Zverejnene patenty 09.09.1998

Šachtový prvok z formovacej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279321

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kraiss Richard, Philipp Peter

MPK: E02D 29/12

Značky: formovacej, šachtový, prvok, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie predstavuje prefabrikát (10), ktorým je najmä z betónu vyrobený šachtový prvok (11), ktorý má vnútri aspoň jedno stúpadlo (18 až 21) na zasunutie chodidla. Toto najmenej jedno stúpadlo (18 až 21) je súčasťou šachtového prvku (11) z toho istého materiálu a je zaformované hneď pri výrobe. Stúpadlo (18 až 21) je vytvorené v oblasti zosilnenia (22) vnútornej steny šachtového prvku (11) a je vytvorené ako vnútorné zahĺbenie (24 až 27).

Automatická prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279320

Dátum: 09.09.1998

Autor: Michalko Ján

MPK: F16H 15/48

Značky: převodovka, automatická

Zhrnutie / Anotácia:

Automatická prevodovka pozostáva z dvoch planétových sústav rotujúcich okolo osi zotrvačníka. Prvá sústava poháňaná zotrvačníkom (2) je reprezentovaná kladkami (3), druhá je reprezentovaná guľôčkami (7). Keď je prevodovka v činnosti, sú tieto dve sústavy prostredníctvom závitu (10), matice (20) a pružiny (21) navzájom k sebe pritláčané silou, ktorá závisí od veľkosti prenášaného krútiaceho momentu.

5-(Subst.amino)-8-(fenyl alebo subst.fenyl)-3H, 6H-1,4,5a,8a-tetraazaacenaftylen-3-óny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279319

Dátum: 09.09.1998

Autori: Levin Jeremy Ian, Epstein Joseph William, Tseng Shin Shyong

MPK: A61K 31/505, C07D 487/04, C07D 487/16...

Značky: subst.fenyl)-3h, spôsob, 5-(subst.amino)-8-(fenyl, výroby, 6h-1,4,5a,8a-tetraazaacenaftylen-3-óny

Zhrnutie / Anotácia:

5-(Subst.amino)-8-(fenyl alebo subst.fenyl)-3H,6H-1,4,5a,8a-tetraazaacenaftylen-3-óny so všeobecným vzorcom (1), v ktorom R1 a R2 nezávisle predstavuje atóm vodíka, alkyl s 1 až 4 atómami C, benzoyl, mono- alebo disubstituovaný benzoyl (v ktorom sú substituenty zvolené zo súboru zahŕňajúceho alkyl s 1 až 6 C, alkoxy s 1 až 6 C, acyloxy s 2 až 7 C, halogén, nitro a trifluórmetyl), skupinu -C(O)CF3, -C(O)CH2Cl, -C(O)OCH2CH3, -C(O)OCH2CCl3,...

Spôsob výroby mlynárskych produktov z obilnín a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279316

Dátum: 09.09.1998

Autor: Baltensperger Werner

MPK: B02C 4/06, B02C 9/04

Značky: spôsob, mlynárskych, zariadenie, obilnin, spôsobu, tohto, vykonávanie, výroby, produktov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hlavne múky, krupice a krupičky sa vykonáva ich opakovaným mletím vo valcových mlecích stoliciach a riedením jednotlivých medziproduktov. Melivo sa aspoň dvakrát vedie cez mlecie stupne a až potom sa triedi. Melivo sa spracováva kombináciou dvojitého mletia a jednoduchého mletia. Po každom spracovaní meliva dvojitým mletím a jednoduchým mletím sa vykonáva medzipreosievanie. Zariadenie pozostáva z valcovej mlecej stolice (1), ktorá...

Peptidy antagonizujúce účinky bradykinínu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279315

Dátum: 09.09.1998

Autori: Anagnostopulos Hiristo, Schölkens Bernward, Breipohl Gerhard, Henke Stephan, Knolle Jochen, Fehlhaber Hans-wolfram, Stechl Jens

MPK: C07K 7/06

Značky: účinky, peptidy, antagonizujúce, výroby, spôsob, bradykinínu

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidy všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená vodík, alkyl, alkanoyl, alkoxykarbonyl, alkylsulfonyl, cykloalkyl, aryl, arylsulfonyl, heteroaryl alebo zvyšok aminokyseliny, pričom uvedené zvyšky sú prípadne substituované, B znamená zvyšok bázickej aminokyseliny, C znamená zvyšok di- alebo tripeptidu, E znamená zvyšok aromatickej aminokyseliny, F znamená nezávisle od iných, prípadne v bočnom reťazci substituovaný zvyšok aminokyseliny alebo...

Zapojenie na ochranu tyristorového prepínača napäťových stupňov vysokonapäťových transformátorov na vysokonapäťovej strane

Načítavanie...

Číslo patentu: 279314

Dátum: 09.09.1998

Autor: Kormaňák František

MPK: H02H 7/055

Značky: zapojenie, straně, stupňov, prepínača, ochranu, napäťových, transformátorov, tyristorového, vysokonapäťových, vysokonapäťovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na ochranu tyristorového prepínača napäťových stupňov vysokonapäťových transformátorov zloženého z voliča napäťových odbočiek a z tyristorovej skupiny sa vyznačuje tým, že prvý snímač (1) prúdu je svojím prvým výstupom (1.1) pripojený jednak na prvý vstup (6.1) vyhodnocovacieho obvodu (6) a jednak na prvý vstup (5.1) riadiaceho obvodu (5) tyristorov, druhý výstup (1.2) prvého snímača (1) prúdu je pripojený jednak na druhý vstup (6.2)...

Fungicídny a insekticídny prostriedok a spôsob výroby jeho účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279313

Dátum: 09.09.1998

Autor: Hubele Adolf

MPK: C07D 239/38, A01N 43/54

Značky: zložky, prostriedok, spôsob, fungicídný, výroby, insekticídny, účinnej

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídny a insekticídny prostriedok obsahuje ako účinnú zložku najmenej jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 znamenajú vodík alebo halogén, R3 znamená C1-4-alkyl, C1-4-alkyl substituovaný halogénom alebo hydroxyskupinou, alebo cyklopropyl a R4 znamená cykloalkyl s 3 až 6 atómami uhlíka alebo C3-6-cykloalkyl substituovaný metylom a/alebo halogénom obsahujúcim až tri substituenty. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa...

Spôsob prípravy vysokoteplotného organického magnetika na báze železnatého komplexu 2,3-indolíndión 3-tiosemikarbazónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279309

Dátum: 09.09.1998

Autori: Valko Ladislav, Košturiak Adam, Polavka Jiří

MPK: C07F 15/02, C07D 209/40, C07C 337/08...

Značky: přípravy, komplexu, magnetika, železnatého, vysokoteplotného, báze, 2,3-indolíndión, spôsob, organického, 3-tiosemikarbazónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vysokoteplotného organického magnetika spočíva v tom, že na 1 mól vodnoetylalkoholického roztoku 2,3-indolíndión-3-tiosemikarbazónu zohriatého na teplotu 70 °C sa pôsobí 1 mólom vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu, pH reakčnej zmesi sa upraví na hodnotu 11,2 až 12,2, potom sa k uvedenej zmesi pridá 0,5 mólu železnatej soli vo forme síranu alebo chloridu, vzniknutá zrazenina sa zohrieva na teplotu 90 až 95°C počas 0,5 až...

Dvojzložkový prostriedok na zisťovanie optimálnej doby oplodnenia z moču u žien

Načítavanie...

Číslo patentu: 279304

Dátum: 09.09.1998

Autor: Bellér Imrich

MPK: G01N 33/62, G01N 33/84, G01N 21/82...

Značky: moču, optimálnej, prostriedok, žien, dvojzložkový, oplodnenia, zisťovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok je dvojzložkový. Prvá zložka pozostáva z 1,0 až 3,0 % hmotnosti hydrátovej soli iónu síranu (SO4)2- s chemickým prvkom dvojmocného katiónu medi alebo zinku, mangánu, kobaltu, horčíka, z 1,5 až 2,5 % objemu kyseliny octovej alebo maslovej, šťaveľovej, palmitovej, mravčej, sírovej, chlorovodíkovej a z 94,5 až 97,5 % objemu vody, s celkovým pH zložky roztoku 1,5 až 2,7, a druhá zložka pozostáva z 1,0 až 4,0 % hmotnosti kazeínu a z 96,0...

Prípravok na uvoľňovanie látok z tavných kontaktných adhezív, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279300

Dátum: 09.09.1998

Autori: Klein Robert-peter, Hoffmann Hans-rainer, Meconi Reinhold, Jaeger Halvor

MPK: A61K 9/22, A61L 15/44, A61K 9/70...

Značky: tavných, látok, uvoľňovanie, použitie, kontaktných, adhezív, výroby, spôsob, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa prípravok na uvoľňovanie látok z tavných kontaktných adhezív s nerovnomerným alebo rovnomerným rozdelením týchto látok, v ktorom má tavné kontaktné adhezívum teplotu spracovania v rozmedzí od 40 do 80 °C, a spôsob výroby tohto prípravku, pri ktorom sa roztavené tavné kontaktné adhezívum obsahujúce uvoľňovanú látku kontinuálne alebo diskontinuálne nanesie pri teplote 40 až 80 °C vo forme vrstvy na nosič alebo na vrstvu ochranného...

Deriváty camptothecinu, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ich použitie a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 279298

Dátum: 09.09.1998

Autori: Luzzio Michael Joseph, Evans Michael, Myers Peter Leslie, Besterman Jeffrey

MPK: C07D 319/18, C07D 317/66, A61K 31/33...

Značky: farmaceutické, obsahom, použitie, deriváty, výroby, prostriedky, camptothecinu, spôsob, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Vo vode rozpustné deriváty camptothecinu všeobecného vzorca (I), ktorého substituenty sú uvedené v hlavnom patentovom nároku, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli a solváty, spôsob výroby derivátov camptothecinu, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ich použitie na liečbu nádorov.

Spôsob výroby náplasti na riadené uvoľňovanie nitroglycerínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279297

Dátum: 09.09.1998

Autori: Hoffmann Hans-rainer, Klein Robert-peter, Meconi Reinhold, Jaeger Halvor

MPK: A61K 31/21, A61M 37/00, A61L 15/44...

Značky: výroby, spôsob, náplastí, nitroglycerinu, uvoľňovanie, riadené

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby náplasti sa uskutočňuje tak, že sa roztavené kontaktné adhezívum, obsahujúce nitroglycerín, ktorý sa má uvoľňovať, nanesie pri teplote 40 až 80 °C na zadnú vrstvu, napríklad polyesterový film, ktorý je na strane nanášania kremíkovaný a pohliníkovaný a potom sa nanesie materiál ochrannej vrstvy, napríklad pohliníkovaný polyesterový film.

Meracia hlavica na detekciu a stanovenie rádioaktívnych látok v nízkotlakovej kolónovej chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 279296

Dátum: 09.09.1998

Autori: Křenek Peter, Havránek Emil

MPK: G01N 30/62

Značky: nízkotlakovej, stanovenie, kolónovej, látok, chromatografii, detekciu, meracia, rádioaktívnych, hlavica

Zhrnutie / Anotácia:

Meracia hlavica na detekciu a stanovenie rádioaktívnych látok v nízkotlakovej kolónovej chromatografii pozostáva zo scintilačného detektora (2) rádioaktívneho žiarenia, ktorý je uložený a aretačnou skrutkou (3) stabilizovaný v dutine oloveného základného telesa (1), v čele ktorého je vytvorená meracia cela (4) na uloženie kapiláry (9) s meranou vzorkou. Kapilára (9) je utesnená oloveným vekom (6) s vybraním (7), odnímateľne pripevneným k čelu...

Dvojpásový lis na kontinuálnu výrobu materiálových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279295

Dátum: 09.09.1998

Autor: Blauhut Wilfried

MPK: B30B 5/06, B27N 3/24

Značky: výrobu, kontinuálnu, pásov, materiálových, dvojpásový

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojpásový lis na kontinuálnu výrobu materiálových pásov (23), tvorený vratnými bubnami (2, 2', 5, 5') otočne uloženými v ráme lisu, s horným a dolným nekonečným lisovacím pásom (1, 1') vedeným cez vratné bubny, ako aj tlakovými komorami (14, 14', 15, 15'), ktoré sú vo zvislom smere ohraničené tlakovými platňami (7, 7', 10, 10') upevnenými v lisovacom ráme a vnútornými stranami lisovacích pásov (1, 1'), vo vodorovnom smere, vnútorným klzným...

Spôsob výroby hydrogenovaných konjugovaných diolefínových polymérov a kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279294

Dátum: 09.09.1998

Autori: Gibler Carma Joleen, Chamberlain Linda Rae

MPK: C08C 19/02, C08F 2/42, C08C 19/44...

Značky: výroby, diolefinových, hydrogenovaných, spôsob, kopolymérov, polymérov, konjugovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hydrogenovaných konjugovaných diolefínových polymérov spočíva v tom, že sa prídavkom vodíka ukončí aktívny polymér získaný polymerizáciou alebo kopolymerizáciou najmenej jedného konjugovaného diolefínu pomocou organokovového iniciátora polymerizácie, kde kovom je alkalický kov vo vhodnom rozpúšťadle, a uskutoční sa selektívna hydrogenácia nenasýtených dvojitých väzieb ukončeného polyméru stykom polyméru - v neprítomnosti zlúčeniny...

Zubná kefka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279293

Dátum: 09.09.1998

Autor: Monz Christiane

MPK: A46B 9/04

Značky: zubná, kefka

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná kefka má prvý súbor jednotlivých zväzkov hrubých vláken (31), ktorý je v reze kolmom na os vláken vo všeobecnosti obdĺžnikový, smer väčšieho rozmeru prebieha rovnobežne so stranou hlavice (1) kefky. Druhé zoskupenie zväzkov vláken (32) je na konci hlavice (1), vzdialenejšom od rúčky, a tieto zväzky vláken, alebo jeden zväzok vláken, majú prierez kolmo na os zväzku buď tvaru "C" alebo "U", alebo majú kruhový prierez. Opísané usporiadanie...

Benzimidazolové deriváty 5-HT1A a 5-HT2 antagonisty, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279292

Dátum: 09.09.1998

Autori: Bietti Giuseppe, Bignotti Maura, Borsini Franco, Giraldo Ettore, Turconi Mario

MPK: A61K 31/505, C07D 235/26, A61K 31/415...

Značky: deriváty, 5-ht2, 5-ht1a, spôsob, antagonisty, prostriedky, benzimidazolové, přípravy, použitie, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Benzimidazolové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 znamenajú vodík, halogén, trifluórmetyl, C1-6alkyl, C1-6alkoxy, C1-6alkyltio, C1-6acyl, karboxyl, C1-6alkoxykarbonyl, hydroxy, nitro, amino alebo N-mono- alebo disubstituovaný C1-4alkylom, C1-6acylamino, C1-6alkoxykarbonylamino, karbamoyl- prípadne N-mono- alebo disubstituovaný C1-4alkylom, kyano, C1-6alkylsulfinyl, C1-6alkylsulfonyl, aminosulfonyl alebo N-mono-, alebo disubstituovaný...

Farmaceutický prostriedok vo forme aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279291

Dátum: 09.09.1998

Autori: Neale Philip John, Taylor Anthony James

MPK: A61K 31/57, A61K 9/12, A61K 9/00...

Značky: formě, aerosolů, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme aerosólu obsahuje beclometasondipropionátmonohydrát s veľkosťou častíc nižšou než 20 mikrometrov celého monohydrátu, aspoň 0,015 % hmotn. vody okrem kryštalizačnej vody, viazanej na monohydrát, a fluorované uhľovodíky alebo chlorofluorované uhľovodíky s obsahom vodíka ako hnací prostriedok.

Farmaceutická zmes na veterinárne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279290

Dátum: 09.09.1998

Autori: Coffin-beach David, Huq Abu, Apelian Henry

MPK: A61K 47/10, A61K 31/10, A61K 31/16...

Značky: použitie, farmaceutická, veterinárne

Zhrnutie / Anotácia:

Injektovateľné farmaceutické zmesi na veterinárne účely obsahujú ako účinnú látku florfenikol, N-metyl-2-pyrolidón, polyetylénglykol a činidlo na zníženie viskozity. Zmes má chemickú a fyzikálnu stabilitu, udržiava konštantné hladiny v krvi a nemá nežiaduce vedľajšie účinky.

Zariadenie pre plynulý protibežný pohybový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 279289

Dátum: 09.09.1998

Autori: Láznička Robert, Slomek Vratislav

MPK: B23Q 11/08

Značky: zariadenie, plynulý, protibežný, systém, pohybový

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na plynulý protibežný pohybový systém zaisťujúci automatické presunutie krytov pracovného priestoru obrábacieho centra je riešené tak, že na ráme (1) zariadenia je pripevnený prvý nosník (3) a druhý nosník (4), ktoré sú spojené vodiacou tyčou (2). Na vodiacej tyči (2) je klzne uložené prvé ložisko (51) s prvým priečnikom (511), druhé ložisko (52) s druhým priečnikom (521), tretie ložisko (61) s tretím priečnikom (611) a štvrté...

Absorpčný výrobok na pohlcovanie telesných kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279288

Dátum: 09.09.1998

Autori: Gilkeson Gary Bernard, Dragoo Jerry Layne, Roe Donald Carroll

MPK: A61F 13/15, A61L 15/24

Značky: výrobok, absorpčný, pohlcovanie, tělesných, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobok pozostáva z vrchnej vrstvy prepúšťajúcej kvapaliny, zo spodnej vrstvy neprepúšťajúcej kvapaliny a z absorpčného jadra umiestneného medzi obidvoma vrstvami a obsahujúceho častice vo vode nerozpustného absorpčného polyméru vytvárajúceho hydrogél v množstve 25 až 90 % hmotn., vztiahnuté na hmotnosť plochy 25 cm2 absorpčného jadra, pričom 80 až 95 % hmotn. častíc absorpčného polyméru má veľkosť 105 až 297 mikrometrov. Absorpčný výrobok je...

Spôsob viazania odfiltrovaného prachu, obsahujúceho ťažké kovy do keramických výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279287

Dátum: 09.09.1998

Autori: Harsch Wolfgang, Bender Albert

MPK: C04B 18/02, A62D 3/00, B09B 3/00...

Značky: viazania, obsahujúceho, keramických, výliskov, spôsob, prachu, ťažké, odfiltrovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Odfiltrovaný prach sa vyperie v alkalicky reagujúcom médiu, potom sa zmieša s ílom a vodou, zo zmesi sa vytvoria polotovary, polotovary sa vypália pri teplote medzi 900 stupňami Celzia a 1100 stupňami Celzia, pričom teplota vypaľovania pod teplotou mäknutia sa zvolí tak, že sa vytvorí roztavená fáza, ktorá spôsobí zosklovatenie, a preto trvalé včlenenie ťažkých kovov a ich zlúčenín do výlisku.

Peptidy s bradykinín-antagonistickým účinkom, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto peptidy obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 279286

Dátum: 09.09.1998

Autori: Henke Stephan, Schölkens Bernward, Breipohl Gerhard, Hock Franz, Knolle Jochen

MPK: A61K 38/08, C07K 7/18

Značky: účinkom, spôsob, použitie, tieto, peptidy, farmaceutický, výroby, bradykinín-antagonistickým, prostriedok, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidy s bradykinín-antagonistickým účinkom všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená B bázickú aminokyselinu, E zvyšok neutrálnej, kyslej alebo bázickej aminokyseliny, F zvyšok neutrálnej, kyslej alebo bázickej aminokyseliny alebo priamu väzbu, rovnako ako M, K zvyšok, -NH-(CH2)x-CO- a I hydroxylovú skupinu, aminoskupinu alebo skupinu -NHC2H5 a význam ďalších substituentov je opísaný v patentových nárokoch, sa môžu vyrobiť reakciou...

Použitie N-(2,6-dimetylfenyl)-2-(2-oxo-1-pyrolidinyl)-acetamidu na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279285

Dátum: 09.09.1998

Autori: Hasegawa Kazuo, Shiotani Tadashi, Takasu Yoshiyuki, Otomo Eiichi, Honma Akira

MPK: A61K 31/16

Značky: použitie, výrobu, n-(2,6-dimetylfenyl)-2-(2-oxo-1-pyrolidinyl)-acetamidu, farmaceutického, prostriedku

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie N-(2,6-dimetylfenyl)-2-(2-oxo-1-pyrolidinyl)acetamidu vzorca (I) na výrobu farmaceutického prostriedku na liečbu demencie vrátane Alzheimerovej demencie a cerebrovaskulárnej demencie, zlepšovanie stavu pri poklese duševných funkcií, ako pri dezorientácii a zlepšovanie symptómov v prípade demencie. Uvedená látka zlepšuje aj ostatné zvyčajné vedľajšie symptómy demencie, ako je znížená spontaneita, poruchy medziľudského styku,...

Spôsob prípravy N-alkyl(cykloalkyl)-N’-arylmočoviny a/alebo N,N-dialkyl(dicykloalkyl)-N’-arylmočoviny a ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279284

Dátum: 09.09.1998

Autori: Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Mravec Dušan

MPK: C07C 273/18, B01J 27/02, B01J 23/22...

Značky: n,n-dialkyl(dicykloalkyl)-n'-arylmočoviny, derivátov, n-alkyl(cykloalkyl)-n'-arylmočoviny, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy sa uskutočňuje karbonyláciou najmenej jednej aromatickej nitrozlúčeniny oxidom uhoľnatým za prítomnosti najmenej jedného alifatického alebo cykloalifatického primárneho alebo sekundárneho amínu, pri mol. pomere amín : aromatická nitrozlúčenina 1-10 : 1, pri 80 až 250 °C a 0,4 až 30 MPa. Katalytický systém je na báze síry a jej zlúčenín (S, CS2, H2S, COS) v množstve 0,1 až 15 hmotn. %, počítané na nitroaromáty, zásaditej zložky...

Srdcovka z liatej tvrdej mangánovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 279283

Dátum: 09.09.1998

Autori: Jäger Helmut, Oswald Johannes Rainer

MPK: E01B 7/12, E01B 7/10

Značky: manganovej, liatej, ocele, srdcovka, tvrdej

Zhrnutie / Anotácia:

Srdcovka (1) pozostáva z ložného telesa, na ktorom je vytvorený srdcovkový hrot (2), v oblasti ktorého je vytvorená časť (3) na dotyk s krídlovými koľajnicami (4). Na ložnom telese sú priečne na jeho pozdĺžnu os v oblasti podvalu (7) vytvorené stojiny (9) na dosadnutie na podvaly (7) alebo podkladnice. Na ložnom telese je v oblasti skrutkového spojenia ložného telesa s krídlovými koľajnicami (4) vytvorený rozperný diel (8). Ložné teleso je...

Spôsob čistenia plynu obsahujúceho spáliteľné zložky ako aj dioxyd uhličitý a zlúčeniny síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 279282

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kriebel Manfred, Grünewald Gerhard, Fischer Herbert

MPK: B01D 53/14, C01B 17/04

Značky: dioxyd, uhličitý, spôsob, síry, plynů, zlúčeniny, čistenia, obsahujúceho, zložky, spalitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Odpadový plyn bohatý na sírovodík z regenerácie sa za horúca čiastočne spaľuje v spaľovacej komore kyslíkom, plynom obsahujúcim kyslík alebo vzduchom. V spaľovacej komore sa vyrába plynná zmes s teplotou 1000 až 2000 °C, ktorá obsahuje aspoň 30 % molárnych síry privedenej do spaľovacej komory ako elementárna síra a zložky sírovodík a dioxid síričitý v molárnom pomere 4 : 1 až 1 : 1. Plynná zmes sa chladí až pod teplotu topenia síry....

Spôsob výroby aminofenolov a/alebo ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279281

Dátum: 09.09.1998

Autori: Maťaš Michal, Macho Vendelín, Terlandová Jana

MPK: C07C 209/36, C07C 215/74, C07C 209/38...

Značky: výroby, spôsob, aminofenolov, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aminofenolov a/alebo ich derivátov sa uskutočňuje pôsobením vody a plynu, obsahujúceho oxid uhoľnatý a prípadne zložky zlepšujúce kontakt reaktantov ako rozpúšťadla, katalyzátora medzifázového prenosu, na nitrofenoly alebo nitrózofenoly, prípadne ich deriváty, pri teplote 80 až 240 °C a tlaku 0,15 až 30 MPa, v zásaditom prostredí za katalytického účinku síry a/alebo zlúčenín síry s mólovou hmotnosťou 32 až 90 gmol-1, najmä...

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279275

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kůtová Anna, Votruba Jaroslav, Sobotka Miroslav, Machová Anna, Pazlarová Jarmila

MPK: C12N 9/14, C12N 9/24, C12N 9/48...

Značky: extracelulárnych, přípravy, spôsob, hydrolytických, enzýmov, fermentačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fermentačnej prípravy hydrolytických extracelulárnych enzýmov v submerzných kultiváciách, hlavne amyláz, proteáz a lipáz vo fermentačných tekutinách obsahujúcich živiny, spočíva v tom, že do fermentačnej tekutiny sa okrem živín pridá oxid hlinitý, nerozpustné hlinito-kremičitany, umelé alebo prírodné zeolity alebo bentonit v množstve 0,2 až 5 % hmotn. v závislosti od hmotnosti fermentačnej tekutiny.

Spôsob výroby viacvrstvovej vlnitej papierovej lepenky a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279274

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kim Do Wook, Kim Ki Jeong

MPK: B31F 1/28

Značky: lepenky, vlnitej, uskutočňovanie, papierovej, spôsobu, zariadenie, viacvrstvovej, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby viacvrstvovej vlnitej papierovej lepenky (105) je uskutočňovaný opakovaným vrstvením viacvrstvových vlnitých stredných vrstiev (102, 103) s rôznym rozstupom a šírkou medzi horným a dolným plášťom. Papierová lepenka sa stenčí a má lepšiu pevnosť v tlaku, a tým sa podstatne zmenší objem obalu. Prvá vlnitá stredná vrstva (102) sa plynulo spája s plášťom (101), a tak sa vytvára jednovrstvová papierová lepenka. Prvá vlnitá stredná...

Letmé kyvadlové nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 279273

Dátum: 09.09.1998

Autor: Dofek František

MPK: B23D 15/08

Značky: kyvadlové, nožnice, letmé

Zhrnutie / Anotácia:

Letmé kyvadlové nožnice sú určené na strihanie pásového materiálu za chodu, najmä na strihanie kovových pásov. Po bokoch strihacieho mechanizmu sú stojany (6, 6') nožníc, v ktorých sú uložené kľukové hriadele (7, 7') spojené s ozubenými kolesami (9, 9') zaberajúcimi s pastorkami (10, 10'). Obidva pastorky sú spojené pevným spojovacím hriadeľom (11), ku ktorému sú pripojené hnacie elektromotory (13, 13'). Čapy (8, 8') kľukových hriadeľov (7, 7')...

Podperná sústava

Načítavanie...

Číslo patentu: 279272

Dátum: 09.09.1998

Autor: Tatsuo Ono

MPK: E04G 7/30

Značky: podpěrná, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Podperná sústava na vytvorenie najmä lešení obsahuje stĺpikové diely (1) s prírubami (2), rozmiestnenými po dĺžke stĺpikových dielov (1) v odstupe od seba, spojovacie diely (2) so spojovacími pätkami (21) a spojovacie kliny (3), vložené do spojovacích pätiek (21). Príruby (11) sú opatrené na svojom obvode pripojovacou prstencovou opornou časťou (11a) a spojovacie pätky (21) sú opatrené spojovacím puzdrom (c) najmä pravouholníkového prierezu,...

Zberná šachta tlakovej stokovej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1953

Dátum: 09.09.1998

Autor: Perleczky Vavrinec

MPK: E03F 11/00, E03F 5/10

Značky: šachta, stokovej, siete, zberná, tlakovej

Text:

...čím je zabezpečená vodotesnosť zbernej šachty. Z hľadiska pevnostnéhoje výhodné, ak je plastové dno ešte opatrené výstužnou doskou,ktorá je taktiež privarená.Pre rozmernejšie konštrukcie zbernej šachty tlakovej stokovej siete je nutné zbernú šachtu zaťažiť. Je to uskutočnené betónovou záťažou umiestnenou na dne vo vnútri zbernej šachty.Z hľadiska stability zbernej šachty najmä pri jej montáži je dôležité, ak plastová korugovaná rúra...

Fľaša s dekoračným povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1952

Dátum: 09.09.1998

Autor: Tines Róbert

MPK: B65D 23/08

Značky: dekoračným, povrchom, fľaša

Text:

...striž je aplikovaná na fľašu pomocou lepiaceho prípravku . Fľaša je s výhodou plnená šzunpanským a uzavretá. Striž je možné prizdobiť ďalšími ozdobnými prvkami .Fľaša podľa tohto riešenia sa vyznačuje zvýšeným dekomčným efektom a znižuje sariziko jej rozbitia alebo poškodenia.Príklad uskutočnenia technického riešeniaFľaše s dekoračným povrchom podľa tohto riešenia tvoria v podstate bežné fľaše so šanrpanským, pripadne ine fľaše (s koňakom,...

Drevený zrubový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1951

Dátum: 09.09.1998

Autori: Geleta Jozef, Koreň Jaroslav, Pukalík Ľudovít, Jantošík Pavol, Mikovčák Jaroslav

MPK: E04C 2/12, E04B 2/08

Značky: dřevěný, zrubový, panel

Text:

...sú limitované prierezom použitej drevenej guĺatiny, čo zvyšuje počet nutných predĺžení dre~ vených zrubových panelov v drevostavbách, znižuje ich pevnost pri nízkej efektívnej výtažnosti a vysokých obstarávacích nákladochpoužitej drevenej guľatiny. Z uvedených dôvodov sú takéto riešenia technicky a ekonomicky nevýhodné.Na zostavovanie drevostavieb V mieste ich osadenia sa v súčasnosti používajú i panely rámovej konštrukcie opláštované...

Samonosná polohová karta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1950

Dátum: 09.09.1998

Autori: Petrášová Amália, Malík Miroslav

MPK: G06K 19/077, G06K 19/04, G06K 19/063...

Značky: polohová, samonosná, karta

Text:

...zapusteného pružiaceho usporiadania. Je to dosiahnuté tým, že pružiace môstiky sú z druhej strany plastového nosiča odľahčené plytkým vybraním.Napokon alternatívnym riešením je možné dosiahnuť obdob ných vlastností, keď aspoň jedna hrana zapusteného vybrania jeskosená tak, že spodný rozmer vybrania je väčší ako horný.Výhody samonosnej polohovej karty podľa technického riešenia spočívajú najmä v tom, že rozširujú možnosti používania...

Reklamný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1949

Dátum: 09.09.1998

Autor: Jurkech Rudolf

MPK: G09F 7/02

Značky: panel, reklamný

Text:

...rámu. Druhé rameno vrchného výklopného rámu je opatrené do vnútra orientovaným výbežkom s rozštepom na jeho konci. Do tohoto rozštepu zapadá jeden koniec plechového pera, ktorého druhý koniec zapadá do profilového lôžka. Dotyková hrana druhého ramena vrchnéhovýklopného rámu je pritom v kontakte s vonkajšou stranou priehľadnej krycej výplne.Podstatou technického riešenia je aj znak riešenia spočívajúci V tom, že medzi spodnou výplñou a...

Polohová karta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1948

Dátum: 09.09.1998

Autori: Petrášová Amália, Malík Miroslav

MPK: G06K 19/04

Značky: karta, polohová

Text:

...súčasnej spoľahlivej fixácii osadenej SIM karty. Presné zabezpečenie požadovanej polohy SIM karty a jej spoľahlivá fixácia v polohovej karte je zachovaná aj dlhodobým používaním SIM karty. Pojem dlhodobé používanie SIM karty je V tomto prípade nutné chápať ako časté a veľmi veľakrát opakované vkladanie a -vyberanie SIM karty do a z polohovej karty za účelom aktivovania- jedného z viacerých na SIM kartu uspôsobenýchzariadení avšak s odlišným...

Ťažné a navíjacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1947

Dátum: 09.09.1998

Autor: Schwert Siegfried

MPK: B65H 54/02

Značky: zariadenie, navíjacie, tažné

Text:

...2 pohľad na zariadenie z obr. l v pohľade sprava.Znázornene zariadenie je vybavené základným rámom l, ktorý je napríklad upevnený v stavebnej jame a prilieha čelnou doskou z k zemnej stene, slúžíacej pri ťahaní ako oporné lôžko. Na základnom ráme 1 sú posuvne usporiadané sane 3, na obr. l v kolmom smere k rovine výkre su, popr. na obr. 2 doprava a doľava. Na základnom ráme lje vodorovne upevnený valec fl saní, ktorého dovnútra vchàdzajuci a...

Zariadenie na elimináciu odchýlok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1946

Dátum: 09.09.1998

Autori: Votruba Vítězslav, Sobotka František

MPK: B66C 13/12, H02G 11/00

Značky: zariadenie, elimináciu, odchylok

Text:

...rozmerovo voliteľného obdĺžnika. Do tohto priestoru je možné uložit ľubovolné množstvo nosičov energie (el. káble optické káble, hydrauliku, pneumatiku,chladiace médiá apod.). Podľa potreby je možné jednotlivé nosiče energie od sebe horizontálne aj vertikálne oddeliť priečkami. Reťazec je zostavený z jednotlivých článkov. Tým je možné vy tvoriť ľubovolnú dlžku reťazca potrebnú na uloženie nosičov energie.Podľa najväčšieho priemeru...