Archív za 1997 rok

Strana 17

Farmaceutický preparát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1380

Dátum: 05.02.1997

Autori: Hrančo Miloš, Bielik Marián, Komorný Štefan

MPK: A61K 35/78

Značky: preparát, farmaceutický

Text:

...leukocyty zvyšujú tvorbu interleukínu 1 a faktom nekrotizujúceho tumor. Echinacosid ďalej vykazuje inhibičný efekt na hyaluronidázu produkovanú niektorými patogénnymi baktćriarni. Vytvorením väzby tkaniva organizmu s polysacharidom echinacei sa zabráni baktériám rozrušit kompaktnost tkanív, čím sa oslabí invazívnost infekcie. Vyznačuje sa taktiež rirostatickými účinkami. Mechanizmus jeho účinku je podobný účinku interferónu, t. j. zabraňuje...

Fermentované mliečne produkty, obohatené selénom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1379

Dátum: 05.02.1997

Autori: Maďarič Alexander, Kadrabová Jana

MPK: A23C 9/12, A23C 9/13

Značky: fermentované, obohatené, produkty, selénom, mliečne

Text:

...ale iba V poslednom období.3. Dovoz potravín z oblastí s vysokým obsahom selénu. Napríklad kanadské obilie, strukoviny (šošovica) obsahujú 10 - 20-krát viac selénu ako dopestované napr. Vpríjem selénu náhodný a uesystematický.(Maďarič, A. a 0 st. Deñcit selénu vo výžive a možná suplementácia, Hygiena 39,č.2, str. 114-119 /l 994/ Maďarič a 0 st. Selenium Concentration in Plasma and Erythrocytes in a Healtliy Slovak Population, J .Trace Eleni....

Trhavina pre iniciačné nálože a špeciálne účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1378

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kudrhalt Pavel

MPK: C06B 25/00, C06B 41/00

Značky: trhavina, špeciálne, nálože, účely, iniciačné

Text:

...vysoká.Vyššie uvedené nevýhody sú odstránené trhavinou pre iniciaćné nálože a Špeciálne úćely na báze trinitrotoluénu a pentritu alebo hexogenu a obvyklých prisad, ktorá podľa tohto technického riešenia obsahuje 0,1 až 70 hmot. trinitrotoluénu, 20 až 90 hmot. pentritu alebo hexogenu a 8 až15 hmot. spojiva, tvoreného moćovinoformaldehydovým alebo melaminformaldehydovým polykondenzátom.Pre urýchlenie zosietenia polykondenzátu môže...

Zariadenie na uzamykanie brzdového a spojkového pedála automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1377

Dátum: 05.02.1997

Autor: Koza Rastislav

MPK: B60R 25/08, B60R 25/00

Značky: uzamykanie, brzdového, automobilů, pedála, zariadenie, spojkového

Text:

...sa vykonáva tak, že sa teleso nasadi na pedále a závora so zámkou sa vloží popod pedále do telesa. Vkladanie závory so zámkou do telesa pod pedálenie je praktické ani pohodlné, ale o to náročnejšie je odomyka nie nepovolanou osobou. Vyhmatanie zámky planžetou je v pozícii pod pedálmi náročné, čo sa dá považovať s pohľadu bezpečnosti auta za výhodu. Výhodou zariadenia podľa tohoto. technického riešenia oproti zariadeniu s vysunutou zámkou...

Dnová výpusť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1376

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/54, B67D 3/02

Značky: dnová, výpusť

Text:

...ventílu §. Operná doska 1 dnového ventilu § je ucnytená pomocou troch stĺpíkov gg v b 1 okovejprírube Ä, ktoré súčasne upevňujú sećlo g dnového,ventilu §, ktorý je opatrený prítlačnou pružinou gg, Eloková prírušäýšĺivarená k pléšťšłí železničnej cisterny. Ovládacia tyč g je pevne spojená s tlačnon tyčou gg vo vnútri vlnovca l, ktorá je vedená vo vodítku ll, pričom je ovládaná cez páku g tlačným trňom gg, ktorý je uchytený spoločne s pákou...

Roletový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1375

Dátum: 05.02.1997

Autor: Buchar Karel

MPK: E05B 17/20, E05B 15/00, E05B 21/00...

Značky: zámok, roletový

Text:

...umiestniť blokovací kolik napr. na dmhú poloxicu, .čím sa znemožní druhć otočenie kľúčom pre prípad, že Ivy pakľúč kopíroval i pný blokovací kolik. Takto možno alternatívne umiestniť blOkOVüClCl kolíkov v dosahu ZáSÍZlVlQ xíac, čím možno znížiť riziko nežiaduceho otvorenia zámku na minimum. Pre bežnú prax lvezpečnostnćho zámku vsakpostačuje jeden blokovaeí kolik.Prehľad obrázkov na IvkresochT echnickć riešenie bude bližšie ysvctlenć pomocou...

Žiarobetón nízkocementový ľahčený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1374

Dátum: 05.02.1997

Autori: Pastorek Štefan, Poctavek Marian, Jablonský Dušan

MPK: C04B 35/66

Značky: ľahčený, žiarobetón, nízkocementový

Text:

...najmenej jedného druhujemnomletej lupkovej prísady ako matrixu. Spôsob prípravy pracovnej zmesi sa vyznačuje tým, že na predmíešanú suchú zmes sa za intenzívneho miešania nechá pôsobiť vodný rozrábací roztok pripravený rozpustením najmenej jedného druhu dispergačného činidla v množstve 0,1 až 0,3 hmotn. percent na váhu suchej zmesi. K použitiu sú vhodne len vysokohlínité cementy s minimálnym obsahom Al 2 O 3 70Príkladom Liltrajemneho...

Ekologický cementačný prášok na zušľachťovanie povrchu ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1373

Dátum: 05.02.1997

Autori: Fendek Ján, Gaži Peter

MPK: C23C 8/66

Značky: povrchu, prášok, oceli, ekologicky, cementačný, zušĺachťovanie

Text:

...práškov na zušľachťovaríie povrchu oceli ccmentovanim v tuhom stave. Funkčné vlastnostizabezpečuje uhlík zo zmesi uhklíkatćho materiálu - drevného uhlia a koksu v rôznom pomere.2 Výmenu oxidu uhličitého počas cementovania zabezpečujú prítomné uhličitany alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Zníženú prašnosť a homogenitu zmesi zabezpečuje prítomnosť pojidla ako je melasa, škrob alebo ich kombinácia.Prednosťou tohoto prášku je, že...

Prostriedok na zvyšovanie produktivity v živočíšnej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1372

Dátum: 05.02.1997

Autor: Turjanitsa Ivan

MPK: A23K 1/16

Značky: zvyšovanie, prostriedok, produktivity, výrobe, živočíšnej

Text:

...praktické použitie v živočíšnej výrobe je výhodné, ak sa účinná zložka prostriedku podľa technického riešenia pripraví adičnou reakciou pevného jódu s nenasýtenými mastnými kyselinami obsiahnutými v rastlinných a živočíšnych tukoch. Pri tejto adičnej reakcii je možné výhodne použiť komerčne pripravené rastlinné oleje alebo maslá. Zo živočíšnych tukovsú vhodné najmä bravčová masť alebo rybí tuk.V príprave účinnej zložky sa osvedčil...

Cimbal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1371

Dátum: 05.02.1997

Autor: Šurlák Alojz

MPK: G01D 1/00

Značky: cimbal

Text:

...uskutočnenia je cimbal s rozsahom štyroch úplných oktáv, ktorého predná základňa Ä hracieho stola l má dlž ku 1350 mm. Šírka hracieho stola l je 650 mm. Napriek menším rozmerom sa cimbal vyznačuje kvalitným zvukom, čo je výsledkom iného rozmiestnenia rebier a duší pod rezonančnou doskou,inou zbiehavostou hláv, iným usporiadaním navliekacích a napínacích kolíkov a ich zmenenou veľkostou, iným tvarom a veľkostoukobyliek a iným usporiadaním...

Matrac z prírodných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1370

Dátum: 05.02.1997

Autor: Chvála Anton

MPK: A47C 27/12

Značky: matrac, materiálov, prírodných

Text:

...konštrukcia a použité materiály umožňujú lepšiu prevzdušnenosť matraca, lepšiu tepelnú izoláciu a tiež lepšiu mikroklímu na spanie. Dôležitou výhodou je tiež zvýšenie komfortu hygieny, čo je zabezpečené možnosťou snímateľnosti prešívaného poťahu.Prehľad obrázkov na výkresePríklady uskutočnenia technického riešenia sú znázornené na priloženom výkrese. Na obr.l je priečny rez matracom s čalúnením z rovnakého materiálu. Na obr.2 je priečny...

Matrac z prírodných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1369

Dátum: 05.02.1997

Autor: Chvála Anton

MPK: A47C 27/12

Značky: prírodných, materiálov, matrac

Text:

...a tiež lepšiu mikroklímu na spanie. Dôležitou výhodou je aj zvýšenie -komfortu hygieny, čo je zabezpečené možnosťou snímateľnosti prešívaného poťahu.Prehľad obrázkov na výkresePríklady uskutočnenia technického riešenia sú znázornená na priloženom výkrese, kde na obr.1 je priečny rez matracom z prírodných materiálov. Na obrázkoch 2, 3 a 4 je priečny rez poťahov matracov podľa technického riešenia.Vnútorná konštrukcia príkladného uskutočnenia...

Indikátor priechodu poruchového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1368

Dátum: 05.02.1997

Autori: Kluch Karol, Léder Andrej, Kolláriková Eva, Vasiľ Pavol

MPK: G01R 19/15, G01R 31/08

Značky: priechodu, prúdu, indikátor, poruchového

Text:

...vyhodnocovacieho bloku, ktorého výstup je pripojený k jednému vstupu logického bloku, ktorý má výstup pre signalizáciu, zatiaľ čo druhý výstup vyhodnocovacieho bloku je spojený s výstupom napájacieho bloku. Ten je spojený tiež s logickým blokom, k jeho ďalšiemu vstupu je pripojený bezkontaktný snímač vysokého na pätia.Výhodným umiestnením snímačov v bezpečnej vzdialenosti od prípojníc sa tak vyrieši snímanie magnetického poľa od všetkých troch...

Tlaková sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1367

Dátum: 05.02.1997

Autori: Koudelka Svatopluk, Aberle Antonín

MPK: G01L 7/08, G01L 9/00

Značky: sonda, tlaková

Text:

...dutý spojovací prvok je tvorenýdutou žilou, pričom dutá žila je súčasťou prepojovacieho kábla.Podľa predloženého technického riešenia je membrána tvorená vlnovcom alebo je s výhodou tvorená plochým čelom z pružného materiálu, s výhodou z gumy, ktoré je valcovým nosićom pevne spojené s telesom tlakovej sondy, pričom valcový nosič je vo svojej časti, odvrátenej od plochého čela, ďalej s výhodou opatrený poistným nákružkom, ktorý je uložený v...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1366

Dátum: 05.02.1997

Autor: Valter Milan

MPK: C02F 1/32

Značky: zariadenie, úpravu

Text:

...žiarenia Q, na obidvoch stranách opatrené vyvodmi na zapojenie do elektrického obvodu ll. Teleso dezinfekčnej komory l je opatrené dvomi prí rubami lg, do ktorých vyúsťuje trubka prívodu vody lg a trubka odtoku vody lg.Trubka prívodu vody li je prerušená osadením elektro magnetického ventilu 3 cez príruby lg a QQ. Trubka odtoku vo dy je prerušená osadením zpätného ventilu 4 cez príruoy lg.Elektromagnetický ventil Q je prepojený na...

Parenterálne aplikovateľné stabilné liečivé prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281611

Dátum: 05.02.1997

Autori: Kurka Peter, Hamann Hans-jürgen, Herboth Matthias, Serno Peter

MPK: A61K 9/127

Značky: liečivé, aplikovatelné, parenterálně, stabilné, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

V parenterálne aplikovateľných stabilných liečivých prípravkoch na lipofilné, ťažko rozpustné účinné látky vo forme lipozómov s fosfolipidovými membránami je hmotnostný pomer účinnej látky k fosfolipidu 1 ku 20 až 200 a stredný priemer lipozómov je v rozmedzí 35 až 200 nm. Prípravky ako stabilizátory obsahujú mastné kyseliny s krátkym reťazcom a koncentrácia mastnej kyseliny s krátkym reťazcom v roztoku na aplikáciu je 0,3 až 10,0 mg/ml.

Separačné činidlá a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281609

Dátum: 05.02.1997

Autori: Balková Anikó, Uhlár Ján

MPK: B01D 47/00, B01F 3/08

Značky: činidla, separačné, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Separačné činidlá vyrobené vo forme vodných disperzií dispergáciou zinočnatých solí vyšších mastných kyselín, anorganických práškov (napr. kaolín, CaCO3 atď.), sodnej soli éteru celulózy a kyseliny glykolovej alebo polyvinylalkoholu do vody následnou hydratáciou a homogenizáciou pri teplote 40 - 70 °C, v ktorej sa predtým rozpustili povrchovoaktívne látky (napr. alkylsulfát sodný atď.) a emulgovala koncentrovaná silikónová emulzia pri teplote...

Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281520

Dátum: 05.02.1997

Autori: Österdahl Eje, Widlund Urban, Kolář Milan, Hansson Roy

MPK: A61F 13/15

Značky: výroby, spôsob, výrobok, absorpčný

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok obsahuje vrchnú vrstvu (12, 22, 42, 52) priepustnú pre tekutiny a spodnú vrstvu (13, 23, 43, 53) nepriepustnú pre kvapaliny,. Medzi vrstvami je uzavretý absorpčný diel (11, 21, 41, 51) s absorpčnou štruktúrou, ktorý obsahuje najmenej jednu vrstvu (14, 15, 16, 27), vytvorenú zo zrnitého materiálu, obsahujúceho 30 % až 100 % celulózových vlákien formovaných suchou cestou. Absorpčný diel (11, 21, 41, 51) má plošnú hmotnosť v...

Zariadenie na odsírenie dymových plynov mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281479

Dátum: 05.02.1997

Autori: Shimizu Taku, Iwashita Koichiro, Ohishi Tsuyoshi, Endo Yoshikazu

MPK: B01D 53/14, B01D 53/50, B01D 53/80...

Značky: mokrou, odsírenie, cestou, dymových, zariadenie, plynov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie zahŕňa kombinovanú absorpčnú kolónu (12) s kvapalinovým tankom (18) na absorpčnú kašu a zahusťovacím tankom (38) na koncentráciu reakčného produktu, vytvoreného reakciou absorbenta a oxidu siričitého v dymovom plyne usadzovaním. Nad kvapalinovým tankom (18) je umiestnená absorpčná sekcia (20) na uvedenie dymového plynu a absorpčnej kaše do kontaktu, nad absorpčnou sekciou (20) je inštalovaný komín (22) na vypúšťanie upraveného...

Stabilná vodná kompozícia obsahujúca aspoň jeden biologicky aktívny peptid na podanie pacientovi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281470

Dátum: 05.02.1997

Autori: Tenhammar-ekman Birgitta, Harris Alan

MPK: A61K 38/04, A61K 38/11, A61K 47/18...

Značky: vodná, obsahujúca, peptid, pacientovi, aspoň, kompozícia, biologicky, stabilná, aktívny, podanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaná vodná kompozícia na podávanie pacientovi obsahuje biologicky aktívny peptid, pufer, kvartérnu chrániacu látku amínového typu alebo dezinficiencium a činidlo upravujúce osmotický tlak. Kompozícia môže byť skladovaná a použitá pri teplote miestnosti. Pufre stabilizujú pH kompozície na hodnotu medzi asi 4 a 6 a obsahujú citrát a/alebo fosforečnan. Ako dezinficiencium je použitý benzalkóniumchlorid. Kompozcícia chráni peptid, ktorý je...

Purifikovaná a izolovaná polynukleotidová sekvencia kódujúca humánny protokaderín pc3, vektor, hostiteľská bunka, humánny protokaderín pc3, spôsob jeho produkcie a spôsob modulácie jeho väzbovej aktivity, protilátka a bunková línia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281413

Dátum: 05.02.1997

Autor: Suzuki Shinatro

MPK: C07K 14/705, C07K 16/28, A61K 39/395...

Značky: aktivity, purifikovaná, spôsob, sekvencia, hostiteľská, protilátka, vektor, buňka, izolovaná, línia, polynukleotidová, bunková, kódujúca, humánny, modulácie, protokaderín, väzbovej, produkcie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná purifikovaná a izolovaná polynukleotidová sekvencia kódujúca humánny protokaderín pc3 s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v SEQ ID NO: 110 alebo jeho polypeptidový analóg, v sekvencii ktorého je jedna alebo viac špecifikovaných aminokyselín vypustených alebo nahradených alebo je pridaná jedna alebo viac aminokyselín, ktoré sa prirodzene nevyskytujú bez straty jednej alebo viacerých biologických aktivít alebo imunologických...

Drvička s rotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281237

Dátum: 05.02.1997

Autori: Grobler Hendrik, Köhl Erich, Stodt Eberhard, Schelzig Wolf-dieter

MPK: B02C 13/28

Značky: drvička, rotorom

Zhrnutie / Anotácia:

Drvička s rotorom (2) má aktívne diely (7) podrobené opotrebovaniu a inaktívne diely (8) podrobené opotrebovaniu. Z týchto dielov (7, 8) podrobených opotrebovaniu sú aspoň inaktívne diely (8) podrobené opotrebovaniu spojené do spriahnutého systému a sú zložené čiastočne z vrstiev (8.1, 8.4) rôznych materiálových vlastností. Inaktívny diel (8) je tvorený krycou vrstvou (8.1) a úchytnými prvkami (8.2, 8.3) a plášť (1) je axiálne a radiálne...

4-Substituovaný derivát piperidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281232

Dátum: 05.02.1997

Autor: Miller Scott Carson

MPK: C07D 413/04, C07D 401/04, A61K 31/445...

Značky: obsahuje, piperidinů, prostriedok, spôsob, ktorý, přípravy, 4-substituovaný, farmaceutický, derivát

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 4-substituované deriváty piperidínu všeobecného vzorca (I), v ktorom m má hodnotu 2 alebo 3, D je zvyšok obsahujúci dusík, G je jednoduchá väzba, dvojitá väzba alebo dvojväzbový uhľovodíkový zvyšok, J je zvyšok naviazaný na kruhu jednoduchou väzbou v prípade, že G znamená dvojitú väzbu, alebo v iných prípadoch zvyšok naviazaný dvojitou väzbou, M je hoteroatóm alebo substituovaný heteroatóm, L je uhľovodíkový zvyšok, ktorého poloha 1...

Použitie inhibítora serínovej leukocytovej proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281127

Dátum: 05.02.1997

Autori: Wahl Sharon, Thompson Robert, Eisenberg Stephen

MPK: C07K 14/81, C12N 15/15, A61K 38/55...

Značky: serínovej, leukocytovej, inhibítora, použitie, proteázy

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie inhibítora serínovej leukocytovej proteázy alebo jeho analógu, alebo derivátu (SLPI) na výrobu liečiva na inhibovanie retrovírusovej infekcie, a teda na liečenie retrovírusových infekcií, najmä na liečenie infekcie spôsobenej vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV) a s ňou spojených ochorení, vrátane syndrómu získanej imunodeficiencie (AIDS).

Deriváty benzazepín-, benzoxazepín- a benztiazepín-N-octovej kyseliny, spôsob ich prípravy a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281079

Dátum: 05.02.1997

Autori: Antel Jochen, Höltje Dagmar, Thormählen Dirk, Wurl Michael, Messinger Josef, Waldeck Harald

MPK: C07D 267/14, A61K 31/55, C07D 223/16...

Značky: spôsob, deriváty, obsahom, přípravy, benzazepín, liečivo, benztiazepín-n-octovej, benzoxazepín, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibičné účinné deriváty benzazepín-, benzoxazepín- a benztiazepín-N-octovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje C1-4-alkoxy-C1-4-alkylovú skupinu, ich C1-4-alkoxy zvyšok je substituovaný C1-4-alkoxy skupinou, fenyl-C1-4-alkylovou alebo fenyloxy-C1-4-alkylovou skupinou, ktorá prípadne na fenylovom kruhu môže byť substituovaná C1-4-alkylovou skupinu, C1-4-alkoxy skupinou alebo halogénom alebo naftyl-C1-4-alkylovú skupinu, A...

Hydroxysubstituované azetidinónové zlúčeniny, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281067

Dátum: 05.02.1997

Autori: Mckittrick Brian, Burnett Duane, Rosenblum Stuart, Dugar Sundeep, Clader John

MPK: C07D 205/08, A61K 31/395

Značky: azetidinónové, prostriedok, hydroxysubstituované, farmaceutický, obsahom, zlúčeniny, použitie, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hydroxysubstituované azetidinónové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Ar1 a Ar2 sú nezávisle vybrané zo skupiny zahrnujúcej aryl a R4-substituovaný aryl Ar3 znamená aryl alebo R5-substitovaný aryl X, Y a Z nezávisle od seba znamenajú -CH2-, -CH(C1-6 alkyl)- alebo -Cdi(C1-6 alkyl)- R a R2 nezávisle od seba znamenajú -OR6, -(CO)R6, -O(CO)OR9 a -O(CO)-NR6R7 R1 a R3 nezávisle od seba znamenajú vodík, C1-6 alkyl alebo aryl q je 0 alebo 1 r...

Stabilná kvapalná farmaceutická zmes, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280958

Dátum: 05.02.1997

Autor: Nguyen Tue

MPK: A61J 1/00, A61K 38/21, A61M 15/00...

Značky: přípravy, spôsob, kvapalná, použitie, změs, farmaceutická, stabilná

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilná kvapalná farmaceutická zmes obsahuje farmaceuticky účinné množstvo IFN-gama, vopred nepodrobeného lyofilizácii, octanový tlmivý prostriedok, udržiavajúci pH približne medzi 4,0 až 6,0, neiónový detergent, izotonizačný prostriedok a konzervačný prostriedok vybraný zo skupiny zahrnujúcej fenol, benzylalkohol a benzetónium halogenid. Je opísaný aj spôsob prípravy zmesi a jej použitie na prípravu liečiva na vnútropľúcnu inhalačnú aplikáciu.

Derivát sulfónamidu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 280926

Dátum: 05.02.1997

Autori: Schmitges Claus, Osswald Mathias, Dorsch Dieter, Christadler Maria, Wilm Claudia, Mederski Werner

MPK: C07D 285/14, C07D 271/12, A61K 31/41...

Značky: ktorý, prostriedok, přípravy, spôsob, derivát, farmaceutický, obsahuje, sulfonamidů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa derivát všeobecného vzorca (I), kde -A=B-C=D- znamená -CH=CH-CH=CH-, v ktorej sú prípadne 1 alebo 2 CH nahradené N Ar znamená fenyl alebo naftyl prípadne substituovaný alebo 1, 2 alebo 3 H, Q, fenyly alebo NR4R5 R1, R2, R3 od seba nezávisle chýba alebo znamená H, Hal alebo Q R4 a R5 znamenajú od seba nezávisle atóm H alebo Q Q znamená C1-6alkyl X znamená O alebo S Hal znamená F, Cl, Br alebo J n znamená 1, 2 alebo 3 a jeho soli sú...

Piperidínové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280901

Dátum: 05.02.1997

Autori: Evans Brian, Armour Duncan Robert, Hann Michael Menteith, Naylor Alan, Middlemiss David, Giblin Gerard Martin Paul, Lewell Xiao-qing, Hubbard Tania, Watson Stephen Paul, Pegg Neil Anthony, Vinader Maria Victoria

MPK: C07D 211/56, C07D 401/10

Značky: deriváty, spôsob, obsahom, prostriedky, výroby, farmaceutické, použitie, piperidínové

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku, majú antagonistický účinok vzhľadom na tachykiníny, vrátane zlúčeniny P a ďalších neurokinínov. Riešenie sa taktiež týka použitia týchto látok na výrobu farmaceutických prostriedkov, ktoré taktiež tvoria súčasť riešenia. Uvádzajú sa aj spôsoby výroby piperidínových derivátov všeobecného vzorca (I).

Tuhé liekové formy so spoľahlivým uvoľňovaním terapeuticky aktívnej zložky alprazolamu-8-chlór-1-metyl-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazol[4,3- a][1,4]benzodiazepínu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280799

Dátum: 05.02.1997

Autori: Gorjup Mateja, Guštin Jožica, Rotar Aleš, Vrečer Franc

MPK: A61K 9/20, A61K 31/41

Značky: přípravy, uvoľňovaním, liekové, a][1,4]benzodiazepínu, tuhé, aktívnej, spoľahlivým, terapeuticky, alprazolamu-8-chlór-1-metyl-6-fenyl-4h-[1,2,4]triazol[4,3, spôsob, zložky, formy

Zhrnutie / Anotácia:

Liekové formy so spoľahlivým uvoľňovaním terapeuticky aktívnej zložky alprazolamu (chemický názov: 8-chlór-1-metyl-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]-benzodiazepín), ktoré obsahujú od 0,1 do 15 mg, výhodne od 0,25 do 5 mg alprazolamu, od 0,1 do 80 mg vodorozpustného nosiča ako sú alfa-, beta- a gama-cyklodextríny, mono-, di-, oligo- a polysacharidy alebo polyvinylpyrolidón s priemernou molekulovou hmotnosťou od 25 000 do 120 000 a...

Kontrolný systém na indikáciu úniku obsahu kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 280767

Dátum: 05.02.1997

Autori: Nemecek Johann, Pinterich Hans, Ossinger Fritz

MPK: B65D 90/50, G01M 3/22

Značky: kontrolný, indikáciu, kontajnera, obsahu, úniku, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolný systém na indikáciu úniku obsahu kontajnera, najmä na skladovacie kontajnery a na produkty z minerálnych olejov, ktorý obsahuje nad najmenej jedným otvorom (4) v dne (3) kontajnera (1), spočívajúcom na základe (2), usporiadaný, proti vnútrajšku kontajnera vydutý, s dnom (3) tesniaco spojený kryt (5), pričom medzi dnom (3) a základom (2) je v oblasti bezprostredne hraničiacej s otvorom (4) usporiadaný najmenej jeden dištančný kus (12)....

Kontinuálny spôsob polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viacerých olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280746

Dátum: 05.02.1997

Autori: Penzo Guiseppe, Rinaldi Roberto, Govoni Gabrielo

MPK: B01J 8/24, C08F 210/02, C08F 2/34...

Značky: polymerizácie, spôsob, olefínov, plynnej, fáze, kontinuálny, viacerých, jedného

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob polymerizácie v plynnej fáze jedného alebo viacerých olefínov CH2=CHR, kde R je vodík, alkyl- alebo arylový radikál uskutočňovaný v jednom alebo viacerých reaktoroch s fluidizovanou vrstvou, ktoré zahŕňajú polymerizačnú zónu a zónu zníženia rýchlosti plynu, umiestnenú nad fluidizovanou vrstvou, tento reaktor je spojený s recirkulačným potrubím zahŕňajúcim kompresor a chladiace zariadenie, pomocou ktorých sa plyn vychádzajúci...

Spôsob prípravy klodronátových prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280552

Dátum: 05.02.1997

Autori: Pohjala Esko, Nupponen Heikki, Lehmussaari Kari

MPK: A61K 9/16

Značky: přípravy, spôsob, prípravkov, klodronátových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prípravy klodronátových prostriedkov kryštalizáciou tetrahydrát klodronátu disodného z vodného roztoku klodronátu disodného. Tetrahydrát klodronátu disodného sa za sucha granuluje lisovaním, čím sa zachová jeho kryštálová štruktúra, hmota sa rozdeľuje a separuje na granuly vhodnej veľkosti. Suchý granulovaný tetrahydrát klodronátu disodného sa zmiešava s vhodnými excipientmi, ako sú plnivá, klzné činidlá a rozkladné látky.

Zariadenie na indikáciu poruchy elektrického prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 280437

Dátum: 05.02.1997

Autor: Schmidt Walter

MPK: H01T 1/12, H01T 4/08

Značky: prístroja, poruchy, indikáciu, zariadenie, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (3) slúži na indikáciu poruchy elektrického prístroja, najmä zvodiča (1) prepätia. Je vybavené snímačom vo forme ohmického odporu (10) na zisťovanie chybného prúdu tečúceho prístrojom, plynotesným izolačným telesom (6) a indikačným elementom (16). Izolačné teleso (6) je obklopené dvojdielnym kovovým krytom (4) nesúcim indikačný element (16). Snímač a izolačné teleso (6) sú súčasťou spínacieho elementu (5), ktorý pri vzniku chybného...

Trvale doplňovaná uhlíková elektróda so samočinným vypaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 280396

Dátum: 05.02.1997

Autor: Reidar Innvaer

MPK: H05B 7/09

Značky: elektroda, samočinným, uhlíková, vypaľovaním, trvale, doplňovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Elektródu tvorí vonkajšie puzdro (1) zhotovené z elektricky vodivého materiálu a obsahujúce vnútorné radiálne zvislé rebrá (11). Puzdro (1) sa plní uhlíkovou nespečenou účinnou hmotou, ktorá sa vypaľuje na tuhú elektródu pomocou elektrického prúdu privádzaného do tejto elektródy. Vnútorné radiálne zvislé rebrá (11) tvoria tuhé uhlíkové steny upevnené vnútri puzdra, ktorých pomer medzi radiálnou dĺžkou a hrúbkou je väčší ako 5 : 1.

Spojovacie zariadenie medzi nátrubkom sacej hadice alebo trubice a skriňou vysávača

Načítavanie...

Číslo patentu: 280273

Dátum: 05.02.1997

Autori: Brule Francois, Kerboas Pierre

MPK: A47L 9/14

Značky: hadice, sacej, zariadenie, skríňou, trubice, vysávača, medzi, spojovacie, nátrubkom

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovacie zariadenie medzi nátrubkom (20) nasávacej hadice alebo trubice a skriňou (13) vysávača obsahujúcou prachové vrecúško (1), má na tuhej časti prachového vrecúška (1) uloženú uzatváraciu klapku, ktorá je presuvná medzi polohou otvorenia a polohou uzavretia plniaceho vstupu prachového vrecúška (1). Spojovacie zariadenie ďalej obsahuje dvojpolohový ovládací mechanizmus (11) uzatváracej klapky, ktorý je prestavovateľný medzi prvou polohou...

Náplasť s účinnou látkou na dávkovanie estradiolu kožou

Načítavanie...

Číslo patentu: 280246

Dátum: 05.02.1997

Autor: Murphy Teresa Maria

MPK: A61K 31/565, A61K 47/22, A61K 9/70...

Značky: dávkovanie, látkou, účinnou, estradiolu, kožou, náplast

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť s účinnou látkou na dodávanie estradiolu kožou sa skladá z rubovej vrstvy a s ňou spojeného, ako prilípavé lepidlo sa prejavujúceho zásobníka účinnej látky, v ktorom je účinná látka aspoň čiastočne rozpustná, ako aj zo stiahnuteľnej ochrannej vrstvy pokrývajúcej lepivý film. Zásobník účinnej látky je polymérová matrica, ku ktorej na zlepšenie biologickej využiteľnosti estradiolu je pridaný urýchľovač penetrácie všeobecného vzorca (I),...

Farmaceutický alebo veterinárny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280222

Dátum: 05.02.1997

Autor: Zimmerman Harvey Lee

MPK: A61K 7/00, A61K 31/415, A61K 31/47...

Značky: prostriedok, farmaceutický, veterinárny

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický alebo veterinárny prostriedok obsahuje krémový základ a terapeutické činidlo, ktorým je vápenatá soľ mupirocínu alebo jej dihydrát. Krémový základ obsahuje 45 až 60 % hmotnostných minerálneho oleja
5 až 15 % hmotnostných jedného alebo viacerých mastných alkoholov alebo esterov mastných kyselín
4 až 8 % hmotnostných polyoxyetylénéterového alebo esterového surfaktantu a 20 až 35 % hmotnostných vody.

Spôsob výroby polychloridu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 279825

Dátum: 05.02.1997

Autori: Micka Miloň, Dalloš Vojtech, Chromá Viola

MPK: C01F 7/56

Značky: hlinitého, výroby, polychloridu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby koagulačného činidla na báze polychloridu hlinitého, ktoré má široké uplatnenie v oblasti úpravy a čistenia vody. Polychlorid hlinitý sa vyrába beztlakovým postupom, pričom v prvom stupni reaguje hydroxid hlinitý s kyselinou chlorovodíkovou pri teplote 60 až 112 °C. V druhom stupni sa produkt parciálne neutralizuje na pH 1,1 až 2,5, nezreagované zložky sa z reakčného produktu izolujú a výhodne recyklujú.

Spôsob izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceuticky prijateľných solí z fermentačného prostredia STREPTOMYCES SP. P 6621 FERM P 2804

Načítavanie...

Číslo patentu: 279780

Dátum: 05.02.1997

Autor: Capuder Egidij

MPK: C12N 1/02, C12P 17/18, C07D 503/00...

Značky: kyseliny, solí, farmaceutický, fermentačného, prostredia, streptomyces, izolácie, spôsob, prijateľných, klavulanovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob izolácie kyseliny klavulánovej a jej farmaceuticky prijateľných solí, ako je klavulanát draselný, z vodného fermentačného prostredia Streptomyces sp. P6621 FERM P 2804, pri ktorom sa z fermentačného prostredia odstráni mycélium, hlavná časť proteínov a ďalšie suspendované pevné častice mikrofiltráciou pri hodnote pH prostredia medzi 5,8 až 6,2 a pri teplote medzi asi 20 a 40 °C, čistené prostredie (vodná fáza) sa prípadne...