Archív za 1997 rok

Strana 4

Stavebný priestorový prefabrikovaný dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1636

Dátum: 08.10.1997

Autori: Vorel Petr, Zuckermann Tomáš

MPK: E04B 1/02, E04H 1/12, E04B 1/04...

Značky: dielec, prefabrikovaný, stavebný, priestorový

Text:

...prednej stene, je volenýtak, aby vykazoval väčšiu mechanickú pevnosť než je pevnosť zvyšnej časti podlahovej dosky a tým zaistoval odolnosť voči zvýšenému mechanickému namáhaniu, napriklad nárazom pri nájazde vozidla.Iné výhodné uskutočnenie stavebného priestorového dielca je vybavené pätkami, ktoré sú vytvorené ako duté tvarovky, ktoré sú usadené na betónovom základe. Duté tvarovky sú relativne ľahké, je s nimi ľahká manipulácia pri ich...

Kŕmna zmes pre hospodárske zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1635

Dátum: 08.10.1997

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23K 1/08

Značky: hospodárske, kŕmna, zvieratá

Text:

...srvátka zmieša s tekutým mliekom a s ďalšími ingredientami s výhodou homogenizácie zmesi. Pri uvedených alternatívach techniky rôzne kobinácie všetkých,alebo len niektorých 2 vyššie uvedených polotovarov sa V rôznom pomere zmiešajú spolu. s bielkovinovými koncentrátmi, alebo izolátmi, vitamínovými a biofaktorovými doplnkami a dalšímikomponentami podľa príslušných receptúr.Príklady uskutočnenia Príklad 1Kŕmna zmes zložená 2 597 kg sušiny...

Chránič ovládača blokovania zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1634

Dátum: 08.10.1997

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: E05B 17/20

Značky: dveří, chránič, automobilů, zámku, ovládača, blokovania

Text:

...zámku dven v zamknutej polohe.Je výhodné, ak základová časť a ochranná časť ochranného prvku sú pružne spojené. V tom pripade sa ochranná časť môže dotýkať povrchu ovládača blokovania zámku dverí a priestormedzi ovládačom blokovania zámku dverí a jeho chráničom sa zmenšuje na nuhi a niejemožné do tohto priestoru vložiť iné teleso, napr. povraz. Obdobný účinok bude dosiahnutý i v pripade, ak stena, ktorá je určená na priľahlé...

Segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1633

Dátum: 08.10.1997

Autor: Dudáč Gustav

MPK: G11B 23/03, G11B 33/04

Značky: segment, zásobníka, záznamových, nosičov, ukladanie

Text:

...nosiče pred prachom a inými nečistotami alebo klimatickýmivplyvmi. Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny priklad uskutočnenia technického riešenia je schématicky zobrazený na pripojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje čiastočný vertikálny pozdľžny rez zásobníkom zloženým z troch segmentov a obr. 2 pôdorysný pohľad na segment vybavený odľahčovacím otvorom.segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov pozostáva z horizontálnej plochej...

Rotačné vytriasadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1632

Dátum: 08.10.1997

Autori: Kumhála František, Roh Jiří, Heřmánek Petr

MPK: A01F 12/30

Značky: vytriasadlo, rotačné

Text:

...bubna l sklonené pod uhlom Q o veľkosti 20 °do 80 °.Za účelom dosiahnutia výraznejšieho radiálneho pohybu separovaných častíc 8- zŕn - musí byt veľkost medzery j aspoň 10 mm, s výhodou cca 50 mm.Z hľadiska spoľahlivosti funkcie má rozteč priechodných prstov Z lišty 6 veľkostLišta Q môže byt usporiadaná kdekoľvek pod separačnýtm roštom g, s výhodou v prvej tretine ocl jeho vstupnej strany, pretože je možné výhodne využívat...

Zariadenie na spracovanie a rôzne úpravy pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1631

Dátum: 08.10.1997

Autori: Ľubek Ján, Klč Pavel

MPK: A01B 33/14, A01B 33/02, A01B 33/12...

Značky: úpravy, spracovanie, zariadenie, rôzne, pôdy

Text:

...prekrytia.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr.l pohľad na zariadenie zboku.2 Na obr.2 je pohľad na zariadenie zhora a na obr.3 je znázornenýZariadenie pozostáva z rámu É, na ktorom je otočné v ložiskách lg uložený valcový pracovný nástroj l Rám § je v prednej časti opatrený čapmi úchytu lg, pomocou ktorých sa zariadenie pripája k trojbodovému závesu tažného stroja. Valcový pracovný nástroj l sa skladá z...

Signálka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1630

Dátum: 08.10.1997

Autor: Stančík Ivan

MPK: G08B 5/38, G08B 5/36, F21Q 3/00...

Značky: signálka

Text:

...je druhý odpor jedným svojim vývodom pripojeným k druhým vývodom prvého a druhého elektronického prvku a druhým svojim vývodom je pripojený k prvému vývodu štvrtého elektronického prvku, ktorým je usmerñovač. Druhý vývod štvrtého elektronického prvku je prepojený s druhou svorkou svorkovnice. Pre jednoduché zapojenie signálky, ktorávyžaruje neprerušované svetlo, je tretí a štvrtý vývod štvrtého elektronického prvku pripojený k piatemu...

Spaľovacie zariadenie drevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1629

Dátum: 08.10.1997

Autor: Fiedler Zdeněk

MPK: F23B 1/00

Značky: dřevného, zariadenie, spaľovacie, odpadů

Text:

...na kúrenisku, pričom Výmeník a kúrenisko sú navzájom oddeliteľné.Výmeník môže byt vybavený dymovým ventilátorom a v prípade, že ide o teplovodný výmeník rúrkového typu, môže byttento vybavený termostatmi a napúštacím ventilom.Medzi kúreniskom a zásobníkom paliva je výhodne umiestnenáDopravná závitovka je výhodne prepojená s elektromotoromspojeným s modulom na automatickú prevádzku.V ďalšom možnom uskutočnení je výmenik postavený na...

Nadstavec so štetkou na holiace peny alebo kefou na šampónovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1628

Dátum: 08.10.1997

Autori: Gramata Stanislav, Tirko Peter, Peška Miroslav

MPK: A46B 11/02, A46B 11/04

Značky: štetkou, kefou, holiace, nadstavec, šampónovanie

Text:

...nadstax-ca je zrejmzi z pripojených obrázkov l, 2 a 3,pričom pre pozicie plati súčasne ich označenie v pripojenom prehľade.Na obr. lje znázornený nadstavec l so štetkou g v reze. Nasadený na obrubu ga dózv s holiacou penou à a vjĺvodnou rurkou dozv g .Na obr. 2 je znázornená výhodná fonna vyltotox-enia nadstax-ca l podľa technického riešenia. V otvore na štetku Z s tníom je zaráäça proti vj-tlačeniu Štetkv tlakom peny §. V dolnej časti...

Zariadenie na ukladanie výsevnej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1627

Dátum: 08.10.1997

Autori: Šedivý Pavol, Sedlák Michal

MPK: A01C 7/08

Značky: zariadenie, pásky, výsevnej, ukladanie

Text:

...na výsemej páske. Možno nim prcstavovať hĺbku sejby a to podľa nárokov na jłseszVýhodou predmetného zariadenia je, že sa pádová výška zníži na nulu. Zníženim pádovej xýšky na nulu sa dosiahne, že ýsevná páska so semenom sa ukladá na vlhké dno brázdičky, čo spôsobuje podstatne lepší príjem vody, čím semeno začína rýchlejšie klíčit a následne rásť, pričom rýchlosť sej by neovpLwňuje presnosť ukladania semien.Ďalšou výhodou je, že zariadenie...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1626

Dátum: 08.10.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 11/02

Značky: požiarna, klapka

Text:

...5 je V reze D-D znázornenê ložisko voľného čapu a naobr. 6 je v reze A-A znázornené ložisko otáčacieho čapu.Na priložených obrázkoch je požiarna klapka štvorhranněho prierezu, ktorej plášť je vytvorený z priľahlêho dielu ll a odvráteného dielu lg, je vybavená dvoma oválnymi revíznymi otvormi g uzatvorenými vekami 5. Konce dielov ll a lg plášta klapky sú opatreně prírubovými profilmi l, medzi ktorými je uložený izolačný rám gg. Prírubový...

Dekoratívne obkladové panely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1625

Dátum: 08.10.1997

Autor: Lispuch Peter

MPK: E04F 13/16

Značky: obkladové, panely, dekoratívne

Text:

...už žiadnu povrchovú úpravu.Dekoratívny obkladový panel ako hotový výrobok pre užívateľa je vyrábaný v rôznych proñloch, dľžkových, šírkových a hrúbkových rozmeroch , s perom a drážkou.Dekoratívny obkladový panel má významné zvukoizolačné a tepelnoizolačné účinky, spľňa estetiku, vyznačuje sa jednoduchou montážou, údržbou a širokou paletou dezénov podľa účelu použitia.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené...

Zapojenie rádiolokátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1624

Dátum: 08.10.1997

Autori: Schreier Zbyněk, Sojka Jaroslav, Kacvinský Štefan, Hajduch Ľubomír, Mička Martin

MPK: H04B 7/00

Značky: rádiolokátora, zapojenie

Text:

...prepojením. Frekvenčný blok pozostáva z anténového uzla, na ktorý jevstupno-výstupným prepojením spojený prvý a druhý prijímač a prvý a druhý vysielač.z Anténový uzol je vstupno-výstupným prepojením spojený s riadiacim blokom, pozostávajúcimz ovládacieho bloku, ktorý je vstupno-výstupným prepojením spojený. s prvým díagnostickým blokom. Ovládací blok je vstupno-výstupným prepojením spojený s prvým adruhým vysielačom ako aj s prvým a druhým...

Markér

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1623

Dátum: 08.10.1997

Autor: Sivák Štefan

MPK: G01V 3/10

Značky: marker

Text:

...krížom Q. Funkčnú časť markera tvorí Cievka l, kondenzátor g a kostrička 3, ochrannú funkciu zabezpečuje kryt markera 3. Marker je pasívny rezonančný obvod. Na jeho aktiváciu je treba magnetický tok, ktorý vytvorí vysielacia anténa hľadacieho prístroja. Vzájomná magnetická väzba s vyhľadávacím prístrojom vyvolá magnetický tok markera. Prístrojom sa potom identifikuje vektorový súčet magnetických tokov. Marker sa ínštaluje tak, že sa položí na...

Nosič štátnej poznávacej značky na vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1622

Dátum: 08.10.1997

Autor: Kotnauer František

MPK: B60R 13/10

Značky: vozidla, štátnej, nosič, značky, poznávacej

Text:

...jedným svojim koncom zo zahĺbenej časti tabuľky, v ktorej sú ďalej vytvorené opomé pevné prvky vtvare výstupkov dosadajúcich na rubovú stranu štátnej poznávacej značky.-3 V inom výhodnom uskutočnení nosiča podľa technického riešenia je v zahĺbenej strednej časti tabuľky pri okraji každej kratšej strany vytvorený jeden náliatok v mieste odpovedajúcom polohe otvoru pre skrutku v štátnej poznávacej značke. Na Inútomom okraji obvodovej...

Prípravok na pripevnenie tabuľky na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1621

Dátum: 08.10.1997

Autor: Marksteiner Heinz

MPK: B60R 13/10

Značky: podklad, pripevnenie, prípravok, tabuľky

Text:

...pripevnenie tabuliek s poznávacou značkou nie jes týmto známym zariadením možné.Predložené riešenie má za úlohu vytvorit prípravok na pripevnenie tabuľky na podklad, najmä na pripevnenie tabuľky s poznávacou značkou na motorové vozidlo, vyššie uvedeného druhu, pričom tento prípravok umožňuje pri jednoduchej a lacnej konštrukcii rýchlu, avšak trvalú a proti krádeži zabezpečenú montáž tabuľky. Na riešenie tejto úlohy vynález predpokladá,...

Prípravok na pripevnenie tabuľky na podklad

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1620

Dátum: 08.10.1997

Autor: Marksteiner Heinz

MPK: B60R 13/10

Značky: pripevnenie, prípravok, podklad, tabuľky

Text:

...doseba, a preto je zaručená požadovaná stabilita rámu, a pri3 tomto prípravku sa natočiteľné spojenie medzi rámom a podkladovou doskou dá uskutočniť pri už namontovanej podkladovej doske a napriek tomu sa V uzavretej polohe rámu zabráni uvoľneniu natočiteľného spojenia, a preto aj nedovolenému odstráneniu tabuľky. Na vyriešenie tejto úlohy toto riešenie navrhuje, aby rám bol vybavený odstávajúcimi výčnelkami, ktoré vykazujú ohranićujúce...

Spoločenská hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1619

Dátum: 08.10.1997

Autor: Mendel Jozef

MPK: A63F 9/10

Značky: spoločenská

Text:

...totožné s okrajmi hracie ho poľa 2. Žetôny 3 sú tiež vytvorené z kašírovaného papieratak, že sú schopné zachovávat určený tvar, ktorým je v tomto príklade pravidelnýv šesthran s okrajmi z kruhových oblúkovstriedavo vyhnutých od stredu a do stredu žetőnu 3. Pri hranáchz kruhových oblúkov vyhnutých od stredu sú vytlačené priradenéčísla 5. Vnütri lícnej plochy žetonu 3 je vyobrazená podobazvierata, ktorá je rozlišovacím znakom Q žetőnu 3 od...

Skladačka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1618

Dátum: 08.10.1997

Autori: Druckman Gill, Herschkovitz Danny

MPK: A63F 9/12

Značky: skladačka

Text:

...sa zatláčací prvok pripája ku kolíku na zabezpečovanie polohy,takže skladačkové prvky budú upevnené na všetkých stranách.Kvôli vonkajšiemu vzhľadu hotového telesa skladačkový prvok, určený ako homý(posledný) prvok, nemá otvor na zabezpečenie polohy. Ako posledný prvok môže byť,napríklad, pripevnený lepidlom alebo iným spôsobom na susedný predposleduý prvok.Je výhodné, ak predposledný prvok je vybavený otvorom pre hlavu zatláčacieho prvku,...

Požiarny svetlík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1617

Dátum: 08.10.1997

Autori: Krč Ján, Verner Ján

MPK: E06B 5/16, A62C 2/06

Značky: svetlík, požiarny

Text:

...priečnymi podperami, ktoré sú s výhodurozmiestnené vo vzájomných vzdialenostiach 70 až 90 cm.Pritom svetlík môže byť situovaný bud v polohe vodorovnej, alebo v poloheVýhodou riešenia je, že umiestnením priečnych podpier sa zabráni spadnutiu skla a dosiahne sa zachovanie jeho funkčnosti. Pritom možno použit bežné požiarne sklo, čím sa pri relatívne nízkych nákladoch na výrobu dosiahne svetlík, ktorý vyhovel skúške požiarnej odolnosti v...

Trecie obloženie korčúľ na neľadové plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1616

Dátum: 08.10.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 3/00

Značky: korčúľ, plochy, trecie, neľadové, obloženie

Text:

...rez kolieskom s upevneným prstencom, na ohr.2 je znázornený rez kolieskom s pripevneným prstcncom z tenkostenného výtvarku, na obr.3 je znázornený bočný pohľad na koliesko s prstencom z tenkostenného výtvarku, na obr.H je znázornený detail kotvenia prstence z tenkostenné ho výtvarku pomocou podložky a skrutky.Trecie obloženie pre korčule na neradové plochy zobrazené na výkrese je riešené podľa obrázku 2.tak, že prstenec 21 Z tenkostenného...

Mobilná teplovzdušná kúpeľňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1615

Dátum: 08.10.1997

Autor: Struk Ján

MPK: A61H 33/06, A61H 36/00

Značky: mobilná, kúpeľňa, teplovzdušná

Text:

...pary a ohrievaného vzduchu.Medzi najvýraznejšie výhody mobilnej teplovzdušnej kúpeľne patrí skutočnosť, že jej konštrukcia a tvarové riešenie umožňuje jej umiestnenie a používanie predovšetkým v obytných domoch, V pracovných komplexoch, V rekreačných zariadeniach ako mobilné zariadenie. Tvarom a veľkosťou je možné jej prispôsobenie sa telesným orgánom, ktoré sa v nej môžu jednotlivoMobilná teplovzdušná kúpeľňa pozostáva z telesa v tvare...

Stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1614

Dátum: 08.10.1997

Autor: Trška Ján

MPK: A63H 33/08, A63H 33/10

Značky: stavebnica

Text:

...spojovacieho otvoru Q stavebnicového diela g. Spojovacie prvky g majú v stredeVšetky stavebnicové diely g a spojovacie prvky l sú z dreva.Stavebnica pozostáva z dvanástich stavebnicových dielov g, ktorými sú mnohosteny v tvare priestorových geometrických útvarov, napriklad z dvoch valcov, šiestichch doštičiek, dvoch hranolov a dvoch ihlanov. V každej stene každého dielu g súdva spojovacie otvory Q. Ich hĺbka je menšia ako polovicahrúbky...

Plastovodná radiátorová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1613

Dátum: 08.10.1997

Autor: Neupauer Marek

MPK: F24D 7/00

Značky: plastovodná, radiátorová

Text:

...môže byt použitý polyetylén alebo polypropylén. Toto zloženie plastovodnej radiátorovej zmesi zabezpečí o 41,29 menšiu spotrebu energie pri ohriatí z 15 °C na teplotu 50 °C, ako ohriatie rovnakého objemového množstva vody pri zohriatí z 15 °C na totožnú teplotu 50 °C.Uvedená plastovodná radiátorová zmes, skladajúca sa zo 40 vody a 60 jemnozrných čiastočiek polypropylénu bola porovnávaná srovnakým ob 1 jemovým množstvom vody. Tepelná...

Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto taxoidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281556

Dátum: 08.10.1997

Autori: Bourzat Jean-dominique, Terrier Corinne, Commerçon Alain, Zucco Martine, Bouchard Hervé

MPK: A61K 31/335, C07D 305/14

Značky: tieto, spôsob, farmaceutické, obsahujúce, taxoidy, kompozície, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Taxoidy všeobecného vzorca (I), v ktorom Ra znamená vodík, hydroxy-skupinu, alkoxy-skupinu, acyloxy-skupinu, alkoxyacetoxy-skupinu, Rb znamená vodík alebo Ra a Rb tvoria spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané, ketónovú skupinu, Z znamená vodík alebo skupinu vzorca (II), v ktorom R1 znamená prípadne substituovaný benzoyl, tenoyl, furoyl alebo skupinu R2-O-CO-, v ktorej R2 znamená alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloalkyl, cykloalkenyl,...

Kokila na kontinuálne liatie kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281553

Dátum: 08.10.1997

Autori: Kremer André, Rinaldi Michel, Kaell Norbert, Petry Rudy

MPK: B22D 11/053, B22D 11/04

Značky: liatie, kontinuálně, kokila

Zhrnutie / Anotácia:

Kokila zahrnuje teleso (22) kokily, ktoré vymedzuje axiálny prietokový kanál (18) na roztavený kov a ktoré obsahuje okruh na chladenie tohto prietokového kanála (18). Teleso (22) kokily je obklopené aspoň sčasti prstencovou skriňou (44), v ktorej je axiálne podoprené hydraulickým/pneumatickým nosným zariadením, napríklad rotačne symetrickým valcom, ktorého os súmernosti je súosová s osou liatia. Toto hydraulické/pneumatické nosné zariadenie je...

Spôsob výroby kryštalickej kremičitej žiaruvzdornej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 281531

Dátum: 08.10.1997

Autori: Somerhausen Bernard, Meynckens Jean-pierre

MPK: C04B 35/14, F27D 1/16, C04B 35/65...

Značky: kryštalickej, kremičitej, hmoty, výroby, spôsob, žiaruvzdornej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby kryštalickej kremičitej žiaruvzdornej hmoty nastrekovaním plynného kyslíka, tuhých žiaruvzdorných častíc a tuhých spáliteľných častíc obsahujúcich častice kremíka na povrch, ktorý má teplotu najmenej 1 000 °C, takým spôsobom, aby na tomto povrchu došlo k reakcii medzi týmito spáliteľnými časticami a plynným kyslíkom za uvoľnenia reakčného tepla na tomto povrchu tak, aby bola vytvorená koherentná žiaruvzdorná hmota...

Opuzdrená formulácia s predĺženým uvoľňovaním hydrochloridu venlafaxínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281530

Dátum: 08.10.1997

Autor: Sherman Deborah

MPK: A61K 9/52, A61K 31/135, A61K 9/50...

Značky: formulácia, uvoľňovaním, venlafaxínu, hydrochloridu, opuzdrená, predĺženým

Zhrnutie / Anotácia:

Opuzdrená formulácia s 24-hodinovým predĺženým uvoľňovaním hydrochloridu venlafaxínu pozostáva z tvrdej želatínovej kapsuly, obsahuje terapeuticky účinné množstvo sféroidov zložených z hydrochloridu venlafaxínu, mikrokryštalickej celulózy a hydroxypropylmetylcelulózy potiahnutej etylcelulózou a hydroxypropylmetylcelulózou. Poskytuje lepšiu kontrolu hladiny hydrochloridu venlafaxínu v krvnej plazme ako bežná tabletová formulácia, ktorá musí byť...

Farmaceutický aerosólový prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281519

Dátum: 08.10.1997

Autori: Li-bovet Li, Johnson Keith Arthur

MPK: C07F 9/10, A61K 9/72

Značky: farmaceutický, aerosolový, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme aerosólu obsahuje účinnú látku v časticovej forme, fluorovaný uhľovodík alebo chlórovaný a fluorovaný uhľovodík s obsahom vodíkových atómov ako hnací prostriedok a zmáčadlá všeobecného vzorca (I), kde n znamená celé číslo 1 až 18, m znamená celé číslo 0 až 17 a R4, R5, R8 nezávisle znamenajú atóm vodíka alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka. Prostriedok je určený na inhaláciu do pľúc alebo do nosnej dutiny.

Celulózové vlákna zvlákňované z rozpúšťadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 281210

Dátum: 08.10.1997

Autori: Budgell Derek, Pitowski Hans-juergen, Wachsmann Ulrich

MPK: D21F 2/00

Značky: zvlákňované, rozpúšťadla, vlákna, celulózové

Zhrnutie / Anotácia:

Celulózové vlákna sú zvlákňované z rozpúšťadla, ktorým je roztok celulózy v terciárnom amín-N-oxide a prípadne vo vode, s pevnosťou 50 až 80 cN/tex, s pomerným predĺžením pri pretrhnutí 6 až 25 % a so špecifickým časom pretrhnutia najmenej 300 s/tex. Celulózové vlákna zvláknené z rozpúšťadla sa vyznačujú pevnosťou 50 až 80 cN/tex a pomerným predĺžením pri pretrhnutí 9 až 25 %.

Spôsob prípravy orálneho farmaceutického prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281202

Dátum: 08.10.1997

Autori: Lövgren Kurt, Lundberg Per Johan

MPK: A61K 47/18, A61K 31/44, A61K 9/30...

Značky: spôsob, přípravy, farmaceutického, přípravků, orálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy orálneho farmaceutického prípravku zahŕňa vytvorenie jadra (1) obsahujúceho inhibítor protónovej pumpy, aspoň jednu zásadito reagujúcu zlúčeninu a prípadne farmaceuticky prijateľné excipienty, ktoré obsahujú vodou rozpustnú separačnú vrstvu (2) a enterickú kryciu vrstvu (3), pričom materiál jadra reaguje zásadito, a nanesenie enterickej poťahovej polymérnej vrstvy na obklopenie materiálu jadra, pričom separačná vrstva je...

Spôsob mechanického čistenia prášku a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280969

Dátum: 08.10.1997

Autori: Jansen Helge, Schuh Lothar

MPK: C01F 7/02, B02C 13/00, B03B 1/00...

Značky: tohto, zariadenie, čistenia, mechanického, vykonávanie, prášků, spôsob, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Prášok, najmä oxid hlinitý (25), je vrhaný napred stanovenou rýchlosťou a frekvenciou v priebehu definovaného času proti aspoň jednej ploche na oddelenie nečistôt (35) prilipnutých na povrchu jeho častíc. Potom sa realizuje triedenie získaných práškov, najmä oxidov hlinitých (30, 31) a nečistôt (35) podľa veľkosti častíc. Čistiace zariadenie (1) na realizovanie tohto spôsobu obsahuje oddeľovacie zariadenie (2), za ktorým je zapojené vzduchové...

Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie cenných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280917

Dátum: 08.10.1997

Autori: Pulec Zbyněk, Grygera Jaromír

MPK: G08B 25/10, G08B 13/22, G08B 25/08...

Značky: zariadenie, uloženie, cenných, predmetov, transport, prevzatie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie cenných predmetov, predovšetkým veľkých peňažných hotovostí, pozostáva z najmenej jedného odovzdávacieho miesta (21), z najmenej jedného prepravného prostriedku (2) a z najmenej jedného prepravného kontajnera (7), ktorý je umiestniteľný tak do odovzdávacieho miesta (21), ako aj do prepravného prostriedku (2). Každé odovzdávacie miesto (21) a každý prepravný prostriedok (2) sú vybavené sledovacou...

Spôsob čistenia odpadových vôd a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280915

Dátum: 08.10.1997

Autor: Topol Jan

MPK: C02F 3/00

Značky: tohto, zariadenie, vykonávanie, spôsob, odpadových, čistenia, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsobu čistenia odpadových vôd biologickou cestou využíva aktivačný systém s aktivovaným kalom vo vznášaní. Do vyrovnávacej nádrže (1) čistiarne sa privádzajú odpadové vody a následne sa prečerpávajú do aktivačnej nádrže (3), z ktorej sa po vyčistení odvádzajú do dosadzovacej nádrže (4) a z nej, po usadení zvyšného kalu, do odtoku. Pri poklese hladiny odpadových vôd vo vyrovnávacej nádrži (1) pod stanovenú minimálnu hladinu sa automaticky...

Otočný plunžer na výstupné otvory na sklovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280898

Dátum: 08.10.1997

Autori: Kümmerling Andreas, Heym Volker, Schwieger Christian, Stiebert Dietmar, Eckert Wilfried, Gölitzer Hubertus

MPK: C03B 5/167, C03B 7/086

Značky: sklovinu, výstupné, otvory, plunžer, otočný

Zhrnutie / Anotácia:

Otočný plunžer na vytlačovanie skloviny po dávkach výpustnými otvormi na sklovinu pozostáva z hriadeľa (6), držiaka (5) tohto otočného plunžera a závitových chodov (8). Hriadeľ (6) otočného plunžera, valec (7) so závitovými chodmi (8) a stabilizačné rúrky a/alebo profily (9) tvoria klietkovú konštrukciu z jemnozrnnej stabilizovanej a disperzne vystuženej platiny alebo platinovej zliatiny s hrúbkou steny v rozsahu 0,5 až 2,5 mm, hriadeľ (6) je...

Spôsob submerznej príkrmovej kultivácie kvasinky Cryptococcus sp. CCY 17-22-1 s vysokým obsahom vnútrobunkovej V-penicilín amidázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280600

Dátum: 08.10.1997

Autor: Huňková Zdenka

MPK: C12N 9/84, C07D 499/04, C12N 1/16...

Značky: vysokým, obsahom, spôsob, kultivácie, cryptococcus, príkrmovej, submerznej, 17-22-1, vnútrobunkovej, v-penicilín, kvasinky, amidázy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob submerznej príkrmovej kultivácie kvasinky Cryptococcus sp. CCY 17-22-1 s vysokým obsahom vnútrobunkovej V-penicilín amidázy, ktorý spočíva v tom, že ku kultivačnému médiu sa pridá kyselina fenylpropiónová s koncentráciou 0,1 až 0,3 % hmotn. spolu s kyselinou p-hydroxyfenoxyoctovou, a že na príkrmy sa používa kyselina fenylpropiónová s celkovou koncentráciou 0,1 až 0,3 % hmotn., etanol s celkovou koncentráciou 0,8 až 1,5 % hmotn. a síran...

Súbor stavebnicových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280501

Dátum: 08.10.1997

Autor: Frederiksen Jesper Bo

MPK: A63H 33/08

Značky: prvkov, stavebnicových, súbor

Zhrnutie / Anotácia:

Súbor stavebnicových prvkov (1, 5, 9), z ktorých každý má telovú časť (4), je na svojej hornej strane (3) vybavený jedným spriahovacím výstupkom (2, 6) so vzájomnou pevnou modulovou vzdialenosťou a smerom dolu je vybavený doplnkovými spojovacími dielmi, ktoré sú schopné spojiť sa so spriahovacími výstupkami z uvedených prvkov. Prvky sú ešte vybavené jednou alebo viacerými rozperami, prebiehajúcimi od nich smerom dolu a uskutočnenými tak, že pri...

Prúdový a tepelný istič

Načítavanie...

Číslo patentu: 280388

Dátum: 08.10.1997

Autor: Čáni Peter

MPK: H01H 71/16, H01H 81/02

Značky: tepelný, prúdový, istič

Zhrnutie / Anotácia:

Prúdový a tepelný istič má žeraviacu špirálu (6) uloženú oboma vyžarovacími stranami (23) medzi steny (22) žiaruvzdorných dosiek (4 a 7) a vytvára kompaktnú zostavu vyhrievacieho telesa (10). Toto vyhrievacie teleso je uložené na výstupky (15) do drážky (17) telesa puzdra (12) ističa a tvorí potrebnú hmotu, do ktorej je akumulované teplo, tepelne odizolovanú telesom puzdra (12) ističa od okolia. Takéto usporiadanie umožňuje z vyhrievacieho...

Zmes pre žiaruvzdorné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 280385

Dátum: 08.10.1997

Autori: Škvára František, Ševčík Václav

MPK: C04B 7/02

Značky: žiaruvzdorné, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na žiaruvzdorné účely obsahujúca 22 až 93,6 % hmotn. mletého kremičitanového portlandského slinku a/alebo bieleho cementu, vztiahnuté na hmotnosť celej zmesi, a 5 až 77 % hmotn. ďalších látok na prípravu žiaruvzdorných hmôt, vztiahnuté na hmotnosť celej zmesi, vybraných zo skupiny tvorenej jemne mletou metalurgickou troskou, vysokopecnou granulovanou troskou, popolčekom, produktmi kalcinácie alumosilikátov, puzolánmi, žiaruvzdorným...

Kondicionér napájacej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: 280377

Dátum: 08.10.1997

Autori: Sivák Štefan, Brezňan Martin

MPK: H02J 1/06, H02J 1/00

Značky: kondicionér, napájacej, siete

Zhrnutie / Anotácia:

Prvá vstupná svorka (9) je pripojená na zápornú svorku jednosmernej napájacej siete, druhá vstupná svorka (10) je pripojená na kladnú svorku jednosmernej napájacej siete, prvá výstupná svorka (11) zápornej polarity a druhá výstupná svorka (12) kladnej polarity je pripojená k napájanému elektronickému zariadeniu, prvá vstupná svorka (9) je zapojená na jednu stranu cievky (1), druhá strana cievky (1) je zapojená na jednu stranu druhej blokovacej...