho zariadenia dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2016

Dátum: 02.12.1998

Autori: Pavlásek Pavel, Janiš František, Hanko Branislav, Kováčik Stanislav, Cetl Marian, Záhoranský Jozef

MPK: B60R 16/00

Značky: dieselelektrickej, lokomotívy, zapojenie, zariadenia, spúšťacieho

Text:

...najmä v tom, že ako zdroj tlakového vzduchu sa použije interný kompresor v dieselelektrickejlokomotíve ale napájaný z externej trojfázovej siete 3 x 380 Vcez napäťový a frekvenčný menič, ktorý zabezpečí optimálny chod kompresora. Z externej siete sa zároveň oživia a čiastočne cez nabíjačku akumulátorov dobije akumulátorová batéria 110 V a zároveň sa zo žeraviaceho zdroja napojeného na externú siet nažeravia žeraviace sviečky vo...

Mechanická zostava elektrodynamickej brzdy dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2015

Dátum: 02.12.1998

Autori: Kováčik Stanislav, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Štrbka Peter, Hanko Branislav, Janiš František, Pavlásek Pavel

MPK: B60L 7/00

Značky: dieselelektrickej, lokomotívy, zostava, brzdy, mechanická, elektrodynamickej

Text:

...brzdy.V modernejších dieselelektrických lokomotívach, s dvoma riadiacimi kabínami V prednej a zadnej časti lokomotivy sa rezistory elektrodynamickej brzdy vhodne umiestňovali na strešnú časť lokomotivy, kde dochádzalo k vyžarovaniu tepla do okolitého priestoru vplyvom náporu vzduchu pri jazde. Avšak ajtoto usporiadanie rezistorov elektrodynamickej brzdy bolo máloúčinné najmä v letnom teplom obdobi. Naviac rezistory...

Zapojenie interného zdroja striedavého napätia 3×380 V v dieselelektrickej lokomotíve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2014

Dátum: 02.12.1998

Autori: Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav, Hanko Branislav, Záhoranský Jozef, Janiš František

MPK: B60R 16/00

Značky: striedavého, lokomotivě, zdroja, napätia, 3x380, interného, dieselelektrickej, zapojenie

Text:

...je zaradený medzi sekundárny výstup trojfázového transformátora a budiace vinutie trojfázového generátora napätia 3 x 2200 V.Ďalšou podstatou technického riešenia je aj zaradenie usmerňovača za trojfázový generátor napätia 3 x 2200 V.Napokon podstatou technického riešenia je aj využitie kúrenárského generátora na konštrukciu interného zdroja striedavého napätia 3 x 380 V.Výhody zapojenia interného zdroja striedavého napätia 3 x 380 V podľa...

Zapojenie podporných okruhov dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2013

Dátum: 02.12.1998

Autori: Pavlásek Pavel, Janiš František, Hanko Branislav, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav

MPK: B60K 15/00

Značky: dieselelektrickej, podporných, okruhov, lokomotívy, zapojenie

Text:

...podporné obvody lokomotivy S menovitým napätím 24 V. Dosahuje sa to jednoduchým vradením aspoň jedného DC/DC menića medzi akumulátorovú batériu 110 V a pomocné obvody dieselelektrickej lokomotivy. Týmto jednoduchým riešenimsa jednak šetrí batéria 110 V a zároveň sa vylúči použitiePrehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené pomocou obrázku naktorom je znázornená schéma zapojenia podporných okruhovdieselelektrickej...

Zapojenie elektrického zabezpečenia okien riadiacej kabíny dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2012

Dátum: 02.12.1998

Autori: Janiš František, Kováčik Stanislav, Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Hanko Branislav, Záhoranský Jozef

MPK: B60J 3/00

Značky: zabezpečenia, kabiny, lokomotívy, elektrického, okien, zapojenie, dieselelektrickej, riadiacej

Text:

...motor 1 sťahovania ľavého okna. Medzi kladný a záporný pól prvej batérie l na 24 V je do môstika zaradená druhá sada spinačov Q. V priečnej vetve tohoto môstika je zaradený druhý jednosmerný motor § sťahovania pravého okna. Medzi kladný a záporný pól prvej batérie L s napätím 24 V je do môstika zaradená tretia sada spinačov §, kde v priečnej vetve tohoto môstika je zaradený jednosmerný motor 1 sťahovania rolety. Napokon medzi kladný a...

Náhradka mlieka na chov hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2011

Dátum: 02.12.1998

Autor: Hubinský Jozef

MPK: A23K 1/08, A23K 1/18

Značky: mlieka, hospodářských, náhradka, zvierat

Text:

...hmotn., Vitamíno-minerálnej prísady v množstve 2,4 až 2,7 hmotn., metionínu v množstve 0,15 až 0,16 hmotn. a zvyšok tvoria pšeničné otruby.SK prihláška úžitkového vzoru PÚV 70-98 popisuje kŕmnu zmes ako náhradku mlieka pre chov teliat, ktorá pozostáva z 5 až 40 dielov hmotn. sušeného odstredeného mlieka, 20 až 80 dielov hmotn. sušenej srvátky, 5 až 20 dielov hmotn. rastlinného tuku a 0,1 až 5 dielov hmotn.K) Uvedené náhradky mlieka môžu...

Antivibračný disk pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2010

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: B60B 3/00

Značky: antivibračný, pneumatiky

Text:

...2 telesa olechováho disku opatreného z čelnej strany konexitovým natorom ąêlebo gumokaučukovou a/alebo gumoplastovou a/alebo pleetovou vrstvou. Ha plochový disk chráneného komaxitovým nánosom aplikujemsvrstvu gumokaučukovej zmesi, alebo gumoplastovej zmesi, alebo plastovej zmesi v tvaroch hliníkového vytvorenia disku, pričomtato antivibračne vrstva sa nanáša na čelnú /vonkajšiu/ stenudisku prostrednictvom príslušnej matrice buč zalisovanim,...