Zverejnene patenty 03.06.1998

Spojivo na báze zomletého slinku portlandského cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279520

Dátum: 03.06.1998

Autori: Ďurovec Pius, Škvára František

MPK: C04B 7/02, C04B 24/18

Značky: portlandského, slínku, spojivo, zomletého, báze, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivo obsahuje slinok portlandského cementu s merným povrchom 450 až 700 m2/kg a 0,2 až 5 % hmotn. derivátu lignínu zo skupiny lignínsulfonánu, sulfonovaného lignínu, pričom % hmotn. sú vztiahnuté na hmotnosť slinku a pH derivátu lignínu vo forme 10 % hmotn. roztoku je v rozmedzí 7,5 až 11. Spojivo môže ďalej obsahovať až 8 % hmotn. solí alkalického kovu až 40 % hmotn. latentne hydraulickej látky, ako sú granulované vysokopecné trosky alebo...

Vymedzovacie teleso pod armatúru v železobetónových výrobkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 279392

Dátum: 03.06.1998

Autor: Kaláber Peter

MPK: E04G 17/04, E04G 11/52, E04G 17/02...

Značky: železobetonových, armatúru, těleso, vymedzovacie, výrobkoch

Zhrnutie / Anotácia:

Vymedzovacie teleso pod armatúru v železobetónových výrobkoch má tvar zrezaného ihlana (1) s oválnymi výstupkami (5) na dolnej ploche ihlana (1) so zabetónovanými drôtmi (2) vyčnievajúcimi z betónu a z pomocnej tyče (6).

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279115

Dátum: 03.06.1998

Autori: Šmída Tibor, Holčík Ján, Sohler Ervín, Vanek Juraj

MPK: C07D 237/22

Značky: výroby, spôsob, 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu s vodným roztokom amoniaku za prítomnosti katalyzátora. Suspenzia 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu vo vodnom roztoku amoniaku za prítomnosti katalyzátora sa kontinuálne dávkuje do vyhrievanej rúrkovej reakčnej zóny s udržiavaným tlakom, pričom po expanzii sa z vytekajúcej reakčnej zmesi izoluje z materského roztoku...

Podbíjačka koľaje, najmä na podbíjanie výhybiek a križovatiek koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279114

Dátum: 03.06.1998

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: podbíjačka, podbíjanie, výhybiek, koľaje, križovatiek, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka (1) koľaje má na podvozkoch uložený rám (3) stroja, na ňom medzi podvozkami upravený zdvíhací a vyrovnávací agregát koľaje a podbíjaciu jednotku (12), ktorá je vybavená podbíjacími nástrojmi (19), ktoré je možné prostredníctvom pohonov (21) pristavovať do záberu a uvádzať do vibračného pohybu. Podbíjacie nástroje (19) sú usporiadané na jednom, prostredníctvom zvislých vedení (22), výškovo prestaviteľne s nástrojovým rámom (23)...

Farmaceutický prípravok na topickú aplikáciu vo forme aerosólovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279113

Dátum: 03.06.1998

Autori: Saunders Richard William, Ramsey Michael Peter

MPK: A61K 31/19, A61K 9/12

Značky: farmaceutický, aerosólovej, aplikáciu, prípravok, topickú, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na topickú aplikáciu vo forme aerosólovej peny, ktorý je tvorený pod tlakom udržiavanou zmesou obsahujúcou 4-bifenylyloctovú kyselinu alebo jej farmaceuticky vhodnú soľ, alebo ester v množstve v rozmedzí od 0,1 do 20 % hmotn., vztiahnuté na voľnú kyselinu, a nosič zahŕňajúci vodu, etanol, aerosólový hnací plyn a povrchovo aktívnu látku, ktorou je etoxylovaný stearylalkohol, pričom vzájomný pomer zložiek nosiča je taký,...

Spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 279112

Dátum: 03.06.1998

Autori: Hoffmann Hans-rainer, Horstmann Michael

MPK: A61K 9/70, A61M 37/00, A61L 15/44...

Značky: terapeutického, výroby, transdermálneho, spôsob, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby transdermálneho terapeutického systému s tulobuterolom alebo jednou jeho farmaceuticky prijateľnou soľou ako účinnou látkou, obsahujúci rubovú vrstvu v podstate neprepúšťajúcu účinnú látku a najmenej jednu vrstvu matrice obsahujúcu účinnú látku, ktorá obsahuje aspoň jeden blokový kopolymér styrén-1,3-dién-styrénu.

Samonasávacie čerpadlo s difúzorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279111

Dátum: 03.06.1998

Autor: Varchola Michal

MPK: F04D 1/04, F04D 9/02, F04D 7/02...

Značky: čerpadlo, difúzorom, samonasávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Samonasávacie čerpadlo s difúzorom (18) vytvoreným kanálmi (6) a radiálnymi otvormi (9), ktorý je súčasťou integrovaného výtlačného telesa (3) s výstupným hrdlom (14) ústiacim do výtlačného priestoru (7). Kanálový difúzor (18) je jednoduchý a sú v ňom integrované funkcie difúzora a recirkulácie kvapaliny v procese samonasávania.

Samonasávacie čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 279110

Dátum: 03.06.1998

Autori: Knížat Branislav, Varchola Michal

MPK: F04D 9/02, F04D 7/02, F04D 1/04...

Značky: čerpadlo, samonasávacie

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje špirálu (8) rozdelenú na dve časti vzájomne oddelené dvoma nosmi (11, 12) tesne priliehajúcimi k obežnému kolesu (5) v jednom telese čerpadla (4) tak, že prvá časť špirály (10) je navzájom prepojená s výtlačným priestorom (9). Rozdelením špirály na recirkulačnú a pracovnú časť sa dosahuje vysoko účinný samonasávací proces.

Imidazolové deriváty s bočným bifenylsulfonylmočovinovým alebo bifenylsulfonyluretánovým reťazcom, spôsob prípravy týchto derivátov a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 279109

Dátum: 03.06.1998

Autori: Gerhards Hermann, Henning Rainer, Schölkens Bernward, Heitsch Holger, Wagner Adalbert, Becker Reinhard

MPK: C07D 233/86, A61K 31/415, C07D 233/84...

Značky: bifenylsulfonyluretánovým, reťazcom, obsahujúca, bifenylsulfonylmočovinovým, přípravy, tieto, spôsob, imidazolové, bočným, deriváty, kompozícia, derivátov, týchto, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená napríklad etylovú skupinu, R2 znamená napríklad metylovú skupinu, n sa rovná nule, R3 znamená napríklad skupinu COOH a R4 znamená napríklad skupinu SO2NHCONHCH3 ktoré, sú vysoko účinnými antagonistami receptorov angiotenzínu (II).

Kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8157

Načítavanie...

Číslo patentu: 279108

Dátum: 03.06.1998

Autori: Bezděk Karel, Svoboda Ivan, Skákal Ivo

MPK: C12N 1/14

Značky: penicillium, chrysogenum, mikroorganizmů, kmeň

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8157 je schopný produkovať penicilín V a G vo vyšších koncentráciách ako sa dosahuje doteraz známymi kmeňmi. Vyššie koncentrácie sú dosahované mutantným kmeňom pripraveným pôsobením vhodných mutagénov, pasívnych selekcií a selekcií regulačných mutantov. Penicilín je produkovaný na fermentačnom médiu obsahujúcom zdroj uhlíka, dusíka, síry, fosforu, stopových prvkov, kriedu, prekurzor postranného...

Spôsob čistenia aminometylénfosfónových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 279107

Dátum: 03.06.1998

Autori: Garlich Joseph, Masterson Tipton, Simon Jaime

MPK: C07F 9/38, C07F 9/6524

Značky: spôsob, kyselin, čistenia, aminometylénfosfónových

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina etyléndiamíntetra(metylénfosfónová) a 1,4,7,10-tetraazacyklododekán-1,4,7,10-tetra(metylénfosfónová) sa pripraví rozpustením menej čistej aminometylénfosfónovej kyseliny vo vodnej báze, roztok sa okyslí anorganickou kyselinou pri vyššej teplote kvôli vyzrážaniu kryštálikov a roztok sa udržiava na vyššej teplote v čase dostatočnom na kryštalizáciu, a potom sa ochladí a udržiava na nižšej teplote v čase dostatočnom na účinné vyzrážanie...

Spôsob výroby mäkkého alebo polomäkkého vláknitého syra typu mozzarella

Načítavanie...

Číslo patentu: 279106

Dátum: 03.06.1998

Autori: Barz Richard Lee, Cremer Carolyn Parks

MPK: A23C 19/097, A23C 19/068, A23C 19/064...

Značky: mozzarella, polomäkkého, vláknitého, spôsob, mäkkého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby mäkkého alebo polomäkkého vláknitého syra typu mozzarella, ktorý sa uskutočňuje tak, že sa a) pasterizuje kravské mlieko s obsahom tuku v rozmedzí od 1,5 do 3,5 % hmotnostného, b) mlieko sa fermentuje pri použití jednej alebo viacerých baktérií produkujúcich kyselinu mliečnu za vzniku skysnutého mlieka, c) skysnuté mlieko sa koaguluje za vzniku zrazeniny obsahujúcej tvaroh a srvátku, d) zrazenina sa oddelí a nechá sa z nej odtiecť...

Oleandromycínoxímy, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279105

Dátum: 03.06.1998

Autori: Lazarevski Gorjana, Djokić Slobodan

MPK: C07H 17/08

Značky: použitie, oleandromycínoxímy, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Oleandromycínoxímy všeobecného vzorca (I), kde R1 = H, CH3, R2 = CH3, H, alebo R1 a R2 = epoxidová skupina, = CH2, R3 = OH, čiara ~ = jednoduchá alebo dvojitá väzba, sa pripravia tak, že sa nechajú zreagovať deriváty oleandromycínu všeobecného vzorca (II) so 4- až 6- molárnym prebytkom hydroxylamínhydrochloridu za prítomnosti prebytku pyridínu v prúde dusíka pri izbovej teplote počas 2 až 40 hodín a následne sa izoluje produkt. Opísaným...

Farmaceutický prostriedok na lokálne a/alebo inhalačné ošetrovanie zápalových kožných ochorení nemikrobiálneho pôvodu, sčervenania kože, ochorenia spôsobeného proliferáciou buniek, alergických ochorení a bronchiálnej astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279104

Dátum: 03.06.1998

Autori: Jordanov Dentscho, Schefe Tankred, Luther Helmut

MPK: A61K 31/085, A61K 31/10, A61K 31/01...

Značky: farmaceutický, proliferáciou, lokálně, kožných, alergických, zápalových, prostriedok, inhalačné, astmy, buniek, sčervenania, spôsobeného, ošetrovanie, bronchiálnej, ochorenia, nemikrobiálneho, kôže, povodu, ochorení

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutické prostriedky obsahujúce zlúčeninu všeobecného vzorca (I), v ktorom X predstavuje atóm kyslíka, atóm síry alebo metylénovú skupinu, Y znamená atóm chlóru alebo atóm brómu, Z znamená skupinu vzorca SO2H, nitroskupinu alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, r znamená číslo nula až 3, o znamená číslo nula až 3, p predstavuje nulu alebo číslo 1, m znamená číslo nula, 1 alebo 2 a n znamená nulu alebo číslo 1, majú účinok...

Substituované imidazolyl- alebo 1,2,4-triazolylmetylbenzonitrily a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279103

Dátum: 03.06.1998

Autori: Steele Ronald Edward, Bowman Robert Mathews, Browne Leslie Johnston

MPK: C07D 233/61, C07D 249/08

Značky: 1,2,4-triazolylmetylbenzonitrily, výroby, substituované, imidazolyl, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované imidazolyl- alebo 1,2,4-triazolyl-metylbenzonitrily vzorca (I), v ktorom X znamená CH alebo N a R2 znamená pyridyl alebo kyánfenyl, ako aj ich farmaceuticky prijateľné soli, sa vyrábajú spôsobom, ktorý spočíva v tom, že sa na zlúčeninu vzorca (XII), v ktorom R2' znamená pyridyl, karbamoylfenyl alebo N-C1-4-alkylkarbamoylfenyl a R5 znamená karbamoyl alebo N-C1-4-alkylkarbamoyl, pôsobí dehydratačným činidlom. Získaná voľná zlúčenina...

Tolunitrily substituované heterocyklickým zvyškom a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279102

Dátum: 03.06.1998

Autori: Steele Ronald Edward, Browne Leslie Johnston, Bowman Robert Mathews

MPK: C07D 233/61, C07D 213/57, C07D 249/08...

Značky: tolunitrily, spôsob, substituované, zvyškom, heterocyklickým, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená atóm vodíka, R2 znamená C1-C4-alkyl, fenyl, ktorý je substituovaný kyanoskupinou alebo trifluórmetylovou skupinou alebo znamená fenyl-C1-4-alkyl, pričom fenylový kruh je prípadne substituovaný kyanoskupinou alebo hydroxyskupinou, W predstavuje 1-imidazolyl, 1-(1,2,4- alebo 1,3,4)-triazolyl alebo 3-pyridyl, ako aj ich farmaceuticky použiteľné soli a ich optické izoméry. Zlúčeniny...

Spôsob výroby tolunitrilov substituovaných heterocyklickým zvyškom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279101

Dátum: 03.06.1998

Autori: Browne Leslie Johnston, Bowman Robert Mathews, Steele Ronald Edward

MPK: C07D 249/08, C07D 233/61

Značky: substituovaných, výroby, heterocyklickým, spôsob, zvyškom, tolunitrilov

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R a R0 znamenajú atóm vodíka alebo R a R0, ktoré sú umiestnené na susediacich atómoch uhlíka, tvoria spoločne s benzénovým kruhom, na ktorý sú viazané, naftalénový kruh, R2 znamená vodík, prípadne substituovanú fenylovú skupinu, pyridyl alebo tienyl skupinu a W znamená 1-imidazolyl, 1-(1,2,4 alebo 1,3,4)-triazolyl alebo 1-imidazolyl skupinu substituovanú C1 až C4 alkylom, a ich farmaceuticky použiteľné...

Upevnenie koľajníc na betónové podvaly pružnými upevňovacími strmeňmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279100

Dátum: 03.06.1998

Autori: Eisenberg Helmut, Bauernfeind Horst, Schultheiss Hans

MPK: E01B 9/30

Značky: upevnenie, koľajníc, upevňovacími, strmeňmi, pružnými, podvaly, betonové

Zhrnutie / Anotácia:

Uhlová vodiaca doska (3) je vybavená vodiacim rebrom (3a) na priľahnutie k päte (1a) koľajnice (1), prebiehajúcim pozdĺž päty (1a) koľajnice (1). Vo vodiacom rebre (3a) sú vyhotovené vybratia (3b) na dosadnutie a opretie voľných koncov (6a) upevňovacieho strmeňa (6) v jeho predmontážnej polohe. Vonkajšie ramená (6b) upevňovacieho strmeňa (6) sa pod zvýšenými vnútornými ramenami (6d) smerom k päte (1a) koľajnice (1) rozbiehajú a voľné konce (6a)...

Zariadenie na otáčanie visiaceho bremena

Načítavanie...

Číslo patentu: 279099

Dátum: 03.06.1998

Autori: Ivančo Vladimír, Lemesányi Ladislav

MPK: B66C 13/08

Značky: zariadenie, visiaceho, otáčanie, bremená

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na otáčanie bremena visiaceho na háku zdvíhacieho alebo dopravného zariadenia okolo zvislej osi. Otáčanie bremena nastáva účinkom gyroskopického momentu vznikajúceho pri naklápaní dvoch roztočených zotrvačníkov.

Jednotka na ovládanie bŕzd motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 279098

Dátum: 03.06.1998

Autori: Wagner Wilfried, Rüffer Manfred, Schiel Lothar

MPK: B60T 13/46

Značky: ovládanie, vozidiel, brzd, jednotka, motorových

Zhrnutie / Anotácia:

Na realizáciu charakteristiky odozvy so skokovým vzrastom výstupnej sily (takzvaný skokový efekt), resp. "zaoblenej charakteristiky" v jednotke na ovládanie bŕzd, pozostávajúcej z hlavného brzdového valca a posilňovača bŕzd, predradeného tomuto valcu, v ktorej je hydraulický tlak, panujúci v tlakovom priestore hlavného brzdového valca, premieňaný na reakčnú silu, je reakčné ústrojenstvo (9) opatrené prvkom (36) na prenášanie sily, ktorý je...

Zapojenie R filtra typu horný priepust 3. rádu s vysokou hodnotou vstupnej impedancie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279097

Dátum: 03.06.1998

Autor: Štulrajter Jozef

MPK: H03H 11/12, H03H 11/00

Značky: vysokou, zapojenie, řadů, priepust, filtra, hodnotou, impedancie, vstupnej, horný

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupná svorka (5) operačného zosilňovača (1) a vstupná svorka (8) operačného zosilňovača (2) je uzemnená. Na vstupnú svorku (6) operačného zosilňovača (1) je pripojený rezistor (R4), ktorý je uzemnený, a rezistor (R3), ktorý je pripojený na výstupnú svorku (13) operačného zosilňovača (3). Na výstupnú svorku (7) operačného zosilňovača (1) je pripojený rezistor (R1) a rezistor (R2), ktorý je pripojený na vstupnú svorku (12) operačného...

Liečivá masť bez dráždivého účinku na kožu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279096

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kovács Márta, Sebestyén Gyula, Szeli Mária Née Séger, Hoór Mária, Nagy Margit, Mosonyi Antal, Egri János, Balázs Rita

MPK: A61K 47/14, A61K 47/08, A61K 9/06...

Značky: liečivá, kožu, účinků, dráždivého, masť

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivá masť obsahuje 0,5 až 10 % hmotn. piroxicamu, 15 až 30 % hmotn. aspoň jedného hydrofóbneho nosiča, 60 až 75 % hmotn. aspoň jedného hydrofilného nosiča, 0,1 až 10 % hmotn. aspoň jednej prísady a 2 až 5 % hmotn. emulgátorov, ktoré pozostávajú z polyetylénglykolalkyl alebo alkenyl éteru a sorbitanového esteru mastnej kyseliny alebo olejovej kyseliny v hmotnostnom pomere 3 : 1 až 1 : 3.

Deriváty chrómanu ako také a na liečenie chorôb, spôsob ich výroby, ich použitie na výrobu liečiv a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279095

Dátum: 03.06.1998

Autori: Baumgarth Manfred, Lues Ingeborg, Gericke Rolf, Bergmann Rolf, Harting Jürgen

MPK: A61K 31/35, C07D 405/12

Značky: liečenie, výroby, farmaceutické, chorôb, chromanů, přípravky, spôsob, deriváty, liečiv, báze, použitie, také, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty chrómanu všeobecného vzorca (I), kde Rl a R2 predstavuje vždy zvyšok A R3 je OH alebo OAc R4 a R7 je vždy H R3 a R4 dohromady tiež predstavujú väzbu R8 a R9 je vždy H alebo A R5 je oxodihydropyridyl alebo oxodihydropyridazinyl, ktorý je prípadne monosubstituovaný zvyškom A, R6 je kyano A je alkyl s 1 až 6 C Ac je acetyl, ako aj ich soli, pričom keď Rl a R2 znamenajú metyly, R3 je OH, R4, R7, R8 a R9 je vždy H a R6 je 6-kyano, potom R5...

Apretačný prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279094

Dátum: 03.06.1998

Autori: Björklund Hans, Pettersson Lena

MPK: C08L 3/02, D06M 15/11

Značky: prostriedok, použitie, apretačný

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešenia je apretačný prostriedok na textilné materiály, najmä na látky zo sklených vlákien, ktorého podstata spočíva v tom, že, vztiahnuté na sušinu, obsahuje 60 až 95 % hmotn. škrobu, 4 až 30 % hmotn. činidla dodávajúceho hydrofobitu, 1 až 10 % hmotn. soli kovu zo skupiny 3a, 3b, 4a, 4b, 5a alebo 5b periodickej tabuľky a 1 až 5 % hmotn. kyseliny citrónovej. Prednostne je činidlom dodávajúcim hydrofobitu parafínový vosk a soľ kovu je...

Spôsob zníženia emisií olova a/alebo bária predmetov z krištáľového skla, obsahujúceho olovo a/alebo bárium, pri styku s kvapalnou fázou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279093

Dátum: 03.06.1998

Autor: Sälzle Erich

MPK: C03C 21/00, C03C 23/00, C03C 15/02...

Značky: predmetov, olovo, bárium, skla, fázou, emisií, zníženia, obsahujúceho, baria, krištáľového, kvapalnou, olova, styku, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob zníženia emisie olova a/alebo bária predmetov dennej potreby, obsahujúcich olovo a/alebo bárium, z krištáľových skiel, obsahujúcich olovo a/alebo bárium, hlavne z tzv. skiel z olovnatých krištáľov a bárnatých skiel, pri styku s kvapalnou fázou, hlavne s vodnými, vodno-kyslými, alkoholickými a vodno-alkoholickými kvapalinami, napríklad roztokmi kyseliny octovej, vínom, whisky, likérmi a pod., pri ktorom sa predmety z...

Spôsob výroby vyšších alifatických a/alebo cykloalifatických ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279092

Dátum: 03.06.1998

Autori: Jureček Ľudovít, Macho Vendelín, Jurečeková Emília, Komora Ladislav

MPK: C07C 45/69

Značky: spôsob, vyšších, cykloalifatických, ketónov, alifatických, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vyšších ketónov všeobecného vzorca R'COR'', v ktorom R' je propyl až hexadecyl s rovným alebo rozvetveným reťazcom, cyklopentyl až cyklododecyl, R'' je metyl až hexadecyl s rovným a/alebo rozvetveným reťazcom iniciovanou adíciou dialkylketónov C3 až C19 a/alebo cykloalkylketónov C5 až C12 pri teplote 100 až 180 °C, za iniciačného účinku najmenej jedného organického peroxidu (di-terc. butylperoxid) alebo hydroperoxidu s polčasom...

Kmeň Escherichia coli JT 123 s rekombinantným plazmidom pJT 123 na produkciu L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279091

Dátum: 03.06.1998

Autori: Timko Jozef, Kliment Július, Borošová Gabriela, Turňa Ján

MPK: C12N 1/21, C12N 15/70, C12N 15/68...

Značky: rekombinantným, l-treonínu, escherichia, plazmidom, kmeň, produkciu

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselný produkčný kmeň Escherichia coli JT123 nesúci plazmid pJT123 a produkujúci L-treonín bol vytvorený transformáciou hostiteľského kmeňa, pripraveného cieleným šľachtením kmeňa Escherichia coli VL334 (CMIM B-1641) v podmienkach veľkokapacitnej fermentácie, rekombinantným plazmidom pJT123, pripraveným nahradením BamHI - HindIII fragmentu nesúceho gén rop v plazmide pYN7 (CMIM B-1684), ktorý je derivátom základného vektora pBR322,...

Kmeň Escherichia coli JT 122 s rekombinantným plazmidom pJT 122 na produkciu L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279090

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kliment Július, Borošová Gabriela, Turňa Ján, Timko Jozef

MPK: C12N 15/68, C12N 1/21, C12N 15/70...

Značky: kmeň, rekombinantným, l-treonínu, produkciu, escherichia, plazmidom

Zhrnutie / Anotácia:

Priemyselný produkčný kmeň Escherichia coli JT122 nesúci plazmid pJT122 a produkujúci L-treonín bol vytvorený transformáciou hostiteľského kmeňa, pripraveného cieleným šľachtením kmeňa Escherichia coli VL334 (CMIM B-1641) v podmienkach veľkokapacitnej fermentácie, rekombinantným plazmidom pJT122, pripraveným odstránením BamHI a PvuII fragmentu z plazmidu pYN7 (CMIM B-1684), ktorý je derivátom základného vektora pBR322. Zmenšením veľkosti...

Adsorpčný a viazací prostriedok olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279089

Dátum: 03.06.1998

Autor: Simecek Miroslav

MPK: C09K 3/32, B01J 20/00, B01D 15/00...

Značky: viazací, olejov, prostriedok, adsorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Adsorpčný a viazací prostriedok je tvorený posypom pripraveným z častíc gumy vo forme triesok (S), hrudiek (K), múčky alebo vločiek (F) a obsahuje vysoký objemový podiel vzduchu. Tento adsorpčný a viazací prostriedok obsahuje granulované a/alebo múčkovité prídavné častice (ZP) plniva zvoleného zo skupiny obsahujúcej granulovaný plynobetón, mletú pemzu, piliny a troskový piesok.

Spôsob prípravy 3,14ß-dihydroxy-17-normorfinanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279088

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kolašín Tomáš, Jegorov Alexandr, Sobotík Roman, Jurčáková Anna, Husek Aleš, Bulej Petr, Sedmera Petr

MPK: C07D 221/28, C07D 489/08

Značky: spôsob, přípravy, 3,14ß-dihydroxy-17-normorfinanu

Zhrnutie / Anotácia:

Výrobne využiteľný a ekonomicky výhodný spôsob prípravy 3,14beta-dihydroxy-17-normorfinanu všeobecného vzorca (I), ktorý je kľúčovým medziproduktom polosyntetickej syntézy účinného analgetika Butorfanolu z tebaínu. Syntéza zahrnuje dvojstupňovú N-demetyláciu a súčasnú defenoxyláciu 4-fenoxy-14beta-hydroxy-3-metoxymorfinanu v prvom stupni chloromravčanom, v druhom potom pôsobením sodíka v kvapalnom amoniaku a následnú O-demetyláciu pôsobením...

Zariadenie na kontinuálnu výrobu rúna

Načítavanie...

Číslo patentu: 279087

Dátum: 03.06.1998

Autor: Horres Johannes

MPK: C03B 37/10, D04H 1/40

Značky: výrobu, rúna, zariadenie, kontinuálnu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na kontinuálnu výrobu rúna z minerálnej vlny má aspoň jednu zvlákňujúcu jednotku (1, 2, 3, 4) na utváranie primárneho rúna, umiestnenú na spádovej šachte (9), a aspoň dva zberné dopravníky (10, 11) na tvarovanie primárneho rúna sacím tlakom s aspoň čiastočne zakriveným povrchom prepúšťajúcim plyn, medzi ktorými je vytvorená výstupná medzera (21). Podstata vynálezu spočíva v tom, že aspoň jeden zberný dopravník (10) je umiestnený...

Spôsob sulfátovej delignifikácie lignín-celulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279085

Dátum: 03.06.1998

Autori: Fišerová Mária, Lužáková Vlasta

MPK: C08H 5/02

Značky: materiálov, sulfátovej, delignifikácie, lignín-celulózových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sulfátovej delignifikácie lignín-celulózových materiálov, najmä dreva, spočíva v tom, že sa do varného roztoku na sulfátovú delignifikáciu pridá zmes neiónových povrchovoaktívnych látok, a to kondenzátov mastných C12 až C18 alkoholov s 3 až 25 mólmi etylénoxidu v množstve 0,02 až 0,45 % hmotn. na a. s. drevo, alebo sa táto zmes pridá pred delignifikáciou na dezintegrovaný lignín-celulózový materiál, napr. na drevné štiepky, pri...

Pojazdný stroj na ukladanie a rozdeľovanie štrku štrkového lôžka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279084

Dátum: 03.06.1998

Autori: Theurer Josef, Oellerer Friedrich

MPK: E01B 27/02

Značky: štrkového, rozdeľovanie, štrku, pojazdný, lôžka, stroj, ukladanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj (1) na odoberanie a rozdeľovanie štrku štrkového lôžka koľaje (6) je vybavený rámom (2) podvozka, ktorý je uložený na podvozkoch (3), a ktorý je spojený s ústrojenstvom na zametanie a dopravu (13), so strmým dopravným pásom (15) a so zásobníkom (18) štrku s vykladacími otvormi (24), ktorý je strmým dopravným pásom (15) zásobovaný štrkom. Zásobník (18) štrku má namiesto podlahovej plochy pohonom (21) v pozdĺžnom smere stroja poháňaný...

Podbíjačka na podbíjanie koľaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 279083

Dátum: 03.06.1998

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: podbíjačka, koľaje, podbíjanie

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka na podbíjanie koľaje (18) je opatrená rámom stroja, ktorý je uložený na podvozkoch, a podbíjacím agregátom (1) dvoch podvalov, ktorý má v pozdĺžnom smere stroja za sebou usporiadané, vibračnými pohonmi (5) vibrovateľné a prisúvacími pohonmi (4) prisúvateľné podbíjacie nástroje (6, 7, 8, 9) s podbíjacími kladivami (16) na súčasné podbíjanie dvoch podvalov (17). Podbíjacie nástroje (6, 7, 8, 9) sú uložené na výškovo prestaviteľnom, s...

Suspoemulzie na báze fenoxaprop-etylu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279082

Dátum: 03.06.1998

Autori: Frisch Gerhard, Maier Thomas

MPK: A01N 43/76, A01N 25/04

Značky: báze, fenoxaprop-etylu, suspoemulzie

Zhrnutie / Anotácia:

Suspoemulzie obsahujúce fenoxaprop-etyl, sulfonylmočovinu a/alebo fenylmočovinu, aromatické rozpúšťadlo a kombináciu tenzidov z etoxylovaného tristyrylfenolu a etoxylovaného syntézneho alkoholu, ktoré sú prípadne fosfátované, spôsob ich výroby a ich použitie pri ochrane rastlín.

Zariadenie s odovzdávacou plochou a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279081

Dátum: 03.06.1998

Autor: Herrmann Fritz

MPK: A61M 37/00, A61M 35/00

Značky: odovzdávacou, zariadenie, výroby, plochou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie s odovzdávacou plochou, zaisťujúce riadenú, v priebehu času použitia klesajúcu rýchlosť odovzdávania účinných látok zo zásobníka obsahujúceho účinnú látku pevným, kvapalným alebo plynným akceptorom, pozostáva z prierezovej plochy zásobníka (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80), ktorá je rovnobežná s odovzdávacou plochou (11, 21, 31, 41, 51, 61, 81, 91, 101, 111, 121) a je v aspoň jednom mieste zásobníka (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80)...

Spôsob získavania polyhydroxyalkanoátov bez obsahu farbiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 279080

Dátum: 03.06.1998

Autori: Runkel Dietmar, Lehmann Olaf, Mayer Torsten, Schaffer Jürgen, Rauchstein Klaus-dieter, Rapthel Inno

MPK: C12P 7/62, C08G 63/90

Značky: farbiva, polyhydroxyalkanoátov, obsahu, získavania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob získavania polyhydroxyalkanoátov, ktoré sa vytvárajú v bunkách ako akumulačné látky pri kultivácii bakteriálnych biomás. Usušená bakteriálna biomasa sa najprv vystaví počas 10 až 120 minút teplote medzi 80 °C a dolnou hranicou oblasti tavenia polyhydroxyalkanoátov a potom extrahuje kyselinou octovou, pričom sa k extrahovadlu pridá 1 až 10 objemových podielov alifatického derivátu kyseliny karboxylovej.

Spôsob konverzie uhľovodíkov primárnym a sekundárnym reformovaním vodnou parou a reaktorová sústava na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279079

Dátum: 03.06.1998

Autor: Norsk Jesper

MPK: C01B 3/32, C01B 3/34, C01B 3/02...

Značky: vykonávanie, sústava, konverzie, vodnou, sekundárnym, primárnym, reformovaním, uhľovodíkov, párou, reaktorová, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

V prvom reformovacom procese (I) sa nechá reagovať spracovávaný plynný prúd (40) uhľovodíka a vodnej pary na čiastočne primárne reformovaný plynný prúd (42) pri výmene tepla s mierne zahriatym výstupným prúdom (44) plynu od posledného reformovacieho procesu (IV). Prúd (42) sa rozdelí a prvý čiastkový prúd (34) sa nechá reagovať v druhom reformovacom procese (II) na prvý primárne reformovaný prúd (46) plynu, zatiaľ čo druhý čiastkový prúd (38)...

Spôsob výroby peroxidických perfluórpolyéterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279078

Dátum: 03.06.1998

Autori: Sianesi Dario, Marchionni Giuseppe, Marraccini Antonio

MPK: C08G 65/00

Značky: výroby, spôsob, perfluórpolyéterov, peroxidických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby peroxidických perfluórpolyéterov, obsahujúcich perfluóralkylénoxy jednotky s aspoň dvoma atómami uhlíka, spočíva v tom, že sa jeden alebo viacero perfluórolefínov s výnimkou tetrafluóretylénu, ak by sa mal použiť samotný, nechá reagovať v kvapalnej fáze s kyslíkom pri teplotnom rozmedzí od -120 do 50 °C, za tlaku od 1 kPa do 1 MPa, v prítomnosti aspoň jednej zlúčeniny obsahujúcej aspoň jednu väzbu F-X, kde X je substituent zvolený...

Spôsob stereošpecifickej polymerizácie alfa-olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279077

Dátum: 03.06.1998

Autori: Bernard Albert, Fiasse Paul

MPK: C08F 10/06, C08F 4/642

Značky: alfa-olefínov, polymerizácie, stereošpecifickej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stereošpecifickej polymerizácie alfa-olefínov, hlavne propylénu v suspenzii v inertnom rozpúšťadle, v monoméri v kvapalnom stave alebo v plynnej fáze, v prítomnosti katalytického systému, obsahujúceho organokovovú zlúčeninu kovov skupiny I.A, II.A, II.B a III.B periodického systému a pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, ktorý bol predaktivovaný uvedením do styku pevného prekurzora vo forme guľovitých častíc s...