Archív za 1998 rok

Strana 12

Sposob určenia najspolahlivejšej prenosovej cesty medzi dvojicou uzlov v telekomunikačnej sieti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260160

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trstenský Dušan

MPK: H04B 17/00

Značky: prenosovej, dvojicou, uzlov, telekomunikačnej, sietí, najspolahlivejšej, určenia, cesty, medzi, spôsob

Text:

...množiny kontaktov.Spôsob určenia najspoľahlivejšej prenosovej cesty medzi dvojicou uzlov v telekomunikačnej sieti podľa vynálezu je jednoduchší, rýchlejší a zapojenie sa skladá z jednoduchých a lacných súčiastok odporov a zapínacích kontaktovj.Na obrázku je uvedené zapojenie znázorňujúce telekomunikačnü sieť. Vetvy telekomunikačnej siete sú zariadenia prenosovej techniky vedenia, zosilňovače a podobnej. Uzly telekomunikačnej siete sú...

Sposob neutralizácie trihydrogénfosforečnej kyseliny a zariadenie k jej uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260159

Dátum: 15.12.1998

Autori: Batyka Dezider, Pál Koloman, Krajčí Pavol, Ondruš Štefan

MPK: C01B 25/28

Značky: neutralizácie, kyseliny, zariadenie, trihydrogénfosforečnej, uskutočneniu, spôsob

Text:

...jednotlivých prvkov podľa vynálezu.Cirkulačná nádrž 1 je cirkulačnou rúrou 11 a čerpadlom E, chladičom roztoku 18 prepojená s dýzou 3 kvapalinoprúdeho 0-,jektora 2. Difúzor 4 kvapalinoprúdeho ejektora 2 je napojený na rúru 13 vstupu amoniaku, rúru 21 vodnej pary a prepojovaciu rúru 20 procesovej pary. Cirkulačná nádrž 1 je opatrená výstupnou rúrou 12 roztoku. Procesové pary odchadzajú z cirkulačnej nádrže 1 rúrou B procesných par cez...

Elektrolyt pre elektrochemické značenie popisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260158

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kysucký Tibor, Majerčík Ľubor, Černiansky Ladislav

MPK: C25F 3/02

Značky: značenie, elektrochemické, elektrolyt, popisu

Text:

...salycilanu súdneho alebo draselného z 0,02 až 0,04 hmotnostných kyseliny sorbovej alebo z 0,1 až 15 hmotnostných soli kyseliny sorbovej, z 0,05 až 1 hmotnostného banztriazolu, z 0,1 až 0,5 soli kyseliny etyléncliamlntetraoctovej, z 0,04 až 2 hmotnostných kyseliny vinnej a/alebo citrónovej alebo solí kyseliny vinnej a/alebo citrónovej a zvyšok do 100 tvorí voda. Elektrolyt môže ďalej obsahovať 0,1 až 2 hmotnostné hydrogénfosforečnanu...

Pružné uloženie pre izoláciu kmitania telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 260157

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zigo Marian

MPK: F16F 15/04

Značky: uloženie, kmitania, izoláciu, pružné, telies

Text:

...týmito silami.Tieto nedostatky možno odstrániť pružným uložením pre izoláciu kmitanie telies vedených pomocou mechanizmu v požadovanom smere, ktoré využíva pružinu pôsobiacu na odpružené teleso pomocou pákového prevodu a aspoň jedneho tlmiča kmitania tak, že odpružené teleso je podopreté koncom dlhšieho ramena páky, otočne uloženej na konzole, pričom na kratšom ramene páky je pripojená pružina.Navrhované pružné uloženie oddeľuje...

Chladiace zariadenie s tepelne dilatačným regenerátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260156

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F02G 1/057

Značky: tepelně, chladiace, regenerátorom, dilatačným, zariadenie

Text:

...tepla.Na pripojenom výkrese na obr. 1 je znázornený priklad konštrukčneho prevedenia chladiaceho zariadenia, na obr. 2 je p-V diagram.Chladiace zariadenie podľa obr. 1 pozo üľłiieäąin.ąlstava z príkonovei časti 1 lubovolnej, napriklad elektrický lineárny motor), valca 2 s rebrovanou časťou 3 pre odvod tepla, piesta 4. Ďalej obsahuje prevodník a dráhy dilntácie z upínacicb pohyblivých segmentov 7, pevných segmentov 9, regeneračnej výplne B na...

Zariadenie na vyprázdňovanie lisovacieho koša

Načítavanie...

Číslo patentu: 260155

Dátum: 15.12.1998

Autori: Heriban Alojz, Leška Ján

MPK: B30B 9/02, A23N 1/00

Značky: lisovacieho, zariadenie, vyprázdňovanie, koša

Text:

...časy lisovacieho procesu.Uvedené nedostatky známych lisov rieši vynález, ktorého podstata spočíva v tom, že k štrbinovému plášťu lisovacieho koša nadväzuje bezštrbinový odsuvný plášť, na ktorý sú pripevnené vratné pohony, umožňujúce axiálny posuv odsuvného plášťa. Pri posuve odsuvného plášťa do prave krajnej polohy vznikne medzi štrbinovým a odsuv-ným plášťom medzera, slúžiaca na vyprázdñovanie výliskov. Vhodným usporiadaním dre 4nažnych...

Sposob získavania tekutého kovu z odvalových ferowolframových trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260154

Dátum: 15.12.1998

Autor: Pracný Jaroslav

MPK: C22B 9/20

Značky: odvalových, získavania, trosiek, ferowolframových, tekutého, spôsob

Text:

...Few trosky.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob získavania tekutého kovu z odvalových ferovolfrámov-ých trosiek prípadne zo zmesy s odvalovou feromolybdénovou troskou, ich pretavením spojeným s redukciou vo ferozliatinárskej peci, podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pretavovanie sauskutočňuje pri zakrytom oblúku, s uhlíkovými elektródami ponorenými minimálne0,5 m v kychte, pričom na povrchu sa udr žuje vrstva neroztavenej...

Sposob prípravy 2-amino-N-(1-metyletyl)benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260153

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07C 103/28

Značky: spôsob, přípravy, 2-amino-n-(1-metyletyl)benzamidu

Text:

...a po ochladení vylúčený izopropylamínhydrochlorid sa rýchlo odfiltruje za neprístupu vzdušnej- vlhkosti najlepšie pod ochrannou dusíko vou alebo argonovou atmosférou). získaný roztok sa zmieša s 274 g antra-nilovej kyseliny a zahreje k 130 °C až 150 °C za intenzívneho miešania 2 h. vylúčená metaíosťorná kyselina sa postupne oddelí zo spodku reaktoru. Po ochladení na 5 °C sa získa 340 gramov kryštalickej látky, ktorá sa na filtri premyje s 1...

Sústava priestorových stenových prvkov nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 260152

Dátum: 15.12.1998

Autori: Malinovský Jozef, Kuderavý Vladimír

MPK: E04B 2/76, E04H 7/18

Značky: stěnových, nádrže, prvkov, sústava, priestorových

Text:

...dodatočne výplní monolitickým betónom. .Základná výhoda sústavy priestorových stenových prvkov nádrže podľa vynálezu sa prejavuje v praktickom vylúčení stykovania výstuže. Naviac montáž sa zjednodušuje a nedochádza ku kolizli priečnej výstuže priestorových stenových prvkov s betonárskou výstužou základu, lebo táto sa ukladá až do 4datočne po ukončení montáže prvkov pred beto-nážou jadrového betónu steny. Stykovanie výstuže uzavretými...

Rotačný rozvádzač tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260151

Dátum: 15.12.1998

Autori: Waczlaw Karol, Singer Jozef

MPK: F01L 11/00

Značky: rozvádzač, rotačný, tekutin

Text:

...ovládatelnému pohonu na za- klade regulácie obrátok pri rotácii otočného čapu, alebo na základe zmeny frekvencie hustoty pootáčania pri prerušovanom pootáčaní čapu.Zariadenie v prikladnom prevedení so štyrmi výstupmi podla vynálezu je znázornené na troch obrázkoch. Na obr. 1 je znázornený nárysný rez rozvádzača stredovou rovinou statorového telesa s uložením otočného čapu, na obr. 2 pôdorysný rez vRotačný rozvádzač tekutín (obr. 1 až 3)...

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260150

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: wolframové, čištění, způsob, výluhu

Text:

...železitý v poměru hmotnosti železa a hořčíku 20 80 až 70 30. S výhodou se postup podle vynálezu provádí tak, že se roztok železité a hořečnaté soli před přidáním k výluhu smísí s vodným roztokem u amoniaku. Výhodou postupu podle vynálezu je dobrý čistící účinek, stejně jako dobrá filtrovatelnost sraženiny a mae lé ztráty wolframu. Tohoto efektu se nedosáhne žádným z dosud známých postupů a ani tehdy, dávkují-li se železitá a hořečnatá...

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260149

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kodýtek Vilém, Huňková Alena, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: výluhu, čištění, wolframové, způsob

Text:

...postupu podle vynálezu je, že sespolu s kyselinou křemičitou oddělí od kapalné fáze výluhu prakticky věechen přebytečný sodík nebo jeho převážná část ve formě štavelanu nebo hydrogenuhličitanu, resp. uhličitanu sodného. Vyčištěný výluh obsahuje jen velmi nízké množství cizího aniontu. Oddělenou pevnou fázi je možné využít v chemické výrobě. Štavelan sodný lze konvertovat nakyselinu štavelovou a tu znovu použít k neutralizàci výluhu o ....

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260148

Dátum: 15.12.1998

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: wolframové, čištění, výluhu, způsob

Text:

...9,5 až 12,5 k výluhu přidá manganistan a/nebo manganan alkalického kovu a redakční činidlo jako hydroxylamin v množství dostatečném k redukci převážně části mengananu-à/nebo manganistanu na hydroxid manganatý a oddělí se vzniklá sraženina. Výhodou postupu podle vynálezu je mohutný čistící účinek. Další výhodou postupu podle vynálezu je vznik dobře sedimentující sraženiny. Převážná část sraženiny se usadí během několikodesítek minut. Při...

Způsob přípravy vyhřívané hadice nebo trubky a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260147

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hejl Milan, Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk

MPK: F16L 11/12

Značky: hadice, způsob, provádění, přípravek, vyhřívané, tohoto, trubky, způsobu, přípravy

Text:

...je tavná teplota použité hadice nebo trubky. íJednoduehoet technologie vyroby a nižší výrobní náklady jsou předoàti popaanéhovzpůaobu vyroby vyhřívanê°hadiee nebo, trubky.Uspořádáni připravku pro provádění způsobu pripąavy vyhři~ Vané hadica nebo trubky podle vynálezu je uvodeno na přiloženém výkresu.Připravek je tvořen tyčí , na jejimž povrchu je vytvořena alespoň jedna drážka g ve tvaru šroubovice. Tyč je ukončena šestihranem 1.Tyč...

Způsob tepelného zpracování skleněných výrobků určených ke zpevnění iontovou výměnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260146

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Vladimír, Starcev Jurij

MPK: C03C 21/00

Značky: zpracování, zpevnění, výměnou, způsob, iontovou, sklenených, výrobků, tepelného, určených

Text:

...dráh 0 vého rozdílu polarizovaného světle v povrchové vrstvičce a k zvýšení rozdílu indexu lomu mezi povrchem a vnitřkem skleněného výrobku.Podstata vynálezu jê blíže objasněne näsledujícími příklady provedení.Příkled 1 Destičky z plochého sodnovápenatokřemiöitého tabulového sklavo diletometrické transformační teplotě 525 °c, plochy qooxzoo můa ťloušĺky 2,8 mm se vyhřívají 24 hodi v peci o téplotě 500 °C,načež se přenesou do lázně z...

Kruhová těsnicí manžeta

Načítavanie...

Číslo patentu: 260145

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ševčík Stanislav, Langr Něhoslav, Jiroušek Ladislav, Tomeš Oldřich

MPK: F16J 15/50, F16K 41/04

Značky: těsnicí, manžeta, kruhová

Text:

...válcová plocha těsnící manžety je opatřena ze stranyoosedací plochy válcovým vybráním, přičemž je dosedací plochatvořeno protilehlými šikmými plochami, navzájem kolmými.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v dosažení větší provozní spolehlivosti těsnící manžety, dané dosažením větší těsnosti mezi těsnící manžetou a vřetenemcarmatury, v do 260145sežení silově příznivých poměrů pro ovládání vřetene arnatury a v potřebě menší...

Upravený zásobník pro symetrické vedení materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260144

Dátum: 15.12.1998

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: D06C 3/00

Značky: upravený, vedení, symetrické, zásobník, materiálů

Text:

...kolům a při osovém vychýlení vodo rovné hřídele spojujíoí oba šneky, dochází u šnekového převodu,tj. mezi zuby šneku a šnekového kola k tlaku mezi zuby,-kterýje tím větší, čím je větší vyohýlení bočnio. Při nulové toleranoiĺrmezi zuby prakticky ani nemůže dojít k vyohýlení jak epojujíoí hřídele, šneků, tak šneků samotných.Tuto nevýhodu odstraňuje upravený zásobník pro symetriokévedení materiáluipodle vynálezu, seatávajíoí ze dvou řad válečků,...

Jílový vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 260143

Dátum: 15.12.1998

Autori: Přikryl Josef, Kotyza Radomír, Mjartan Viliam, Vyhnálek Vít, Pichrt Aleš, Vališová Irena

MPK: C09K 7/02

Značky: jílový, vrtný, výplach

Text:

...us 3 332 872/. Čínidla použitá v těchto výplaších se vyznačují molekulárni hmotnosti 80 000 a vyšší, snížuji hodnoty reologic kých vlastností výplachů, avšak jejích účinek na snížení filtro vatelnosti výplachů je relativně nízký.Nedostatky uvedených jílových výplachů odstraňuje jilový vrtný výplach podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že obsahuje 0,05 až 1,00 hmotnostní procento alkalické nebo amonné soli kyseliny polyakrylové o...

Zařízení pro pohon spodního kruhového podavače šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260142

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zvara Ludovít

MPK: D05B 27/00

Značky: spodního, zařízení, šicího, podavače, stroje, kruhového, pohon

Text:

...32 je spřažena pomocí ozubeného řemene gg e druhou řomonící gł uloženm na spodním hřídelí gg. ktorý je otočné uložon v základové desce 5. ze epodního hřídole gg je odvozon pomocí atavítalných výstředníkü a jednosměrných apojek gg pohyb na podávací hřídel gu 1 ožený v ložiskách základní dosky 5. Podávocí hřídel gg Jo opatřen na konci ozuu baným kolem g§g ktoré je v záběru s ozubeným kolem ggg uloženým na pomocném podávacím hřídeíí g....

Zapojení pro přiřazení časového údaje maximální amplitudě vadového echa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260141

Dátum: 15.12.1998

Autor: Švachouček Stanislav

MPK: G01N 29/04

Značky: přirážení, maximální, zapojení, vadového, údaje, časového, amplitudě

Text:

...opatřena časovým výstupem.výhoda zapojení spočívá v tom, že spolehlivým a jedno značným přiřazováním časového údaje amplitudě sledovaného2,impulsu ae dosahuje vyšší přesností a spolehlívosti měření. Tuto fázi měření, tj. přiřazení časového údaje amplitudč,bude tedy možno při mechanizovaném a automatizovaném měře-l pní považovat za dostatečně správnou, i při jednorázovém odečtu a snížit nároky na průměrování, které jsou překážkou při...

Těsnění kuželky celoteflonového ventilku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260140

Dátum: 15.12.1998

Autor: Pěknice Jaroslav

MPK: F16K 1/26

Značky: kuželky, těsnění, ventilku, celoteflonového

Text:

...i drahý, ale vyznačuje se i poměrně velkým mrtvým proetorem.Nevýhody spojené e dokonalým těeněním kuželky vůči těleeuventilku do značné míry odstraňuje řešení podle vynálezu. Podeta-4. ta Vynálezu epočívá v tom, že kuželka celoteflonováha ventilkuje opatřena nejméně jednou těenící manžetou z teflonu ve tvaru prstence, jejíž vnější průměr je 0 0,1 až 0,3 mm větší než je vnitřní průměr tělesać ventilkuý s výhodou lze použít 3 těenící manžety,...

Hlava válce vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260139

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kuběna Ladislav

MPK: F02F 1/34, F02M 61/14

Značky: vzduchem, chlazeného, motorů, spalovacího, válce, hlava

Text:

...vysunutí tělesa vstřikovače z průchozího otvoru horní desky hlavy válce.Příklad provedení hlavy válce podle vynálezu je znázorněnona přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje část hlavy válcev místě uložení vstřikovače v řezu, se vstřikovačem v provoznía montážní poloze a s rozšířením, které je vytvořeno osazenímz materiálu vetřikovače, obr. 2 s rozšířením vytvořeným kroužkem nasazeným na vstřikovači a obr. 3 půdorysný pohled na vatř 1 ~...

Okno s výklopnou částí pro dopravní prostředky osobní dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260138

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hübscher Rudolf, Horkel Stanislav

MPK: B61D 25/00

Značky: osobní, dopravy, prostředky, dopravní, částí, výklopnou

Text:

...podstata epočivá v tom. že jeho pevná tabule je uetavene mezi dolni část okenniho otvoru a přičku opatřenou ze tři stran přirubou. výklopná část okna má v každém dolnim rohu lôžko, v němž je otočný čep opatřený nąrážkou, na kterou při čàetečnám vyklopení doeedá výklopná část okną e na druhe etraně. za ložiekem, má čep rameno. které ee opirá o doraz eje na něm zavěšena pružina, uohycená druhým koncom na lemu okenniho otvoru.Hlavni výhodou okna...

Ústrojí pro ovládání uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260137

Dátum: 15.12.1998

Autori: Černý Antonín, Koudelka Josef

MPK: C03B 5/06

Značky: ovládání, uzávěru, ústrojí

Text:

...nástroj pro ovládání-í vzrávěra vstzzpnfľno otvoru podlevynálezux objnsňuje ná ledující popispřiložený scherriatický výC- stečný nárysný řez, příkladnélmo provedení ústrojí pro ovládání nzeívěru. vstupnílrxo otvoru sklářské pícky..V ložioťnn. g, jež je pevně připojeno k tělesu sklářské pícky 1, je otočně vratně Ląložen hřídel g. Hřídel g je kinematicky,nepřą ozubeným soukolím A, spojen s neznázorněnýzn poháněcím moto-o rem. Na hřídeli i...

Otočný uzávěr dvoukřídlových vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 260136

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šraml Milan, Kubů Pavel

MPK: E05C 3/00

Značky: otočný, uzáver, dvoukřídlových

Text:

...e urychluje prüchodnost vrat. Uzávěr zároven slouží jako signalizace zajištujici bezpečnost při otvírání vrat. Poloha závory upozornuje ne odvrácené straně od obsluhy, že dojde k otevření vrataPrincíp vynálezu je znázorněn na obr. 1 a 2 v provedení prodřevěná vrata. Na obr. 1 je řez kompletní sestavoujuzávěru vrata na obr. 2 je znázorněna funkce uzávěru.Vlastní uzevěr.se skládá z oouzdra l, které je osazeno v jedw nom z křídel...

Podávací zařízení svitkové oceli kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260135

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jankásek Jan, Zábrš Evžen

MPK: B21F 23/00

Značky: podávací, průřezu, svitkové, zařízení, oceli, kruhového

Text:

...svitkově oceli kruhového průřezu je umístěno v částečně uzavřené skříni s opracovanou čelní stěnou ł a zadním víkem g. V čelní stěně ł a zadním víku g jsou vytvořeny souosě otvory pro uložení funkčních ústrojí umístčných uvnitř skříně. V horní části skříně Jsou v čelní stěně ł a zadním víku 2 připevněny pomocí šroubůdvě dvojice pouzdor 2 9 ložísky. V ložiskách Jsou uloženy hřídele 5.s pevnými kladkami 2. vo spední dvojici otvorů oválného...

Lanový úvazek pro přemísťování výřezů dříví

Načítavanie...

Číslo patentu: 260134

Dátum: 15.12.1998

Autor: Ulrich Radomír

MPK: B66C 1/12

Značky: úvazek, lanový, dříví, přemísťování, výřezů

Text:

...uloužené na šestěm čepu závěsného dílu a prepojené ovládacímJe výhodné, když na druhém čepu Jo mezi bočniceminosného dílu otočnčruložena vodicí kladka lana.0 ą . Výhodou lanového uvazku podle vynálezu JO výrazné lv v z I a I I zvysenf hezpecnosti práce, nebo odpada nutnost urovnava. . I u J ní výrezu na Vagonech, je vyloucena moznost vyklouznuti ř výřezu za svazkuufq uvolnění lana z háku jeřábu zůstáváV porovnání se známým lanovým Ěvazkam...

Trolejový sběrač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260133

Dátum: 15.12.1998

Autor: Bajgr Miroslav

MPK: B60L 5/36

Značky: trolejový, sběrač

Text:

...deformaci í destrukci.Výše uvedené nedostatky odstraňuje trolejový eběreč pro těžké kolejová vozidla s boční trolejí a podstata vynúlezu spočívá v tom, že držáky izolátorů s pryžovými pružínamí a kovovými deskovými sběráky jsou upevněny v rámu ktorý je kyvně uspořádán okolo čepu konstrukce kolejového vozidla e mezi nejž a konstrukcí vozidla je vložena tlačná pružina, přičemž k boku rámu je přípevněn nosník s izolátorem, opatřeným čepem, na...

Zařízení k protlačování trubkového polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260132

Dátum: 15.12.1998

Autor: Strašák Tomáš

MPK: B21D 22/22

Značky: protlačování, trubkového, zařízení, polotovarů

Text:

...obr. 2 znázorňuje núrys zařízení pro zesunutí tvářecího trnu do trubkovćho polotoveru a obr. 3 je uspořádání zařízení trubkového polotovnru n tvářecího trnu po ukončení tvářecího procesu v náryse.Zařízení pro onýbání trubkového Šolotovoru soetúváz pevné dolní komory g e ve vertikálním směru pohyblivé horní komory Á. K dolní komore 3 je přĺpojenn zäoustka 5 v níž je vytvořena dutine 5, odpovídající požadovonému tvaru tru kového po 1...

Zařízení pro sestavu rozváděčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260131

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pachl Stanislav, Lukeš Jiří, Řehoř Zdeněk

MPK: H02B 3/00

Značky: zařízení, sestavu, rozváděčů

Text:

...pros toru s kapsami dále navazuje válečková dráha pro odvoz sestavaHlavní výhody zařízení pro sestavu rozváděčů podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že je zajištěna vysoká produktivita práce při sestavování rozváděčů, přičemž při montáží v optimál ních polohách se zvyšuje bezpečnost a hygiena práce..Na připojeném výkresu je znázorněno v nárysu zařízení pro sestavu rozváděčů podle tohoto vynálezu. Kladkoatroj 19 je umís-~těný...

Aretační jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260130

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šindelář Bohumil, Pittr Josef

MPK: G12B 3/02, G12B 5/00

Značky: aretační, jednotka

Text:

...tělesavuložena kulisa e klädkamiePřednoetí navržené aretační jednotky je, že je možné využívat k posuvu pohyblivých částí jednoduchých pohonů s poměrně nepřeeným nejetím na aretovanou polohu.kľříklad praktického provedení aretační jednotky je znázorněnna výkreeu, kde obr. l znázorňuje podélmř řezĺ, obr. 2 příčný řez a obr. 3 uspořádání kuliey v zaaretované a odaretovené poloze, Aretační jednotka seetává z tělesa L, ve kterém se pohy~ buje...

Zařízení pro defektoskopické zjišťování mechanických vlastností feromagnetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260129

Dátum: 15.12.1998

Autor: Ryšavý Richard

MPK: G01N 27/82

Značky: zjišťování, materiálů, vlastností, feromagnetického, zařízení, defektoskopické, mechanických

Text:

...metodou bodového pólu podle předmětného vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že řízený proudový zdroj pro impulsní magnetizaci je spojen s příložnou sondou pro detekci magnetíckého pole. Sonda sestává z magnetizační cívky a snímače, a je připojena k vyhodnocovací části napojené přes rozdílový člen s paměti na zobrazovač napoje ný spolu s rozdílovým členem prostřednictvím řadiče na řízený prou-4Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v...

Nosné ústrojí navíjené cívky textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260128

Dátum: 15.12.1998

Autor: Braunfuchs František

MPK: D01H 7/86

Značky: stroje, cívky, textilního, nosné, ústrojí, navíjené

Text:

...niti zvětšuje, pohyb směrem vzhůru od třee cího válce po křívee blížíeí se pŕímce až po maximální návin bez potřeby zvětšení šířky textilního stroje. Dráha navíjené cívky po přímce zaruouje téměř konstantąí 4 vzdáienostvrozváděcího vodiče niti od místa styku navíje né cívky s třecím válcem.Přítlakynavíjené cívky na třecí yálec je u tohotořešení dosažen silou vyvozenou hmotnoetí nosného ramena,hmotností návinu a silou pružiny působící mezi...

Zapojení pro dvojnásobný duplexní přenos dat po telekomunikačním spoji

Načítavanie...

Číslo patentu: 260127

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vavruška Petr, Gütter Zdeněk

MPK: H04M 7/10

Značky: dvojnásobný, telekomunikačním, spoji, duplexní, zapojení, prenos

Text:

...druhého bloku gg vazby. Výstup druhého bloku vazby gg je připojen přes třetí filtr âł a třetí blok gg nastavení úrovně na druhý vstup bloku gg sdružení signálu. Vstup druhého bloku gg vazby je připojen přes čtvrtý blok gg nastavení úrovně a čtvrtý filtr §§ na druhý výstup bloku gł rozbočení signálu.Kmitočtové pásmo dvoudrátových okruhů gg a 35 je využitopro oboueměrný přenos datových signálů tak. že je rozdělenona horní a dolní kanál....

Držák prvku, zejména bezpečnostní světelné clony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260126

Dátum: 15.12.1998

Autori: Přikryl Lubomír, Halamíček Jaromír

MPK: F16P 3/14

Značky: prvků, zejména, držák, světelné, clony, bezpečnostní

Text:

...záření nebo jeho čidla, bezpečnostní evětelné clony blíže neznázorněné zahrnuje jednak přední nosnou stěnu 3 Jednak zadní nosnou stênu 2 Tyto nosné stěnyga 2 nóhou být součástí samostatného uzavřeného dílu pro jeden nebo více prvků 1 nebo jak znázorněno na výkrese,součástí skříně 5 b 1 íže neznázorněného stroje či zařízení. Přední noená stěna 3 je přímo tvořena stěnou skříněł 1 zadní noená stěna LJe ke stěně skříněžpřipevněna,...

Podpěrný podvozek axiálně přemísťovaných širokozáběrových závlahových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260125

Dátum: 15.12.1998

Autori: Poledna František, Oslík Vladimír

MPK: A01G 25/09

Značky: podvozek, podpěrný, axiálně, přemísťovaných, závlahových, strojů, širokozáběrových

Text:

...1 sestává ze zavlažovacího křídla 3, upevněného k centrálnímu pivotovámu podvozku 1 p. Zavlažovací křídlo g, je složano z řady závlahových mostů 1 g s uloženým závlahovým potrubím gppatřenjím postřikovači nebo tryskami u. Jednotlivé závlshové mosty L 2 jsou ne-g. sony jpodpärnými podvozky 1, poháněnými elektromotory Q jiště nými proti přetížení a zkratu. Závlahové níosty łg jsou tvořeny tuhou příhradovou konstrukcí s. jsou v místech u...

Způsob tváření ultrazvukově průchodných prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 260124

Dátum: 15.12.1998

Autor: Perlík Jiří

MPK: B21J 5/12

Značky: tváření, ultrazvukové, průchodných, prstenců, způsob

Text:

...e výkovek nelze považovat za bezvadný. Příčinou je nerovnoměrná deformace náeledkem âosavadní technologie kování. °Výše uvedené nedostatky lze odstranit tvářením prstencůpodle vynálezu, které je vyznačeno tím, že se po vykováníza tepla na trnu působí na vnitřní povrch tlekem, jehož půsopením za tvářecí teploty dochází k dynamické rekrystelizaci. Potřebný tlak může být vyvolán např. protlačováním kuželového trnu tak, aby stupeň deformace...

Sběrací ústrojí elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 260123

Dátum: 15.12.1998

Autori: Cahel Ladislav, Liška Jaroslav

MPK: H01R 39/40

Značky: sběrací, točivého, stroje, ústrojí, elektrického

Text:

...sběrecího ústrojí podle obr. 1 e 2 V axiálním směru stroje v částečném řezu A-A, provedeném v úrovni komůrek pro vedení kertečů, vyznačenémSběraoí ústrojí elektrického stroje točivého podle vynálezu, předstsvované na obr. 1 až 3 v provedení pro vysokonepěřové esynohronní motory s vinutým rotorem, je tvořeno jednak sběracími kroužky 1, uspořádanými na rotoru elektrického stroje točivého o počtu, odpovídejícím počtu fází vinutí roa toru a...

Obvod signalizace poruch rozváděčů veřejného osvětlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260122

Dátum: 15.12.1998

Autor: Škarvan Vladimír

MPK: G08B 5/22

Značky: poruch, veřejného, obvod, rozváděčů, signalizace, osvětlení

Text:

...pra covníoh sil při vyhledávání poruchy. Obvod podle vvnálezu přitom využívá stávajících rozvaděčů a jejich stávajíoího propojení, čímž se realizace systému hlášení poruch značeVynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženěho výkresu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení obvodu signalizace poruch veřejného osvětlení podle vynáležu.Obvod signalizace poruch veřejného osvětlení sestává ze soustavy vysílačů ł, z nichž každý...

Zařízení pro spojení obou polovin stolu stolního tenisu a pružné napnutí síťky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260121

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kaucký Vladimír

MPK: A63B 61/04

Značky: napnutí, stolu, zařízení, pružné, stolního, tenisu, síťky, polovin, spojení

Text:

...trny k jednoduohému nssazovan stojanků na tyto trny. Také napnuti síťky mezi stojánky 260121je snadné a jednoduçhé tím, že napnutí aíťky je zajišťovánoPoužitím tohoto zařízení ee zlepší hrací podmínky, odstraní se poěkozováni stolu v místech dřívějšího čelieťového upevñování atojánku ke etolu. Vlastní životnost atojánků 1sířky se prodlouží několikanásobně.Na připojeném výkreeu je znázorněno zařízení podle vynálezu,kteréra obr.1 znázorňuje...