Archív za 1998 rok

Strana 11

Zariadenie na vyberanie vyrábaných dielcov z podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260200

Dátum: 15.12.1998

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 7/10

Značky: vyrábaných, dielcov, vyberanie, podložky, zariadenie

Text:

...v dôsledku čoho sa zvýši obrátkovosť podložiek. Ďalšouvýhodou je, že je možné použit menšie oce- , lové závesné prvky dimenzované na konečnú pevnosť hmoty dielce), alebo v niektorých pripadoch ich vôbec nepoužívať. Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na obr. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Na obr. 1 a 2 je znázornený vyräbaný dle 4lec 2 na spodnom ráme 1 patriacom k podložke 7. Spodný rám 1 a zdvíhacie zariadenie 4 sú vzájomne spojené nosným...

Sposob dávkovanie a homogenizácie kvapalín o nízkej viskozite do tavenín polymérov v taviaco-homogenizačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260199

Dátum: 15.12.1998

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01F 1/02

Značky: homogenizácie, tavenín, kvapalín, spôsob, taviaco-homogenizačnom, polymérov, viskozitě, zariadení, nízkej, dávkovanie

Text:

...viacerých samostatných prúdoch, ktoré sú usmerňovanê do strednej vrstvy taveniny polyméru,a to tesne pred homogenizáciou.s Dastib 845 ~ dusikatý svetelný stabilizá 4tor, ktorý sa používa ako prisada do polyméru pri výrobe polypropylenových vláken,má pri teplote 100 °C hustotu 848,9 kg/m 3 a viskozitu 3,64 Pas. Po ľzohriati na teplotu 140 °C se kontinuálne dávkoval zubovým čerpadlom v pomere 11 do taveniny polyetylěnu o viskozite 900 Pas,...

Zariadenie na dávkovanie a homogenizáciu kvapalín s nízkou viskozitou do tavenín syntetických polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260198

Dátum: 15.12.1998

Autor: Čuba Štefan

MPK: D01F 1/02

Značky: dávkovanie, homogenizáciu, zariadenie, nízkou, viskozitou, tavenín, polymérov, kvapalín, syntetických

Text:

...nedostatky odstraňuje zariadenie podľa tohto vynálezu, pozostávajúca z pracovného valca, na ktoreho rozhrani dopravnej a homogenizačnej zóny je umiestnený prstencový rozdeľovaci člen s kanálom naväzujúcim na prívod nizkoviskóznej kvapaliny. Kanál je spojený s dýzami zasaAhujúcimi do prechodového priestoru medzi dopravnou a homogenizačnou zónou pracovného valca.Pľednostou tohto zariadenia je, že dýzy zasahujú do stredu prechodového...

Zakladacia jednotka na viacnásobné zakladanie drobných súčiastok s pneumatickým prívodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260197

Dátum: 15.12.1998

Autori: Číž Jozef, Straka Ján

MPK: B23Q 7/04

Značky: pneumatickým, drobných, jednotka, zakladanie, s, viacnásobné, zakladacia, súčiastok, prívodom

Text:

...1 je nakreslená viacnásobná zakladacia jednotka v čiastočnom reze V bokoryse v spodnej úvrati centrálneho suportu a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou AA pri pohľade v smere S, pričom jednotka je znázornená v hornej úvraii centrálneho suportu.Vlacnásobnä zakladacia jednotka drobných súčiastok pozostáva z nosníka 1, centrálneho suportu 2 automatického montážneho zariadenia, na ktorom je výkyvne uchy. tená rovinná vačka 3. Rovlnná vačka 3 je...

Hadicový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 260196

Dátum: 15.12.1998

Autor: Tesařík Rudolf

MPK: F16L 55/10

Značky: ventil, hadicový

Text:

...tvarem vnitřního průřezu, vloženou hadicí a hradítkem,a jeho podstata spočíva v tom, že vnitřní prišřez tělesa je u hrdel tělese kruhový a v pracovním prostoru hradítka plynule přecházi do tvaru pravidelného lichoběžníka,případně obdélníka, se zaoblenými bočními stranami.Další podstatou vynálezu je, že vnitřní průřez tělese má ve všech místech stejně velkou plochu.Konečné je podstatou vynálezu, že výška lichoběžníka, případně obdélníka...

Ochranný návlek na pahýl amputované končetiny, zhotovený z jednolícní pleteniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260195

Dátum: 15.12.1998

Autori: Procházka Rostislav, Piller Bohumil, Jelínek Rudolf

MPK: A61F 2/78, D04B 1/22

Značky: pleteniny, končetiny, zhotovený, amputované, návlek, ochranný, pahýl, jednolícní

Text:

...tj. prostým přidávaním pletacích jehel v okrajích pletené šíře. jelikož jde v daném případě o speciální způsob tvarování hadicové jednolícní pleteniny, s požadavkem na zaplnění otvoril, ktere by vznikly pouhým přidávéním jehly, bylo využite možnosti zaplétání nejprve klíčky a v následujícím řádku očka na přidané pletací jehle pirotějšího jehelního lůžka. U tohoto druhu výrobku se pletenina rozšiřuje postupně pouze o jednu jehlu,...

Třísouřadnicová snímací hlava pro zařízení k automatickému zdobení skleněných předmětů reprodukcí podle předlohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260194

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kubata Jaroslav, Somogyi Otto, Kořínek Jiří

MPK: B24B 17/00, C03C 19/00

Značky: automatickému, sklenených, podle, zdobení, předlohy, předmětů, třísouřadnicová, snímací, hlava, zařízení, reprodukci

Text:

...1 je uložen krokový motor 4, připojený na výstup servomechanísmu 5 třetí snímané souřadnice. Hřidel krokového motoru 4 nese první ozubene kolo 6, tvořící s druhým ozuzbeným kolem 7 převodový mechanismus.Druhé ozubené kolo 7 otočné uložené na čepu koipírovacího čidla 2 je pevně spojeno s prvním kuželovým planetovým kolem 8. Na čepu ko-pírovacího čidla 2 je otočně uloženo druhé kuželové planetové kolo 9,spojené s pouzdrem lll. K pouzdru 10...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260193

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kočiš Štefan, Bystriansky Pavol

MPK: G01P 5/02

Značky: priestore, rychlostí, prúdenia, ultrazvukové, zariadenie, směru, plynného, kvapalného, media, meranie, číslicové

Text:

...ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9,druhého zosilňovače 1 U a tretieho zosilňovača 11. Recipročné meniče 4, 5 sú cez dvojpólový prepínač 14 pripojené na štvrtý zosilňovač 12 a na bndiaci obvod 13. Preplnenie mőžebyt bezkontaktné. Prepínač 14 je ovládaný ovládačom 16, ktorý je budený z výstupu riadiaçehci obvodu 21 so štartovacĺm vstupom 15. Prvý časovač 17, druhý časovač 18, tretí časovač 19 a štvrtý časovač 20 sú...

Zariadenie na ultrazvukové číslicové meranie smeru a rýchlosti prúdenia plynného alebo kvapalného média v rovine

Načítavanie...

Číslo patentu: 260192

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bystriansky Pavol, Kočiš Štefan

MPK: G01P 5/02

Značky: směru, kvapalného, media, rovině, ultrazvukové, číslicové, rychlostí, meranie, plynného, prúdenia, zariadenie

Text:

...alebo magnetostrikčné. Svorkami 5, 6, 7, 8 je merania sonda pripojená k elektronickému obvodu merače.Z obr. 2 je zrejme, že menič 1, 2 sú pripojené ku zodpovedajúcim vstupom prvého zosilňovače 9 a druheho zosilňovače ll). Recipročné meniče 3, 4 sú cez dvojpôlový prepínač 13, riadený ovládačom 14 pripojené na tretí zosilňovač 11 a na výstup budiaceho obvodu 12. Riadiaci obvod 18 so štartovacou svorkou 19 je budiacimi výstupmi pripojený ku...

Priemyselné dusíkato-horečnato-sírne, alebo dusíkato-horečnato-vápenato-sírne kompaktované hnojivo a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260191

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jaššo Igor, Molnár Alexander, Teren Ján, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Štec Boris

MPK: C05D 5/00, C05C 11/00

Značky: dusíkato-horečnato-sírne, hnojivo, výroby, dusíkato-horečnato-vápenato-sírne, spôsob, priemyselné, kompaktované

Text:

...CS 2 je účelne ak sa v súvislosti s aplikáciou kompaktovaného hnojive do .pôdy zapraví 0,2 až 12 kg sulfi-du uhličitého sonpčne viaza-ného na po-réznu látku(napr. prírodný zeolit, aktívne uhlie, silikagél a pod.) na hektár poľnohospodárskej pôdy.Výhody navrhovaného riešenia sú nasledovné- Zníženie, resp. odstránenie vplyvu fyziologickej kyslosti síranu amónneho. l-lnojivo svojim zložením je kombináciou fyziologlcky kyslej zložky - NH 42...

Zariadenie na vyhadzovanie a zakladanie najmä puzdrených súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260190

Dátum: 15.12.1998

Autori: Širka Jaroslav, Jambrich Ján

MPK: H05K 13/02

Značky: najmä, zariadenie, súčiastok, vyhadzovanie, zakladanie, puzdrených

Text:

...puzdrenie súčiastok.Zariadenie na vyhadzovanie a zakladanie najmä puzdrených súčiastok je .prikladne znázornené na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse v člastočnom reze, na obr. 2 je nakreslený detail palety so zapuzdrenými súčiastkarni,na obr. ~ 3 je znázornený detail vyhadzovacleho telesa a na obr. 4 je detail palety aZariadenie na vyhadzovanie a zakladanie najmä puzdrených súčiastok pozostáva z tandemového...

Elektromagnetický obvod najmä pre impulzne regulovaný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260189

Dátum: 15.12.1998

Autori: Župa Ján, Heczková Jarmila, Križko Dušan

MPK: H01F 5/02

Značky: najmä, elektromagnetický, obvod, impulzné, regulovaný, zdroj

Text:

...plošných spojov s plošnými cievkami sú zanedbatelné v porovnani -so znížením výrobných nákladov. Plošné cievky platované na doskách plošných spojov majú v porovnaní s vinutýml cievkami lepšiu reprodukovatelnosť, vyššiu mechanickú odolnosť a lepší odvod tepla do okolia, čím je ichmožné navrhovať s vyššou jprúdovou hustotou. Priamym spájaním vývodov- cievok s okolím, bez prídavných vodičov, sa minimalizujú parazitné vplyvy, ako napríklad...

Sposob výroby izotropných elektrotechnických plechov valcovaných za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 260188

Dátum: 15.12.1998

Autor: Švantner Ján

MPK: C21D 8/12

Značky: elektrotechnických, plechov, studena, spôsob, za, izotropných, výroby, válcovaných

Text:

...~ magnetické Starnutie. Po určitej dobe od ukončenia vyrobeného cyklu, závislej na teplote, sa zvyšujú merné wattové straty v dôsledku dodatočného vylučovanie karbidov železa z tuhého roztoku. Starnutie dodatočne zhoršujúce magnetické vlastnosti dynamoplechov. zhoršuje a mení aj pôvodne charakteristiky elektrických strojov, s dlhodobým nepriaznivým dopadom na straty elektrickej energie v národnom hospodárstve. Velmi účinným opatrením na...

Způsob výroby polyaramidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260187

Dátum: 15.12.1998

Autor: Horyna Jaroslav

MPK: C08G 69/32

Značky: výroby, polyaramidů, způsob

Text:

...vlastních kondenzací podle tohoto vynálezu, se zvolené reakční složky zahřívají na teploty 180 až 380 °C, přičemž dochází nejprve k roztavení »a posleze ke kondenzaci. .Mírou probíhajíci reakce je jednak množství uvolněného alkoholu ~ napr. metylalkoholu pri použití dimetyltere- nebo dimetylizoftalátůą jednak prüběžné zvyšovaní viskozity reakční směsi. Funkce, prípadne prítomných polárních rozpcuštědel »byla deilnována již pred tím....

Zmiešavací nástavec hubicového bloku pro zmiešavanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260186

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kupko Rudolf

MPK: D01D 13/02

Značky: zmiešavanie, zmiešavací, kvapalín, viskóznych, hubicového, nástavec, bloků

Text:

...sa do vnútorného priestoru telesa vtláča tanngenciálne alebo radiálne primiešaná látka. Zariadenie nemožno použit ako súčasť hubicového bloku. Podstatou tohoto vynálezu je zmiešavací nastavec hubicového bloku pre zmiešavanie viskóznych kvapalín, najmä tavenin syntetických polymérov, pozostávajúci z telesa,v ktorom sú vytvorené prívodná kanály pre prívod jednotlivých zložiek, pričom jeden privodný kanál vyúsťuje do prstencovej drážky spojenej...

Zariadenie na automatické regulovanie brzdného momentu hydrodynamickej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260185

Dátum: 15.12.1998

Autori: Labuda Robert, Koreis Josef, Diviš Zdeno

MPK: F16D 49/12

Značky: brzdného, zariadenie, brzdy, regulovanie, automatické, momentu, hydrodynamickej

Text:

...riadiaci systém, na ktorý je cez druhý krokový elektromotor nap-ojený tiež druhý ovládací mechanizmus mechanického dobrzďovacieho páse ako aj prvý snímač otáčok hydrodynemickej brzdy a druhý snímač požadovaného brzdného momentu.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že umožňuje prostrednictvom krokových elektromotorov ovládaných elektrickými signálmi z mikropočítačového riadiaceho systému,plynulé ovladanie ovládacích mechanizmov...

Vinutie supravodivého magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260184

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polák Milan

MPK: H01F 7/22

Značky: vinutie, supravodivého, magnetů

Text:

...znova použiť. vložením kovových fólií sa zníži koeficient zapínanie vinutia supravodivým vodičom, tento vplyv je však prevážený tým, že sa podstatne zníži degradácia. V konečnom dôsledku je možné ls daným množstvom supravodivého vodiča dosiahnuť vyššie magnetické pole aleb-o usporiť 10 až 20 supravodivého vodiča pri výrobe magnetu s rovnakým magnetickým polom.Na prlpojenom výkrese je znázornený priklad vinutia» supravodivého magnetu s...

Sposob solidifikácie kvapalných rádioaktívnych látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 260183

Dátum: 15.12.1998

Autori: Breza Milan, Pach Ladislav, Majling Ján, Trubač Karol, Novanský Josef

MPK: G21F 9/20

Značky: spôsob, rádioaktívnych, solidifikácie, kvapalných, látok

Text:

...vlastnosťou solidifikaciou získaného keramického materiálu je jeho hydrolytická odolnost. stanovila sa nasledovne1 g frakcie materiálu 0,05 až 0,25 mm sa vyluhuje v 50 ml destilovanej vody pri teplote 25 °C za trepania 24 hod. Odparok výluhu v mg na 1 g materiálu udáva hydrolytickú odolnosť. Výsledky sú uvedené v tabuľke.Nasledovné príklady solidifikácie kvapalných rádioaktívnych látok bližšie ilustrujú tento spôsob podľa...

Sposob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260182

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jurovčák Ondrej, Molnár Gabriel, Mičák Jozef, Balaďová Paulína, Lelko Jozef, Berežný Viktor, Ferenčík Ján

MPK: C01G 51/04

Značky: kobaltu, spôsob, oxidů, výroby, zmesného

Text:

...Nevýhodou podľa tohoto spôsobu je únik nitróznych plynov, resp. ich likvidacia a dalej problémy vyplývajúce z koróznych vlastností uvnlkajücich nitróznych plynov.vynález rieši spôsob výroby zmesneho oxidu kobaltu C 0304 z odpadných kalov a spočíva v tom, že sa suspenzie vody a kaiu zachytí, zahusti sa napriklad filtráciou, se 4 dlmentáciou, odstreďovanim a pod., premyjekondenzátom alebo demineralizovanou vo dou, znovu zahustí na obsah...

Sposob privárania nátrubku k povrchu nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260181

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pawera Karol, Vrbenský Josef, Bůžek Zdeněk, Ehrenstein Elemír

MPK: B23K 25/00

Značky: spôsob, povrchu, nádoby, privárania, nátrubků

Text:

...spôsobu privárania po 4dľa vynálezu sú v tom, že umožňuje podstatne zjednodušiť tvary zvarových plôch nátrubku, a tým znížiť výrobný čas a náklady na ich mechanické obrábanie, a hlavne najde uplatnenie najmä pri priváraní nátrubkov, osi ktorých sú orientované pod obecným uhlom k povrchu a k osi valcového plášťa alebo sférického dna, prípadne ich častí alebo segmentov. Proces elektrotroskového privárania je velmi dobre kontrolovatelný,...

Sklopné vnútorné spätné zrkadlo pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 260180

Dátum: 15.12.1998

Autor: Halúz Tibor

MPK: B60R 1/02

Značky: osobné, špatně, vnútorné, automobily, sklopné, zrkadlo

Text:

...vodiča je pritláčací gombik a z druhej strany pružina a poistný krúžok,pričom sklopné rameno na hriadeii je spojené s pružinou.Pokrok dosiahnutý vynálezom spočíva najmä v tom, že sklopné vnútorné spätné zrkadlo vo večerných a nočných hodinách,keď je sklopené ku telesu karosérie osobné ho automobilu neoslňuje vodiča a tým sa, jazda stane bezpečnejšie a pohodlnejšie. Na priložených výkresoch na obr. 1 je znázornená zrkadlo v otvorenom stave...

Velkoobjemový bubnový filter

Načítavanie...

Číslo patentu: 260179

Dátum: 15.12.1998

Autori: Iro Vendelín, Kalvoda Vladimír

MPK: B01D 33/08, C02F 3/08

Značky: bubnový, filter, velkoobjemový

Text:

...z možných konštrukčných riešení na výkre 4se, kde na obr. il. je VGYKlOOĎjDIIIDVÝ bubnový filter na vodu V pozdĺžnom reze a na obr. 2 je jeho priečny rez.Veľkoobjemový bubnový filter na vodu na obr. l a obr. 2 pozostáva zo vstupnej nosnej rúry 1 so vstupným hrdlom 2 filtrovanej vody a snátokovou hubicou 3, ktorá je súose pevne napojená na zbernn nnsnú rúru 4 so zberačom 5 odfiltrovaných nečistôt a zberným výstupným hrdlom E, pričom zberná...

Sposob zvýšenia obsahu bielkovín v škrobárenskom odpade, vznikajúcom pri spracování kukurice na škrob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260178

Dátum: 15.12.1998

Autori: Horváthová Alžběta, Haas Imrich, Ürge Dionýz

MPK: A23J 1/16

Značky: zvýšenia, spôsob, škrob, obsahu, škrobárenskom, spracování, kukurice, odpade, bielkovín, vznikajúcom

Text:

...vykonáva pri teplotách 30 až 90 °C po dobu 0,2 až 1,5 h enzymatickým súborom s mne-amylolytickou aktivitou. Množstvo prídavku enzýmu je závislé na jeho aktivite a je na každý kg odpadu jemnej vlákniny také, aby zodpovedalo najmenej 560 jednotkám dextrinačnej aktivity DA. Podmienky stekutenia sa s výhodou voliapodľa Optima .pre daný súbor enzýmov. Separácia stekutenej zložky od tuhej fázy sa vykoná s výhodou na kontinuáine pracujúcich...

Sposob výroby modifikovaného 2-merkaptobenztiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260177

Dátum: 15.12.1998

Autori: Argaláš Peter, Leška Štefan, Hauskrecht Peter

MPK: C08K 5/47, C07D 277/72

Značky: spôsob, výroby, modifikovaného, 2-merkaptobenztiazolu

Text:

...tkaiptaxu a síranu vápenatého 1až 5. Zmes kaptaxu a síranu vápenatého sa zo suspenzie oddelia. Pre prípad požiadavky na vyšší obsah inertu síran vápenatý než je ho možné získat reakciou vápenatej soli kaptaxu s kyselinou sírovou sa pridá po vyzrážaní vápenatej soli kaptaxu prebytkom kyseliny sírovej .k vzniklej suspenzii oxid vápenatý, hydroxid vápenatý .alebo uhličitan váipenatý, ,pričom súčasne dochadza i k neutralizácii prebytočne...

Zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260176

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rusina Viktor, Zorbach Ralf, Ondriš Lubomír

MPK: G01F 23/26

Značky: kvapaliny, indikáciu, dotyku, elektrody, zapojenie, hladinou

Text:

...kvapaliny.Na pripojenom výkrese je znázornená blokové zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou kvapaliny.Zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou »kvapaliny .pozostáva zo zosilňovača 1, ktorého vstup je spojený s prvýmvývodom výstupnej dvojice vývodov spätnoväzobného štvorpólu 2 a druhý vývod výstupnej dvojice vývodov spätnoväzobného štvorpólu 2 je spojený s výstupom zosilňovača 1. Na výstup zosilňovače 1 sú pripojené...

Zapojenie pre prenos riadiacich silových elektrických signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260175

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hrbáň Marián, Kuba Miroslav

MPK: H04B 3/60

Značky: silových, signálov, prenos, elektrických, zapojenie, riadiacich

Text:

...L 3 na spojovací vodič 51. Tým sa dosiahne časové oneskorenie pripojenia tretej fázy na vodič 51 voči vodičom 49 a so.ovládačom 11 zapne sa Spínací prvok 12 a jeho kontakty 4 pripoja fázu L 1 na spojovací vodič 50 a fázu L 2 na spojovací vodič 49. Spínací kontakt 14 prvku 12 zapne spínací prvcik 15 a ten »pripojí spínacím kontaktom 5 fázu L 3 na spojovací vodi-č 51. Tým sa dosiahne časové oneskorenie signálu a oproti predchádzajúcemu prípadu...

Sposob výstupkového dobývania úžitkového nerastu v okolí málo pevnej časti horského masívu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260174

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benický Július, Zahoranský Gejza, Čarnoky Anton, Čečetka Štefan, Hausová Zlatica, Vydarený Vladimír

MPK: E21C 41/00

Značky: horského, dobývania, okolí, částí, nerastu, masivů, výstupkového, spôsob, užitkového, pevnej, málo

Text:

...výplne s narušenou pevnosťou.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje a uvedený technický problém rieši spôsob výstupkového dobývaunia úžitkového nerastu v okoli málo pevnej časti v horskom masíve. jeho podstata spočíva podľa vynáiezu v tom, že sa pri dobývaní ponechá vo všetkých smeroch od okraja malo »pevnej časti horského masívu vrstva 5 .až 10 m rastiéé ho masívu, čím sa neüpiným výrubom zmie 4»nemého horského masívu vytvorí medzi piliermi...

Sposob výroby zmesných triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260173

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čollák Mikuláš, Sás Ivan, Horochonič Jozef, Kurajda Pavol, Hoľko Michal, Škuba Andrej, Magura Miroslav

MPK: C07F 9/28

Značky: výroby, triarylfosfátov, spôsob, zmesných

Text:

...obsah fenolu 10 až 50 hmotnostných a katalyzátora sa za miešania vyhreje na .teplotu 130 až 160 °C. Počas reakcie je udržiavaný miernypodtlak 99 až 99,5 kPa). Do vyhriatej reakčnej zmesi za miešania sa pod hladinu privádza oxichlorid fosforečný až do vydávkovania 30 až 60 hmotnostných. Potom sa súbežne s dávkovaním oxlchloridu fosforečného dáv-kuje fenol s obsahom 1 až 210 percent hmotnostných nalkylfenolov (v molámom pomere P 0015 ...

Zapojenie generátora hradlových impulzov na báze TTL logických integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260172

Dátum: 15.12.1998

Autor: Janičík Peter

MPK: H03K 37/027

Značky: impulzov, integrovaných, obvodov, logických, báze, hradlových, generátora, zapojenie

Text:

...obvod a a koncový stupeň 7. čítač 5 je pripojený tiež na prevodník kodu 8, ktorý je cez blokovací obvod 9 a logiku 10 zpätne pripojený na čítač 5. Na logiku 10 je tiež pripojený výstupz monostabilného klopného obvodu 3 a výstup zo spúšiacieho obvodu 11, ktorý je zároveň pripojený .na monostabilný klopný obvod 3. Výstup z logiky 10 je zpätne pripojený na dellčku 2.V generátore 1 hodinových impulzov sa vyrábajú hodinově impulzy, ktoré sa...

Vsádzka pre výrobu ferosilikozirkónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260171

Dátum: 15.12.1998

Autori: Borák Arnošt, Mendel Ondrej

MPK: C22C 16/00

Značky: vsádzka, ferosilikozirkónu, výrobu

Text:

...okolo 50 percent hmotnosti zinkönověho koncentrátu.Nedostatkom postupu je predovšetkým nízke využitie zirkónu zo vsádzky, alebo vysoký obsah hliníka v zliatine, v rozmedzí 4 až 10 0/0 hmot., s pomerom Al Zr 0,06 až 0,2.Tyto nedostatky sú odstránené vsádzkou pre výrobu ferosiiikozirkónu metaiotermickým spôsobom tv elektricke oblúkovej peci,s ,použitím .kombinácie kremikového a hliníkového redukovadlai podľa vvynálezu, ktorého podstata je,...

Dávkovač inzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260170

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pírek Antonín, Kréze Alexander, Chutko Fedor

MPK: A61M 5/20

Značky: inzulínu, dávkovač

Text:

...výhody je veľmi malý, takže nesťažuje hybnost pacienta, V porovnani s existujúcimi pumnpami je nenápwaldný pri nosení a má estetický vzhľad, ktorý je podobný náravmkovým hodinkám.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad prevedenia dáv.kovača inzulínu podla vynálezu na obr. 1 je znázornený dávkovač inzulínu v priereze a na obr. 2 je znázornený pôdorys zariadenia v reze rovinou-A. Zariadenie je zložené z troch samostatných častí. Prvú...

Ultrazvukový sposob kontroly homogenity štruktúry SiO2-Si

Načítavanie...

Číslo patentu: 260169

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bury Peter, Ďurček Jozef

MPK: H01L 29/12

Značky: spôsob, ultrazvukový, kontroly, sio2-si, struktury, homogenity

Text:

...možno uskutočniť v zapojení, ktoré pozostáva z vysokofrekvenčného generátora 1, napojeného na ultrazvukový menič 2, ktorý je akusticky naviazaný na oddelovaaci člen 3, z elektricky nevodivéłro materiálu opatrený na konci pok-ovením, tvoriacim elektródu 4, planpanalelnú s povrchom SiO 2. vrstvy 5. System je zo strany Si vrstvy B umiestnený na. vybrúsenej a vyleštenej vodivej podložka 7, ktoráje uzemnenà. Elektróda 4 je kapuacitne pripojená na...

Vystužený drevený nosník a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260168

Dátum: 15.12.1998

Autor: Mackuliak Vladimír

MPK: E04C 3/292

Značky: spôsob, dřevěný, vystužený, nosník, výroby

Text:

...ohybových momentov. Okremvyriešenie problému otlačenia nosnika jeho uložení-m na výstuže sa riešením zvyšuje .aj tuhiost V smere šírky nosníka, čim sa znižuje riziko jeho vybočenia pri extrémnom zaťažení. Použitím riešenia podľa vynálezu sa znižuje aj pomer výšky prierezu k únosnosti nlosníka.Príklad vytvorenia vystuženého dreveného nosnika podľa vynálezu je znázornený na priloženom výkrese, kdeina obr. 1 je priečny rez nosníkom a na obr. 2...

Elektronický snímač výšky hladiny tehliarskej suroviny s nastavitelnou necitlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260167

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jacko Jozef, Šandalla Mojmír

MPK: G01F 23/26

Značky: nastaviteľnou, tehliarskej, výšky, necitlivosťou, elektronický, snímač, suroviny, hladiny

Text:

...kontaktov pomocného relé, ktoré trvá do prerušenia vodivého spojenia -prvej a druhej vstupnej svorky. Ak vodivé spojenie prvej a druhej vstupnej svorky trvá knaitšicąlako je zvolený ča 4Na priloženom. obraze je bloku-va schéma elektronického snímača výšky hladiny tebliarskej suroviny s nastaviteľnou necitlivostou. jednotlivé bloky predstavujú prvú vstupnú svorku, druhú vstupnú svorku, blok zisiovania vodivého spojenia, blok regulácie...

Zariadenie na stabilizáciu žeriavového drapáka najmä na drevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260166

Dátum: 15.12.1998

Autor: Tuček Ján

MPK: B66C 13/06

Značky: najmä, stabilizáciu, zariadenie, drapáka, žeriavového, dřevo

Text:

...jediné nosné lano jedného navija a.Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad vyhotovenia podľa vynálezu pre jednobubnovú mačku vežového žeriava s vodorovným výložnikom.Nosné lano 1 U uko-tvené jedným svojim koncom na voľnom konci neznázorneného výložníka prechádza vodorovne cez prvú kliadku 1 mačky šikm-o dolu na prvú dvojicu kladiek 2 kladnice 7, stúpa šikmo hore na druhú kltadku 3 mačky, vodorovne na tretiu kladku 4 muazčky,...

Ryžovacia miska umožňujúca zachytenie ťažkých minerálov s magnetickými vlastnosťami pri ryžovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260165

Dátum: 15.12.1998

Autor: Tarhanič Ladislav

MPK: E21C 45/00

Značky: miska, minerálov, ťažkých, ryžovaní, umožňujúca, zachytenie, ryžovacia, vlastnosťami, magnetickými

Text:

...výhody ryžovacej misky s permanentným magnetom podľa vynáiezu spočívajú v znížení strát ťažkých minerálov s magnetickými vlastnosťami pri ryžovani, vylúčení prác spojených s prípadným oddeľuvainím týchto minerálov od ostatných tažkých nemagnetických minerálov a v skvalitnení ryžovacích prác.Na obraze je znázornený priklad prevedenila ryžovacej misky s permanentným» magnetom v reze podľa tohto vynálezu.Ryžovracia miska 1 je podľa obrazu na...

Stol pre zostavovanie a zváranie výstužných kostier stropných panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260164

Dátum: 15.12.1998

Autori: Gráč Milan, Revák Emil

MPK: B23K 37/04

Značky: kostier, panelov, výstužných, stropných, zostavovanie, zváranie

Text:

...bočnice Všetky bočnice sú vyhotovené s kapsami, na ktorých sa dá meniť rozmer šírky.Stôl pre Zostavovanie kostier stropných panelov má prednosti v tom, že zjednodušuje a urýchľuje zostavenie kostry pri súčasnom zvýšení jej prednosti. ,Prace so pritom vykonávajú v» zdriaviu neškiodnom prostredí.Na privp-ojenom výkrese je znázornená zostavenie stola pre zváranie výstužných kostier stropných panelov.Stôl pozostáva z rámu 1, na ktorom sú...

Stol pre zostavovanie a zváranie výstužných kostier nosných, priečkových a obvodových panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260163

Dátum: 15.12.1998

Autori: Revák Emil, Mekyňa Matej, Gráč Milan

MPK: B23K 37/04

Značky: kostier, obvodových, výstužných, panelov, zostavovanie, nosných, priečkových, zváranie

Text:

...stoila.Prinosom konštrukcie stola je podstatné zrýchlenie zostavenie kostry, čim sa zvyšuje produktivita práce. Presné polohové ustavovanie prvkov výstuže zabezpečuje kvielitu výstužnej kostry. vykonávaním prác na zostavovaní a zváraní výstuže mimo formovecej techniky umožňuje vykonávať práce v zdraviu neškodnom prostredí Na pripojenorn výkrese obr. 1 v náryse a obr. 2 v pôd-oryse je znázornený príklad stola pre Zostavovanie a zváranie...

Zmes ceruloplazmínu, transferínu, sekretorických IgA a sérových imunoglobulínů IgG, IgA a IgM pre aplikáciu na sliznice gastrointestitálneho traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260162

Dátum: 15.12.1998

Autori: Stachý Alfréd, Barla Ivan, Bulík Jozef, Lučanský Anton, Banda Imrich, Pastierik Ladislav

MPK: A61K 39/395

Značky: traktu, sliznice, imunoglobulinů, transferinu, gastrointestitálneho, sérových, ceruloplazmínu, aplikáciu, sekretorických

Text:

...IgG, IgA, IgM imunogl-obulínov pre intrevenóznu, intraperitoneálnu a intratekalnu aplikáciu, ktorú používame u septických ochorení v. dutine brušnej, pri zápalových »ochoreniach centrá-lneho nervového systému, kde .ako vyvolávatel stoja v popredí aeróbne mikroorganizmy. U Čs. AD 242 310 ide o ochranu zmesi IgG-7 S ralebo IgG, IgA, IgM pre vonkajšie použitie, ktorá je vhodná v liečbe hnisavých popálenín, bercvových vredov, chronických...

Zapojenie na elektronickú kontrolu pneumatických obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260161

Dátum: 15.12.1998

Autor: Štefkovič Štefan

MPK: H03K 17/18

Značky: zapojenie, kontrolu, elektronickú, obvodov, pneumatických

Text:

...je oapájané z iskrovobezpečného zdroja.Hlavnou výhodou zapojenia na elektronickú kontrolu pneumatických obvodov je,že ho možno používat na kontrolu pneumatických obvodov v pvroetrediach s nebezpečim výbuchu, pričom je to lacné miniatúrne zariadenie vhodné aj pre ťažké prevádzkové podmienky.Na výkrese je znázornená schéma zapo 4jenia na elektronickú kontrolu pneumatických obvodov podľa vynálezu.Do kontrolovaných pneumatických obvodov 2 sú...