Archív za 1998 rok

Strana 13

Pivotový podvozek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260120

Dátum: 15.12.1998

Autor: Oslík Vladimír

MPK: A01G 25/09

Značky: podvozek, pivotový

Text:

...3 závěsů 29. Čepy 39 pojezdovýoh.kol Q mají za provozu závlahy osu 2 rovnoběžnou s horizontální osou gł nápravy g. Pojezdo~ vá kola 1 jsou ovládané řídícími tyčemi g 1, které jsou nepojeny jednak na otočné závěsy gg pojezdových kol 2 a jednak na vahadloggł konzoly gg nápravy g, ke kterému je uchyceno oje gz., 4 Oje gg je otočné kolem otočného čepu gg na vahadle ggł. Řízenípojezdových kol 1 je při zavlažování zablókováno svorníkem g§...

Zařízení pro tryskové protiproudé zdrobňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260119

Dátum: 15.12.1998

Autori: Slechan Vilém, Kupka František

MPK: B02C 19/06

Značky: protiproudé, zdrobňování, zařízení, tryskové

Text:

...mlýn. Jeho základ tvoří dvě protisměrné trysky,které usměrnují materiál do mleoí komory, kde nastává vzájemné tříštění částic e jejich postupné zjemnování. Odlučování produktu. mletí probíhá podobným způsobem jako u tryskových mlýnů s vertikální mlecí komorou. Podstata předloženého zařízení pro tryskové protiproudézdrobňování spočívá v tom, že je tvořeno tělesem mlýnu s mlecí komorou, do níž směřuje vstupní tryskn s násypkou,.protitryska a...

Zařízení k výrobě emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260118

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šneberger Milan

MPK: B01F 3/08

Značky: výrobe, emulzí, zařízení

Text:

...komory, spojené e vývodem emulze. Pro zvýšeníúčinnosti zařízení je výhodné použít rotor, který má na svém vnějším obvodu drážką a tuto drážku předělit přepážkou. Přepážka může být spojene bud s rotorem,nebo s emulgační komorou.Výhody zařízení podle vynálezu jsou následující. Jeho konstrukůü uspořádání odstraňuje axiální síly působící na hřídel rotoru e lépe vyrovnává vliv nevyvážených hmot. Snižují se vibrace a výrazně se zmenšuje...

Zařízení pro výrobu a úpravu řízené atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260117

Dátum: 15.12.1998

Autor: Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/02

Značky: výrobu, atmosféry, řízené, zařízení, úpravu

Text:

...horní armaturu 1 §. Od každé z těchto armetur Q, 3, 11, lg,14, 15 vedou odbočky k hlavním potrubím, tvořícím páteř celého zařízení. Je to především ke spodní odbočco lglpřipojené přív vodní vzduchové potrubí gg, dále odváděoí vzduchové potrubí gl,zakončené vyústěním lg, přívodní potrubí gg řízené atmosférya odváděcí potrubí 15 řízené atmosféry. Do přívodního potruv bí gg řízené atmosféry je zapojeno dmychadlo A, přípojené k přívodní...

Způsob výroby vysoce jakostních elektrokeramických materiálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260116

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mužík Vítězslav, Jiskra Jiří, Vaculík Zdeněk

MPK: B02C 23/32

Značky: vysoce, zařízení, materiálů, elektrokeramických, jakostních, výroby, způsob, provádění

Text:

...zvyšuje elektromagnetické parametry finálních výrobků. Dále značně zkraouje cyklus operace vlastního rozmělňování materiálového zrna a cyklus operace mokréholisování - čas vlastního odvodzĺování feritové suspenze v liso vacím nástroji - cca až o 1/3. ~ ľ Výhodou uvedeného zařízení sestaveněho do velkokapacitníkontinuální linky je, že umožňuje produkční výrobu vysoce je. kostních materiálů a tím i speciálních výrobků magnetický tvr dých...

Zařízení pro homogenizaci palivové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260115

Dátum: 15.12.1998

Autori: Nadrchal Miloslav, Perník Vít

MPK: F02M 27/08

Značky: palivové, zařízení, homogenizaci, směsi

Text:

...11 vých válců motoru, doeáhne se významného zlepšení činnosti katalytického oystému,a tím snížení škodlivin ve výfukovýchplynech při dobré měrné spotřebě palivaProtože k vlastní tvorbě směsi dochází z většího procenta v sacím potrubí, je do něj soustředěna většina prvků s 1 e~ dujících Její zlepšení. Nezanedbatelný Vliv má dimenzování a tvarování vnitřního prostoru potrubí, způsob prívodu a množství přiváděného tepla, teplota teplosměnného...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260114

Dátum: 15.12.1998

Autori: Micka Vladimír, Müller Karel, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Macho Pravoslav, Bruthans Václav, Hanzlík Miroslav, Dufka Oldřich, Klančík Luděk

MPK: C08G 59/04

Značky: způsob, epoxidových, pryskyřic, obsahem, nízkým, volného, přípravy, epichlorhydrinu

Text:

...i technologicky sohůdným způsobem není v dostupné literatuře popsáno.Na základě rozsáhlých a náročných experimentálníoh atudií jame nalezli způsob přípravy epoxidových pryskyřic a nízkym obsahom volného epiohlorhydrinu i produktů jeho vedlejěích roak~ oí jehož podstata spočívá v tom, že po skončení alkalické kon- denzaoełepiohlorhydrinu 3 dianem a oddělení vodné fáze se oddeatilují těkavé podíly na sušinu 95 až 99, destilační zbytek...

Způsob rafinace křemíkových ingotů metodou letmé zonální tavby s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260113

Dátum: 15.12.1998

Autori: Váňa František, Zátopek František, Smejkal Vilém

MPK: C30B 13/00

Značky: ohřevem, ingotu, křemíkových, rafinace, způsob, metodou, indukčním, s, zonální, tavby, letmé

Text:

...přitom dány dokonalostí provedení těsnění aparatury, výkonem rotační a difúzní vývěvy. vakuovým odporem použitých spojovacích dílů, kvalitou použitého oleje v difúzní vývěvě, kvàlitou vnitřního povrchu pracovní komory a způsobem, jakým je provedeno omezení pronikání oleáových par z difůzní vývěvy do pracovní komory.Nevýhodou způsobu rafinace křemíkových ingotů v takto koncipovaném zařízení je, že odpařování fosforu z roztavené zóny...

Zařízení pro válcování čtyřhranných trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 260112

Dátum: 15.12.1998

Autor: Filipec Jaromír

MPK: B21B 23/00

Značky: válcování, zařízení, čtyřhranných

Text:

...ramenem,k němuž jsou připevněny nejméně čtyři stojany opatřené dohotovujioimi kalibrovacími váloi. Podstatou vynálezu je, žepřed stojany s dohotovujícimi kelibrovaoími válci je předřazentnejdříve třívaloový stojan s kruhovými kalibrovacími válci a před ním třívąlcový stojan s úběrovými kalibrovaoími válci.Výhodou zařízení podle vynálezu je docíleni konstantního nápiohového průměru trubką a tim také přesného konečného tvaru a rozměru...

Způsob výroby materiálu na bázi oxidu hlinitého pro plazmové nebo žárové stříkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260111

Dátum: 15.12.1998

Autori: Buchar Miloslav, Kroupa Petr, Zvěřina Karel, Bartuška Miloslav, Szabó Josef

MPK: C23C 4/04

Značky: stříkání, způsob, oxidů, žárově, výroby, bázi, hlinitého, plazmové, materiálů

Text:

...což jsou zpravidlu vlootnosti rozhodujici opoužitelnosti povloku v praxi.U oglomerovnných nústřikových materiálů jo ąúklednim přodpokladom kvality výslednćho povloku rovněž stupeň protoveni částio nústřikového materiálu. Partie obsahující neprotavený nebo jen částečně protavoný nústřikový materiál jsou značne pôrovitć o podstatné zhoršuji vlastnosti povlaku. Obtiže způsobuje i přítomnost použitého orgonického pojiva v množství cca...

Zařízení k čištění slepých otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260110

Dátum: 15.12.1998

Autor: Brandeis Milan

MPK: B08B 5/04, B23B 47/34

Značky: zařízení, slepých, otvorů, čištění

Text:

...jjq opatřené těsněním 1 g,jež přiláhá k tělesu g například obrobku. Součástí hlavy 1 je nátrubek 11 s vnějším povrchem 111,vnitřním povrchem ląg a vstupními otvory 131. Nátrubék 11 zasahuje do slepá díry gl se dnem gg v tělese g. °Na obr. 2 je v osevém řezu otočeném o 90 ° poti obr. 1 hlava 1 se znázorněnými vstupními otvory 1335Na obr. 3 je v bočním řezu částečně vyznačen nátrubekL 1 s če 1 em 1 g 1,které je tvarováno E opatřeno tryskou...

Zařízení pro měření nadojeného mléka a odběr jeho vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260109

Dátum: 15.12.1998

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil, Žižka Jan

MPK: A01J 5/00

Značky: mléka, měření, nadojeného, zařízení, vzorků, odber

Text:

...odebrâní.doohtečně.rcprezentativr ního vzorku nádoje u.dojioioh zařízení, určených pro automatizované velkochovy dojnico .Príklad provedení zařízení podle vynáhezn je v celkov Iohĺ- .natu uspořádání znizorněn na připojeneu výkreeuw .jený na dojící aonpravu§. Ta je napojene na pŕíjmovou nádobu Qmléčného měřičo i, propojenou spojovací potrubí g s dopravním potrubím Lg. S tímto je propojen též olektromametíoký.ventilg,na nějž je napojen...

Zařízení pro odběr vzorku mléka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260108

Dátum: 15.12.1998

Autori: Talich Stanislav, Preisler Vlastimil, Žižka Jan

MPK: A01J 5/00

Značky: mléka, odber, vzorků, zařízení

Text:

...potrubí g, uspořádanénad mlóčným měŕičem po a dojící aoupravou 1. Hladinový índíkůtorgą mléčného měñíče g je prvním elektrickým spojeni gg napojen nnřídící blok gg celého zařízení, k němuž je druhým elektrickým spo-jem g napojen eloktromagnetíoký ventil Lg a případným třetím elektrickým spojem g pak i puleâtor g, ktorý však nemusí být elektromagnetíoký, takže nemusí být s řídíoím blokom g propojen. Zpětný ventil g je opatřen zpětným...

Identifikační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260107

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lulek Karel, Toman Vladislav, Štěpánek Zdeněk

MPK: H03K 17/94

Značky: identifikační, zařízení

Text:

...svým kontaktom jsou při~ pojeny přes ochranné odpory gł na výstupní svorky 2 ěidla ł. vnější pouzdro čidla Q je vyrobeno z magneticky měkkého materiálu, takže pracuje jako stínění vnějších megne~ tických polí.Jednotlivé kődy kődových trnů Ž se volí použitím fe~ ritových magnetů 5 a distančních podložek 51 z magnetického materiálu. Ngvolená kombinace kődového trnu 5 je uzavřena do trubky lg z nemagnetického materiálu. Feritové magnety ił,...

Způsob regenerace vnitřním zkratem znehodnocených nikl-kadmiových akumulátorových článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260106

Dátum: 15.12.1998

Autor: Jíra Štěpán

MPK: H01M 10/42

Značky: regenerace, vnitřním, článků, zkratem, způsob, znehodnocených, nikl-kadmiových, akumulátorových

Text:

...a četnost výbojů není kritické, avšak střední hodnota proudu pocházející z jednotlivých výbojů by měla být menší nebo nejvýše rovna stejnosměrnému nabíjecímu proudu pro daný typ akumulátorového článku. což lze matematicky vyjádřit vzorcem Ijm Š C.U.n /A,F,V,šĚç kde Ijm je jmenovitý nabíjecí proud článku, C je kapacita vybíjecího kondenzátoru, U je napětí, na které je kondenzátor nabit a Q je počet výbojů za 1 sekundu.Na výkresu je...

Sprchové vlhčící zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260105

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mucha Pavel, Malík Milan, Kotous Václav, Patočka Jan, Dušek František

MPK: F28C 3/06

Značky: sprchové, vlhčicí, zařízení

Text:

...horního vývodu umíatit odvzdušňovací ventil pro zajištění spolehlivá funkce A cirkulačního okruhu vody. Jinak při nízkých hodnotách hmotnoatní~ ho průtoku vody, kdy by došlo k výraznějšímu gradientu rozložení teplot podél výšky výměníku tepla, by do horní části skříně bylapartiích by v důsledku toho měla delší dráhu průletu neodpařenýoh kapek diegonálním směrem v prostoru skříně. Tím by došlo k.da 1 šímu zvýšení účinnosti dějů v...

Elektronický obvod pro přímé číslicové řízení úhlu otevření tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260104

Dátum: 15.12.1998

Autori: Spíral Ludvík, Čechura Stanislav, Zapletalík Milan

MPK: H03K 19/096

Značky: číslicové, měničů, elektronický, řízení, obvod, přímé, otevření, úhlu, tyristorových

Text:

...99, kde je uchovánado příchodu následujícího synchronizačního ímpulsu. Výstup prvního čítače 99 je připojen na vstup prvního monostabílního klopného obvodu 29, jehož výstup je spojen se vstupem prvního rozdělovacího obvodu 39. Výstup druhého čítače § 99 je analogícky přes druhý monostabilní klopný obvod §§ 9 epojen a druhým rozdě lovacím obvodom § 99. Druhými vstupy prvního a druhého rozdělo vacího obvodui 9 a § 99 jsou výstupy...

Způsob současného navařování více elektrodami, zejména těsnících ploch armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 260103

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rydval Karel, Dytrt Jan

MPK: B23K 9/24

Značky: zejména, současného, navařování, způsob, ploch, elektródami, těsnicích, více, armatur

Text:

...zdroje łje opatřen záporným vývodem Q a kladným vý vodem 1. Kladný vývod 1 elektrického zdroje L je vodivě spojen s kontaktním vedením g hlavní trubičkové elektrody §.a záporný vývod Q se základním materiálem A 1.» Kontaktní vedení g hlavní trubičkové elektrody § je opatřeno podávecím zařízením~i. Bezkontaktní vedení 2 přídavné trubičkovéelektr 0 dy 2 je opatřeno. nezávislým podávaoím zařízením 5.Po zapálení oblouku lg mezi hlavní...

Zubový rotor, zejména vysokootáčkového elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260102

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ráčil Jiří, Liška Václav, Frček Vojtěch, Čáslava František

MPK: H02K 19/20

Značky: stroje, zubový, rotor, točivého, zejména, elektrického, vysokootáčkového

Text:

...mechanické spojení,výhodně vytvořerxými v těchto bočních stěnách výplní 1 zubů rotoru ve vhodném tvaru do sebe zapadejících výstupků a zahlouubení, popřípadě 1 ve tveruproti sobě vytvořených a příelušněvhodně tvarově provedených podélných prvních drážek, do kterých se ukládá jim tvarově odpovídající fixovací první zajištovací lišta přičemž 1 dno každéz výplní a k němu přivrácené dno vybrání mezi zuby rotoru mohou být s přihlédnutím na...

Kmen pro výrobu bezolovnatého zakaleného karneolového skla se stabilním zabarvením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260101

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kobr Rudolf, Dolenský Josef, Strnad Pavel

MPK: C03C 3/11

Značky: bezolovnatého, výrobu, zabarvením, karneolového, zakaleného, stabilním

Text:

...Fr 203, oxidu ceričitého C 902.Kmon pro výrobu bezolovnatého zakalenćho karneolovćho skla se stabilním zabarvením podle vynálezu má při tepelném zpracovánínatého PbO a dovoluje provádět tavení na pánvových tavicích agregátech nebo na denních vanových pecích. V důsledku vysoké těkavostí selenu Se dochází V průběhu tavení k jeho značnému úbytku a jeho hmotnostní koncentrace V získaném skle je podstatné nižší než ve výchozím kmeni.Vyloučením...

Alkylestery 2-[4-(2-piperidinoetoxy)benzoyl]-benzoovej kyseliny s rozvetveným reťazcom, spôsob ich výroby a ich použitie ako spazmolytických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279536

Dátum: 02.12.1998

Autori: Bickel Martin, Rajgopalan Ramanujam, Punekar Narayan Sudhindra, Rupp Richard Helmut, Blumbach Jürgen, Lal Bansi, Bal-tembe Swati, Dohadwalla Alihussein Nomanbhai

MPK: C07D 295/088, A61K 31/445

Značky: reťazcom, 2-[4-(2-piperidinoetoxy)benzoyl]-benzoovej, použitie, kyseliny, výroby, rozvětveným, alkylestery, spazmolytických, spôsob, prostriedkov

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (III), v ktorom substituenty R4 a R5 majú rovnaký alebo rozdielny význam a znamenajú C1-4alkyl a R6 znamená vodík alebo C1-4alkyl, ako i ich farmaceuticky použiteľné soli. Tieto zlúčeniny sa pripravujú reakciou zlúčeniny vzorca (IV), v ktorom substituent R znamená skupinu -C(R4)(R5)(R6) s 2-piperidinoetylderivátom, ktorý obsahuje dobre odštiepiteľnú skupinu, alebo esterifikáciou zlúčeniny vzorca (VI)...

Ľudský imunitný interferón a jeho derivát, izolát DNK, replikovateľný expresný vektor, rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, farmaceutický prípravok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279535

Dátum: 02.12.1998

Autori: Goeddel David, Gray Patrick

MPK: C07K 14/57, A61K 38/21, C07H 21/04...

Značky: kultúra, ĺudský, rekombinantný, derivát, replikovateľný, použitie, bunková, mikroorganizmus, interferon, expresný, izolát, imunitný, prípravok, vektor, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je ľudský imunitný interferón a jeho derivát bez iného proteínu, izolát DNK obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, rekombinantný klonovací vektor obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, ktorý je schopný exprimovať v transformantnom mikroorganizme alebo v bunkovej kultúre túto DNK sekvenciu. Ďalej je opísaný rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, ktoré sú schopné exprimovať...

Spôsob prípravy štandardizovaného vysoko čistého koncentrátu ľudského von Willebrandovho faktora s vysokým podielom vysokomolekulárnych multimérov a takto získaný koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 279533

Dátum: 02.12.1998

Autori: Burnouf-radosevich Miryana, Burnouf Thierry

MPK: C07K 1/18, C07K 1/22, C07K 1/16...

Značky: vysokomolekulárnych, vysoko, získaný, koncentrát, koncentrátů, faktora, čistého, přípravy, štandardizovaného, takto, vysokým, spôsob, podielom, multimérov, willebrandovho, ľudského

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy štandardizovaného vysoko čistého koncentrátu ľudského von Willebrandovho faktora s vysokým podielom vysokomolekulárnych multimérov z kryoprecipitovanej frakcie plazmy predčistenej na hydroxide hlinitom, ktorý zahŕňa tri po sebe nasledujúce chromatografické stupne, z ktorých prvé dva predstavujú iónovo výmennú chromatografiu na vinylickej polymérnej živici s veľkými pórmi, teda pórmi s vylučovacou medzou molekulovej hmotnosti 106...

Zmesový kvapalný stabilizátor pre kaučuky, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279532

Dátum: 02.12.1998

Autori: Zušťáková Jana, Uhlár Ján, Lehocký Peter

MPK: C07C 209/02, C07C 211/55, C07C 211/48...

Značky: spôsob, použitie, kaučuky, kvapalný, výroby, stabilizátor, zmesový

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesový kvapalný stabilizátor pozostáva z 0,1 až 99,9 % hmotnostných N(1,3-dimetylbutyl)-N'fenyl-p-fenyléndiamínu a z 99,9 až 0,1 % hmotnostných zlúčeniny (I), kde R je alfa-metylbenzyl, alebo alfa alfa imetylbenzyl. Spôsob výroby zmesového kvapalného stabilizátora na báze N-(1,3-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-fenyléndiamínu, aplikáciou na stabilizáciu latexov syntetických kaučukov, ako aj stabilizáciu suchých kaučukových zmesí.

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej, spôsob ich prípravy, farmaceutický a kozmetický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279530

Dátum: 02.12.1998

Autori: Illés János, Neszmélyi Erzsébet, Gebhardt István, Király Gyöngyvér, Burger Kálmán, Rácz István, Réthey Iván, Várkonyi Viktória, Takácsi Nagy Géza, Stefkó Béla

MPK: C08B 37/08, A61K 31/715, A61K 33/30...

Značky: farmaceutický, deprotonovanej, obsahom, kyseliny, prostriedok, hyaluronovej, spôsob, asociáty, přípravy, kozmetický

Zhrnutie / Anotácia:

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej so zinočnatými alebo kobaltnatými iónmi sa pripravujú reakciou vodného roztoku obsahujúceho zinočnaté alebo kobaltnaté soli s vodným roztokom soli kyseliny hyalurónovej, alebo rozpustením asociátov kyseliny hyalurónovej s kvartérnou amóniovou soľou v dvojici rozpúšťadiel, ktorá obsahuje vodný roztok zinočnatého alebo kobaltnatého iónu a rozpúšťadlo čiastočne miešateľné s vodou, a nasledovným...

Cyklosporíny, spôsob ich výroby a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 279529

Dátum: 02.12.1998

Autori: Eberle Marcel Karl, Payne Trevor Glyn, Boelsterli Johann Jakob, Naef Reto

MPK: C07K 7/64, A61K 38/13

Značky: obsahujú, farmaceutické, cyklosporíny, spôsob, kompozície, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú cyklosporíny, pri ktorých skupina v polohe 1 má všeobecný vzorec I, v ktorom skupina -x-y- znamená skupinu (trans)-CH=CH- alebo skupinu -CH2-CH2-, X znamená atóm kyslíka alebo síry a R znamená atóm vodíka, prípadne znamená atómom halogénu alebo hydroxylovou skupinou substituovanú alkylovú skupinu či alkoxylovú skupinu alebo alkyltioskupinu s 1 až 3 atómami uhlíka, alebo amínovú skupinu, monoalkylamínovú skupinu s 1 až 2 atómami...

Piperazínové deriváty, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279528

Dátum: 02.12.1998

Autor: Cliffe Ian Anthony

MPK: C07D 403/06, A61K 31/55

Značky: farmaceutické, obsahom, deriváty, piperazinové, spôsob, prostriedky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny 2,3,4,5,6,7-hexahydro-1-{4-[1-[4-(2-metoxyfenyl)piperazinyl]]-2- fenylbutyryl}-1H-azepínu alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Látky majú väzbu na 5-HT (najmä 1A typu) receptory a môžu sa použiť ako anxiolytiká, antidepresíva, hypotenzíva alebo činidlá s reguláciou cyklov bdenia a spánku, krmného chovania a/alebo sexuálnych funkcií.

Xantínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279525

Dátum: 02.12.1998

Autori: Schingnitz Günter, Weber Karl-heinz, Lehr Erich, Ensinger Helmut, Küfner-mühl Ulrike, Kuhn Franz-josef, Walther Gerhard, Stransky Werner

MPK: C07D 473/06, A61K 31/52

Značky: farmaceutický, deriváty, prostriedok, použitie, xantínové, obsahom, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú xantínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv. Farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok je možné použiť na liečbu ochorení vyvolaných prebytkom adenozínu, najmä degeneratívnych ochorení mozgu.

Soli kyseliny fumarovej so zlúčeninami 9,9-alkylén-3,7-diazabicyklo[3,3,1]nonánu, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279519

Dátum: 02.12.1998

Autori: Mätzel Uwe, Schön Uwe, Heitmann Walter

MPK: C07D 471/10, A61K 31/445

Značky: 9,9-alkylén-3,7-diazabicyklo[3,3,1]nonánu, fumarovej, farmaceutický, výroby, spôsob, zlúčeninami, obsahom, kyseliny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú soli kyseliny fumarovej so zlúčeninami vzorca (I), v ktorom A znamená alkylénový reťazec so 4 až 5 atómami uhlíka a R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba alkylovú skupinu s 3 až 4 atómami uhlíka s priamym alebo rozvetveným reťazcom alebo cyklopropylmetylovú skupinu, ktoré obsahujú 1,5 mólu kyseliny fumarovej na 1 mól bázy, spôsob ich výroby, pri ktorom sa roztok bázy všeobecného vzorca (I) a aspoň 1,5-násobné molárne množstvo kyseliny...

Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279506

Dátum: 02.12.1998

Autori: Schobermayr Harald, Schullerer Gerhard, Leitl Florian

MPK: B65D 90/02

Značky: výroby, guľovitá, nádrž, predovšetkým, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, na uskladnenie oleja, pohonných hmôt alebo chemikálií, s vnútornou stenou (1) a vonkajšou stenou (3), ktorá vo vzdialenosti (2) obklopuje vnútornú stenu (1) a vytvára tak priestor (4) na kontrolovanie netesností, pričom tento priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený tkaninou, pričom priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený napustenou vytvrdenou dištančnou tkaninou (5), ktorej vnútorná...

Rúrkový pás, hlavne navrtávací pás na navŕtanie a uzatvorenie potrubí z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279505

Dátum: 02.12.1998

Autor: Servé Klaus

MPK: F16L 47/00

Značky: potrubí, navŕtanie, plastů, rúrkový, pás, uzatvorenie, navrtávací, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Na navŕtanie a uzatváranie napájacích potrubí z plastu je vytvorený rúrkový pás, opatrený jednodielnym nátrubkom (11). Koaxiálna rúrková kovová vložka (20) v nátrubku (11) je opatrená vnútri rúrky prístupným vnútorným závitom (31). S cieľom ľahko manipulovať s rúrkovým pásom (77, 80) a na spevnenie jeho plastovej hmoty je navrhnuté vytvorenie jednodielnej kovovej vložky (20), ale rozdelenej na dva axiálne úseky rozdielneho tvaru a účinku. Z...

Esterový polymér, polymérna lubrikačná kompozícia obsahujúca tento polymér a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279504

Dátum: 02.12.1998

Autori: Dana David, Pohl Eric, Su Shiu-chin, Pepe Enrico, Huang Tsao-chin

MPK: C08G 63/91, C08J 5/08, C08G 63/695...

Značky: použitie, polymér, lubrikačná, kompozícia, obsahujúca, esterový, polymérna

Zhrnutie / Anotácia:

Silylované polyesterové živice obsahujúce kyslú soľ aduktu Michaelovej adície aminoorganosilánu a konjugované nenasýtené polyesterové živice obsahujúce polyetylénoxidový reťazcový segment, vhodné na lubrikáciu sklenenej vláknitej výstuže polyesterových lisovacích kompozitov.

Balkon

Načítavanie...

Číslo patentu: 279502

Dátum: 02.12.1998

Autor: Weinberg Hilary

MPK: E04B 1/00

Značky: balkon

Zhrnutie / Anotácia:

Balkón s nosnou konštrukciou, ktorého nosníky (10) sú aspoň na jednom mieste nosne zakotvené na nosníkoch (10) uložených v strope poschodia, s podlahou balkóna z dlaždíc (50), ktoré dosadajú na dielce nosnej konštrukcie, na spodnej strane s obkladom z hliníkových profilov (35) s obežným profilom nosníka (10) upínajúcim balkónovú rovinu. Profil nosníka (10) má uzatvorené obdĺžnikové kanály (11, 12, 13, 14, 15), na jeho vnútornej strane je v...

Fungicídne kompozície, spôsob potlačovania plesní a spôsob ochrany dreva a iných biodegradovateľných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279500

Dátum: 02.12.1998

Autor: Valcke Alex Raymond Albert

MPK: A01N 43/653

Značky: fungicidně, biodegradovateľných, spôsob, iných, plesní, materiálov, ochrany, dřeva, kompozície, potlačovania

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídne kompozície, ktoré obsahujú tebuconazol alebo jeho soľ, propiconazol alebo jeho soľ, stereoizomér alebo stereoizomérnu zmes a nosič v množstve, ktoré vyvoláva synergický fungicídny účinok. Spôsob potlačovania plesní, pri ktorom sa na rastliny alebo ich stanovište, na drevo, drevovinu pre papierenský priemysel alebo na biodegradovateľné materiály pôsobí súčasne, oddelene alebo postupne účinným množstvom týchto synergických fungicídnych...

Stojan, predovšetkým na vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: 279492

Dátum: 02.12.1998

Autor: Krinner Klaus

MPK: A47G 33/12

Značky: stojan, stromček, vianočný, predovšetkým

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan pozostáva z podlahovej časti, na ktorej je vytvorená prijímacia časť. Okolo strednej osi prijímacej časti je vytvorených viacero pridržiavacích prvkov, ktoré sú otočné v rovine medzi voľnou polohou a pridržiavacou polohou. Tieto roviny sa pretínajú v uvedenej strednej osi a v konečnej polohe súčasne na všetky pôsobí nastavenou pridržiavacou silou prevodový prvok, ktorý je pripojený na jediné napínacie zariadenie. Podstatou stojana je, že...

Spôsob výroby elektrickej energie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279491

Dátum: 02.12.1998

Autori: Ankersmit Hendrik Jan, Hendriks Rudolf

MPK: H01M 8/04, F02C 6/00, F02C 6/08...

Značky: spôsob, zariadenie, energie, vykonávanie, spôsobu, elektrickej, výroby, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na výrobu elektrickej energie v otvorenom okruhu prúdu plynného prostredia. Zariadenie zahŕňa kompresorovú jednotku (2) poháňanú hnacou turbínou (4) kompresorov, do ktorej prúdi stlačený prúd plynného prostredia po prietoku výmenníkom (1) tepla, v ktorom sa odohráva výmena tepla s odpadovými plynmi. Zariadenie zahŕňa elektrický generátor (14) poháňaný plynovou hnacou turbínou (6) elektrického generátora....

Kompozícia fyziologicky prijateľná pre mužov na vyvolanie erekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279489

Dátum: 02.12.1998

Autori: Ottesen Bent, Fahrenkrug Jan, Gerstenberg Thomas

MPK: A61K 38/00, C07K 14/00

Značky: kompozícia, mužov, prijateľná, vyvolanie, fyziologicky, erekcie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na báze neuropeptidu je zo súboru, ktorý zahŕňa vazoaktívny intestinálny peptid a peptid histidínmetionín, alfa-adrenergického blokátora a farmakologicky vhodného riedidla na vyvolanie erekcie u mužov trpiacich impotenciou, ktorá je spôsobená ťažkou aterosklerózou, pričom nedochádza k deštrukcii tkanív ako v prípade penisového implantátu, dosiaľ jediného známeho účinného prostriedku na liečenie impotencie aterosklerotického pôvodu.

Ozubený mechanizmus na zmenu priamočiareho vratného pohybu na otáčavý jednosmerný

Načítavanie...

Číslo patentu: 279488

Dátum: 02.12.1998

Autor: Gacho Pavol

MPK: F16H 19/02

Značky: otáčavý, jednosmerný, pohybu, ozubený, priamočiareho, vratného, změnu, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Ozubený mechanizmus je tvorený ozubeným hrebeňom (1) s obojstranným ozubením, dvoma ozubenými segmentmi (2, 3) a tromi synchronizačnými ozubenými kolesami (4, 5, 6). Vzťahy medzi veličinami ozubenia, počtom zubov a zdvihom hrebeňa sú stanovené tak, aby mechanizmus pracoval plynulo a ku spínaniu a rozopínaniu ozubenia segmentov a hrebeňa na koncoch zdvihov hrebeňa dochádzalo bez kolízie. Základným vzťahom je vzťah medzi veľkosťou zdvihu hrebeňa...

Spôsob výroby alkyl-N-arylkarbamátov a/alebo dialkyl-N-aryldikarbamátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279487

Dátum: 02.12.1998

Autori: Schmidtová Mária, Jakuš Vladimír, Macho Vendelín, Lapidus Aľbert Ľvovič

MPK: C07C 271/26, C07C 271/06

Značky: dialkyl-n-aryldikarbamátov, spôsob, výroby, alkyl-n-arylkarbamátov

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba sa uskutočňuje konverziou aromatických nitrozlúčenín alebo dinitrozlúčenín s alifatickými, cykloalifatickými alebo arylalifatickými alkoholmi s počtom uhlíkov v molekule 1 až 10 s oxidom uhoľnatým s prísadami kyslíka a ďalších plynov pri teplote 70 až 240 °C a tlaku 0,1 až 30 MPa, za katalytického účinku síry alebo selénu a ich zlúčenín, prítomných v množstve 0,1 až 15 % hmotn. na aromatické zlúčeniny. Ďalším komponentom je promótor na...

Agregát biomasy salinomycínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279482

Dátum: 02.12.1998

Autor: Höhl Rolf

MPK: C12P 17/18

Značky: biomasy, salinomycínu, výroby, spôsob, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Agregát biomasy salinomycínu obsahuje 30 až 40 % hmotnostných protispekacieho činidla, vybraného zo skupiny zahŕňajúcej uhličitan vápenatý, kyseliny kremičité prírodného pôvodu, kriedu, diatomickú hlinku, mastenec a kaolín a činidlo zlepšujúce tokové vlastnosti, vybrané zo skupiny zahŕňajúcej syntetickú a zrážanú kyselinu kremičitú, ako aj 0,5 až 2 % hmotnostných éteru celulózy, výhodne karboxymetylcelulózy, vzťahujúc na hmotnosť fermentáciou...