Zverejnene patenty 04.11.1998

Automobilové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 279477

Dátum: 04.11.1998

Autori: Béroud Claude, Chevroulet Tristan

MPK: B60R 21/16

Značky: vozidlo, automobilové

Zhrnutie / Anotácia:

Automobilové vozidlo má prístrojovú dosku, ktorá obsahuje úložnú komoru (32) uzavretú najmenej jedným otvárateľným krytom (34), pričom v tejto úložnej komore je umiestnený ochranný vak (36) z ohybného materiálu, ktorý je aspoň čiastočne plynotesný. Vak je napojený na zdroj (38) plynu opatrený prostriedkom (44) na automatické spustenie v odozve na abnormálne správanie vozidla. V zloženom nečinnom stave je vak (36) celkom umiestený vnútri úložnej...

Deriváty 2-piperidino a 2-pyrolidino-1-alkanolov a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279476

Dátum: 04.11.1998

Autor: Chenard Bertrand Leo

MPK: A61K 31/38, A61K 31/40, A61K 31/445...

Značky: 2-pyrolidino-1-alkanolov, spôsob, 2-piperidino, výroby, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (II) a ich soli, kde substituenty majú významy uvedené v opise, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, ktoré predstavujú účinnú zložku farmaceutických prostriedkov vhodných na liečenie mŕtvice alebo degeneratívnych ochorení centrálneho nervového systému.

Separátor šupiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279475

Dátum: 04.11.1998

Autori: Koch Wolfgang, Rasehorn Hans-juergen, Eckart Ronald, Specht Peter, Bader Edwin, Bartels Burkhard, Hellwig Bernhard, Sachse Joachim, Volker Aedtner

MPK: B07B 1/28, B02B 1/02, B02B 3/00...

Značky: separátor, šupiek

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor pozostáva z dvoch nezávisle oscilujúcich, šikmo nad sebou umiestnených sitových skríň (1.1, 1.2), opatrených vymeniteľnými sitovými závesmi (2), ktoré sú opatrené na zadnom konci umiestneným odvodom nadsitného a úplne zapuzdreného zdvojeného elektrického triediča, ktorého odlučovacie oblasti, pozostávajúce z valca (5), držiaka (6) elektród s elektródou a deliča (8), sú umiestnené symetricky. Pritom oblasť podsitného pod spodnou...

Substituované N-(aryloxyalkyl)heteroarylpiperidíny a -piperazíny, spôsob výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279474

Dátum: 04.11.1998

Autori: Helsley Grover Cleveland, Strupczewski Joseph, Bordeau Kenneth, Chiang Yulin

MPK: A61K 31/495, A61K 31/445, C07D 231/56...

Značky: spôsob, piperazíny, farmaceutické, použitie, n-(aryloxyalkyl)heteroarylpiperidíny, obsahom, prostriedky, substituované, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú N-(aryloxyalkyl)heteroarylpiperidíny a piperazíny všeobecného vzorca (I), kde substituenty majú významy uvedené v opise, spôsob ich prípravy, ich použitie na výrobu liekov a farmaceutické prostriedky s ich obsahom. Zlúčeniny podľa vynálezu majú antipsychotické účinky a analgetické účinky.

Spôsob odstránenia povrchového defektu šednutia celogumenej lepenej obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279473

Dátum: 04.11.1998

Autori: Vybíral Milan, Kresáčová Jana, Vlček Vladimír, Mikel Miroslav, Jedlička Jaromír

MPK: C09K 15/18, C08K 5/357, C08K 5/18...

Značky: obuvi, odstránenia, lepenej, povrchového, defektu, spôsob, celogumenej, šednutia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstránenia povrchového defektu šednutia celogumenej lepenej obuvi, vulkanizovanej pri tlaku v horúcom vzduchu, pozostáva z vmiešavania antioxidačného činidla v kombinácii s látkou voskového charakteru do kaučukovej zmesi. Na 100 hmotnostných dielov čistého kaučuku sa do zmesi pridáva 0,5 až 2 hmotnostné diely polymerovaného 2,2,4-trimetyl-1,2-dihydrochinolínu a 1 až 5 hmotnostných dielov látky parafínového charakteru s teplotou mäknutia...

Fenoxy- a fenoxyalkylpiperidíny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie ako protivírusové účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279472

Dátum: 04.11.1998

Autor: Guy Dominic Diana

MPK: C07D 401/14, C07D 413/14, A61K 31/435...

Značky: látky, fenoxyalkylpiperidíny, obsahom, použitie, protivírusové, prostriedok, účinné, farmaceutický, fenoxy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je zvolené zo skupín vzorca (A) až (D), R2 a R3 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka, C1-C4- alkylovú skupinu alebo atóm halogénu, R4 znamená skupinu vzorca (E) až (H), R5 znamená atóm vodíka, C1-C4- alkylovú skupinu alebo atóm halogénu, R6 znamená atóm vodíka, C1-C4- alkylovú skupinu alebo atóm halogénu, R7 znamená atóm vodíka alebo C1-C4- alkylovú skupinu, R8 znamená atóm vodíka,...

Kompozícia zlúčenín, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279471

Dátum: 04.11.1998

Autori: Guare James, Dorsey Bruce, Vacca Joseph, Holloway Katharine, Hungate Randall

MPK: A61K 31/505, A61K 31/165, A61K 31/52...

Značky: použitie, kompozícia, obsahom, farmaceutické, prostriedky, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia zlúčeniny J alebo farmaceuticky prijateľnej soli tejto látky, s azidotymidínom alebo ddI, alebo ddC na prevenciu infekcie HIV, na liečbu infekcie HIV alebo na inhibíciu HIV-proteázy. Opísaný je aj farmaceutický prostriedok na liečenie a prevenciu infekcie HIV, syndrómu AIDS a príbuzných ochorení, ktorý ako svoju účinnú zložku obsahuje uvedenú kompozíciu zlúčenín.

Zariadenie na napájanie výmenníka tepla, najmä parogenerátora, sekundárnou vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279470

Dátum: 04.11.1998

Autori: Cikryt František, Bednárek Ladislav, Franz Milan, Kusák Ivo

MPK: F28D 7/00, G21D 1/02

Značky: sekundárnou, vodou, parogenerátora, tepla, zariadenie, napájanie, najmä, výmenníka

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na napájanie výmenníka tepla, najmä parogenerátora, sekundárnou vodou, kde na prívod (1) napájacej vody nadväzuje rozdeľovací kus (4), na ktorý je napojené rozdeľovacie potrubie (5), ktorého vetvy prebiehajú nad rúrkovým zväzkom (8) teplovýmenných rúrok parogenerátora, a kde z rozdeľovacieho potrubia (5) je vyvedená sústava výtokových rúrok (9) vyúsťujúcich nad rúrkovým zväzkom (8) teplovýmenných rúrok a/alebo v medzipriestore...

(Endo)-N-[[(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktán-3-yl)amino]karbonyl]-2- (cyklopropylmetoxy)benzamid, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279469

Dátum: 04.11.1998

Autori: Bradley Gerald, Ward Terence James, White Janet Christine

MPK: A61K 31/46, C07D 451/04

Značky: prostriedky, endo)-n-[[(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktán-3-yl)amino]karbonyl]-2, obsahom, farmaceutické, cyklopropylmetoxy)benzamid, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je (endo)-N-[[(8-metyl-8-azabicyklo-[3.2.1]oktán-3-yl)-amino]karbonyl]-2- (cyklopropylmetoxy)benzamid a jeho adičné soli s kyselinami, prijateľné z farmaceutického hľadiska, ako aj jeho spôsob výroby, kde sa a) na 2-cyklopropylmetoxybenzoylizokyanát pôsobí s (endo)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]-oktán-3-amínom alebo sa b) na 2-cyklopropylmetoxybenzoylmočovinu pôsobí s (endo)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]-oktán-3-amínom, alebo sa h) premení...

Spôsob výroby indolových derivátov s obsahom 1,2,4-triazol-1-ylového substituentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279468

Dátum: 04.11.1998

Autor: Houghton Peter Grenville

MPK: C07D 249/08, C07D 403/06

Značky: spôsob, obsahom, derivátov, 1,2,4-triazol-1-ylového, výroby, indolových, substituentu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tryptamínových derivátov a príbuzných zlúčenín, obsahujúcich v molekule 1,2,4-triazol-1-ylové zoskupenie, zahŕňa reakciu 4-amino-1,2,4-triazolu s nitrobenzénovým derivátom, ktorý obsahuje ľahko odstupujúcu skupinu deamináciu takto získanej aminotriazoliovej soli pomocou kyseliny dusitej a následnú neutralizáciu redukciu takto získaného triazolyl-nitrobenzénového derivátu transhydrogenáciou reakciu takto získaného...

Materiály na báze kaučuku a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279467

Dátum: 04.11.1998

Autori: Talma Auke Gerardus, De Block Rudolf Frank, Hogt Andreas Herman, Datta Rabindra Nath

MPK: C08J 3/24, C08L 21/00, C08K 5/3415...

Značky: báze, kaučuku, spôsob, materiály, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Materiály sú tvorené vulkanizačným reakčným produktom kaučuku, síry alebo donora síry a špecifického antireverzného pomocného činidla. Toto pomocné činidlo reaguje pri vulkanizačnej reakcii pomocou síry iba čiastočne až do optimálnej vulkanizácie a po optimálnej vulkanizácii tvorí priečne medziuhlíkové väzby. Spôsob vulkanizácie sa uskutočňuje v prítomnosti antireverzného pomocného činidla. Získané materiály sú vhodné najmä na výrobu pneumatík.

Spôsob výroby celistvého vozidlového kolesa z ľahkého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279465

Dátum: 04.11.1998

Autor: Berg Otto

MPK: B21K 1/28, B60B 3/02

Značky: vozidlového, výroby, kolesa, spôsob, ľahkého, celistvého

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kolesa z ľahkého kovu, ktorý pozostáva z náboja a ráfikových častí, pričom sa vytvorí v podstate kotúčový polotovar z liateho predvalku alebo z podobného zaobleného pevného kovového telesa, polotovar sa zahreje na vysokú valcovaciu teplotu a potom sa orbitálne valcuje na rotačne súmerný predtvarovaný materiál, vonkajšia časť obruby materiálu sa rozpoltí a potom sa vytvorí vonkajší povrch ráfika (vykovaním) vonkajšej...

Strihací mechanizmus letmých kľukových nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 279464

Dátum: 04.11.1998

Autor: Dofek František

MPK: B23D 25/08, B23D 25/06

Značky: střihací, mechanizmus, nožníc, letmých, kľukových

Zhrnutie / Anotácia:

Strihací mechanizmus letmých kľukových nožníc, ktorého nožové suporty (15, 16) otočne uložené na čapoch kľúk (3, 4, 5, 6) sú spolu zviazané vodiacimi stĺpmi (17, 18) štvorhranného prierezu. V hornom nožovom suporte (15) sú tieto stĺpy bezvôľovo vedené dvojicami kladiek (21, 22, 23, 24). Rovina preložená osami spodných kladiek (21, 22) prechádza osami čapov horných kľúk (3, 5). Jedna z každej dvojice vodiacich kladiek je pritláčaná k stĺpu (17,...

Predná čeľusť na bezpečnostné lyžiarske viazanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279463

Dátum: 04.11.1998

Autori: Klubitschko Gerd, Stepanek Premek, Ruffinengo Piero

MPK: A63C 9/08, A63C 9/085

Značky: viazanie, predná, lyžiarske, bezpečnostné, čeľusť

Zhrnutie / Anotácia:

Predná čeľusť na bezpečnostné lyžiarske viazanie je opatrená oporným dielom, výkyvným do strany pri nadmerných bočných silách proti sile pružiny blokovacieho ústrojenstva a nesúcim dve postranné čeľuste (10, 11), podopierajúce podrážku lyžiarskej topánky zo strán a spredu, a tvoriacim ťahadlo kĺbového štvoruholníka, ktorého páky (6, 7) sú uložené na zvislých osiach (4, 5) upravených na základnom diele (1). Postranné čeľuste (10, 11) sú...

Spôsob výroby soli 9-amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklínu s minerálnou kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279462

Dátum: 04.11.1998

Autor: Sum Phaik-eng

MPK: C07C 237/26

Značky: spôsob, minerálnou, výroby, 9-amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklínu, kyselinou

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby soli 9-amino-6-demetyl-6-deoxytetracyklínu [(4S-(4alfa,12aalfa)]-9-amino-4-(dimetylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a- oktahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-2-naftacenkarboxamidu s minerálnou kyselinou, ktorého podstata spočíva v tom, že sa a) 6-demetyl-6-deoxytetracyklín nechá reagovať v chladnej koncentrovanej minerálnej kyseline s halogenačným činidlom pri teplote od 0 ° do 20 °C, pričom sa získa soľ...

Farmaceutický prípravok vo forme mikroguličiek a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279461

Dátum: 04.11.1998

Autor: Steber William

MPK: A61K 38/00, A61K 47/44

Značky: formě, spôsob, prípravok, výroby, mikroguličiek, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok vo forme mikroguľôčok na parenterálne podávanie obsahujúci biologicky aktívnu látku zvolenú zo súboru zahrnujúceho proteíny, peptidy a polypeptidy a tuhý tuk alebo vosk, alebo ich zmes a ďalej tiež olej, tvorený monoestermi, diestermi a/alebo triestermi mastných kyselín s 2 až 18 atómami uhlíka a glycerolu, alebo polotuhý tuk, tvorený estermi mastných kyselín a glycerolu s teplotou topenia v rozmedzí od 15 do 30 °C,...

Zariadenie na čerpanie kvapalných médií, najmä pod tlakom, prípadne na čerpanie a/alebo stláčanie plynných alebo kvapalných médií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279460

Dátum: 04.11.1998

Autor: Frank Raimund

MPK: F01C 1/344

Značky: tlakom, najmä, zariadenie, případně, kvapalných, čerpanie, médií, plynných, stláčanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má stator (5, 105) so vstupom a výstupom, v ktorom je excentricky proti statoru (5, 105) usporiadaný aspoň jeden otočne uložený rotor (4, 104), v ktorom je usporiadaná aspoň jedna posuvná lopatka (2, 102), posuvná v radiálnom smere, ktorá sa pohybuje utesnene po vnútornej stene statora (5, 105) a je vedená pozdĺž vodiacich dráh (1a, 1b, 101a, 101b), usporiadaných na vnútornej strane nadstavca (8), na ktorých sa odvaľujú valčeky (2a,...

Spôsob výroby zipsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279459

Dátum: 04.11.1998

Autor: Frohlich Alfons

MPK: A44B 19/42, A44B 19/54

Značky: výroby, zipsu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby zipsu tkaním na tkacom ihlovom automate je monofilová niť z plastickej hmoty tkacou ihlou, ktorá sa trvalo pohybuje z vonkajšej polohy do vnútornej polohy a späť, splietaná okolo tŕňa, vytvárajúceho uzavierací člen, pričom je priebežne tvarovaný z monofilovej nite z plastickej hmoty rad uzavieracích členov, ktoré sú tvorené spojovacou hlavou a pripojenými, spojovacie očká vytvárajúcimi ramenami uzavieracích členov, a sú...

Emulzia polyméru na báze vodou rozpustného polyméru a spôsoby jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279458

Dátum: 04.11.1998

Autori: Dauplaise David, Kozakiewicz Joseph

MPK: C08F 20/56, C08F 20/58, C08F 20/06...

Značky: přípravy, polymerů, emulzia, vodou, rozpustného, báze, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzia polyméru na báze vodou rozpustného polyméru obsahujúceho sieťujúce funkčné skupiny, kde polymér obsahuje opakujúce sa jednotky odvodené od monoméru zvoleného zo súboru zahŕňajúceho akrylamid, N,N-dialkylakrylamid, kvaterné soli N,N-dialkylaminoalkyl(alk)akrylátu, kvaterné soli N,N-dialkylaminoalkylakrylamidu, diallyldialkylamóniumhalogenid, N-vinyl-2-pyrrolidón, kyselinu akrylovú a kyselinu 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónovú. Spôsoby...

Zariadenie na manipuláciu s chemikáliou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279457

Dátum: 04.11.1998

Autori: Holverson Patrick David, Lundie William Robert, Tenne Frank Douglas, Hoffman Jeffrey Alan, Mccunn Myron Lee, Landphair Donald Keith, Woodruff Keith, Brown Douglas Paul, Neyrinck Richard Martin, Depauw Richard Arthur

MPK: A01C 15/00, B65B 29/10

Značky: chemikáliou, manipuláciu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na manipuláciu s chemikáliou pozostávajúce z rozdeľovacieho ventilu upínaného k obalu s chemikáliou a zo zavážacieho ventilu upínaného k aplikačnému zariadeniu, ktorého rozdeľovací ventil (30) pozostáva z lucerny (60) s priechodom (62) vnútri obalu (28), z prvého sedla (68) ventilu a z klzného člena (64), pričom hrana (67) tubusu (65) klzného člena (64) ventilu dosadá do prvého sedla (68) ventilu a medzi klzný člen (64) a lucernu...

Tlakovaná aerosolová kompozícia a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279456

Dátum: 04.11.1998

Autori: Gibson Mark, Mistry Suresh Nagarbhai

MPK: A61K 9/20, A61K 9/12

Značky: přípravy, kompozícia, spôsob, tlakovaná, aerosolová

Zhrnutie / Anotácia:

Tlakovaná aerosólová kompozícia obsahuje skvapalnený hydrogenfluóralkán, v ňom dispergované liečivo a polymér rozpustný v skvapalnenom hydrogenfluóralkáne. Obsiahnutý polymér zahrnuje periodické štruktúrne jednotky, ktoré sú zvolené z množiny zahrnujúcej štruktúrne jednotky odvodené od amidu a štruktúrne jednotky odvodené od esteru karboxylovej kyseliny. Tlakovaná aerosólová kompozícia sa pripravuje dispergovaním práškového liečiva a polyméru v...

Spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279455

Dátum: 04.11.1998

Autori: Barton Jerry Michael, Doehner Robert Francis

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36, C07D 207/36...

Značky: spôsob, výroby, 1-(alkoxymetyl)pyrolových, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby 1-(alkoxymetyl)pyrolových zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde všeobecné substituenty X, Y, Z, W a R11 majú význam uvedený v hlavnom nároku, pri ktorom sa 1-H-pyrolová zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné substituenty majú uvedený význam, nechá reagovať s di(alkoxy)metánom, dimetylform-amidom a oxychloridom fosforečným v prítomnosti aprotického rozpúšťadla. Na vzniknutú reakčnú zmes sa potom...

Estery tienylkarboxylových kyselín a aminoalkoholov, spôsob ich výroby, medziprodukty, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279453

Dátum: 04.11.1998

Autori: Bauer Rudolf, Reichl Richard, Banholzer Rolf

MPK: A61K 31/46, A61K 31/445, C07D 451/10...

Značky: výroby, obsahom, farmaceutické, estery, medziprodukty, kyselin, použitie, aminoalkoholov, tienylkarboxylových, spôsob, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Estery tienylkarboxylových kyselín a aminoalkoholov všeobecného vzorca (I), kde A znamená skupinu všeobecného vzorca (II), Q znamená jednu z dvojväzbových skupín -CH2-CH2, -CH2-CH2-CH2-, -CH=CH-, R znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, prípadne substituovaný atómom halogénu alebo hydroxyskupinou, R' znamená alkyl a R a R' môžu spolu tvoriť alkylénový zvyšok, R1 znamená tienyl, fenyl, furyl, cyklopentyl alebo cyklohexyl, pričom všetky zvyšky...

Spôsob ukladania tiahlych náloží a mobilný hasiaci stroj na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279452

Dátum: 04.11.1998

Autori: Kabina Pavol, Málek Oldřich

MPK: A62C 27/00

Značky: vykonávanie, spôsob, hasiaci, stroj, náloží, mobilný, tiahlych, ukladania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ukladania tiahlych náloží, pri ktorom sa trhavina ukladá paralelne s terénom do hĺbky 0,5 až 0,8 m. Jej účinné tesnenie v zemi sa dosiahne súčasným ukladaním dvojitej tesniacej fólie z plastu nad trhavinou a jej naplnením nízkotlakovou vodou. mobilný hasiaci stroj pozostáva z pancierového pásového podvozku (1), na ktorom je pripevnená pancierovaná otočná nadstavba (2). Pásový podvozok (1) má v prednej časti priestor pre posádku a na...

Použitie prostacyklínov na výrobu liečiva s antimetastatickým účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279440

Dátum: 04.11.1998

Autori: Schillinger Ekkehard, Schneider Martin

MPK: A61K 31/557

Značky: výrobu, liečivá, prostacyklínov, antimetastatickým, použitie, účinkom

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie prostacyklínov, výhodne eptaloprostu a cicaprostu, ich adičných solí s fyziologicky prijateľnými bázami alebo ich klatrátov s cyklodextrínmi a kombinácií antagonistov tromboxanu-A2 s derivátmi prostacyklínu na výrobu liečiva s antimetastatickým účinkom.

Derivát nitrobenzénu, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279439

Dátum: 04.11.1998

Autor: Cortes David Andres

MPK: C07C 205/45, C07D 307/20

Značky: použitie, výroby, derivát, nitrobenzenu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát nitrobenzénu zvolený zo súboru zahŕňajúceho 4-hydroxy-2'-nitrobutyrofenón, tetrahydro-2-(o-nitrofenyl)2-furanol a/alebo ich tautomérne zmesi. Spôsob výroby tohto derivátu, pri ktorom sa dihydro-3-(o-nitrobenzoyl)-2(3H)furanón nechá reagovať s vodnou kyselinou zvolenou zo súboru zahŕňajúceho kyselinu sírovú, kyselinu fosforečnú a kyselinu octovú, prípadne v prítomnosti organického rozpúšťadla. Iný spôsob výroby tohto derivátu, pri ktorom...

Spôsob diastereoselektívnej syntézy opticky aktívnych cis-nukleozidov a ich analógov a derivátov a medziprodukty používané pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 279438

Dátum: 04.11.1998

Autori: Mansour Tarek, Tse Allan

MPK: C07B 57/00, C07D 307/16, C07D 307/32...

Značky: opticky, spôsob, cis-nukleozidov, spôsobe, syntézy, diastereoselektívnej, aktívnych, medziprodukty, tomto, analógov, derivátov, používané

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob diastereoselektívnej syntézy opticky aktívnych cis-nukleozidov, ich analógov a derivátov všeobecného vzorca I, v ktorom R1 je vodík alebo acyl, R2 je zvyšok požadovanej purínovej alebo pyrimidínovej bázy, W je kyslík, síra, S=O alebo SO2, skupina všeobecného vzorca NZ alebo skupina CH2, X je kyslík, síra, S=O, SO2, skupina všeobecného vzorca NZ, skupina CH2, CHF, CH, CHN3 alebo CHOH a Z je vodík, hydroxyl, alkyl alebo acyl,...

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu v procese delenia vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279437

Dátum: 04.11.1998

Autori: Sýkora Jiří, Chrz Václav

MPK: F25J 3/02, C01B 23/00

Značky: vzduchu, koncentrátů, spôsob, získavania, neónhéliového, delenia, procese

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania neónhéliového koncentrátu obohacovaním odplynov z kondenzátora v procese delenia vzduchu rektifikáciou pri nízkych teplotách spočíva v tom, že odťahový odplyn je obohacovaný rektifikáciou. Spätný tok rektifikácie je zaistený kondenzáciou vriacim kvapalným dusíkom. Kvapalina vracajúca sa z procesu rektifikácie je zmiešaná s plynným dusíkom, vstupujúcim do kondenzátora.

Hnacie zariadenie, najmä na stierače motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 279436

Dátum: 04.11.1998

Autori: Csermak Martin, Walther Bernd

MPK: F16J 15/32, B60S 1/16

Značky: zariadenie, vozidiel, najmä, motorových, hnacie, stierače

Zhrnutie / Anotácia:

Hnacie zariadenie s hriadeľom (14) vyčnievajúcim z predného čela (15) ložiskovej skrine (13) a s valcovým klzným ložiskom (16), ktoré je vložené do ložiskovej skrine (13) v malej vzdialenosti od predného čela (15) ložiskovej skrine (13), má prstencovú drážku (17) obmedzenú klzným ložiskom (16), ložiskovou skriňou (13) a hriadeľom (14). Prstencovú drážku (17) pred klzným ložiskom (16) uzatvára puzdro (25) upevnené v ložiskovej skrini (13) a...

Spôsob prípravy opticky čistého (6R alebo 6S)-diastereoizoméru derivátu kyseliny 5,6 (R alebo S),7,8-tetrahydrolistovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279435

Dátum: 04.11.1998

Autori: Rosenfeld Stuart Alan, Schlingmann Gerhard

MPK: C12N 9/00, C07D 475/04, C12P 17/18...

Značky: spôsob, derivátů, přípravy, 6s)-diastereoizoméru, s),7,8-tetrahydrolistovej, čistého, opticky, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy opticky čistého (6R alebo 6S)-diastereoizoméru derivátu kyseliny 5,6 (R alebo S),7,8-tetrahydrolistovej alebo jej soli, alebo jej esteru spočíva v tom, že zahŕňa enzymatickú formyláciu tetrahydrofosfát-formylázou 6S-formy 6R- a 6S- diastereoizomérov kyseliny tetrahydrolistovej alebo substituovanej kyseliny tetrahydrolistovej, alebo jej soli, alebo jej esteru pri vzniku zmesi obsahujúcej kyselinu...

Zariadenie na vyprázdňovanie nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 279434

Dátum: 04.11.1998

Autori: Reck Herbert, Saftig Rolf

MPK: B65F 3/04

Značky: zariadenie, vyprázdňovanie, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na vyprázdňovanie nádob, najmä nádob na odpadky, do zberných nádob je vybavené najmenej jedným zdvíhacím a vyklápacím mechanizmom (1), ktoré má zachytávací mechanizmus pre uchopenie nádoby na odpadky, a poháňacím mechanizmom (6) tlakového prostredia s elektricky riadiacim mechanizmom (4), ktoré automaticky riadi najmenej časť celého zdvíhacieho a vyklápacieho mechanizmu (1). Na zachytávacom mechanizme je upravený najmenej jeden...

Substituované bifenylpyridóny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279433

Dátum: 04.11.1998

Autori: Zaiss Siegfried, Wohlfeil Stefan, Stasch Johannes-peter, Hübsch Walter, Beuck Martin, Knorr Andreas, Dressel Jürgen, Müller Ulrich, Kazda Stanislav, Hanko Rudolf, Fey Peter, Krämer Thomas, Müller-gliemann Matthias

MPK: C07D 213/79, A61K 31/44, A61K 31/455...

Značky: substituované, farmaceutický, prostriedok, bifenylpyridóny, použitie, spôsob, výroby, tieto, obsahujúci, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované bifenylpyridóny všeobecného vzorca (I), v ktorom významy jednotlivých substituentov sú uvedené v opisnej časti. Uvedené zlúčeniny sa vyrobia tak, že sa pyridóny alkylujú na dusíkovom atóme. Substituované bifenylpyridóny sú vhodné ako účinné látky v liečivách, najmä v liečivách znižujúcich krvný tlak a antiaterosklerotických liečivách.

Spôsob výroby hydroxidu hlinitého Al(OH)3 so zaobleným povrchom zŕn

Načítavanie...

Číslo patentu: 279432

Dátum: 04.11.1998

Autori: Van Peij Detlef, Brown Neil

MPK: C01F 7/02

Značky: zaobleným, hydroxidů, výroby, povrchom, al(oh)3, hlinitého, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob, pri ktorom sa lúh získaný pri Bayerovom postupe určitého zloženia naočkuje a mieša s hydroxidom hlinitým s určitým granulometrickým zložením. Hydroxid hlinitý vyrobený podľa nového spôsobu je zvlášť vhodný ako ohňovzdorné plnivo do plastických hmôt.

Zariadenie na výdaj palivovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279431

Dátum: 04.11.1998

Autor: Miller Gert

MPK: B67D 5/04, B67D 5/32

Značky: výdaj, zmesí, palivovej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výdaj palivovej zmesi z karburátorového paliva a oleja vo vopred určenom zmiešavacom pomere, ktoré sú pripravené v oddelených nádržiach (1, 2) a súčasne sú privádzané prostredníctvom čerpadiel (9, 18) cez jeden z piestových meračov (11, 21) do spoločného výdajného vedenia (14), má pred piestovým meračom (21) oleja umiestnenú plynovú vypúšťaciu dýzu (32). Oba piestové merače (11, 21) sú spojené cez nastaviteľný regulačný prevod...

Gumárenská zmes so zvýšeným súčiniteľom tepelnej a teplotnej vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 279430

Dátum: 04.11.1998

Autori: Košík Martin, Kvasnica Jozef, Barta Štefan, Bielek Jozef, Zamboj Ivan, Suran Pavol, Karas Rudolf

MPK: C08L 11/00, C08K 3/22, C08L 9/00...

Značky: vodivosti, tepelnej, zvýšeným, teplotnej, gumárenská, súčiniteľom

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes je zložená zo základnej gumárenskej zmesi a hydroxidu hlinitého ako plniva, ktorého veľkosť častíc je pod 20 mikrometrov a jeho zastúpenie v gumárenskej zmesi sa pohybuje od 0,30 do 0,94 hmotnostného zlomku. Základná gumárenská zmes pozostáva z týchto zložiek s nasledovným rozsahom hmotnostného zlomku: polychloroprénový kaučuk 0,04 až 0,70, polybutadiénový kaučuk 0,04 až 0,30, oxid horečnatý 0,01 až 0,05, kyselina steárová 0,002 až 0,015,...

Zariadenie na čistenie plynov, hlavne spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279423

Dátum: 04.11.1998

Autor: Berthold Hermann

MPK: B01D 47/04

Značky: zariadenie, čistenie, spalin, plynov, hlavne

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má pod valcami (5.1), na ktoré je zavádzaný reakčný prostriedok, umiestnený horný zberný plech (22) a zariadenie (5.2) na rozklad peny je umiestnené pod zberným plechom (22) a tvorí teleso (33), ktoré sa zužuje smerom nahor a dolu, na ktoré je smerom hore pripojený horným zberným plechom (22) prechádzajúci výstupný kanál (34) na vyčistené plyny, a obsahuje odsávanie, ktorého prostredníctvom sa odsáva pena a rozkladá sa, ďalej spodný...

Izolačná vrstva najmä pre skládky odpadu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279422

Dátum: 04.11.1998

Autor: Myslík Anton

MPK: B65G 3/02

Značky: výroby, odpadů, skládky, vrstva, najmä, izolačná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový polyetylénový, polypropylénový alebo iný plastový zmesový materiál sa vo voľne uloženom stave v množstve 100 až 150 kg na 1 m2 vnútornej plochy skládky rovnomerne rozloží, postrieka 0,5 až 3 % hmotn. suspenziou látky s tixotropnými vlastnosťami v množstve 3 až 5 m3 na 10 000 m2 plochy a takto upravený materiál (5) sa zasype zeminou (4) do výšky 0,5 až 1 m. Vytvorená dvojvrstva sa zhutní, dôsledkom čoho sa na dne skládky vytvorí...

Komínový dielec a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279417

Dátum: 04.11.1998

Autor: Zauner Raimund

MPK: E04F 17/02

Značky: výroby, spôsob, dielec, komínový

Zhrnutie / Anotácia:

Komínový dielec (1) na jednoplášťové alebo viacplášťové komíny pozostáva z pálenej hliny a je vyrobený technikou pozdĺžneho dierovania. Je tvorený plášťovou oblasťou (16), izolačnou oblasťou (17) nadväzujúcou na plášťovú oblasť (16) a kanálom (2) na spaliny. Plášťová oblasť (16) a izolačná oblasť (17) sú vytvorené ako jeden diel a sú opatrené viacradovou sústavou, najmä koncentricky usporiadaných vetracích dier (3, 3'). Na priereze komínového...

Triazínové deriváty a herbicídny prostriedok obsahujúci tieto triazínové deriváty ako účinnú zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279416

Dátum: 04.11.1998

Autori: Nishii Masahiro, Uemura Masatoshi, Takematsu Tetsuo, Kobayashi Izumi

MPK: C07D 407/12, C07D 251/18, A01N 43/68...

Značky: prostriedok, tieto, triazínové, účinnú, deriváty, zložku, obsahujúci, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Triazínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom význam substituentov je uvedený v opisnej časti, a herbicídny prostriedok obsahujúci tieto deriváty ako účinnú zložku.

Stabilizovaný organický polymér a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279412

Dátum: 04.11.1998

Autori: Birbaum Jean-luc, Winter Roland, Valet Andreas, Slongo Mario, Rody Jean

MPK: C08K 5/3492, C07D 251/34, C08K 5/34...

Značky: použitie, stabilizovaný, polymér, organicky

Zhrnutie / Anotácia:

Organický polymér stabilizovaný proti poškodeniu spôsobenému svetlom, teplom alebo kyslíkom, ktorý na 100 dielov hmotn. organického polyméru obsahuje 0,01 až 5 dielov hmotn. aspoň jedného stericky bráneného amínu polyalkylpiperidínového typu a 0,02 až 5 dielov hmotn. aspoň jedného o-hydroxyfenyl-sym.-triazínu. Sú tiež opísané možnosti použitia organického polyméru, predovšetkým ako spojiva na povliekanie, rovnako ako na povliekanie...