Zverejnene patenty 04.02.1998

Mikrobiologický spôsob výroby kyseliny 6-hydroxypyrazínkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278790

Dátum: 04.02.1998

Autor: Kiener Andreas

MPK: C12P 17/10, C12P 17/12, C12P 7/22...

Značky: mikrobiologický, výroby, spôsob, 6-hydroxypyrazínkarboxylovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby kyseliny 6-hydroxypyrazínkarboxylovej a/alebo jej solí pomocou mikroorganizmov rodu Alcaligenes spracujúcich kyselinu pikolínovú a/alebo jej soli. Vytvorená kyselina 6-hydroxy-pyrazínkarboxylová sa pritom akumuluje v médiu a potom sa izoluje.

Chinuklidínové deriváty, spôsob ich prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278788

Dátum: 04.02.1998

Autori: Ito Fumitaka, Lowe John Adams, Kondo Hiroshi, Rosen Terry, Shimada Kaoru, Nakane Masami

MPK: A61K 31/435, C07D 453/02

Značky: deriváty, spôsob, přípravy, chinuklidínové, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Chinuklidínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom znamená R1 metoxyskupinu a R2 predstavuje substituent nezávisle vybraný zo súboru zahŕňajúceho izopropylovú skupinu, terc.-butylovú skupinu, metylovú skupinu, etylovú skupinu a sek.-butylovú skupinu, a farmaceuticky prijateľné soli odvodené od týchto zlúčenín. Tieto zlúčeniny predstavujú antagonisty látky P a sú použiteľné pri liečení gastrointestinálnych porúch, zápalových ochorení,...

Spôsob nadviazania biologicky aktívnych látok obsahujúcich aminoskupinu na polysacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278783

Dátum: 04.02.1998

Autori: Šandula Jozef, Kéry Vladimír, Novotný Ladislav, Tihlárik Karol, Masler Ladislav

MPK: C08B 37/00, C08F 8/30

Značky: aktívnych, nadviazania, polysacharidy, spôsob, látok, obsahujúcich, aminoskupinu, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že polysacharid vo forme H+ sa rozsuspenduje v bezvodom dimetylformamide, ochladí na min. 0 °C, pridá sa ekvimolárne množstvo trietylamínu a izobutylchloroformiátu, inkubuje sa 15 až 30 minút, pridá sa roztok biologicky aktívnej látky v molárnom pomere 1 až 1 000 : 1 vzhľadom na polysacharid a inkubuje sa. Biologicky aktívna látka je k polysacharidu nadviazaná amidickou väzbou, ktorá je degradovateľná in vivo.

Hermeticky utesnený rotačný kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278782

Dátum: 04.02.1998

Autori: Sunaga Takashi, Komatsubara Takeo, Hirano Yutaka, Takeda Katsuyuki, Shoji Isamu

MPK: F04B 35/04, F04B 53/00

Značky: rotačný, utěsněný, hermetický, kompresor

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa skladá z hermetickej skrine (2), ktorá obsahuje v podstate valcovú skriňu (5) usporiadanú v podstate vertikálne, z elektromotora (3) opatreného valcovým statorom (12) majúcim v podstate valcový vonkajší obvod pripevnený k valcovej skrini (5), opatreného ďalej cievkou (13), ktorej spodný koniec (13b) presahuje spodnú stenu statora (12), z rotačného chladiaceho kompresného ústrojenstva (4) usporiadaného pod spodným koncom (13b)...

Spôsob výroby hláv na kovových tyčiach a rúrkach trecím tvárnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 278779

Dátum: 04.02.1998

Autori: Krajkář Václav, Minárik Roman, Michalko Ján, Turčan Ľubomír, Labus Pavol

MPK: B21K 1/46, B21D 21/00, B21K 21/00...

Značky: tvárnením, třecím, rúrkách, tyčiach, spôsob, hláv, kovových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tento spôsob využíva známy princíp vzniku výrobku polotovarov v trecích zváracích strojoch, keď jeden z upnutých polotovarov (2) rotuje a na druhý pôsobí v pozdĺžnom smere axiálna prítlačná sila, až do okamihu, keď ohriaty materiál radiálne vytláčaný do strán v tvare výronku (4) vytvorí uzavretím výronku (5) konečný tvar hlavy. V tejto chvíli nastane vypnutie otáčok vretenníka, súčasne sa preruší prítlak a následne sa ráznym oddialením suportu...

Elektróda

Načítavanie...

Číslo patentu: 278778

Dátum: 04.02.1998

Autor: Steininger Karl-heinz

MPK: H01M 4/00, C25B 11/04, C23F 13/16...

Značky: elektroda

Zhrnutie / Anotácia:

Elektróda polarizovateľná v elektrolyte pozostáva z vysoko vodivého elektrického vodiča (1) výhodne z kovu alebo z uhlíka, z vnútornej vrstvy (2), ktorá je bezprostredne v styku s elektrickým vodičom (1), pozostávajúcej z elektricky vodivého plastického materiálu prípadne obsahujúceho plnivo, ako grafit alebo sadze s vysokou odolnosťou proti pôsobeniu elektrolytu, a z vonkajšej vrstvy (3), ktorá je v styku s elektrolytom, pozostávajúcej z...

Deriváty 1,4-dihydropyridínu, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278775

Dátum: 04.02.1998

Autori: Torija Fernandez Carlos, Ramos Galiano Alvaro Joaquin

MPK: C07D 405/04, C07D 405/14, A61K 31/445...

Značky: prostriedok, deriváty, 1,4-dihydropyridinu, použitie, výroby, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 1,4-dihydropyridínu všeobecného vzorca (III), v ktorom R1 znamená C1-C4-alkyl, ktorý je prípadne substituovaný metoxyskupinou, R2 znamená metyl, etyl alebo formyl a R3 znamená atóm vodíka, 2-, 3-, alebo 4-pikolyl, tienylmetyl, benzyl alebo 4-fluórbenzyl, ako i ich farmaceuticky použiteľné adičné soli s anorganickými alebo organickými kyselinami. Ďalej sa opisuje spôsob výroby zlúčenín vzorca (III) a ich použitie ako účinných...

Spôsob odstraňovania oxidu siričitého z plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278772

Dátum: 04.02.1998

Autori: Kuijpers Eugene Gérard Marie, Geus John Wilhelm, Jacob Van Der Wal Willem Johan

MPK: B01D 53/50, C01B 17/60, B01J 23/72...

Značky: odstraňovania, siřičitého, plynov, oxidů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu odstraňovania oxidu siričitého z plynov obsahujúcich oxid siričitý a kyslík, pri ktorom sa tieto plyny uvádzajú do styku s absorbentom obsahujúcim meď na tepelne stálom inertnom nosiči, pričom obsah medi v absorbente vyjadrený ako obsah kovovej medi je vyšší ako 8 % hmotnostných, vztiahnuté na celkovú hmotnosť absorbentu, a meď je v ňom prítomná v takej jemne rozptýlenej forme, že má v redukovanej forme na nosiči...

Zariadenie na rozdrvenie poľnohospodárskych produktov, najmä steblových krmív

Načítavanie...

Číslo patentu: 278771

Dátum: 04.02.1998

Autori: Ráday Károly, Kenderesi László, Roboz István, Bagó Iván, Szabó Szücs János, Szily György, Fördös László

MPK: B02C 7/12, B02C 7/13

Značky: rozdrvenie, krmiv, produktov, steblových, zariadenie, poľnohospodárských, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie sa skladá zo skrine (1), v hornej časti ktorej je vytvorená násypka (6). Vnútri skrine (1) je vytvorený odoberací priestor, v ktorom je na vodorovnom, motoricky hnanom hriadeli (2) upevnený drviaci člen, ktorý má tvar rotačného kotúča (3), na obvode ktorého sú pomocou výrezov vytvorené zubovité prvky (4), ktoré sú v závislosti od vlhkosti alebo obsahu olejov striedavo vyhnuté do oboch strán. Pod spodnou časťou rotačného kotúča (3) je...

Zariadenie na výmenu cievky v stroji na automatizované navíjanie drôtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278768

Dátum: 04.02.1998

Autor: Meischner Rolf

MPK: B65H 67/04

Značky: stroji, navíjanie, automatizované, cievky, výměnu, zariadenie, drôtu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z cievkového vozíka (1, 2), ktorý je uložený na priečnych koľajach (8), vytvorených šikmo na smer navíjania, a ktorý je opatrený aspoň jedným unášacím tŕňom (3, 10), ktorý je uložený v dopravnej reťazi (5), pričom aspoň časť týchto priečnych koľají (8) je vytvorená na spodnom vozíku (6), opatrenom pohonom, ktorý je uložený na pozdĺžnych koľajach (7), ktorých aspoň časť je vytvorená v priestore navíjania. Zariadenie môže...

Zariadenie na vstrekovanie predhriateho vzduchu do vysokej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278767

Dátum: 04.02.1998

Autori: Wahl Georges, Lonardi Emile, Hoelpes Gustave, Mailliet Pierre

MPK: C21B 7/16, F27B 1/16

Značky: vysokej, vstrekovanie, vzduchu, zariadenie, predhriateho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zložené z najmenej jedného stredového rúrkového prvku (126), spojeného na jednej strane pomocou prvého guľového kĺbu (138) a prvého kompenzátora (144) s prvým spojovacím kusom (128), privádzajúcim predhriatý vzduch, a na opačnej strane druhým guľovým kĺbom (140) a druhým kompenzátorom (146) s druhým spojovacím kusom (130). Na zmenšenie dĺžky zariadenia je druhý guľový kĺb (140) orientovaný v opačnom smere ako prvý guľový kĺb...

Rúrkové spojenie, ktoré sa skladá z hrdla a zástrčnej časti, najmä rúrok z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278765

Dátum: 04.02.1998

Autor: Vogelsang Horst

MPK: F16L 17/02, F16L 19/07, F16L 17/035...

Značky: částí, rúrok, rúrkové, spojenie, hrdla, plastů, zástrčnej, najmä, skladá

Zhrnutie / Anotácia:

Prídržný krúžok (7) má na svojej vnútornej strane priebežné tesniace rebro (10), ktoré je aspoň v smere k vstupnému vodiacemu dielu (3) vybavené skosením (11), ktoré pokračuje až k boku prídržného krúžka (7) na strane zasúvania ako šikmá plocha (12). Prídržný krúžok (7) má radiálnu tesniacu odľahčovaciu drážku (13), ktorá je na strane protiľahlej strane zasúvania otvorená a tiahne sa až k oblasti prierezu, v ktorej je umiestnené tesniace rebro...

Valcovacia trať tvarovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 278760

Dátum: 04.02.1998

Autori: Engel Georg, Kosak Dietmar

MPK: B21B 1/10, B21B 1/08

Značky: valcovacia, ocele, tvarovej, trať

Zhrnutie / Anotácia:

Valcovacia trať tvarovej ocele je tvorená vratnou tandemovou predvalcovacou stolicou (1), následne univerzálnymi pracovnými stolicami (4) a prírubovými ubíjacími stolicami (5) zostavenými do vratných tandemových valcovacích skupín (16), a na výstupnej strane usporiadanou dohotovovacou univerzálnou stolicou (8). Za vratnou tandemovou predvalcovacou stolicou (1) zaradená vratná tandemová valcovacia skupina (16) je tvorená univerzálnou pracovnou...

Spôsob výroby kopolymérnych disperzií vinylchlorid – akryláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278758

Dátum: 04.02.1998

Autori: Ondruš Imrich, Mazanec Ján, Zeleňáková Blažena, Svoboda Josef, Žemberová Mária

MPK: C08F 14/06, C08F 20/06

Značky: výroby, disperzií, kopolymérnych, spôsob, akryláty, vinylchlorid

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymérne disperzie vinylchlorid - akryláty sa vyrábajú tak, že do polymerizačného prostredia sa pridávajú látky, ktoré zvyšujú kritickú koncentráciu plnív v disperzii. Sú to polyvinylalkohol a polyakryláty alkalických kovov a amoniaku v množstve 0,2 až 1,1 % hmotn., počítané na celkové množstvo použitých monomérov, čím sa dosiahne zvýšenie hodnoty kritickej koncentrácie plniva na 4,5 až 8,0 g CaCO3/g neprchavých podielov kopolymérnej...

Spôsob výroby N-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, terlipresínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278755

Dátum: 04.02.1998

Autori: Kolínský Jiří, Princ Břetislav, Krojidlo Milan, Lepša Luděk

MPK: C07K 7/16

Značky: n-alfa-glycyl-glycyl-glycyl-8-lyzín-vazopresínu, terlipresínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza syntetického analógu hormónu vazopresínu, označovaného terlipresín, sa vykonáva princípom výstavby peptidového reťazca v tuhej fáze.

Spôsob spájania doskovitých drevných materiálov chemickým nitovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 278753

Dátum: 04.02.1998

Autori: Šteller Štefan, Repka Peter, Mackuliak Vladimír

MPK: E04B 1/58, E04B 1/38, E04B 1/26...

Značky: spôsob, drevných, nitovaním, spájania, doskovitých, materiálov, chemickým

Zhrnutie / Anotácia:

Drevené lamely sa bodovo po celej ploche navŕtajú priečnymi otvormi s priemerom 5 až 30 mm, povrchovo sa upravia proti vlhkosti a/alebo horľavosti. Následne sa vysušia a zložia do súboru. Potom sa chemicky znitujú pomocou roztavených syntetických živíc pri teplote 150 až 250°C, lisovacím tlakom 20 až 60 MPa. Do priečnych otvorov je možné zanitovať drevené, hliníkové alebo syntetické spojky.

Kokila na kontinuálne liatie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278752

Dátum: 04.02.1998

Autori: Hörnschemeyer Wolfgang, Hauri Roland

MPK: B22D 11/04

Značky: kovov, kontinuálně, liatie, kokila

Zhrnutie / Anotácia:

Kokila na kontinuálne liatie kovov, najmä ocele, obsahuje chladené kovové kokilové dosky (7), upnuté v ráme (3), pozostávajúce z dvoch čiastkových kokilových dosiek (8, 9), dosadajúcich na seba svojimi rovinnými dotykovými plochami, vyrobenými z medi alebo z medených zliatin. Prvá čiastková doska (8) je privrátená k formovacej dutine (F) a má rovinnú, konkávne zakrivenú alebo konvexne zakrivenú formovaciu plochu, zatiaľ čo druhá čiastková doska...

Prostriedok na predlžovanie reťazca na báze chlórovaných 4,4′-metylénbisanilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278751

Dátum: 04.02.1998

Autori: Völker Theodor, Althaus Hans, Schmidt Andreas

MPK: C08K 5/18, C08G 18/10, C08F 2/44...

Značky: predlžovanie, 4,4'-metylénbisanilínov, prostriedok, báze, reťazca, chlorovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na báze chlórovaných 4,4'-metylénbisanilínov na p-fenylénmetyléndiizokyanátové predpolyméry na liate polyuretánové elastoméry obsahuje zmes pozostávajúcu z 4,4'-metylénbis(2,3-dichlór-6-etylanilínu), 4,4'-metylénbis(3-chlór-2,6-dietylanilínu), 2',3,3',6-tetra-chlór-2,6'-dietyl-4,4'-metyléndianilínu vrátane s 3,3',6'-trichlór-2,2',6-trietyl-4,4'-metyléndianilínom a s 2',3,3'-trichlór-2,6,6'-trietyl-4,4'-metyléndianilínom pri...

Pneumatická hriadeľová spojka s pružno-tlmiacimi jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 278750

Dátum: 04.02.1998

Autor: Homišin Jaroslav

MPK: F16D 3/12

Značky: hriadeľová, pružno-tlmiacimi, spojka, jednotkami, pneumatická

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická hriadeľová spojka s pružno-tlmiacimi jednotkami je určená na zabezpečenie tlmenia torzných kmitov a torzných nárazov pri pružnom prenose záťažného krútiaceho momentu v mechanických sústavách s torzným kmitaním. Záťažný krútiaci moment sa prenáša z hnacieho telesa (1) na poháňané teleso (2) spojky pružno-tlmiacimi jednotkami (3) zabudovanými práve medzi týmito telesami. Náplňou pružno-tlmiacich jednotiek (3) je plynné médium, ktorého...

Stavebný konštrukčný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278749

Dátum: 04.02.1998

Autor: Stracke Markus

MPK: E04C 2/04

Značky: prvok, konštrukčný, stavebný

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebný konštrukčný prvok je vytvorený najmenej z dvoch tvarových dielov (1), z ktorých najmenej jeden je vyrobený z ľahkého betónu a obsahuje ako hlavnú prísadu častice z penenej plastickej hmoty. Obidva tvarové diely (1) sú spolu zlepené. V oblasti škár (2) medzi dva tvarové diely (1), vyrobené z ľahkého betónu, v ich voľných povrchoch (3) sa zatĺkajú výstuže (4) tvorené plechovými pásmi kladenými nastojato, ktorých okraje prebiehajú po...

Vodou a vodnými roztokmi napučateľné gumy a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278745

Dátum: 04.02.1998

Autori: Vondráček Petr, Lopour Petr, Šulc Jiří

MPK: C08L 21/00

Značky: výroby, vodnými, vodou, roztokmi, spôsob, napučateľné

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou a vodnými roztokmi napučateľné gumy pozostávajúce z gumovej matrice na báze kaučukov vulkanizovateľných pri teplotách do 150 °C a hydrogélového plniva, ktoré je tvorené čiastočkami polymérneho hydrogélu na báze fyzikálne alebo chemicky zosieťovaných polymérov alebo kopolymérov monometakrylátov glykolov, polyolov a dihydroxyéterov, amidov kyseliny metakrylovej alebo akrylovej, alebo ich N-mono a N,N-disubstituovaných derivátov, prípadne...

Konštrukčný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278744

Dátum: 04.02.1998

Autor: Dingler Gerhard

MPK: E04C 2/20, E04C 2/18, E04C 2/22...

Značky: konštrukčný, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukčný prvok (11) je z plastu, v ktorom sú štatisticky rovnomerne rozložené pásiky kovových telies, pričom hrúbka konštrukčného prvku (11) je podstatne menšia ako aspoň jeden z jeho ďalších rozmerov. Konštrukčný prvok (11) obsahuje viac ako 50 % hmotnostných plastu a menej ako 50 % hmotnostných pásikov z kovových telies, ktoré sú kratšie ako hrúbka konštrukčného prvku (11). Plastom je termoplast, výhodne recyklovateľný termoplast.

Perorálne aplikovateľná forma lieku na liečbu centrálnych stavov nedostatku dopamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278736

Dátum: 04.02.1998

Autori: Wenzel Udo, Flöther Frank-ulrich, Haase Margit, Metzner Jürgen, Freitag Sabine, Albert Frank-michael, Leistner Edith, Weber Günther, Därr Alfred

MPK: A61K 31/195, A61K 9/16, A61K 9/20...

Značky: stavov, perorálne, liečbu, nedostatku, aplikovateľná, lieku, dopamínu, forma, centrálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Perorálne aplikovateľná forma liečiva obsahuje zmes, ktorá sa skladá zo 100 až 250 dielov hmotn. levodopa, 10 až 25 dielov hmotn. carbidopa a 100 až 200 % hmotn., vztiahnuté na množstvo liečiv, a) zmesi polymérov, skladajúcich sa z polyvinylalkoholov rôzneho stupňa zmydelnenia alebo b) dokonale zmydelneného polyvinylalkoholu s obsahom zvyškového acetylu až do 3 % alebo c) čiastočne zmydelneného polyvinylalkoholu so zvyškovým obsahom acetylu...

Klinové zariadenie na spojovanie tyčových, prípadne rúrkových dielov, najmä dielov stavebného lešenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278735

Dátum: 04.02.1998

Autor: Schneider Friedrich

MPK: E04G 7/06, E04G 7/00, E04G 7/02...

Značky: najmä, tyčových, lešenia, dielov, stavebného, spojovanie, klinové, zariadenie, případně, rúrkových

Zhrnutie / Anotácia:

Klinové zariadenie slúži na spojovanie tyčových, prípadne rúrkových dielov, najmä dielov stavebného lešenia, z ktorých jeden, nosný diel (1) je opatrený plochou príložkou (7) a druhý, upínací diel (9) schránkou (2) v tvare písmena U, spojenou s upínacím dielom (9) prostredníctvom svojich ramien (4) a opatrenou nevypadnuteľným klinom (8), majúcim v podstate tvar písmena U s jedným ramenom upínacím a druhým ramenom (11) prídržným, usporiadaným na...

Syndiotaktický polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 278733

Dátum: 04.02.1998

Autor: Ewen John

MPK: C08F 110/06

Značky: polypropylén, syndiotaktický

Zhrnutie / Anotácia:

Syndiotaktický polypropylén, ktorého mikroštruktúra polymérneho reťazca je zložená z blokov opakujúcich sa racemických dyád, r, spojených prevažne jednotkami zloženými z mezotriády, mm, takže v polymérnom reťazci mezotriády, mm, prevažujú nad mezodyádami, m, pričom polymérna štruktúra sa viac ako z 80 % skladá z racemických dyád, r.

Zariadenie na oddelenie čerstvých rumančekových kvetov od dlhých stoniek a iných prímesí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1759

Dátum: 04.02.1998

Autor: Jedinák Dušan

MPK: A01D 63/04, A01D 63/02

Značky: oddelenie, příměsí, čerstvých, stoniek, rumančekových, kvetov, dlhých, zariadenie, iných

Text:

...paralelne alebo sériovo V takych počtoch, ako je nevyhnutne potrebne pre kontinualne triedenie rumanćekovej hmoty v závislostiod rýchlosti zbierania Vstupné a výstupné Časti zariadenia umož ňujú ľahké kontinualne prepojenie pomocou dopravných paeov.Technicke riešenie bude bližšie objasnene pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 zariadenie podľa technického riešenia.rom je otoćne vložený pracovný Pracovný buben je vvrobený z plechu 5...

Rehabilitačný posteľový posilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1758

Dátum: 04.02.1998

Autor: Čajkovičová Gabriela

MPK: A63B 21/055, A63B 21/06

Značky: posteľový, posilňovač, rehabilitačný

Text:

...pravú končatinu. Horné kladky § sú uložené v držiakoch g kladiek, ktoré sú vytvorené s možnosťou otáčania okolo zvislej osi, aby sledovali orientáciu pružin A priPružiny A majú na koncoch držadlá g. Proti vyvlečeniu sú zabezpečené dorazovými prvkami Q, napríklad Ioptičkami. Pružiny môžu pozostávat aj z viacerých časti, konkrétne medzi držadlami 54 a dorazovými prvkami § sa môžu použiť ďalšie pružiny Aj, ktorých dĺžka sa dá nastaviť prvkami...

Rehabilitačný posteľový valček

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1757

Dátum: 04.02.1998

Autor: Čajkovičová Gabriela

MPK: A63B 22/18, A63B 22/08

Značky: valček, rehabilitačný, posteľový

Text:

...planty chodidiel.Veľkou výhodou je jednoduchá montáž, obsluha, údržba, možnost použitia atam, kde nie je možné použit niektoré iné formy mechanoterapie.Riešenie podľa predloženého úžitkového vzoru je na výkrese zobrazené vV konkrétnom prípade, ktorý je zobrazený na výkrese, rehabilitačný valček pozostáva zo stojanu 1, ktorý sa upevni na rám postele v príslušnej polohe, najlepšieNa stojane 1 je upevnený spojovací diel g s možnosťou...

Rehabilitačný posteľový bicykel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1756

Dátum: 04.02.1998

Autor: Čajkovičová Gabriela

MPK: A63B 22/06, A63B 22/08

Značky: bicykel, posteľový, rehabilitačný

Text:

...podľa konkrétnej situácie a požiadaviek pacienta, na čo slúžia nastavovacie prvky §. Pracovná časť g je vyhotovená v tvare hranatej tyče a je zalomená do tupého uhla.Na spodnom konci, ktorý jeuložený na lôžku pacienta, môže byt opatrená podperoug. Na pracovnej časti je upevnené zatažovacie zariadenie g, v ktorom je uložená .spojovacia tyč pedálov. Zaťažovacie zariadenie je veľmi jednoduchej konštrukcie, je vytvorené ako plastová kocka so...

Nožná kolíska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1755

Dátum: 04.02.1998

Autor: Čajkovičová Gabriela

MPK: A63B 22/08, A63B 23/08

Značky: kolíska, nožná

Text:

...na podlahe.Kolísku podľa vzoru možno odporúčať predovšetkým 0 operáciách chrbtice,pri zlom krvnom obehu, pri zníženej pohyblivosti, ako aj na prekrvenie dolnýchknčatín, na upevnenie Iýtkových svalov a väziva v členku.Výhodou nožnej kolísky podľa úžitkového vzoru je jednoduchá manipulácia a údržba, ako aj priestorová nenáročnost. Kolíska poskytuje výbornú možnost rehabilitácie predovšetkým v domácej liečbe, avšak môže slúžiť aj pre...

Kinetický tanier

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1754

Dátum: 04.02.1998

Autor: Čajkovičová Gabriela

MPK: A63B 22/20, A63B 22/10, A63B 22/08...

Značky: kinetický, tanier

Text:

...pohyblivostí v ramennom kĺbe a zápästí, na rehabilitáciu dolných končatín najmä na zlepšenie pohyblivostí v členku,kolennom i bedrovom kĺbe. Pritom cvičit možno vo všetkých polohách, v stoji, sede, v ľahu na chrbe i na bruchu.Výhodou kínetického taniera je, že umožňuje rehabilitáciu horných aj dolných končatín, pričom sa môžu využívat rôzne polohy pacienta podľa potreby. Vzhľadom k svojej jednoduchosti ho pacient môže používat samostatne, bez...

Zaisťovač polohy dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1753

Dátum: 04.02.1998

Autor: Savčák Michal

MPK: E05C 21/00, E05C 17/22, E05C 17/60...

Značky: dveří, zaisťovač, polohy

Text:

...aretačnej drážky vysunie a dvere sa môžu voľne pohybovať. Zaisťovač polohy dverí sa upevňuje do hornej vodiacej koľajnice pomocou obojstrannej lepiacej pásky.V homom vodiacom mechanizme sa používajú kolieska alebo šmýkadlá rôznych rozmerov, preto zaísťovač polohy dven je zostavený z dvoch dielov,aby zmenou vzdialenosti medzi nimi bolo možné prispôsobiť aretačnú drážku rozmeru použitého kolieska alebo šmýkadlá homého vodiaceho mechanizmu. Ak...

Nosná karta na fixáciu WC závesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1752

Dátum: 04.02.1998

Autor: Kopecký Ľubomír

MPK: B65D 73/00

Značky: závesov, karta, nosná, fixáciu

Text:

...sa surovinová základňa a nezaťažuje sa životné prostredie.Nosná karta pre fixáciu WC závesu je ďalej vhomej časti vybavená otvorom pre jej zavesenie. Konštrukcia výsekov na karte je z výhodou uskutočnená tak, aby dolná hrana karty bola rovnakej rovine s dnom telesa WC závesu, čo umožní aby nosná kartaPrehľad obrázkov na výkresochNosná kartaje bližšie ozrejmená na priložených výkresoch kde znázorňuje obr.1 nosnú kartu s výsekmí obr.2 nosnú...

Zariadenie na vyzrážanie a odlúčenie nečistôt z vôd a z technologických roztokov a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1751

Dátum: 04.02.1998

Autori: Rozkydálek Aleš, Rozkydálek Jiří

MPK: C02F 1/52

Značky: vyzrážanie, technologických, nečistot, odlúčenie, zariadenie, suspenzií, roztokov

Text:

...ich nežiadúceho vynášania do vrstvy následného plávajúceho filtračného materiá lu a tým k znižovaniu jeho filtračného účinku. Okrem toho sav dôsledku uvedeného znižuje aj schopnost agregácie vločiek vo vznášanej vrstve vločkového mraku, čo sa tiež prejaví znížením celkovej účinnosti zariadenia. Aby sa znížili uvedené negatívne vplyvy existujúcich zariadení, do priestoru hornej hladiny vločkového mraku sa vkladajú dierované rúrky, ktoré...

Čistič oleja s vymeniteľnou filtračnou vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1750

Dátum: 04.02.1998

Autor: Zubko Michal

MPK: B01D 27/00

Značky: vložkou, vyměnitelnou, filtračnou, čistič, oleja

Text:

...čističa a výmena ñltračnej vložky sa uskutočňuje smerom nahor. Výmena tiltračnej vložky a oleja je jednoduchá, ekologicky a ekonomicky me nej náročná.Prehľad obrázkov na ýkrese Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, na ktorom obrázok znázorňujev pozdĺžnom reze čistič oleja s vymeniteľnou vložkou.Príklad uskutočnenia technického riešenia Čistič oleja s vymeniteľnou liltračnou vložkou pozostáva z telesa 1 , ktoré je...

Ventil dýchacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1749

Dátum: 04.02.1998

Autori: Naď Rudolf, Rumánek Gustáv

MPK: A62B 9/02, A61M 16/20

Značky: prístroja, dýchacieho, ventil

Text:

...ako je zrejmé z obr.2, je vytvorená v prevedení pravidelného lz- hranu.Do vrchnej časti záldadného dielu 3 je uložená kruhová membrána i priemeru 45 mm a hrúbky 0,3 mm, v ktorej je v strede (viď obr.3) vytvorený kruhový otvor g priemeru 10 mm. Obidve strany membrány i sú na vonkajšom i vnútornom obvode vybavené ñxačnými 0,25 mm vysokými výstupkarni Q.Druhý diel je tvorený násadcom g , s ktorým je záldadný diel g spojený pomocou prevlečnej...

Rozoberateľné spoje regálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1748

Dátum: 04.02.1998

Autor: Ormis Peter

MPK: A47B 47/00

Značky: rozoberateľné, spoje, regálu

Text:

...Nazvipravom ramene etojky je odklonena doprava od zviellceumieetnenej v prieeečniku ramien etojky a oe otvoru tvarukľúčovei dierky na ľavom ramene etojky je odklohena doľavaVýhody použitia navrhovaneho T whiokeho rfrozoherateľnýoh epojov regálu podľa úžitkoveho vzoru namontaž a rozooratie rozobe regalu je rýohľaa nekladie mimoriadne naroky na my, ktoramontuje regal. Na montáž nie je potrebne žiadne Ňárad Ďalšou výhodou je. že...

Rehabilitačný prístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1747

Dátum: 04.02.1998

Autor: Višnovský Andrej

MPK: A63B 21/06

Značky: rehabilitačný, prístroj

Text:

...na pevno umožňuje uchytenie výkyvne. Vtedy je k ramenu pripojené závažie.Výhodou tohoto technického riešenia je, že je použiteľný pre všetky skupiny cvičencov, ktorí kedykoľvek ak majú pocit preťaženosti ukončia cvičenie bez rizika ohrozenia závažím napr. pri zariadeniach, kde závažie je upevnené na reťazi či lanku, cez kladku a pod.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia podľa tohoto technického riešenia znázornený na výkresoch,...

Multivitamínový nápoj obohatený mineráliami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1746

Dátum: 04.02.1998

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23L 2/38, A23C 21/00

Značky: mineráliami, nápoj, obohatený, multivitamínový

Text:

...mineráliami pozostávajúci z 10 hmotn. d. ovocného, alebo limonádového koncentrátu, 11 hmotn.d. cukru, 2 prírodných a prirodne identických aróm a farbív Vúhrnnom množstve do 0,6 hmotn. d., srvátky, alebo permeátu vMultivitamínový nápoj obohatený mineráliami pozostávajúci z 15 hmotn. d. ovocného, alebo limonádového koncentrátu, 9 hmot. d. cukru, 46 hmotn. d. srvátky, alebo permeátu, 29,6 hmotn. d.Príklad 4 Multivitamínový nápoj obohatený...

Bezpečnostný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1745

Dátum: 04.02.1998

Autor: Uherek Stanislav

MPK: A62B 35/00

Značky: bezpečnostný

Text:

...kedy je z viacúčelovej slučky vytvorená sedačkaPracovník g vykonávajúcí pracovný úkon na stlpe Q elektrického vedenia si na zemí pred vystúpením na stĺp, upevní bezpečnostný pás na telo. Pohodlné vyšliape do bezpečnej výšky stlpa Q , nakoľko viacúčelovú slučku g má uloženú vo vrecku zadnej časti pásu. Pri potrebe istenia vyberie viacúčelovú slučku z z vrecka, upevní ju spôsobom znázomeným na obr.1 i 2 a zaistený vykoná pracovný...