Zverejnene patenty 08.04.1998

Spôsob termálnej a/alebo katalytickej dekompozície a/alebo depolymerizácie nízkohodnotných organických látok a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279397

Dátum: 08.04.1998

Autor: Maďar Ivan

MPK: C08J 11/10, C08B 17/00, C08F 8/50...

Značky: dekompozície, katalytickej, zariadenie, depolymerizácie, nízkohodnotných, tohoto, spôsobu, látok, spôsob, organických, vykonávanie, termálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spočíva v tom, že sa nízkohodnotné organické látky podrobia pri teplote 150 °C až 700 °C a tlaku 0,1 MPa až 2,5 MPa pôsobeniu pohyblivého lôžka pevných častíc látky vykonávajúcich vírivý pohyb, pričom pevné častice látky tvoriace pohyblivé lôžko sa dostávajú do vírivého pohybu intenzívnym miešaním. Zariadenie je tvorené reakčnou komorou (1) s rotačným mechanizmom (2), kde rotačný mechanizmus (2) umiestnený otáčateľne v čelách...

Pec na kalcináciu tuhých, práškovitých surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278940

Dátum: 08.04.1998

Autori: Decuyper Francis, Niel Philippe, Jorget Serge

MPK: F27B 15/00, B65G 53/42

Značky: práškovitých, surovin, kalcináciu, tuhých

Zhrnutie / Anotácia:

Pec na kalcináciu tuhých, práškovitých surovín je vybavená zariadením na rozdeľovanie surovín do pece, ktoré sa skladá z prstencovej komory (32) s vertikálnou alebo takmer vertikálnou osou, ktorá je na svojom hornom konci uzatvorená. Prierez prstencovej komory (32) kolmo na os má v hornej časti konštantnú plochu, ktorá sa progresívne zmenšuje k dolnému koncu, kde je vybavená medzikruhovým výstupným otvorom (28), pričom prívodné potrubie (40)...

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278936

Dátum: 08.04.1998

Autori: Kepplinger Werner, Ottenschläger Erich

MPK: C22B 5/10, C22B 5/16

Značky: kovov, získavania, zliatin, kovových, spôsob, tohto, zariadenie, případně, vykonávanie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob získavania kovov, prípadne kovových zliatin, najmä ferozliatin, pri ktorom sa redukujú oxidy kovov v redukčnej zóne vytvorenej z vrstvy uhlia, ktorou prúdi redukčný plyn. Kusový oxidický vsádzkový materiál sa za pôsobenia tiaže vedie vrstvou uhlia pozostávajúcou z troch pevných vrstiev A, B, C, pričom najspodnejšia vrstva A, kryjúca roztavenú zmes kovu a trosky, je vytvorená z odplyneného uhlia. Do strednej vrstvy B sa zavádza kyslík...

Kryštalický dietanolát kyseliny etopozid-4′-fosforečnej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278935

Dátum: 08.04.1998

Autor: Favreau Denis

MPK: C07H 17/04, A61K 31/70

Značky: krystalický, dietanolát, přípravy, etopozid-4'-fosforečnej, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalický dietanolát kyseliny etopozid-4'-fosforečnej vzorca (III) je látka vhodná na prípravu antikarcinogénnych prípravkov, pretože sa vyznačuje neobyčajnou stálosťou. Je tiež opísaný spôsob jeho prípravy.

Krúživý drvič

Načítavanie...

Číslo patentu: 278934

Dátum: 08.04.1998

Autori: Stokes James Reginald, Finley David Anthony John, Carley Peter Michael, Napier Robert Charles

MPK: B02C 2/04

Značky: krúživý, drvič

Zhrnutie / Anotácia:

Krúživý drvič obsahuje misu (13) s komorou (15), hrdlo (38) s vnútornou obvodovou stenou (39) nadväzujúce na vstupnú komoru (15), výstupný otvor (27), drviacu hlavicu (17) s horným čelom (33), spodným čelom (35) a s drviacim pracovným povrchom (37), medzi ktorým a vnútornou obvodovou stenou (39) hrdla (38) je vymedzená prstencová štrbina (41), kde sa hrdlo (38) v smere osi (AC) misy (13) rozširuje smerom k výstupnému otvoru (27) alebo nanajvýš...

Zariadenie na spájanie dvoch okrajov pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278933

Dátum: 08.04.1998

Autor: Oetiker Hans

MPK: B65D 63/02, F16B 2/08, F16B 5/07...

Značky: okrajov, zariadenie, spájanie, dvoch, pásov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zariadenia spočíva v tom, že z prvého okraja (33) prvého pásu (31) vyčnievajúci aspoň jeden spojovací prvok (39) zapadá do vybrania (43) v druhom okraji (37) druhého pásu (35). Súčasne aspoň jeden výstupok (47, 49) vyčnievajúci z prvého okraja (33) prvého pásu (31) v smere časti spojovacieho prvku (39), ktorá zapadá do vybrania (43) v druhom okraji (37) druhého pásu (35), a je bočne oddelený od spojovacieho prvku (39), dosadá do výrezu...

Pyrolové deriváty, insekticídny a akaricídny prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278926

Dátum: 08.04.1998

Autori: Timmons Philip, Cramp Susan, Sinodis David, Kwiatkowski Patricia, Cain Paul, Outcalt Russel, Lopes Anibal

MPK: A01N 43/36, C07D 207/34

Značky: použitie, insekticídny, pyrolové, obsahom, prostriedok, deriváty, akaricídny

Zhrnutie / Anotácia:

Pyrolové deriváty všeobecného vzorca (I), kde X je halogén, tiokyanato-, alkyltio-, alkylsulfinylová, alkylsulfonylová, halogénalkyltio-, halogénalkylsulfinylová, kyano- alebo halogénalkylsulfonylová skupina, R1 je vodík, halogén, alkyltio-, alkylsulfinylová, alkylsulfonylová, amino-, alkylkarbonylamino-, halogénalkylkarbonylamino- alebo alkyltioalkylidéniminoskupina, R2 je vodík, halogén, kyano-, alkylová, halogénalkylová alebo...

3-Amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny, spôsob potláčania nežiaducej vegetácie s ich pomocou a herbicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278924

Dátum: 08.04.1998

Autor: Knudsen Christopher Glade

MPK: A01N 43/78, A01N 41/10, A01N 35/06...

Značky: báze, 3-amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny, herbicídne, spôsob, prostriedky, nežiaducej, pomocou, vegetácie, potláčania

Zhrnutie / Anotácia:

3-Amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsob potláčania nežiaducej vegetácie s ich použitím a herbicídne prostriedky na ich báze.

Vtáčí repelentný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278915

Dátum: 08.04.1998

Autori: Wilson Michael Frank, Greig-smith Peter William

MPK: A01N 35/02, A01N 37/14, A01N 31/04...

Značky: prostriedok, repelentný, vtáčí

Zhrnutie / Anotácia:

Vtáčí repelentný prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje aspoň jednu zlúčeninu vybranú zo súboru zahŕňajúceho a) zlúčeninu všeobecného vzorca (I), kde X1 a X5 sú každý navzájom nezávisle zvolený zo súboru zahŕňajúceho atóm vodíka a alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, atóm halogénu, a alkylové skupiny s 1 až 4 atómami uhlíka substituované halogénom, X2, X3 a X4 sú každý navzájom nezávisle zvolený zo súboru zahŕňajúceho atóm vodíka a...

Deriváty 2-imino-3-heterocyklylalkylbenzotiazolínu, spôsob ich výroby a farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278908

Dátum: 08.04.1998

Autori: Nemecek Conception, Le Blevec Joseph, Jimonet Patrick

MPK: A61K 31/425, C07D 417/04, C07D 277/82...

Značky: farmaceutický, výroby, tieto, prípravok, obsahuje, ktorý, zlúčeniny, deriváty, 2-imino-3-heterocyklylalkylbenzotiazolínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), v ktorých R1 znamená 1-piperazinylovú skupinu, 1,2,3,6-tetrahydro-1-pyridylovú skupinu alebo piperidinoskupinu, pričom všetky tieto skupiny sú prípadne ďalej substituované substituentmi definovanými v opisnej časti, R2 znamená polyfluóralkoxyskupinu a n znamená číslo 2 alebo 3, ako aj ich adičné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami. Ďalej sa opisuje spôsob výroby týchto zlúčenín a ich použitie ako...

Spôsob prípravy N-(1-metoxyprop-2-yl)-2,4-dimetyl-3-aminotiofénu a východisková látka na jeho prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278907

Dátum: 08.04.1998

Autor: Fünfschilling Peter

MPK: C07D 333/36, C07D 333/32

Značky: východisková, spôsob, látka, přípravu, přípravy, n-(1-metoxyprop-2-yl)-2,4-dimetyl-3-aminotiofénu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy N-(1-metoxyprop-2-yl)-2,4-dimetyl-3-aminotiofénu reakciou 2,4-dimetyl-2,3-dihydrotiofén-3-onu s 1-metoxy-2-propylamínom.

Bezpečnostné spínacie zariadenie zdvíhacieho ústrojenstva s vyklápaním alebo vyklápacieho ústrojenstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 278898

Dátum: 08.04.1998

Autor: Pieperhoff Hans Joachim

MPK: B65F 3/04

Značky: bezpečnostné, spínacie, vyklápaním, vyklápacieho, ústrojenstva, zariadenie, zdvíhacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné spínacie zariadenie pozostáva zo spínacieho zariadenia (210), medzi ktorým a zdrojom (23) prúdu je usporiadaný aspoň jeden núdzový spínač (1a, 2a) zastavenia, ktorý je zapojený do série s núdzovým spínačom (1, 2), a zo spoločného automatického riadiaceho zariadenia (30), ktoré je elektricky spojené s ovládacími kontaktmi alebo spínačmi (11, 16), ktoré sú pripojené na prúdový kontrolný obvod (25), ktorý je spojený jednako so...

Spôsob výroby (±)-6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-trans-4-(2-oxo-1-pyrolidinyl)-2H- 1-benzopyrán-3-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278873

Dátum: 08.04.1998

Autori: Fazekas Julia, István Terézia, Timár Tibor, Nagy Erika, Eszenyi Tibor, Galamb Vilmos, Sebök Péter, Kovách Éva

MPK: C07D 405/04

Značky: výroby, 1-benzopyrán-3-olu, ±)-6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-trans-4-(2-oxo-1-pyrolidinyl)-2h, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby (+/-)-6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-trans-4-(2-oxo-1-pyrolidinyl)- 2H-1-benzopyrán-3-olu vzorca (VI), ktorý spočíva v reakcii 4-kyanofenolu s izoprénom pri 30 až 120 °C v rozpúšťadle za prítomnosti alkalických kovov alebo katalyzátorov, za vzniku 6-kyano-3,4-dihydro-2,2-dimetyl-2H-1-benzopyránu, ktorý sa potom prevedie na 6-kyano-2,2-dimetyl-2H-1-benzopyrán pri 40 až 150 °C v rozpúšťadle za prítomnosti katalyzátora...

Viackomponentný emulzný odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 278872

Dátum: 08.04.1998

Autori: Komorová Katarína, Macho Vendelín, Polievka Milan, Okresová Soňa, Uhlár Ladislav, Kostúr Tibor

MPK: C08L 67/08

Značky: viackomponentný, emulzný, odpeňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Odpeňovací prípravok pozostáva z produktov polyadície propylénoxidu na zmes alkoholov pozostávajúcu z 25 až 45 % hmotn. 2-etylhexanolu, 35 až 50 % hmotn. jednomocných a dvojmocných alkoholov C12, ako aj dvojmocných alkoholov C8, z esterov, éterov a acetálov. Ďalšími komponentmi sú látka všeobecného vzorca R1NHCH2CH2R2, kde R1 je acyl vyššej mastnej kyseliny, R2 je -OH, -NHR1, -NH2 alebo -OR1, voda a emulgátor.

Prípravok špecifického hyperimúnneho anticytomegalovírusového imunoglobulínu na intravenóznu aplikáciu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278869

Dátum: 08.04.1998

Autori: Stachý Alfréd, Šipoš Ján

MPK: A61K 39/42, A61K 39/245, C07K 16/08...

Značky: intravenóznu, aplikáciu, specifického, imunoglobulinů, výroby, prípravok, hyperimúnneho, spôsob, anticytomegalovírusového

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata navrhovaného spôsobu výroby spočíva v stabilizácii imunoglobulínov oligosacharidmi v dávke 80 až 170 g/l roztoku imunoglobulínov a tepelnej expozícii pri teplote + 4 °C až + 30°C počas 2 až 30 dní. Takto pripravený prípravok obsahuje 10,0 až 100,0 g/l bielkovín (90 % IgG) a 75 až 200 g/l oligosacharidov vybraných zo skupiny glukóza, maltóza a sacharóza.

Interfenylén-7-oxabicykloheptylsubstituované heterocykloamidové analógy prostaglandínu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278865

Dátum: 08.04.1998

Autor: Misra Raj Narain

MPK: C07D 405/04, A61K 31/34, A61K 31/41...

Značky: spôsob, použitie, přípravy, analogy, prostriedok, farmaceutický, heterocykloamidové, interfenylén-7-oxabicykloheptylsubstituované, prostaglandinů

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané analógy prostaglandínov typu heterocyklických amínov všeobecného vzorca (I), kde m, n, Y, X, R1, R2, R3 a R3a majú hodnoty uvedené v opise, a tiež spôsob výroby analógu prostaglandínu všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú uvedený význam, pričom sa zlúčenina všeobecného vzorca (I'), kde R má uvedený význam s výnimkou karboxylovej skupiny a jej soli s alkalickým kovom a zvyšné všeobecné symboly majú uvedený význam,...

Spôsob konverzie východiskovej zmesi izomérnych pyretroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278858

Dátum: 08.04.1998

Autor: Ager John Winfrid

MPK: C07C 120/00, C07C 121/75

Značky: izomérnych, východiskovej, pyretroidov, konverzie, zmesí, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob konverzie východiskovej zmesi izomérnych pyretroidov, a to cypermetrínu a cyflutrínu s obsahom menej pesticídne účinných izomérov na pesticídne účinnejšie izoméry tak, že sa táto zmes uvedie do styku s bázou. Suspenzia východiskovej zmesi sa pripraví v kvapalnom alifatickom alebo cykloalifatickom uhľovodíku s 5 až 16 atómami uhlíka, v ktorom sú pesticídne účinnejšie izoméry prakticky nerozpustné, pričom hmotnostný pomer východiskovej...

Sklo znesiteľné pre telesné tkanivo a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278853

Dátum: 08.04.1998

Autori: Paschke Hartmut, Gaschler Ludwig, Ditz Hermann

MPK: C03C 3/087, C03C 4/00

Značky: znesiteľné, tkanivo, použitie, tělesně

Zhrnutie / Anotácia:

Sklo, ktoré obsahuje v % hmotn. 65 až 68 % hmotn. oxidu kremičitého, 12 až 14 % hmotn. oxidu sodného, 2,5 až 4 % hmotn. oxidu draselného, 15 až 17 % hmotn. celkového obsahu oxidov alkalických kovov, 2 až 3 % hmotn. oxidu horečnatého, 4,2 až 5,5 % hmotn. oxidu vápenatého, 3 až 4 % hmotn. oxidu hlinitého, 2,7 až 4,1 % hmotn. oxidu železnatého, počítané na báze oxidov, pričom všetok obsah železa je maximálne 7 %, počítané na oxid železitý. Sklo...

Zakružovací stroj na plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 278852

Dátum: 08.04.1998

Autori: Ružička Kamil, Podebradský Jaroslav

MPK: B21D 5/14, B21D 5/12

Značky: plech, stroj, zakružovací

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa konštrukčné vyhotovenie a uloženie valcov zakružovacích strojov, najmä dvojvalcových, s väčšou dĺžkou, nad 1 800 mm. Valce pozostávajú z nepohyblivej tuhej osi (1), na ktorej sú symetricky usporiadané dve kĺbové ložiská (2, 2'), asymetrických rúrkových váh (3, 3') na koncoch opatrených vnútornými (5, 5') a vonkajšími (4, 4') naklápacími ložiskami vo vzdialenosti (L), pričom na týchto vonkajších (4, 4') a vnútorných (5, 5') ložiskách...

Fixácia polôh abdukčnej dlahy ramenného kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1809

Dátum: 08.04.1998

Autori: Pikner Tomáš, Pikner Zdeněk

MPK: A61F 5/02, A61F 5/01

Značky: ramenného, poloh, abdukčnej, dlahy, kĺbu, fixácia

Text:

...tvarovaného, ale dostatočne pevného materiálu (duralu). Na konci horizontálne smerovanej časti g vertikálne vysúvacej pravouhlej opory 2 je dvomi skrutkami E pripevnená aretačná točňa g s aretačnými dierami 1 LJ. Medzi aretačnou točňou jl 1 a otočným ramenom § je uložená klzná podložka 18, zaisťujúca medzioboma dielmi trecie spojenie. Aretačné diery Q sú taktiež vytvorené na vodíacomdržiaku 1, ako je to znázornené na obr. 1, 3 a a 3 b....

Chránič ovládača blokovania zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1808

Dátum: 08.04.1998

Autori: Mereš Branislav, Porubčan Róbert

MPK: E05B 17/20

Značky: zámku, chránič, ovládača, dveří, automobilů, blokovania

Text:

...výhodné, ak Základová časť a ochranná časť ochranného prvku sú pružne spojené. V tompripade sa ochranná časť môže dotýkať povrchu ovládača-blokovania zámku dverí a priestor.medzi ovládačom blokovania zámku dverí a jeho chráničom sa zmenšuje na nulupa nie je.-3 možne do tohto priestoru vložiť iné teleso, napr. povraz. Obdobný účinok bude dosiahnutý iv prípade, ak stena, ktorá je určená na priľahlé umiestnenie ochranného prvku k...

Príchytka na upevnenie zapaľovača k cigaretovej škatuľke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1807

Dátum: 08.04.1998

Autor: Pavlovský Július

MPK: A24F 21/00

Značky: zapalovača, škatuľke, cigaretovej, príchytka, upevnenie

Text:

...že jeho konusovitý tvar umožňuje použitie viacerých druhov zapaľovačov a to ako rovnostenných, tak i plochooválnych na prierezze. Tým sa stáva príchytka univerzálnou.Prehľad obrazkov na ýkresePríchytka na upevnenie zapaľovača k cigaretovej krabičke je znázornená na obr. 1 až 3. Na obr. l je priečny rez príchytkou V náryse, na obr. 3 priečny rez príchytkou v bokoryse a na obr. 2 je znázomený pôdorys príchytky.Na obr. 1 a 3 je znázornený...

Zariadenie na vodné chladenie vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1806

Dátum: 08.04.1998

Autori: Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel, Bednár Miroslav, Cetl Marian, Štrbka Peter, Záhoranský Jozef, Kakus Slavomír

MPK: F01P 3/00

Značky: vodné, chladenie, zariadenie, vznětových, motorov

Text:

...pretlakového vysokoteplotného chladiča je 2 000 MJ/hod. pri prietoku 65 ma/hod., pričom voda v tomto chladiči vrie pri teplote l 15 °C.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej objasnené pomocou obrázkov, na ktorých obr.1 znázorňuje hydraulickü schému zariadenia na vodné chladenie vznetových motorov. Obr.2 znázorňuje bočný pohľad na lokomotívu s rozmiestnením častí zariadenia. Obr.3 znázorňuje pôdorys lokomotivy s...

Zapojenie chladenia trakčného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1805

Dátum: 08.04.1998

Autori: Janiš František, Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav, Kakus Slavomír, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Štrbka Peter

MPK: H02K 9/00

Značky: trakčného, chladenia, zapojenie, motora

Text:

...nasávanie pre turbokompresor vznetového motora, chladenie trakčných motorov a chladenie elektrodynamickej brzdy čoumožnilo vynechať ďalšie zariadenia pre ventiláciu strojovne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr.l znázorňuje jedno konkrétne zapojenie chladenia trakčného motora. Obr.2 zobrazuje uzavretú regulačnú slučkuzapojenia chladenia trakčného motora...

Terénny automobil so snímateľnou účelovou nadstavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1804

Dátum: 08.04.1998

Autori: Valášek Jozef, Janík Pavol

MPK: B62D 33/00, B62D 24/00

Značky: terénny, automobil, snímateľnou, účelovou, nadstavbou

Text:

...polohy strižného čapu e súvisiaceho centračného otvoru V nadstavbe, na obr.6 zariadenie pre prenos horizontálnych síl z nadstavby do podvozku bez možnosti eliminácie úchyliek polohy strižného čapu a súvisiaceno centračněho otvoru nadstavby, na obr.7 manipulácia so zariadením uveden 4 m na obr.5, na obr.8 fizačná vzpera medzi nadstavbou e podvozkon.Na obr.l je príkladné prevedenie vozidla s účelovou nadstavbou pre prepravu mužstva, kde l je...

Pružné uloženie kabíny lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1803

Dátum: 08.04.1998

Autori: Cetl Marian, Štrbka Peter, Kakus Slavomír, Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel

MPK: B62D 24/00

Značky: kabiny, pružné, lokomotívy, uloženie

Text:

...na obr.1. Kabína 5 lokomotivy je.v svojej hornej zadnej časti otočne a pružne uložená v jednom čapovom tlmiči g. V svojej dolnej prednej časti je kabína 5 lokomotivy pružne uložená na dvoch tvarových tlmičoch 3. Použitím troch tlmičov je kabína 5 lokomotivy pružne uložená voči rámu lg lokomotivy.Samotná konštrukcia čapového tlmiča g je detailne zobrazenána obr.2, kde otočný oceľový ap 1 je na svojich koncoch uchytený v konzolách, ktoré sú...

Tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1802

Dátum: 08.04.1998

Autori: Beňo Eugen, Matula Vladimír, Cetl Marian, Pavlásek Pavel, Kováčik Stanislav, Štrbka Peter, Kakus Slavomír, Záhoranský Jozef

MPK: F01N 1/00

Značky: tlmič, výfuku

Text:

...3 až 5 mm so vzájomným rozostupom 0.5 až 10 mm, pričom otvory môžu byt presadené.Tlmič výfuku podľa technického riešenia preberá výhody jednak rezonančných typov tlmičov a jednak aj výhody absorbčných typov tlmičov. Tým sa výrazne zníži úroveň hluku výfuku a zároveň sa neprehrieva vzduch v okolí výfuku. Napokon tlmič výfuku je možné dolaďovať na maximá v hlukovom spektre podľaPrehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej...

Rámová konštrukcia opláštenia lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1801

Dátum: 08.04.1998

Autori: Kakus Slavomír, Záhoranský Jozef, Štrbka Peter, Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel, Bednár Miroslav, Cetl Marian

MPK: B61D 17/00

Značky: konštrukcia, rámová, lokomotívy, opláštenia

Text:

...dielcov podstatne znižuje hlučnosť lokomotivy, pričom umožňuje bezproblémovú opravu poškodenia opláštenia výmenou jednotlivých dielcov, pripadne lokálnu opravu dielca umožnenim kazetovej výmeny jednotlivých segmentov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov,na ktorých obr.l znázorňuje bočný pohľad na rámovú konštrukciu opláštenia lokomotivy. Obr.2 znázorňuje rámovú konštrukciu opláštenia...

Zostava dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1800

Dátum: 08.04.1998

Autori: Cetl Marian, Janiš František, Pavlásek Pavel, Kakus Slavomír, Štrbka Peter, Kováčik Stanislav, Bednár Miroslav, Záhoranský Jozef

MPK: B61C 5/00

Značky: dieselelektrickej, lokomotívy, zostava

Text:

...dynama ako zdroja hnacieho prúdu a upustilo sa od používania jednosmerných hnacích elektromotorov, dala sa možnosť osadiť hnaci trakt moderným trakčným striedavým generátorom V spojeni s asynchrónnym trakčným elektromotorom. Ďalšou výhodou je umiestnenie príslušných rozvádzačov výkonovej elektroniky priamo nad striedavé generátory prúdu, čim sa ušetrí priestor v strojovni lokomotivy a zníži sa dĺžka trakčnej kabeláže. Napokon...

Rám agregátov lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1799

Dátum: 08.04.1998

Autori: Cetl Marian, Štrbka Peter, Záhoranský Jozef, Pavlásek Pavel

MPK: B61F 1/00

Značky: lokomotívy, agregátov

Text:

...so samotnými agregátmi vyjme zo strojovne a prenesie sa do oprávarenského boxu. V ňom sa poškodené agregáty opravia alebo vymenia a celá sústava agregátov sa nastaví na prevádzkové parametre a opakovaným postupom sa vloží do priestoru strojovne lokomotivy. Takto uskutočnená oprava savyznačuje veľmi krátkym časom opravy.Prehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr.1 znázorňuje horný a...

Fixačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1798

Dátum: 08.04.1998

Autori: Stoklásek Miloslav, Románek Vlastimil, Rektoříková Libuše

MPK: A61F 5/01

Značky: fixačný, prostriedok

Text:

...obalu, vytvorených prešitím aspoň dvoch rrstiev poddajného plošnćho materiálu vnútomého obalu steny vo vzdialenosti 20 až 30 mm a ďalej tiež vo vzdialenostiach, daných číselnými násobkami tejto vzdialenosti, pričom táto vzdialenosť je úmemá celkovej hrúbky ñxačnej dlahy.U ďalšieho výhodného - tzv. dvojkomorového uskutočnenia, kombinujúceho v podstate vákuovú a pretlakovú dlahu v jednom výrobku, je vo vnútri obalu uložená a s ním po obvodu...

Filtračná vložka s viacerými vreckami so zvýšenou prevádzkovou životnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1797

Dátum: 08.04.1998

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/52

Značky: životnosťou, viacerými, prevádzkovou, vložka, zvýšenou, filtračná, vreckami

Text:

...ale aj posuvným oterom. Toto namáhanie pri filtračných vpichovaných textíliach na výstupnej strane neupravených, spôsobuje uvoľñovanie vláken v miestach styku výstuží s vláknovým povrchom textílie, čo vedie k postupnému poškodeniu textílie a vyradeniu filtra z prevádzky.Novšie filtračné vložky s viacerými vreckami majú tepelne natavenü ako vstupnú tak výstupnü stranu, čím dochádza k vyhladeniu obidvoch povrchov. Oter týchto textílií pri...

Mechanické zariadenie na ozvučenie elektrickej basovej gitary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1796

Dátum: 08.04.1998

Autor: Neuszer Róbert

MPK: G10D 1/08, G10D 3/00

Značky: basovej, mechanické, zariadenie, gitary, ozvučenie, elektrickej

Text:

...elektrickej basovej gitary v kľudovej polohe.Na obr. 2 je znázornené toto zariadenie V pracovnej polohe.Zariadenie uvádza do činnosti hráč na gitaru tlakom alebo úderom na tvarovanú klapku g , tá sa týmto začína posúvať zo svojej kľudovej východiskovej polohy smerom dovnútra gitary. Po krátkom nábehu naráža na kratší koniec ramienka 3, ktoré sa takto uvedené do pohybu začína otáčať okolo svojho ukotvenia § v podstavci ll. Ramienko je...

Ručný ostrič nožov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1795

Dátum: 08.04.1998

Autor: Svitek Vladimír

MPK: B24B 3/54

Značky: ostrič, nožov, ručný

Text:

...je nepohyblivý a pohybuje saPrehľad obrázkov na gkresochPodstata technického riešenia je objasnená v ďalšom popise odkazujúcom na pripojený výkres, na ktorom v schématickom zjednodušení predstavuje obr. 1 perspektívny pohľad na časť telesa nástroja s výstupkom a brúsnymi plátkami, obr. 2 je pohľad v smere P z obr. 1 na výstupok a obr. 3 predstavuje pohľad na jeden konštrukčnývariant tohoto ručného nástroja. Obr. 4 je iným variantom...

Skladacia rozoberateľná hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1794

Dátum: 08.04.1998

Autor: Dzurňák Marcel

MPK: A63H 33/08, A63H 33/04

Značky: hračka, skladacia, rozoberateľná

Text:

...detail A V reze z obr. 2. Obr. 4 predstavuje oválny tvárový prvok. Obr. 5 predstavuje rovinný tvarový prvok. Obr. 6 znázorňuje variantné uskutočnenia spojovacieho prvku v čelnom pohľade a obr. 7 znázorňuje príklady uskutočnenia spojovacieho prvku v reze s jedným uskutočnenímv pohľade, pozostávajüceho z dvoch güľ navzájom spojených.Príklad uskutočnenia te hnickh ri šeniskladacia rozoberateľná hračka Q pozostáva z rovinných tvarových prvkov 1...

Konzervačný prostriedok na ochranu skladovaných semien a hľúz

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1793

Dátum: 08.04.1998

Autori: Hässler Jozef, Vallo Vladimír, Weissmann Ľudovít

MPK: A01N 63/00, A01N 59/06, A01N 61/00...

Značky: hľúz, prostriedok, ochranu, konzervačný, skladovaných, semien

Text:

...hmyzu.Príklady uskutočnenia Príklad 1.Zníženie obsahu vlhkosti pšenice počas kombajnoveho zberu Konzervačným prostriedkom sa ošetrilo 7 t pšenice dávkou5 kg/ t . V priebehu 4 dni vlhkosť obilia poklesla z 18 na 12,9 , t. j. na skladovateľnú vlhkosť a teplota z pôvodných 34 ° C na 27 ° C, so stále klesajúcim trendom týchto hodnôt v ďalšom období.V prípade šošovice ošetrenej nàrokővaným prostriedkom v dávke 400 g/0.1 t poklesla pôvodná...

Zapojenie regulácie chladenia trakčných motorov a usmerňovačov dieselelektrickej lokomotívy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1792

Dátum: 08.04.1998

Autori: Cetl Marian, Kováčik Stanislav, Kakus Slavomír, Pavlásek Pavel, Kováč Ludovít, Bednár Miroslav, Záhoranský Jozef, Štrbka Peter, Janiš František

MPK: H02K 9/00

Značky: chladenia, motorov, usmerňovačov, regulácie, dieselelektrickej, zapojenie, lokomotívy, trakčných

Text:

...riešenie bude pomocou schémy zapojenia bližšieobjasnené na obrázku priloženého výkresu.Zapojenie regulácie chladenia trakčných motorov a usmerňovačov dieselelektrickej lokomotivy znázornená na priloženom obrázku je charakteristické tým, že výstup frekvenčného meničaEM je prepojený jednak s dvoma asynchrónnymi motormí AM a Amchladenie prvých dvoch trakčných motorov 1 ul a ľmz a druhýventilátor V 2 je uspôsobený na chladenie druhých dvoch...

Samohybné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1791

Dátum: 08.04.1998

Autor: Komišák Ján

MPK: B27B 31/00

Značky: samohybné, zariadenie

Text:

...je odvodený pohyb druhého vypínateľného hriadeľa a tretieho vypinateľného hriadeľa cez prevodovku.Skriňa základnej jednotky samohybného zariadenia má tvar zaobleného sedemhranu. Na stenách skrine, okrem bočných stien, je umiestnený aspoň jeden článkový pás. Z bočných stien skrine vystupuje spoločná os. Na spoločnú os, ktorá presahuje článkový pás, sa dajú pripevniť kolesá. Skriňa základnej jednotky je opatrená rukoväťou, ktorá je...

Fixačná bandáž ramenného kĺbu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1790

Dátum: 08.04.1998

Autori: Pikner Zdeněk, Pikner Tomáš

MPK: A61F 13/10, A61F 5/02

Značky: bandáž, ramenného, fixačná, kĺbu

Text:

...návlekom tixácie ramena umožňuje prispôsobiť chorý ramenný klb požadovanej polohe a umožňuje podložit rameno klinom.Prehľad obrázkov na g kresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou obrázkov, kde na obr. 1 je znázornená zostavené ñxačná bandáž, na obr. 2 až 7 je znázornený postup zostavovania bandáže, na obr. 8 je znázornený návlek tixácie ramena, na obr. 9 sú znázornená fixačné pásiky a na obr. 10 je znázornený podperný...

Zariadenie na prichytenie tlmiča výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1789

Dátum: 08.04.1998

Autori: Pavlásek Pavel, Bednár Miloš, Štrbka Peter, Cetl Marian, Záhoranský Jozef, Kováčik Stanislav, Kakus Slavomír

MPK: F01N 7/00

Značky: prichytenie, zariadenie, výfuku, tlmiča

Text:

...lokomotivy. Týmto riešením sa podstatne znižujú vibrácie -a hluk tlmiča pri podstatnom zlepšení ochrany zdravia obsluhy dieselelektrickej lokomotivy.Prehľad obrázkov na yýkresochZariadenie na uchytenie tlmiča výfuku bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde obr.l zobrazuje axonometrický pohľad na celu zostavu a obr.2 zobrazuje detailné riešenieZariadenie na uchytenie tlmiča výfuku podľa technického riešenia zobrazené na obr.l...