Archív za 1997 rok

Strana 10

Farmaceutický prostriedok na liečenie a/alebo prevenciu kostného úbytku s obsahom farmeceuticky účinného množstva alendronátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281098

Dátum: 09.07.1997

Autori: Katdare Ashok, Brenner Gerald, Whiteford Donna, Pretzer Denise

MPK: A61K 47/12, A61K 31/66, A61K 9/00...

Značky: účinného, prostriedok, kostného, obsahom, alendronátu, liečenie, prevenciu, farmeceuticky, farmaceutický, úbytku, množstva

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný farmaceutický prostriedok s obsahom farmaceuticky účinného množstva alendronátu vo farmaceuticky prijateľnom nosiči, ktorý ďalej obsahuje pufer na udržanie hodnoty pH prostriedku v rozmedzí od 2 do 8 a komplexotvorné činidlo na prevenciu zrážania alendronátu vo vodnom roztoku v množstve 0,005 až 0,1 % hmotn., vztiahnuté na prostriedok ako celok. Používa sa vo forme sirupu, vodného roztoku a roztoku vytvoreného z prášku na...

Spôsob prípravy alkylesterov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280936

Dátum: 09.07.1997

Autori: Koncar Michael, Mittelbach Martin

MPK: C07C 69/24, C07C 69/52, C07C 67/03...

Značky: mastných, kyselin, spôsob, alkylesterov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy alkylesterov mastných kyselín transesterifikáciou, najmä katalytickou transesterifikáciou, triglyceridov, pri ktorom z reakčnej zmesi, v ktorej transesterifikácia prebieha, vzniká esterová fáza a glycerínová fáza, obsahujúca mastné kyseliny, soli mastných kyslín a/alebo ďalšie zlúčeniny mastných kyslín, ktoré sa od seba oddelia, pričom sa mastné kyseliny, soli mastných kyselín a/alebo ďalšie zlúčeniny mastných kyselín z...

Tekutý čistiaci prostriedok a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280885

Dátum: 09.07.1997

Autori: Noglich Jürgen, Soldanski Heinz-dieter, Kalibe Marlies

MPK: C11D 1/83, C11D 3/37

Značky: tekutý, prostriedok, čistiaci, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutý čistiaci prostriedok obsahuje neiónový tenzid, aniónový tenzid a v alkalickom prostredí rozpustný polymérny polykarboxylát, pričom najmenej 25 % hmotn. neiónových tenzidov tvoria alkylpolyglykozidy. Čistiaci prostriedok sa po rozriedení použije na čistenie a ošetrenie dlážok všetkých druhov.

Zariadenie na výrobu kyseliny kyanovodíkovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280841

Dátum: 09.07.1997

Autori: Von Hippel Lukas, Arntz Dietrich, Bussek Christian

MPK: C01C 3/02

Značky: zariadenie, výrobu, kyanovodíkovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výrobu kyseliny kyanovodíkovej podľa takzvaného BMA spôsobu reakcií reaktantov metánu a amoniaku na kyselinu kyanovodíkovú v reaktore (1) vykurovanom vykurovacími plynmi a povlečenom katalyzátorom sa skladá z celistvého umiestnenia vykurovacích kanálov (2) a reakčných kanálov (4), pričom reakčné kanály (4) sú na svojich vnútorných stenách povlečené katalyzátorom.

Dezén behúňa pneumatiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280757

Dátum: 09.07.1997

Autori: Hromka Vladimír, Rypák Martin

MPK: B60C 11/00

Značky: behúňa, pneumatiky, dezén

Zhrnutie / Anotácia:

Priečne drážky (8, 9) majú každá raz zalomený priebeh so zalomením (11) orientovaným na jednej polovici dezénu v opačnom smere než na druhej polovici dezénu, pričom proti každému ústiu priečnej drážky (8) do strednej obvodovej drážky (1) je pás stredných dezénových blokov (6) opatrený slepou drážkou (7), ktorej pozdĺžna os je totožná s pozdĺžnou osou (13) protiľahlého úseku priečnej drážky (8). Proti každému ústiu priečneho zárezu (3) do...

Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 280671

Dátum: 09.07.1997

Autor: Söderholm Henrik

MPK: H01R 4/24, H01R 11/01

Značky: koncovka, vodiče, odbočková, vinuté, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče zahrnuje kovové teleso, vybavené lôžkami (3) na konce odbočkových vodičov, ktoré majú byť spojené, upínacie skrutky (4) na upnutie koncov vodičov do lôžok (3) a ozubenie (8) umiestnené proti upínacím skrutkám na preniknutie izoláciou vodiča. Dva prvky (1) telesa sú spojené vo vzájomnom odstupe prostredníctvom kovovej tyče (2). Koncovka je vybavená viac než dvoma, napríklad štyrmi lôžkami (3). Jedna...

Častice, ktoré majú jadro obsahujúce peroxyzlúčeninu, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280611

Dátum: 09.07.1997

Autori: Jigstam Monica, Lagnemo Hans

MPK: C11D 3/39, C01B 15/10

Značky: obsahujúce, jádro, částice, peroxyzlúčeninu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Častice majúce jadro obsahujúce peroxyzlúčeninu, ktorá má schopnosť uvoľňovať peroxid vodíka a peroxykyseliny vo vodných roztokoch a povlak, obsahujúci chelátotvorné činidlo vybrané zo solí alkalických kovov alebo solí kovov alkalických zemín hydroxykarboxylových kyselín so všeobecným vzorcom RCnHm(OH)nCOOH, v ktorom R znamená CH2OH alebo COOH, n znamená 2 až 6 a m znamená 0 až n, kde uvedené chelatačné činidlo v poťahu tvorí 0,1 až 15 % hmotn....

Transdermálny terapeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280299

Dátum: 09.07.1997

Autori: Müller Walter, Horstmann Michael, Pontzen Thomas, Franke Hanshermann

MPK: A61K 9/70

Značky: transdermálny, terapeuticky, systém, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Transdermálny terapeutický systém s estradiolom ako účinnou látkou a prípadne ďalšími účinnými látkami má vrstvenú výstavbu zadnej vrstvy neprepúšťajúcej účinnú látku a vlhkosť. Matricová vrstva obsahuje účinnú látku, vodu viažucu prídavnú látku a prípadne uvoľniteľnú ochrannú vrstvu.

Prídržná pružina kotúčových bŕzd

Načítavanie...

Číslo patentu: 280221

Dátum: 09.07.1997

Autori: Leidecker Hans-dieter, Gerhardt Winfried

MPK: F16D 65/097

Značky: pružina, kotúčových, brzd, prídržná

Zhrnutie / Anotácia:

Prídržná pružina kotúčových bŕzd, v ktorých sú vo vybraní strmeňa (1) usporiadané dve brzdové obloženia (3, 4), je upevnená prostredníctvom dvoch upevňovacích kolíkov (5, 6) prechádzajúcich vybraním rovnobežne s osou brzdového kotúča. V podstate krížová prídržná pružina (13) sa skladá z upínacieho strmeňa (14) na upnutie upevňovacích kolíkov (5, 6) a z prídržného strmeňa (15) usporiadaného kolmo na upínací strmeň (14) a určeného na pritlačenie...

Spôsob flotačného čistenia vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 280113

Dátum: 09.07.1997

Autori: Kruppa Martin, Gemzický Ján, Anapolský Vladimír, Filipčuk Viktor, Rau Dušan

MPK: C02F 1/24

Značky: spôsob, čistenia, flotačného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zahŕňa nasýtenie vody vzduchom pod pretlakom, zmiešanie čistenej vody s časťou vody nasýtenej vzduchom, rozdelenie zmesi pri atmosférickom tlaku a dodatočné flotačné čistenie vody, pričom pri vysokej koncentrácii hydrofilných častíc sa voda nasycuje vzduchom pod pretlakom po rozdelení zmesi za atmosférického tlaku a na dodatočné flotačné čistenie sa odvádza taká časť vody nasýtenej vzduchom, ktorej prietok je rovnaký ako prietok čistenej...

Gumový elastický tesniaci prstenec

Načítavanie...

Číslo patentu: 279923

Dátum: 09.07.1997

Autor: Jordan Holger

MPK: F16J 15/32, F16J 15/16

Značky: gumový, tesniaci, prstenec, elastický

Zhrnutie / Anotácia:

Gumový elastický tesniaci prstenec (13) je usporiadaný medzi dvoma sústrednými časťami (11, 12) stroja, pohybujúcimi sa navzájom. Tesniaci prstenec na druhej strane je pretiahnutá na nízkotlakovú stranu N. Vonkajšia obvodová plocha (25) tesniaceho prstenca (13) je v nestlačenom stave tesniaceho prstenca (13) naklonená proti dnu (18) drážky. Prstencové kužeľové plochy (22, 25) ležia v rovinách (35, 36), ktorých priesečnica (37) je umiestnená...

Spôsob koncentračnej purifikácie kyseliny citrónovej z fermentačného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279219

Dátum: 04.06.1997

Autori: Višacký Viliam, Michalík Peter

MPK: B01D 61/14, C12P 7/48

Značky: koncentračnej, purifikácie, fermentačného, kyseliny, citronovej, spôsob, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Citrolúhy, predstavujúce vyfermentovaný roztok kyseliny citrónovej, sa podrobia dvojstupňovej nanofiltrácii na polymérnych membránach. V prvom stupni prebieha nanofiltrácia na polymérnych membránach s deliacou hranicou 10 000 až 20 000 daltonov a v druhom stupni na polymérnych membránach s deliacou hranicou 200 až 400 daltonov. Výsledný koncentrát z druhého stupňa sa prípadne ešte podrobí kryštalizácii a permeát recykluje do jednotlivých...

Dvojvrstvová vlnitá papierová lepenka, spôsob jej výroby a zariadenie na uskutočňovanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279155

Dátum: 04.06.1997

Autori: Kim Ki Jeong, Kim Do Wook

MPK: B31F 1/28

Značky: lepenka, výroby, uskutočňovanie, spôsobu, spôsob, vlnitá, papierová, zariadenie, dvojvrstvová

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojvrstvová vlnitá papierová lepenka s vysokou pevnosťou pozostáva z horného plášťa (102) a spodného plášťa (106) a niekoľkých vlnitých stredných vrstiev (101, 104), umiestnených medzi plášťami (102, 106), a preto je schopná mať vysokú pevnosť v tlaku pri malej hrúbke, čím sa minimalizuje veľkosť obalu a účinne tlmí vonkajší náraz pôsobiaci na obal a zabalený tovar je lepšie chránený.

Spôsob výroby jednodielneho kolesa z ľahkého kovu z tvarovacieho hliníkového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279051

Dátum: 04.06.1997

Autori: Modricker Klaus, Lowak Heinz, Fischer Gernot, Klein Horst, Mörchen Gerd

MPK: C22F 1/05, B21D 53/26, B21H 1/10...

Značky: ľahkého, tvarovacieho, jednodielneho, spôsob, výroby, hliníkového, kolesa, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby jednodielneho kolesa z ľahkého kovu, z vytvrditeľnej tvarovacej zliatiny hliníka plynulým pretlačovaním alebo valcovaním z polotovaru, pričom plynulé pretlačovanie alebo valcovanie je realizované za tepla a pri homogenizačnom žíhaní pri teplotách približne od 530 °C v závislosti od druhu zliatiny s nasledujúcim rýchlym ochladením a tepelným vytvrdzovaním pri teplotách od 150 °C do 200 °C. Na zhotovenie jednodielneho...

Spôsob rekuperatívneho čerpania tekutých látok a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278902

Dátum: 04.06.1997

Autor: Burian Eduard

MPK: F04D 3/02, F03B 3/04

Značky: zariadenie, spôsobu, látok, čerpania, spôsob, vykonávanie, rekuperatívneho, tekutých, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Stredovo súmerné a v stredovej súmernosti rovnako reverzibilne profilované lopatkové mreže axiálneho čerpadla (1) a axiálnej pretlakovej turbíny (2) čerpajú tekutú látku a zároveň bezo zvyšku spracovávajú absolútnu výstupnú rýchlosť čerpanej látky tým spôsobom, že sa pohybujú súbežne a v súbežnej integrácii tvoria nominálne rekuperatívne prúdové mreže rekuperatívnych priamoprietokových prúdových pracovných strojov.

Estery kyseliny 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo- [7.2.0.03,8] undek-2-en-2-karboxylovej, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278470

Dátum: 04.06.1997

Autori: Ursini Antonella, Gaviraghi Giovanni, Rossi Tino, Perboni Alcide, Tarzia Giorgio

MPK: C07D 477/02, C07D 477/00, A61K 31/40...

Značky: undek-2-en-2-karboxylovej, kyseliny, 7.2.0.03,8, výroby, estery, obsahom, spôsob, farmaceutické, 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Estery všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená skupinu všeobecného vzorca R4CHOCO(O)pR5, v ktorom R4 znamená atóm vodíka alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, p znamená celé číslo 0 alebo 1 a R5 znamená alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, cykloalkyl s 5 až 8 atómami uhlíka, prípadne substituovaný alkylovým zvyškom s 1 až 3 atómami uhlíka, ďalej fenyl alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, substituovaný alkoxyskupinou s 1 až 3 atómami uhlíka a R2...

Náplasť obsahujúca účinnú látku

Načítavanie...

Číslo patentu: 278466

Dátum: 04.06.1997

Autori: Wolter Karin, Simon Günther, Barth Peter, Hoffmann Hans-rainer

MPK: A61L 15/16, A61F 13/02

Značky: látku, náplast, účinnú, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasť obsahujúca účinnú látku na regulované podávanie účinných látok na pokožku má zadnú stranu a stranu obrátenú k pokožke a skladá sa zo zadnej vrstvy, zásobníka účinnej látky, kontaktného lepivého prostriedku na strane k pokožke a prípadne krycej vrstvy snímateľnej pred aplikáciou náplasti. Zásobník účinnej látky je kolmo na kontaktný povrch náplasti s pokožkou, je rozdelený na niekoľko častí a obsahuje jednu alebo viac účinných látok. Je...

2-(2-Subst.benzoyl)cyklohexán-1,3-dióny, herbicídne prostriedky na ich báze a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278458

Dátum: 04.06.1997

Autori: Kraatz Gary Wayne, Michaely William

MPK: C07C 49/84, C07C 49/813, A01N 35/06...

Značky: 2-(2-subst.benzoyl)cyklohexán-1,3-dióny, prostriedky, herbicídne, báze, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešenia sú 2-(2-subst.benzoyl)cyklohexán-1,3-dióny so všeobecným vzorcom (I), kde R a R1 predstavuje vodík, alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka alebo skupinu alkyl-OC(O)- s 1 až 4 atómami uhlíka v alkyle, R2 predstavuje halogén alebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a R3, R4 a R5 predstavuje vodík, halogén a rôzne organické zvyšky bližšie charakterizované v opise. Ďalej sa riešenie týka spôsobu potláčania nežiaducej vegetácie pomocou...

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278455

Dátum: 04.06.1997

Autori: Manning David Treadway, Wheeler Thomas Neil, See Raymond Michael, Fritz Charles David, Cooke Anson Richard

MPK: A01N 41/04, A01N 53/00, A01N 37/30...

Značky: rastu, prostriedok, rastlín, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín so synergickým účinkom, obsahujúci kyselinu 2-chlóretyl-fosfónovú alebo etefón a derivát kyseliny malónovej všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená atóm vodíka alebo C1-C3 alkylovú skupinu, Y1 a Y2 znamenajú atómy vodíka alebo Y1 a Y2 spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sú pripojené, tvoria cyklopropánovú alebo cyklobutánovú skupinu, R2 znamená atóm kyslíka alebo skupinu NH, X znamená atóm halogénu,...

Zariadenie na záznam informačného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278454

Dátum: 04.06.1997

Autori: Veenis Aartje Willemina, Kuijpers Franciscus Lambertus Johannes Maria, Raaymakers Wilhelmus Petrus Maria, Pasman Johannes Hermanus Theodorus, Muldre Hendricus Antonius Maria

MPK: G11B 7/26, G11B 7/007, G11B 7/00...

Značky: signálu, záznam, informačného, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje optickú ožarovaciu hlavu vybavenú zdrojom (53) zaznamenávacieho žiarivého zväzku, modulátor (55) intenzity žiarivého zväzku riadený informačným signálom (Vi), snímač detekčného obvodu (57) na zisťovanie zložky žiarivého zväzku odrážaného od nosiča (40) záznamu a otáčavý stôl (51) na uloženie nosiča záznamu, a ďalej poháňacie ústrojenstvo na pohyb ožarovacej hlavy radiálne voči nosiču záznamu. Riešenie spočíva najmä v tom, že...

Zariadenie na riadenie záznamu informácie do stopy opticky snímateľného nosiča záznamu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278453

Dátum: 04.06.1997

Autori: Hoeven Petrus Christianus Johannus, Van Der Zande Paulus Christianus Maria

MPK: G11B 7/00, G11B 20/14, G11B 7/013...

Značky: záznamu, riadenie, zariadenie, opticky, informácie, stopy, nosiča, snímatelného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre nosiče záznamu obsahujúce záznamovú vrstvu citlivú na žiarenie, umiestnenú na kotúčovitom podklade, a ktorých stopa má tvar vopred vytvarovanej periodicky zvlnenej čiary, ktorá obsahuje prvé časti, v ktorých zvlnenie vykazuje prvú vopred určenú periódu, povymieňané s druhými časťami, v ktorých zvlnenie vykazuje vopred určenú druhú periódu. Zvlnenia s prvou a druhou periódou sú zostavené po dĺžke stopy do navzájom sa...

Kohezívna lieková forma na perorálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278448

Dátum: 04.06.1997

Autor: Tovey Geoffrey David

MPK: A61K 9/20, A61K 9/44

Značky: forma, perorálne, kohezívna, podanie, lieková

Zhrnutie / Anotácia:

Kohezívna lieková forma na perorálne podanie pozostávajúca z tela, ktoré je na každej strane roviny, v ktorej leží pozdĺžna a priečna os liekovej formy, vybavené prostriedkami bez ostrých hrán a hrotov, umožňujúcimi pri uložení liekovej formy na horizontálnu plochu zaujať polohu, v ktorej je uvedená rovina smerom k povrchu sklonená.

Spôsob prípravy derivátov 1-fenylimidazolín-2,5-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278447

Dátum: 04.06.1997

Autori: Seuron Patrick, Varraillon Daniel

MPK: C07D 233/74, C07D 233/72

Značky: 1-fenylimidazolín-2,5-diónu, spôsob, derivátov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov 1-fenylimidazolín-2,5-diónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2 a R3 sú rovnaké alebo odlišné a znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu alebo trifluórmetylovú skupinu a R4, R5 a R6, ktoré sú rovnaké alebo odlišné, znamenajú atóm vodíka, nitroskupinu alebo metylovú skupinu, spočíva v reakcii zlúčeniny všeobecného vzorca (II) s derivátom imidazolín-2,5-diónu všeobecného vzorca (III) v prítomnosti katalyzátora a prípadne...

Odtokový regulátor vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1514

Dátum: 04.06.1997

Autor: Richvalský Jozef

MPK: E03D 1/14, E03D 3/12

Značky: odtokový, regulátor

Text:

...3. valcovej nádržky gl. utesniteľných otvorov 31 a odtokového otvoru g. Hladina vody § V nádrži splachovača je po jej napustení nad horným okrajom valcovej nádržky §. Stlačením páčky splachovača g sa dostane okraj valcovej nádržky 3 nad hladinu vody § v nádrži splachovača 1. voda 2 valcovejnádržky 3 nevyteká, vyteká len z nádrže splachovača 1. Vo valcovej nádržke 3 začne narastať výška vodného stlpca. ktorý svojou váhou uzavrie spúštacím...

Zápachová uzávierka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1513

Dátum: 04.06.1997

Autori: Mozolák Vladimír, Repta Peter, Mockovčiak Marian

MPK: E03C 1/28, E03C 1/126

Značky: zápachová, uzávierka

Text:

...s pritokovou rúrkou, obr. 2 zápaohovú uzávierku s prítokovou rúrkou a hadicovou pripojkou a obr. 3 zápaohovú uzávierkuZápaohová uzávierka podĺa obr, l pozostáva z tela L,ktoré je vytvorená ako veĺkoplošný ventil s vodným uzáverom. To znamená, že pomer priemeru a výšky tela L je jednoznačne v prospech priemeru, kedy vodný stĺpec ako vodný uzáver vykazuje pomerne malúvýšku. Telo L je na spodnej časti opatrené-kapňou 1 a na vrchnej strane hrdlom...

Kovová stavebnica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1512

Dátum: 04.06.1997

Autor: Červenko Jozef

MPK: A47B 57/00, A47B 3/14, E04B 1/344...

Značky: stavebnica, kovová

Text:

...riešenia a ktorý pozostáva z kĺbov l, na ktoré sú pripevnené líneáme prvky 2, ktoré môžu byt rôznej dlžky a nivelizačné prvky 1, a z výplňových plošných prvkov i, ktoré vyplňujú plochy ohraničené lineámyrni prvkami a z doplnkových prvkov à ako napr. madla, ozdobného ukončovacieho prvku a/alebo zábradlia LL, so zábradlovou tyčou 30 a zábradlovým stĺpikom 29.Na obraze 2 je znázomený kĺb j, ktorý pozostáva z manžety Q, opatrenej...

Nástupište

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1511

Dátum: 04.06.1997

Autori: Frenzel Jürgen, Wittig Reiner

MPK: E01F 1/00

Značky: nástupiště

Text:

...pozdĺ žne nosniky v tvare vaničiek a vrchné dosky, po ktorých sa užchodi. Pozdĺžne nosníky V tvare vaničky majú prierez, ktorýtvorí približne vodorovná základňa, z ktorej smerom nahora smerom von vystupujú vyklonené ramená. Tieto ramená by mali z hľadiska odolnosti proti zaťaženiu zvierat s vodorovnou rovinou uhol väčší ako 45 °, s výhodou uhol približne 60 °. Konce základní týchto pozdĺžnych nosníkov ležia vždy na jednej základovej...

Zariadenie na odchlpovanie dutín a záhybov u ľudí a zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1510

Dátum: 04.06.1997

Autor: Kozic Miloš

MPK: A61K 7/06

Značky: záhybov, odchlpovanie, dutin, zariadenie, ľudí, zvierat

Text:

...teleso s rukoväťou pozostáva z krytu z perforovaného plášťa valcovitého tvaru s oblym zakončenim,v ktorom je inštalovaná hlavica s rotujúcimi reznymi elementami s hnacou silou uloženou v rukoväti spolu s čistiacimi prvkami na občasné ošetrovanie krytu a hlavice.Prehľad obrázkov na yykreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou úkresu,na ktorom znázorňuje obrázok zariadenie podľa technického rieŠenia,ktoré je tvorené valcovitym...

Viacvrstvový obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1509

Dátum: 04.06.1997

Autori: Okhrimenko Guennadi, Felchtiner Nina, Leyberman Sofiya

MPK: B32B 27/32, B32B 7/12

Značky: obalový, viacvrstvový, materiál

Text:

...technickériešenie. viacvrstvový obalový materiál. Podstatou navrhovaného technického riešenia ie. že obalový materiál sa skladá z viacerých vrstiev- Smerom od vrchnej vrstvy viacvrstvováho obalového materiálu po vnútornú stranu sú toJednotlivé vrstvy Viacvrstvoveho obaloveho materiálu súnasledujúce výhüdv. Zvýšenie úžitkových vlastností oprotidoteraz používanýn obalovým materiálom. zvýšenie ochranv baleného výrobku pred nepriaznivými...

Zapojenie televízneho prijímača na kombinované napájanie z jednosmerného a striedavého zdroja napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1508

Dátum: 04.06.1997

Autori: Kišš Ľudovít, Vajduliak Juraj

MPK: H04N 5/63, H04N 5/00

Značky: jednosmerného, zapojenie, napájanie, zdroja, televízneho, napätia, striedavého, kombinované, prijímača

Text:

...Nmuýhmdmu JÉ prevádzka iba pri JeanZapejenj na mbrazku 1 znazerňuje elektricke žapeíenfLeviznehm prijímača na kpmpinpvane napajanie z jedna.prenmený prijímač zu etríedavehe eietavePri prevádzke za Javehe zdrpja napätia prichadza napájacienapätie na blnk L epraeavania tembaahuje impulzný Zdroj 1. ktnrý vytvara petrehne jedn emerneriadenia. Sekundárna vý .upne napätia E aa dostávajú tiež naprnntrednietvmm čaeevacieh mhvndmv 5 a mbvudev 5...

Gumový označovací štítok na označovanie pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1507

Dátum: 04.06.1997

Autor: Ondis Milan

MPK: G09F 3/04

Značky: pneumatik, štítok, gumový, označovanie, označovací

Text:

...vozidle.Pre správnu funkciu je potrebné, aby gumový označovací štítok obsahoval dve vrstvy. Prvú vrstvu pre označovací kód 2 vulkanizovaného kaučuku a druhú vrstvu pre samovulkanizačne prilepenie označovacieho štitku na povrch pneumatikyVýber miesta určeného na nalepenie je potrebné uskutočniť tak,aby dané miesto bolo čo najmenej mechanicky namáhané prevádzkou motorového vozidla. Pritom je potrebné dodržat zásadu, že miestom nalepenia nemôže...

Zberač kondenzátu rúrových systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1506

Dátum: 04.06.1997

Autori: Patek Peter, Kollár Jozef, Papp Dezider

MPK: F16T 1/10

Značky: rúrových, systémov, zberač, kondenzátu

Text:

...a spoľahlivosti celého rozvodného systému.Riešenie je zvlášť vhodné pre strednotlaké a nízkotlaké rozvodné systémy vykurovacíchplynov uložené v zemi, alebo nachádzajúce sa v korozívnom prostredí.Prehľad obrázkov na yýkresochNa obrázkoch č. l, 2 a 3 sú znázomené rôzne variantné konštrukčné usporiadania, ktoré kore špondujú s jednotlivými príkladmi uskutočnenia.Príklady uskutočnenia Príklad 1Na obrázku číslol je znázomene variantné...

Vešiak na prichytenie textilných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1505

Dátum: 04.06.1997

Autor: Rybár Jozef

MPK: A47F 7/16

Značky: prichytenie, textilných, vešiak, materiálov

Text:

...ochranyPrehľad obrázkov na yykresochObrázok l znázorňuje nárys vešiaka V reze - nosnú časť spolu s uchytkami.Obrázok 4 znázorňuje nárys nosnej časti vešiaka s otvormi pre tri úchytky, obrázok 5 pôdorys a obrázok 6 bokorys nosnej časti .Obrázky 7, 8 a 9 znázorňujú nárys, pôdorys a bokorys nosnej časti vešiaka sjednýmVešiak podľa priložených obrázkov pozostavaz dvoch do seba zapadajúcich dielov 1 a 2 nosnej časti a úchytky i. Diel 2 je...

Kenzan

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1504

Dátum: 04.06.1997

Autor: Fiamová Zdena

MPK: A47G 7/03

Značky: kenzan

Text:

...rôznych tvarov s vertikálne vedenými otvormi, na obr. 6 až 9 sú kenzany rôznych tvarov s radiálnymi otvormi, na obr. 10 je kenzan pre japonské štýly ikebany a na obr. 11 a 12 sú kenzany vhodné na umiestnenieNa obr. 1 až 6 sú znázornené kenzany l S vertikálnymi otvormi 2, vhodné na voľné európske štýly aranžovania živých kvetin. Kenzany 1 sa umiestňujú do nádobiek, misiek s vodou.Na obr. 1 je znázornený kenzan l v tvare kvádra, opatrený...

Aróniovohroznová šťava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1503

Dátum: 04.06.1997

Autori: Kintlerová Anna, Šilhár Stanislav, Kováč Milan

MPK: A23L 2/02

Značky: šťava, aróniovohroznová

Text:

...šťavy z arónie čiernoplodej a z 90 až lO hmotn. hroznovej šťavy v zachovaných pomeroch.Namiesto čerstvých ovocných štiav možno použiť aj koncentráty štiav, získaných ich šetrným zahustenim na válmovej odparke alebo reverznou osmózou. Potom sa hroznový i koncentrát nedi pitnou vodou na refraktometrickú sušinu 17 hmotn. a koncentrát aróniovej šťavy na refraktometrickú sušinu 18 hmotn Ďalej sa postupuje ako v prípade čerstvýchštiav....

Aróniovojablčná šťava

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1502

Dátum: 04.06.1997

Autori: Kintlerová Anna, Kováč Milan, Šilhár Stanislav

MPK: A23L 2/02

Značky: šťava, aróniovojablčná

Text:

...vyčírenej jablčnej šťavy. Aróniovojablčná šťava pozostáva z 10 až 90 hmotn. šťavy z arónie čiemoplodej a z 90 až 10 hmotn. jablčnej šťavy v zachovaných pomeroch.Namiesto čerstvých ovocných štiav možno použit aj koncentráty štiav, získaných ich šetrným zahustenim na vákuovej odparke alebo reverznou osmózou. Potom sajablčný koncentrát riedi pitnou vodou na refraktometrickú sušinu 12 hmotn. a koncentrát aróniovejšťavy na refraktometriclcú...

Expanzný tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1501

Dátum: 04.06.1997

Autori: Jánský Jiří, Vala Josef

MPK: F01N 7/00

Značky: výfuku, tlmič, expanzný

Text:

...profilu u výstupnej rúrky zaistí plynulejší prechod výfukových plynov do výstupnej rúrky, zníženie odporu výfukových plynov, a tým i zvýšeniePrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr. 1, na pravej strane výkresu, je znázornený reflexný tlmič v pozdĺžnom osovom reze podľa obr. 2, kde jereflexný tlmič znázornený v priečnom reze A ~ A podľa obr. l.Ako je znázornené na obr. 1, je teleso...

Reflexný tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1500

Dátum: 04.06.1997

Autori: Jánský Jiří, Vala Josef

MPK: F01N 7/00

Značky: tlmič, výfuku, reflexný

Text:

...reflexný tlmič v priečnom reze A - A podľa obr. 2, kde je reflexný tlmič znázornenýAko je znázornenê na obr. 2, je teleso reflexněho tlmičavymedzuje vnútorný priestor tlmiča, ktorý je rozdelený dvomi prepážkami na prednú komoru 5, expanznú komoru 5 a zadnú komo 5 jeru 5. Medzi prednou komorou 5 a expanznou komorou usporiadaná prvá prepážka 55 a medzi zadnou komorou 5 a expanznou komorou 5 je usporiadaná druhá prepážka 55. Pomer objemov...

Biodegradovateľná kombinovaná fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1499

Dátum: 04.06.1997

Autori: Vašš Miroslav, Varga Alexander, Benč Gabriel

MPK: C08F 16/06

Značky: biodegradovateľná, fólia, kombinovaná

Text:

...z toho dôvodu sa v 0 svete postupne odchádza od používania hliníkovej fólie na balenie potravín. Úspešne sa uvedené materiály dajú recyklovať za predpokladu zabezpečenia tzv. separovaného zberu plastového odpadu v domácnostiach, na čo však napriek rôznym snahám a aktivitám jednotlivcov nie sú dostatočne vytvorené technické aniPodstatou tohoto riešenia je biodegradovateľná kombinovaná fólia na báze polývinýlalkoholu, ktorá obsahuje...

Montážny prípravok na spájanie koľajníc

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1498

Dátum: 04.06.1997

Autor: Štofan Jozef

MPK: E01B 29/46

Značky: spájanie, koľajníc, prípravok, montážny

Text:

...koľajníc podľa predloženého technického riešenia znázornený na obr. 1 pozostáva zozákladovej dosky L obdlžnikového tvaru. Táto základová doska lna svojej dlhšej strane má dve vybrania g. Šírka vybrania g sarovná priemeru kotviacej skrutky podvalu. Začiatok vybrania g môže byť s výhodou o niečo väčší ako je priemer kotviace skrutky podvalu a to z dôvodu ľahšieho nasadenia montážneho prípravku pod hlavy kotviacich skrutiek podvalu....