Zverejnene patenty 08.10.1997

Spôsob kvantitatívneho určenia glykoproteínov v krvnom sére

Načítavanie...

Číslo patentu: 279072

Dátum: 08.10.1997

Autor: Česal Milan

MPK: G01N 33/68

Značky: určenia, krvnom, sére, spôsob, glykoproteínov, kvantitatívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Glykoproteíny v krvnom sére sa kvantitatívne určujú tak, že na krvné sérum sa postupne pôsobí 1,0 až 2,0 mol.l-1 roztokom kyseliny chloristej a roztokom 1,0 až 3,0 mol.l-1 kyseliny chlorovodíkovej, ktorá obsahuje 30 až 70 g.l-1 kyseliny fosfovolfrámovej.

Ručné svietidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 278590

Dátum: 08.10.1997

Autori: Látal Petr, Totůšek Petr, Stoszek Jan

MPK: F21L 9/00, F21L 11/00

Značky: svietidlo, ručné

Zhrnutie / Anotácia:

Ručné svietidlo je tvorené krytom z troch dielov (1, 2, 5), pričom v diele z priesvitného materiálu je usporiadaná objímka (7) so žiarovkou (6), v priestore spodného dielu (5) je uložený zdroj elektrického prúdu a ku krytu je upevnená rukoväť (11). Kryt má hranolovitý tvar, objímka (7) so žiarovkou (6) sú usporiadané v priestore stredného dielu (2), v spodnom diele (5) pod žiarovkou (6) je vytvarovaná dutina (4) v tvare zrezaného kužeľa,...

Benzoylguanidíny, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 278583

Dátum: 08.10.1997

Autori: Schölkens Bernward, Lang Hans-jochen, Linz Wolfgang, Englert Heinrich Christian, Scholz Wolfgang

MPK: C07C 279/22, C07C 277/00, C07D 295/14...

Značky: benzoylguanidíny, spôsob, výrobu, použitie, výroby, liečiv

Zhrnutie / Anotácia:

Benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú významy uvedené v opise a ich farmaceuticky prijateľné soli. Spôsob ich výroby pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca (III) na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde R1, R2, R3 až R5 majú významy uvedené v opise. Použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na výrobu liečiv.

Spôsob prípravy sterolových alkoholov z lanolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278580

Dátum: 08.10.1997

Autori: Cvengroš Ján, Lutišan Juraj

MPK: C07J 9/00, C07C 35/44

Značky: sterolových, přípravy, lanolinu, alkoholov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Organická fáza, získaná alkalickou hydrolýzou lanolínu, následným okyslením zmesi a izoláciou, obsahujúca sterolové alkoholy, voľné lanolínkyseliny a estery n-lanolínalkoholov, a ďalšie organické látky vzniknuté hydrolýzou lanolínu, sa podrobí molekulovej destilácii so stieraným filmom pri teplote 200 až 280°C a tlaku neskondenzovateľných plynov 10exp(-1) až 10exp(2) Pa, pričom podiel destilátu z nástreku činí 60 až 75 % hmotn. a podiel zvyšku...

Spôsob prípravy derivátov kyselín benzocykloalkenyldihydroxyalkánových

Načítavanie...

Číslo patentu: 278578

Dátum: 08.10.1997

Autori: Decerprit Jacques, Descours Denis, Bellemin Robert, Nioche Jean Yves, Festal Didier

MPK: A61K 31/35, A61K 31/215, A61K 31/19...

Značky: kyselin, derivátov, benzocykloalkenyldihydroxyalkánových, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov kyselín benzocykloalkenyldihydroxyalkánových všeobecného vzorca (I), v ktorom X napríklad znamená skupinu -CH2-, R1, R2, ktoré môžu byť totožné alebo odlišné, napríklad znamenajú atómy vodíka alebo alkylové skupiny s 1 až 3 atómami uhlíka, R3 a R4, ktoré môžu byť totožné alebo odlišné, napríklad znamenajú atómy vodíka, atómy halogénu, alkylové skupiny s 1 až 4 atómami uhlíka, R5 a R6, ktoré môžu byť totožné alebo...

Expresné vektory na zvýšenú produkciu polypeptidov, plazmidy obsahujúce tieto vektory, hostiteľské bunky obsahujúce tieto plazmidy, získané produkty, súvisiace spôsoby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278576

Dátum: 08.10.1997

Autori: Aviv Haim, Levanon Avigdor, Oppenheim Amos, Zeevi Menachem, Zeelon Elisha, Gorecki Marian, Vogel Tikva

MPK: C12P 21/00, C12N 7/00, C12N 15/18...

Značky: vektory, produkty, hostiteľské, produkciu, expresné, zvýšenú, polypeptidov, získané, buňky, použitie, spôsoby, súvisiace, obsahujúce, tieto, plazmidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vektor, ktorý po zavedení do bunky vhodného bakteriálneho hostiteľa obsahujúceho termolabilný represor CI' vyvolá po zvýšení teploty hostiteľskej bunky na 42 °C, keď je represor inaktivovaný, expresiu génu, vloženého do vektora, a produkciu polypeptidu, kódovaného génom, obsahujúci dvojvláknovú molekulu DNA, ktorá v smere 5'->3' obsahuje: promótor a operátor PLOL z bakteriofágu lambda, miesto využitia N na nadviazanie antiterminátorového N...

Médium na kultiváciu húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 278572

Dátum: 08.10.1997

Autori: Mikulášová Mária, Pekarovičová Alexandra, Lužáková Vlasta, Rybáriková Daniela, Košík Martin

MPK: C12N 1/14, C12N 9/42

Značky: kultiváciu, médium

Zhrnutie / Anotácia:

Kultivačné médium na produkciu celulóz hubami obsahuje 0,14 až 1,1 % hmotn. (NH4)2SO4, 0,2 až 0,4 % hmotn. KH2PO4, 0,03 až 0,08 % hmotn. CaCl2, 0,03 až 0,06 % hmotn. MgSO4.7H2O, 0,05 % hmotn. peptónu, 0,0005 % hmotn. FeSO4.7H2O, 0,00016 % hmotn. MnSO4.H2O, 0,00014 % hmotn. ZnSO4.7H2O, 0,0002 až 0,0004 % hmotn. CoCl2, 0,1 až 10 % hmotn. kyseliny alfa,beta-D-glukoizosacharínovej alebo jej vápenatej soli, prípadne jej 1,4-laktónu. Uvedené médium...

Spôsob mikrobiologickej výroby kyseliny 5-hydroxypyrazínkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278570

Dátum: 08.10.1997

Autor: Kiener Andreas

MPK: C12P 7/40, C12P 17/12, C12P 7/22...

Značky: výroby, 5-hydroxypyrazínkarboxylovej, kyseliny, spôsob, mikrobiologickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob mikrobiologickej výroby kyseliny 5-hydroxypyrazínkarboxylovej a/alebo jej solí je založený na tom, že sa kyselina pyrazínkarboxylová a/alebo jej soli ako substrát premenia pomocou mikroorganizmov rodu Pseudomonas a/alebo Achromobacter, ktoré rastú s kyselinou nikotínovou a/alebo jej soľami ako jediným zdrojom uhlíka, dusíka a energie, na kyselinu 5-hydroxypyrazínkarboxylovú a/alebo jej soli, ktoré sa akumulujú v médiu.

Spôsob prenosu informačného signálu, obsahujúci kódovanie s ochranou proti chybám

Načítavanie...

Číslo patentu: 278568

Dátum: 08.10.1997

Autori: Suzuki Tadao, Furuya Tsuneo

MPK: G08C 19/00, H03M 13/22, H03M 13/00...

Značky: spôsob, ochranou, kódovanie, obsahujúci, přenosu, chybám, signálu, informačného, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Na prenos informačného signálu sa vytvorí sektor z väčšieho počtu rovnomerných skupín užívateľských dát, pričom každá táto skupina je kódovaná prvým Reed-Solomonovým kódom na ochranu proti chybám. Takto vytvorené kódové slová sa rozdelia po ďalších rovnomerných skupinách slabík, ktoré sú všetky kódované druhým Reed-Solomonovým kódom. Všetky slabiky sektora sú teraz kódované pomocou dvoch ďalších Reed-Solomonových kódov so vzájomným preložením....

Farmaceutický prípravok zložený z granuliek, ktoré obsahujú tetracyklínovú zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278567

Dátum: 08.10.1997

Autori: Valerose Joseph, Sheth Nitin Vadilal, Strathy Walter, Biehl Raymond, Doelling Michael Kay

MPK: A61K 9/22, A61K 31/65

Značky: granuliek, prípravok, tetracyklínovú, zložený, farmaceutický, obsahujú, zlúčeninu

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok je zložený z granuliek, ktoré obsahujú tetracyklínovú zlúčeninu so zníženou rýchlosťou uvoľňovania tetracyklínovej zlúčeniny v žalúdku a so zvýšenou rýchlosťou jej uvoľňovania v črevách človeka po orálnom podaní. Tieto granuly obsahujú antibakteriálne účinné množstvo 7- alebo 9-alkylamino-6-deoxy-6-demetyltetracyklínu s 1 až 6 atómami uhlíka v alkylovom zvyšku alebo jeho netoxické adičné soli s kyselinou, v zmesi s...

Zariadenie na odstránenie hlučnosti ovládacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278564

Dátum: 08.10.1997

Autori: Kvapil Josef, Kristen Josef

MPK: F16K 47/02

Značky: ventilu, ovládacieho, zariadenie, odstránenie, hlučnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloodvzdušňovací ventil (28) ovládajúci malý priestor (11) tlakovej nádoby (1) je prepájacím potrubím (32) napojený na výstupné výfukové potrubie (4) či rúrkovou vzperou (18) prechádzajúcou tlakovou nádobou (1) alebo až za tlakovou nádobou (1). V mieste zaústenia prepájacieho potrubia (32) do výstupnej výfukovej rúry (4) je vo výstupnej výfukovej rúre (4) vložka (33) v tvare dýzy Lavala, zmenšujúca pretlak vzduchu v prepájacom potrubí (32).

Zariadenie na odstraňovanie plynu z kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1652

Dátum: 08.10.1997

Autor: Schreter Roman

MPK: F24D 19/08

Značky: zariadenie, plynů, kvapaliny, odstraňovanie

Text:

...odpadá otváranie a zatváranie solenoidových ventilov, obvyk lê u väčšiny zariadeni používaných na rovnaký účel.Prehľad obrázkov na výkresochSchéma zariadenia na odstraňovanie plynu z kvapaliny podľa technického riešenia je vyobrazená na priloženom výkrese na obr. 1. Na obr. 2 je znázornený detail clony, umiestňovanej do vrchnej časti komory alebo do potrubia medzi komoru a vyrovnávaciu nádobu. Na obr. 3 je schematicky zakreslená čast...

Tepelnoizolačná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1651

Dátum: 08.10.1997

Autor: Brázdil Libor

MPK: E04B 1/62

Značky: tepelnoizolačná, doska

Text:

...dosiek a zamedzuje vzniku tepelných mostov v špárach medzi doskami.Prehľad obrázkov na výkresePredmetná tepelná izolačná doska je znázornená na dvoch obrázkoch, kde obrázok č.1 ukazuje dosku V pôdoryse a na obrázku č.2 je doska v nákresu.Príklad uskutočnenia technického riešeniaTepelne izolačné dosky, zhotovené podľa užitkového vzoru majú tvar kvádru l o rozmeroch šírka 300 mm, dlžka 600 mm, hrúbka 80 mm. Doska je opatrená obvodovým...

Spevnená zárubňa dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1650

Dátum: 08.10.1997

Autori: Králová Mária, Huvar Stanislav, Král Jiří

MPK: E06B 1/16, E06B 1/14, E06B 1/58...

Značky: spevnená, dveří, zárubňa

Text:

...Ďalšou výhodou je zvýšenie stability dverného systému. Pokiaľ je mechanizmus uzavieratia dverí zložitejší,napríklad pokiaľ zasahujú do zárubne nejaké vložky, alebo klátiky, ktoré by mohli .bránit plneniu výplní, je nutné uskutočnit V zárubniach primerane väčší počet plniacich otvorov.Horným zamykacím mechanizmom sa pritom rozumie ten z mechanizmov,ktorý leží najvyššie, čo býva zvyčajne prídavný bezpečnostný zámok. Veľkost plniacich otvorov nie...

Univerzálny absorpčný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1649

Dátum: 08.10.1997

Autor: Janča Tomáš

MPK: B09B 3/00, C09K 3/14

Značky: absorpčný, materiál, univerzálny

Text:

...kremičitanov a ich zmiešame s univerzálnym absorpčným materiálom podľa príkladu 1. Mletá minerálna látkaimá funkciu zaťažovacej zložky pri manipulácii na znečistených pevných plochách, ako napríklad komunikáciách, podlahách, stoloch a nemá zásadný vplyv na množstvo absorbovanej látky. Príklad 3Ďalším variantom uskutočnenia je použitie mikromletých sadzí v množstve 0,1 až 5hmotn. modifikovaného činidla pre zvýšenie účinku univerzálneho...

Uzáver zásobníka na prepravu a skladovanie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1648

Dátum: 08.10.1997

Autori: Kuliberda Jan, Kasprzak Edward, Gabrielczyk Marek, Pieprzyca Józef, Bregula Andrzej

MPK: B65D 88/28, B65D 90/54

Značky: sypkých, prepravu, materiálov, zásobníka, skladovanie, uzáver

Text:

...puzdrách umiestnených na vonkajšej strane valcového výstupného otvoru. Tesnost uzáveru sa dosiahne otočením tyče tak, že vačka príslušnou silou pritláća daný segment k tesneniu umiestnenému dookola vysýpacieho otvoru. Otvorenie vysýpacieho otvoru sa vykonáva otočením tyče o asi 45 OC na uvoľnenie pritlaćnej sily daného segmentu a potom vysunutim tyče smerom von až k zavedeniu vačky do puzdra nachádzajúceho sa mimo výstupného otvoru zásobníka....

Zmes na prípravu ohňovzdorného tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1647

Dátum: 08.10.1997

Autor: Vašátko Eduard

MPK: C09D 5/34, C09J 11/02, C04B 35/66...

Značky: tmelů, přípravu, ohňovzdorného

Text:

...obvykle anorganických lepidiel, proti pôsobeniu vzdušnej vlhkosti a priemyslovým atmosféram, čo malo opäť za následok stratu pevnosti spoja v priebehu stamutia. Z uvedených dôvodov sa používanie uvedených obkladov V tuzemsku ani v zahraničí dosiaľ nerozšírilo a to napriek tomu, že je v súčasnej dobe vyrábaný už celý rad doskových systémov z lísovanej vlny.Väčšinu uvedených nedostatkov a nevýhod do.značnej miery odstraňuje zmes naprípravu...

Tienič geopatogénnych zón v dopravných prostriedkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1646

Dátum: 08.10.1997

Autori: Sándor Andrej, Vaškovič Ján

MPK: B60R 16/00

Značky: prostriedkoch, dopravných, geopatogénnych, tienič

Text:

...spôsobmi. Je závislý najmä od zdroja energetickej poruchy.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorým je tienič geopatogénnych zón V dopravnýchTienič geopatogénnych zón V dopravných prostriedkoch je vytvorený z kužeľovitého oblého telesa, v ktorom je vodorovne s jeho základňou umiestnený rezonátor. Teleso má kruhovú,eliptickü alebo kombinovanú základňu, je z nevodivého tuhého materiálu. Rezonátor pozostáva zo...

Nealkoholický mätový nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1645

Dátum: 08.10.1997

Autor: Eisner Jiří

MPK: A23L 2/385, A23L 2/38

Značky: nápoj, mätový, nealkoholický

Text:

...sladidla jenealkoholický nápoj vhodný aj pre diabetikov.Je taktiež výhodné, ked nealkoholický nápoj obsahuje prirodne sladidlo aspanam. Toto prírodné sladidlo je taktiež vhodne pre diabetikov.Pri inom výhodnom riešení je použité sladidlo tvorené aspartamom a acetsulfamom V pomere hmotn. 11. Nealkoholický nápoj so sladidlami V tomtopomere sa vyznačuje tým, že nestratí sladkosť do doby doporučenej spotreby.Ako konzervačnć činidlo je možné s...

Instantná kávovokávovinová zmes v prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1644

Dátum: 08.10.1997

Autor: Závodská Daniela

MPK: A23F 5/44, A23F 5/24

Značky: kávovokávovinová, prášků, instantná

Text:

...technického riešenia je poskytnúť produkt - kávovokávovinovú zmes ktorý bude pripraviteľný ekonomicky a technologicky nenáročným spôsobom, soPodstatou technického riešenia je instanmá kávovokávovinová zmes v prášku,ktorá pozostáva z 25 až 65 hmotu. instantnej kávy mletej a 75 až 35 hmotn. instanmej kávovinovej zmesi, pričom kávovinová zmes je tvorená 65 až 75 hmom. extraktu jačmeňa sladovníckeho praženého, 8 až 27 hmotu. extraktu...

Instantná bezkofeínová kávovinová zmes v prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1643

Dátum: 08.10.1997

Autor: Závodská Daniela

MPK: A23F 5/44

Značky: kávovinová, instantná, bezkofeínová, prášků

Text:

...cukrov spôsobuje,že pri spracovávaní sa prášok lepí, znižuje sa jeho rozpustnosť a má pomerne vysokú objemovú hmotnosť.Taktiež je známe (viď CS 247 052) dekofeinovanie extraktov rastlinných materiálov, obsahujúcich kofeín (ako je čaj, zelená káva, pražená káv a a pod.), aby sa moholi použiť na prípravu bezkofeínového nápoja. Jedná sa však o proces technologicky veľmi náročný, pričom napriek všetkému zostávajú v extrakte stopyCieľom technického...

Mrazená bryndza

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1642

Dátum: 08.10.1997

Autori: Suchý František, Horovský František, Bertová Ildikó, Lacko František, Štark Rudolf

MPK: A23C 19/09

Značky: bryndza, mrazená

Text:

...Prípadným tepelným ošetrením všetkých piatich druhov bryndze sa síce zvýši jej trvanlivosć z 5-tich. na 21 dní, ale zároveň sa stratiaTieto nevýhody odstraňuje mrazená bryndza pri teplote-18 °C až -22 °C, ktorej podstata spočíva. V tom, že je tvorená 45 až 55 hmotn. z kravského mliekárenského hrudkovêho syra, V ktorom je 45 až 52 hmotn. sušiny a 45 až 55 hmotn. zo soleného sudovaného ovčieho syra,V ktorom je 47 až 55 hmotn. sušiny.Kravský...

Sito drviča organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1641

Dátum: 08.10.1997

Autor: Olšovský Pavel

MPK: B02C 13/00, B02C 13/04

Značky: látok, drviča, organických

Text:

...materiálu na zhotovenie sita. čím sa zabezpečí najvhodnejšie rozmiestnenie otvorov v site po celej jeho ploche. ako aj vo vytvorení vhodných uhlov pre tok drveného materiálu. Sito z takéhoto plechu môže byť zhotovené vo forme jedného kusu tvoriaceho ucelený kruh, alebo z minimálne dvoch samostaných segmentov, alebo z minimálne dvoch segmentov spojených otočným spojom za použitia uzáveru vo forme spony. rýchlouzáveru. zaisťovacieho elementu a...

Jablkový sirup s bylinami a nealkoholický nápoj s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1640

Dátum: 08.10.1997

Autori: Šilhár Stanislav, Kováč Milan, Kintlerová Anna

MPK: A23L 2/385, A23L 2/02

Značky: obsahom, jablkový, nápoj, bylinami, nealkoholický, sirup

Text:

...riešeniaPodstatou technického riešenia je jablkový sirup s bylinami a nealkoholický nápoj s jeho obsahom.Sirup sa vyrába z cukru, pitnej vody, jablkového koncentrátu, kyseliny citrónovej a prírodných chuťových substancii. Prírodnou chuťovou zložkou je extrakt z anízu a zemežlče získaný extrakciou do vodnoalkoholického roztoku.i Sirup pozostáva zo 40 až 50 hmotn. cukru, 25 až 35 hmotn. pitnej vody, 20 až 30 hmotn. jablkového koncentrátu,...

Zmes kôprového korenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1639

Dátum: 08.10.1997

Autor: Hladký Teodor

MPK: A23L 1/223

Značky: kôprového, korenia

Text:

...tvoria i jej nedozreté plody v polozrelom stave a tiež byledo priemeru hrúbky max. 4 mm.Vysušená zmes komponentov je pretvorená na mletý prášok.Kôpor voňavý vysiaty skoro na jar približne v mesiaci apríli sa ponechá na poli dorásť najviac do výšky 0,5 m a byle do prie meru hrúbky maximálne 4 mm. Takto polozrelá rastlina pozostávajúca s byle, listov a polodozretých plodov sa pokosí cca v polovici mesiaca júna rezom cca 20 cm nad zemou a ponechá...

Zmes bieleho syra, ovčieho syra, tvarohu, sušeného mlieka a rastlinného oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1638

Dátum: 08.10.1997

Autori: Veteška Vladimír, Rizman Martin, Keresteš Ján

MPK: A23C 19/00

Značky: ovčieho, sušeného, tvarohu, bieleho, sýra, mlieka, rastlinného, oleja

Text:

...od O do 0.4 Z hmotnostnýoh taviaoej soli, s výhodou 0,4 hmotnostnýoh.Uýhody navrhovaného techniokého riešenia spočívajú najmä v tom. že zmes bieleho syra, ovčieho syrą, tvarohu,sušeného mlieka a rastlinného oleja podľa úžitkového vzoru má oproti doteraz vyrabaným porovnateľným výrobkom znížený obsah živočíšnych n mliečnych tukov. čo znižuje obsah cholesterolu vo výrobku. Časť živočíšneho « mliečneho tuku je v navrhovanej zmesi nahradena...

Zahustená mliečna zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1637

Dátum: 08.10.1997

Autori: Veteška Vladimír, Števonková Eva, Keresteš Ján

MPK: A23C 9/00, A23C 11/04

Značky: mliečna, zahustená

Text:

...oleja. e výhodou 10 hmotnoetnýeh 0,01 Ze výhodou 27 hmotnoetnýeh. Ú až ü.2 Z hmotnoetných vanilkovej aromy,e výhodou 0,1 Z hmotnoetnýeh. Zmee obeahuje od U do Ú,U 1 Z hmotnoetných etabilizatora karbo×ymety 1 celulú 2 y«Na (CMC). e výhodou 0,01 hmotnostnýoh ďalej obsahuje od D do 0.01 Z hmotnoetnýehod Ú dm 0.08 hmatnomtných smrbanu dve Lmáhm alehmLny 0 rh 0 vmJ, výhmdmu 0,08 hmmtnotných akm aj od Ú dm 1,9 hmmtnmstných kakamvéhm prášku, ...

Stavebný priestorový prefabrikovaný dielec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1636

Dátum: 08.10.1997

Autori: Vorel Petr, Zuckermann Tomáš

MPK: E04B 1/04, E04H 1/12, E04B 1/02...

Značky: priestorový, dielec, stavebný, prefabrikovaný

Text:

...prednej stene, je volenýtak, aby vykazoval väčšiu mechanickú pevnosť než je pevnosť zvyšnej časti podlahovej dosky a tým zaistoval odolnosť voči zvýšenému mechanickému namáhaniu, napriklad nárazom pri nájazde vozidla.Iné výhodné uskutočnenie stavebného priestorového dielca je vybavené pätkami, ktoré sú vytvorené ako duté tvarovky, ktoré sú usadené na betónovom základe. Duté tvarovky sú relativne ľahké, je s nimi ľahká manipulácia pri ich...

Kŕmna zmes pre hospodárske zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1635

Dátum: 08.10.1997

Autor: Barabáš Ján

MPK: A23K 1/08

Značky: hospodárske, zvieratá, kŕmna

Text:

...srvátka zmieša s tekutým mliekom a s ďalšími ingredientami s výhodou homogenizácie zmesi. Pri uvedených alternatívach techniky rôzne kobinácie všetkých,alebo len niektorých 2 vyššie uvedených polotovarov sa V rôznom pomere zmiešajú spolu. s bielkovinovými koncentrátmi, alebo izolátmi, vitamínovými a biofaktorovými doplnkami a dalšímikomponentami podľa príslušných receptúr.Príklady uskutočnenia Príklad 1Kŕmna zmes zložená 2 597 kg sušiny...

Chránič ovládača blokovania zámku dverí automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1634

Dátum: 08.10.1997

Autori: Porubčan Róbert, Mereš Branislav

MPK: E05B 17/20

Značky: zámku, dveří, automobilů, blokovania, chránič, ovládača

Text:

...zámku dven v zamknutej polohe.Je výhodné, ak základová časť a ochranná časť ochranného prvku sú pružne spojené. V tom pripade sa ochranná časť môže dotýkať povrchu ovládača blokovania zámku dverí a priestormedzi ovládačom blokovania zámku dverí a jeho chráničom sa zmenšuje na nuhi a niejemožné do tohto priestoru vložiť iné teleso, napr. povraz. Obdobný účinok bude dosiahnutý i v pripade, ak stena, ktorá je určená na priľahlé...

Segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1633

Dátum: 08.10.1997

Autor: Dudáč Gustav

MPK: G11B 23/03, G11B 33/04

Značky: nosičov, zásobníka, záznamových, ukladanie, segment

Text:

...nosiče pred prachom a inými nečistotami alebo klimatickýmivplyvmi. Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny priklad uskutočnenia technického riešenia je schématicky zobrazený na pripojenom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje čiastočný vertikálny pozdľžny rez zásobníkom zloženým z troch segmentov a obr. 2 pôdorysný pohľad na segment vybavený odľahčovacím otvorom.segment zásobníka na ukladanie záznamových nosičov pozostáva z horizontálnej plochej...

Rotačné vytriasadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1632

Dátum: 08.10.1997

Autori: Roh Jiří, Kumhála František, Heřmánek Petr

MPK: A01F 12/30

Značky: vytriasadlo, rotačné

Text:

...bubna l sklonené pod uhlom Q o veľkosti 20 °do 80 °.Za účelom dosiahnutia výraznejšieho radiálneho pohybu separovaných častíc 8- zŕn - musí byt veľkost medzery j aspoň 10 mm, s výhodou cca 50 mm.Z hľadiska spoľahlivosti funkcie má rozteč priechodných prstov Z lišty 6 veľkostLišta Q môže byt usporiadaná kdekoľvek pod separačnýtm roštom g, s výhodou v prvej tretine ocl jeho vstupnej strany, pretože je možné výhodne využívat...

Zariadenie na spracovanie a rôzne úpravy pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1631

Dátum: 08.10.1997

Autori: Klč Pavel, Ľubek Ján

MPK: A01B 33/12, A01B 33/14, A01B 33/02...

Značky: spracovanie, rôzne, zariadenie, pôdy, úpravy

Text:

...prekrytia.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr.l pohľad na zariadenie zboku.2 Na obr.2 je pohľad na zariadenie zhora a na obr.3 je znázornenýZariadenie pozostáva z rámu É, na ktorom je otočné v ložiskách lg uložený valcový pracovný nástroj l Rám § je v prednej časti opatrený čapmi úchytu lg, pomocou ktorých sa zariadenie pripája k trojbodovému závesu tažného stroja. Valcový pracovný nástroj l sa skladá z...

Signálka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1630

Dátum: 08.10.1997

Autor: Stančík Ivan

MPK: F21Q 3/00, G08B 5/38, G08B 5/36...

Značky: signálka

Text:

...je druhý odpor jedným svojim vývodom pripojeným k druhým vývodom prvého a druhého elektronického prvku a druhým svojim vývodom je pripojený k prvému vývodu štvrtého elektronického prvku, ktorým je usmerñovač. Druhý vývod štvrtého elektronického prvku je prepojený s druhou svorkou svorkovnice. Pre jednoduché zapojenie signálky, ktorávyžaruje neprerušované svetlo, je tretí a štvrtý vývod štvrtého elektronického prvku pripojený k piatemu...

Spaľovacie zariadenie drevného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1629

Dátum: 08.10.1997

Autor: Fiedler Zdeněk

MPK: F23B 1/00

Značky: spaľovacie, dřevného, zariadenie, odpadů

Text:

...na kúrenisku, pričom Výmeník a kúrenisko sú navzájom oddeliteľné.Výmeník môže byt vybavený dymovým ventilátorom a v prípade, že ide o teplovodný výmeník rúrkového typu, môže byttento vybavený termostatmi a napúštacím ventilom.Medzi kúreniskom a zásobníkom paliva je výhodne umiestnenáDopravná závitovka je výhodne prepojená s elektromotoromspojeným s modulom na automatickú prevádzku.V ďalšom možnom uskutočnení je výmenik postavený na...

Nadstavec so štetkou na holiace peny alebo kefou na šampónovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1628

Dátum: 08.10.1997

Autori: Gramata Stanislav, Peška Miroslav, Tirko Peter

MPK: A46B 11/02, A46B 11/04

Značky: štetkou, šampónovanie, holiace, nadstavec, kefou

Text:

...nadstax-ca je zrejmzi z pripojených obrázkov l, 2 a 3,pričom pre pozicie plati súčasne ich označenie v pripojenom prehľade.Na obr. lje znázornený nadstavec l so štetkou g v reze. Nasadený na obrubu ga dózv s holiacou penou à a vjĺvodnou rurkou dozv g .Na obr. 2 je znázornená výhodná fonna vyltotox-enia nadstax-ca l podľa technického riešenia. V otvore na štetku Z s tníom je zaráäça proti vj-tlačeniu Štetkv tlakom peny §. V dolnej časti...

Zariadenie na ukladanie výsevnej pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1627

Dátum: 08.10.1997

Autori: Šedivý Pavol, Sedlák Michal

MPK: A01C 7/08

Značky: pásky, výsevnej, ukladanie, zariadenie

Text:

...na výsemej páske. Možno nim prcstavovať hĺbku sejby a to podľa nárokov na jłseszVýhodou predmetného zariadenia je, že sa pádová výška zníži na nulu. Zníženim pádovej xýšky na nulu sa dosiahne, že ýsevná páska so semenom sa ukladá na vlhké dno brázdičky, čo spôsobuje podstatne lepší príjem vody, čím semeno začína rýchlejšie klíčit a následne rásť, pričom rýchlosť sej by neovpLwňuje presnosť ukladania semien.Ďalšou výhodou je, že zariadenie...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1626

Dátum: 08.10.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 11/02

Značky: klapka, požiarna

Text:

...5 je V reze D-D znázornenê ložisko voľného čapu a naobr. 6 je v reze A-A znázornené ložisko otáčacieho čapu.Na priložených obrázkoch je požiarna klapka štvorhranněho prierezu, ktorej plášť je vytvorený z priľahlêho dielu ll a odvráteného dielu lg, je vybavená dvoma oválnymi revíznymi otvormi g uzatvorenými vekami 5. Konce dielov ll a lg plášta klapky sú opatreně prírubovými profilmi l, medzi ktorými je uložený izolačný rám gg. Prírubový...

Dekoratívne obkladové panely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1625

Dátum: 08.10.1997

Autor: Lispuch Peter

MPK: E04F 13/16

Značky: panely, obkladové, dekoratívne

Text:

...už žiadnu povrchovú úpravu.Dekoratívny obkladový panel ako hotový výrobok pre užívateľa je vyrábaný v rôznych proñloch, dľžkových, šírkových a hrúbkových rozmeroch , s perom a drážkou.Dekoratívny obkladový panel má významné zvukoizolačné a tepelnoizolačné účinky, spľňa estetiku, vyznačuje sa jednoduchou montážou, údržbou a širokou paletou dezénov podľa účelu použitia.Prehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené...

Zapojenie rádiolokátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1624

Dátum: 08.10.1997

Autori: Sojka Jaroslav, Mička Martin, Kacvinský Štefan, Hajduch Ľubomír, Schreier Zbyněk

MPK: H04B 7/00

Značky: zapojenie, rádiolokátora

Text:

...prepojením. Frekvenčný blok pozostáva z anténového uzla, na ktorý jevstupno-výstupným prepojením spojený prvý a druhý prijímač a prvý a druhý vysielač.z Anténový uzol je vstupno-výstupným prepojením spojený s riadiacim blokom, pozostávajúcimz ovládacieho bloku, ktorý je vstupno-výstupným prepojením spojený. s prvým díagnostickým blokom. Ovládací blok je vstupno-výstupným prepojením spojený s prvým adruhým vysielačom ako aj s prvým a druhým...