Archív za 1997 rok

Strana 8

Spôsob stanovenia supresorovej zložky ľudskej imunity

Načítavanie...

Číslo patentu: 281111

Dátum: 06.08.1997

Autori: Kacharava Leonid Yazonovich, Golovistikov Ivan Nikolaevich, Alikhanov Khallar Abdumuslimovich

MPK: A61K 38/02, G01N 33/53

Značky: supresorovej, spôsob, zložky, ludskej, imunity, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa kroky odobratia krvi, získanie suspenzie jednojadrových buniek, rozdelenie suspenzie na dve rovnaké časti, kultiváciu prvej časti bez supresorového aktivátora, kultiváciu druhej časti so supresorovým aktivátorom, vymytie jednojadrových buniek z kultivačného média, blokovanie proliferácie, pridanie nových izolovaných jednojadrových buniek od normálneho darcu, ktoré boli stimulované fytohemaglutinínom, do každej uvedenej časti...

Spôsob výroby tvarovaných telies z minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280961

Dátum: 06.08.1997

Autor: Klose Gerd-rüdiger

MPK: C04B 18/02

Značky: minerálnej, spôsob, výroby, tvarovaných, telies

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob, pri ktorom sa minerálne vlákna doplnené spojivom rozrežú a podrobia sa peletizačnému procesu na vytvorenie guľových alebo valcovitých peliet, pričom sa pri procese peletizácie privádzajú časovo po sebe minerálne vlákna s rozdielnym obsahom množstva spojiva v rozmedzí 1 až 10 % hmotn., vztiahnuté na celkovú hmotu, minerálne vlákna sa peletizujú na rozmery 3 až 15 mm a pelety sa privedú na vytvrdenie spojiva a ďalšie...

Spôsob výroby vláknitého alebo papierového pásu z peny a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280946

Dátum: 06.08.1997

Autor: Reiner Lennart

MPK: D21F 11/00

Značky: výroby, spôsob, pásu, vykonávanie, spôsobu, papierového, vláknitého, tohto, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vláknitého alebo papierového pásu z peny, sa uskutočňuje dispergáciou prírodných alebo syntetických vlákien v peniteľnej kvapaline, obsahujúcej vodu a tenzid. V dispergačnej nádobe (111) sa pripraví penová disperzia vlákien, ktorá sa privedie na sito (118) papierenského stroja. Penená kvapalina, ktorá je odstránená sitom (118), sa vedie do uzatvorenej nádrže (128), v ktorej sa sťahuje kvapalina ku dnu, zatiaľ čo ľahšia pena sa...

Krytinový a obkladový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 280935

Dátum: 06.08.1997

Autori: Petráš Ladislav, Huszka František, Kelemen Ottó

MPK: C08L 27/06

Značky: materiál, obkladový, krytinový

Zhrnutie / Anotácia:

Krytinový materiál na báze PVC obsahuje 1 až 60 hmotn. dielov plniva, 0,2 až 3 hmotn. diely farbiva, 2 až 8 hmotn. dielov tepelného, svetelného alebo UV stabilizátora. Pritom ešte na 100 hmotn. dielov PVC alebo odpadového PVC obsahuje 2 až 10 hmotn. dielov chlórovaného polyetylénu a 0,2 až 5 hmotn. dielov povrchovo aktívneho materiálu so 7 až 12 HLB.

4-Aryl-1-(indánmetyl,dihydrobenzofuránmetyl alebo dihydrobenzotiofénmetyl)piperidínové, tetrahydropyridínové alebo piperazínové zlúčeniny, ich použitie a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280824

Dátum: 06.08.1997

Autori: Stenberg John Willie, Perregaard Jens Kristian, Hansen Bitten

MPK: C07D 211/52, C07D 211/10, C07D 211/18...

Značky: použitie, tetrahydropyridínové, obsahom, zlúčeniny, piperazinové, dihydrobenzotiofénmetyl)piperidínové, farmaceutický, prostriedok, 4-aryl-1-(indánmetyl,dihydrobenzofuránmetyl

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde jeden z X a Y je CH2 a druhý je jeden z CH2, O a S Z je N, C, CH alebo COH Ar je voliteľne substituovaná arylová skupina R1 je vodík, alkyl, cykloalkyl, cykloalkylalkyl, aryl, arylalkyl, acyl, tioacyl, alkylsulfonyl, trifluórmetylsulfonyl, arylsulfonyl, skupina R9VCO, kde V je O alebo S a R9 je alkyl alebo aryl, alebo skupina R10R11NCO- alebo R10R11NCS-, pričom R10 a R11 sú vodík, alkyl alebo...

Dezén behúňa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280755

Dátum: 06.08.1997

Autori: Hromka Vladimír, Rypák Martin

MPK: B60C 11/00

Značky: dezén, behúňa, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Dezén má všetky slepé priečne drážky (5, 56, 57) obvodových drážok (1, 2) usporiadané kolmo na obvodovú os (4) behúňa a dĺžka (f) vonkajších slepých priečnych drážok (56) krajných obvodových drážok (1) je najmenej o 1,5 mm väčšia než dĺžka (g) vnútorných slepých priečnych drážok (57) krajných obvodových drážok (1), ktorá je najmenej o 1,5 mm väčšia než dĺžka (h) slepých vnútorných drážok (5) strednej obvodovej drážky (2), pričom medzi širokými...

Spôsob prípravy krvného albumínu na terapeutické účely so zníženým obsahom solí a zvýšeným obsahom monoméru

Načítavanie...

Číslo patentu: 280751

Dátum: 06.08.1997

Autor: Štěpánek Ivan

MPK: C07K 14/765

Značky: zvýšeným, monomerů, obsahom, terapeutické, spôsob, krvného, účely, solí, albuminu, zníženým, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Čistenie albumínového roztoku odstraňovaním relatívne nízkomolekulových zlúčenín, vyjadrené molekulovou hmotnosťou do 67 000, a relatívne vysokomolekulových zlúčenín, vyjadrené molekulovou hmotnosťou nad 70 000, z albumínového roztoku gélovou filtráciou, diafiltráciou a ultrafiltráciou vzhľadom na destilovanú apyrogénnu vodu alebo na roztoky v destilovanej apyrogénnej vode s pH 3,0 až 9,0 a teploty 0 až 60 °C, ako sú 0,05 M roztok chloridu...

Hotový cementový prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280652

Dátum: 06.08.1997

Autori: Espinoza Therese Ann, Miller Charles Joseph, Stevens Richard Byron

MPK: C04B 26/04, C04B 22/16

Značky: cementový, prostriedok, hotový

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje ako plnidlo hemihydrát síranu vápenatého a ako spomaľovač tuhnutia fosfát zbavený vápnika, spojivo a vodu. Používa sa ako spojovacia zmes na dokončenie škár medzi sadrovými panelmi suchých múrov, ako protipožiarna ochrana, na ozdobné a liate omietky, ako škárovacia zmes, ako základový povlak a ako dokončovacia omietka.

Spôsob výroby minerálnych sklených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 280605

Dátum: 06.08.1997

Autori: Jensen Soren Lund, Sorensen Lone Moller

MPK: C03C 1/00, C03B 1/02, C03C 1/02...

Značky: minerálnych, výroby, vlákien, spôsob, sklených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva z uzatvorenia lisovaných granúl z kusového minerálneho materiálu, ktorý obsahuje kontaminovaný zlievarenský piesok. Tavenina je vytvorená tak, že sa v peci roztaví vsádzka obsahujúca granuly a z taveniny sa vytvoria vlákna. Tavenina i granuly majú také zloženie, merané ako oxidy, že obsahujú oxid hlinitý v množstve neprevyšujúcom 4 % hmotnostné.

Spôsob anaeróbneho odstránenia zlúčenín síry z odpadovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 280506

Dátum: 06.08.1997

Autor: Langerwerf Josephus Sychbertus Adrianus

MPK: B01D 53/52, C02F 3/28

Značky: anaeróbneho, síry, odstránenia, odpadovej, spôsob, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob pozostáva z napustenia odpadovej vody do anaeróbneho biologického reaktora, premeny zlúčeniny síry v tomto reaktore na sírnik, cirkulácie výtoku s obsahom sírnika z reaktora v prietokovom potrubí, ktoré obsahuje čistiaci systém na zachytenie sírnika vo výtoku, odstránenia sírnika z výtoku kontaktom s nosným plynom v čistiacom systéme a premeny sírnika na síru, kde sírnik je absorbovaný z nosného plynu do absorpčného systému (11) pomocou...

Farmaceutický prípravok na profylaktickú a/alebo liečebnú transdermálnu aplikáciu reaktivátorov cholinesteráz

Načítavanie...

Číslo patentu: 280461

Dátum: 06.08.1997

Autori: Vachek Josef, Doležalová Jaroslava, Formánek Jan, Doležal Pavel, Hrabálek Alexandr

MPK: A61K 9/70, A61K 31/46, A61K 31/44...

Značky: profylaktickú, aplikáciu, farmaceutický, transdermálnu, liečebnú, cholinesteráz, reaktivátorov, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prípravok na profylaktickú a/alebo liečebnú transdermálnu aplikáciu reaktivátorov cholinesteráz obsahujúci látku a/alebo zmes látok vybraných zo skupiny zahŕňajúcej 1-(2-hydroxyiminometylpyridinium)-3-(4-karbamoylpyridinium)-2- oxapropán, pralidoxím, metoxím, obidoxím, trimedoxím alebo zmes aspoň jedného z týchto reaktivátorov cholinesteráz s aspoň jednou cholinolytickou látkou vybranou zo skupiny zahŕňajúcej atropín,...

Tvarovaný izolačný matrac

Načítavanie...

Číslo patentu: 280436

Dátum: 06.08.1997

Autori: Mrázek Jozef, Gonda Ivan, Řeháček Karel, Gillányi Vladimír, Živický Daniel, Bors Imrich, Slavík Miroslav

MPK: B32B 5/02, B32B 1/08, B32B 5/18...

Značky: tvarovaný, izolačný, matrac

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný tvarovaný izolačný matrac na izoláciu zakrivených plôch pozostáva z obalu vyplneného výplňou, pričom jeho súčasťou sú príchytky (3) prišité niťami (4) na minimálne jeden okraj (111) vonkajšieho povrchu (11) obalu (1), pričom vnútorný povrch (12) obalu (1) je menší ako vonkajší povrch (11) obalu (1) a obidva povrchy (11, 12) sú zakriveného tvaru so vzájomnou vzdialenosťou minimálne 5 mm.

Reťaz na vedenie energie so zarážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 280140

Dátum: 06.08.1997

Autori: Blase Frank, Saleh Rolf, Florian Dirk

MPK: F16G 13/16

Značky: vedenie, energie, reťaz, zarážkou

Zhrnutie / Anotácia:

Aby sa zabránilo odkloneniu horizontálne bežiacich, vzájomne na seba sa kĺžucich reťazí na vedenie energie (1), navrhujú sa bočné vodiace zarážky (11), ktorých pohyb je obmedzený v polohe ležiacej zvislo na jazdnú dráhu reťaze (1).

Granulovaná formulácia obsahujúca mikroorganizmy, spôsob jej prípravy a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280088

Dátum: 06.08.1997

Autori: Enzmann Margarete, Baettig William

MPK: A01N 63/00, A01N 25/12, C12N 11/02...

Značky: obsahujúca, použitie, formulácia, přípravy, granulovaná, mikroorganizmy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa granulovaná formulácia, ktorá obsahuje jemne zrnitý substrát a vrstvu polyméru obsahujúcu mikroorganizmy. Týmto polymérom je: a) vo vode rozpustný a v podstate nezosietený polymér tvoriaci film a najmenej 0,5 % hmotn. vody, vzťahujúc na uvedenú formuláciu alebo b) štruktúrne zosietený polysacharid tvoriaci film, ktorý obsahuje karboxylové alebo sulfátové skupiny a napučiava vo vode za prítomnosti draselných iónov, a najmenej 0,5 %...

Prostriedok pre umiestnenie informácie na palivovú trysku zariadenia k dávkovaniu benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279638

Dátum: 06.08.1997

Autor: Alvern Stein

MPK: G09F 3/08, G09F 23/02

Značky: zariadenia, informácie, palivovú, trysku, prostriedok, dávkovaniu, benzinu, umiestnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na umiestenie informácie alebo inzercie (1) na plniacu pištoľ (2) palivového čerpadla s úložným telesom (3) a najmenej jednou zobrazovacou plochou (4) na umiestenie informácie alebo inzercie na vrchnú časť uvedenej pištole. Úložné teleso (3) je predĺžené v pozdĺžnom smere na vrchnej časti pištole a obsahuje upínaciu zložku (5), ktorá je pripevnená okolo celej alebo hornej časti uvedenej pištole a/alebo pištoľovej hubice. V...

3,9-bis(Metylbicyklo/2,2,1/hept-5-en-2-yl) -2,4,8,10-tetraoxaspiro-/5,5/undekán, spôsob jeho prípravy a antiozonant na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279378

Dátum: 09.07.1997

Autori: Orlík Ivo, Latika Atilla, Humplík Anton, Végh Zsolt

MPK: C07C 13/39, C07D 319/04, C07D 493/10...

Značky: antiozonant, báze, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

3,9-Bis(3-metylbicyklo[2,2,1]hept-5-en-2-yl)-2,4,8,10- tetraoxaspiro[5,5]undekán všeobecného vzorca (I) sa pripraví reakciou pentaerytritolu s 3-metylbicyklo[2,2,1]hept-5-én-2-karbaldehydom v mólovom pomere 1 : 2 v prostredí aspoň jedného inertného organického rozpúšťadla v prítomnosti kyslého dehydratačného katalyzátora pri teplote varu použitého rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel. Môže sa použiť ako nesfarbujúci antiozonant pre prírodný...

Produkčný mikroorganizmus Streptomyces aureofaciens produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii a spôsob jeho kultivácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279069

Dátum: 09.07.1997

Autori: Bertan Milan, Vrúblová Katarína, Martinček Ľubomír, Revallová Viera, Timčová Jarmila

MPK: C12N 1/20, C12P 29/00

Značky: kultivácie, aureofaciens, produkujúci, dlhodobej, spôsob, kultivácii, chlórtetracyklín, produkčný, streptomyces, mikroorganizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Produkčný kmeň mikroorganizmu Streptomyces aureofaciens CCM 4447 produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii s úpravou počiatočnej koncentrácie fosfátu v závislosti od času kultivácie od 100 do 120 mg.l-1 a so zníženou hladinou amoniakálneho dusíka od 0,4 do 0,6 g.l-1 v produkčnej pôde.

Ekologická agrárna textília a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279062

Dátum: 09.07.1997

Autori: Fuljerová Anna, Nemčič Ladislav, Papajová Vladimíra

MPK: A01G 13/02, C09K 17/52, B32B 7/04...

Značky: výroby, spôsob, agrárna, textília, ekologická

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologická agrárna textília sendvičovej konštrukcie je tvorená aspoň tromi vrstvami, z ktorých jedna je vláknitá na báze prírodných vlákien a/alebo zmesi vlákien, druhá je minerálna a tretia je vláknitá na báze prírodných vlákien a/alebo zmesí vlákien, alebo celulózová. Druhá vrstva pozostáva z vápenatohorečnatej hmoty alebo z vápenatohorečnatej hmoty s pridaním prírodného hlinitano-kremičitanu alebo s pridaním poľnohospodárskych hnojív. Pri...

Kanalizačná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: 278950

Dátum: 09.07.1997

Autori: Krivuš Juliús, Civáň Peter

MPK: E02D 29/12, E03F 5/02

Značky: šachta, kanalizačná

Zhrnutie / Anotácia:

Kanalizačná šachta pozostáva z plášťa, tvoreného plastovou korugovanou rúrou (1), z plastovej priebežnej rúry (2) so žľabom (7) a plastovej lavičky (3), ktorá má pod úrovňou lavičky (3) otvory (6) na napúšťanie betónu a na háky na jej prichytenie do základovej dosky. Súčasťou šachty je rebrík (4), ktorý má geometrický tvar, výhodne tvar dutého polvalca, s otvormi (8) tvoriacimi stúpadlá (9) a s hákmi (5) na upevnenie na šachtu a môže byť spolu...

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 278906

Dátum: 09.07.1997

Autori: Lichý Miloš, Lucina Dušan, Rakyta Ján, Košč Pavel, Kluka Ľubomír, Borošová Gabriela, Bučko Michal, Ďuranová Viera

MPK: C12N 1/14

Značky: vysokoprodukčný, mikroorganizmů, chrysogenum, penicillium, kmeň

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenyloctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15) produkujúci viac než 35 000 IU PEN G/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM

Načítavanie...

Číslo patentu: 278882

Dátum: 09.07.1997

Autori: Kluka Ľubomír, Borošová Gabriela, Bučko Michal, Lucina Dušan, Rakyta Ján, Lichý Miloš, Košč Pavel, Ďuranová Viera

MPK: C12N 1/14

Značky: penicillium, mikroorganizmů, chrysogenum, kmeň, vysokoprodukčný

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG-FOOK 31). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenoxyoctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG FOOK 31) produkujúci viac než 35 000 IU PEN V/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Spôsob prípravy primárnych aromatických amínov a/alebo diamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278498

Dátum: 09.07.1997

Autor: Macho Vendelín

MPK: B01J 27/02, C07C 209/28

Značky: přípravy, diamínov, amínov, spôsob, aromatických, primárnych

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje katalytickou karbonylačnou redukciou aromatických nitro- alebo dinitro-zlúčenín pôsobením oxid uhoľnatý obsahujúcim plynom a vodou pri 80 až 300°C (130 až 200°C) a tlaku 0,1 až 30 MPa, pričom katalytický systém tvorí síra alebo zlúčeniny síry s mol. hmotnosťou 34 až 140 g.mol-1, ďalej alkalická soľ karboxylovej kyseliny C1 až C6, ako je octan sodný CH3COONa, ďalej oxid vanadičný alebo oxid železa, prípadne navyše...

Ovládacia sústava elektrického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278497

Dátum: 09.07.1997

Autor: Moreau Dominique

MPK: G05B 11/01, G01R 31/02

Značky: elektrického, zariadenia, ovládacia, sústava

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacia sústava elektrického zariadenia obsahuje stýkače (3) s elektromagnetom (9) budeným cievkou (7) pripojenou k dvom napájacím svorkám, ktorých napájací obvod prechádza vymeniteľným funkčným modulom (48), elektricky spriahnutým s obvodom tejto cievky kontaktnými kolíkmi (51, 52), zaisťujúcimi súčasne mechanické pridržiavanie modulu (48) na skrini stýkača (3). Kolíky (51, 52), ktoré na každom izolačnom puzdre (47) zodpovedajúceho funkčného...

Prísada do krmív pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: 278495

Dátum: 09.07.1997

Autori: Scheer Martin, Voege Herbert, Rast Hubert, Naik Arundev Haribahai, Lange Peter Michael, Mitschker Alfred

MPK: A23K 1/16, B01J 39/18, A61K 31/495...

Značky: zvieratá, prísada, krmiv

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do krmív obsahuje ako účinnú zložku iónomeničovú živicu s nadviazaným derivátom chinolónkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená vodík alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka a X znamená atóm fluóru, chlóru alebo nitroskupinu.

Spôsob tavenia a čerenia materiálu na výrobu skla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278492

Dátum: 09.07.1997

Autori: Welton Wright Montgomery, Kunkle Gerald Erasmus, Schwenninger Ronald Lee

MPK: C03B 5/00, C03B 5/225

Značky: čerenia, vykonávanie, spôsob, spôsobu, materiálů, zariadenie, tavenia, tohto, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tavenia a čerenia materiálu na výrobu skla, pri ktorom sa v prvej komore (11) vytvorí kúpeľ roztaveného sklovitého materiálu, aby sa dosiahlo v podstate úplné roztavenie materiálu v tejto prvej komore (11), tavenina sa odvádza z prvej komory (11) a pri tlaku nižšom ako je tlak udržiavaný v prvej komore (11) sa vedie prívodným prostriedkom (36) do druhej komory (12) a tavenina sa odvádza z druhej komory (12), sa uskutočňuje tak, že tlak v...

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278487

Dátum: 09.07.1997

Autori: Mitterhauszerová Ľudmila, Csiba Imrich, Krempaská Eva, Šeršeň František, Masárová Ľubomíra, Kráľová Katarína, Blanáriková Viťazoslava, Borovský Martin, Borovská Valéria, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: A01N 43/40, A01N 33/12, C07C 211/62...

Značky: prostriedok, organických, báze, algicídny, bromidov, herbicídny, monoamóniových

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov obsahuje ako účinnú látku monoamóniové bromidy všeobecného vzorca (I), (II) alebo (III), kde R znamená lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec s počtom uhlíka 1 až 18, 2-hydroxyetyl R1 znamená lineárny alebo rozvetvený reťazec CH3 až C18H37, C11H23NH(CH2)2, C11H23CONCH3(CH2)2, C11H23COO(CH2)2, (CH3)3, C-C6H4-CH2, C6H5-CH2, C6H5CO(OCH2CH2)n, kde n = 1, 2, 3,...

Dvojčinný splachovač záchodovej misy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278486

Dátum: 09.07.1997

Autori: Růžička Jiří, Vrzal Vladimír

MPK: E03D 1/34, E03D 3/12, E03D 1/14...

Značky: splachovač, záchodovej, dvojčinný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný splachovač záchodovej misy, obsahujúci odtokovú rúrku (14), vybavenú v hornej časti sedlom (2), nad ktorým je zvisle pohyblivo uložená prepadová rúrka (1), vybavená dvoma plavákmi a v spodnej časti tesnením (3). Na prepadovej rúrke (1) je v hornej časti uložený horný plavák (4) a v spodnej časti prepadovej rúrky (1), uloženej zvisle pohyblivo v plášti (11), je nad tesnením (3) uložený na prepadovej rúrke (1) zvisle pohyblivo dolný...

Pesticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278483

Dátum: 09.07.1997

Autori: Rodson Marius, Scher Herbert Benson, Morgan Ronald Lee

MPK: A01N 25/22, A01N 25/32, A01N 25/12...

Značky: pesticídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Pesticídny prostriedok obsahuje 1 až 45 % hmotn. dermálne toxickej pesticídnej zlúčeniny na báze organickej zlúčeniny fosforu, 0,1 až 10 % hmotn. neiónovej povrchovo aktívnej látky s hydrofilne-lipofilnou rovnováhou v rozmedzí od 17 do 20 a 50 až 98 % hmotn. suchého inertného nosiča so strednou veľkosťou častíc od 425 do 850 mikrometrov a merným povrchom 100 až 140 m2. g-1. Neiónová povrchovo aktívna látka je výhodne dinonylfenoletoxylát...

Antikoncepčné teliesko na reverzibilnú sterilizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278482

Dátum: 09.07.1997

Autori: Uzel Radim, Babinec Bohdan

MPK: A61F 6/16

Značky: antikoncepčné, sterilizáciu, reverzibilnú, teliesko

Zhrnutie / Anotácia:

Antikoncepčné teliesko na reverzibilnú sterilizáciu je určené na zavedenie do vajcovodov (8), čím sa uzatvorí ich priechodnosť. Antikoncepčné teliesko je tvorené zaoblenou intratubárnou vložkou (4) z hydrofilného napúčavého gélu.

Vnútromaternicové antikoncepčné teleso s prípadným odstránením menštruačných bolestí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278481

Dátum: 09.07.1997

Autori: Uzel Radim, Babinec Bohdan

MPK: A61F 6/16, A61F 6/14

Značky: případným, těleso, menštruačných, bolesti, odstránením, vnútromaternicové, antikoncepčné

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútromaternicové antikoncepčné teleso je tvorené dilatačnou blokádou (1) z napúčavého hydrofilného gélu, ktorá je na jednom konci vybavená fixačným zväčšením (2) a na druhom konci je vybavená kužeľovitým rozšírením (3). Dilatačná blokáda (1) je vybavená manipulačným prostriedkom (4), upevnenie ktorého je zabezpečené pomocou uzlíkov (5).

Univerzálny stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 278478

Dátum: 09.07.1997

Autor: Holub Milan

MPK: A63H 33/04, E04C 3/04

Značky: univerzálny, systém, stavebnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny stavebnicový systém pozostáva zo sústavy stavebných dielcov vzájomne spojených, prípadne pomocou spojky. Stavebný dielec je tvorený z navzájom pospájaných prútov (1), ktoré majú na svojich koncoch prichytené čelné dosky (2) s dierami pre spojovací materiál. Spojka je tvorená štyrmi vertikálnymi doskami (5) s dierami pre spojovací materiál, prípadne spojenými v strednej časti horizontálnou doskou (6). Čelné dosky (2) na prútoch (1)...

Deriváty izoindolónu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278474

Dátum: 09.07.1997

Autori: Tabart Michel, Dubroeucq Marie-christine, Moutonnier Claude, Peyronel Jean-francois, Truchon Alain

MPK: C07D 209/44, A61K 31/40

Značky: medziproduktov, spôsob, použitie, přípravy, deriváty, izoindolónu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty izoindolónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje atóm vodíka alebo obidva R spolu predstavujú väzbu, R' predstavuje vodík alebo ľahko eliminovateľnú skupinu a R'' sú rovnaké a predstavujú fenylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná v polohe orto alebo meta atómom halogénu alebo metylovou skupinou, vo forme (3aR, 7aR), alebo vo forme (3aRS, 7aRS), ako aj ich soli. Tieto deriváty sa môžu použiť ako medziprodukty...

Podkladová zostava stavebného základu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1554

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kňaze Emil

MPK: E02D 31/08, E02D 37/00

Značky: zostava, podkladová, stavebného, základu

Text:

...je znázomene umiestnenie podkladovej- zostavy pod jestvujúci pás stavebného základul. Po podkopaní stavebného základu l , v mieste jeho priečneho podloženía sa na dno jamy vytvorí betónová vrstva á na ktorú sa priečne pod základ l podloží a zañxuje oceľový záves z tvorený U proñlom.Na obidve strany závesu z sa priamo vo výkope privaria podpery Q zo závesnýrni ramenami 2 l. Z obidvoch strán závesu 2 sa vykopú jamy a vyplnia sa štrkovou...

Zdvojené okno so zníženou priestupnosťou tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1553

Dátum: 09.07.1997

Autor: Nečas Petr

MPK: E06B 3/263, E06B 3/30

Značky: tepla, zníženou, zdvojené, priestupnosťou

Text:

...vrstvou z tvrdého kovu, čím sa dosiahne odrážavosti sálavého tepla a tým zníženie súčiniteľa tepelnej priestupnosti izolačného skla na 3,1 W.m 2 K 1. Sklo je aplikované na jednu z častí krídiel okna zdvojenej konštrukcie. Reflexná izolácia môže byť s výhodou urobená pyrolyticky nanesenouPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje schématický pohľad z vnútra na zdvojené...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1552

Dátum: 09.07.1997

Autori: Červenák Ján, Hanic František, Šmatko Vasilij

MPK: C02F 1/48

Značky: úpravu, zariadenie

Text:

...vo vysokom elektrickom poli, pri nízkych hodnotách napätia zo solárnych batérií. gZariadenie na úpravu vody s využitím slnečnej energie sa stáva nezávislým na vonkajších zdrojoch elektrickej energie a má využitie aj tažko prístupných oblastiach zemegule so zvýšenou intenzitou slnečného žiarenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie nového zariadenia na úpravu vody jeschematický znázornené na obrázkoch. Obrázok l...

Zariadenie na sýtenie a plnenie nápojov do obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1551

Dátum: 09.07.1997

Autori: Zitko Jan, Rufer Zdeněk

MPK: B65D 83/14

Značky: obalov, sýtenie, nápojov, zariadenie, plnenie

Text:

...časti a pneumatickým ovládanímPrehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho usku točnenia, ktoré sú opísané na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujú- na obr. 1 principiálna schéma zariadenia podľa technického riešenia, a- na obr. 2 principiálna schéma zariadenia zodpovedajúca zariadeniu podľa obr.l, s chladením nápoja vo vnútri tlakovej nádoby.Príklady uskutočnení technického...

Viacúčelový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1550

Dátum: 09.07.1997

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B62B 13/18

Značky: prostriedok, dopravný, viacúčelový

Text:

...dve až tri dvojice pri kombindvanej ploche. Pohyb na dvoch alebo řroch dvojiciach je zabezpeąený zmenou ťažiska podporený zmenou dĺžky ťahového motúza. Pri kratšom motúze dochádza k nadvihnutiu sa zadnej partie a prä dlhšom na sklznutie v prednej časti. Sane sú riešené systémom montáže 5 základných dielov a to dvojice bočnic, sedacej dosky,prednej a zadnej výstuhy a dvojíc kolies vpredu, vzadu či v stłede. Objem prepravy je 4 krát menší....

Zariadenie na molekulovú destiláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1549

Dátum: 09.07.1997

Autori: Palček Miroslav, Ďurčanský Ján, Polonec Daniel, Lieskovský Miroslav

MPK: B01D 3/12

Značky: molekulovú, zariadenie, destiláciu

Text:

...termostatmi je možné udržiavať požadovanú teplotu v pracovnej časti zariadenia.Prehľad obrázku na výkreseTechnické zariadenie bude bližšie výsvetlené pomocou výkresu, ktorý znázorňuje zariadenie v pozdľžnom reze, kde na obr. l je znázornená základné zariadenie pre molekulovú destiláciu.Zariadenie podľa obr. l obsahuje plášť ,l s výstup nými otvormi B, C a D a vstupným otvorom A. Vo vnútri plášťa,l je na prirubu hriadeľa pohonu 55 , ktorý je...

Kovanie na dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1548

Dátum: 09.07.1997

Autori: Štofan Jozef, Crmanová Silvia, Karáč Ján, Varga Ján, Čorejová Silvia, Jurkovič Dušan

MPK: E05B 15/02, E05B 13/00

Značky: kovanie, dveře

Text:

...môže byť aj mechanicko-elektronická ovládaná diaľkovým elektronickým ovládaním. uVýhody kovania na dvere podľa riešenia sú zjavné z dosahovaného vysokého stupňa bezpečnosti vďaka závitu, ktorým sa opatria čelné okraje telesa bezpečnostnej mechanickej vložky a montážny otvor kovania. Po ich vzájomnom zaskrutkovaní sa získa veľmi odolný kompaktný celok, ktorý je možné od seba oddeliť už len vyvarenim oblúkom alebo plameňom. Kompaktnosť takéhoto...

Bezpečnostná mechanická vložka guľôčkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1547

Dátum: 09.07.1997

Autori: Crmanová Silvia, Varga Ján, Karáč Ján, Štofan Jozef, Čorejová Silvia, Jurkovič Dušan

MPK: E05B 27/06

Značky: bezpečnostná, mechanická, guľôčkového, vložka

Text:

...uzatváracej vložky, tenkou planžetou z pozdĺžneho otvoru otočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky vzájomné čelá guličiek naúroveň otočnej uzatváracej vložky ako správnym ovládacímkľúčom a potom-n pootočenímĺ otočnou uzatváracou- vložkou ovládacím čelom odomknúť zámok. Ťieží možno tenkým nástrojom,napríklad odpovedajúcemu pozdĺžnemu tvaru ovládacieho kľúča alebo tenkej .planžety, vniknúť pozdĺžnym otvorom otočnej uzatváracej...