Zverejnene patenty 06.08.1997

Spôsob stanovenia životnosti elektrických káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279509

Dátum: 06.08.1997

Autori: Bartoníček Bohumil, Janovský Igor, Hnát Vladimír, Plaček Vít

MPK: G01N 17/00

Značky: stanovenia, elektrických, káblov, životnosti, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia životnosti elektrických káblov sa uskutočňuje tak, že pomocou vzoriek skladovaného kábla, ktoré sa nechajú tepelne a radiačne zostarnúť, sa stanovia hodnoty ťažnosti materiálu káblovej izolácie a medzné hodnoty tepelného toku termooxidačnej reakcie, zhotoví sa kalibračná krivka závislosti uvedených hodnôt od času zaťaženia kábla v prevádzke, následne sa z testovaného kábla zhodného typu so skladovaným káblom odoberie...

Spôsob prípravy suspenzií a mikrodávkovač na dávkovanie masy na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279192

Dátum: 06.08.1997

Autor: Nikš Milan

MPK: C12M 1/00, B01F 3/12

Značky: suspenzií, přípravu, mikrodávkovač, dávkovanie, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy suspenzií je založený na tom, že do vybrania v hydrofóbnom prúžku mikrodávkovača s vodorozpustnou látkou sa nanesie masa určená na prípravu suspenzie, jej nadbytok sa z povrchu prúžka odstráni stierkou, prúžok s kalibrovaným množstvom masy sa vloží do vopred pripraveného vodného prostredia a masa sa nechá suspendovať. Mikrodávkovač na dávkovanie masy na prípravu suspenzie pozostáva z prúžka (1) z hydrofóbnej fólie, ktorý má na...

Prostriedok na ochranu prírodného a/alebo syntetických kaučukov proti deštrukčnému pôsobeniu ozónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279054

Dátum: 06.08.1997

Autori: Humplík Anton, Orlík Ivo, Végh Zsolt, Latika Atilla

MPK: C07D 493/10

Značky: prostriedok, ochranu, syntetických, prírodného, ozonu, deštrukčnému, proti, kaučukov, pôsobeniu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pozostáva z produktov kondenzácie sorbitolu s 3-metylbicyklo[2,2,1]hept-5-én-2-karbaldehydom v mólovom pomere 1 : 2 alebo 1 : 3, v ktorých všetky aldehydové skupiny sú acetalizované, a prípadne vosku na báze mikrokryštalických parafínov v množstve 0,25 až 3,0 hmotnostné diely vosku na 1 hmotnostný diel prostriedku.

Spojkový mechanizmus pre dva pracovné režimy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278913

Dátum: 06.08.1997

Autor: Thoma Peter

MPK: F16K 1/12, F16K 31/04, F16K 31/05...

Značky: spojkový, mechanizmus, režimy, pracovné

Zhrnutie / Anotácia:

Spojkový mechanizmus na dva pracovné režimy, vhodný najmä na servopohon vodného ventilu s alternatívnym ručným ovládaním v ľubovoľnom časovom úseku, pozostáva zo základného spojkového telesa (4), z čapu (5) alternatívneho ovládania a z hnacieho telesa (17). Riešeným problémom je zjednodušenie obslužných úkonov pri ručnom ovládaní. To sa dosahuje tým, že priečne unášacie rameno (22) čapu (5) je opreté o dno (21) tvaru plochého "V" čelného zárezu...

Spaľovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 278774

Dátum: 06.08.1997

Autori: Hlavňa Vladimír, Fitz Pavel

MPK: F02B 75/32, F01B 3/04, F01B 9/04...

Značky: spalovací, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Spaľovací motor, ktorý má kľukový mechanizmus, resp. mechanizmus so šikmou doskou, nahradený prevodovým zariadením na princípe prevodovky s nutačným kolesom, kde na nutačnom kolese (10) s dvojicou ozubených kolies (11) a (12) je prostredníctvom ložiska (13) uložený nosič (14) a jeho spojenie s piestami (18) je prostredníctvom piestnych tyčí (16), uložených obojstranne v guľových kĺboch (15) a (17). Hriadeľ (4) unášača (5) je opatrený motorom...

Fungicídny prostriedok a spôsob výroby jeho účinnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 278530

Dátum: 06.08.1997

Autori: Lorenz Gisela, Brand Siegbert, Ammermann Eberhard, Harreus Albrecht, Schuetz Franz, Hepp Michael, Sauter Hubert, Rohr Wolfgang, Wenderoth Bernd

MPK: A01N 37/50, C07C 251/38

Značky: výroby, účinnej, spôsob, zložky, prostriedok, fungicídný

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídny prostriedok obsahuje ako účinnú zložku aspoň jeden substituovaný oxíméter vzorca (I), v ktorom R1 znamená C1-C6-alkyl, C3-C6-halogénalkenyl, fenyl-C1-C6-alkyl, alebo fenyl-C3-C6-alkenyl, pričom fenylový kruh je prípadne substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi zvolenými zo skupiny tvorenej C1-C2-halogénalkylom a halogénom R2 a R3 sú rovnaké alebo rozdielne a znamenajú vodík, C1-C4-alkyl, C1-C4-alkoxyskupinu alebo halogén a R4...

Prostriedok na ochranu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278529

Dátum: 06.08.1997

Autori: Nevill David John, Steck Bernhard

MPK: A01N 43/28, A01N 43/653, A01N 43/36...

Značky: rastlín, prostriedok, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na ochranu rastlín, ktorý obsahuje aspoň dve účinné látky, pričom ako zložku I obsahuje 3-kyano-4-(2,3-dichlórfenyl)pyrol ("Fenpiclonil") a ako zložku II obsahuje 1-{2-[2-chlór-4-(4-chlórfenoxy)feny]-4-metyl-1,3-dioxolán-2-ylmetyl}- H-1,2,4-triazol, a ktorý má synergicky zvýšený účinok pri potláčaní chorôb rastlín. Uvedený prostriedok je vhodný predovšetkým na ošetrovanie osiva rastlín.

5-(2-Metyl-4,4,4-trifluórbutylkarbamoyl)indolové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278528

Dátum: 06.08.1997

Autor: Jacobs Robert Toms

MPK: C07C 211/15, A61K 31/40, C07C 211/07...

Značky: obsahujúce, 5-(2-metyl-4,4,4-trifluórbutylkarbamoyl)indolové, spôsob, deriváty, přípravy, přípravky, farmaceutické, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané karbamoylové deriváty vzorca (I), ktoré antagonizujú farmakologické účinky leukotriénov, a ktoré sa môžu použiť v prípade, že sa takýto vyžaduje, predovšetkým pri liečení ochorení, ktorých chemizmus zahŕňa uvedené leukotriény, napríklad pri liečení alergických alebo zápalových ochorení, alebo endotoxických, alebo traumatických šokových stavov. Sú tiež opísané farmaceutické prípravky na použitie pri uvedenom liečení, obsahujúce...

Viaczložkový pesticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278527

Dátum: 06.08.1997

Autori: Szegó András, Hidasi György, Nagy Lajos, Székely István, Bertók Béla, Deák Anikó, Tóth Andrea, Gajáry Antal, Zoltán Sándor, Botár Sándor, Somfai Éva, Hegedüs Ágnes, Pap László

MPK: A01N 57/12, A01N 53/00, A01N 57/16...

Značky: viaczložkový, prostriedok, pesticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Viaczložkový pesticídny prostriedok proti artropódam, ktorý ako účinnú látku obsahuje pyretroidy, fosfátové estery, prípadne piperonybutoxid a prísady. Ako pyretroidovú zložku obsahuje 0,1 až 40 % hmotn. cypermetrínu, vzhľadom na celkovú hmotnosť , ktorý z ôsmich možných izomérov obsahuje 40 až 100 % hmotn. 1RcisS a/alebo 1RtransS stereoizoméru, a ako druhú zložku najmenej jednu zlúčeninu fosforu všeobecného vzorca (I), ktoré sú toxické voči...

Spôsob oddeľovania ťažkých prímesí, najmä kamenia, zo zrnitého materiálu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278526

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mueller Roman

MPK: B07B 9/02, B03B 4/00

Značky: zrnitého, materiálů, vykonávanie, ťažkých, zariadenie, tohto, najmä, oddeľovania, příměsí, spôsob, kamenia, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zrnitý materiál sa privádza na aspoň jeden vrstviaci stôl (3a, 3b), ktorý sa ďalej vedie po naklonenej, vzduchom pretekanej a vibrujúcej ploche vrstviaceho stola (3a, 3b) tak, že ťažké prímesi ležiace priamo na vrstviacom stole (3a, 3b) sa dopravujú po vrstviacom stole (3a, 3b) nahor a odvádzajú sa oddelene na vyššie položenom konci vrstviaceho stola (3a, 3b). Zrnitý materiál sa privádza v širokoplošnom prúde do oblasti separačnej zóny ťažkej a...

Spôsob prípravy kryštalickej formy 6-aminopenicilánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278517

Dátum: 06.08.1997

Autori: Jánošová Magdaléna, Medvecký Ján, Richtr Ladislav, Jakubová Antonia

MPK: C12P 37/00, C07D 499/42, C07D 499/18...

Značky: kryštalickej, kyseliny, formy, 6-aminopenicilánovej, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy kryštalickej formy 6-aminopenicilánovej kyseliny je založený na kryštalizácii z vodného prostredia po predchádzajúcej extrakcii ďalších produktov enzýmovej hydrolýzy - bočných reťazcov penicilínov do organických rozpúšťadiel nemiešateľných s vodou pri kyslom pH. Na prípravu pH je možné použiť silné organické alebo anorganické kyseliny. Kryštalizácia sa robí z vodného prostredia po úprave pH na 4,2 až 4,3 pomocou silných zásad....

Efervescentný časticový biocídny a najmä virocídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278516

Dátum: 06.08.1997

Autor: Auchincloss Thomas Ralph

MPK: A01N 25/08, A01N 25/16

Značky: biocídny, najmä, efervescentný, virocídny, prostriedok, částicový

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok obsahujúci 0,01 až 5 hmotnostných dielov vo vode rozpustného, anorganického halogenidu, 25 až 60 hmotnostných dielov silného oxidačného činidla, ktoré vo vodnom roztoku reaguje s halogenidom za vzniku halogénanových iónov, 5 až 25 hmotnostných dielov vo vode rozpustného uhličitanu alebo hydrogénuhličitanu a 10 až 20 hmotnostných dielov kyseliny amidosírovej, ako akceptora halogénu, reaguje s uhličitanom alebo hydrogénuhličitanom vo...

Polymérne liečivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278506

Dátum: 06.08.1997

Autori: Chytrý Vladimír, Kopeček Jindřich, Rejmanová Pavla, Ulbrich Karel, Strohalm Jiří, Lloyd John, Duncan Ruth, Řihová Blanka

MPK: A61K 47/30

Značky: spôsob, přípravy, liečivo, polymérne

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérne liečivo pozostáva z inertného syntetického nosiča spojeného prostredníctvom aminokyselinových alebo peptidických spacerov s bioaktívnou molekulou a špecifickým determinantom, ktoré môže obsahovať priečne väzby. Spojením pomocou priečnych väzieb môžu byť vytvorené zosietené reťazce špecifikovaného polyméru. Ako polymérny nosič sa používa od 55 do 99,7 mol.% polymerizovaných N-(2-hydroxypropyl)-metakrylamidových jednotiek. Ako...

Sústava na zber drobných nečistôt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1586

Dátum: 06.08.1997

Autor: Kratochvíl Ivan

MPK: E01H 1/08

Značky: nečistot, drobných, sústava

Text:

...z dvojtaktneho motora pripojeného na nasavaciu jednotku. Na túto jednotku nadväzuje tunel, ktorý ju spojuje so zbernou nádobou. do ktorej ústi nasavacia hadica. Hadica je spojená so zbernou rúrkou. Celá táto sústava je umiestená na nosiči. Nosičje bicykel. malý motocykel, ručný vozik alebo Iyzicka osoba. Brehľad obrazkov na výkresochTechnické riešenie je schematicky znázornené na pripojenom výkrese.Süstava podľa technického riešenia sa...

Chránič noža korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1585

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 3/12

Značky: noža, korčule, chránič

Text:

...korčulí, pritom vzadu neprečnieva, ľahko sa nasadzuje a neuvoľ ňuje sa pri chôdzi.Prehľad obrázkov na víkresepriklad uskutočneniachrániča noža korčule podľa úžitkoveho vzoru je na výkrese, kde na obr.1 je bočný pohľad na chránič,na obr.2 je pohľad zhora na chránič, na obr.3 je priečny rezchráničom, na obr.h je spojenie výtvarkov pružným tiahlom.Príklad uskutočnenia chrániče noža korčule podľa obrázku.a 2 má dva protiľahlé výtvnrky 1,...

Stavebný železobetónový škrupinový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1584

Dátum: 06.08.1997

Autori: Piják Vincent, Schillerová Eva

MPK: E04C 2/06

Značky: prvok, škrupinový, stavebný, železobetonový

Text:

...dutého polválca vždy upevnený nosný hák, pričom z obdľžníkových čiel Škrupinového železobetónového dutého polválca kolmo vyčnieva jedna oceľová upevňovacia výstuž a na obr. 2 je znázornený pohľad smerom A - A na prierez časti stavebného železobetónového škrupinovéhoprvku z obr. 1 cez dvojicu vzájomne súosých oceľových upevñovacich platničiek.Stavebný železobetónový Škrupinový prvok, zobrazený na pripojených výkresoch má na...

Stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1583

Dátum: 06.08.1997

Autor: Gazdík Vladimír

MPK: A63H 33/08, A63H 33/10

Značky: systém, stavebnicový

Text:

...na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje konštrukčný prvok obecného tvaru, v ktorom je vytvorený priechodzí otvor a obr. 2 konštrukčný prvok s nepriechodzim otvorom. Na troch iných obrázkoch sú znázornené prikladné vyhotovenia, kde na obr. 3 je nakreslený konštrukčný prvok v tvare kocky s otvorom kruhového prierezu a spojovacim prvkom valcovitého tvaru, na obr. 4 je konštrukčný...

Forma na vytvorenie monolitického stavebného priestorového prefabrikovaného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1582

Dátum: 06.08.1997

Autori: Vorel Petr, Zuckermann Tomáš

MPK: E04G 11/02

Značky: forma, stavebného, vytvorenie, priestorového, prefabrikovaného, dielca, monolitického

Text:

...že aspoň jedna bočná stena a/alebo zadná.stena jadra je vybavená dverovou a/alebo okennou priestorovou vložkou. Táto vložka môže byt umiestnená V priestore medzi stenami jadra a stenami ob~ vodového plášťa. Vložka vytvára na odliatom dielci ďalšiePrehľad obrázkov na výkresochPredmetné technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých obrázok 1 znázorňuje formu v čiastočnom reze v bočnom pohľade. Obrázok 2 predstavuje...

Konzolová zabezpečovacia značka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1581

Dátum: 06.08.1997

Autor: Štěpán Zdeněk

MPK: E01B 35/06

Značky: zabezpečovacia, konzolová, značka

Text:

...kovovú aj nekovovú konštrukciu prostredníctvom nosného prvku,ktorú je možné ďalej vhodne vytvarovať podľa tvaru príslušnej konštrukcie.Nosný prvok je s výhodou upravený na uloženie údajovej tabuľky s geometrickými údajmi o polohe koľaje, takže pred vlastným zameriavaním nie je nutné najskôr odstraňovať údajovú tabuľku z konzolového prvku.Uloženie údajovej tabuľky sa výhodne zabezpečí zahnutím okrajov nosného prvku smerom k sebe, čo umožňuje...

Zariadenie na meranie veľkosti chodidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1580

Dátum: 06.08.1997

Autor: Knipping Lebrecht

MPK: A43D 1/02

Značky: chodidla, zariadenie, veľkosti, meranie

Text:

...prvok je riešený v tvare korýtka, ktoré je umiestnené vo vodiacej časti bočného posuvného vodítka, čím sa toto bočné posuvné vodítko môže priamo nastavitdo priečnej polohy. Na základe skutočnosti, že bočné posuvné vodítko je pripevnenéna pozdĺžne posúvatelnú zarážku, súčasne je možné na základe pôsobenia na korýtkový záberový prvok posunúť zarážku, za účelom merania dĺžky chodidlaNajvhodnejšie je vedenie posuvnej zarážky na...

Protipožiarna tepelná poistka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1579

Dátum: 06.08.1997

Autor: Vašátko Eduard

MPK: E05B 65/10

Značky: poistka, tepelná, protipožiarna

Text:

...zvýšenia okolitej teploty dochádza tlakom konštrukcie dvemého rámu ku skríženiu západky v púzdrach hornej a dolnej zárubne, čím sa ďalej zvyšuje účinnost a spoľahlivosť uzáveru. Tepelná poistka je statickým prvkom pri ktorom nedochádza k prevádzkovému opotrebovaníu. Občasná kontrola je vykonávaná iba u jej pružiny a to zložením dierovaného veka púzdra poistky. Tepelné poistky podľa tohto technického riešenia je možné s výhodou použit...

Zariadenie na ochranu pred kontamináciou pôdy ropnými derivátmi z distribučných transformátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1578

Dátum: 06.08.1997

Autor: Bilko Richard

MPK: B01D 17/032, B08B 17/00

Značky: pôdy, ochranu, derivátmi, transformátorov, zariadenie, distribučných, ropnými, kontamináciou

Text:

...schématicky toto zariadenie v nárysnom pohľade aobr. 2 predstavuje v ľavom bokoryse vypúšťaciu trubicu z jeho separátora.Zariadenie na ochranu pred kontamináciou pôdy ropnými derivátmi z distribučných transformátorov sa skladá z vane l pre zachytenie olejových kvapiek a dažďovej vody, ktorá je umiestnená pod transforrnátorom Ľ a pripevnená ku stožiarovej konštrukcii L 3. Vaňa lje opatrená prepúšťacou trubicou g o svetlosti 1/2, ktorej...

Kazetový strop

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1577

Dátum: 06.08.1997

Autor: Čurnek Andrej

MPK: E04B 5/21

Značky: strop, kazetový

Text:

...technického riešeniaAko z obr.l vyplýva, nosné profily 3 vyrobené z pozinkového plechu hrúbky 1,5 mm sa upevnia na závesnu tyč gł skrutkovými spojmi so závitmi M 8 a ich rovinnosť sa nastaví pomocou re gulačných prvkov (na obr.nenaznačené). Montážne sa doriešiavšetky prvky z elektrickými rozvodmi, vzduchotechnikou i ostatnými stropnými náležitosťami. Potrebný počet nosičov 3 vyrobe ných z pozinkovaného plechu hrúbky 1,5 mm sa...

Kohút

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1576

Dátum: 06.08.1997

Autori: Malovec Václav, Koukol Josef

MPK: F16K 5/02, C22C 38/18, C22C 38/08...

Značky: kohút

Text:

...a súčasne zvýšenia tesnosti je vhodné, keď aspoň v dotykových plochách tvorených vnútornou kužeľovitouplochou telesa a vonkajšou kužeľovitou plochou kužeľky, sú telesoa kužeľka opatrené teflonovým povlakom.Prehľad obrázkov na výkresochDetailný pohľad na kuželku s pákou zobrazuje obr. 1, detailný pohľad na teleso v čiastočnom reze obr. 2 a rôzne vyhotoveniakohútov v celkovom pohľade zobrazujú obr. 3, 4 a S.Kužeľka g je v dolnej časti tvorená...

Pružné obvodové tesnenie spojov rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1575

Dátum: 06.08.1997

Autori: Segrado Eduard, Klas Dan, Dobeš Aleš

MPK: F16L 21/02

Značky: tesnenie, pružné, spojov, obvodové

Text:

...označuje- obr. 2 - rez spojom rúr - hrdlo, tesnenie, driek (detail)Príklad uskutočnenia technického riešeniaZ priloženého výkresu je zrejmé, že telo l tesnenia je pevne spojené s hrdlom g rúry a po spojení rúr prilieha k drieku g susednej rúry. Tesniaci účinok závisí na spoľahlivosti kontaktov tela l tesnenia s driekom Q vloženej rúry. Kontakt sa uskutočňuje prostredníctvom fixaćného výstupku 3, radiálných tesniacich výstupkov § a axiálneho...

Sanitárna prikrývka na toalety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1574

Dátum: 06.08.1997

Autori: Tabačiar Oktavián, Salama Marián

MPK: A47K 13/14

Značky: prikrývka, toalety, sanitárna

Text:

...celulózy. Pre náročných návštevníkov verejných toaletných zariadeni môže byť aj deodorovaná vonnými látkami nedráždiacimi pokožku, pripadne napustená dezinfekčným prostriedkom, čim sa jej účinnosť ochrany pred nákazou dá výhod ne zvýšiť.Prehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia je objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú popísané na základe pripojených výkresov, ktoré schematicky znázorñujü obr. 1 - sanitárnu...

Pomocný čap riadenia motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1573

Dátum: 06.08.1997

Autor: Hlad Miroslav

MPK: B62D 7/18

Značky: vozidiel, pomocný, riadenia, motorových

Text:

...pri súčasných výkyvoch výkyvného čapu od volantu motorového vozidla v prevádzke,čím sa len v minimálnej miere a za veľmi dlhú dobu pomaly zväčšuje vôľa výkyvného čapu v kuželíkových ložiskách umiestnených v telese pomocného čapu riadenia pre motorové vozidlá. Naviac v takomtoprípade vonkajšie kryty v čelnom zahľbeni priebežného otvoru telesavonkajším tesnením zabránia prípadnému úniku maziva z kuželíkových ložísk a tým k zrýchleniu ich...

Zapojenie na ochranu spotrebiča pred napäťovými špičkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1572

Dátum: 06.08.1997

Autor: Roohizadegan Katarína

MPK: H02H 9/04

Značky: zapojenie, špičkami, spotrebiča, ochranu, napäťovými

Text:

...a užitočné, ak prvá vstupná svorka je s varistorom, odporoma s prvou výstupnou svorkou spojená cez poistku., Výhodou zapojenia podľa predloženého úžitkového vzoru je, že poskytuje lacnú, kvalitnú a spoľahlivú ochranu, kde všetky nebezpečné napäťové rázy sú absorbované varistorom, Zapojenie má vysokú rýchlosť odozvy ochranného obvodu,rádovo desiatky nanosekúnd, a vysokú absorbčnú schopnosť. Ani prípadné prepäťové impulzy nad rámec...

Zariadenie na dopravu zásielok do depozitných trezorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1571

Dátum: 06.08.1997

Autori: Hrnčír Rudolf, Csadi Tibor, Fiala Ivan

MPK: E05G 1/02

Značky: dopravu, depozitných, trezorov, zariadenie, zásielok

Text:

...horizontálnej dopravnejšachty sú umiestnené ovládacie prvky dopravného zariadenia zásielok.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmené pomocou výkresu, na obr. 1 je znázornené zariadenie k doprave zásielok do depozitných trezorov podľaZariadenie k doprave zásielok do depozitných trezorov podľa technického riešenia v konkrétnom príklade podľa obr. 1 pozostáva z vertikálného dopravného zariadenia i umiestneného vo...

Kombinované okno

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1570

Dátum: 06.08.1997

Autor: Novák Štefan

MPK: E06B 1/02

Značky: kombinované

Text:

...je riešené tak, že závesypre otváranie krídla okna sú skryté t.j. sú neviditeľné pri pohľade na okno z vnútra. Týmto.technickým riešením sa dosiahne utes nenie styku rámu krídla okna s rámom okna ako aj styku so zaskle ním, čím sa dosiahne výrazného zníženia tepelných strát infiltrácíou a tým úspory paliva v naväznosťou zlepšenia životného prostredia, zníženia nákladov na povrchovú úpravu okien z vonkajšej strany, zlepšenia zvukoizolačných...

Spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1569

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: F16S 3/08

Značky: stavebnicových, stĺpikov, konštrukcií, spojka

Text:

...na obr.13 je pohľad na časť veka so šikmými vybraniami, na obr.1 h je svorka spojky zovretáPríklad riešenia spojky stĺpikov stavebnicovýoh konštrukcií podľa obrázku 1, 2 a 3 má diely svorky 1 zvierajúce driekya hlavy skrutiek 3 zovreté samosvornými strmeňmi 2 narazený mi z boku na zošikmené Časti 11 dielov svorky 1.Podľa obrázku 6 a 7 sú drieky skrutiek 3 a diely svorky 1zovrcté vrchným samosvorným vekom 3 a do neho vsunutým spodnným...

Piestová turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1568

Dátum: 06.08.1997

Autor: Havrilla Ján

MPK: F01D 1/00

Značky: piestová, turbina

Text:

...nalisujeme ložiská z jednej a druhej strany valca, po ietíme Qekami, ktoré sú pripevnené skrutkami.Demontáž Fiesta sa robi uvoľnanim spojovacich skrutiek,i GV l-.ľ- -l aa turbiny.KonŠtrukćnE J dýzy Po va 1 ci.ripohonê parna iast nasadiť eswiäcevými radmi komôr piesta Ytorov rohatsový,rohatkovo-polguľový, o Š Hlavnou výhodou piestovej turb ny je jednoduchosť kon 1 I,výužitie potenciá u váhy kvapaliny, ktora je vyuovicu otáčky piesta turbíny....

Výbušný rotačný piestový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1567

Dátum: 06.08.1997

Autor: Havrilla Ján

MPK: F01D 1/00

Značky: piestový, motor, rotačný, výbušný

Text:

...komôr- od priemeru piesta v závislosti od tvanAkomory Zníženie množstva paliva sa da dosiahnuťšso spravnym pomerom vzduch ~ plyn vzduch ~ benzinspaľ komory od epalan pomo~ vo vyúsťovacom potrubí voľnobehu iba jednu spaľovaciu komorum utenenim privodných potrubí a rozvodovpries ru epaľcvacej komory- čo najmenšou hmotnosťou rotaćnàho piesta- Vo najväčším vgažitim tlaku spalín po obvode piesta- čo najdokonalejším mazaním medzi piestom a...

Izolačná plsť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1566

Dátum: 06.08.1997

Autor: Jepsen Keld

MPK: E04B 1/80

Značky: plsť, izolačná

Text:

Elektronický ovládač servomotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1565

Dátum: 06.08.1997

Autor: Evin Jozef

MPK: G05D 13/62, G05D 17/02

Značky: ovladač, elektronický, servomotorov

Text:

...akumulátora. Môže byť doplnený optickým indikátorom, ovládačom a istiacim zariadením. Je prepojený s riadiacou jednotkou, výstupnou jednotkou, snímačom otáčok hriadeľa servomotora a snímačom preťaženia. Je pripojenýna vonkajšiu rozvodnú sieť.Snímač preťaženia tvorí najmenej jeden senzor uchytený na podklade a mechanizmus podnecujúci jeho činnosť, ktorý je umiestnený na mechanickom siqnalizátore preťaženia prevodovky.Korekčný modul...

Spojovací diel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1564

Dátum: 06.08.1997

Autori: Šebrle Stanislav, Kuliha Miroslav, Petrů Petr, Bucek Josef, Falta Jiří, Tomeš Oldřich

MPK: A47F 5/01, A47F 5/14

Značky: spojovací

Text:

...vlastnosti nadstavca je možné zvýšiť vhodnou voľbou jeho veľkosti prípadne úpravou jeho povrchu drážkami, vrúbkovaním a podobne. Väzba medzi rúrkou a nadstavcom sa zabezpečuje trením vyvolanýmvhodnou voľbou vonkajšieho priemeru nadstavca a jeho povrchu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov na ktorých na obr.1 je znázornená kocka, na obr.2 nadstavec určený na osadenie a fixáciu rúrok a na...

Kombinované kogeneračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1563

Dátum: 06.08.1997

Autor: Piroch Peter

MPK: F01K 23/00, F01K 25/00

Značky: zariadenie, kogeneračné, kombinované

Text:

...chladičem v 2 duchu.prepeJenem chladiacimv te petruhim naplneným pracevneu chladiaceu latkeu e tlakeveuZ chladenehe v 2 duchu,2 výšenie Jehe mernej hmetne .i a tým ajhmetneetnehe mnežetva vzduchu pre epaľevaci pre lnehe metera. ĽLtepelnehe metere ea zvýši merná hmetneet etláčaheue uzduchutve rtlařenehe vzduchu pre epaľevacichladica vzduchu pred e za kemprezer vzduchutepelnehe metera ea deeLahne da zvý enie mernej hmütŇLvzduchu.Jehe...

Kolíkový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1562

Dátum: 06.08.1997

Autori: Tkáčik Jozef, Smorádek Peter, Mateáš Pavol

MPK: F16B 12/10

Značky: kolíkový

Text:

...oveľa viac týchto skríň. Ďalšia podstatná výhoda kolíkového spoja spočíva v tom, že umožňujezostaviť rýchlo a jednoduchým spôsobom skrine aj pre veľmi náročné požiadavky na prachotesnosť.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých jeobr.l rozložená kompletná súprava kolikového spoja, obr.2 prvý variant vlastného telesa kolika s dvoma manipulačnými plochami, obr.3 druhý variant vlastného...

Ekologický nosič osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1561

Dátum: 06.08.1997

Autor: Sedlák Michal

MPK: A01C 1/04

Značky: nosič, osiva, ekologicky

Text:

...že pozostáva z dvoch vzájomne zlepených vodorozpustných plastických fólii, pričom vnútomý priestor medzi fóliami je vyplnený rovnomemc rozmiestnenými semenami plodín.Vodorozpustná plastická fólia môže byť tvorená polyrvinylalkohom, pričom jej luúbka sa pohybuje v rozmedn od 10 do 200 m a šírka v roznedzr 5 až 50 mm.Ekologický nosič osiva podľa predmetného riešenia má lepšie mechanické a fyzikálne vlastnosti oproti papierovému nosiču osiva,...

Bezprevodová navíjačka pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1560

Dátum: 06.08.1997

Autori: Forejt Jiří, Šimek Miloslav

MPK: B21B 39/00

Značky: navíjačka, pásu, bezprevodová

Text:

...vodiaceho púzdra 2, pevne spojeného s dutým hriadeľom 3. Ďalej pozostáva bezprevodová navíjačka pásu gg z odpruženej objímky lg, posuvne uloženej na prestaviteľnej matici 1 a na vodiacom púzdre 2, opatrenej na vnútornom priemere tvarovým vybraním l§ a na vonkajšom priemere obvodovou drážkou lg,v ktorej sú valivo uložené kladky ll výkyvnej vidlice lg. Táto výkyvná vidlica lg je potom kinematicky spojená s ovládacímprvkom lg, napr. hydraulickým...