Archív za 1997 rok

Strana 6

Pilóta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1588

Dátum: 10.09.1997

Autor: Utajené Meno Pôvodcu

MPK: E02D 5/22, E02D 5/28, E02D 5/30...

Značky: pilota

Text:

...justovanie je možné len s vynaloženim väčšíchsíl, takže sa vzájomné posúvanie musí vykonávať veľmi svedo mite.Z týchto uvedených dôvodov známe pilóty nie sú vhodné akobaranené pilóty pre zhotovenie základov a pod.Ako vyplýva z uvedeného, predmetom techniçkého riešenia je taká úprava pilóty uvedeného druhu, aby sa zvýšila pevnosť spojenia medzi hrdlom a kužeľovým segmentom pri súčasnom zni ženi výrobných nákladov a potrebného montážneho času.U...

Kontinuálny odlučovač ropných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1587

Dátum: 10.09.1997

Autori: Slánský Tomáš, Kaliba Daniel

MPK: B01D 21/02

Značky: látok, odlučovač, ropných, kontinuálny

Text:

...zbernej komory.Objasnenie gpgázkov na výkresochNa obrázku je príklad konkrétneho uskutočnenia kontinuál neho odlučovača ropných látok v reze.Odlučovač je vytvorený nádržou l, do ktorej potrubím priteká kvapalina v smere šípky. Kvapalina sa dostáva cez koalescenčnü vložku § do priestoru, ktorý je zhora ohraničený vodorovnou priehradou A a vpredu v smere prúdenia hornou stenou g, pod ktorou sa kvapalina dostáva k odtokovému potrubiu. Pred týmto...

Kozmetický prípravok s obsahom kaolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281587

Dátum: 10.09.1997

Autori: Golz Karin, Stanzl Klaus, Zastrow Leonhard, Braunagel Alfred

MPK: A61K 7/00, A61K 7/48

Značky: obsahom, prípravok, kaolinu, kozmetický

Zhrnutie / Anotácia:

Kozmetický prípravok vo forme masky, pleťovej vody, gélu alebo krému, s nelepivou a neplastickou konzistenciou obsahuje zmes bieleho kaolínu s vysokým obsahom kaolinitu a guľovitých anorganických častíc, ktoré majú veľkosť častíc menšiu než 5 um, s podielom guľovitých častíc v kaolínovej zmesi 0,5 až 10 hmotn. %, ako aj ošetrujúcej kozmetickej kompozície. Podiel zmesi kaolín/guľovité častice, vztiahnuté na celú kompozíciu, je 2 až 65 hmotn. % a...

Akaricídno-fungicídne prípravky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281549

Dátum: 10.09.1997

Autor: Teren Ján

MPK: C01B 17/22, C01B 17/20, A01N 59/02...

Značky: spôsob, výroby, akaricídno-fungicídne, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané akaricídno-fungicídne prípravky na báze polysulfidov, ktoré obsahujú aspoň jeden z polysulfidov sumárneho vzorca MemSn kde Me je draslík, sodík, meď alebo zinok, pričom koeficienty m a n nadobúdajú hodnoty m = 1 až 2 a n <= 6. Tieto prípravky sa pripravujú spôsobom, pri ktorom sa elementárna síra vo vodnom prostredí podrobí chemickej reakcii s hydroxidom alebo sulfidom alkalického kovu, pričom na mól hydroxidu alebo sulfidu...

Tvrditeľná maltová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 281506

Dátum: 10.09.1997

Autori: Haug Willi, Lind Stefan, Arnold Norbert

MPK: C04B 40/06, F16B 13/14

Značky: maltová, hmota, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota obsahuje spojivovú zložku, ktorá je tvorená hydraulickým spojivom a kvapalným rozpúšťadlom inertným proti spojivu ako suspenzným prostriedkom a ďalej obsahuje vodnú zložku uchovávanú oddelene od prvej, ktorá obsahuje vodu a hydrofóbny adsorpčný alebo absorpčný prostriedok. Adsorpčným alebo absorpčným prostriedkom je hydrofobizovaná látka na báze silikátu.

Spôsob výroby meďnatých fungicídnych prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281447

Dátum: 10.09.1997

Autor: Teren Ján

MPK: C01G 3/14, A01N 59/20, C01G 3/00...

Značky: prípravkov, spôsob, fungicídnych, výroby, měďnatých

Zhrnutie / Anotácia:

Meďnaté fungicídne prípravky vo forme vodou zriediteľných suspenzií alebo pást, alebo vo forme vo vode dispergovateľných zmáčateľných práškov, ktoré obsahujú hydroxidosírany, hydroxidouhličitany a ich podvojné a zmesové soli s obsahom príslušných síranov a chloridov. Spôsob ich výroby spočíva v tom, že síran meďnatý, ktorý sa používa pri zrážaní s chloroamokomplexmi a/alebo amokomplexmi medi, a/alebo s amoniakom, a/alebo s uhličitanmi, a/alebo...

Autosterilizačný širokospektrálny dezinfekčný a antiseptický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281353

Dátum: 10.09.1997

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Mlynarčík Dušan

MPK: A01N 27/00, A01N 29/00, A01N 33/00...

Značky: prípravok, autosterilizačný, dezinfekčný, antiseptický, širokospektrálny

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované širokospektrálne dezinfekčné a antiseptické prípravky obsahujú organickú amóniovú soľ, chlórhexidín, aminoxid a peroxid vodíka vo vodnom roztoku izopropylalkoholu spájajú v sebe vysokú mikrobicídnu účinnosť v krátkom expozičnom čase proti širokému spektru mikroorganizmov, schopnosť prekonať negatívny vplyv znečistenia organickými látkami, s autosterilizačnou schopnosťou - usmrtením vegetatívnych buniek i baktériových spór...

Žuvačka so stredom plneným ovocnou šťavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281287

Dátum: 10.09.1997

Autori: Wong Lucy Lee, Olaya Hector, Bilka Kenneth Paul, Orlandi Daniel

MPK: A23G 3/30

Značky: stredom, šťavou, ovocnou, žuvačka, plneným

Zhrnutie / Anotácia:

Žuvačka s plneným stredom má vonkajšiu žuvačkovú škrupinu obklopujúcu dutinu a tekutú stredovú náplň. Tekutá stredová náplň obsahuje koncentrát ovocnej šťavy a kyselino-pufrový systém.

Spôsob výberového príjmu rádiového signálu v prijímači dátovej komunikácie a prijímač na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281245

Dátum: 10.09.1997

Autori: Siwiak Kazimierz, Breeden Robert Louis, Schwendeman Robert John

MPK: H04B 7/08

Značky: přijímač, vykonávanie, příjmu, výběrového, spôsob, komunikácie, signálu, dátovej, radiového, přijímací

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a prijímač (100) dátovej komunikácie na výberový príjem rádiového signálu obsahujúceho predpovedateľne opakovanú, vopred určenú kombináciu (304) dátových bitov, zahŕňa procesor (114) riadiaci (600) anténny prepínač (106) s cieľom vybrať medzi prvým anténnym napájačom (102) a druhým anténnym napájačom (104) ako okamžitým zdrojom rádiového signálu počas prenosu vopred určenej kombinácie (304) dátových bitov. Rádiový signál prijatý z...

Spôsob regenerácie a recyklovania kyseliny metánsulfónovej a kyseliny fosforitej

Načítavanie...

Číslo patentu: 281212

Dátum: 10.09.1997

Autori: Dauer Richard, Vaughn William, Venkataramani Edamanal, Magliette Ralph, Forman Andrew

MPK: C07F 9/38, C02F 1/52

Značky: fosforitej, metánsulfónovej, kyseliny, regenerácie, spôsob, recyklovania

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob regenerácie a recyklovania kyseliny metánsulfónovej (MSA) a kyseliny fosforitej (H3PO3) z procesu bisfosfonácie a recyklovania uvedených kyselín v tomto procese. Spôsob izolácie zahrnuje pôsobenie HCl na odpadový prúd surového materského lúhu na odstránenie sodného iónu ako chloridu sodného, izoláciu HCl-H2O atmosférickou destiláciou, oddelenie a dehydratáciu vákuovou destiláciou. Suchá zmes kyseliny metánsulfónovej a...

Spôsob odstránenia zlúčenín chrómu z odpadovej vody po vylúhovaní odpadov chromočinenej kože a regenerácia chromitých vyčiňovacích komplexov vo forme chromitých solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 281121

Dátum: 10.09.1997

Autori: Hladký Zdeněk, Bartalos Ladislav, Valko Ladislav

MPK: C01G 37/14, B09B 3/00

Značky: vyčiňovacích, odpadov, formě, vylúhovaní, chromu, zlúčenín, odpadovej, kôže, solí, odstránenia, chromitých, chromočinenej, regenerácia, spôsob, komplexov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že chrómany prítomné v odpadovej vode sa redukujú v kyslom prostredí pyrosiričitanom na chromité soli, ktoré sa vyzrážajú v mierne alkalickom prostredí ako málorozpustný hydroxid chromitý, ktorý možno filtráciou oddeliť. Hydroxid chromitý sa ďalej extrahuje po pridaní aktívneho uhlia zriedenou kyselinou sírovou za vzniku chromitých solí, vhodných na prípravu chromočiniacej brečky.

Mikroorganizmus Aspergillus niger CCM 8210

Načítavanie...

Číslo patentu: 281100

Dátum: 10.09.1997

Autor: Michalík Peter

MPK: C12N 1/14, C12P 7/48

Značky: aspergillus, mikroorganizmus, niger

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroorganizmus Aspergillus niger CCM 8210 sa používa pri výrobe kyseliny citrónovej vysokej čistoty. Jeho produktivita dosahuje hodnoty 90 až 93 kg kyseliny citrónovej na 100 kg cukru.

Nosič účinných látok na ich kontrolované uvoľňovanie v gastrointestinálnom trakte s oneskoreným priechodom pylorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281043

Dátum: 10.09.1997

Autori: Asmussen Bodo, Cremer Karsten, Müller Valter

MPK: A61K 9/20, A61K 9/00, A61K 47/00...

Značky: pylorom, účinných, kontrolované, oneskoreným, gastrointestinálnom, uvoľňovanie, priechodom, nosič, trakte, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Priechodný fóliový, otvormi vybavený a účinnou látkou naplnený substrát sa používa ako východiskový materiál na výrobu nosiča účinných látok na kontrolovateľné uvoľňovanie účinnej látky v gastrointestinálnom trakte s oneskoreným prechodom pylorom. Nosič účinnej látky má otvory s veľkosťou priemeru najmenej 3 mm, je tvorený orálne aplikovateľnou kompaktnou formou ako zvitok alebo zriasený komprimát a v odvinutom stave má plochu najviac 8 cm2. Je...

Zariadenie na spätné získavanie energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280962

Dátum: 10.09.1997

Autori: Scholl Josef, Klauk Bernd, Baltes Herbert

MPK: E02F 9/22, F15B 21/14, F15B 11/064...

Značky: zariadenie, energie, získavanie, špatně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na spätné získavanie energie, najmä polohovej energie, s aspoň jedným pracovným valcom (110) hydraulicky ovládateľným kvôli striedavému pohybu, najmä na zdvíhanie a spúšťanie pracovných nástrojov, ktorý je napojiteľný na hydraulický okruh s hydraulickým čerpadlom (134) a prostredníctvom spojovacieho vedenia (136) na hydroakumulátor (138). V spojovacom vedení (136) sú usporiadané dva hydraulicky otvárané spätné ventily...

Zariadenie na spracovanie dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280547

Dátum: 10.09.1997

Autor: Cramond Patrick

MPK: B27G 13/04, B27L 11/00

Značky: zariadenie, spracovanie, dřeva

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlepšený systém na upnutie noža použitý v zariadení na spracovanie dreva, ako je štiepkovač, sekačka alebo lúpačka, ktorý používa otáčajúci sa kotúč alebo prstenec, rezné prostriedky (10), pridržovacie miesta namontované na kotúči alebo prstenci na uloženie rezných prostriedkov (10), upínacie členy (35) na záber s reznými nožmi a ich držanie na svojom mieste a pripevňovacie prostriedky (36) na namontovanie upínacích členov na...

Ochranné zariadenie na kĺbový hriadeľ

Načítavanie...

Číslo patentu: 280390

Dátum: 10.09.1997

Autori: Herchenbach Paul, Kretschmer Horst

MPK: F16D 3/84

Značky: zariadenie, ochranné, hriadel, kĺbový

Zhrnutie / Anotácia:

Na upevnenie ochranného zariadenia kĺbového hriadeľa na druhej kĺbovej vidlici (4) ľavého krížového kĺbu (2) slúži pripájacie hrdlo (9) v spojení s klzným krúžkom (10). Ochranný lievikovitý kryt (12) má prvý upevňovací úsek (16), ktorým je pripevnený k pripájaciemu hrdlu (9) jednou alebo niekoľkými pružiacimi západkami, spojenými s klzným krúžkom (10). Pružiace západky umožňujú nasunutie ochranného lievikovitého krytu (12) na pripájacie hrdlo...

Sterilná vodná farmaceutická kompozícia na parenterálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280278

Dátum: 10.09.1997

Autori: Baker David, Su Ching-chiang, Machkovech Susan

MPK: A61K 47/10, A61K 47/12, A61K 31/57...

Značky: kompozícia, parenterálně, farmaceutická, podávanie, sterilná, vodná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná sterilná vodná farmaceutická kompozícia na parenterálne podávanie, obsahujúca 0,9 až 90 mg/l lazaroidu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, 0,002 až 2,0 M citrátu upraveného na pH 2,4 až 3,5 katiónmi, do 80 % objemových spolurozpúšťadla a vodu do 100 % objemu.

Spôsob prípravy paroplynnej zmesi benzén-vodík pri výrobe cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280103

Dátum: 10.09.1997

Autori: Čárska Eva, Dobis Jaroslav, Hrabčák Ján

MPK: B01D 1/26

Značky: přípravy, benzén-vodík, spôsob, zmesí, paroplynnej, cyklohexanu, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Odparovanie benzénu do vodíka prebieha v dvoch stupňoch, pričom v prvom stupni je benzén odparovaný za adiabatických podmienok a odparí sa v ňom až 95 % benzénu z celkového množstva potrebného na prípravu zmesi. V druhom stupni je benzén odparovaný za izotermických podmienok. Pomer prietokov vodíka a benzénu nastrekovaných do adiabatického stupňa odparovania je 0,007 až 0,018 kg/kg, pričom tok oboch fáz je protiprúdny.

Spôsob stanovenia životnosti elektrických káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279509

Dátum: 06.08.1997

Autori: Janovský Igor, Plaček Vít, Bartoníček Bohumil, Hnát Vladimír

MPK: G01N 17/00

Značky: životnosti, spôsob, elektrických, káblov, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia životnosti elektrických káblov sa uskutočňuje tak, že pomocou vzoriek skladovaného kábla, ktoré sa nechajú tepelne a radiačne zostarnúť, sa stanovia hodnoty ťažnosti materiálu káblovej izolácie a medzné hodnoty tepelného toku termooxidačnej reakcie, zhotoví sa kalibračná krivka závislosti uvedených hodnôt od času zaťaženia kábla v prevádzke, následne sa z testovaného kábla zhodného typu so skladovaným káblom odoberie...

Spôsob prípravy suspenzií a mikrodávkovač na dávkovanie masy na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279192

Dátum: 06.08.1997

Autor: Nikš Milan

MPK: C12M 1/00, B01F 3/12

Značky: přípravy, spôsob, přípravu, dávkovanie, suspenzií, mikrodávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy suspenzií je založený na tom, že do vybrania v hydrofóbnom prúžku mikrodávkovača s vodorozpustnou látkou sa nanesie masa určená na prípravu suspenzie, jej nadbytok sa z povrchu prúžka odstráni stierkou, prúžok s kalibrovaným množstvom masy sa vloží do vopred pripraveného vodného prostredia a masa sa nechá suspendovať. Mikrodávkovač na dávkovanie masy na prípravu suspenzie pozostáva z prúžka (1) z hydrofóbnej fólie, ktorý má na...

Prostriedok na ochranu prírodného a/alebo syntetických kaučukov proti deštrukčnému pôsobeniu ozónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279054

Dátum: 06.08.1997

Autori: Orlík Ivo, Latika Atilla, Végh Zsolt, Humplík Anton

MPK: C07D 493/10

Značky: ochranu, deštrukčnému, prostriedok, pôsobeniu, syntetických, ozonu, proti, prírodného, kaučukov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pozostáva z produktov kondenzácie sorbitolu s 3-metylbicyklo[2,2,1]hept-5-én-2-karbaldehydom v mólovom pomere 1 : 2 alebo 1 : 3, v ktorých všetky aldehydové skupiny sú acetalizované, a prípadne vosku na báze mikrokryštalických parafínov v množstve 0,25 až 3,0 hmotnostné diely vosku na 1 hmotnostný diel prostriedku.

Spojkový mechanizmus pre dva pracovné režimy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278913

Dátum: 06.08.1997

Autor: Thoma Peter

MPK: F16K 31/04, F16K 31/05, F16K 1/12...

Značky: pracovné, mechanizmus, režimy, spojkový

Zhrnutie / Anotácia:

Spojkový mechanizmus na dva pracovné režimy, vhodný najmä na servopohon vodného ventilu s alternatívnym ručným ovládaním v ľubovoľnom časovom úseku, pozostáva zo základného spojkového telesa (4), z čapu (5) alternatívneho ovládania a z hnacieho telesa (17). Riešeným problémom je zjednodušenie obslužných úkonov pri ručnom ovládaní. To sa dosahuje tým, že priečne unášacie rameno (22) čapu (5) je opreté o dno (21) tvaru plochého "V" čelného zárezu...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278774

Dátum: 06.08.1997

Autori: Fitz Pavel, Hlavňa Vladimír

MPK: F01B 3/04, F02B 75/32, F01B 9/04...

Značky: spalovací, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor, ktorý má kľukový mechanizmus, resp. mechanizmus so šikmou doskou, nahradený prevodovým zariadením na princípe prevodovky s nutačným kolesom, kde na nutačnom kolese (10) s dvojicou ozubených kolies (11) a (12) je prostredníctvom ložiska (13) uložený nosič (14) a jeho spojenie s piestami (18) je prostredníctvom piestnych tyčí (16), uložených obojstranne v guľových kĺboch (15) a (17). Hriadeľ (4) unášača (5) je opatrený motorom...

Fungicídny prostriedok a spôsob výroby jeho účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278530

Dátum: 06.08.1997

Autori: Sauter Hubert, Wenderoth Bernd, Schuetz Franz, Lorenz Gisela, Hepp Michael, Rohr Wolfgang, Harreus Albrecht, Brand Siegbert, Ammermann Eberhard

MPK: C07C 251/38, A01N 37/50

Značky: spôsob, fungicídný, zložky, prostriedok, účinnej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídny prostriedok obsahuje ako účinnú zložku aspoň jeden substituovaný oxíméter vzorca (I), v ktorom R1 znamená C1-C6-alkyl, C3-C6-halogénalkenyl, fenyl-C1-C6-alkyl, alebo fenyl-C3-C6-alkenyl, pričom fenylový kruh je prípadne substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo skupiny tvorenej C1-C2-halogénalkylom a halogénom R2 a R3 sú rovnaké alebo rozdielne a znamenajú vodík, C1-C4-alkyl, C1-C4-alkoxyskupinu alebo halogén a R4...

Prostriedok na ochranu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278529

Dátum: 06.08.1997

Autori: Nevill David John, Steck Bernhard

MPK: A01N 43/653, A01N 43/36, A01N 43/28...

Značky: ochranu, rastlín, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje aspoň dve účinné látky, pričom ako zložku I obsahuje 3-kyano-4-(2,3-dichlórfenyl)pyrol ("Fenpiclonil") a ako zložku II obsahuje 1-{2-[2-chlór-4-(4-chlórfenoxy)feny]-4-metyl-1,3-dioxolán-2-ylmetyl}- H-1,2,4-triazol, a ktorý má synergicky zvýšený účinok pri potláčaní chorôb rastlín. Uvedený prostriedok je vhodný predovšetkým na ošetrovanie osiva rastlín.

5-(2-Metyl-4,4,4-trifluórbutylkarbamoyl)indolové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278528

Dátum: 06.08.1997

Autor: Jacobs Robert Toms

MPK: C07C 211/07, C07C 211/15, A61K 31/40...

Značky: 5-(2-metyl-4,4,4-trifluórbutylkarbamoyl)indolové, přípravy, spôsob, obsahujúce, deriváty, přípravky, farmaceutické, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané karbamoylové deriváty vzorca (I), ktoré antagonizujú farmakologické účinky leukotriénov, a ktoré sa môžu použiť v prípade, že sa takýto vyžaduje, predovšetkým pri liečení ochorení, ktorých chemizmus zahŕňa uvedené leukotriény, napríklad pri liečení alergických alebo zápalových ochorení, alebo endotoxických, alebo traumatických šokových stavov. Sú tiež opísané farmaceutické prípravky na použitie pri uvedenom liečení, obsahujúce...

Viaczložkový pesticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278527

Dátum: 06.08.1997

Autori: Hegedüs Ágnes, Zoltán Sándor, Somfai Éva, Tóth Andrea, Gajáry Antal, Székely István, Nagy Lajos, Hidasi György, Bertók Béla, Deák Anikó, Botár Sándor, Pap László, Szegó András

MPK: A01N 57/16, A01N 53/00, A01N 57/12...

Značky: pesticídny, prostriedok, viaczložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Viaczložkový pesticídny prostriedok proti artropódam, ktorý ako účinnú látku obsahuje pyretroidy, fosfátové estery, prípadne piperonybutoxid a prísady. Ako pyretroidovú zložku obsahuje 0,1 až 40 % hmotn. cypermetrínu, vzhľadom na celkovú hmotnosť , ktorý z ôsmich možných izomérov obsahuje 40 až 100 % hmotn. 1RcisS a/alebo 1RtransS stereoizoméru, a ako druhú zložku najmenej jednu zlúčeninu fosforu všeobecného vzorca (I), ktoré sú toxické voči...

Spôsob oddeľovania ťažkých prímesí, najmä kamenia, zo zrnitého materiálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278526

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mueller Roman

MPK: B03B 4/00, B07B 9/02

Značky: zariadenie, spôsobu, ťažkých, příměsí, tohto, oddeľovania, zrnitého, spôsob, materiálů, vykonávanie, kamenia, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Zrnitý materiál sa privádza na aspoň jeden vrstviaci stôl (3a, 3b), ktorý sa ďalej vedie po naklonenej, vzduchom pretekanej a vibrujúcej ploche vrstviaceho stola (3a, 3b) tak, že ťažké prímesi ležiace priamo na vrstviacom stole (3a, 3b) sa dopravujú po vrstviacom stole (3a, 3b) nahor a odvádzajú sa oddelene na vyššie položenom konci vrstviaceho stola (3a, 3b). Zrnitý materiál sa privádza v širokoplošnom prúde do oblasti separačnej zóny ťažkej a...

Spôsob prípravy kryštalickej formy 6-aminopenicilánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278517

Dátum: 06.08.1997

Autori: Jakubová Antonia, Jánošová Magdaléna, Richtr Ladislav, Medvecký Ján

MPK: C07D 499/42, C12P 37/00, C07D 499/18...

Značky: formy, 6-aminopenicilánovej, kyseliny, přípravy, spôsob, kryštalickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalickej formy 6-aminopenicilánovej kyseliny je založený na kryštalizácii z vodného prostredia po predchádzajúcej extrakcii ďalších produktov enzýmovej hydrolýzy - bočných reťazcov penicilínov do organických rozpúšťadiel nemiešateľných s vodou pri kyslom pH. Na prípravu pH je možné použiť silné organické alebo anorganické kyseliny. Kryštalizácia sa robí z vodného prostredia po úprave pH na 4,2 až 4,3 pomocou silných zásad....

Efervescentný časticový biocídny a najmä virocídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278516

Dátum: 06.08.1997

Autor: Auchincloss Thomas Ralph

MPK: A01N 25/08, A01N 25/16

Značky: efervescentný, prostriedok, částicový, najmä, virocídny, biocídny

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahujúci 0,01 až 5 hmotnostných dielov vo vode rozpustného, anorganického halogenidu, 25 až 60 hmotnostných dielov silného oxidačného činidla, ktoré vo vodnom roztoku reaguje s halogenidom za vzniku halogénanových iónov, 5 až 25 hmotnostných dielov vo vode rozpustného uhličitanu alebo hydrogénuhličitanu a 10 až 20 hmotnostných dielov kyseliny amidosírovej, ako akceptora halogénu, reaguje s uhličitanom alebo hydrogénuhličitanom vo...

Polymérne liečivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278506

Dátum: 06.08.1997

Autori: Duncan Ruth, Chytrý Vladimír, Strohalm Jiří, Rejmanová Pavla, Ulbrich Karel, Lloyd John, Řihová Blanka, Kopeček Jindřich

MPK: A61K 47/30

Značky: liečivo, polymérne, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérne liečivo pozostáva z inertného syntetického nosiča spojeného prostredníctvom aminokyselinových alebo peptidických spacerov s bioaktívnou molekulou a špecifickým determinantom, ktoré môže obsahovať priečne väzby. Spojením pomocou priečnych väzieb môžu byť vytvorené zosietené reťazce špecifikovaného polyméru. Ako polymérny nosič sa používa od 55 do 99,7 mol.% polymerizovaných N-(2-hydroxypropyl)-metakrylamidových jednotiek. Ako...

Sústava na zber drobných nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1586

Dátum: 06.08.1997

Autor: Kratochvíl Ivan

MPK: E01H 1/08

Značky: sústava, nečistot, drobných

Text:

...z dvojtaktneho motora pripojeného na nasavaciu jednotku. Na túto jednotku nadväzuje tunel, ktorý ju spojuje so zbernou nádobou. do ktorej ústi nasavacia hadica. Hadica je spojená so zbernou rúrkou. Celá táto sústava je umiestená na nosiči. Nosičje bicykel. malý motocykel, ručný vozik alebo Iyzicka osoba. Brehľad obrazkov na výkresochTechnické riešenie je schematicky znázornené na pripojenom výkrese.Süstava podľa technického riešenia sa...

Chránič noža korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1585

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 3/12

Značky: chránič, noža, korčule

Text:

...korčulí, pritom vzadu neprečnieva, ľahko sa nasadzuje a neuvoľ ňuje sa pri chôdzi.Prehľad obrázkov na víkresepriklad uskutočneniachrániča noža korčule podľa úžitkoveho vzoru je na výkrese, kde na obr.1 je bočný pohľad na chránič,na obr.2 je pohľad zhora na chránič, na obr.3 je priečny rezchráničom, na obr.h je spojenie výtvarkov pružným tiahlom.Príklad uskutočnenia chrániče noža korčule podľa obrázku.a 2 má dva protiľahlé výtvnrky 1,...

Stavebný železobetónový škrupinový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1584

Dátum: 06.08.1997

Autori: Piják Vincent, Schillerová Eva

MPK: E04C 2/06

Značky: železobetonový, prvok, stavebný, škrupinový

Text:

...dutého polválca vždy upevnený nosný hák, pričom z obdľžníkových čiel Škrupinového železobetónového dutého polválca kolmo vyčnieva jedna oceľová upevňovacia výstuž a na obr. 2 je znázornený pohľad smerom A - A na prierez časti stavebného železobetónového škrupinovéhoprvku z obr. 1 cez dvojicu vzájomne súosých oceľových upevñovacich platničiek.Stavebný železobetónový Škrupinový prvok, zobrazený na pripojených výkresoch má na...

Stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1583

Dátum: 06.08.1997

Autor: Gazdík Vladimír

MPK: A63H 33/08, A63H 33/10

Značky: stavebnicový, systém

Text:

...na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje konštrukčný prvok obecného tvaru, v ktorom je vytvorený priechodzí otvor a obr. 2 konštrukčný prvok s nepriechodzim otvorom. Na troch iných obrázkoch sú znázornené prikladné vyhotovenia, kde na obr. 3 je nakreslený konštrukčný prvok v tvare kocky s otvorom kruhového prierezu a spojovacim prvkom valcovitého tvaru, na obr. 4 je konštrukčný...

Forma na vytvorenie monolitického stavebného priestorového prefabrikovaného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1582

Dátum: 06.08.1997

Autori: Zuckermann Tomáš, Vorel Petr

MPK: E04G 11/02

Značky: vytvorenie, dielca, priestorového, prefabrikovaného, monolitického, forma, stavebného

Text:

...že aspoň jedna bočná stena a/alebo zadná.stena jadra je vybavená dverovou a/alebo okennou priestorovou vložkou. Táto vložka môže byt umiestnená V priestore medzi stenami jadra a stenami ob~ vodového plášťa. Vložka vytvára na odliatom dielci ďalšiePrehľad obrázkov na výkresochPredmetné technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obrázok 1 znázorňuje formu v čiastočnom reze v bočnom pohľade. Obrázok 2 predstavuje...

Konzolová zabezpečovacia značka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1581

Dátum: 06.08.1997

Autor: Štěpán Zdeněk

MPK: E01B 35/06

Značky: zabezpečovacia, konzolová, značka

Text:

...kovovú aj nekovovú konštrukciu prostredníctvom nosného prvku,ktorú je možné ďalej vhodne vytvarovať podľa tvaru príslušnej konštrukcie.Nosný prvok je s výhodou upravený na uloženie údajovej tabuľky s geometrickými údajmi o polohe koľaje, takže pred vlastným zameriavaním nie je nutné najskôr odstraňovať údajovú tabuľku z konzolového prvku.Uloženie údajovej tabuľky sa výhodne zabezpečí zahnutím okrajov nosného prvku smerom k sebe, čo umožňuje...

Zariadenie na meranie veľkosti chodidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1580

Dátum: 06.08.1997

Autor: Knipping Lebrecht

MPK: A43D 1/02

Značky: meranie, zariadenie, veľkosti, chodidla

Text:

...prvok je riešený v tvare korýtka, ktoré je umiestnené vo vodiacej časti bočného posuvného vodítka, čím sa toto bočné posuvné vodítko môže priamo nastavitdo priečnej polohy. Na základe skutočnosti, že bočné posuvné vodítko je pripevnenéna pozdĺžne posúvatelnú zarážku, súčasne je možné na základe pôsobenia na korýtkový záberový prvok posunúť zarážku, za účelom merania dĺžky chodidlaNajvhodnejšie je vedenie posuvnej zarážky na...

Protipožiarna tepelná poistka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1579

Dátum: 06.08.1997

Autor: Vašátko Eduard

MPK: E05B 65/10

Značky: tepelná, protipožiarna, poistka

Text:

...zvýšenia okolitej teploty dochádza tlakom konštrukcie dvemého rámu ku skríženiu západky v púzdrach hornej a dolnej zárubne, čím sa ďalej zvyšuje účinnost a spoľahlivosť uzáveru. Tepelná poistka je statickým prvkom pri ktorom nedochádza k prevádzkovému opotrebovaníu. Občasná kontrola je vykonávaná iba u jej pružiny a to zložením dierovaného veka púzdra poistky. Tepelné poistky podľa tohto technického riešenia je možné s výhodou použit...

Zariadenie na ochranu pred kontamináciou pôdy ropnými derivátmi z distribučných transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1578

Dátum: 06.08.1997

Autor: Bilko Richard

MPK: B01D 17/032, B08B 17/00

Značky: kontamináciou, distribučných, derivátmi, zariadenie, ochranu, ropnými, transformátorov, pôdy

Text:

...schématicky toto zariadenie v nárysnom pohľade aobr. 2 predstavuje v ľavom bokoryse vypúšťaciu trubicu z jeho separátora.Zariadenie na ochranu pred kontamináciou pôdy ropnými derivátmi z distribučných transformátorov sa skladá z vane l pre zachytenie olejových kvapiek a dažďovej vody, ktorá je umiestnená pod transforrnátorom Ľ a pripevnená ku stožiarovej konštrukcii L 3. Vaňa lje opatrená prepúšťacou trubicou g o svetlosti 1/2, ktorej...