Zverejnene patenty 10.09.1997

Jednotný energetický blok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279395

Dátum: 10.09.1997

Autori: Minařík Jaroslav, Zeman Ivan, Zeman Fridrich, Zeman Ludovít

MPK: F03G 6/06, F03B 17/00, F03B 13/00...

Značky: energeticky, jednotný

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotný energetický blok umožňuje vzájomnú premenu energie tlakového plynu, energie tlakovej kvapaliny, mechanickej a elektrickej energie. Jednotný energetický blok pozostáva z hydraulického okruhu (H), generátora pneumatického a hydraulického tlaku (2) a pneumatického okruhu (P). Hydraulický okruh je zložený z prívodného a odvodného potrubia, točivého hydraulického stroja (3), elektrického generátora (4) a beztlakovej kvapalinovej nádrže...

Spôsob kvantitatívneho určenia antistreptolyzínu v krvnom sére

Načítavanie...

Číslo patentu: 279071

Dátum: 10.09.1997

Autor: Česal Milan

MPK: G01N 33/563

Značky: sére, kvantitatívneho, antistreptolyzínu, krvnom, určenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Antistreptolyzín v krvnom sére sa kvantitatívne určuje tak, že na krvné sérum sa pôsobí streptolyzínom 0, pričom reakcia sa uskutočňuje v 50 až 70 mmol.l-1 fosfátovom tlmivom roztoku, obsahujúcom dihydrogenfosforečnan draselný a hydrogenfosforečnan sodný, s hodnotou pH 6,0 až 8,0, ktorý ďalej obsahuje 20 až 90 g.l-1 polyetylénglykolu m. h. 6000 a 2 až 8 g.l-1 detergentu na scintilačné techniky.

Spôsob odkyslenia a dezodorácie rastlinných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278951

Dátum: 10.09.1997

Autori: Chrbetová Jana, Chrbet Ján

MPK: A23D 7/00, A23D 5/02, A23D 7/04...

Značky: spôsob, dezodorácie, rastlinných, olejov, odkyslenia

Zhrnutie / Anotácia:

Rastlinný olej po filtrácii a/alebo sedimentácii, prípadne odslizený a vybielený sa po vyhriatí na teplotu 185 až 255 °C privádza do nevyhrievanej krátkocestnej spádovej vákuovej odparky a odkyslenie a dezodorácia oleja sa uskutočňuje následne destiláciou z tenkého padajúceho filmu bez stierania pri tlaku 201 až 1000 Pa a teplote 181 až 250 °C. Týmto spôsobom sa z oleja odstránia vo forme destilátu voľné mastné kyseliny a látky spôsobujúce...

Liečivý prípravok obsahujúci síran morfínia a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278560

Dátum: 10.09.1997

Autori: Hubinová Viera, Godovič Ján, Rázus Luboslav, Kamenská Ružena

MPK: A61K 31/485, A61K 47/38

Značky: obsahujúci, spôsob, prípravok, přípravy, liečivý, morfínia, síran

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivý prípravok obsahuje síran morfínia s retardačným účinkom v terapii tlmenia dlhotrvajúcich silných bolestí, z ktorého sa liečivo postupne uvoľňuje. Toto je umožnené použitím rôznych druhov hydroxypropylmetylcelulózy v úprave na riadené uvoľňovanie. Podstata spôsobu výroby spočíva v tom, že sa síran morfínia zmieša s mliečnym cukrom, zmesou hydroxypropylmetylcelulóz rôznej viskozity roztoku polyméru. Na prachovú zmes sa nanáša vodný roztok...

Kontinuálny spôsob výroby blokového polyméru propylénu a etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278559

Dátum: 10.09.1997

Autori: Oka Takahiro, Chiba Hiromasa

MPK: C08F 297/08

Značky: kontinuálny, spôsob, výroby, polymerů, etylénu, propylenu, blokového

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálny spôsob výroby blokového kopolyméru propylénu a etylénu s dobre vyváženými vlastnosťami, ako je vysoká odolnosť proti nárazu, pevnosť, spracovateľnosť a podobne, pri dobrom výťažku, používa dva polymerizačné stupne a katalyzátor na riadenie priestorového usporiadania výsledného polyméru, ktorý obsahuje tuhú zložku s obsahom titánu a organohlinitú zlúčeninu, pričom v prvom stupni sa privádza do dvoch alebo väčšieho počtu...

Spôsob prípravy derivátov tylozínu a 10,11,12,13-tetrahydrotylozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278558

Dátum: 10.09.1997

Autori: Narandja Amalija, Šuškovič Božidar, Lopotar Nevenka, Djokić Slobodan

MPK: C07H 17/08

Značky: spôsob, tylozínu, derivátov, 10,11,12,13-tetrahydrotylozínu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty všeobecného vzorca (Ia) a (Ib) sa pripravujú tak, že sa tylozín, relomycín, 9-deoxo-9-hydroxytylozín a zodpovedajúce 4-demykarozylové deriváty katalyticky hydrogenujú v prítomnosti katalyzátora v prostredí etanolu pri teplote miestnosti a tlaku vodíka 0,2 až 0,5 MPa, alebo sa podrobia oxidácii s prebytkom hydroxylamínu hydrochloridu v alkohole za prítomnosti organickej alebo anorganickej bázy pri teplote miestnosti až do teploty varu...

Piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278557

Dátum: 10.09.1997

Autori: Dompert Wolfgang, De Vry Jean-marie-viktor, Schohe-loop Rudolf, Seidel Peter-rudolf, Sommermeyer Henning, Junge Bodo, Heine Hans-georg, Glaser Thomas

MPK: C07D 405/06, A61K 31/445

Značky: obsahujúci, farmaceutický, deriváty, spôsob, piperidylmetylsubstituované, tieto, chromanů, výroby, prostriedok, látky, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané piperidylmetylsubstituované deriváty chrómanu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, ktoré sa môžu použiť ako účinné látky v liečivách, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa môžu vyrobiť tak, že sa nechajú reagovať zodpovedajúce deriváty kyseliny chrómankarboxylovej, prípadne za predchádzajúcej aktivácie, najskôr s cyklickými amínmi a potom sa karbonylová...

Spôsob nanášania povlakov na predmety rozprašovaním kvapaliny a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278556

Dátum: 10.09.1997

Autori: Grocott Arend Lea, Hewitt Nevil Edwin, Franks Philip Christopher William, Noakes Timothy James

MPK: B05B 5/08

Značky: spôsobu, povlakov, spôsob, kvapaliny, předměty, vykonávanie, nanášania, rozprašováním, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe nanášania povlakov na predmety rozprašovaním kvapaliny v elektrostatickom poli so zníženým priestorovým nábojom, vytvoreným medzi rozprašovacou hlavicou a povliekaným predmetom, prúdom plynu vystupujúcim z rozprašovacej hlavice, sa rýchlosť prúdu plynu udržiava na výstupe z rozprašovacej hlavice väčšia ako je rýchlosť prúdu rozprašovanej tekutiny na výstupe z rozprašovacej hlavice, tlak plynu sa udržiava najviac na hodnote 1,8 kPa a...

Spôsob výroby kyseliny L-mliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278555

Dátum: 10.09.1997

Autori: Krištofíková Ľudmila, Rosenberg Michal

MPK: C12P 7/56, C12N 1/20

Značky: výroby, kyseliny, l-mliečnej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba kyseliny L-mliečnej je založená na tom, že sa mikroorganizmus rodu Rhizopus, výhodne kmeňa Rhizopus arrhizus CCM 8109, submerzne kultivuje pri teplote 28 - 48°C, hodnote pH 3,0 - 7,0 s obsahom 6 - 25 % hmotn. sacharidického substrátu s možnosťou postupného rastu teploty a znižovania hodnoty pH fermentačného média.

Azaheterocyklylmetyl-chrómany, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278553

Dátum: 10.09.1997

Autori: De Vry Jean-marie-viktor, Heine Hans-georg, Schohe-loop Rudolf, Sommermeyer Henning, Dompert Wolfgang, Glaser Thomas

MPK: C07D 405/06, A61K 31/40, A61K 31/445...

Značky: látky, výroby, spôsob, azaheterocyklylmetyl-chrómany, tieto, farmaceutický, obsahujúci, použitie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané azaheterocyklylmetyl-chrómany všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, ktoré sa dajú použiť ako účinné látky v liekoch, obzvlášť na ošetrenie ochorení centrálneho nervového systému. Uvedené látky sa vyrobia reakciou zodpovedajúcich metylchrómanov so zodpovedajúcimi azaheterocyklami za prípadnej následnej premeny substituentov.

Zariadenie na zabezpečovanie priameho styku medzi plynom a kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278551

Dátum: 10.09.1997

Autori: Brattan Keith, Nevin Morris Norman, Kelham Stephen Francis

MPK: B01D 1/14, B01D 53/26, F28C 3/08...

Značky: zabezpečovanie, styku, plynom, medzi, zariadenie, kvapalinou, priameho

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zabezpečovanie priameho styku medzi plynom a kvapalinou obsahuje najmenej jeden zvislý kanál (8), prvý prívodný otvor (14) na privádzanie plynu do kanála (8), druhý prívodný otvor (17) na privádzanie kvapaliny do kanála (8) a horný výstupný otvor (12) na odvádzanie zmesi plynu a kvapaliny z hornej časti kanála (8), pričom výška kanála (8) je väčšia ako vzdialenosť medzi stenami, ktorými je kanál (8) vymedzený. Privádzaním...

Amidy kyseliny alfa-aryl-alfa-hydroxy-beta-imidazolinylpropiónovej, spôsob ich výroby, ich použitie v liečivách a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 278548

Dátum: 10.09.1997

Autori: Bischoff Hilmar, Draber Wilfried

MPK: A61K 31/415, C07D 233/10, C07D 233/06...

Značky: liečivách, farmaceutický, amidy, látky, spôsob, alfa-aryl-alfa-hydroxy-beta-imidazolinylpropiónovej, prostriedok, obsahujúci, tieto, kyseliny, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané amidy kyseliny alfa-aryl-alfa-hydroxy-beta-imidazolinylpropiónovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby reakciou zodpovedajúcich metylimidazolínov s amidmi kyseliny fenylglyoxylovej a ich použitie v liečivách. Uvedené zlúčeniny sú vhodné ako antidiabetiká.

Zariadenie na samočinnú reguláciu dávkovania tekutiny do biozóny čističky odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278544

Dátum: 10.09.1997

Autori: Uher Jaroslav, Holub Vladislav, Koutecký Vlastimil, Pultr František

MPK: C02F 3/12, C02F 3/18, C02F 3/08...

Značky: zariadenie, biozóny, čističky, reguláciu, tekutiny, dávkovania, odpadových, samočinnú

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zhotovené vo forme zvislého elevátora s hnacou remenicou (6) upevnenou na hriadeli (5) nesúcom bioreaktor (4). Remenica (6) je umiestnená nad hladinou (15) znečistenej vody v zásobníkovej nádrži (1) blízko medzisteny (3) oddeľujúcej priestory zásobníkovej nádrže (1) a komory biozóny (2). Remenicu (6) poháňa nekonečný pás (7), na ktorom sú rovnomerne umiestnené korčeky (8) valcovitého tvaru, na oboch koncoch zalepené vrchnákmi (11)...

Syntetické peptidy, biologicky aktívny fragment a netoxická soľ syntetického peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278537

Dátum: 10.09.1997

Autori: Brazeau Paul Ernst, Ling Nicholas Chai-kwan, Guillemin Roger Charles Louis, Esch Frederick Stephen, Bohlen Peter

MPK: C07K 14/655, A61K 38/31

Značky: peptidů, syntetické, peptidy, aktívny, biologicky, netoxická, fragment, syntetického

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetické peptidy všeobecného vzorca H-Tyr-Ala-Asp-Ala-Ile-Phe-Thr-Asn-Ser-Tyr-Arg-Lys-Val-Leu-Gly-Gln-Leu- Ser-Ala-Arg-Lys-Leu-Leu-Gln-Asp-Ile-Met-Ser-Arg-Gln-Gln-Gly-Glu-R34-Asn-Gln-Glu-R38-Gly-R40-R41-R, kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise, ako aj biologicky aktívne fragmenty týchto látok, obsahujúce aspoň prvých 27 zvyškov aminokyselín a netoxické soli syntetického peptidu.

Univerzálny zapustený zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278534

Dátum: 10.09.1997

Autori: Wagner Jan, Olšák Miloň, Chovanec Stanislav, Hendrych Jaromír

MPK: E05B 63/08

Značky: zámok, zapustený, univerzálny

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny zapustený zámok má teleso, ktoré je tvorené skrinkou (1), čelom (2) a krycím plechom (3). V skrinke (1) a krycom plechu (3) sú vytvorené protiľahlé kľúčové otvory (12) na bezpečnostnú vložku. Do kľúčových otvorov (12) sú vložiteľné výstupky (19) bočných stien (20) kľúčovej vložky (16, 17, 18). Bočné steny (20) dosadajú na vnútorné plochy vystupujúcich prelisov (13) skrinky (1) a krycieho plechu (3). Obvod vystupujúcich prelisov (13)...

Nápoj obohatený jódom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1612

Dátum: 10.09.1997

Autori: Machovský Jan, Matušinský Jiří, Řezníček Rudolf

MPK: A23L 2/00, A23L 2/38

Značky: nápoj, jódom, obohatený

Text:

...uslmtočnením ozdravnej akcie. Jedná sa tu o náklady nepriame,vyplývajúce z potreby ich masovej distribúcie a nutnosti verejnej osvety o dôvodoch užívania distribuovaných liečiv, prípravkov a koncentrátov a o negatívnych dôsledkochVyššie uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje nápoj, obohatený jódom,podľa predloženého technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v 1000 ml prírodnej pramenitej vody s mineralizáciou do 500...

Drvič organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1611

Dátum: 10.09.1997

Autor: Olšovský Pavel

MPK: B02C 13/00, B02C 13/04

Značky: drvič, organických, látok

Text:

...pracov~ ných orgánov a vstupných otvorov do drviča. Toto rozmiestnenie umožňuje znížit energetickú náročnosť, zaheanečuje rovnomerne opotrehovanie pracąvných orgánov a plynulý prísun materiálu k drveniu. Romiestnenie a počet Vracovných orgánov a otvorov je na základe pravidla, že počet otvorov je o jeden vaošf a alebo menší ako je počet kladiviek.Na obrázkoch 1 až 4 je znázornená rozmiestnenie otvorov a kladiviek v drviči organických...

Stojan na hrebene a kefy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1610

Dátum: 10.09.1997

Autor: Mička Michal

MPK: A47K 1/09

Značky: stojan, hřebene

Text:

...že nite budú na seba kolmé alebo šikmé,pripadne môžu byt pod sebou alebo v inom vhodnom prevedení.Hustota výpletu môže byť taká. že vzdialenosť dvoch susedných rovnobežných niti bude 0.5 cm. pripadne môže byt zvolená hustejšie, alebo redšie.Podložka. na ktorej je umiestnený Výplet môže byt elipsovitá. kruhovitá, alebo inak vhodne tvarovaná. Môže byť z plastu. zPrehlad obrázkov na v kreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou...

Stolička

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1609

Dátum: 10.09.1997

Autor: Doričko Peter

MPK: A47C 1/035, A47C 1/024

Značky: stolička

Text:

Viacvrstvový obalový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1608

Dátum: 10.09.1997

Autori: Leyberman Sofiya, Okhrimenko Guennadi, Felchtiner Nina

MPK: B32B 27/32, B32B 27/10

Značky: viacvrstvový, materiál, obalový

Text:

...vrstiev. Smerom od vrchnej vrstvy viacvrstvového obalového materiálu po vnútornú stranu sú to metalizovaný polypropylén, papier a metalizovaný polypropylén.Jednotlivé vrstvy viacvrstvového obalového materiálu sú spojené pevne a nerozoberateľne lepidlom.Použitie viacvrstvového obalového materiálu má nasledujúce výhody, zvýšenie úžitkových vlastností oproti doteraz používaným materiálom, zvýšenie ochrany baleného výrobkupred nepriaznivými...

Radiálny rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1607

Dátum: 10.09.1997

Autor: Schmidt - Fajlík Tibor

MPK: F03B 3/14, F03D 3/00

Značky: rotor, radiálný

Text:

...prihlášky úžitkového vzoru bude z ekologického hľadiska prijatelnejši, pretože otočné lopatky pracujú pri nižšich rýchlostíach v porovnani s lopatkami axiálnych rotorov, u ktorých rychlost sa zvyšuje s dĺžkou rotora. U radiálneho rotora je rýchlosl rovnaká po celej dĺžke rotora. Ďalej je možné postavit radiálny rotor podľa prihlášky úžitkového vzoru s vodorovnou osou otáčania, ako je uvedené na obr. 3. Uvedené riešenie je vhodné pre využitie...

Uzatváracie viečko z plastickej hmoty na uzatváranie sklenených pohárov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1606

Dátum: 10.09.1997

Autor: Gramata Stanislav

MPK: B65D 41/18

Značky: hmoty, pohárov, uzatváranie, uzatváracie, viečko, plastickej, sklenených

Text:

...efekt eliminovaný plytkým kruhovým žliabkom na dne uzatváracíeho viečka. ktoreho úlohou je vyrovnávať pôsobenie vznikajúceho podtlaku na sťahovanie bočnej steny uzatváracieho viečka z hrdla skleneneho pohára.Manipulaciu s uzatváracím viečkom pri jeho snímaní z hrdla skleneneho pohára uľahčujú dve zosilnené polkruhové úchytky vystupujúce z bočnej steny uzatváracieho viečka na jeho vrohnomokraji. Prehľad obrázkov na výkreseTechnicke riešenie...

Bezpečnostný zámok na dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1605

Dátum: 10.09.1997

Autor: Kolman Jozef

MPK: E05B 63/08

Značky: dveře, bezpečnostný, zámok

Text:

...vodiacich púzdier ako aj v dvoch horných otvoroch čelnej dosky sú osovo posuvne uložené dva horné zasúvacie kolíky. V otvoroch dvoch do 1 nýChvodiacich púzdier a v dvoch dolných otvoroch čelnej dosky sú osovo posuvne uložené dva dolné Zasúvacie kolíky. Toto riešenie je pätbodové vyhotovenie bezpečnostného zámkuý-. Trojbodové vyhotovenie- je také kde spojovacia tyč jekopatrená jedným horným a jedným .dolným zasúvacím.ko 1 íkom. ľpričom...

Stavebnicová prístrojová skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1604

Dátum: 10.09.1997

Autori: Tkáčik Jozef, Mateáš Pavol, Smorádek Peter

MPK: H05K 5/00

Značky: přístrojová, stavebnicová, skriňa

Text:

...druhé svorníky sú opatrené maticami.Riešenie dotvára aj taká podstata skrine, kde dno alebo aj strop majú odnímateľné výstuhy a o stĺpiky sú uchytené perforované priečky.Napokon podstatu riešenia tvorí aj taký technický znakriešenia, kde stavebnicová prístrojová skriňa je opatrenáVýhody stavebnicovej prístrojovej skrine podľa riešenia spočívajú predovšetkým V tom, že pri montáži sa na druhý svorník, ktorým je opatrený stĺpik nasunie držiak...

Prídavná ochrana bojových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1603

Dátum: 10.09.1997

Autori: Lisý Jaroslav, Vestenický Emil, Morávek Karol

MPK: F41H 7/04, F41H 5/007

Značky: bojových, vozidiel, přídavná, ochrana

Text:

...ochranou proti kumulativnymstrelam je použitie nehomogénneho panciera alebo Použitie doplnkovej dynamickej ochrany ERA (explosive reaktive armour). Nevýhodou použitia ochrany ERA je jej znížená účinnosť pri uhle dopadu strely i 45 ° od kolmeho smeru na bočnicu vozidla a v prípade použitia plochých prvkov ERA - neúčinnosť Proti streláms tandemovým usporiadaním kumulatívnej nálože, ako aj cena.Uvedené nedostatky čiastočne obmedzuje...

Prepravno-baliace debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1602

Dátum: 10.09.1997

Autor: Melicherčík Ján

MPK: B65D 71/40

Značky: prepravno-baliace, debnenie

Text:

...sa poskladajú do seba. Po úplnom zabalení výrobku sa latenie stiahne páskou.Toto latenie zabezpečuje ľahkú a bez pečnú manipuláciu ako na palete a taktiež zabezpečuje stohovanie.Prehľad obrázkov na výkrese.Technické riešenie bude objasnenê pomocou výkresu,kde na obr.l. je znázornená zäkladňa,na obr.2 a, 2 b je znázornená bočná stena, na obr.3 je znázornená zaistovacia doska.Prepravno-baliace debnenie pozostáva zo základne (l),na ktorej je...

Obkladová doska s osadenými kotevnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1601

Dátum: 10.09.1997

Autor: Ležatka Aleš

MPK: E04F 13/00, F16B 13/04

Značky: kotevnými, osadenými, prvkami, doska, obkladová

Text:

...obsiahnuté v EP 621382 vylučuje problematiku výskytu ohybových momentov dvojicou kotevných drážok usporiadaných blízko rohov obkladovej dosky, v polohe danej osami strmeňových svoriek, umiestnených rovnobežne s hranami obkladovej dosky vo vzdialenosti polovice rozstupu smerom do vnútra obkladovej dosky. Drážky sú vyhlbené symetricky k osi zárezu a to bud obe pod ostrým uhlom, alebo obe pod tupým uhlom. Každá z dvojice však má uhol opačného...

Stavebný konštrukčný presklievací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1600

Dátum: 10.09.1997

Autor: Machatka Vladimír

MPK: E04B 9/32, E04B 1/08, E04B 7/18...

Značky: systém, stavebný, konštrukčný, presklievací

Text:

...a tesniacouPodstatou technického riešenia je ďalej to, že prítlačnálišta sa napína napínacími skrutkami, ktoré sú fixované vočiPodstatou technického riešenia je tiež to, že na výstupokprítlačnej H lišty je nasunutá otvorená kruhová druhá dutin ka prítlačnej lištyV inom variante je možné, že na výstupok jednej prítlač otvorená kruhová druhá dutinka dru hej prítlačnej lišty H.Uvádzané technické riešenie stavebného konštrukčného pre...

Jednorazový skladací kontajner

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1599

Dátum: 10.09.1997

Autor: Nový Zdeněk

MPK: B65D 5/16

Značky: jednorázový, skládací, kontajner

Text:

...vreca sponouObr.2.1.2 znázorňuje vyššie uvedené v naznačenom rezeObr.2.2.1 znázorňuje detail klapky transportného zámku 0 br.2.3 znázorňuje kontajner v naznačenom rezeobr.2.3.1 znázorňuje detail uzatvoreného transportného zámkuobr.2.3.2 znázorňuje detail dvojosového ohybu odpruženého veka.Kontajner podľa technického riešenia je V tomto príkladom vyhotovení vytvorený vo forme skladacieho výseku z papierovej lepenky a pozostáva zo samosvorného...

Zasúvateľná poistná spojka tlakového potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1598

Dátum: 10.09.1997

Autor: Wuethrich Albrecht

MPK: F16L 37/28, F16L 37/38

Značky: spojka, potrubia, poistná, tlakového, zasúvateľná

Text:

...ich oblasť použitia je skutočnosť, že ástrčka sa musí pri roz~ pájani najprv proti tlaku v potrubí trocha zatlait do puzdra spojky, aby sa uvoľnila predtý~ ená. Toto tlačenie zástrčky proti tlaku v potrubí si pri spojkách väčších rozmerov ak e tlaky v potrubí je obsluhu spojky, zuzu znemož.ue. Druhou príčinoupečnosti, ši t normovaných vých p odlišujú V qeometrickom tvare zhotovenie a kto ľov veľmi rozširené.Preto sa môže určitá zást čka...

Konzola na stožiare vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1597

Dátum: 10.09.1997

Autor: Golec Antonín

MPK: H01T 4/06, H01C 1/01

Značky: stožiare, konzola, napätia, vysokého

Text:

...Obdĺžnikové plochy tvarovaného plechu,naväzujúce na plochy trojuholníkové sú ďalej vybavené otvormi na umiestnenie obmedzovačov prepätia.Celá konzola na uchytenie obmedzovačov prepätia je vyrobená z oćelového plechu hrúbky 3,5 mm až 5 mm, a V profile U sú vytvorené otvory pre uchytenie konzoly ku stožiaru VN- napr. pomocou trmeňa. Na použitie na priehradových stožiarochje možné konzolu vybavit medzikusom vyrobeným z nosiča profiluKonzola na...

Zapojenie prijímača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1596

Dátum: 10.09.1997

Autori: Schreier Zbyněk, Mička Martin, Sojka Jaroslav, Kacvinský Štefan, Hajduch Ľubomír

MPK: H04B 1/06

Značky: zapojenie, prijímača

Text:

...zosilovačom a medzifrekvenčným linearnym zosilovačom.Výhody zapojenia prijímača spočívajú v dynamickom riadení a spracovaní signalu.Do činnosti prijímača sú prostredníctvom riadiaceho bloku apojene audiodiagnosticke prvky so zisťovaním prípadných porúch. Do zapojenia prijímača sú vnesené prvkyochrany, hlavne v dobe vysielania, pričom vyšší radiolokačný systém dostava už epracovaný signal. Výstup z prijímača je logaritmický a linearny,...

Trojšošovkový achromatický objektív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1595

Dátum: 10.09.1997

Autor: Sedláček Vlastimil

MPK: C03C 3/00, G02B 9/18

Značky: trojšošovkový, objektiv, achromatický

Text:

...znázornená na obr.1, sa skladá z dvoch šošovkových komponentov a jedného hranolo vćho komponentu. Prvý z komponentov pozostáva z dvoch navzájom stmelených šošoviek, bikonvexnej šošovky Q a zápornćho menisku Q. Nasledujúcim komponentom vo vzdialenosti D 3 od záporného menisku Q je jeden kladný meniskus Q. Hranolový komponent je tvorený jedným jednoduchým hranolom 1 , ktorý je umiestnený vo vzdialenosti D 5 od kladného menisku Q. Konštrukčné...

Prídavné zariadenie s kruhovou vodováhou k ručnej elektrickej vŕtačke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1594

Dátum: 10.09.1997

Autor: Lalík Peter

MPK: G01B 13/18, G01C 9/36

Značky: vŕtačke, přídavné, ručnej, zariadenie, elektrickej, vodováhou, kruhovou

Text:

...uhla.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. la a lb je zobrazené v dvoch polohách prídavné zariadenie s oddeleným púzdrom s kruhovou vodováhou, na obr. 2 a a 2 b je znázornená V dvoch polohách púzdro s kruhovou vodováhou a na obr. 3 a a 3 b je znázornené prídavné zariadenie pripevnené k elektrickej vŕtačke .Príklad uskutočnenia technického riešeniaPrídavné zariadenie s kruhovou vodováhou podľa technického riešenia obsahuje objímku 5 a...

Palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1593

Dátum: 10.09.1997

Autori: Macek Jan, Čipkala Milan

MPK: C10L 1/10, C10L 1/08, C10L 1/02...

Značky: vznětových, palivo, motorov

Text:

...repkového oleja i n-alkány. Tieto produkty sa izolujú z motorovej nafty niekoľkými spôsobmi, z ktorých najrozšírenejší je spôsob izolácie pomocou molekulových sít. Motorová nafta sa vedie ceznealkalické zložky odchádzajú preč. Z molekulových sít sa potom .n-alkány uvolnia a spravidla sa rozdestilujú na dve frakcie- na frakciu C 14 až C 18 s bodom tuhnutia nad l 0 °CObe frakcie sú veľmi priaznivé k úprave technických vlastností...

Polohovač vetracieho obločného krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1592

Dátum: 10.09.1997

Autor: Sýkora Anton

MPK: E06B 7/02

Značky: obločného, křídla, polohovač, vetracieho

Text:

...oblok s rámom L, ktorý má tri krídla. Kridlo gg je otvárateľné vo smere od kridla gg a krídlo gg je nielen otvárateľné vo smere od krídla gg, ale aj výklopná vo svojej hornej časti. Okrem toho sú v tomto obr. znázornená dve hniezda funkčne korešpondujúcich závitových vložiek ga a QQ, z ktorých jedno je situované vo výške ga a druhe vo výške ggàV obr.2 je znázornený detail A vyznačený v obr. 1. Vidno z neho jedno z možných riešení polohovaća...

Zapojenie smerovačov v uzle počítačovej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1591

Dátum: 10.09.1997

Autori: Máčaj Peter, Tomášek Peter

MPK: G06F 13/00

Značky: siete, smerovačov, počítačovej, zapojenie

Text:

...Všetky portyWANl z hlavného smerovača l sú spojene cez diaľkové linky len s WAN portamiiných hlavných smerovačov v sieti.Sieť LAN je určená len pre Intemet komunikáciu. Na túto sieť je pripojenýprístupový smerovač g a sieť má len registrované IP (Intemet Protocol) adresy. Naporty WAN 2 sa pripájajú používatelia Internetu cez diaľkové pevné alebokomutované linky. Používa sa len statické smerovanie, nie je spustený žiadny dynamický smerovací...

Baliace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1590

Dátum: 10.09.1997

Autori: Petrenko Milan, Smoleň Milan, Horák Petr

MPK: B65B 25/24, B65B 19/00

Značky: baliace, zariadenie

Text:

...ovládací panel.Činnost baliaceho zariadenia je charakteristická tým, že baliaci materiál prechádza po kruhovom výseku, pričom časť,kde je kružníca zrezaná, prebieha otvorom otáčajúceho sa baleného produktu.Výhodou baliaceho zariadenia podľa úžitkového vzoru je prodovšetkým to, že jeho využívaním dôjde ku zvýšeniu kvality balenia produktov s otvorom, zníženiu namáhavosti práce, zvýšeniu bezpečnosti pri práci a výraznému zvýšeniu...

Elektronická podvojná prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1589

Dátum: 10.09.1997

Autor: Antoš Jan

MPK: H04M 13/00

Značky: podvojná, elektronická, přípojka

Text:

...prvu vetupnu svorku 11 a prvu evorku LE prveho výstupu. Hatoda prvej diody 3 je pripojená na prvý vetupný vývod prveho prudoveho riadiaceho obvodu EL a jeho druhý vstupný vývod je pripojený jednak na prvý rozpinací kontakt elektronickeho epinacieho obvodu eo a jednak na druhú evorku 1 h druheho výetupu. Výstup prveho prúdoveho riadiaceho obvodu E 1 je pripojený na vetup elektronickeho epínacieho obvodu łün ñnoda druhej diody E 2 je pripojene...

Pilóta

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1588

Dátum: 10.09.1997

Autor: Utajené Meno Pôvodcu

MPK: E02D 5/28, E02D 5/22, E02D 5/30...

Značky: pilota

Text:

...justovanie je možné len s vynaloženim väčšíchsíl, takže sa vzájomné posúvanie musí vykonávať veľmi svedo mite.Z týchto uvedených dôvodov známe pilóty nie sú vhodné akobaranené pilóty pre zhotovenie základov a pod.Ako vyplýva z uvedeného, predmetom techniçkého riešenia je taká úprava pilóty uvedeného druhu, aby sa zvýšila pevnosť spojenia medzi hrdlom a kužeľovým segmentom pri súčasnom zni ženi výrobných nákladov a potrebného montážneho času.U...