Archív za 1998 rok

Strana 10

Chladicí systém polovodičového měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260240

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kovařík Oskar, Hůlka Tomáš, Malec Václav, Macháček Ladislav

MPK: H02M 5/443

Značky: měniče, chladicí, systém, kmitočtu, polovodičového

Text:

...je na připojených výkresech, kde na obr. 1 je schematický bokorys a na obr. 2 schematický nárys chladícího systému.Chladicí systém /obr. 1/ je umístěn ve skříni 1a je tvořen dvěma vedlejšími chladicímí kanály g,4 a mezi nimi umístěným hlavním chladicím kanálem 5. Dno 15 skříně 1 ~je plné a je provedeno prachotěsně. Vedlejěí chladicí kanály g, 1 jsou tvořeny přední a zadní stěnou skří ně l, boky skříně 1 a bočními stěnami 5, § hlavního...

Zařízení pro vyhodnocení síly nebo momentu pracovní části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260239

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G01L 3/22

Značky: stroje, síly, vyhodnocení, zařízení, pracovní, momentu, částí

Text:

...zařízení podle vynálezu je podstatné zlepšení vyhodnocení momentu nebo síly, napřa brzdného momentu u tvářecích strojů, čímž se zvýší bezpečnost práce. Je možno zjišřovat opotřebení obložení brzd nebo spojek strojního zařízení. Další výhodou je jednoduchá konstrukce stroje a vyšší spolehlivosą nebot zařízení neobsahuje žádné kontaktovévynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro vyhodnocení síly nebo...

Zapojení pro automatickou identifikaci jednotlivých kusů stáda

Načítavanie...

Číslo patentu: 260238

Dátum: 15.12.1998

Autori: Voráček František, Kratochvíl Milan, Drastich Zdeněk

MPK: A01K 11/00

Značky: automatickou, jednotlivých, kusů, stáda, zapojení, identifikaci

Text:

...odporu a. kondenzátor-u. slouží k vytváření taktovaeích pulsů a- k vytváření modulaxčního lcmitočtu. čítač 2 je šestnáctibitovřý čítač v integrovaném proveďennf» 51011 ží k dělení taktovacího lcmitočtu a k buzení multiplexeru 1 pro postupné adresování jeho .jednotlivých vodičů v jeho ekupinovém» výstupu.Multiplexer 1 je vybaven třívodičovým skupinovým vetupem a osmiv-odičovým skupinovým výstupem a. je v integrovaném provedení. Slouží k...

Číslicově ovládané zařízení pro ukládání tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260237

Dátum: 15.12.1998

Autori: Schmucker Antonín, Bajer Ondřej

MPK: G06M 7/02

Značky: ukládání, tyčového, ovládané, zařízení, materiálů, číslicové

Text:

...lg. Ve výchozí poloze otočných ramen 1 posuvu je umístěn snímač lg výchozí polohy otočných ramen 1 posuvu, jehož výstup je spojen s druhým vstupem Q obvodu lg ovládání posuvu ve vodorovné ose §a s prvním vstupem 3 čítače li. Druhý výstup 2 čítače lg je spojen s třetím vstupem g obvodu li ovládání posuvu ve vodorovné ose 3. Výstup Q obvodu l ovládání posuvu ve vodorovné ose 5 je spojen s řídícím vstupem spínače lg. Druhý vstup 3 čítače li je...

Zařízení na výrobu promačkávaného spoje tenkostěnného uzavřeného za studena válcovaného profilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260236

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hůlka Zdeněk, Hrych Vladimír

MPK: B21D 5/16

Značky: tenkostěnného, zařízení, výrobu, promačkávaného, profilů, valcovaného, spoje, uzavřeného, studena

Text:

...strany příruby válcovaného profilu, který je z druhé strany příruby opírán hladkým povrchem pomocného podpěrného válce.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v tom,že te strana příruby, která je opřena hladkým povrchem pomocného podpěrného válce, zůstává kladká i při proniknutí ozubů promačkávaoí kladky tlouštkou materiálu polotovaru tenkostěnného uzavřeného za studena válcoveného profilu až do druhé a částečně i třetí vrstvy...

Objemové lamelové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 260235

Dátum: 15.12.1998

Autori: Horák Zdeněk, Rybníček Jiří

MPK: F04C 2/344

Značky: čerpadlo, objemové, lamelové

Text:

...přičemž je zamezeno zadírání rotoru s víkem čerpadla. Jinou výhodou uvedeného řešení je, že vytvoření tlunícího výřezu ve víku čerpadla snižuje jeho hlučnost. Vytvořenín nepřeruěované vnější válcové plechy pracovní dutiny se eníží opotřebení lamel a zvýäí se jejich životnost.Jedno z možných řešení objenového lemelového čerpadlaje schemetíoky znázorněno ne priložených výkresedh, kdena obr. 1 je znázorněno objemové lamelové čerpadlo v...

Zařízení pro zapnutí hnacího ústrojí rychloposuvu stolu po ukončení šicí části pracovního cyklu stroje na obšívání knoflíkových dírek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260234

Dátum: 15.12.1998

Autori: Styra Josef, Prudil František

MPK: D05B 69/14

Značky: dírek, knoflíkových, částí, zařízení, pracovního, rychloposuvu, ukončení, šicí, zapnutí, stolu, obšívání, hnacího, stroje, cyklu, ústrojí

Text:

...1 oposuvun druhou.spojku pro rozpojitelná spojení mezi hlavním hřídelem na straně jedné aěicím ústrojím.a úotrojím udílejícím etolu.zmíněný pohyb během ěicí části pracovního cyklu na straně druhá, přesouvací páku určenou pro spínání a rozpojováni zmíněné první spojky, druhou páku určenou pro epínání a rozpojování zmíněné druhé spojky změnou úhlové polohy této druhá páky odvozenom od pohybu stola a na něm vytvoreného nájezdu...

Žaluziový samočinný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 260233

Dátum: 15.12.1998

Autor: Luňák Jan

MPK: F02M 35/10, F16K 15/16

Značky: samočinný, žaluziový, ventil

Text:

...se V krátkém časovém okamžiku poskládají na sebe a těsní. Ve srovnání s klasickým jazýčkovým ventilem má žaluziový ventil výhodu V tom, že v době sání dříve otevře téměř celý průřez sacího kanálu a na konci sání zavírá sací průřez později. Tím prodlužuje dobu plnění mo~ toru, což má podstatný vliv na jeho výkon»Na obr. 1 je znázorněn žaluziový semočinný ventil vyjmutý ze secího kanálu při pohledu z boku.Na obr. 2 je v bokorysu znázornčno...

Přítlačný systém u koželužských průběžných ždímacích strojů usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260232

Dátum: 15.12.1998

Autori: Moravec Radovan, Zdražil Jan

MPK: C14B 1/58

Značky: přítlačný, ždímacích, systém, koželužských, průběžných, strojů, usní

Text:

...obr. 1 je bokorys přítlačného systému a na obr. 2 řez uložením spodních ždímacích válců.Na rámu 1 stroje jsou pevně uchycena ložisková tělesa 5,Ž, ve kterých jsou otočně uloženy horní ždímací válce g,. Závěsy §,1 ložiskovýoh těles 5,5 nesou čepy §,g, na kterých visí těleSELlQ,ll přítlačných.hydraulických válců 1 g,1, tvořících silovou jednotku. Spodní ždímací válce li,1 § jsou otočně uloženy V dolních ložiskových tělesech l§,11...

Zařízení pro ovládání řídících a hlavních obvodů elektrických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260231

Dátum: 15.12.1998

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: hlavních, řídících, zařízení, obvodů, elektrických, ovládání

Text:

...1 večkových spínačů Q byly od sebe vzdáleny na rozteč 3 vačkových spínačů.§. Na večkových kotoučích 5 nejsou zndžaznäna vybrání odpovídající spínacímu programu zařízení.Na obr. 2 je znázorněn vačkový válec uložený čepy 3 V ložis~ kách 3. Večkový válec tvoří nosné část 4 vsčkového válce, na které jsou nřipevněny vačkové kotouče j opatřené drahou 2 pro kladičku 1 vačkového spínače Q. která má tvar šroubovice se dvěma stoupáními § závitu....

Zařízení pro plnění předkomory suchého chlazení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260230

Dátum: 15.12.1998

Autor: Šustek Pavol

MPK: C10B 25/20

Značky: koksu, chlazení, suchého, předkomory, plnění, zařízení

Text:

...plnění předkomory koksem, čímž se dosáhne zlepšení pracovního prostředí na koksovnáoh a jejích okolí. Také je výhodou to, že prosbor a zařízení nacházející se uvnitř krytu nejsou vystaveny vysokým teplotám a účinkům inertního plynu. Tímto je zařízení přístupné pro údržbu bez odstavení komory. Výhodou je také to, že ovládací silové válce260 230 na zvedání a pojezd nosného rámu se nacházejí vně krytu.Na přiložených výkresech je znázorněno...

Sušárna s předehříváním sušeného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260229

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavlica Ivo, Lonský Jiří, Dlabaja Zdenek

MPK: F26B 17/12

Značky: sušárna, předehříváním, materiálů, sušeného

Text:

...do sušící komory g, pod níž je uspořádána případně chladící komora Q s přívodam g chladícího vzduchu. Vespod je upraven výsypný výstup § materiálu. Na sušící komoru g je napojena přestupní vzduchová komora §, rozdělená pří padně horizontâlní přepážkou 1 na horní část § s chla dnějším vzduchom a dolni část g s teplejěím vzduchompro zefektívnění procesu zábranou mísoní ohladnějšího vzduchu nahoře s teplojším vzduchom dole. V přestupní...

Zapojení dvoustupňového filtračního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260228

Dátum: 15.12.1998

Autor: Trejtnar Jan

MPK: B01D 25/00

Značky: zapojení, zařízení, dvoustupňového, filtračního

Text:

...horní výstup do horního prostoru, přičemž odplyněnífiltračního zařízení je ze středního prostoru provedeno střednímodplyňovacím potrubím a z horního prostoru horním odplyňou vacím potrubím.Kromě přínosů vynálezu uvedených před podstatou vynálezu systém zapojení umožňuje dále vyponštění vody z kteréhokoliv prostoru do odpadu, nezávislé praní každé filtrační vrstvy,sőriové praní filtračních vrstev, odplynování obou prostorů nad filtračními...

Řídicí zařízení pro listový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260227

Dátum: 15.12.1998

Autori: Václavík Miroslav, Straka Václav, Koloc Zdeněk

MPK: D03C 1/14, D03C 1/00

Značky: řídící, listový, stroj, zařízení

Text:

...ke dvěma dorazům, ovládaným přestavitelným posuvným pravítkem. Přeatavitelné posuvné pravítko je spojene s pevným elektromagnetem, který pravítko přeetavuje do dvou poloh. Ternární členy kloubových diferenciálů jsou spojeny s posuvzen 227 nými dorazy, ktoré jsou v činném spojení s pákemi spojovaoích mechanismú. umožňujíoími přímé spojení oscilujících unašečů e výkyvnou výstupní pákou listového stroje.Nevýhodou zařízení e kloubovými...

Chladivové okruhy kondenzačních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260226

Dátum: 15.12.1998

Autor: Havel Karel

MPK: F25B 1/00

Značky: chladivové, jednotek, kondenzačních, okruhy

Text:

...elektromagnetickými ventily.Takovým provedením je umožněno,aby pracující kondenzeční jednotka využívalo ke kondenzecí chlediva i kondenzátor kondenzační jednotky nebo jednotek,které nejsou v činnosti. 1Výhody řešení spočívají v tom,že kondenzeční jednotky mohou pracovat s nižším kondenzačním tlakem.K pohonu kompresoru je potom zapotřebí nižší příkon při vyšším chladícím výkonu a kratší potřebné době chodu.Tím se současně zvýší životnost...

Zařízení na detekci statického tlaku vzduchu pro uvolňovač padáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260225

Dátum: 15.12.1998

Autor: Slabý Jiří

MPK: G01L 7/10

Značky: statického, zařízení, detekci, vzduchu, tlaku, uvolňovač, padáku

Text:

...uvolňovače padáku i pro seskoky na vodní hadinu.Na výkresu je schematicky znázgrhěn příklad provedení zařízení na detekci statického tlaku vzduchu pro uvolňovač padáku podle vynâlezu. Vku g vybavený tlakoměrným systémem se skládá alespoň ze dvou snímačů tlaku vzduchu l, opatřených otvory pro vstup okolního vzduchu a vyústěných do vzduchovodů g, zavedených do uvolňovače padáku g. Snímače tlaku vzduchu łmohou být vzájemně propojeny...

Zařízení pro snímání polohy a kontroly přítomnosti skřipce u tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260224

Dátum: 15.12.1998

Autori: Veselka Jiří, Gavlák Jan

MPK: D03D 47/24

Značky: přítomnosti, tkacích, zařízení, polohy, strojů, snímání, kontroly, skřipce

Text:

...i menší změny technických parametrů důležitých pro bezporuchový chod stroje, jejichž včasnou korekcí se předejde vážným poruchám. Například úbytek tlaku v tlumičích, tlumících doletovou rychlost skřipce.Tyto skutečnosti chrání stroj před jeho poškozením, čímž je dosaženo zvýšení jeho výkonu a snížení finančních nákladů na opravy a údržbu.Další význaky a výhody zařízení podle vynálezu vyplývají z popisu příkladného provedení schematicky...

Skřipec skřipcového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260223

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dvořák Josef, Hudeček Josef, Matoušek Ladislav, Šidlof Pavel

MPK: D03D 47/23, D03J 5/06

Značky: stroje, skřipec, skřipcového, tkacího

Text:

...důsledku brzda ztrácí účinnost a snižuje životnost skřipce a dalších částí tkacího stroje.Úkolem vynálezuje vytvořit zařízení k utlumení zbytkové kinetické energie prohozeného skřipce e jeho podstata spočíva v tom, že v tělese skřipce je v místě kontaktu s pístem tlumiče vytvořen prostor, který je vyplněný alespoň jedním tlumicím tělesem.Výhoda uspořádání zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že pomocí jednoduchého zařízení je dosaženo...

Distanční vložka pro distancování a fixaci čel vinutí elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 260222

Dátum: 15.12.1998

Autori: Trinkewitz Zdeněk, Haták Bořivoj, Stoklasa Oldřich, Kačín Jan, Dudl Vladimír

MPK: H02K 3/38, H02K 3/50

Značky: točivých, elektrických, vložka, vinutí, strojů, distanční, distancování, fixaci

Text:

...špatné hygienické podmínky vlivem vzniku skleněného prachu.Uvedené nedostatky odstraňuje distančni vložka pro dístanscování a fixaci čel vinuti elektrických strojů točivých pod le vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že je vyrobene 2 páleného keramického porézniho materiálu, zejména z hliniton křemičitého nebo vápenato-křemičitého nebo hořečnato- hlinito-křemičitého materiálu se zdánlivou pőrovitostí od 12 do 50 .Pro distanční vložku...

Univerzální strukturně geologické měřidlo se zlepšenou orientovatelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260221

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dudek Josef

MPK: G01B 5/00

Značky: měřidlo, orientovatelností, univerzální, geologické, strukturně, zlepšenou

Text:

...osy otàčení zrcátka. Stejného účinku dosáhneme osvětlením téhož zrcátka např. důlní lampou a uvedením delší stranyreflexu, vrženého na kolej či jiný lineàrní prvek o známém směru, do směru tohoto prvku. Při použití dvojice navzájem kolmých, popř. libovolně vzájemné symetricky nastavitelných zrcátek osvětlených drobným zdrojem usměrněného světla, jehož osa je umístěna v osové rovině úhlu sevřeného oběma zrcátkya v této rovině je sklopné,...

Soustava skládaných teplosměnných lamel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260220

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukeš Jiří, Reise Max, Novák Vladimír, Jaroš Karel

MPK: F28F 3/08

Značky: lamel, skládaných, teplosměnných, soustava

Text:

...vzduchu soustavou složených teplosměnnýoh lamel.Soustava skládanýoh teplosměnnýoh lamel pro chlazení nízkonapětovýoh rozvaděčů podle vynálezu je vytvořena tak, že teplosměnná lamela 2 znázorněná na obr. l má na dvou sousedících okrajích (délce a šířoe desky) vytvořeny ohyby Q a 1 do tvaru q směrované na jednu stranu desky a na dalším okraji (délcg desky) ohyb § do tvaru L,směrovaný na opačnou stranu desky. Teplosměne né lamely 3...

Zařízení k výrobě sacího potrubí pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260219

Dátum: 15.12.1998

Autor: Veverka Bohuslav

MPK: B21D 51/38

Značky: výrobe, motory, zařízení, potrubí, sacího, spalovací

Text:

...poloh svinovacího přípravku g. Podle druhu a tvaru sacího potrubí se použije jedennebo více svinovacích přípravků g. V případě použití více svi~ novacích přípravků g je nutno zdvih čelisti gg synchronizovat,což se provede spojením prizmatíckých podložek gg spojovacím šroubem gg. Na konzolách lg je uložen plechový kryt lg, který překrývá vedení ga etojiny łł shore a ze stran.Na jedné straně svinovecího příprevku g je uspcřádán výsuvný...

Způsob izolace podjednotek A a B toxinu ze semen skočce obecného

Načítavanie...

Číslo patentu: 260218

Dátum: 15.12.1998

Autori: Filka Karel, Urbancová Darja, Kocourek Jan

MPK: A61K 35/78

Značky: toxínu, podjednotek, semen, způsob, izolace, skočce, obecného

Text:

...se snižuje možnost ztráty onzymovéaktivity a snižuje se i riziko laboratorní práce s látkou o vyPostup podle vynálezu využívá selektivní vazebné schopnosti toxinu, který se véže na N-aoetyl-D-galaktosaminylové ligandx a dále odolnosti poly-O-/N-acetýl-D-galaktosaminy 1/-hydroxyalkylmethakrylátového kopolymeru, respektive polyakrylámidovéhogelu se zapolymerovaným alkenyl- 04-D-galaktopyranosidem vůči redukujícímu prostředí. Postup tak...

Zapojení pro brzdění elektrického motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260217

Dátum: 15.12.1998

Autor: Zoňa Jan

MPK: H02P 3/18, H02P 3/24

Značky: zapojení, motorů, elektrického, brzdění

Text:

...2. První stykač l slouží pro spínání vysokých otáčok, druhý stykač g pro spínání středních otáčok a třetí stykač 2 pro spínání nízkých, resp. zámäuových otáčok stroje. První stykač l je napojen na spínač g ovládaný od řídícího zařízení stroje. Druhý stykač g je napojen na druhý kontakt spínače i. spínač 1 je pak napojen na jeden kontakt dalšího spínače ž, .jehož druhý kontakt je napojen na třetí stykač 1. spínač 2 je napojen...

Tlačítkový spínač nebo přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260216

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hruška Miroslav

MPK: H01H 13/04, H01H 13/14, H01H 13/10...

Značky: přepínač, spínač, tlačítkový

Text:

...můstky, obr 6 vratnou pružinu, obr. 7 perspektivní pohled na skladbu spínače.Kostrà tělesa . má djvě boční vybrání 1 L, Lg, opatření. drážkami łłł, łłg, łgł, łgg pro dvě stejné kontaktní desky g s výstupky gł, gg, které se po zanýtování poťřebného počtu kontaktů gä a kabelových ok gg s vodiči gg do kostry tělesa ł zasunou. Na horní straně tělesa ł je vybrání łä se zámky łäł, łäg, łää pro výstupek 3 a zámky łg, 32 víčka 5,které se po...

Vysoce savá pojená sorpční textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260215

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šňupárek Jaromír, Grasse Pavel, Kouřil Jiří, Kučera František, Prudilová Marcela

MPK: D04H 1/60, A61F 13/18

Značky: textilie, vysoce, savá, sorpční, pojená

Text:

...která.sestává z 30 až 59 hmotnostních syntetických vláken, 20 až 40 hmotnostních pojiva ekrylátového typu a l až 50 hmotnostních supersorbentu. Supersorbentem je škrob a /nebo polymer kopolymer kyseliny akrylové a /nebo metakrylové, obsahující 20 až 50 hmotnostních kyseliny skrylové a /nebo metakrylové s kopolymeru, přičemž kyrboxylově skupiny jsou neutralizovány hydroxídy Jednomocných až trojmocných kovů nejméně do stupně neutrslizace...

Sorpční soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 260214

Dátum: 15.12.1998

Autori: Prudilová Marcela, Ptáčková Věra, Roubal Vladimír, Jiříček Miloslav, Kučera František

MPK: D04B 21/14, D04H 13/00, B32B 5/16...

Značky: sorpční, soustava

Text:

...celko 260 214vé měkkosti výrobku. Molitanová vrstva nemůže zajistit sorpci potu, která je právě u sportovní obuvi velmi žádoucí. Zdravotní závadnost obuvi gumové a odlévané při dlouhodobém nošeníje známou skutečnosti. Povrch této obuvi je neprodyšně uzavřen kompektní vrstvou kaučuku - měkčeného PVC a nosné textilní. konstrukce jednovrstvá nebo vícevrstvá nestačí zajistit odvod vlhkosti z chodidlo. Důsledkem jsou ekzěmy s nepríjemné pocity...

Způsob polymeračního odlévání předmětů, zejména čoček z hydrofilních gelů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260213

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krčová Zuzana, Vacík Jiří, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: hydrofilních, provádění, způsobu, tohoto, polymeračního, odlévání, způsob, předmětů, zejména, gelů, čoček, zařízení

Text:

...reakcí postranních skupin polymerus vhodným bifunkčním činidlem, například reakcí postranních amidových skupin s formaldehydem v přítomnosti zředěné minerálníObsahuje-li monomerní směs vodu, lze použít vodorozpustné iniciátory radikálové polymerace jako je například persíran amonný nebo draselný, případně s vhodným redukovadlem (například ky~ selým siřiěitanem) a malým množstvím iontů mědi nebo železa. Ta kový iniciátor pak nepřichází do...

Licí nástroj pro přesné podélné výrobky z práškového skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260212

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jirman Pavel, Loprais Milan

MPK: C03B 19/09

Značky: práškového, nástroj, licí, podélné, přesné, výrobky

Text:

...a jeho účinky jsou zřejmě z přiloženého výkresu. Obr. 1 znáž 0 rňujenárysný řez licím nástrojem, obr.2 znázoďhje půdorysný řez v dělící rovině licího nástroje,obr. 3 znäžoďhje řazení tverových dutín výrobků v lícím nástroji s obr. 4 znuäouüije vyhmzovací kolík s výstupken.Licí nástroj podle vynálezu je tvořen dolní tvarovou deskou Q a horní tvarovou deskou g, které vdě 1 icí rovinč vytvářejí tvarové dutiny 3 výrobků a jejichž...

Lanový vozík s automatickým ovládáním aretačního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260211

Dátum: 15.12.1998

Autori: Horek Přemysl, Polák Jaroslav, Réman Zdeněk, Popelka Jaroslav, Stejskal Miroslav, Závada František

MPK: B66C 21/00

Značky: aretačního, automatickým, ovládáním, lanový, zařízení, vozík

Text:

...čepu łg uchyceného ve skřini 5. Výkyvné rameno Z je dále zakončeno čepem g kladky,na kterém je zavěšena výkyvné kladka g. výkyv ramene Z je omezen zerážkami łg. Výkyv ramene Z je dále přes závěsný čep gg táhlem łg a spojovací čep gł přenášen na ovládací páku łł aretačniho zařizeni à. Tažné lano łg prochází aretačnim zařizenim § A(tvořené např. evěrnými čelietmi) kolem vodicich kladek łä a kolem výkyvné kladky g tak, že konec tažného lana...

Trénovací adaptér k jízdnímu kolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260210

Dátum: 15.12.1998

Autor: Dvořák Svatopluk

MPK: A63B 69/16

Značky: adaptér, jízdnímu, trénovací

Text:

...úložný prostor a Jednoduchá konstrukce je předpokladem nízká pořlzoveoí ceny.Na přiloženém výkreau Je uveden příklad trénovacího adaptéru podle vynálezu, kde obr.l znožorňje boční pohled na trénovací adaptér e nasazeným Jízdním kolem aobr.2 půdorys samotného trénovacího adaptéru.ľrénovací adaptér k Jízdnímu kolu g je tvořený stoJánkem z úhlového tělesa §a opěrného ramena gą jež Jsou opatřeny letmo uchycenými vodícími kladkami 5 a dutým vy...

Způsob pájení součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260209

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kocandová Miroslava, Kocanda Vladimír, Smrkovský Evžen

MPK: B23K 1/19

Značky: součástí, způsob, pájení

Text:

...při průchodu zónou roztaveny celé bloky a tenká vrstvička spoje postupuje při pohybu pásmem blokem až ne jeho povrch.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob pájení součástí, zvláště součástí těžko pájitelných, vyrobených ze speciálních slitin podle vynálezu. Podstata způsobu spočívá v tom, že jednotlivá místa pájeného spoje se postupně kontinuálně vystaví teplotě nejméně o 20 OC vyšší než bod tání použité pájky a nejméně o 50 OC nižší než...

Způsob stanovení volného fenolu nebo krezolů v kondenzačních produktech těchto sloučenin s aldehydy a případně polyaminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260208

Dátum: 15.12.1998

Autori: Preussler Vít, Matoušek Pavel

MPK: G01N 30/90

Značky: fenolů, případně, způsob, sloučenin, aldehydy, těchto, volného, krezolů, polyaminy, stanovení, produktech, kondenzačních

Text:

...sloučenin na desce se zjisti ze srovnávaciho chromatogramu, který se vyvine na téže desce za stejných podmínek, potom se oddělí a podrobí detekci činidlem pro látky fenolického chnmkteru. ×Postup podle vynálezu je výhodný v tom, že lze zpracovávat několik vzorků najednou,1 je tedy rychlejší než dosud používané postupy. Nevyžaduje speciální ani nákladné přístrojové vybavení, poskytuje dostatečně přesné, správné a reprodukovatelné výsledky a...

Zapojení čerpací stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 260207

Dátum: 15.12.1998

Autor: Skalický Antonín

MPK: F04D 13/16

Značky: čerpací, stanice, zapojení

Text:

...přepnout na automatický provoz. V případě, že ve výtlačném potrubí A vlivem netěsností v neznázorněné odběrné síti poklesne tlak pod předem nastavenou hodnotu, neznázorněné ovládací zařízení uvede samonasávací čerpadlo 2 opět do chodu. Tím samonaeávací čerpadlo 5 udržuje ve výtlačném potrubí 5 provozní tlak bez nutnosti zapínat hlavní čerpadlo l. V případě, že.givem netěsnosti vnikne do sacího potrubí Q vzduch,přečerpáçäamonasávací...

Zařízení pro upevnění izolovaných vodičů a kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260206

Dátum: 15.12.1998

Autori: Reimar Vladislav, Bím František, Zadák Otto, Knob Miroslav

MPK: H02G 1/02

Značky: kabelů, zařízení, upevnění, izolovaných, vodičů

Text:

...pružný prstenec 1. Do vidlic třmenů v horní vrstvě zapadají při seetavení do více vrstev nohy třmenů horní vrstvy. Vídlicové třmeny jsou upevněny fixační tyčí gprovlečenou střídavě otvory ve vidlicích spodních třmenů a otvory v nohách třmenů horní vrstvy. Fixační tyč g je opatřena otvory s vnitřnímí závity v roztečích rovných vzdálenostem os vidlicových třmenů ł, řazených vedle sebe ve směru délky provlečené fíxační tyče. Kruhovým otvorem s...

Zapojení pro bezdotykové měření útlumu prostředí a objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260205

Dátum: 15.12.1998

Autor: Polívka Jiří

MPK: G01R 29/08

Značky: měření, objektu, bezdotykové, zapojení, prostředí, útlumu

Text:

...k výstupu mikrovľnného radiometrm.g,přičemž indikátor § útluu je spojen e druhým výstupom zeslav bovaěe Q.V zapojení znázorněném na obr. 3 je vyaílací zařízení tvořeno širokopáemovým generátorem ł, k jehož výstupu je přes první zeelabovaě Q připojena trychtýřová vyeílaoí anténa 3. Proti ní je upravena trychtýřová přijímací anténa Q. která je pŕtpejena k prvnímu vstupu druhého zeelabovače §, jehož první výstup je připojen ke vstupu...

Ohřívadlo galvanických lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 260204

Dátum: 15.12.1998

Autor: Holačka Zdeněk

MPK: C25D 21/02

Značky: lázni, ohřívadlo, galvanických

Text:

...na kterém je pevně připojena ochranná svorka,vodivě spojená s vnější ochrannou svorkou na kovová krytu.Kovový plášt umožňuje spolehlivou a jednoduchou ochranu proti nebezpečnému,dotykovému napětí a zabraňuje únikovým proudúm procházet galvanickou lázní.Ohřívadlo podle výnálezu je možno použít zvláště jako ohřívadlo galvanických lázní nebo jiných agresivních roztoků.Príklad provedení ohřívadla galvanických lázní podle vynálezu jevyznačc-na...

Vícepolohový natáčecí upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 260203

Dátum: 15.12.1998

Autori: Skopálek Josef, Hnilička Jaroslav

MPK: B23Q 3/06

Značky: natáčecí, upínač, vícepolohový

Text:

...nichž jsou bezvůlově upevněny horní a spodní čelist §, 1 ukotvené ve vložce Q šroubem 2. Posuv horního a spodního dělícího hřídele 5, g je ovládán zdvihem objímky 2, situované také v průchozím otvoru g tělesa 1, jejíž pohyb je odvozen od dvojice pomocných táhel ll přes šikmé drážky-lg vytvořené po stranách objímek Q Pomocná těhla ll jsou v tělese 1 uložena posuvně, rovnoběžně s jeho horizontální osou a jsou ovládána pomocí vahadla 15 a desky...

Maltodextrinové piškoty na bázi škrobového hydrolyzátu a vaječné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 260202

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kodet Josef, Hanzl Jan, Nejedlý Bedřich

MPK: A23L 1/307

Značky: maltodextrinové, piškoty, škrobového, bázi, vaječné, hmoty, hydrolyzátů

Text:

...tekuté výživy je uveden v publikaci Doberský P., Šimončič R.,Bučko A. a kolektiv Dietní systém pro nemocnice I. a II.,Osveta, Martin 1983.Tyto nevýhody odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstatou je, že k přípravě piškotové hmoty se použijí maltodextriny s přesně definovaným středním polymerizačním stupněm,vaječná hmota, tvaroh a omezené množství cukru. výrobek neobsahuje žádnou mouku. Hotové piškoty se hodí jako dietetikum zejména...

Vyhřívací a temperovací forma pro lisování materiálů s tvarovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260201

Dátum: 15.12.1998

Autori: Benda Josef, Smejkal Miroslav, Běťák Miloslav

MPK: B29C 33/08

Značky: forma, pamětí, tvarovou, temperovací, vyhřívací, lisování, materiálů

Text:

...teplota umožňuje použít eířový kmitočet. Pro návrh indukčního vyhřívání a temperování vyhřívacích a temperovacích forem 1 je třeba formulovat fyzikální představu o generování wepla ve vyhřívací a temperovací formě 1 a provést její matematické vyjádření, aplikované na daný případ. Z fyzikálního hlediska je účelné vytknout z vyhřívací a temperovací formy 1 tu část, která představuje otvor É s proohá- Q zejícím izolovaným měděným...