Archív za 1997 rok

Strana 7

Kazetový strop

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1577

Dátum: 06.08.1997

Autor: Čurnek Andrej

MPK: E04B 5/21

Značky: strop, kazetový

Text:

...technického riešeniaAko z obr.l vyplýva, nosné profily 3 vyrobené z pozinkového plechu hrúbky 1,5 mm sa upevnia na závesnu tyč gł skrutkovými spojmi so závitmi M 8 a ich rovinnosť sa nastaví pomocou re gulačných prvkov (na obr.nenaznačené). Montážne sa doriešiavšetky prvky z elektrickými rozvodmi, vzduchotechnikou i ostatnými stropnými náležitosťami. Potrebný počet nosičov 3 vyrobe ných z pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm sa...

Kohút

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1576

Dátum: 06.08.1997

Autori: Malovec Václav, Koukol Josef

MPK: C22C 38/18, C22C 38/08, F16K 5/02...

Značky: kohút

Text:

...a súčasne zvýšenia tesnosti je vhodné, keď aspoň v dotykových plochách tvorených vnútornou kužeľovitouplochou telesa a vonkajšou kužeľovitou plochou kužeľky, sú telesoa kužeľka opatrené teflonovým povlakom.Prehľad obrázkov na výkresochDetailný pohľad na kuželku s pákou zobrazuje obr. 1, detailný pohľad na teleso v čiastočnom reze obr. 2 a rôzne vyhotoveniakohútov v celkovom pohľade zobrazujú obr. 3, 4 a S.Kužeľka g je v dolnej časti tvorená...

Pružné obvodové tesnenie spojov rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1575

Dátum: 06.08.1997

Autori: Klas Dan, Segrado Eduard, Dobeš Aleš

MPK: F16L 21/02

Značky: tesnenie, pružné, spojov, obvodové

Text:

...označuje- obr. 2 - rez spojom rúr - hrdlo, tesnenie, driek (detail)Príklad uskutočnenia technického riešeniaZ priloženého výkresu je zrejmé, že telo l tesnenia je pevne spojené s hrdlom g rúry a po spojení rúr prilieha k drieku g susednej rúry. Tesniaci účinok závisí na spoľahlivosti kontaktov tela l tesnenia s driekom Q vloženej rúry. Kontakt sa uskutočňuje prostredníctvom fixaćného výstupku 3, radiálných tesniacich výstupkov § a axiálneho...

Sanitárna prikrývka na toalety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1574

Dátum: 06.08.1997

Autori: Salama Marián, Tabačiar Oktavián

MPK: A47K 13/14

Značky: toalety, prikrývka, sanitárna

Text:

...celulózy. Pre náročných návštevníkov verejných toaletných zariadeni môže byť aj deodorovaná vonnými látkami nedráždiacimi pokožku, pripadne napustená dezinfekčným prostriedkom, čim sa jej účinnosť ochrany pred nákazou dá výhod ne zvýšiť.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia je objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú popísané na základe pripojených výkresov, ktoré schematicky znázorñujü obr. 1 - sanitárnu...

Pomocný čap riadenia motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1573

Dátum: 06.08.1997

Autor: Hlad Miroslav

MPK: B62D 7/18

Značky: pomocný, motorových, riadenia, vozidiel

Text:

...pri súčasných výkyvoch výkyvného čapu od volantu motorového vozidla v prevádzke,čím sa len v minimálnej miere a za veľmi dlhú dobu pomaly zväčšuje vôľa výkyvného čapu v kuželíkových ložiskách umiestnených v telese pomocného čapu riadenia pre motorové vozidlá. Naviac v takomtoprípade vonkajšie kryty v čelnom zahľbeni priebežného otvoru telesavonkajším tesnením zabránia prípadnému úniku maziva z kuželíkových ložísk a tým k zrýchleniu ich...

Zapojenie na ochranu spotrebiča pred napäťovými špičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1572

Dátum: 06.08.1997

Autor: Roohizadegan Katarína

MPK: H02H 9/04

Značky: špičkami, spotrebiča, zapojenie, ochranu, napäťovými

Text:

...a užitočné, ak prvá vstupná svorka je s varistorom, odporoma s prvou výstupnou svorkou spojená cez poistku., Výhodou zapojenia podľa predloženého úžitkového vzoru je, že poskytuje lacnú, kvalitnú a spoľahlivú ochranu, kde všetky nebezpečné napäťové rázy sú absorbované varistorom, Zapojenie má vysokú rýchlosť odozvy ochranného obvodu,rádovo desiatky nanosekúnd, a vysokú absorbčnú schopnosť. Ani prípadné prepäťové impulzy nad rámec...

Zariadenie na dopravu zásielok do depozitných trezorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1571

Dátum: 06.08.1997

Autori: Csadi Tibor, Fiala Ivan, Hrnčír Rudolf

MPK: E05G 1/02

Značky: depozitných, trezorov, dopravu, zariadenie, zásielok

Text:

...horizontálnej dopravnejšachty sú umiestnené ovládacie prvky dopravného zariadenia zásielok.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou výkresu, na obr. 1 je znázornené zariadenie k doprave zásielok do depozitných trezorov podľaZariadenie k doprave zásielok do depozitných trezorov podľa technického riešenia v konkrétnom príklade podľa obr. 1 pozostáva z vertikálného dopravného zariadenia i umiestneného vo...

Kombinované okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1570

Dátum: 06.08.1997

Autor: Novák Štefan

MPK: E06B 1/02

Značky: kombinované

Text:

...je riešené tak, že závesypre otváranie krídla okna sú skryté t.j. sú neviditeľné pri pohľade na okno z vnútra. Týmto.technickým riešením sa dosiahne utes nenie styku rámu krídla okna s rámom okna ako aj styku so zaskle ním, čím sa dosiahne výrazného zníženia tepelných strát infiltrácíou a tým úspory paliva v naväznosťou zlepšenia životného prostredia, zníženia nákladov na povrchovú úpravu okien z vonkajšej strany, zlepšenia zvukoizolačných...

Spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1569

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: F16S 3/08

Značky: spojka, stĺpikov, stavebnicových, konštrukcií

Text:

...na obr.13 je pohľad na časť veka so šikmými vybraniami, na obr.1 h je svorka spojky zovretáPríklad riešenia spojky stĺpikov stavebnicovýoh konštrukcií podľa obrázku 1, 2 a 3 má diely svorky 1 zvierajúce driekya hlavy skrutiek 3 zovreté samosvornými strmeňmi 2 narazený mi z boku na zošikmené Časti 11 dielov svorky 1.Podľa obrázku 6 a 7 sú drieky skrutiek 3 a diely svorky 1zovrcté vrchným samosvorným vekom 3 a do neho vsunutým spodnným...

Piestová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1568

Dátum: 06.08.1997

Autor: Havrilla Ján

MPK: F01D 1/00

Značky: piestová, turbina

Text:

...nalisujeme ložiská z jednej a druhej strany valca, po ietíme Qekami, ktoré sú pripevnené skrutkami.Demontáž Fiesta sa robi uvoľnanim spojovacich skrutiek,i GV l-.ľ- -l aa turbiny.KonŠtrukćnE J dýzy Po va 1 ci.ripohonê parna iast nasadiť eswiäcevými radmi komôr piesta Ytorov rohatsový,rohatkovo-polguľový, o Š Hlavnou výhodou piestovej turb ny je jednoduchosť kon 1 I,výužitie potenciá u váhy kvapaliny, ktora je vyuovicu otáčky piesta turbíny....

Výbušný rotačný piestový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1567

Dátum: 06.08.1997

Autor: Havrilla Ján

MPK: F01D 1/00

Značky: výbušný, rotačný, motor, piestový

Text:

...komôr- od priemeru piesta v závislosti od tvanAkomory Zníženie množstva paliva sa da dosiahnuťšso spravnym pomerom vzduch ~ plyn vzduch ~ benzinspaľ komory od epalan pomo~ vo vyúsťovacom potrubí voľnobehu iba jednu spaľovaciu komorum utenenim privodných potrubí a rozvodovpries ru epaľcvacej komory- čo najmenšou hmotnosťou rotaćnàho piesta- Vo najväčším vgažitim tlaku spalín po obvode piesta- čo najdokonalejším mazaním medzi piestom a...

Izolačná plsť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1566

Dátum: 06.08.1997

Autor: Jepsen Keld

MPK: E04B 1/80

Značky: izolačná, plsť

Text:

Elektronický ovládač servomotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1565

Dátum: 06.08.1997

Autor: Evin Jozef

MPK: G05D 13/62, G05D 17/02

Značky: elektronický, ovladač, servomotorov

Text:

...akumulátora. Môže byť doplnený optickým indikátorom, ovládačom a istiacim zariadením. Je prepojený s riadiacou jednotkou, výstupnou jednotkou, snímačom otáčok hriadeľa servomotora a snímačom preťaženia. Je pripojenýna vonkajšiu rozvodnú sieť.Snímač preťaženia tvorí najmenej jeden senzor uchytený na podklade a mechanizmus podnecujúci jeho činnosť, ktorý je umiestnený na mechanickom siqnalizátore preťaženia prevodovky.Korekčný modul...

Spojovací diel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1564

Dátum: 06.08.1997

Autori: Bucek Josef, Petrů Petr, Kuliha Miroslav, Falta Jiří, Šebrle Stanislav, Tomeš Oldřich

MPK: A47F 5/01, A47F 5/14

Značky: spojovací

Text:

...vlastnosti nadstavca je možné zvýšiť vhodnou voľbou jeho veľkosti prípadne úpravou jeho povrchu drážkami, vrúbkovaním a podobne. Väzba medzi rúrkou a nadstavcom sa zabezpečuje trením vyvolanýmvhodnou voľbou vonkajšieho priemeru nadstavca a jeho povrchu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov na ktorých na obr.1 je znázornená kocka, na obr.2 nadstavec určený na osadenie a fixáciu rúrok a na...

Kombinované kogeneračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1563

Dátum: 06.08.1997

Autor: Piroch Peter

MPK: F01K 23/00, F01K 25/00

Značky: kombinované, zariadenie, kogeneračné

Text:

...chladičem v 2 duchu.prepeJenem chladiacimv te petruhim naplneným pracevneu chladiaceu latkeu e tlakeveuZ chladenehe v 2 duchu,2 výšenie Jehe mernej hmetne .i a tým ajhmetneetnehe mnežetva vzduchu pre epaľevaci pre lnehe metera. ĽLtepelnehe metere ea zvýši merná hmetneet etláčaheue uzduchutve rtlařenehe vzduchu pre epaľevacichladica vzduchu pred e za kemprezer vzduchutepelnehe metera ea deeLahne da zvý enie mernej hmütŇLvzduchu.Jehe...

Kolíkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1562

Dátum: 06.08.1997

Autori: Smorádek Peter, Mateáš Pavol, Tkáčik Jozef

MPK: F16B 12/10

Značky: kolíkový

Text:

...oveľa viac týchto skríň. Ďalšia podstatná výhoda kolíkového spoja spočíva v tom, že umožňujezostaviť rýchlo a jednoduchým spôsobom skrine aj pre veľmi náročné požiadavky na prachotesnosť.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých jeobr.l rozložená kompletná súprava kolikového spoja, obr.2 prvý variant vlastného telesa kolika s dvoma manipulačnými plochami, obr.3 druhý variant vlastného...

Ekologický nosič osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1561

Dátum: 06.08.1997

Autor: Sedlák Michal

MPK: A01C 1/04

Značky: osiva, ekologicky, nosič

Text:

...že pozostáva z dvoch vzájomne zlepených vodorozpustných plastických fólii, pričom vnútomý priestor medzi fóliami je vyplnený rovnomemc rozmiestnenými semenami plodín.Vodorozpustná plastická fólia môže byť tvorená polyrvinylalkohom, pričom jej luúbka sa pohybuje v rozmedn od 10 do 200 m a šírka v roznedzr 5 až 50 mm.Ekologický nosič osiva podľa predmetného riešenia má lepšie mechanické a fyzikálne vlastnosti oproti papierovému nosiču osiva,...

Bezprevodová navíjačka pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1560

Dátum: 06.08.1997

Autori: Šimek Miloslav, Forejt Jiří

MPK: B21B 39/00

Značky: bezprevodová, navíjačka, pásu

Text:

...vodiaceho púzdra 2, pevne spojeného s dutým hriadeľom 3. Ďalej pozostáva bezprevodová navíjačka pásu gg z odpruženej objímky lg, posuvne uloženej na prestaviteľnej matici 1 a na vodiacom púzdre 2, opatrenej na vnútornom priemere tvarovým vybraním l§ a na vonkajšom priemere obvodovou drážkou lg,v ktorej sú valivo uložené kladky ll výkyvnej vidlice lg. Táto výkyvná vidlica lg je potom kinematicky spojená s ovládacímprvkom lg, napr. hydraulickým...

Zdroj elektrickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1559

Dátum: 06.08.1997

Autor: Vika Konštantín

MPK: G21H 1/02

Značky: energie, elektrickej, zdroj

Text:

...a paralelné radenie Štvorvrstiev zdroja, obr. 4 zobrazuje jednu možnú konštrukćnú realizáciu zdroja.Príklady uskutočnenia Príklad 1V tomto príklade je predstavovaný základný článok zdroja elektrickej energie podľa úžitkového vzoru. Pozostáva z jednej alebo zo zmesi viacerých rádioaktívnych látok l, ako je Vodík ° 1 H, Cézium 13755 Cs, Stroncium 9 ° 38 Sr, Tálium 2 °BlTl alebo Kobalt 5 ° 27 Co, ktorá vyžaruje gama U/a/alebo i beta mínus B-...

Elektrické zariadenie s akumulačným vykurovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1558

Dátum: 06.08.1997

Autori: Přibyl Evžen, Kramosilová Eva

MPK: F24C 7/00

Značky: akumulačným, vykurovaním, elektrické, zariadenie

Text:

...podstatou je to, že hmo ta je tvorená eutektickou zmesou a/alebo hydrátom anorganickej soli s teplotou fázovej zmeny od 60 do 100 C a teplom tavenia od 4.105 do 8.105 kJ/m 3.Hmota môže byt umiestnená v segmentoch so vstavanými vykurovacimi elektrickými článkami uloženými v tepelne izolovanej skrini elektrických akumulačných kachli so vstupnými regulačnými klapkami V spodnej časti skrine na vstup vzduchu a výstup nymi regulačnými klapkami v...

Spojky paralelných kovových sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1557

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: E04C 5/16

Značky: spojky, kovových, sietí, paralelných

Text:

...sú naskrutkované matice 3.Takto riešené spojky zvierajú protiľahlé a vzájomne kolmé drôty 23 paralelných kovových sietí 3 zasunutých do vybra ní 13 rozperného valca l a pritlačených na konce týchtoPodľa obrázku 7 rozperný valec 1 má na obidvoch koncoch šik mé samosvorné vybrania 12. Takto riešená spojka zovrb drôty âg nasunuté do vybraní 12pootočením rozperného valca 1 tak, aby sa drôty äg vsunuli do šikmej časti vybraní 12.Podľa obrázku 8...

Transportné zariadenie na prevážanie zásobníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1556

Dátum: 06.08.1997

Autor: Bock Normann

MPK: B60P 1/00

Značky: prevážanie, zariadenie, zásobníkov, transportné

Text:

...zásobníku orientovanétak, že sú umiestnené pod pozdĺžnou strednou rovinouhorizontálneho priemeru a vo vnútri plochy sú vymedzené touto pozdĺžnou strednou rovinou.V transportnom zariadení podľa tohoto technického riešenia sa s výhodou používa známa vysýpacia sklápačka,ktorá k použitiu v tomto transportnom zariadení musí byť podľa okolnosti len nepatrne upravená. Takáto vysýpacia sklápačka je vozidlom, ktoré je známe z iných oblastí dopravy,...

Podnos na prepravu fliaš

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1555

Dátum: 06.08.1997

Autor: Kristofferson Karl-gustaf

MPK: B65D 71/72

Značky: prepravu, podnos, fliaš

Text:

...napriklad objimky valcoveho tvaru. krúžky. priechodne diery alebo podobne. pričom každý má zachytiť viečko jednej fľaše. Podnos s dištančnými vložkami sa bude opierať o vyhlbenie alebo oporný krúžok vytvarovaný na hrdle alebo hornej časti fliaš. Ubjimky valcoveho tvaru alebo podobne sa v princípe kryjú so stredovým úeekom misiek. Fľaše uložená v dvoch alebo viacerých vretvách fliaš jedna nad druhou. oddelene podnosom s dištančnými vložkami....

Spôsob racemátového štiepenia tramadolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281612

Dátum: 06.08.1997

Autori: Buschmann Helmut Heinrich, Graudums Ivars, Winter Werner, Jansen Peter

MPK: C07C 217/74

Značky: racemátového, štiepenia, tramadolu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob racemátového štiepenia tramadolu, pri ktorom sa racemická soľ tramadolu prevedie na bázu, kyselinou L-(+)-vínnou sa zrážaním oddelia (-)-enantioméry tramadolu a z materského lúhu po vyzrážaní kyselinou vínnou sa izoluje (+)-enantiomér tramadolu uvoľnením z tramadolovej bázy a následným prevedením na inú soľ ako vínnu.

Zariadenie na nanášanie vrstvy farby na predmety

Načítavanie...

Číslo patentu: 281555

Dátum: 06.08.1997

Autor: Reiss Herbert

MPK: B05B 15/12

Značky: farby, vrstvy, nanášanie, zariadenie, předměty

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zariadenia na nanášanie vrstvy farby na predmety (18), v ktorom sú pozdĺž dopravnej dráhy (5) predmetov (18) umiestnené najmenej dva nanášacie boxy (1, 2) a striekacie zariadenie (8). Nanášacie boxy (1, 2) sú na dopravnej dráhe (5) umiestnené za sebou, každý nanášací box (1, 2) pozostáva z dvoch na protiľahlých stranách dopravnej dráhy (5) usporiadaných častí, ktoré sú usporiadané oddialiteľne od seba v smere priečnom na...

Jednorazový absorpčný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281552

Dátum: 06.08.1997

Autori: Boberg Fredrik, Hedlund Carina

MPK: A61F 13/15

Značky: výrobok, absorpčný, jednorázový

Zhrnutie / Anotácia:

Jednorazový absorpčný výrobok, ako je plienka, dámska vložka a podobne, má pozdĺžny tvar a obsahuje absorpčné teleso (12) s vnútornou stranou (13) obrátenou dovnútra a smerom k telu nositeľa, von obrátenou vonkajšou stranou (14) a obalom (11) zapuzdrujúcim absorpčné teleso (12) s tekutiny prepúšťajúcou vnútornou vrstvou (17) proti vnútornej strane absorpčného telesa (12) a vonkajšou vrstvou (18) proti vonkajšej strane a sťahujúcimi sa...

Semisyntetický taxán, spôsob jeho prípravy a medziprodukt, semisyntetický sekotaxán, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281526

Dátum: 06.08.1997

Autori: Bellis Paolo, Gabetta Bruno, Bombardelli Ezio

MPK: C07D 305/14, C07D 305/08

Značky: prostriedok, farmaceutický, medziprodukt, spôsob, použitie, přípravy, sekotaxán, taxán, obsahom, semisyntetický

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný semisyntetický taxán získaný oxidáciou a stereošpecifickou redukciou 10-deacetylbakatínu III a postupnou esterifikáciou substituovaným izoserínovým reťazcom pri príprave analógov taxolu. Produkty podľa vynálezu majú cytotoxické a antitumorózne účinky a pri vhodnej formulácii ich možno podávať injekčne a/alebo perorálne.

Orálna zmes obsahujúca aglomeráty časticových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281514

Dátum: 06.08.1997

Autor: Vernon Peter George

MPK: A61K 7/16

Značky: materiálov, orálna, částicových, aglomeráty, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Do orálneho produktu sú včlenené aglomeráty, ktoré sú v podstate bez organických a/alebo anorganických spojivových činidiel, pričom aglomeráty sú vyrobené najmenej z dvoch chemicky a/alebo fyzikálne rozličných materiálov špecifikovaných veľkostí častíc. Časticové materiály aglomerátov, ako napríklad citran zinočnatý, majú terapeutický účinok na zuby alebo ďasná v tom, že materiál sa pomaly uvoľňuje z aglomerátov, čím poskytuje dodávanie...

Deriváty arylalkyldiazinónu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281474

Dátum: 06.08.1997

Autori: Beier Norbert, Jonas Rochus, Wolf Michael

MPK: A61K 31/50, A61K 31/42, C07D 401/12...

Značky: spôsob, deriváty, prostriedok, ktorý, použitie, obsahuje, přípravy, farmaceutický, arylalkyldiazinónu

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát arylalkyldiazinónu všeobecného vzorca (I), kde znamená B pyridyl, pyrazinyl, izoxazolyl alebo tienyl, Q metylénovú skupinu, X metylén alebo S, R1 a R2 H, R3 OR5, R4 OA, R5 A, C4-6cykloalkyl, A C1-6alkyl, a jeho fyziologicky vhodné soli a enantioméry, ktoré vykazujú brzdenie fosfodiesterázy IV a sú vhodné na ošetrovanie zápalových procesov ako aj alergií, astmy a autoimúnnych chorôb spôsob ich prípravy farmaceutický prostriedok, ktorý...

Kolagénový prípravok na riadené uvoľňovanie účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281461

Dátum: 06.08.1997

Autor: Roreger Michael

MPK: A61K 9/22, A61K 47/42, A61K 9/00...

Značky: uvoľňovanie, riadené, prípravok, kolagénový, látok, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Kolagénový prípravok je schopný riadeného uvoľňovania účinných látok v dôsledku toho, že obsahuje zmesi kolagénov nerozpustných v kyseline s rozdielnym rozdelením molekulárnych hmotností.

Elektrostatický precipitátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 281451

Dátum: 06.08.1997

Autor: Keiichi Hara

MPK: B03C 3/08, B03C 3/40, B03C 3/45...

Značky: precipitátor, elektrostaticky

Zhrnutie / Anotácia:

Skupiny zberných elektród na zachytávanie prachu (B) a zostavy výbojových elektród (A) sú striedavo usporiadané vzhľadom na prúdenie plynov obsahujúcich prach. Každá výbojová elektróda (1) zostavy výbojových elektród (A) sa vytvorí vyrezaním polkruhov do dvoch pozdĺžnych okrajov obdĺžnikovitých kovových platní tak, že vznikne rad pílovito zúbkovaných častí s ostrými hrotmi (la). Každá zberná elektróda na zachytávanie prachu skupiny zberných...

5-Heterocyklo-1,5-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281433

Dátum: 06.08.1997

Autori: Szewczyk Jerzy Ryszard, Aquino Christopher Joseph, Sugg Elizabeth Ellen

MPK: A61K 38/05, A61K 38/06, C07K 5/078...

Značky: použitie, spôsob, prostriedok, výroby, farmaceutický, deriváty, obsahom, 5-heterocyklo-1,5-benzodiazepínové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená H, -CF3, alkyl, alkyltioskupinu, -O-alkyl alebo atóm halogénu, R1 znamená skupinu všeobecného vzorca (II) alebo -NR4R5, R2 znamená heterocyklický zvyšok viazaný v polohe 2, fenyl, prípadne mono- alebo disubstituovaný, pyridín alebo pyridinyl, prípadne mono- alebo disubstituovaný, NHR11, R3 znamená heterocyklickú skupinu viazanú na zvyšok molekuly cez atóm uhlíka v kruhu a ich fyziologicky...

Deriváty piperazínu, spôsob ich prípravy, medziprodukt na ich prípravu, ich použitie ako 5HT1A antagonistov a farmaceutický prípravok s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281418

Dátum: 06.08.1997

Autori: Brightwell Christopher Ian, Kelly Michael Gerard

MPK: A61K 31/395, C07D 401/12

Značky: použitie, antagonistov, přípravu, přípravy, obsahom, farmaceutický, medziprodukt, spôsob, prípravok, deriváty, piperazinu, 5ht1a

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny, všeobecného vzorca A, kde Ra a Rb každý predstavuje vodík alebo metyl a Rc je vodík, halogén alebo C1-4 alkyl voliteľne vo forme farmaceuticky prijateľnej adičnej soli, ktoré sú vhodné pri liečbe porúch CNS
spôsob prípravy týchto zlúčenín
medziprodukt na ich prípravu a farmaceutický prostriedok s ich obsahom.

Spôsob zneškodňovania katexu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281355

Dátum: 06.08.1997

Autori: Gassen Rainer, Bertholdt Horst-otto

MPK: G21F 9/12, B01J 49/00, G21F 9/28...

Značky: zariadenie, vykonávanie, spôsob, zneškodňovania, spôsobu, tohto, katexu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zneškodňovania katexu nasýteného rádioaktívnymi a inaktívnymi katiónmi spočíva v premieňaní inaktívnych katiónov, ktoré nie sú dvojmocné na aniónové komplexy, ktoré sa z katexu vymývajú, takže tento môže prijímať ďalšie dvojmocné rádioaktívne katióny, pričom po striedajúcom sa nasýtení a selektívnej regenerácii sa živica katexu privedie na konečné úložisko. Katex (3) je napájacím potrubím (4) napojený na nádrž (5) s komplexotvornou...

Deriváty pyridónkarboxylovej kyseliny alebo jej farmaceuticky prijateľných solí, spôsob ich prípravy a farmakologické prostriedky ich obsahujúce

Načítavanie...

Číslo patentu: 281341

Dátum: 06.08.1997

Autori: Chiba Katsumi, Tsuzuki Yasunori, Tomita Kyoji, Shibamori Koh-ichiro, Kashimoto Shigeki

MPK: A61K 31/435, C07D 417/04, A61K 31/505...

Značky: spôsob, farmakologické, deriváty, kyseliny, prijateľných, farmaceutický, prostriedky, solí, obsahujúce, pyridónkarboxylovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty pyridónkarboxylovej kyseliny alebo jej farmaceuticky prijateľných solí všeobecného vzorca (I). Sú účinnou látkou a spolu s farmaceuticky prijateľným nosičom tvoria farmakologický prostriedok na liečenie pevných alebo nepevných tumorov. Spôsob prípravy derivátov pyridónkarboxylovej kyseliny alebo jej farmaceuticky prijateľných solí všeobecného vzorca (I) spočíva v cyklizačnej reakcii zlúčeniny všeobecného vzorca (IV), alebo...

Spôsob výroby 4,4′- metylén-bis(dibutylditiokarbamát)u

Načítavanie...

Číslo patentu: 281304

Dátum: 06.08.1997

Autori: Fekete Imre Technik, Mikó Ferenc, Tóth József, Sztrehárszki Gyula Technik, Csergó Károly, Szoboszlay Szabolcz, Baladincz Jenó, Forstner János, Kiss János, Ráksi Gyula, Jóvér Béla, Petró József

MPK: C07C 333/20, C10M 135/18

Značky: metylén-bis(dibutylditiokarbamát)u, spôsob, výroby, 4,4

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby 4,4'-metylén-bis(dibutylditiokarbamát)u so zafarbením menším ako 2 podľa ASTM reakciou vodného roztoku dibutylamínu a hydroxidu sodného so sírouhlíkom pri teplote maximálne 15 °C spracovaním reakčného produktu metylénchloridom, následným dvojstupňovým vákuovým stripovaním, pričom sa prvý stupeň uskutočňuje pri teplote 45 až 100 °C a za tlaku 5 až 50 kPa, fázy sa oddelia pri teplote 35 až 50 °C a druhé vákuové...

Farmaceutický prípravok vhodný na zmiernenie bolesti a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281293

Dátum: 06.08.1997

Autori: Herslöf Bengt, Rydhag Lisbeth, Carlsson Anders, Nicklasson Martin, Brodin Arne

MPK: A61K 31/245, A61K 31/70, A61K 31/19...

Značky: bolesti, farmaceutický, zmiernenie, vhodný, prípravok, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok vhodný na použitie na zmiernenie bolesti, ktorý obsahuje jedno alebo viac lokálnych anestetík, jeden alebo viac polárnych lipidov vybraných zo skupiny zahrnujúcej sfingolipidy, galaktolipidy alebo ich zmesi, triacylglycerol a prípadne vodu, a spôsob jeho prípravy.

Farmaceutický prostriedok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281262

Dátum: 06.08.1997

Autori: Gergely Irmgard, Gergely Thomas, Gergely Gerhard

MPK: A61K 9/00

Značky: přípravy, prostriedok, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka farmaceutických šumivých tabliet s najmenej jednou hydrofóbnou účinnou látkou, ako je napríklad loratadín alebo cisaprid a s jedným tenzidom. Šumivé tablety výhodne obsahujú najmenej dva rôzne tenzidy alebo emulgátory, osobitne zo skupiny, zahrnujúcej estery cukrov, polysorbáty a fosfolipidy. Najmenej jeden z emulgátorov môže byť prítomný v samostatnej granulovanej zmesi oddelene od granulovaného šumivého systému a/alebo...

Zariadenie na zavádzanie plynu do kvapaliny v jemných bublinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 281204

Dátum: 06.08.1997

Autor: Meyer Udo

MPK: B01F 3/04

Značky: plynů, kvapaliny, zavádzanie, bublinách, zariadenie, jemných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (1) na zavádzanie plynu v jemných bublinách do kvapalín, predovšetkým na zavádzanie vzduchu do odpadovej vody, obsahuje rozdeľovače (2) plynu, ktoré pozostávajú z pozdĺžnej komory (20), zakrytej poréznou fóliou (19), usporiadanou pod hladinou kvapaliny, do ktorej sa napájacími rúrkami (5) privádza plyn, ktorý v jemných bublinách vystupuje cez fóliu do kvapaliny. Rozdeľovače (2) plynu majú základnú stenu (18) z tuhého stabilného...