Zverejnene patenty 02.12.1998

Alkylestery 2-[4-(2-piperidinoetoxy)benzoyl]-benzoovej kyseliny s rozvetveným reťazcom, spôsob ich výroby a ich použitie ako spazmolytických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279536

Dátum: 02.12.1998

Autori: Bickel Martin, Blumbach Jürgen, Punekar Narayan Sudhindra, Bal-tembe Swati, Lal Bansi, Rupp Richard Helmut, Rajgopalan Ramanujam, Dohadwalla Alihussein Nomanbhai

MPK: C07D 295/088, A61K 31/445

Značky: použitie, reťazcom, prostriedkov, kyseliny, spazmolytických, rozvětveným, výroby, 2-[4-(2-piperidinoetoxy)benzoyl]-benzoovej, alkylestery, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (III), v ktorom substituenty R4 a R5 majú rovnaký alebo rozdielny význam a znamenajú C1-4alkyl a R6 znamená vodík alebo C1-4alkyl, ako i ich farmaceuticky použiteľné soli. Tieto zlúčeniny sa pripravujú reakciou zlúčeniny vzorca (IV), v ktorom substituent R znamená skupinu -C(R4)(R5)(R6) s 2-piperidinoetylderivátom, ktorý obsahuje dobre odštiepiteľnú skupinu, alebo esterifikáciou zlúčeniny vzorca (VI)...

Ľudský imunitný interferón a jeho derivát, izolát DNK, replikovateľný expresný vektor, rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, farmaceutický prípravok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279535

Dátum: 02.12.1998

Autori: Goeddel David, Gray Patrick

MPK: A61K 38/21, C07K 14/57, C07H 21/04...

Značky: izolát, derivát, kultúra, bunková, prípravok, imunitný, použitie, interferon, ĺudský, mikroorganizmus, expresný, vektor, rekombinantný, replikovateľný, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je ľudský imunitný interferón a jeho derivát bez iného proteínu, izolát DNK obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, rekombinantný klonovací vektor obsahujúci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný interferón, ktorý je schopný exprimovať v transformantnom mikroorganizme alebo v bunkovej kultúre túto DNK sekvenciu. Ďalej je opísaný rekombinantný mikroorganizmus alebo bunková kultúra, ktoré sú schopné exprimovať...

Spôsob prípravy štandardizovaného vysoko čistého koncentrátu ľudského von Willebrandovho faktora s vysokým podielom vysokomolekulárnych multimérov a takto získaný koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 279533

Dátum: 02.12.1998

Autori: Burnouf-radosevich Miryana, Burnouf Thierry

MPK: C07K 1/16, C07K 1/18, C07K 1/22...

Značky: čistého, vysoko, koncentrátů, vysokým, přípravy, spôsob, faktora, koncentrát, ľudského, podielom, multimérov, vysokomolekulárnych, takto, získaný, štandardizovaného, willebrandovho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy štandardizovaného vysoko čistého koncentrátu ľudského von Willebrandovho faktora s vysokým podielom vysokomolekulárnych multimérov z kryoprecipitovanej frakcie plazmy predčistenej na hydroxide hlinitom, ktorý zahŕňa tri po sebe nasledujúce chromatografické stupne, z ktorých prvé dva predstavujú iónovo výmennú chromatografiu na vinylickej polymérnej živici s veľkými pórmi, teda pórmi s vylučovacou medzou molekulovej hmotnosti 106...

Zmesový kvapalný stabilizátor pre kaučuky, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279532

Dátum: 02.12.1998

Autori: Uhlár Ján, Zušťáková Jana, Lehocký Peter

MPK: C07C 209/02, C07C 211/55, C07C 211/48...

Značky: zmesový, stabilizátor, kvapalný, použitie, výroby, kaučuky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesový kvapalný stabilizátor pozostáva z 0,1 až 99,9 % hmotnostných N(1,3-dimetylbutyl)-N'fenyl-p-fenyléndiamínu a z 99,9 až 0,1 % hmotnostných zlúčeniny (I), kde R je alfa-metylbenzyl, alebo alfa alfa imetylbenzyl. Spôsob výroby zmesového kvapalného stabilizátora na báze N-(1,3-dimetylbutyl)-N'-fenyl-p-fenyléndiamínu, aplikáciou na stabilizáciu latexov syntetických kaučukov, ako aj stabilizáciu suchých kaučukových zmesí.

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej, spôsob ich prípravy, farmaceutický a kozmetický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279530

Dátum: 02.12.1998

Autori: Király Gyöngyvér, Várkonyi Viktória, Neszmélyi Erzsébet, Gebhardt István, Stefkó Béla, Rácz István, Illés János, Burger Kálmán, Takácsi Nagy Géza, Réthey Iván

MPK: C08B 37/08, A61K 31/715, A61K 33/30...

Značky: obsahom, asociáty, farmaceutický, kozmetický, hyaluronovej, kyseliny, přípravy, prostriedok, deprotonovanej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej so zinočnatými alebo kobaltnatými iónmi sa pripravujú reakciou vodného roztoku obsahujúceho zinočnaté alebo kobaltnaté soli s vodným roztokom soli kyseliny hyalurónovej, alebo rozpustením asociátov kyseliny hyalurónovej s kvartérnou amóniovou soľou v dvojici rozpúšťadiel, ktorá obsahuje vodný roztok zinočnatého alebo kobaltnatého iónu a rozpúšťadlo čiastočne miešateľné s vodou, a nasledovným...

Cyklosporíny, spôsob ich výroby a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 279529

Dátum: 02.12.1998

Autori: Naef Reto, Boelsterli Johann Jakob, Payne Trevor Glyn, Eberle Marcel Karl

MPK: A61K 38/13, C07K 7/64

Značky: výroby, cyklosporíny, obsahujú, farmaceutické, spôsob, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú cyklosporíny, pri ktorých skupina v polohe 1 má všeobecný vzorec I, v ktorom skupina -x-y- znamená skupinu (trans)-CH=CH- alebo skupinu -CH2-CH2-, X znamená atóm kyslíka alebo síry a R znamená atóm vodíka, prípadne znamená atómom halogénu alebo hydroxylovou skupinou substituovanú alkylovú skupinu či alkoxylovú skupinu alebo alkyltioskupinu s 1 až 3 atómami uhlíka, alebo amínovú skupinu, monoalkylamínovú skupinu s 1 až 2 atómami...

Piperazínové deriváty, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279528

Dátum: 02.12.1998

Autor: Cliffe Ian Anthony

MPK: A61K 31/55, C07D 403/06

Značky: spôsob, farmaceutické, deriváty, prostriedky, výroby, piperazinové, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny 2,3,4,5,6,7-hexahydro-1-{4-[1-[4-(2-metoxyfenyl)piperazinyl]]-2- fenylbutyryl}-1H-azepínu alebo jeho farmaceuticky prijateľné soli, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Látky majú väzbu na 5-HT (najmä 1A typu) receptory a môžu sa použiť ako anxiolytiká, antidepresíva, hypotenzíva alebo činidlá s reguláciou cyklov bdenia a spánku, krmného chovania a/alebo sexuálnych funkcií.

Xantínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279525

Dátum: 02.12.1998

Autori: Kuhn Franz-josef, Stransky Werner, Ensinger Helmut, Walther Gerhard, Küfner-mühl Ulrike, Schingnitz Günter, Lehr Erich, Weber Karl-heinz

MPK: A61K 31/52, C07D 473/06

Značky: použitie, farmaceutický, výroby, obsahom, spôsob, deriváty, xantínové, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú xantínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise, spôsob ich výroby a ich použitie ako liečiv. Farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok je možné použiť na liečbu ochorení vyvolaných prebytkom adenozínu, najmä degeneratívnych ochorení mozgu.

Soli kyseliny fumarovej so zlúčeninami 9,9-alkylén-3,7-diazabicyklo[3,3,1]nonánu, spôsob ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279519

Dátum: 02.12.1998

Autori: Mätzel Uwe, Schön Uwe, Heitmann Walter

MPK: A61K 31/445, C07D 471/10

Značky: zlúčeninami, kyseliny, 9,9-alkylén-3,7-diazabicyklo[3,3,1]nonánu, prostriedok, fumarovej, výroby, farmaceutický, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú soli kyseliny fumarovej so zlúčeninami vzorca (I), v ktorom A znamená alkylénový reťazec so 4 až 5 atómami uhlíka a R1 a R2 znamenajú nezávisle od seba alkylovú skupinu s 3 až 4 atómami uhlíka s priamym alebo rozvetveným reťazcom alebo cyklopropylmetylovú skupinu, ktoré obsahujú 1,5 mólu kyseliny fumarovej na 1 mól bázy, spôsob ich výroby, pri ktorom sa roztok bázy všeobecného vzorca (I) a aspoň 1,5-násobné molárne množstvo kyseliny...

Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279506

Dátum: 02.12.1998

Autori: Schobermayr Harald, Schullerer Gerhard, Leitl Florian

MPK: B65D 90/02

Značky: výroby, guľovitá, nádrž, spôsob, predovšetkým

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž, predovšetkým guľovitá nádrž, na uskladnenie oleja, pohonných hmôt alebo chemikálií, s vnútornou stenou (1) a vonkajšou stenou (3), ktorá vo vzdialenosti (2) obklopuje vnútornú stenu (1) a vytvára tak priestor (4) na kontrolovanie netesností, pričom tento priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený tkaninou, pričom priestor (4) na kontrolovanie netesností je tvorený napustenou vytvrdenou dištančnou tkaninou (5), ktorej vnútorná...

Rúrkový pás, hlavne navrtávací pás na navŕtanie a uzatvorenie potrubí z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279505

Dátum: 02.12.1998

Autor: Servé Klaus

MPK: F16L 47/00

Značky: rúrkový, uzatvorenie, potrubí, plastů, pás, navrtávací, hlavne, navŕtanie

Zhrnutie / Anotácia:

Na navŕtanie a uzatváranie napájacích potrubí z plastu je vytvorený rúrkový pás, opatrený jednodielnym nátrubkom (11). Koaxiálna rúrková kovová vložka (20) v nátrubku (11) je opatrená vnútri rúrky prístupným vnútorným závitom (31). S cieľom ľahko manipulovať s rúrkovým pásom (77, 80) a na spevnenie jeho plastovej hmoty je navrhnuté vytvorenie jednodielnej kovovej vložky (20), ale rozdelenej na dva axiálne úseky rozdielneho tvaru a účinku. Z...

Esterový polymér, polymérna lubrikačná kompozícia obsahujúca tento polymér a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279504

Dátum: 02.12.1998

Autori: Pohl Eric, Pepe Enrico, Dana David, Su Shiu-chin, Huang Tsao-chin

MPK: C08J 5/08, C08G 63/695, C08G 63/91...

Značky: esterový, kompozícia, polymér, polymérna, použitie, obsahujúca, lubrikačná

Zhrnutie / Anotácia:

Silylované polyesterové živice obsahujúce kyslú soľ aduktu Michaelovej adície aminoorganosilánu a konjugované nenasýtené polyesterové živice obsahujúce polyetylénoxidový reťazcový segment, vhodné na lubrikáciu sklenenej vláknitej výstuže polyesterových lisovacích kompozitov.

Balkon

Načítavanie...

Číslo patentu: 279502

Dátum: 02.12.1998

Autor: Weinberg Hilary

MPK: E04B 1/00

Značky: balkon

Zhrnutie / Anotácia:

Balkón s nosnou konštrukciou, ktorého nosníky (10) sú aspoň na jednom mieste nosne zakotvené na nosníkoch (10) uložených v strope poschodia, s podlahou balkóna z dlaždíc (50), ktoré dosadajú na dielce nosnej konštrukcie, na spodnej strane s obkladom z hliníkových profilov (35) s obežným profilom nosníka (10) upínajúcim balkónovú rovinu. Profil nosníka (10) má uzatvorené obdĺžnikové kanály (11, 12, 13, 14, 15), na jeho vnútornej strane je v...

Fungicídne kompozície, spôsob potlačovania plesní a spôsob ochrany dreva a iných biodegradovateľných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279500

Dátum: 02.12.1998

Autor: Valcke Alex Raymond Albert

MPK: A01N 43/653

Značky: kompozície, spôsob, plesní, ochrany, dřeva, biodegradovateľných, potlačovania, materiálov, fungicidně, iných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídne kompozície, ktoré obsahujú tebuconazol alebo jeho soľ, propiconazol alebo jeho soľ, stereoizomér alebo stereoizomérnu zmes a nosič v množstve, ktoré vyvoláva synergický fungicídny účinok. Spôsob potlačovania plesní, pri ktorom sa na rastliny alebo ich stanovište, na drevo, drevovinu pre papierenský priemysel alebo na biodegradovateľné materiály pôsobí súčasne, oddelene alebo postupne účinným množstvom týchto synergických fungicídnych...

Stojan, predovšetkým na vianočný stromček

Načítavanie...

Číslo patentu: 279492

Dátum: 02.12.1998

Autor: Krinner Klaus

MPK: A47G 33/12

Značky: vianočný, stromček, predovšetkým, stojan

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan pozostáva z podlahovej časti, na ktorej je vytvorená prijímacia časť. Okolo strednej osi prijímacej časti je vytvorených viacero pridržiavacích prvkov, ktoré sú otočné v rovine medzi voľnou polohou a pridržiavacou polohou. Tieto roviny sa pretínajú v uvedenej strednej osi a v konečnej polohe súčasne na všetky pôsobí nastavenou pridržiavacou silou prevodový prvok, ktorý je pripojený na jediné napínacie zariadenie. Podstatou stojana je, že...

Spôsob výroby elektrickej energie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279491

Dátum: 02.12.1998

Autori: Ankersmit Hendrik Jan, Hendriks Rudolf

MPK: H01M 8/04, F02C 6/08, F02C 6/00...

Značky: energie, elektrickej, zariadenie, tohto, výroby, spôsob, vykonávanie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na výrobu elektrickej energie v otvorenom okruhu prúdu plynného prostredia. Zariadenie zahŕňa kompresorovú jednotku (2) poháňanú hnacou turbínou (4) kompresorov, do ktorej prúdi stlačený prúd plynného prostredia po prietoku výmenníkom (1) tepla, v ktorom sa odohráva výmena tepla s odpadovými plynmi. Zariadenie zahŕňa elektrický generátor (14) poháňaný plynovou hnacou turbínou (6) elektrického generátora....

Kompozícia fyziologicky prijateľná pre mužov na vyvolanie erekcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279489

Dátum: 02.12.1998

Autori: Gerstenberg Thomas, Ottesen Bent, Fahrenkrug Jan

MPK: A61K 38/00, C07K 14/00

Značky: fyziologicky, erekcie, kompozícia, prijateľná, vyvolanie, mužov

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia na báze neuropeptidu je zo súboru, ktorý zahŕňa vazoaktívny intestinálny peptid a peptid histidínmetionín, alfa-adrenergického blokátora a farmakologicky vhodného riedidla na vyvolanie erekcie u mužov trpiacich impotenciou, ktorá je spôsobená ťažkou aterosklerózou, pričom nedochádza k deštrukcii tkanív ako v prípade penisového implantátu, dosiaľ jediného známeho účinného prostriedku na liečenie impotencie aterosklerotického pôvodu.

Ozubený mechanizmus na zmenu priamočiareho vratného pohybu na otáčavý jednosmerný

Načítavanie...

Číslo patentu: 279488

Dátum: 02.12.1998

Autor: Gacho Pavol

MPK: F16H 19/02

Značky: pohybu, změnu, vratného, priamočiareho, jednosmerný, ozubený, otáčavý, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Ozubený mechanizmus je tvorený ozubeným hrebeňom (1) s obojstranným ozubením, dvoma ozubenými segmentmi (2, 3) a tromi synchronizačnými ozubenými kolesami (4, 5, 6). Vzťahy medzi veličinami ozubenia, počtom zubov a zdvihom hrebeňa sú stanovené tak, aby mechanizmus pracoval plynulo a ku spínaniu a rozopínaniu ozubenia segmentov a hrebeňa na koncoch zdvihov hrebeňa dochádzalo bez kolízie. Základným vzťahom je vzťah medzi veľkosťou zdvihu hrebeňa...

Spôsob výroby alkyl-N-arylkarbamátov a/alebo dialkyl-N-aryldikarbamátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279487

Dátum: 02.12.1998

Autori: Macho Vendelín, Lapidus Aľbert Ľvovič, Jakuš Vladimír, Schmidtová Mária

MPK: C07C 271/06, C07C 271/26

Značky: dialkyl-n-aryldikarbamátov, spôsob, alkyl-n-arylkarbamátov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba sa uskutočňuje konverziou aromatických nitrozlúčenín alebo dinitrozlúčenín s alifatickými, cykloalifatickými alebo arylalifatickými alkoholmi s počtom uhlíkov v molekule 1 až 10 s oxidom uhoľnatým s prísadami kyslíka a ďalších plynov pri teplote 70 až 240 °C a tlaku 0,1 až 30 MPa, za katalytického účinku síry alebo selénu a ich zlúčenín, prítomných v množstve 0,1 až 15 % hmotn. na aromatické zlúčeniny. Ďalším komponentom je promótor na...

Agregát biomasy salinomycínu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279482

Dátum: 02.12.1998

Autor: Höhl Rolf

MPK: C12P 17/18

Značky: spôsob, agregát, výroby, biomasy, salinomycínu

Zhrnutie / Anotácia:

Agregát biomasy salinomycínu obsahuje 30 až 40 % hmotnostných protispekacieho činidla, vybraného zo skupiny zahŕňajúcej uhličitan vápenatý, kyseliny kremičité prírodného pôvodu, kriedu, diatomickú hlinku, mastenec a kaolín a činidlo zlepšujúce tokové vlastnosti, vybrané zo skupiny zahŕňajúcej syntetickú a zrážanú kyselinu kremičitú, ako aj 0,5 až 2 % hmotnostných éteru celulózy, výhodne karboxymetylcelulózy, vzťahujúc na hmotnosť fermentáciou...

Spôsob opravy dopravného potrubia a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279481

Dátum: 02.12.1998

Autor: Schmager Klaus

MPK: F16L 55/165, E03F 3/06

Značky: spôsobu, potrubia, tohto, opravy, zariadenie, vykonávanie, spôsob, dopravného

Zhrnutie / Anotácia:

Do opravovaného potrubia (1) sa najskôr vloží prvá hadicová termoplastická vonkajšia vložka (3), do ktorej sa vloží hadicová termoplastická vnútorná vložka, ktorá je na svojej vonkajšej strane opatrená prostriedkami na dodržanie definovaného odstupu, čím sa vytvorí prstencový priestor medzi vnútornou vložkou a prvou hadicovou termoplastickou vložkou (3). Potom sa prstencový priestor medzi prvou hadicovou termoplastickou vložkou (3) a vnútornou...

Spôsob triedenia a čistenia priadze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279480

Dátum: 02.12.1998

Autor: Aemmer Peter

MPK: B65H 63/06, D02J 7/00

Značky: spôsob, triedenia, čistenia, priadze

Zhrnutie / Anotácia:

Priadza prebieha meracou hlavou snímajúcou priadzu a vydávajúcou pritom signály závisiace od znakov kvality priadze a prípadných chýb priadze. Pre aspoň jeden znak kvality priadze sa dopredu stanovia tolerančné medze, ktoré tvoria funkčnú súvislosť medzi parametrami priadze a prípadnou chybou priadze, určí sa tolerančná medza na čistenie a aspoň jedna ďalšia tolerančná medza na triedenie priadze. Signály z meracej hlavy sa súčasne porovnávajú s...

Prípojná svorka elektrického prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 279479

Dátum: 02.12.1998

Autori: Decelle Pierre-jean, Marie Philippe

MPK: H01R 4/30, H01R 9/00

Značky: prístroja, svorka, přípojná, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojná svorka (10) elektrického prístroja, obsahujúca jednak vodivý diel (6) priradený k izolačnému nosiču (1) a vybavený otvorom (8) so závitom a jednak zvieraciu skrutku (15), prechádzajúcu zvieracím strmeňom (9) a zavedenú do tohto otvoru (8), pričom nosič je vybavený prostriedkami na obmedzovanie posunu hlavy (12) skrutky (15) v smere vyskrutkovávania. Zvieracia skrutka (15) svorky (10) má takú dĺžku, že keď sa nachádza v stave svojho...

Zbraň, najmä pištoľ s možnosťou voľby viacerých režimov streľby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279478

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kuracina Jaroslav

MPK: F41A 19/33, F41A 19/06, F41C 3/00...

Značky: režimov, pištoľ, možnosťou, najmä, voľby, střelby, zbraň, viacerých

Zhrnutie / Anotácia:

Zbraň, najmä pištoľ obzvlášť jednoduchej konštrukcie, s pažbou (1) najmä z plastu, do ktorej je osadený oceľový blok (7) obsahujúci spúšťavo - bicí mechanizmus, umožňujúci činnosť vo funkciách: zaistené, spúšťové kohútové napínanie (DOUBLE ACTION/SINGLEACTION - DA/SA), len spúšťové napínanie (DOUBLE ACTION ONLY - DAO), streľba obmedzenou dvojranovou dávkou (LIMITED DOUBLESHOT RATE-LDR), streľba plnou dávkou (FULL AUTOMATIC FIRE-FAF). Nastavenie...

Tesnenie prestupov káblových rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2045

Dátum: 02.12.1998

Autori: Chudý Ján, Rischer Miroslav

MPK: F16L 5/02, E04B 2/38

Značky: rozvodov, prestupov, tesnenie, káblových

Text:

...so stupňomhorľavosti B. Základom technického riešenia je vrstva perlitbetónu, ktorá uzavrie požiarny strop. Vzhľadom na malý pôdorysný rozmer otvoru, nerovnosť jeho okrajov, ľahkosť a nezaťaženosť tesnenia je možné konštatovať, že po zatvrdnutí betónu bude zabezpečené zmonolitnenie s jestvujücou stropnou konštrukciou a nehrozí jej uvoľnenie z otvoru. Sadrokartónovádoska tvorí vlastne stratené debnenie pre vrstvu perlitbetónu.Prehľad obrázkov...

Prúdovodná dráha elektrických prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2044

Dátum: 02.12.1998

Autor: Brabec František

MPK: H02B 11/04, H01H 31/30

Značky: dráha, elektrických, prúdovodná, prístrojov

Text:

...1, ku ktorým sú priradené pohyblivé podporné izolátory Q.Prúdovodná dráha je tvorená dvomi časťami, kde jedna časť je usporiadaná na pevnom podpornom izolátore 1 elektrického prístroja a druhá je usporiadaná na pohyblivom podpornom izolátore g elektrického prístroja.Pevný podporný izolátor Q aj pohyblivý podporný izolátor Q sú známym spôsobom opatrené hlavovou armatúrou Q obsahujúcou prírubu, ktorá je opatrená dvojicou otvorov so závitom.Na...

Tepelne energetické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2043

Dátum: 02.12.1998

Autor: Kraml Stanislav

MPK: F01D 13/00, F02C 6/00, F01K 7/00...

Značky: energetické, tepelně, zariadenie

Text:

...vstupTepelné energetické zariadenie môže byt tvorené aspoň jedným systémom zahŕňajúcim spaľovaciu komoru a spaľovaciu turbínu a aspoň jedným systémom zahŕňajúcim parnú turbínu, pričom akumulátor tepla je napojený na výstup spaľovacej komory a na vstup pamej turbíny.V tepelne energetickom zariadení môžu byt zariadenia na ohrievanie pracovnéhomédia a tepelnýrmotor integrovaný v jednom priestore, ako je to pri plynovej turbíne sovstrekom paliva...

Balkón

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2042

Dátum: 02.12.1998

Autori: Špaček Vladimír, Langášek Stanislav, Škoda Vladimír

MPK: E04G 3/08, E04C 2/30

Značky: balkon

Text:

...havarijný stav. takýchtoBalkón podľa tohto technického riešenia je tvorený oceľovou kostrou,tvorenou zábradlím a podlahou znosnej dosky. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že táto nosná oceľová doska je opatrená dolu zahnutými výstužnými okrajmi, medzi krtorými sú usporiadané oceľové výstupky. K nosnej oceľovej doske sú pripevnené zvislé ocelové stĺpiky zábradlia. Zvislél oceľové stĺpiky, situované pri stene budovy, nesú vo...

Dištančný prvok na nadvihnutie úrovne šachty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2041

Dátum: 02.12.1998

Autori: Hrnčíř Daniel, Žovinec Rastislav, Cibulka Tomáš

MPK: E02D 29/14

Značky: prvok, úrovně, dištančný, nadvihnutie, šachty

Text:

...obrubou, lctorého podstata spočíva vtom, že sa na šachte odstráni vrchný poldop a nasadí sa liatinová obruba, ktorá má paüičnú výšku a tvar uspôsobenú tak, že sa pôvodný poklop prüoží na nadstavenú obrubu, čím je šachta v novom proñle vozovky uzatvorená.Dištančný prvok na nadvihnutie úrovne šachty podľa tohoto technického Iiešenia umožňuje fyzicky nenamahave nadvihnutie úmvne šachty do potrebnej výšky aj v zimných mesiacoch.Vzhľadom na rôznu...

Úchyt plošných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2040

Dátum: 02.12.1998

Autor: Červenko Jozef

MPK: F16B 5/06

Značky: plošných, materiálov, úchyt

Text:

...plošnýeh materiálov bez nutnosti ich poškodenia alebo ich narušenia.Spôsob upevňovania plošného materiálu k nosnémtt základu bez nutnosti jeho narušenia alebo poškodeniaje veľmijednodttchý a pozostáva z vloženia plošného materiálu medzi stenu vložky úchytu a vonkajšiu stenu telesa ťichytu a jeho zovretím, napr. skrutkovaniiii prítlačných prvkov v otvoroch telesa úchytu.Ako už bolo Livedené teleso úchytu na vnútornej svojej strane, výhodne...

Drviace a triediace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2039

Dátum: 02.12.1998

Autor: Hronský Dušan

MPK: B02C 17/00, B07C 5/04

Značky: drviace, zariadenie, triediace

Text:

...zariadenia je zobrazené na výkrese kde na obr. č.1 je pohonná jednotka, drviaci bubon so sitami. drviace ramena. nosná oceľová konštrukcia s násypkou, big bagy na Triedený material, na obr. č. 2 sú pod krytmi v drviacom bubni vynóšacie lopaty, drviace ramená. po stranách sú plošiny a rebrñçPríklady uskutočnenia technického riešeniaDrviace a triediace zariadenie s kapacitou i.óT sterov za hodinu pozostáva z mlecieho bubna opriemere i,ó...

Zapojenie vonkajšej rozvodne 420 kV s rúrovými prípojnicami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2038

Dátum: 02.12.1998

Autori: Tisovský František, Škuta Ladislav, Arnold Augustín

MPK: H02B 5/00, H02B 1/24

Značky: vonkajšej, rozvodné, prípojnicami, zapojenie, rúrovými

Text:

...ktoré je znázomené na pripojených výkresoch, je výhodné pre rozvodne z dvomi alebo tromi hlavnými prípojnicami m, E, Ľ a jednou pomocnou prípojnicou w Lanovými vodičmi od elektrického vedenia alebo transformátora vstupujú do poľa rozvodne jednotlivéL 1, L 2, ILS, ktoré sú pripojené na vstup prístrojových transformátorov l napätia, potom na prístrojové transformátory z prúdu, ktorých výstup je lanovými vodičmi (5) pripojený na pantografrcké...

Zatĺkač kolov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2037

Dátum: 02.12.1998

Autori: Gonda Ľubomír, Šabík Daniel

MPK: E04H 17/26

Značky: kolov, zatĺkač

Text:

...nivelizáciu.Technické riešenie je bližšie vysvetlcne pomocou výkresu, na ktorom je na obrázku 1 znázornený zatlkač kolov v pracovnej polohe.Zatĺkač kolov je pomocou trojbodového závesu 15 uchytený k traktoru, cez ktorý je cez hydraulický rozvod á uvádzaný do činnosti hydromotor g. Na základnom ráme l sú uchytené hydraulické valce 1,2,3,4 a nosný rám lg zatĺkača g. Pomocou hydraulických valcov 1,2,3 a 4 je zatlkač g nastavený do...

Napínač drôtu a pletiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2036

Dátum: 02.12.1998

Autori: Gonda Ľubomír, Šabík Daniel

MPK: E04H 17/26

Značky: napínač, drôtu, pletiva

Text:

...hydraulického valca sa ovláda cez vonkajší okruh hydrauliky traktora pomocou rozvádzača. Odvíjanie vykonáva vonkajší okruh hydrauliky pomocou ovládača. Otáčky vretená anapínaciu silu možno meniť škrtiacím ventilom aotáčkamí hydromotora. Transportná plošina slúži na prepravu drôtu, pletiva aďalšieho materiálu a náradia.Technické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov. Na obr. 1 je znázornený napínač pri napínanr pletiva, na obr. 2...

Drvič nežiaducich nárastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2035

Dátum: 02.12.1998

Autori: Stanovský Miroslav, Slivka Martin

MPK: A01B 29/04, A01B 43/00

Značky: nárastov, drvič, nežiadúcich

Text:

...uložené sekacie nástroje na prednom rotore pre likvidáciu nárastu a na zadnom rotore pre prácu pod úrovňou terénu na narúšanie koreňových systémov. Zariadenie pracuje v dvoch odlišných typoch prostrediao predný valec likviduje rastlinný a krovinový nárast nad povrchom zeme o zadný valec pracuje tak, že narúša povrch pôdy a tým i koreňový systém rastlín a krovinTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1...

Debniaca doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2034

Dátum: 02.12.1998

Autor: Dingler Gerhard

MPK: E04G 9/10

Značky: doska, debniaca

Text:

...dosky. Je to preto, lebo pri drevotrieskových doskách pôsobia posuvné sily v jednotlivých rovinách vo vnútri debniacej dosky, k čomu pri debniacej doske podľa technického riešenia nedochádza. Výhody debniacej dosky podľa technického riešenia sa prejavia zvlášť vo vlhkom prostredí.Východiskový materiál pre debniacu dosku podľa technického riešenia je optimálny, pretože sa nemusia použiť žiadne zvláštne prostriedky na zvýšenie...

Olejová sviečka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2033

Dátum: 02.12.1998

Autor: Slávik Jozef

MPK: F21V 37/00

Značky: sviečka, olejová

Text:

...zredukovanie týchto nedostatkov slúži olejovásviečka,ktorá je predmetom užitkového vzoru.Predmetom tohto riešenia je olejová sviečka,ktorá pozostáva z nádoby,naplnenej vodcu s vrstvou oleja a plávajúcej podložky s upevneným knôtom.Výhodou olejovej sviečky podľa tohto technického riešenia je jej jednoduchá a nenáročná výroba, ako aj dostupnosť surovín,ča 1 ej možnosť regulovať dobu svietenia pomocou množstva použitého oleja a menšie nebez...

Spoj na oceľové konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2032

Dátum: 02.12.1998

Autori: Šůcha František, Barták Jiří, Maule Petr, Kasková Jana

MPK: F16S 3/00

Značky: ocelové, konštrukcie

Text:

...ešte aj následné celkové povlečenie spoja plastickou hmotou výrazne obmedzí nežiaduce pôsobenie elektrického článku na spoj a vznik hrdze v jeho častiach. Tým sa odstraňuje nebezpečenstvo havárie stožiara zlomením nosnikov v mieste ich spojenia a tak sa eliminuje miesto, znižujúce jeho životnosť. Tento spoj je možné uplatniť tak pri nových konštrukciách, ako ajnim nahradit spoje už existujúce.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické...

Rotačné vytriasadlo mláťačiek, najmä zberových

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2031

Dátum: 02.12.1998

Autori: Kumhála František, Heřmánek Petr, Roh Jiří

MPK: A01F 12/30

Značky: zberových, mláťačiek, rotačné, najmä, vytriasadlo

Text:

...rošt pozostáva zo sústavy pozdĺžnych, vedľa seba usporiadaných oblúkovito tvarovaných prútov a pod separačným roštom je usporiadaná aspoň jedna lišta s priechodnými prstami, usporiadanými a prechádzajúcimi oblúkovito tvarovanými prútmi a priechodné prsty sú sklonené vo smere obvodovej rýchlosti a zvierajú s jeho normálouPrehľad obrázkov na ýýkreseTechnické riešenie je následne bližšie popísané na pripojených rý/kresoch a grafoch, na ktorých...

Zariadenie na triedenie semena rumančeka kamilkového

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2030

Dátum: 02.12.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: B02C 4/06, A01F 12/44

Značky: triedenie, rumančeka, zariadenie, kamilkového, semena

Text:

...je nevyhnutné, abytáto hmota rovno padala na vibračnú triedićku, lebo ak je rovnomerné dávkovanie, tak aj triedenie tejto hmoty je vysoko kvalitné a nedochádza k zbytočným stratám vplyvom zlého roztriedenia.Je prirodzené, že kvalita roztriedených zložiek súvisí od veľkosti dier na site a frekvencie vibrácie, preto je nevyhnutné, aby tieto dve podmienky sa dali menit.Prehľad obrázkov na ŇkreseTechnické riešenie bude bližšie...