Archív za 1997 rok

Strana 19

Pásové krídlové tesnenie okien, dverí a podobných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1334

Dátum: 08.01.1997

Autor: Forstner Helger

MPK: E06B 7/23

Značky: krídlové, okien, tesnenie, prvkov, dveří, pásové, podobných

Text:

...aj poškodenie hlavovej tesniacej časti. Takto sa potom nedá zaistiť dostatočnéDoteraz známe pásové krídlové tesnenia majú viac či menej aj túto nevýhodu. Zo spisu DE G 87 11 518 je známe pásové krídlové tesnenie, kde je príložná stena uskutoćnená ako dva približne priamočiaro prebiehajúce a pod uhlom k sebe usporiadané schodové úseky, pričom v oblasti prechodu medzi obidvomi schodmi je do príložnej steny zapustené oporné vybranie, ktoré...

Drvič organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1333

Dátum: 08.01.1997

Autor: Olšovský Eugen

MPK: B02C 13/00, B02C 13/04

Značky: látok, drvič, organických

Text:

...orgánmi. Na obrázku č. 2 je celkový pohľad na drvič so vstupnými otvormi, otvorom na dne drvíča, s výpadom a energetickým zdrojom. Na obrázku č. 3 sú znázornenéspojovacie prvky rotora s rozperkamí pracovnými orgánmi v zákryte.Drvič organických látok pozostáva 2 energetického zdroja lg, ktorý otáča osou Q, na ktorej sú uchytené horná lamela L a spodná lamela 3 , v ktorej je aspoň jeden otvor Z. Medzi lamelami 1, 3 je najmenej jeden...

Okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1332

Dátum: 08.01.1997

Autor: Novák Štefan

MPK: E06B 1/36, E06B 1/32, E06B 1/62...

Text:

...vonkajšou časťou do stojiny á je ukonče z I I × 1. K. g 1 .una výstupkom, ktorý je v stýku s ramom okna. oalsou podstatou tech nického riešenia je, že je ho možné realizovať pre konštrukcie okien, ktoré boli doteraz zabudované v rámci občianskej a bytovej výstavby. Týmto technickým riešením sa dosiahne uteenenia špár styku rámu krídla okna s rámom okna ako aj styku rámu krídla okna so zasklením, čím sa dosiahne výeazného zníženia...

Trolejový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1331

Dátum: 08.01.1997

Autor: Skalník Jaroslav

MPK: B60M 1/18

Značky: trolejový, spínač

Text:

...gumy.Použitím profilu kontaktnej gumy v tvare plochého pásikapostaveného užšou stranou kolmo na trolej sa zlepší prechodovýodpor. Odstráni sa nebezpečie nežiadúceho dotyku s trolejou2 vplyvom vetra alebo kmitanim. Kontaktné pas.iky je potom možné upevniť blízko troleja. Z toho vyplýva zníženie presahov do prejazdného profilu električkovćho zberača potrebných z dôvodov naklaňania ttoleje. Zmenšia sa rozmery a tým aj hmotnost. Guma sama tlmí...

Prídavný vrchnáčik s vnútri uzavretou hračkou pre potravinárske plastové a papierové obaly

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1330

Dátum: 08.01.1997

Autor: Noskovič Kamil

MPK: A47G 29/00

Značky: uzavretou, vnútri, papierové, obaly, plastové, hračkou, vrchnáčik, potravinářské, přídavný

Text:

...vnútri uložených hračiek. Pritom hlavne u zdravých, mliekárenských výrobkov, sa môže súčasne dosiahnut žiadúce zvýšenie konzumácie týchto výrobkov deťmi. Výroba prídavného vrchnáćika je relatívne výrobne aj materiálovo nenáročná, takže cena potravinárskych výrobkov sa jeho aplikáciou príliš nezvýši.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené na výkresoch, kde znázorňuje obr. 1 príkladný prídavný vrchnáčik s vnútri...

Upínací prvok prichytenia oceľovej planžety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1329

Dátum: 08.01.1997

Autor: Sumka Ján

MPK: B26D 1/09, B26D 7/02, B26D 1/62...

Značky: prvok, planžety, prichytenia, oceľovej, upínací

Text:

...s ocelovou planžetou.Jeho výhodou je, že zabezpečuje minimalizovanie a zjednodušenie upinacich prvkov s využitím prirodzených vlastnosti materiálu hlavne medi, z ktorých sú vyrobené. Zjednodušenie upinania súčasne znižuje nákladovosť. Daná konštrukcia umožňuje rýchlu výmenu oceľových planžiet bez časových strát.Prehľad obrázkov na výkreseNa priloženom výkrese je schematicky zobrazený na Obr.l zmenšený pohľad na sústavu upinacich prvkov vo...

Termostatický regulačný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1328

Dátum: 08.01.1997

Autor: Piroch Peter

MPK: F16K 17/06, F16K 41/04, G05D 7/03...

Značky: ventil, regulačný, termostatický

Text:

...obr. č.1 a obr.č. 2 eú znázornená priklady konkretnehouekutočnenia termoetatiekeho reeulačneho ventilu.V konkretnom priklade uekutočnenia teehniekeho rie-nia znazorneneho na obrázku č.1 je termoetatioký regulačný ventil tvorený termoetatiekým ventilom L a regulátorom g doeadajúeimregulačnou ihlou 3 na ovládaoiu ihlu 1 regulačnej vložky 5 termowatiokeho ventilu iu ktoreho regulačná vložka 5 je tvorená diem tančným teleeom § e vnútornou dierou Z...

Konštrukcia sedlovej strechy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1327

Dátum: 08.01.1997

Autor: Dobrocký Juraj

MPK: E04B 5/02, E04B 5/08, E04B 5/43...

Značky: sedlovej, střechy, konštrukcia

Text:

...priamo na klenbe alebo v blízkosti strešnej krytiny, avšak vždy so vzduchovou vrstvou medzi krytinou a poistnou hydroizoláciou.Klenba zo strany interiéru môže byť opatrená vhodnou povrchovou úpravou.Výhodou tohto riešenia je, že sa spojila funkcia nosnej konštrukcie a tepelnej izolácie a preto nie je nutná dalšie tepelnoizolačná vrstva, čím sa ušetria náklady. Vzhľadom na to, že prvky tejto nosnej konštrukcie strešného plášťa sú pomerne male,...

Pneumomechanický lis s nastaviteľným priebehom dovolenej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1326

Dátum: 08.01.1997

Autor: Slavkovský Ján

MPK: B30B 1/02, F16B 2/14

Značky: pneumomechanický, priebehom, nastavitelným, dovolenej

Text:

...nastaviteľnejuobjímky na hnacej zalomenej páke pneumomechanického lisu podľa predloženého úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že objímka má priečny proñl v podstate tvaru H, s dvoma drážkami obdlžnikového prierezu, z ktorých aspoň jedna je úkosovite zúžená, takže medzi pákou a objímkou je vytvorená medzera s úkosom pre vloženie klina s nosom. Objímka aj klin sú opatrené prostriedkami na pohyb klina, a tým na fixovanie vzájomnej...

Strešný držiak bleskozvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1325

Dátum: 08.01.1997

Autori: Orgoň Ĺubomír, Prekop Štefan

MPK: B29C 43/18

Značky: bleskozvodu, držiak, strešný

Text:

...držiak bleskozvodu sa vytvára postupným navíja jednotlivých vrstiev pri vytvorení valcového polotovaru, ktor sa vkladá do formy vo vulkanizačnom lise. Poguzovaný oceľo hmotnostného podielu 40 sa zvinie do tvaru valca. Na takto vytvorený valec sa navinie vrstva drteného pogumovaného kordu g hmotnostného podielu 47 .a fólia kaučukovej zmesi 3 vytvorenána báze špeciálneho syntetického kaučuku s hmotnostným podielom- 10 . Pred vložením takto...

Protipožiarne dvere s ochranou proti vlámaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1324

Dátum: 08.01.1997

Autor: Švieda Ján

MPK: E06B 5/11, E06B 5/16

Značky: proti, dveře, vlámaniu, protipožiarne, ochranou

Text:

...dosky s dreveným alebo cementovléknitým rámom sú zosponkované na doraz.Takto zostavený stred dverí je z oboch strán obložený plášťom, ktorý tvori DVD, alebo cementovláknitá doska s po vrchovou úpravou podľa požiadaviek odberaťeľa. Doplnkom dverí môže byť bezpečnostné kovanie, trojcestný rozvorcvý zámok a zábrana proti vysadeniu dverového krídla zo závesov.Prehľad obrázkov na vvkreseRiešenie je znázornená na výkresoch l-4. Celková zostava v...

Vianočné ozdoby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1323

Dátum: 08.01.1997

Autori: Mládek Zdeněk, Bureš Zdeněk, Bugár Jaroslav

MPK: A47G 33/08

Značky: ozdoby, vianočné

Text:

...pričom sa môže doplniť klasickými prvkami zdobenia.Textilná striž a základná vrstva celú ozdobu spevňuje tak, že sa pri páde sklo nerozbije a ozdoba zostáva pohromade.Pri aplikácii striže nevznikajú odpady a všetky použité mate riály sú v základnej fáze riediteľné vodou a zdravotne nezávadné.Prehľad obrázku na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou obrázkuna výkrese, na ktorom je znázornený čiastočný rez klasickou...

Zariadenie na výrobu zmesi na nepálené tehly a ubíjané murivo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1322

Dátum: 08.01.1997

Autori: Ptáček Petr, Gebarowský Jiří, Ondrášek Jindřich, Geislerová Nora, Rajniš Martin

MPK: B28C 9/02

Značky: zariadenie, nepálené, výrobu, tehly, murivo, ubíjané, zmesí

Text:

...lis na nepálená tehly.Aby bolo možné zariadenie ľahko inštalovať na mieste spotreby zmesi je výhodné, keď sú jednotlivé prvky zariadeniaPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou štyroch prikladov prevedenia, zachytených na priložených výkresoch, na ktorých jednotlivé obrázky znázorňujúobr. 1 - prvý príklad prevedenia zariadenie pre výrobu zmesi na nepálené tehly a ubijané murivo, obr. 2 -...

Kľuka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1321

Dátum: 08.01.1997

Autor: Grüdl Josef

MPK: E04F 10/06, E05C 1/00

Značky: kľuka

Text:

...okom s koncovkou kľuky, obr.2 znázorňuje kľuku z obr. 1 v naklonenej pracovnej polohe, 0 br.3 znázorňuje horný koniec kľuky 2 obr. 1 vo zväčšenomzobrazení, obr.4-znázorňujeoko z obr. 1 vozväčŠenom zobrazení,obr.5 znázorňuje časť dalsej kľuky, obr.6 znázorňuje pohľad v smere šípky VI podľa obr. S,obr.7 znázorňuje pohľad v smere šípky VII podľa obr. S,obr.8 znázorňuje iné oko v priečnom reze, obr.9 znázorňuje pohľad V smere Šípky IV podľa obr....

Spôsob miešania kohéznych práškov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281561

Dátum: 08.01.1997

Autor: Wennerberg Karin Gunilla

MPK: B01F 9/00, B01F 11/00, B01F 3/18...

Značky: tohto, vykonávanie, kohéznych, spôsobu, miešania, zariadenie, práškov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob miešania kohéznych jemne rozdelených práškov, napr. jemne rozdelených práškových liečiv, ktoré majú veľkosť častíc menšiu ako približne 10 um, zahrnujúci kombináciu otáčavého/vibračného pohybu s preosievaním zahrnuje pridanie jemne rozdelenej práškovej zmesi látok na perforovanú priehradku v zásobníku a uvedenie zásobníka do otáčavého a výhodne vibračného pohybu v horizontálnom smere a/alebo vo vertikálnom smere, pričom otáčavý pohyb sa...

Polymérna kompozícia, kompozícia obsahujúca aktívnu látku, spôsob jej výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281430

Dátum: 08.01.1997

Autori: Günther Uwe, Brüggemann Helmut, Klimmek Helmut

MPK: A61L 15/28, C08L 1/28, A61L 15/60...

Značky: polymérna, obsahujúca, spôsob, látku, použitie, výroby, aktívnu, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa polymérne zmesi, depozitné materiály obsahujúce aktívnu látku, ktoré pozostávajú v zásade z vo vode rozpustných a/alebo vodou nasakovateľných polymérov na báze polysacharidov ako hlavnej zložky, a vodou nasakovateľných polyméru ako ďalšieho komponentu, ktoré sa používajú ako polymérne zmesi, a matricového materiálu na zabránenie separácie a gélového blokovania, a iónového alebo kovalentného zosieťovacieho činidla, reaktívnej prísady,...

Prípravky na úpravu vody a pôd a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281411

Dátum: 08.01.1997

Autor: Willuweit Thomas

MPK: C02F 1/68, B09C 1/00

Značky: použitie, úpravu, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravky na úpravu vody a pôd, obsahujúce A. uhličitan vápenatý, B. chlorid vápenatý a/alebo dusičnan vápenatý a prípadne horečnaté soli, C. kyslý uhličitan sodný a prípadne kyslý uhličitan draselný, kde sú zložky A a B prítomné v pomeroch molárnych množstiev 0,1 : 1 až 2 : 1 a zložky B a C v pomeroch molárnych množstiev 1 : 3 až 2 : 1.

Enzýmy fixované na nosiči a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281379

Dátum: 08.01.1997

Autori: Wedekind Frank, Tischer Wilhelm, Daser Adelheid

MPK: C12N 9/06, C12N 11/18, C12N 11/14...

Značky: fixované, nosiči, enzymy, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané enzýmy fixované na nosiči, vybrané zo skupiny, ktorá je založená z penicilín-G-amidázy (E.C. 3.5.1.11), glutaryl-7-ACA-acylázy a oxidázy D-amino-kyseliny (E.C. 1.4.3.3), enzýmy sú fixované kovalentnou väzbou na materiál nosiča, ktorým je aminofunkčný polymér organosiloxánu. Ďalej je opísané použitie enzýmov fixovaných na nosiči samotných alebo v kombinácii pri enzymatickej syntéznej reakcii, ktorá sa výhodne uskutočňuje pri teplote 4...

Kombinácia antagonistov progesterónu a antiestrogénu s parciálnym agonistickým účinkom na hormónovú substitučnú terapiu pre ženy v perimenopauzálnom a postmenopauzálnom období

Načítavanie...

Číslo patentu: 281312

Dátum: 08.01.1997

Autori: Stöckemann Klaus, Chwalisz Kristof

MPK: A61K 31/00, A61K 31/38, A61K 31/135...

Značky: parciálnym, antagonistov, období, antiestrogénu, postmenopauzálnom, agonistickým, perimenopauzálnom, progesteronu, hormónovú, kombinácia, ženy, substitučnú, terapiu, účinkom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opisované použitie aspoň jednej zlúčeniny s progesterónantagonistickým účinkom a aspoň jednej zlúčeniny s antiestrogénnym účinkom pri súčasnom parciálnom agonistickom účinku na výrobu liečiv na hormonálnu substitučnú terapiu pre ženy v perimenopauzálnom a postmenopauzálnom období.

Vodný dvojzložkový polyuretánový náterový prostriedok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281260

Dátum: 08.01.1997

Autori: Meisenburg Uwe, Mayer Bernd, Nienhaus Egbert

MPK: C08G 18/08, C08G 18/62

Značky: polyuretanový, dvojzložkový, spôsob, prostriedok, náterový, výroby, použitie, vodný

Zhrnutie / Anotácia:

Vodný dvojzložkový polyuretánový náterový prostriedok obsahuje vodou riediteľnú polyakrylátovú živicu, ktorá obsahuje hydroxylové a karboxylové skupiny, s -OH číslom od 40 do 200 mg KOH/g, číslom kyslosti od 20 do 100 mg KOH/g a teplotou sklovitého prechodu od -40 °C do +60 °C, a polyizokyanátovú zložku ako sieťovacie činidlo. Použitie vodného polyuretánového prostriedku v oblasti autoopravárenského lakovania, predovšetkým ako krycieho laku.

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, kyseliny klodrónovej, spôsob jej výroby a použitie mikrokryštalickej celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281193

Dátum: 08.01.1997

Autori: Neugebauer Günter, Gabel Rolf-dieter, Preis Walter, Müsel Bernd

MPK: A61K 47/38, A61K 31/66, A61K 9/20...

Značky: klodrónovej, zlepšenou, mikrokryštalickej, látky, spôsob, použitie, tableta, biodostupnosťou, účinnej, celulózy, kyseliny, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tableta so zlepšenou biodostupnosťou účinnej látky, ktorou je kyselina klodrónová alebo jej fyziologicky vhodná soľ, obsahuje ako farmaceutickú pomocnú látku prísadu mikrokryštalickej celulózy. V spôsobe výroby tablety, sa účinná látka zmieša so 4 až 8 % hmotnostnými plniva, zmes sa granuluje s použitím obvyklého spojiva, do vzniknutého granulátu sa pridá 5 až 15 % hmotnostných mikrokryštalickej celulózy, až do 3 % hmotnostných rozvoľňovadla a...

Preparát očných kvapiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 281092

Dátum: 08.01.1997

Autori: Lehmussaari Kari, Oksala Olli, Reunamäki Timo

MPK: A61K 9/08, A61K 47/38

Značky: kvapiek, preparát, očných

Zhrnutie / Anotácia:

Preparát očných kvapiek obsahuje kombináciu pilokarpínu, beta-blokátora na liečenie vysokého očného tlaku, oftalmogicky prijateľný nosič, prísadu zvyšujúcu viskozitu a iné oftalmologicky vhodné adjuvans. Hodnota pH preparátu je v rozmedzí 3,5 až 5,8 a jeho viskozita je 10 až 25 000 mPas.

Heterocyklické zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281077

Dátum: 08.01.1997

Autori: Inada Yoshiyuki, Naka Takehiko

Značky: použitie, přípravy, zlúčeniny, prostriedok, farmaceutický, spôsob, heterocyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich soli podľa nárokov 1 až 31 s uvedeným významom jednotlivých substituentov majú silnú antagonistickú aktivitu na angiotenzín II, hypotenzívnu účinnosť a CNS-aktivitu. Je opísaný aj spôsob prípravy, pri ktorom sa po krokoch i) až ii) získaný produkt prevedie na heterocyklickú zlúčeninu hydrolýzou, redukciou, halogenáciou, O-, N- alebo -S-alkyláciou, nukleofilnou reakciou, reakciou uzatvárajúcou kruh,...

Kontinuálny spôsob polymerizácie olefínov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281033

Dátum: 08.01.1997

Autori: Newton David, Chinh Jean-claude, Power Michael Bernard, Filippelli Michel

MPK: B01J 8/24, C08F 2/34, C08F 10/00...

Značky: olefínov, spôsob, spôsobu, kontinuálny, tohto, polymerizácie, vykonávanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie olefínov, predovšetkým etylénu, propylénu alebo zmesí týchto olefínov s ďalšími alfa-olefínmi v plynnej fáze vo fluidnom lôžku, pri ktorom recyklovaný plyn obsahujúci monomér, používajúci sa na zvírenie uvedeného lôžka sa ochladí s cieľom vykondenzovať kvapalná uhľovodík. Skondenzovaná kvapalina, ktorou môže byť monomér alebo inertná kvapalina, je odlúčená z uvedeného recyklovaného plynu a vedená priamo....

Spôsob výroby celulózových tvarových telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 281026

Dátum: 08.01.1997

Autori: Firgo Heinrich, Mangeng Bruno, Schrempf Christoph, Schwenninger Franz, Kalt Wolfram, Mülleder Eduard, Männer Johann, Nigsch Arnold

MPK: D01F 2/00, C08L 1/02, C08J 3/09...

Značky: spôsob, výroby, celulózových, telies, tvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby celulózových tvarových telies, ktorý zahrnuje nasledujúce kroky: rozpúšťanie celulózy vo vodnom roztoku terciárneho aminoxidu, najmä N-metylmorfolín-N-oxidu tvarovanie roztoku celulózy a vedenie vytvarovaného roztoku celulózy do vodného zrážacieho kúpeľa, v ktorom sa celulóza zráža a vytvárajú sa tvarové telesá a použitý zrážací kúpeľ regenerácia použitého zrážacieho kúpeľa, pričom sa vytvorí regenerovaný vodný roztok aminoxidu,...

Rodenticídna mäkká pena

Načítavanie...

Číslo patentu: 280990

Dátum: 08.01.1997

Autori: Pospischil Reiner, Schnorbach Hans-jürgen, Sonneck Rainer, Hesse Gerhard, Sirinyan Kirkor, Schütte Manfred-heinrich

MPK: A01N 25/16

Značky: rodenticídna, mäkká

Zhrnutie / Anotácia:

Rodenticídna mäkká pena na báze hydrofilných polymérov pozostáva z rodenticídnej účinnej látky, hydrofilného polyméru so strednou molekulovou hmotnosťou 2000 až 60 000, stanovenej pomocou gélovej permeačnej chromatografie (GPC), zo skupiny polyuretánov, polyesterov, polyesterpolyolov, polystyrénov, polybutadiénov a polymérov kyseliny maleínovej s dlhým reťazcom, ktoré sú v polymérnom reťazci modifikované skupinami karboxylovej kyseliny alebo...

Farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280911

Dátum: 08.01.1997

Autori: Nagel Jurgen, Jäger Paul, Kontny Mark

MPK: A61K 9/12, A61K 9/08, A61K 9/00...

Značky: farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje liečivo zo skupiny ipratropiumbromid, oxitropiumbromid, albuterol, tiotropiumbromid alebo fenoterol v množstve 0,001 až 10 % hmotnostných, hnací prostriedok typu fluorovaného uhľovodíka HFC, etylalkohol ako organické pomocné rozpúšťadlo v množstve 1,0 až 50 % hmotn. a okrem toho silnú anorganickú kyselinu v koncentračnom rozmedzí 0,00002 až 0,01 N alebo slabú organickú kyselinu v množstve 0,0039 až 27,7 mg/ml. Prostriedok s...

Ľahko roztierateľná tuková nátierka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280817

Dátum: 08.01.1997

Autori: Lansbergen Adrianus Jacobus, Vermaas Leo Frans, Cornelissen Johannes Mattheus

MPK: A23D 7/00

Značky: výroby, nátierka, tuková, ľahko, roztierateľná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ľahko roztierateľná tuková nátierka, obsahujúca do 0,3 % hmotnostných lecitínu, 0,1 až 1,0 % hmotnostné nasýteného monoglyceridu, 0,06 až 0,2 % hmotnostných negélujúceho proteínu, 0,2 až 8 % hmotnostných zahusťujúceho reagenta, do 0,5 % hmotnostného NaCl, tukovú zmes, ktorá má N10 = 8 až 40 % hmotnostných, výhodne do 35 % hmotnostných a zvlášť do 30 % hmotnostných a N20 = 5 až 20 % hmotnostných, vodnú fázu, ktorá má pH hodnotu 4,4 až 4,7 a D3,3...

Benzomorfány, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280776

Dátum: 08.01.1997

Autori: Merz Herbert, Ensinger Helmut, Grauert Matthias, Streller Ilse, Stransky Werner, Carter Adrian, Kuhn Franz-josef, Müller Enzio

MPK: A61K 31/435, C07D 221/26

Značky: použitie, benzomorfány, výroby, prostriedky, farmaceutické, spôsob, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Benzomorfány všeobecného vzorca (I), v ktorých R1 je C1-8alkyl, C3-6alkenyl, C3-6alkinyl, C6-10aryl
R2 je H, C1-8alkyl, C3-6alkenyl, C3-6alkinyl, C6-10aryl, C7-14aralkyl
R3 je H, C1-6alkyl
R4 je C1-8alkyl
R5 je C1-8alkyl
R6 je C1-8alkyl, C6-10aryl a R7 a R8 nezávisle od seba znamenajú napr. H, C1-8alkyl, halogén, -OH, -CN, -NH2 a iné
X je atóm kyslíka alebo síry.

Polymérna kompozícia, spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280641

Dátum: 08.01.1997

Autori: Brüggemann Helmut, Günther Uwe, Klimmek Helmut

MPK: A61L 15/28, C08L 1/28, A61L 15/60...

Značky: použitie, výroby, spôsob, polymérna, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa polymérna kompozícia, spôsob výroby polymérnej kompozície, obzvlášť absorbentu, ktorá pozostáva v zásade zo špeciálneho komponentu A na báze obnoviteľných polysacharidových surovín, špeciálneho komponentu B pozostávajúceho z vo vode rozpustného polyméru, matricového materiálu, iónového a/alebo kovalentného zosieťovacieho činidla, alebo antiblokujúceho činidla, ktoré možno získať tak, že vodou nasiakavý polymér sa skombinuje s...

DNA kódujúca dihydrodipikolinát syntázu, baktéria a spôsob prípravy L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280629

Dátum: 08.01.1997

Autori: Ogawa Yuri, Sano Konosuke, Kojima Hiroyuki, Kawamura Kazue

MPK: C12N 1/21, C12N 15/54, C12P 13/06...

Značky: kódujúca, l-lyzínu, baktéria, syntázu, dihydrodipikolinát, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná DNA kódujúca dihydrodipikolinát syntázu, pôvodom z baktérie, prislúchajúcej k rodu Escherichia, ktorá má mutáciu na znecitlivenie k spätnej inhibícii L-lyzínom a baktéria, prislúchajúca k rodu Escherichia, ktorá je transformovaná DNA, kódujúcou dihydrodipikolinát syntázu, pôvodom z baktérie prislúchajúcej k rodu Escherichia, s mutáciou na znecitlivenie k spätnej inhibícii L-lyzínom a DNA, kódujúcou asparagokinázu III, pôvodom z...

Roztiahnuteľný hriadeľ na navíjanie predĺženého materiálu, napríklad papierových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280500

Dátum: 08.01.1997

Autor: Andersson Anders

MPK: B65H 75/24

Značky: predĺženého, hriadel, roztiahnuteľný, navíjanie, například, pásov, papierových, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Roztiahnuteľný hriadeľ určený na navíjanie predĺženého materiálu, zvlášť mäkkého papiera a iného netkaného materiálu, medzi zatiahnutou a roztiahnutou polohou, čím vytvárajú premenný efektívny priemer, keď tento hriadeľ takisto zahŕňa aktivačné prostriedky (14, 15, 25) umiestnené vnútri hriadeľa preto, aby sprostredkovávali radiálny pohyb čepelí (23) alebo tyčí (11) medzi zatiahnutou a roztiahnutou polohou, čím sa vytvára premenný efektívny...

Poťahovacie a spojivové látky na liekové formy, ich použitie a lieková forma s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280487

Dátum: 08.01.1997

Autori: Lehmann Klaus, Süfke Thomas

MPK: A61K 9/32

Značky: spojivové, obsahom, použitie, forma, formy, lieková, látky, poťahovacie, liekové

Zhrnutie / Anotácia:

Poťahovacie a spojivové látky na liekové formy obsahujú kopolymér z etylénicky nenasýtených, radikálovo polymerizovateľných monomérov s karboxylovou skupinou a alkylesterov takýchto monomérov vytvorené z: 10 až 25 % hmotnostných kyseliny metakrylovej, 40 až 70 % hmotnostných metylakrylátu a 20 až 40 % hmotnostných metylmetakrylátu. Sú vhodné, najmä keď je kopolymér dispergovaný vo vodnej fáze vo forme latexu, ako poťahovacie a spojivové látky...

Termoplast na výrobu liekových obalov a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280407

Dátum: 08.01.1997

Autori: Hös Werner, Lehmann Klaus

MPK: C08F 220/18, A61K 9/52, A61K 9/32...

Značky: termoplast, použitie, liekových, obalov, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Termoplast pozostáva zo zmesového polyméru vytvoreného zo 16 až 40 % hmotnostných kyseliny akrylovej a/alebo kyseliny metakrylovej, 30 až 80 % hmotnostných metylakrylátu, až do 40 % hmotnostných iných alkylesterov kyseliny akrylovej a/alebo metakrylovej a prípadne zo zvyčajných pomocných prísad na obaľované liečivá, vhodný na výrobu obaľovaných liekov rozpustných v črevných šťavách, ako sú obaľované tablety, matrice, fólie, kapsuly alebo...

Deriváty 1,3-dihydro-2H-pyrolo[2,3-b]chinolin-2-ónu, spôsob a medziprodukty pre ich výrobu a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280400

Dátum: 08.01.1997

Autori: Freyne Eddy Jean Edgard, Raeymaekers Alfons Herman Margaretha

MPK: C07D 471/04, C07D 207/44, A61K 31/435...

Značky: báze, výrobu, farmaceutické, deriváty, medziprodukty, spôsob, prostriedky, 1,3-dihydro-2h-pyrolo[2,3-b]chinolin-2-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané pozitívne inotropné a luzitropné deriváty 1,3-dihydro-2H-pyrolo[2,3-b]chinolin-2-ónu všeobecného vzorca (I), kde L je -O-Alk-(NH)p-C(=O)-R1, kde Alk je alkándiyl s 1 až 6 C p je 0 alebo 1 a R1 je OH, alkoxy s 1 až 4 C alebo -NR2R3, kde R2 je H alebo alkyl s 1 až 4 C a R3 je cykloalkyl s 3 až 7 C alebo piperidyl, ktorý je prípadne substituovaný alkylom s 1 až 4 C, fenylmetylom alebo cykloalkylmetylom s 3 až 7 C v cykloalkyle alebo R2...

Stabilný omeprazolový prostriedok vo forme mikrogranúl a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280198

Dátum: 08.01.1997

Autori: Debregeas Patrice, Leduc Gérard

MPK: A61K 31/44, A61K 9/50

Značky: mikrogranúl, prostriedok, spôsob, výroby, stabilný, formě, omeprazolový

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahuje ako aktívnu vrstvu roztok omeprazolu v manitole s hmotnostným pomerom omeprazolu/manitol 1 a vonkajšia ochranná vrstva obsahuje poťah odolný proti žalúdočnému prostrediu z ftalátu hydroxypropylmetylcelulózy a mastenca. Aktívna omeprazolová vrstva obsahuje 10 % hmotn. karboxymetylškrobu a 5 % hmotn. povrchovo aktívnej látky ako laurylsulfátu sodného a jej povrch obsahuje ďalšiu ochrannú vrstvu tvorenú manitolom. Spojivom...

Nadzvuková dýza s regulovateľným kritickým prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280138

Dátum: 08.01.1997

Autor: Svoboda Bohumil

MPK: F02K 1/09, F02K 1/08, F02K 1/30...

Značky: prierezom, kritickým, regulovatelným, dýza, nadzvuková

Zhrnutie / Anotácia:

Nadzvuková dýza s regulovateľným kritickým prierezom pozostáva z dvojice súosových a proti sebe otočne umiestnených prírub (2, 3), ktoré sú prepojené sústavou výkyvne upevnených lamiel (1), pričom najmenej jedna príruba je uložená posuvne.

Antivírusová aktívna farmaceutická emulzia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280119

Dátum: 08.01.1997

Autori: Pedersen Soren Bols, Gebhard-hansen Knud Erik, Lissau Bodil Gyllembourg, Bjornsdottir Karen, Alhede Borge Ingvar Frisch

MPK: A61K 31/52, A61K 9/107

Značky: aktívna, antivírusová, emulzia, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Protivírusová aktívna farmaceutická emulzia oleja vo vode, pri použití glycerol formalu ako organického rozpúšťadla v spojitej vodnej fáze namiesto polyhydroxylového alkoholu alebo náhradou časti polyhydroxylového alkoholu glycerol formalom, obsahuje zvýšenú koncentráciu rozpúšťaného 9-[(2-hydroxyetoxy)metyl]-guanínu (acyklovírus) alebo jeho soli alebo estery. Použitím tejto emulzie je možný zosilnený prienik acyklovírusu do kože. Emulzia je...

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280100

Dátum: 08.01.1997

Autori: Bernard Gilbert, Mailliet Pierre, Lonardi Emile

MPK: B65G 65/34, B65G 69/04, C21B 7/20...

Značky: materiálů, rozdeľovanie, sypkého, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na rozdeľovanie sypkého materiálu obsahuje žľab (10) na dopravu sypkého materiálu, zavesený na prvom rotore (18), aby sa mohol uvádzať do otáčavého pohybu a mohol sa nakláňať okolo osi (33) nakláňania. K žľabu (10) je pripojený otočný prstenec (38), aby sa žľab (10) mohol natáčať okolo osi (36) natáčania, ktorá je kolmá na vodorovnú os (33) nakláňania žľabu (10). Vodiace prvky (52), obsahujúce najmä veľkopriemerové závesné ložisko,...

Zubná pasta

Načítavanie...

Číslo patentu: 280006

Dátum: 08.01.1997

Autori: Schuhmann Klaus, Förg Franz, Laska Hans

MPK: A61K 7/16, A61K 7/18

Značky: zubná, pasta

Zhrnutie / Anotácia:

Zubná pasta s bežnými zložkami obsahuje ako leštiaci prostriedok kombináciu kremičitých kyselín a dihydrátu dikalciumfosfátu. Pasta spôsobuje zvlášť účinné obnovenie zubného povrchu. Tento účinok sa dosahuje kontrolovanou remineralizáciou, najmä vo vyškrabaných ryhách a dentínových kanáloch. Účinok možno zvýšiť pridaním iónov horčíka a/alebo fluórfosfátových iónov.