Archív za 1997 rok

Strana 14

Kozmetický prípravok alebo zmes kozmetických prípravkov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1449

Dátum: 09.04.1997

Autori: Borský Peter, Bakoš Dušan, Fabini Miroslav, Rusina Miroslav, Tribulík Ján, Hlavatý Pavel, Macho Vendelín

MPK: A61K 7/00

Značky: kozmetický, prípravok, prípravkov, kozmetických

Text:

...ide o viskózne roztoky až sóly, pri vyšších koncentráciách o vyššie viskózne sóly až gély.Soli kyseliny hyalurónovej sa do naformulovaných prípravkov dostali ako také - vopred pripravené alebo sa vytvorili in situ. Zmesi kyseliny hyalurónovej, resp. jej solí s najmenej jedným ďalším vodorozpustným polymérom sú vhodné predovšetkým vtedy, ak majú byt prípravky vysoko viskózne až gély a majú plnil prípadne ešte aj ďalšie, než sú typické...

Poistný integrovaný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1448

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B65D 90/32, F16K 17/00

Značky: integrovaný, ventil, poistný

Text:

...Č a sedlo § pretlakového hrncového ventilu 7 tesnené vočiblokovej prirube l tesnením 8 a opatrené tesniacim krúžkom 9 pretesnenie taniera lg pretlakového hrncového ventilu 7, ktorý je vedenýnajmenej troma vodiacimi plochami ll sedla Q, pričom je dotláčaný nastavitelnou pružinou lg cez dno lg, ktorá je predpätá cez dotláčací disk li s otvormi lg pomocou dotláčacej matice lâ v hlavnom opernom disku 1. Dno lg pretlakového hrncového ventila 1...

Obálka s doručenkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1447

Dátum: 09.04.1997

Autor: Roupec František

MPK: B65D 27/00

Značky: obálka, doručenkou

Text:

...kapsy a/alebo na vloženom liste do kapsy obálky s doručenkou. Ďalej je umožnené, aby táto obálka s doručenkou obsahovala aj niekoľko oddeliteľných listov s určitými informáciami, ktoré zostávajú ako doklad príslušným ütvarom, najmä odosielateľa.Na obálke s doručenkou podľa technického riešenia môžu byť usporiadané aj farebné označenia plochy na určenie spôsobu ďalšieho nakladania so zásielkou. Zvláštne informácie pre vybraného adresáta sa na...

Spodná uzatváracia armatúra cisterny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1446

Dátum: 09.04.1997

Autor: Doležal Karel

MPK: B65D 39/02, B65D 47/20

Značky: uzatváracia, cisterny, spodná, armatura

Text:

...nehode. Pri použití spodnejuzatváracej armatúry podľa tohoto technického riešenia nie jetreba nijako zasahovat do jestvujúcej základnej priruby.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia bude ďalej objasnená na príklade jeho uskutočnenia, ktorý je opisaný na základe pripojeného výkresu, ktorý sčasti vo zvislom reze a sčasti v bočnom pohľade znázorňuje spodnú uzatváraciu armatúru cisterny na cisternovom voze, spolu so...

Odvzdušňovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1445

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16K 17/00, B65D 90/32

Značky: ventil, odvzdušňovací

Text:

...časť odvzdušňovacieho ventilu s pomocnou blokovou prírubou.Odvzdušňovecí ventil podľa obr.l pozostáva z ventilového telesa lmenej dvoma otvormi 4 tvoriacimi spoločne jeden celok, Zo spodu voventilovej prirube g je osadené ventilové sedlo Ž priskrutkované skrutkami ll z hornej strany k ventílovej prírube g. K spodnej častiktoré je tvorené ventilovou prírubou 2 a valcovým nosičom 1 s naj valcového nosiča 3 úchytnými pätkami § je...

Stredový dnový výpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1444

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B67D 3/00, B65D 39/02

Značky: výpusť, dnový, středový

Text:

...ktoré je tvorené ventilovou prírubou g a valcovým nosičom 3 s dvoma až štyrmi otvormi g,.ktoré tvoria spoločne jeden kompaktný tuhý celok, pričom zhora vo ventilovej prírube g je osadené ventilo a k hornej časti valcového nosiča 1 úchytnými pätkami Ž je priskrut 2kované operná vodiaca doska 6, v ktorej je uložený dnový ventil Zs pružinou 8. K ventílovej prírube g je nezapustenými skrutkami 3uchytená priruba lg telesa ll dnovej výpuste,...

Zásobník na skladovanie vyhoreného jadrového paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1443

Dátum: 09.04.1997

Autor: Horňák Drahoslav

MPK: G21F 9/36, B65D 85/82, B65D 88/78...

Značky: jadrového, vyhoreného, zásobník, skladovanie, paliva

Text:

...typu C 30, v ktorých sa zásobníky s vyhoreným jadrovým palivomprevážajú. Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje v pôdoryse tvar základovej dosky s uložením 48 kusov skladovacích puzdier, obr. 2 znázorňuje spájanie skladovacích puzdier prostredníctvom tvarových vložiek a usporiadanie nábehov, na obr. 3 je znázornený systém ukladania zásobníkov v skladovacích...

Múčna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1442

Dátum: 09.04.1997

Autor: Šamo Pavol

MPK: A21D 2/36

Značky: múčna

Text:

...a 0,5 až 2 hmotnostné enzymatického vylepšujúceho prípravku, pozostávajúceho z pšeničnej múky pekárskej hladkej, zo sladovej múky a z cukru krupice. Uvedená múčna zmes s enzymatickým prípravkom, ktorý pracuje na biologickom princípe, umožní vyrobiť pečivo s lepšími chutovými vlastnosťami. lepšieho vzhľadu a s dlhšou trvanlivosťou, pričom kvalitatívne vlastnosti pečiva sú zakaždým rovnaké.Praktický príklad použitia technického riešenia podľa...

Prostriedok na inkrustáciu osiva poľnohospodárskych kultúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1441

Dátum: 09.04.1997

Autor: Drimal Jozef

MPK: A01N 25/24

Značky: poľnohospodárských, prostriedok, osiva, kultúr, inkrustáciu

Text:

...Je vhodný na tvorbu aplikačných suspen zií s práškovými aj s tekutými formuláciami účinných látok biologických pesticídov na báze Trichoderma harzianum, Pythium oligandrum, Bacillus spp.Prostriedok na inkrustáciu osiva nepôsobí inhibične na biologickú aktivitu bioagens.Prostriedok na inkrustáciu osiva je tiež vhodný na tvorbu aplikačných suspenziĺ s práškovými aj s tekutými formuláciami účinných látok chemických pesticĺdov na báze TMTD,...

Nízkotaviteľné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1440

Dátum: 09.04.1997

Autori: Fedorová Elena, Škerlíková Dagmar, Zajac Marián

MPK: C08F 18/08, C08F 10/02, C08J 5/22...

Značky: nízkotaviteľné, fólie

Text:

...a zabalené prísady spolu s nízkotaviteľnou foliou sa vgumárenských zmesiach bezo zvyšku rozpúšťajú. E I I l I I . IE .Ě .Predmetom úžitkového vzoru je zmes na výrobu nizkotaviteľnej folie 5 klznými a antiblokovacími vlastnosťami. ktoré pozostávajú z 90 až 99,8 Z hmotnostných etylenvinylacetátového kopolymeru s obsahom S až 25 Z hmotnostných vinylaceŕátu, 0,5 až 5 Z hmotnostných antiblokovacich činidiel a/alebo 0,2 až 5...

Magnetická hra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1439

Dátum: 09.04.1997

Autor: Spalek Lorant

MPK: A63H 33/26, A63F 7/02

Značky: magnetická

Text:

...prichytených feromagnetických guliek rozpnutím elektrickéhoPrehľad obrázkov na yýkresochPripojené obrázky znázorňujú magneticjú hru podľa úžitkového vzoru v jednoduchom usporiadaní, pričom obr. 1. predstavuje čelný pohľad a obr. 2 bočnýMedzi priehľadnými väčšími stenami a a 1 bdutého telesa 1 tvaru vysokého kvàdra sú pravidelne striedavo pevne rozmiestnené magnety 2. Magnety sú vytvorené dvoma valčekovitými magnetmLzg a 2 g zlepenými rovnakými...

Labyrint

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1438

Dátum: 09.04.1997

Autor: Drahomirecký Martin

MPK: A63F 7/04

Značky: labyrint

Text:

...táto guľka sťažuje sluchovú orientáciu pri sledovaní postupu hracej gulcy. Staženie je možné dosiahnut aj tak, že sa niektorý priechodný priestor vyplni po stenách tlmiacim materiálom lnapr. molitan/ a guľka tu nevytvára zvuk naražanírr na steny.Podob ie pri časti tvoriacej v alternatívnom uskutočnení stredné dno platí, že sú k použitiu pr pravene viaceré typy, odlišujúce sa počtom a rozmiestnením otvorov.Hračkn svojim princípom rozvíja...

Prípravok na ozdobovanie pohľadníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1437

Dátum: 09.04.1997

Autor: Galambošová Jolana

MPK: B41C 1/00

Značky: ozdobovanie, prípravok, pohľadníc

Text:

...po aplikácii lepidla na tieto miesta sa naniesol ozdobný prášok. Tento spôsob je však prácny a zdĺhavý. Na odstránenie týchto nevýhod slúžiprípravok, ktorý je predmetom úžitkového vzoru. Podstata technického riešeniaPredmetom tohto riešenia je prípravok na ozdobovanie pohľadníc, ktorý pozostáva z pracovnej dosky, opatrenej vymedzovacími pravouhlými dorazovými lištami a razidla. Razidlo tvorí drevená doštička s kovovými, kolmo...

Mierka na meranie množstva tekutiny vo fľašiach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1436

Dátum: 09.04.1997

Autor: Vojtíšek Eduard

MPK: G01F 17/00

Značky: mierka, fľašiach, množstva, meranie, tekutiny

Text:

...ktorý je vhodný na takéto účely, napr. z dreva, z plastu, kovu, pripadne z kartónu. Podmienkou je, aby bol prispôsobiteľný tvaru fľaše. Pre jednotlivé druhy nápojov môžu byť šablóny farebne odlišné.Prehľad obrázkov na výkresochobr. l znázorňuje mierku na meranie množstva tekutiny v pôdoryse,obr. 2 znázorňuje mierku na meranie množstva tekutiny V boko ryse priloženú k fľaši. Príklad uskutočnenia technického riešeniaZhotovená šablóna svojím...

Systém polohovej stabilizácie potlačovaného materiálu pri prechode flexotlačiarenským strojom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1435

Dátum: 09.04.1997

Autor: Appl Zdeněk

MPK: B41F 5/24, B41F 13/12

Značky: stabilizácie, prechode, systém, polohovej, flexotlačiarenským, potlačovaného, strojom, materiálů

Text:

...zo skupiny náhradných polyuretánov, oteruvzdornej gumy, liateho polyuretánového elastomeru a pružných materiálov s vysokým súčiniteľom trenia voči potlačovanému pásu materiálu.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia je ďalej objasnená na nejobmedzujúcom príklade jeho uskutočnenia, ktorý je popisaný naobr. 1 - schematický bočný pohľad na flexotlačiarenský stroj so samostatnými protitlakovými valcami a polohovou...

Ekologicky nezávadné detergentné a dezodoračné prípravky na WC misy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1434

Dátum: 09.04.1997

Autor: Joachymová Matilda

MPK: C11D 3/18, C11D 3/382, C11D 1/22...

Značky: detergentné, ekologicky, přípravky, nezávadné, dezodoračné

Text:

...3 hmotnostných oxidovaný montánny vosk(9) 40.5 hmotnostných farbivoPopísaným zložením sa u prípravkov podľa technickéhoriešenia dosahuje nielen súčet účinkov jednotlivých zložiek zmesi, ale aj nový vyšší účinok, ktorý sa prejavuje najmä tým. že prípravky podľa- technického riešenia postupne rozrušujú a následne odstraňujú vodný kameň bez toho. abyrozrušovali povrchovú glazúru čistenej VC misy.Nový vyšší účinok sa u popísaných prípravkov...

Membránový odlučovač parného kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1433

Dátum: 09.04.1997

Autor: Kosek Jiří

MPK: F28B 9/08

Značky: odlučovač, kondenzátu, parného, membránový

Text:

...vložky 39. ktora Ja v hornej časti vybavená valoovou hlavou 32. proohadzajúoou do stopky § zaobleným prechodom. Rozvadzaoia vložka U Je Vybavená 0 SOVýmvývrtom ga. Horná čaoť tlakového telesa 0 Jo vybavená závitomna ktorom Je naakrutkovaná hlava gg v ktorej Ja vytvorená valoová dutina 2 s plochým dnom gg. V hlava gg je uložená3 elastioká membrána gg, napriklad z polytetrafluoretylenu v ktorom Je oispergovaný medený prášok ako plnivo....

Priečkový stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1432

Dátum: 09.04.1997

Autor: Mikloš Ján

MPK: B60M 1/20, E04H 12/08

Značky: stožiar, priečkový

Text:

...a zvýšenie životnosti povrchovej úpravy. Vodorovná orientácia výstužných priečok a priečných výstuh umožňuje použiť priečkové stožiare ako montážne riešenie s plnením funkcie rebríka, čím tieto náklady nie sú potrebné tak. ako v doterajšom stave. Po vtlačení pilót do zemného lôžka je možné okamžite osadzovať priečkové stožiare,čím montáž elektrifikovanej trate je veľmi rýchla. Čiastočnánevýhoda je v prácnosti pri výrobe priečkového...

Kalorimetrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1431

Dátum: 09.04.1997

Autor: Šimor Stanislav

MPK: G01K 17/08

Značky: kalorimetrický, snímač

Text:

...energiu odovzdáva vykurovanému vzduchu v tých istých podmienkach konvekcie v akých odovzdáva tepelnú energiu vykurovanému vzduchu celé vyhrievacie teleso. Z rozdielu teplôt nameraných druhým vnútorným teplotným snímačom a vonkajším teplotným snímačom /ta,t 4/ z definovanej chladiacej plochy S chladiča a známeho množstva odvedeného tepla sa určuje súčiniteľ prestupu tepla (Á vyjadrený vzťahom /I/v reálnom čase qj pre dané podmienky...

Štrbinové vzduchové vyústenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1430

Dátum: 09.04.1997

Autori: Brůžek Pavel, Dušek Jiří, Mandík Vlastimil

MPK: F24F 13/06

Značky: vyústenie, štrbinové, vzduchové

Text:

...je prehradený dvoma priečkami z dierovaného materiálu, napr. plechu, umiestnenými vodstupoch pod výtokovou stenou, rovnobežne s ňou.Tendencie tlakového vzduchu, privádzaného hrdlom do vzduchovej komory,vystupovať z nej najkratšou cestou, sú obmedzované dierovanými priečkami,umiestnenými vnútri vzduchovej komory, aj výtokovou stenou. Vzduch sa nútene rozptyľuje do celého priestoru tlakovej komory a vyteká preto malými otvormi po celej dĺžke...

Píliaci stroj na drevenú hmotu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1429

Dátum: 09.04.1997

Autori: Ranostaj Kamil, Foltán Stanislav, Lajoš Marian

MPK: B27B 15/02, B27B 15/06

Značky: drevenú, hmotu, stroj, píliaci

Text:

...na jednu hriadeľ umiestniť viac pílových kotúčov resp. fréz. Oba suporty sú otočiteľné o 45 ° od vertikálnej roviny,čím sa zabezpečí rezanie v rovinách uhla 90 °. Celý piliaci stroj je riadený mikroprocesorovou jednotkou, pričom v nej je možné nastaviť desať rozmerovo ľubovoľných režimov pílenia. Polohu kotúčových píl a pásovej pily registrujú snímače posuvu pomocou, ktorých si obsluha predvoli zadané hodnoty a uloží do pamäti odmeriavacej...

Rotačná sonda vírivých prúdov na nedeštruktívnu kontrolu s výkyvným uložením snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1428

Dátum: 09.04.1997

Autori: Holec Pavol, Kubiš Stanislav

MPK: G01N 27/90

Značky: snímača, prúdov, rotačná, vířivých, nedeštruktívnu, výkyvným, sonda, kontrolu, uložením

Text:

...negatívne ovplyvňuje kontrolu napr.tepelnýchvýmenníkov s horizontálnym uložením teplovýmenných rúrok.Nedostatky používaných sond odstraňuje rotačná sonda prenedeštruktívnu kontrolu kovových rúrok alebo otvorov metódou vírivých prúdov. Podstata technického riešenia spočíva vo výkyvne uloženom snímači sondy na čape v telese sondy ,čo umožňuje Vodotesné pripojenie vodičov meracej cievky a prívodných vodičov prekrytých vodotesniacou hmotou pri...

Výživa s nízkym obsahom fenylalanínu najmä pre deti staršie ako jeden rok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1427

Dátum: 09.04.1997

Autor: Rosipal Štefan

MPK: A61K 38/01, A61K 31/195

Značky: obsahom, staršie, fenylalaninu, výživa, nízkým, najmä

Text:

...zvlášť upravených polypeptidov, ktorými sa dopľňa veľmi prísna vegetariánska diéta bez akýchkoľvek bielkovín.Ukazuje sa však, že pre rast a vývoj detí, hlavne pre zodpovedajúci rozvoj centrálneho (mozog, miecha) a periférneho nervového tkaniva je potrebné špeciálne zloženie aminokyselín a stopových prvkov, čo dnešné dostupné preparáty už neposkytujúTieto nedostatky do značnej miery odstraňuje výživa s nízkym obsahom fenylalanínu najmä pre...

Vírivý mnohočlánkový odlučovač s dotykovým vstupom a dvojstranným osovým výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1426

Dátum: 09.04.1997

Autori: Smolík Jan, Matějka Jaroslav

MPK: B04C 3/06

Značky: odlučovač, osovým, výstupom, vstupom, dotykovým, mnohočlánkový, vírivý, dvojstranným

Text:

...komorou, s dvoma výstupnými rúrkami a výmetnými otvormi na oboch koncoch valcovej odstredivej komory s lopatkovými mrežami a ďalej je vybavený pridruženým odlučovačom na recirkuláciu plynu. Na potlačenie turbulencie v odstredivej komore sú články V skrini umiestnené tak, že sa dotýkajú skrine odlučovača. Potlačenie turbulencie sa môže riešiť aj tak, že sa články nedotýkajú skrine odlučovača, ale vzájomne sa dotýkajú okrajmi vstupov a/alebo sú...

(4,4-Difluórbut-3-enyltio) deriváty s heterocyklickými alebo karbocyklickými kruhmi, spôsoby ich prípravy, poľnohospodárske kompozície s ich obsahom a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281491

Dátum: 09.04.1997

Autori: Bansal Harjinder Singh, Salmon Roger, Hotson Matthew Brian, Godfrey Christopher Richard Ayles, Turnbull Michael Drysdale, Dowling Alan John, Smith Alison Mary, Sillars Nan Catherine, Fitzjohn Steven

MPK: C07D 263/46, C07D 261/10, C07D 261/18...

Značky: použitie, 4,4-difluórbut-3-enyltio, deriváty, kompozície, spôsoby, obsahom, kruhmi, karbocyklickými, heterocyklickými, přípravy, poľnohospodárske

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca R-S(O)nCH2-CH2CH=CF2 alebo ich soli, pričom v uvedenom vzorci n znamená 0, 1 alebo 2 a R znamená napríklad skupinu všeobecného vzorca (XV) alebo (XVI), v ktorých R1 až R6 majú významy uvedené v patentových nárokoch. Tieto zlúčeniny majú nematocídnu, insekticídnu a akaricídnu účinnosť a môžu sa použiť ako účinné látky pre kompozície na ničenie škodcov, ako sú nematódy, hmyz alebo roztoče.

Očkované kopolyméry polyhydroxylových zlúčenín, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281460

Dátum: 09.04.1997

Autori: Krause Frank, Klimmek Helmut

MPK: C08F 261/00, C02F 5/10, C08F 251/00...

Značky: výroby, očkované, spôsob, polyhydroxylových, zlúčenín, použitie, kopolymery

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vo vode rozpustné, kyselinové skupiny obsahujúce očkované kopolyméry, ktoré sú aspoň čiastočne biologicky odbúrateľné, na báze polyhydroxyzlúčenín a monoetylenicky nenasýtených karboxylových, sulfónových a/alebo fosfóniových kyselín alebo ich solí a prípadne ďalších monomérov. Ďalej sa opisuje spôsob výroby uvedených očkovaných kopolymérov pri teplotách do 200 °C pomocou iniciátorov radikálovej polymerizácie, pri ktorom sa...

Základňa radiča optických vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 281300

Dátum: 09.04.1997

Autori: De Coster Pieter, Daems Daniel, Macken Luk Jozef, Van Noten Lodewijk Cordula Michael

MPK: G02B 6/44, G02B 6/38

Značky: radiča, vlákien, optických, základna

Zhrnutie / Anotácia:

Základňa obsahuje prvý priechod (8) smerujúci pozdĺž jednej pozdĺžnej okrajovej časti pre vstupujúce vlákna, druhý priechod (9), smerujúci pozdĺž protiľahlej pozdĺžnej okrajovej časti pre vychádzajúce vlákna, väčší počet prvých vodiacich zariadení (10) pre vlákna od seba vzájomne oddelené po celej dĺžke základne (7) a vychádzajúce od prvého priechodu (8) a smerujúce cez základňu k druhému priechodu (9), pričom vlákna v týchto vodiacich...

Spôsob zvýšenia životnosti prijímača informácie najmä pre rádiové volanie osôb a príslušný prijímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 281177

Dátum: 09.04.1997

Autori: Reibel Jean-michel, Bernhard Francois Antoine

MPK: H04Q 7/18, H04Q 7/10

Značky: přijímač, životnosti, rádiové, najmä, príslušný, prijímača, spôsob, osôb, informácie, volanie, zvýšenia

Zhrnutie / Anotácia:

Informácia sa prenáša pomocou nosného signálu v rade následných časových rámcov, z ktorých každý je rozdelený na vopred stanovený počet časových intervalov, z ktorých každý je priradený vopred stanovenej skupine prijímačov. Prijímače každej skupiny sú ďalej rozdelené na vopred stanovený počet identifikovateľných podskupín prijímačov. Všetky prijímače skupiny sú aktivované na začiatku zodpovedajúceho priradeného časového intervalu a všetky...

Aerosólová formulácia na podanie vo forme spreja a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281128

Dátum: 09.04.1997

Autor: Russell Julian Paul

MPK: A61K 9/12

Značky: podanie, formulácia, formě, spreja, použitie, aerosolová

Zhrnutie / Anotácia:

Aerosólová formulácia na podanie vo forme spreja na vyvolanie chladiaceho účinku zahrnuje 5 až 35 % hmotn. vody, 15 až 40 % hmotn. dimetoxymetánu, 5 až 20 % hmotn. alkoholového pomocného rozpúšťadla a aspoň 20 % hmotn. dimetyléteru. Sú opísané aj nádoby na aerosól obsahujúce túto formuláciu a jej použitie na vyvolanie chladiaceho účinku na koži a okolitých tkanivách cicavca trpiaceho bolesťou.

Stabilný orálny entericky potiahnutý prípravok, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281105

Dátum: 09.04.1997

Autori: Lövgren Kurt Ingmar, Bengtsson Inga Siv

MPK: A61K 9/24, A61K 31/44, A61K 9/52...

Značky: prípravok, potiahnutý, orálny, stabilný, použitie, výroby, spôsob, entericky

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilný orálny entericky potiahnutý prípravok obsahuje novú fyzikálnu formu nagnéziovej soli omeprazolu, ktorá má stupeň kryštalinity vyšší ako 70 % podľa stanovenia röntgenovej práškovej difrakcie a alkalicky reagujúcu zlúčeninu. Je opísaný i spôsob výroby prípravku a jeho použitie na inhibíciu sekrécie žalúdočnej kyseliny a na liečenie chorôb spojených so žalúdočnou kyselinou.

Spôsob výroby absorpčného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281046

Dátum: 09.04.1997

Autor: Quist Magnus

MPK: A61F 13/15

Značky: absorpčného, spôsob, výroby, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby absorpčného výrobku, ako je plienka, hygienická vložka, chránič nohavičiek, chránič pri inkontinencii a podobne, spočíva v tom, že sa vytvorí absorpčná štruktúra mechanickým otváraním hmotne uzavretých buniek penového polymérneho materiálu s mernou hmotnosťou 0,01 až 0,5 g/cm3 a potom sa absorpčná štruktúru usporiada do absorpčného telesa medzi hornú a spodnú vrstvu absorpčného výrobku.

Olovnica a spôsob určovania vodorovného smeru a uhla sklonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281029

Dátum: 09.04.1997

Autor: Rehák Jozef

MPK: G01C 15/10, G01C 9/10

Značky: směru, určovania, olovnica, spôsob, vodorovného, sklonu

Zhrnutie / Anotácia:

Olovnica (1) má v hornej časti otočne umiestnenú kladku (2), pričom os otáčania kladky je kolmá na ťažnicu olovnice a pretína ju. Pod kladkou je prevlečený špagát (3) alebo je ovinutý okolo kladky o jeden závit, pričom má v polovici dĺžky stredovú značku (4). Konce špagátu (5) zaujímajú zisťovaný smer alebo sklon, pričom špagát sa tiažou olovnice napne a súčasne sa po ňom olovnica pohybuje do najnižšej polohy. Vzájomná poloha olovnice, daná...

Spôsob určovania a používania plniaceho množstva lisovaného materiálu pri oddeľovaní pevnej hmoty od kvapaliny filtračným lisom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281001

Dátum: 09.04.1997

Autor: Hartmann Eduard

MPK: B30B 9/04, B30B 9/22

Značky: lisovaného, spôsob, materiálů, lisom, hmoty, oddělování, kvapaliny, filtračným, pevnej, používania, množstva, plniaceho, určovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob určovania a používania plniaceho množstva lisovaného materiálu (7) pri oddeľovaní pevnej hmoty od kvapaliny filtračným lisom s lisovacím elementom, napríklad piestom (6), pre niekoľko za sebou nasledujúcich lisovaní sa vykonáva pomocou úvahy v diagrame výťažok/výkon. Za predpokladu, že sú známe polohy charakteristík, spájajúcich rôzne pracovné body v tomto diagrame a pri vložení fiktívneho pracovného bodu, sa určujú zmeny výťažku a...

Zariadenie na spájanie aspoň dvoch kvapalných médií a spôsob ich spájania

Načítavanie...

Číslo patentu: 280921

Dátum: 09.04.1997

Autori: Jonas Konrad, Langendorf Klaus, Maier Hansjörg

MPK: B01F 5/04

Značky: spôsob, kvapalných, aspoň, médií, zariadenie, spájanie, dvoch, spájania

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spájanie aspoň dvoch kvapalných médií, ktoré má na otvor prvej komory (2) nasadenú a/alebo s ňou vytvorenú prietokovú oblasť (1), ktorá je vytvorená na uloženie z prvej komory (2) prichádzajúceho kvapalného média a na jeho dopravu až k výstupnému otvoru (3) prietokovej oblasti (1), ku ktorej je výhodne priradená miešacia oblasť. Druhá komora (9), plniteľná druhým kvapalným médiom, je spojená s prietokovou oblasťou (1) a/alebo s...

Tetracyklické deriváty, spôsob ich výroby a ich použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280879

Dátum: 09.04.1997

Autor: Daugan Alain Claude-marie

MPK: C07D 471/04, A61K 31/395, C07D 209/14...

Značky: tetracyklické, farmaceutické, prostriedky, obsahom, spôsob, deriváty, použitie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tetracyklické deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R' znamená H, halogén alebo C1-6 alkyl, R1 znamená H, C1-6 alkyl, C3-8 cykloalkyl, C3-8 cykloalkyl C1-3 alkyl, aryl C1-3 alkyl alebo heteroaryl C1-3 alkyl, R2 znamená prípadne substituovaný monocyklický aromatický kruh zo skupiny benzén, tiofén, furán a pyridín alebo prípadne substituovaný bicyklický systém všeobecného vzorca (a), kde A je 5- alebo 6-členný, nasýtený alebo čiastočne, alebo...

Tropánové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie týchto derivátov na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 280875

Dátum: 09.04.1997

Autori: Moldt Peter, Watjen Frank, Scheel-krüger Jorgen

MPK: A61K 31/46, C07D 451/02

Značky: deriváty, použitie, liečiv, přípravy, týchto, tropánové, farmaceutický, obsahom, výrobu, spôsob, prostriedok, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tropánové deriváty všeobecného vzorca (I), ich zmesi alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, pričom v uvedenom vzorci R znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu, alkenylovú skupinu, alkinylovú skupinu, cykloalkylovú skupinu, cykloalkylalkylovú skupinu alebo 2-hydroxyetylovú skupinu, R3 znamená skupinu CH=NOR' a R4 znamená prípadne substituovanú fenylovú, benzylovú alebo naftylovú skupinu alebo 3,4-metyléndioxyfenylovú skupinu. Uvedené...

Farmaceutický prostriedok vo forme masti na liečbu psoriázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280766

Dátum: 09.04.1997

Autori: Sequeira Joel, Tanner Daniel, Chaudry Imtiaz, Taylor Eugene, Peets Edwin

MPK: A61K 31/60, A61K 31/58

Značky: farmaceutický, formě, mastí, prostriedok, psoriázy, liečbu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok vo forme masti na liečbu psoriázy a ďalších hyperkeratotických a/alebo šupinatých dermatóz, obsahujúci 0,1 % hmotnostné mometazón furoátu, 5 % hmotnostných kyseliny salicylovej vo farmaceuticky vhodnom vehikule.

Farmaceutický prostriedok na solubilizáciu ťažko rozpustnej účinnej látky v nosiči a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280615

Dátum: 09.04.1997

Autor: Posanski Ulrich

MPK: A61K 47/26, A61K 47/14, A61K 38/00...

Značky: výroby, farmaceutický, prostriedok, ťažko, látky, spôsob, nosiči, rozpustnej, účinnej, solubilizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok na solubilizáciu ťažko rozpustných účinných látok, v ktorom sa ako nosič používajú estery mastných kyselín s polyglycerolom alebo estery mastných kyselín so sorbitanom v kombinácii s lipofilnými pomocnými látkami a neionogénnymi surfaktantami. Spôsob výroby farmaceutického prostriedku spočíva v zmiešaní jednotlivých zložiek nosiča, vo vzniknutej zmesi sa disperguje ťažko rozpustná farmaceuticky účinná látka. Vzniknutá...

Biologicky čistá kultúra hubového kmeňa Nectria pityrodes Montagne, spôsob vyhľadávania fungicídneho mikroorganizmu z mikrobiálnych vzoriek, biofungicíd, biofungicídny prostriedok, spôsob prípravy biofungicídu alebo biofungicídneho prostriedku a i…

Načítavanie...

Číslo patentu: 280507

Dátum: 09.04.1997

Autori: Keskinen Milja Tuulikki, Lahdenperä Marja-leena, Tuominen Ulla Anita, Seiskari Pekka Tapani, Tahvonen Risto Tapio, Teperi Esa Petri

MPK: C12N 1/14, A01N 63/04

Značky: biofungicídu, prostriedku, fungicídneho, biofungicídny, hubového, vzoriek, přípravy, mikrobiálnych, kultúra, nectria, čistá, kmeňa, biologicky, montagne, biofungicídneho, spôsob, biofungicíd, mikroorganizmů, prostriedok, vyhľadávania, pityrodes

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú biologicky čisté kultúry hubového kmeňa Nectria pityrodes Montagne J76, J1431, J1432, MOS1 a ROS2, ktoré majú biofungicídnu účinnosť a spôsob vyhľadávania fungicídneho mikroorganizmu z mikrobiálnych vzoriek. Biofungicíd obsahuje aspoň jeden z uvedených hubových kmeňov a biofungicídny prostriedok obsahuje okrem hubového kmeňa aj nosič a/alebo prísadu. Je opísaný aj spôsob prípravy biofungicídu alebo biofungicídneho prostriedku, ako aj...

Cukrový obalový prostriedok a komprimovaná tableta s týmto prostriedkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280484

Dátum: 09.04.1997

Autor: Barcomb Reginald Joseph

MPK: A61K 9/20

Značky: obalový, tableta, komprimovaná, týmto, prostriedok, cukrový, prostriedkom

Zhrnutie / Anotácia:

Cukrový obalový prostriedok na aplikáciu na komprimované medicinálne tablety obsahuje cukor, dávku hormonálneho steroidu a mikrokryštalickú celulózu v množstve regulujúcom rýchlosť uvoľňovania steroidu.