Zverejnene patenty 06.05.1998

Miniatúrne ložisko upravené ako jednocestný ventil najmä do rýchlobežných stomatologických vŕtačiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279497

Dátum: 06.05.1998

Autori: Tomka Ján, Bača Miloš

MPK: F16C 25/06, F16C 19/02

Značky: ložisko, najmä, jednocestný, upravené, ventil, stomatologických, miniatúrne, rychloběžných, vŕtačiek

Zhrnutie / Anotácia:

Miniatúrne ložisko upravené ako jednocestný ventil do rýchlobežných stomatologických vŕtačiek je tvorené vonkajším a vnútorným krúžkom, medzi ktorými je upravená klietka s guličkami. Vonkajší krúžok (5) ložiska (12) je opatrený výkyvnou krytkou (1), ktorá je vo vonkajšom krúžku (5) ložiska (12) upevnená prostredníctvom poistného krúžku (2), pričom na vnútornom krúžku (3) ložiska (12) je oporná plocha (4) krytky (1).

Deriváty benzopyránu, medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279037

Dátum: 06.05.1998

Autori: Jones Philip Stephen Chemik, Attwood Michael Richard Chemik, Redshaw Sally

MPK: A61K 31/44, A61K 31/47, A61K 31/35...

Značky: medziprodukty, farmaceutické, báze, benzopyránu, výrobu, prostriedky, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty benzopyránu všeobecného vzorca (I), kde R1 je vodík, halogén, trifluórmetyl, nitro, kyano, C1-7alkyl, alkoxykarbonyl s 1 až 7 C v alkoxyle, alkanoyl s 1 až 7 C, benzoyl, nitrobenzoyl, halogénbenzoyl alebo karbamoyl, R2 je H, C1-7alkyl alebo fenyl, R3 je H alebo C1-7alkyl R4 a R5 je každý jednotlivo H alebo R4 je OH a R5 je H, alebo R4 a R5 predstavujú spoločne väzbu uhlík-uhlík a R6 je šesťčlenný monocyklický N-heteroaryl s 1 alebo 2 N...

Obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 279036

Dátum: 06.05.1998

Autori: Schneider Reinhard, Kölblin Rolf, Burgtorf Heinrich, Peiss Klaus

MPK: B23Q 3/157, B23Q 37/00

Značky: obrábací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Obrábací stroj je vybavený zvislým stojanom (14), nosičom (16) aspoň jednej poháňanej nástrojovej hlavy (17), umiestneným na stojane (14), a meničom (19) nástrojových hláv (17), ktorý má najmenej jeden podávač (22, 23) nástrojovej hlavy (17), pohyblivý do vymieňacej polohy na uchopenie nástrojovej hlavy (17), upevnenej uvoľniteľne na nosiči (16) nástrojovej hlavy (17). Menič (19) nástrojových hláv (17) je uložený vymeniteľne na stojane (14) a...

Tkanivový aktivátor plazminogénu t-PA, spôsob jeho výroby a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279029

Dátum: 06.05.1998

Autori: Rudolph Rainer, Fischer Stephan, Kohnert Ulrich, Martin Ulrich, Stern Anne

MPK: C12N 15/58, C12N 9/64, A61K 38/49...

Značky: obsahom, výroby, spôsob, farmaceutický, plazminogénu, tkanivový, aktivátor, prostriedok, t-pa

Zhrnutie / Anotácia:

Tkanivový aktivátor plazminogénu t-PA, ktorý nie je glykozylovaný a je tvorený reťazcom aminokyselín, ktorý je možné vyjadriť vzorcom (I). Tento aminokyselinový reťazec je kódovaný reťazcom DNA, sekvenciu ktorého je možné vyjadriť vzorcom (II). Uvedený aktivátor je hlavnou zložkou farmaceutického prostriedku na rozpúšťanie krvných zrazenín.

Spôsob zlepšenia tekutosti jemnozrnného tuhého kyanurchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279027

Dátum: 06.05.1998

Autor: Skaria Alexander

MPK: B01J 2/10, C07D 251/28

Značky: spôsob, kyanurchloridu, zlepšenia, tuhého, jemnozrnného, tekutostí

Zhrnutie / Anotácia:

Desublimáciou alebo rozprašovacou kryštalizáciou získaný kyanurchlorid sa kvôli zlepšeniu tekutosti podrobí v hnetači alebo miešači pri zohrievaní na teplotu pod teplotou topenia namáhaniu strihom.

Katalytický prostriedok na polymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279025

Dátum: 06.05.1998

Autori: Hoppin Charles Richard, Tovrog Benjamin Samuel

MPK: C08F 10/00, C08F 4/646

Značky: katalytický, olefínov, polymerizáciu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický prostriedok na polymerizáciu olefínov s obsahom pevnej zložky nerozpustnej v uhľovodíkoch s obsahom titánu na nosiči, halogenidu horčíka a donora elektrónov, ďalej obsahuje alkylhlinité zlúčeniny a organosilánové zlúčeniny, pričom organosilán sa volí zo skupiny rozvetvených alkyl-terc.butoxydimetoxysilánov s 3 až 10 atómami uhlíka v alkylovej časti.

Diastereomér 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru kyseliny(6R,7R)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(Z)-(metoxyimino)- acetamido]-3-(metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279013

Dátum: 06.05.1998

Autori: Hörlein Rolf, Krass Norbert, Lattrell Rudolf, Isert Dieter, Fischer Gerd, Wollmann Theodor, Stache Ulrich, Gerlach Uwe, Defossa Elisabeth

MPK: A61K 31/545, C07D 501/34

Značky: spôsob, prostriedok, 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru, kyseliny(6r,7r)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(z)-(metoxyimino, acetamido]-3-(metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej, přípravy, použitie, farmaceutický, diastereomér

Zhrnutie / Anotácia:

Diastereomér 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru kyseliny (6R,7R)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(Z)-(metoxyimino)acetamido]-3- (metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej vzorca (I), fyziologicky prijateľné soli odvodené od tejto zlúčeniny a tento diastereomér vo forme diastereomérne čistej soli vzorca (II), kde HX je anorganická kyselina vybraná zo súboru zahŕňajúceho HCl, HBr, HI, HBF4, HNO3, HClO4, H2SO4 a H3PO4 alebo organická kyselina vybraná zo...

Derivát 1,5-dijód-[2S,R]-3-oxapentánu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278994

Dátum: 06.05.1998

Autori: Faiardi Daniela, Grandi Maria, Suarato Antonino, Bargiotti Alberto

MPK: C07C 43/313

Značky: spôsob, přípravy, derivát, 1,5-dijód-[2s,r]-3-oxapentánu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát 1,5-dijód-[2S,R]-3-oxapentánu všeobecného vzorca (I), kde znamená X alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka s priamym alebo s rozvetveným reťazcom, alebo benzylovú skupinu, ako medziprodukt na výrobu antracyklínových glykozidov, ktoré sú účinnými látkami farmaceutických prostriedkov s nádejným účinkom proti nádorom. Ďalej je opísaný spôsob prípravy derivátu 1,5-dijód-[2S,R]-3-oxapentánu tak, že sa oxiduje jodistanom...

Pyrido[3,2,1-ij]-1,3,4-benzoxadiazínové deriváty, spôsoby ich výroby a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278990

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kamata Miyako, Yokose Kazuteru, Shimma Nobuo, Ohtsuka Tatsuo, Aoki Masahiro

MPK: A61K 31/535, C07D 215/58, C07D 498/06...

Značky: deriváty, pyrido[3,2,1-ij]-1,3,4-benzoxadiazínové, prostriedky, farmaceutické, báze, výroby, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú pyrido[3,2,1-ij]-1,3,4-benzoxadiazínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise, spôsob ich výroby a farmaceutické prostriedky na ich báze. Uvedené deriváty majú antibakteriálnu účinnosť.

Substituované pyroly, ich použitie na výrobu liečiva a liečivo na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278989

Dátum: 06.05.1998

Autori: Davis Peter David, Lawton Geoffrey, Hill Christopher Huw

MPK: A61K 31/40, C07D 403/04

Značky: pyroly, báze, liečivo, substituované, výrobu, liečivá, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované pyroly všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5, R6 a R7, X a Y majú význam uvedený v opise, ktoré sú užitočné pri potláčaní alebo prevencii zápalových, imunologických, bronchopulmonárnych alebo kardiovaskulárnych porúch, použitie substituovaných pyrolov na výrobu liečiva a liečivo na ich báze.

N-Fenylpyrazolové deriváty, spôsob ich výroby, medziprodukty, insekticídne prostriedky a ich použitie na ničenie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278972

Dátum: 06.05.1998

Autori: Hatton Leslie Roy, Roberts David Alan, Buntain Ian George, Pearson Christopher John, Hawkins David William

MPK: A01N 43/56, C07D 231/44

Značky: deriváty, n-fenylpyrazolové, prostriedky, medziprodukty, insekticídne, výroby, použitie, hmyzu, ničenie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-Fenylpyrazolové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 je kyanoskupina, nitroskupina, halogén, acetyl alebo formyl, R2 je prípadne halogénsubstituovaná C1-4-alkyl, -alkenyl- či alkinyl-sulfonylová, -sulfinylová alebo -tioskupina, R3 je vodík, prípadne substituovaná aminoskupina, C2-5-alkoxymetylénaminoskupina prípadne substituovaná na metyléne C1-4-alkylovou skupinou, alebo halogén a R4 je fenyl prípadne substituovaný v polohe 2 fluórom,...

Spôsob výroby kovových predmetov nevytvárajúcich alergické reakcie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278968

Dátum: 06.05.1998

Autor: Hans Wahlbeck

MPK: C22C 1/02, C21D 1/74, C21D 9/56...

Značky: spôsobu, kovových, tohto, vykonávanie, alergické, spôsob, nevytvárajúcich, zariadenie, reakcie, predmetov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je zameraný najmä na výrobu predmetov, ktoré sú v priamom kontakte s ľudskou pokožkou, ako sú šperky, hodinky, okuliare a pod. Úplne čisté kovy, najmä drahé, ako je zlato, striebro, platina, paládium, ródium atď. sa zlievajú s optimálne čistým zinkom, meďou, hliníkom, niklom alebo chrómom, bez zvyčajnej prísady kadmia, olova, ortuti, bizmutu, antimónu a kobaltu, pričom celé spracovanie sa výhodne uskutočňuje bez prístupu vzduchu v...

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278964

Dátum: 06.05.1998

Autori: Davené Jean Georges, Janiak Robert André

MPK: C21C 5/52, F27B 3/08, H05B 7/10...

Značky: taviaca, tavenie, elektrická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická taviaca pec na tavenie kovu, na jednosmerný prúd, obsahuje vaňu (1) ohraničenú dnom (11) pokrytým žiaruvzdornou nístejou (15) a bočnou stenou (12) a uzatvorenú pohyblivým vekom (13) v tvare klenby, ďalej aspoň jednu spotrebovateľnú klenbovú elektródu (2) uloženú zvislo posuvne cez klenbu veka (13) a najmenej jednu pevnú elektródu (3) umiestnenú v nísteji (15). Klenbové elektródy (2) a nístejové elektródy (3) sú pripojené...

Oblúková taviaca pec na plynulé tavenie železného šrotu na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278963

Dátum: 06.05.1998

Autori: Davené Jean Georges, Janiak Robert André

MPK: H05B 7/10, F27B 3/08, C21C 5/52...

Značky: oblúková, plynule, jednosmerný, železného, tavenie, prúd, taviaca, šrotu

Zhrnutie / Anotácia:

Pec obsahuje vaňu (1) so zvislou osou (zz'), uzatvorenú klenbou (1'), a majúcu dno (2) tvoriace nístej (3), obloženú žiaruvzdorným materiálom, pričom v klenbe (1') je vytvorený otvor na plynulý prívod železného šrotu do pece (1), skupinu klenbových elektród (4) obsahujúcu najmenej jednu elektródu prechádzajúcu do vane (1) klenbou (1') a skupinu nístejových elektród (8) na vytváranie najmenej jedného elektrického oblúka (15) s tavením železného...

Kontakt na poistky nízkeho napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278958

Dátum: 06.05.1998

Autori: Hamrák Stanislav, Mikula Andrej

MPK: H01H 85/147, H01H 85/20

Značky: nízkého, poistky, napätia, kontakt

Zhrnutie / Anotácia:

Kontakt na poistky nízkeho napätia je vyhotovený z polotovaru obdĺžnikového tvaru. V kontaktnej časti (3) je rozdelený na samostatné kontaktné ľavé rameno (31) a pravé rameno (32), ktoré sú ohnuté ku svorkovej časti (1) do pravého uhla. Navzájom sú tiež proti sebe ohnuté o 90 ° v smere osi kontaktu. Kontakt je tvarovaný na vyvolanie dostatočného kontaktného tlaku na poistku.

Systém na upevnenie katétrov, kanýl a podobne na povrchu kože

Načítavanie...

Číslo patentu: 278943

Dátum: 06.05.1998

Autor: Becher Frank

MPK: A61M 25/02

Značky: kanýl, povrchu, podobně, kôže, systém, upevnenie, katétrov

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na upevnenie katétrov, kanýl a podobne vo svojej spodnej časti pozostáva z kožnej fólie (3), ktorá je povlečená lepivou vrstvou (2), na ktorej je usporiadaná krycia fólia (1), a z hornej náplasti (6), opatrenej priľnavou vrstvou (5) prilepujúcou sa na kožnú fóliu (3), a krycím filmom (4), kryjúcim hornú náplasť (6). Horná fólia (3) je vytvorená z poddajného, vodnú paru prepúšťajúceho, baktérie neprepúšťajúceho, priehľadného fóliového...

Oceľový drôt na spevnenie liatych materiálov, najmä betónu, a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278942

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kovács László, Czomba Gyula, Lipták Andor, Takács György

MPK: B21C 1/04, E04C 5/03

Značky: najmä, spevnenie, spôsob, betonů, výroby, ocelový, liatych, drôt, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Obrysová čiara (4) prierezu oceľového drôtu má tvar trojramennej epitrochoidy a pozdĺž vytvorených pásov sú uskutočnené pozvoľna vznikajúce a zanikajúce rebrá (5) s konštantným stúpaním závitu, ktorých maximálna hĺbka zodpovedá rozdielu medzi polomerom (rk) kružnice prierezu opísanej a polomerom (rb) kružnice vpísanej. Stacionárnym prievlakom (2) sa preťahuje východiskový oceľový drôt (1) s kruhovým prierezom alebo eventuálne predtvarovaný...

Bezpečnostný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1848

Dátum: 06.05.1998

Autor: Vrtiel Viliam

MPK: G08B 13/00, B60R 25/10

Značky: systém, bezpečnostný

Text:

...QÉ privolania lekárskej služby, snímač M privolania cestnej záchrannej služby a prvý blok QQ riadiaceho obvodu pre zbernicu údajov mobilných objektov.Bezpečnostný systém podľa obr.1 je tvorený ďalej blokom à zbemice a prevodníka údajov prvého riadiaceho obvodu l a druhého riadiaceho obvodu 3, ktorého sítčasťou sú prvývstupný blok 3/l zbernice a prevodníka údajov prvého riadiaceho obvodu l a druhého riadiaceho obvodu g, ako aj prvý výstupný...

Energetické krmivo a/alebo prevažne energetický doplnok krmiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1847

Dátum: 06.05.1998

Autori: Macho Vendelín, Štefkovič Jozef

MPK: A23K 1/00, A23K 1/16, A23K 1/14...

Značky: energetické, doplnok, krmivo, krmiva, převážně, energeticky

Text:

...prípadne navyše ich draselné, vápenaté, amónne a horečnaté soli. Vhodnou fortiñkujúcou prísadou sú aj uhličitany a hydrouhličitany vápenaté, horečnaté,ako aj horečnato-vápenaté.Ani fortiñkácia energetického krmiva alebo prevažne energetického doplnku krmiva podľa tohto riešenia vitamínmi, kŕmnymi soľamí a soľami bioprvkov nie je nevyhnutná, ale vhodná ako pre zxýšenie nutričnej hodnoty, tak aj zvýšenie alebo aspoň udržanie fyzickej kondície...

Sójový dezert

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1846

Dátum: 06.05.1998

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23C 9/154, A23C 21/06, A23C 21/04...

Značky: dezert, sójový

Text:

...výrobného procesu.Príklad 1 Sójový dezert obsahujúci 1,0 kg izolátu sójových bielkovín,9,0 kg cukru, 0,5 kg škrobového sirupu, 2,2 kg rastlinného tuku, 0,2 kg hexametafosforečňanu sodného, 0,2 kg citranu draselného, 0,3 kg fosforečňanu vápenatého, 0,2 kg emulgátora, 15,0 kg škrobu, 1,0 kg cereálíí, 0,1 kg arómy, 0,3 kg vitamínového premixuSójový dezert obsahujúci 3,0 kg izolátov sójových bielkovín,3,8 kg škrobového sirupu, 7,3 kg škrobu, 9...

Ochrana proti podbehnutiu prívesného vozíka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1845

Dátum: 06.05.1998

Autor: Husek Stanislav

MPK: B62D 63/08, B62D 63/06

Značky: podbehnutiu, ochrana, proti, přívěsného, vozíka

Text:

...na zadnú časť vozíka. Druhý príklad uskutočnenia je znázornený na obr.4,5 a 5, kde je uplatnená ochrana na jednoná pravovom vozíku v rovnakých pohľadoch ako u prvého príkladu vytvo~Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obr.l až o je zobrazený dvojnápravový prívesný vozík na prepravu napríklad káblových cievok, ktorého zadná časť je opatrená ochranou proti podbehnutiu. Tá je tvorená dvojicou ramien l , ktoré sú jedným koncom otočne...

Baktérie mliečneho kysnutia obohatené selénom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1844

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kadrabová Jana, Maďarič Alexander

MPK: A23C 13/16, A23C 9/12, A23C 19/032...

Značky: bakterie, obohatené, mliečneho, selénom, kysnutia

Text:

...napr. v-3 SR (obilie v priemere 25 ttg/kg ). Prostredníctvom takto vyrobených potravin jepríjem selénu nálrodný a nesystematický.(Maďarič, A. a 0 st. Deficit selénu vo výžive a možná suplenrentácia, Hygiena 39, č.2,str. 114-119 /1994/ Maďarič a 0 st. Selenium Concentration in Plasma and Erythrocytes in a Healthy Slovak Population, lTrace Elem. Electrolytes Health Dis.,Vol. 8, str. 43-47 /1994/ Bitková, A. a 0 st. Serum seleniurn levels...

Hermetický obal na delostreleckú nábojku a podkalibrovú strelu kalibru 125 mm

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1843

Dátum: 06.05.1998

Autori: Borko Ján, Burian Jozef

MPK: F42B 39/00

Značky: kalibrů, delostreleckú, hermetický, podkalibrovú, strelu, nábojku

Text:

...tesniacim krúžkom. V uzavretej plohe sü páky zaistené aretačnými poistkami, ktoré zabezpečujú nastavené predpätie.Použitý materiál vzhľadom na jeho štruktúru má veľmi dobré tlmiace vlastnosti a vysokú špecifickú pevnosť a pružnosť. K zabezpečeniu kvality balenia nie je potrebné používať dalšie tlmiace vložky z papiera alebo mechovej gumy Pevnosť spojov a uzamknutie veka sa nezhoršuje ani po extrêmnom namáhaní pri2 vibračných skúškach....

Zmes na kyslíkovú delignifikáciu sulfátových buničín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1842

Dátum: 06.05.1998

Autor: Lužáková Vlasta

MPK: C08L 97/02, C08H 5/04, C08G 65/02...

Značky: kyslíkovú, buničín, sulfátových, delignifikáciu

Text:

...zhomogenizovania zmesi. Objem zmesi sa doplní vodou na 100 l a zhomogenizuje miešaním. Príslušný objem takto pripravenej ziiedenej zmesi sa aplikuje do kyslíkovej deligniñkáciesulfátovej buničiny. Účinnosť kyslíkovej delignifikácie sa zvýši o 1,3 v porovnaní s-3 kyslíkovou deligníñkáciou bez aplikácie tejto zmesi. Obsah benzén-alkoholového extraktu v buničine sa zníži o 22 a obsah škodlivých živíc v buničine o 15 . Po bielení takto...

Časomiera pri čistení zubov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1841

Dátum: 06.05.1998

Autor: Zeman Ivan

MPK: G04F 5/00

Značky: časomiera, zubov, čištění

Text:

...tomto príklade je popisovaná Časomiera pri čistení zubov podľa technického riešenia pre časový interval 3 minúty. Časomiera pozostáva z klasického časovacieho presýpacieho mechanizmu L tvoreného dvoma sklenenými bankami hruškového tvaru spojených užšímí koncami s kalibrovaným kanálom. Odmerná náplň g umiestnená v banke pozostáva zo suchého kremenného jemného piesku. Časovací presýpací mechanizmus l je osadený v držiaku Q otáčacieho mechanizmu...

Príručný prietokový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1840

Dátum: 06.05.1998

Autor: Olajoš Peter

MPK: F24H 1/00

Značky: ohrievač, príručný, prietokový

Text:

...vody. klad us ut niaTechnické riešenie ohrievača je uskutočnené tak, že ho tvoria väčšinou štyri platne kruhoveho alebo ätvorcového tvaru, pripadne môže byť len jedna platňa veľkosti hornej plochy sporáka. Platne sú riešená tak, že sú vyhotovené buď z hliníkových alebo iných tepelne vodivých rúrok. ktoré sústočené do špirály a kvôli zväčšeniu ohrevnej plochy môžubyť obalené do tvaru platni alebo sa ohrievač zhotovi tak,že priamo do platni sa...

Bylinný horkosladký alkoholický nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1839

Dátum: 06.05.1998

Autor: Ondruška Kamil

MPK: C12G 3/06

Značky: nápoj, horkosladký, alkoholický, bylinný

Text:

...sa uskutočňuje tzv. studenou cestou. Byliny namočené v liehovom roztoku sa macerujú pri teplotách od 6 do 30 °C minimálne dva týždne. Podstata bylinného horko-sladkého alkoholického nápoja spočíva v tom, že obsahuje 50 až 100 l bylinnéhosilice, 190 až 210 g glycerínu, 50 až 150 kg cukru, 320 až 385 jemného liehu a zbytok do 1000 l pitnú vodu, pričom obsah etanolu predstavuje 35 až 42 obj. etanolu. Namiesto cukru sa môžu použit aj iné...

Zapojenie elektronického vypínača a zapínača pohotovostného stavu spotrebného elektronického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1838

Dátum: 06.05.1998

Autor: Mikšovský Milan

MPK: H04N 5/63

Značky: spotrebného, elektronického, pohotovostného, zariadenia, vypínača, zapínača, stavu, zapojenie

Text:

...čo udržuje vypínač a zapínač l v zopnutom stave na dobu T 3, danú uživateľom. (napríklad sledovanie FTVP, počúvanie hudby). Po uvedení spotrebného elektronického zariadenia 3 do pohoto vostného stavu, Stand/by, sa pokles príkonu prejaví zmenou na pätia na vstupe komparátora s hysteréziou a spínača É, ktorý vyšle Štartovací impulz do časovača a spínača 3, a ten prevezme funkciu zopnutia vypínača a zapínača 3 na dobu T 2. V dobe T 2...

Rámová konštrukcia kabíny lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1837

Dátum: 06.05.1998

Autori: Bednár Miloš, Pavlásek Pavel, Cetl Marian, Kakus Slavomír, Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav, Štrbka Peter

MPK: B61D 17/00

Značky: konštrukcia, lokomotívy, rámová, kabiny

Text:

...odhlučniť ľahkou montážou zvukovo a tepelne izolačných výplní z vnútornej strany krytovania. Tým sa znižujú zároveň aj tepelné straty v kabíne. A napokon použitie tmelených a lepených plastovýchkrytov úplne odstránilo rezonancie.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr.l znázorňuje axonometrický pohľad na rámovú konštrukciu kabíny lokomotívy, obr.2 znázorňuje čelný pohľad na...

Ľahká železničná motorová súprava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1836

Dátum: 06.05.1998

Autori: Štrbka Peter, Kakus Slavomír, Bednár Miroslav, Záhoranský Jozef, Pavlásek Pavel, Cetl Marian, Janiš František

MPK: B61B 1/00

Značky: železničná, motorová, ľahká, súprava

Text:

...podmienky a najmä do horských oblastí je možné do súpravy zaradiť dvePrehľad obrázkov na yýkrescchTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou obrázkov,na ktorých obr.1 znázorňuje najjednoduchší variant ľahkej železničnej motorovej súpravy s jedným energetickým vozňom. Obr.2 znázorňuje zložitejší variant ľahkej železničnej motorovejPríklady uskutočnenia Príklad 1Ľahká železničná motorová súprava podľa technického riešenia...

Oblátkový ovocný rez

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1835

Dátum: 06.05.1998

Autor: Schlimbach Jiří

MPK: A23G 3/00, A23L 1/064

Značky: ovocný, oblátkový

Text:

...oblatkami g,keď medzi ovocným Cestom l a oboma oblátkami 2 je nanesena vnútorna poleva 3, napriklad cokoladova alebo joqurtova,pricom ovocne cesto L zaujíma 35 az 50 objemových , vnutorna poleva Q celkom 25 až 40 objemových a oblatky g celkom 10 azPri uskutocneni ovocneho rezu s jednostrannou vnútornou polevou 3 podľa obr. 2 sa moze ovocne cesto 1 podielať na zložení ovocneho rezu až 75 objemovými , pri pouziti jednostrannej vonkajšej...

Kontinuálny sledovač zemného odporu alebo odporu vedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1834

Dátum: 06.05.1998

Autor: Jurčovič Ján

MPK: G01R 27/16, G01R 27/20

Značky: zemného, odporu, sledovač, kontinuálny, vedenia

Text:

...sústav alebo v spoločných uzemňovacích sústavách nad 10 000 m 2 tvorených vzájomne prepojenými náhodnými a strojenými zemničmi sa zemný odpor nemeria a je problematické odmerať samostatný zemnič. Preto nie je potrebné ani možné trvale sledovat zemný odpor uzemnenia celej sústavy prípadne jednotlivých zemničov, ale v praxi je nutné zaistiť spoľahlivosť pripojenia na uzemnenie u jednotlivých zariadení - napríklad aktívne jednozvodové...

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1833

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: F17D 1/04

Značky: stanic, regulačných, nástenných, domových, plynů, montážny

Text:

...pre pripojenie regulačných a meracích prístrojov zabraňujú pôsobeniu nežiadúcich síl,ktoré by mohli na prístroje pôsobiť.Na obvodový rám sú pripevnené vodítka a spony, ktoré umožňujú jednoducho a bezpečne pripojiť a odpojiť kryt domovej regulačnej stanice.Celá zostava-podľa technického riešenia je vyrobená vo výrobných priestoroch a ako celok je na mieste montáže pripevnená k nosnej stene a pripojená na vstup a výstup plynu.Prehľad...

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1832

Dátum: 06.05.1998

Autori: Gála Tibor, Kováč Ladislav

MPK: F17D 1/04

Značky: regulačnej, stanice, plynů, zostava, zemnej, domovej

Text:

...bezpečnosť pri montáži a prevádzke stanice.Prehľad obrázkov na yýkreseNa priložených obrázkoch je znázornené konkrétne vyhotovenie zostavy zemnej regulačnej stanice plynu podľa technického riešenia. Na obr.l je nárys zostavy, pričom pre zvýšenie názornosti je zemná časť V schematickom reze. Naobr.2 je nakreslený bokorys kovovej časti konštrukcie, ktorá je samonosná.Príkladné uskutočnenie zostavy zemnej domovej regulačnej stanice plynu...

Zariadenie na čistenie potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1831

Dátum: 06.05.1998

Autori: Demian Svetozár, Hrnčiar Viliam, Michenka Václav

MPK: B08B 6/00

Značky: čistenie, potrubí, zariadenie

Text:

...magnetov a na nosnom pieste sa nachádzajú aspoň dva šikmé prítlačné prvky, ktoré za bezpečujú pri pohybe čistiaceho zariadenia v potrubí súčasné otáčanie čistiaceho zariadenia o b.)kolo jeho osi rovnobežnej so smerom pohybu. Uvedeným konštrukčným riešením sa v podstatnej miere eliminuje možnost zahltenia povrchu permanentných magnetov nazbieranými nečistotamí, nakoľko tieto sú uchytávané na celom vonkajšom povrchu permanentných magnetov...

Samonosný oceľový schod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1830

Dátum: 06.05.1998

Autori: Stránsky Martin, Kováčik Štefan

MPK: E04F 11/112

Značky: schod, ocelový, samonosný

Text:

...podstupnicové steny schodov sa dajú vybaviťPrehľad obrázkov na QkteseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na obr. 1 je schematiclq/ znázornený axonometrický pohľad na schod, na obr. 2 je schematicky znázornený bočný pohľad na schodísko s bežným sklonom a na obr. 3 je schematickyznázornený bočný pohľad na strme schodisko.Sarnonosný oceľový schod podľa obr. 1, 2 a 3 má obdĺžnilçovú nástupnicovú stenu l, podstupnicovťr...

Spojovací člen medzi pontónom a brehom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1829

Dátum: 06.05.1998

Autor: Mandl Jiří

MPK: E01D 15/24

Značky: medzi, člen, spojovací, pontónom, brehom

Text:

...kotúčov a kolies vo vodiacich profiloch potrebnej dĺžky, spoľahlivo stabilizujú pontón v horizontálnych smeroch pri zmenách stavu vodnej hladiny a nemusia byť použité Vyväzovacie laná s pobrežnými bitvami.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom výkrese je znázornený spojovací člen medzi pontónom a brehom, kde na obr. 1 je bočný pohľad v reze rovinou A-A a na obr. 2 je pohľad zhora.Spojovací člen medzi pontónom a brehom podľa...

Škrobová prášková aromatizovaná a prifarbovaná zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1828

Dátum: 06.05.1998

Autor: Závodská Daniela

MPK: A23L 1/0522

Značky: prášková, prifarbovaná, aromatizovaná, škrobová

Text:

...takmer vždy znižuje kvalitu potravinárskych produktov, pretože je to určité znehodnotenie prírodného produktu, ldoré môže spôsobiť, hlavne u vnímavých jedincov, problémy (napr. alergické reakcie).Cieľom technického riešenia je poskytnúť škrobovú práškovú zmes výlučne sprírodnými farbívami a arómami, ktorá odstráni spomenuté nevýhody.Podstatou predloženého technického riešenia je škrobová prášková aroruatizovaná a prifarbovaná zmes, ktorá...

Soliaca zmes s exotickými plodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1827

Dátum: 06.05.1998

Autor: Toporka Marek

MPK: A23L 1/22

Značky: soliaca, exotickými, plodmi

Text:

...hmotn. horčíka, 0,001 až 5 hmotn. medi, zinku, kobaltu, železa, mangánu a antimónu, z 0,001 až 5 hmotn. vitamínov A a/alebo D, 0,001 až 5 hmotn. farbiv a/alebo dochucovadiel, 0,01 až 30 hmotn. kremíčitanu vápenatého a 0,1 až 70 hmotn. vody. Zloženie tejto soliacej zmesi má rad nevýhod, z ktorých je rozhodujúca nizka využitelnost biogénnych prvkov, z tohto dôvodu je určená najmä na výživu dobytka.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1826

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kuráň Jozef, Mocný Ernest

MPK: A62C 39/00

Značky: klapka, požiarna

Text:

...páka, ktorá je spolu s ďalšími častami ovládacieho mechanizmu chránená proti prestupu tepla krytom opatreným tepelnou izoláciou. zamedzenie prestupu tepla vedením cez kovové časti z priestoru priľahlého dielu plášta a podstatné obmedzenie sáľania tepla do priestoru odvráteného dielu plášta je podstatou technického riešenia požiarnej klapky.Prehľad obrázkov na yýkresoch Riešenie požiarnej klapky je znázornená na výkresoch, kde na obr. 1...