Zverejnene patenty 09.07.1997

3,9-bis(Metylbicyklo/2,2,1/hept-5-en-2-yl) -2,4,8,10-tetraoxaspiro-/5,5/undekán, spôsob jeho prípravy a antiozonant na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279378

Dátum: 09.07.1997

Autori: Orlík Ivo, Latika Atilla, Végh Zsolt, Humplík Anton

MPK: C07D 493/10, C07C 13/39, C07D 319/04...

Značky: spôsob, antiozonant, přípravy, báze

Zhrnutie / Anotácia:

3,9-Bis(3-metylbicyklo[2,2,1]hept-5-en-2-yl)-2,4,8,10- tetraoxaspiro[5,5]undekán všeobecného vzorca (I) sa pripraví reakciou pentaerytritolu s 3-metylbicyklo[2,2,1]hept-5-én-2-karbaldehydom v mólovom pomere 1 : 2 v prostredí aspoň jedného inertného organického rozpúšťadla v prítomnosti kyslého dehydratačného katalyzátora pri teplote varu použitého rozpúšťadla alebo zmesi rozpúšťadiel. Môže sa použiť ako nesfarbujúci antiozonant pre prírodný...

Produkčný mikroorganizmus Streptomyces aureofaciens produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii a spôsob jeho kultivácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279069

Dátum: 09.07.1997

Autori: Timčová Jarmila, Bertan Milan, Revallová Viera, Vrúblová Katarína, Martinček Ľubomír

MPK: C12P 29/00, C12N 1/20

Značky: kultivácie, kultivácii, produkčný, aureofaciens, chlórtetracyklín, dlhodobej, streptomyces, spôsob, mikroorganizmus, produkujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Produkčný kmeň mikroorganizmu Streptomyces aureofaciens CCM 4447 produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii s úpravou počiatočnej koncentrácie fosfátu v závislosti od času kultivácie od 100 do 120 mg.l-1 a so zníženou hladinou amoniakálneho dusíka od 0,4 do 0,6 g.l-1 v produkčnej pôde.

Ekologická agrárna textília a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279062

Dátum: 09.07.1997

Autori: Nemčič Ladislav, Papajová Vladimíra, Fuljerová Anna

MPK: B32B 7/04, A01G 13/02, C09K 17/52...

Značky: výroby, ekologická, spôsob, agrárna, textília

Zhrnutie / Anotácia:

Ekologická agrárna textília sendvičovej konštrukcie je tvorená aspoň tromi vrstvami, z ktorých jedna je vláknitá na báze prírodných vlákien a/alebo zmesi vlákien, druhá je minerálna a tretia je vláknitá na báze prírodných vlákien a/alebo zmesí vlákien, alebo celulózová. Druhá vrstva pozostáva z vápenatohorečnatej hmoty alebo z vápenatohorečnatej hmoty s pridaním prírodného hlinitano-kremičitanu alebo s pridaním poľnohospodárskych hnojív. Pri...

Kanalizačná šachta

Načítavanie...

Číslo patentu: 278950

Dátum: 09.07.1997

Autori: Civáň Peter, Krivuš Juliús

MPK: E02D 29/12, E03F 5/02

Značky: kanalizačná, šachta

Zhrnutie / Anotácia:

Kanalizačná šachta pozostáva z plášťa, tvoreného plastovou korugovanou rúrou (1), z plastovej priebežnej rúry (2) so žľabom (7) a plastovej lavičky (3), ktorá má pod úrovňou lavičky (3) otvory (6) na napúšťanie betónu a na háky na jej prichytenie do základovej dosky. Súčasťou šachty je rebrík (4), ktorý má geometrický tvar, výhodne tvar dutého polvalca, s otvormi (8) tvoriacimi stúpadlá (9) a s hákmi (5) na upevnenie na šachtu a môže byť spolu...

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 278906

Dátum: 09.07.1997

Autori: Lucina Dušan, Bučko Michal, Ďuranová Viera, Košč Pavel, Lichý Miloš, Borošová Gabriela, Rakyta Ján, Kluka Ľubomír

MPK: C12N 1/14

Značky: kmeň, penicillium, vysokoprodukčný, mikroorganizmů, chrysogenum

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenyloctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK 15) produkujúci viac než 35 000 IU PEN G/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM

Načítavanie...

Číslo patentu: 278882

Dátum: 09.07.1997

Autori: Bučko Michal, Borošová Gabriela, Košč Pavel, Ďuranová Viera, Kluka Ľubomír, Lucina Dušan, Lichý Miloš, Rakyta Ján

MPK: C12N 1/14

Značky: chrysogenum, vysokoprodukčný, kmeň, penicillium, mikroorganizmů

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG-FOOK 31). Kmeň bol získaný selekciou mutantov vznikajúcich pôsobením chemických mutagénov a pôsobením kyseliny fenoxyoctovej na spóry pri submerznej kultivácii. Nasledujúcou pasívnou selekciou bol získaný kmeň Penicillium chrysogenum CCM 8197 (NMG FOOK 31) produkujúci viac než 35 000 IU PEN V/ml za 168 hod. kultivácie v bankách pri vzdušnení, pri teplote 25 °C.

Spôsob prípravy primárnych aromatických amínov a/alebo diamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278498

Dátum: 09.07.1997

Autor: Macho Vendelín

MPK: C07C 209/28, B01J 27/02

Značky: přípravy, primárnych, spôsob, diamínov, amínov, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob sa uskutočňuje katalytickou karbonylačnou redukciou aromatických nitro- alebo dinitro-zlúčenín pôsobením oxid uhoľnatý obsahujúcim plynom a vodou pri 80 až 300°C (130 až 200°C) a tlaku 0,1 až 30 MPa, pričom katalytický systém tvorí síra alebo zlúčeniny síry s mol. hmotnosťou 34 až 140 g.mol-1, ďalej alkalická soľ karboxylovej kyseliny C1 až C6, ako je octan sodný CH3COONa, ďalej oxid vanadičný alebo oxid železa, prípadne navyše...

Ovládacia sústava elektrického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278497

Dátum: 09.07.1997

Autor: Moreau Dominique

MPK: G01R 31/02, G05B 11/01

Značky: sústava, elektrického, zariadenia, ovládacia

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacia sústava elektrického zariadenia obsahuje stýkače (3) s elektromagnetom (9) budeným cievkou (7) pripojenou k dvom napájacím svorkám, ktorých napájací obvod prechádza vymeniteľným funkčným modulom (48), elektricky spriahnutým s obvodom tejto cievky kontaktnými kolíkmi (51, 52), zaisťujúcimi súčasne mechanické pridržiavanie modulu (48) na skrini stýkača (3). Kolíky (51, 52), ktoré na každom izolačnom puzdre (47) zodpovedajúceho funkčného...

Prísada do krmív pre zvieratá

Načítavanie...

Číslo patentu: 278495

Dátum: 09.07.1997

Autori: Naik Arundev Haribahai, Scheer Martin, Lange Peter Michael, Mitschker Alfred, Rast Hubert, Voege Herbert

MPK: A61K 31/495, B01J 39/18, A23K 1/16...

Značky: zvieratá, krmiv, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada do krmív obsahuje ako účinnú zložku iónomeničovú živicu s nadviazaným derivátom chinolónkarboxylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená vodík alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka a X znamená atóm fluóru, chlóru alebo nitroskupinu.

Spôsob tavenia a čerenia materiálu na výrobu skla a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278492

Dátum: 09.07.1997

Autori: Kunkle Gerald Erasmus, Schwenninger Ronald Lee, Welton Wright Montgomery

MPK: C03B 5/225, C03B 5/00

Značky: čerenia, tavenia, spôsobu, zariadenie, materiálů, spôsob, výrobu, tohto, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tavenia a čerenia materiálu na výrobu skla, pri ktorom sa v prvej komore (11) vytvorí kúpeľ roztaveného sklovitého materiálu, aby sa dosiahlo v podstate úplné roztavenie materiálu v tejto prvej komore (11), tavenina sa odvádza z prvej komory (11) a pri tlaku nižšom ako je tlak udržiavaný v prvej komore (11) sa vedie prívodným prostriedkom (36) do druhej komory (12) a tavenina sa odvádza z druhej komory (12), sa uskutočňuje tak, že tlak v...

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278487

Dátum: 09.07.1997

Autori: Csiba Imrich, Šeršeň František, Blanáriková Viťazoslava, Kráľová Katarína, Masárová Ľubomíra, Mitterhauszerová Ľudmila, Borovská Valéria, Lacko Ivan, Krempaská Eva, Devínsky Ferdinand, Borovský Martin

MPK: C07C 211/62, A01N 33/12, A01N 43/40...

Značky: monoamóniových, algicídny, prostriedok, báze, bromidov, herbicídny, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov obsahuje ako účinnú látku monoamóniové bromidy všeobecného vzorca (I), (II) alebo (III), kde R znamená lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec s počtom uhlíka 1 až 18, 2-hydroxyetyl R1 znamená lineárny alebo rozvetvený reťazec CH3 až C18H37, C11H23NH(CH2)2, C11H23CONCH3(CH2)2, C11H23COO(CH2)2, (CH3)3, C-C6H4-CH2, C6H5-CH2, C6H5CO(OCH2CH2)n, kde n = 1, 2, 3,...

Dvojčinný splachovač záchodovej misy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278486

Dátum: 09.07.1997

Autori: Vrzal Vladimír, Růžička Jiří

MPK: E03D 1/14, E03D 1/34, E03D 3/12...

Značky: splachovač, dvojčinný, záchodovej

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinný splachovač záchodovej misy, obsahujúci odtokovú rúrku (14), vybavenú v hornej časti sedlom (2), nad ktorým je zvisle pohyblivo uložená prepadová rúrka (1), vybavená dvoma plavákmi a v spodnej časti tesnením (3). Na prepadovej rúrke (1) je v hornej časti uložený horný plavák (4) a v spodnej časti prepadovej rúrky (1), uloženej zvisle pohyblivo v plášti (11), je nad tesnením (3) uložený na prepadovej rúrke (1) zvisle pohyblivo dolný...

Pesticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278483

Dátum: 09.07.1997

Autori: Rodson Marius, Scher Herbert Benson, Morgan Ronald Lee

MPK: A01N 25/22, A01N 25/12, A01N 25/32...

Značky: prostriedok, pesticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Pesticídny prostriedok obsahuje 1 až 45 % hmotn. dermálne toxickej pesticídnej zlúčeniny na báze organickej zlúčeniny fosforu, 0,1 až 10 % hmotn. neiónovej povrchovo aktívnej látky s hydrofilne-lipofilnou rovnováhou v rozmedzí od 17 do 20 a 50 až 98 % hmotn. suchého inertného nosiča so strednou veľkosťou častíc od 425 do 850 mikrometrov a merným povrchom 100 až 140 m2. g-1. Neiónová povrchovo aktívna látka je výhodne dinonylfenoletoxylát...

Antikoncepčné teliesko na reverzibilnú sterilizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278482

Dátum: 09.07.1997

Autori: Babinec Bohdan, Uzel Radim

MPK: A61F 6/16

Značky: reverzibilnú, sterilizáciu, teliesko, antikoncepčné

Zhrnutie / Anotácia:

Antikoncepčné teliesko na reverzibilnú sterilizáciu je určené na zavedenie do vajcovodov (8), čím sa uzatvorí ich priechodnosť. Antikoncepčné teliesko je tvorené zaoblenou intratubárnou vložkou (4) z hydrofilného napúčavého gélu.

Vnútromaternicové antikoncepčné teleso s prípadným odstránením menštruačných bolestí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278481

Dátum: 09.07.1997

Autori: Babinec Bohdan, Uzel Radim

MPK: A61F 6/14, A61F 6/16

Značky: menštruačných, odstránením, vnútromaternicové, bolesti, případným, antikoncepčné, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vnútromaternicové antikoncepčné teleso je tvorené dilatačnou blokádou (1) z napúčavého hydrofilného gélu, ktorá je na jednom konci vybavená fixačným zväčšením (2) a na druhom konci je vybavená kužeľovitým rozšírením (3). Dilatačná blokáda (1) je vybavená manipulačným prostriedkom (4), upevnenie ktorého je zabezpečené pomocou uzlíkov (5).

Univerzálny stavebnicový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 278478

Dátum: 09.07.1997

Autor: Holub Milan

MPK: E04C 3/04, A63H 33/04

Značky: univerzálny, systém, stavebnicový

Zhrnutie / Anotácia:

Univerzálny stavebnicový systém pozostáva zo sústavy stavebných dielcov vzájomne spojených, prípadne pomocou spojky. Stavebný dielec je tvorený z navzájom pospájaných prútov (1), ktoré majú na svojich koncoch prichytené čelné dosky (2) s dierami pre spojovací materiál. Spojka je tvorená štyrmi vertikálnymi doskami (5) s dierami pre spojovací materiál, prípadne spojenými v strednej časti horizontálnou doskou (6). Čelné dosky (2) na prútoch (1)...

Deriváty izoindolónu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278474

Dátum: 09.07.1997

Autori: Truchon Alain, Tabart Michel, Dubroeucq Marie-christine, Peyronel Jean-francois, Moutonnier Claude

MPK: C07D 209/44, A61K 31/40

Značky: použitie, medziproduktov, deriváty, izoindolónu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty izoindolónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje atóm vodíka alebo obidva R spolu predstavujú väzbu, R' predstavuje vodík alebo ľahko eliminovateľnú skupinu a R'' sú rovnaké a predstavujú fenylovú skupinu, ktorá môže byť substituovaná v polohe orto alebo meta atómom halogénu alebo metylovou skupinou, vo forme (3aR, 7aR), alebo vo forme (3aRS, 7aRS), ako aj ich soli. Tieto deriváty sa môžu použiť ako medziprodukty...

Podkladová zostava stavebného základu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1554

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kňaze Emil

MPK: E02D 37/00, E02D 31/08

Značky: základu, podkladová, stavebného, zostava

Text:

...je znázomene umiestnenie podkladovej- zostavy pod jestvujúci pás stavebného základul. Po podkopaní stavebného základu l , v mieste jeho priečneho podloženía sa na dno jamy vytvorí betónová vrstva á na ktorú sa priečne pod základ l podloží a zañxuje oceľový záves z tvorený U proñlom.Na obidve strany závesu z sa priamo vo výkope privaria podpery Q zo závesnýrni ramenami 2 l. Z obidvoch strán závesu 2 sa vykopú jamy a vyplnia sa štrkovou...

Zdvojené okno so zníženou priestupnosťou tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1553

Dátum: 09.07.1997

Autor: Nečas Petr

MPK: E06B 3/263, E06B 3/30

Značky: zdvojené, priestupnosťou, zníženou, tepla

Text:

...vrstvou z tvrdého kovu, čím sa dosiahne odrážavosti sálavého tepla a tým zníženie súčiniteľa tepelnej priestupnosti izolačného skla na 3,1 W.m 2 K 1. Sklo je aplikované na jednu z častí krídiel okna zdvojenej konštrukcie. Reflexná izolácia môže byť s výhodou urobená pyrolyticky nanesenouPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje schématický pohľad z vnútra na zdvojené...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1552

Dátum: 09.07.1997

Autori: Hanic František, Červenák Ján, Šmatko Vasilij

MPK: C02F 1/48

Značky: zariadenie, úpravu

Text:

...vo vysokom elektrickom poli, pri nízkych hodnotách napätia zo solárnych batérií. gZariadenie na úpravu vody s využitím slnečnej energie sa stáva nezávislým na vonkajších zdrojoch elektrickej energie a má využitie aj tažko prístupných oblastiach zemegule so zvýšenou intenzitou slnečného žiarenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie nového zariadenia na úpravu vody jeschematický znázornené na obrázkoch. Obrázok l...

Zariadenie na sýtenie a plnenie nápojov do obalov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1551

Dátum: 09.07.1997

Autori: Rufer Zdeněk, Zitko Jan

MPK: B65D 83/14

Značky: zariadenie, obalov, plnenie, nápojov, sýtenie

Text:

...časti a pneumatickým ovládanímPrehľad obrázkov na výkresochPodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho usku točnenia, ktoré sú opísané na základe pripojených výkresov, ktoré znázorňujú- na obr. 1 principiálna schéma zariadenia podľa technického riešenia, a- na obr. 2 principiálna schéma zariadenia zodpovedajúca zariadeniu podľa obr.l, s chladením nápoja vo vnútri tlakovej nádoby.Príklady uskutočnení technického...

Viacúčelový dopravný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1550

Dátum: 09.07.1997

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: B62B 13/18

Značky: dopravný, viacúčelový, prostriedok

Text:

...dve až tri dvojice pri kombindvanej ploche. Pohyb na dvoch alebo řroch dvojiciach je zabezpeąený zmenou ťažiska podporený zmenou dĺžky ťahového motúza. Pri kratšom motúze dochádza k nadvihnutiu sa zadnej partie a prä dlhšom na sklznutie v prednej časti. Sane sú riešené systémom montáže 5 základných dielov a to dvojice bočnic, sedacej dosky,prednej a zadnej výstuhy a dvojíc kolies vpredu, vzadu či v stłede. Objem prepravy je 4 krát menší....

Zariadenie na molekulovú destiláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1549

Dátum: 09.07.1997

Autori: Lieskovský Miroslav, Ďurčanský Ján, Palček Miroslav, Polonec Daniel

MPK: B01D 3/12

Značky: zariadenie, molekulovú, destiláciu

Text:

...termostatmi je možné udržiavať požadovanú teplotu v pracovnej časti zariadenia.Prehľad obrázku na výkreseTechnické zariadenie bude bližšie výsvetlené pomocou výkresu, ktorý znázorňuje zariadenie v pozdľžnom reze, kde na obr. l je znázornená základné zariadenie pre molekulovú destiláciu.Zariadenie podľa obr. l obsahuje plášť ,l s výstup nými otvormi B, C a D a vstupným otvorom A. Vo vnútri plášťa,l je na prirubu hriadeľa pohonu 55 , ktorý je...

Kovanie na dvere

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1548

Dátum: 09.07.1997

Autori: Varga Ján, Crmanová Silvia, Jurkovič Dušan, Karáč Ján, Čorejová Silvia, Štofan Jozef

MPK: E05B 13/00, E05B 15/02

Značky: dveře, kovanie

Text:

...môže byť aj mechanicko-elektronická ovládaná diaľkovým elektronickým ovládaním. uVýhody kovania na dvere podľa riešenia sú zjavné z dosahovaného vysokého stupňa bezpečnosti vďaka závitu, ktorým sa opatria čelné okraje telesa bezpečnostnej mechanickej vložky a montážny otvor kovania. Po ich vzájomnom zaskrutkovaní sa získa veľmi odolný kompaktný celok, ktorý je možné od seba oddeliť už len vyvarenim oblúkom alebo plameňom. Kompaktnosť takéhoto...

Bezpečnostná mechanická vložka guľôčkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1547

Dátum: 09.07.1997

Autori: Štofan Jozef, Karáč Ján, Čorejová Silvia, Jurkovič Dušan, Crmanová Silvia, Varga Ján

MPK: E05B 27/06

Značky: mechanická, guľôčkového, vložka, bezpečnostná

Text:

...uzatváracej vložky, tenkou planžetou z pozdĺžneho otvoru otočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky vzájomné čelá guličiek naúroveň otočnej uzatváracej vložky ako správnym ovládacímkľúčom a potom-n pootočenímĺ otočnou uzatváracou- vložkou ovládacím čelom odomknúť zámok. Ťieží možno tenkým nástrojom,napríklad odpovedajúcemu pozdĺžnemu tvaru ovládacieho kľúča alebo tenkej .planžety, vniknúť pozdĺžnym otvorom otočnej uzatváracej...

Bezpečnostná mechanická vložka segmentového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1546

Dátum: 09.07.1997

Autori: Karáč Ján, Crmanová Silvia, Čorejová Silvia, Varga Ján, Jurkovič Dušan, Štofan Jozef

MPK: E05B 29/08

Značky: mechanická, segmentového, vložka, bezpečnostná

Text:

...segmentmi, ktoré súosovo pokračujú do telesa,je možné nežiadúcou zručnou osobou na malej dĺžke otočnej uzatváracej vložky, tenkou planžetou 2 pozdĺžneho .otvoruotočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky vzájomnéčelá segmentov na úroveň otočnej uzatváracej vložky ako správnym ovládacím kľúčom a -potom pootočením otočnou uzatváracou vložkou-ovládacím čelom odomknúť zámok. Taktiež možno tenkým nástrojom, napríklad odpovedajúcemu...

Bezpečnostná mechanická vložka kolíkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1545

Dátum: 09.07.1997

Autori: Čorejová Silvia, Štofan Jozef, Karáč Ján, Varga Ján, Jurkovič Dušan, Crmanová Silvia

MPK: E05B 27/06

Značky: kolíkového, mechanická, bezpečnostná, vložka

Text:

...ntelesa. Nakoľko otočná uzatváracia vložka má za vstupom ovládacieho kľúča vytvorenú len krátku sekciu vertikálnych zahĺbení s odpruženými dolnými a hornými zaisťovacími kolíkmi, ktorésúosovo pokračujú- do telesa, je možné nežiadúcou zručnou osobou na malej dĺžke otočnej uzatváracej vložky, tenkou planžetou z pozdĺžneho otvoru otočnej uzatváracej vložky citlivo stlačiť všetky -vzájomné čelá dolných a hornýchĺzaisťovacich kolikov na úroveň...

Ovládací kľúč k bezpečnostnej mechanickej vložke

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1544

Dátum: 09.07.1997

Autori: Čorejová Silvia, Štofan Jozef, Karáč Ján, Crmanová Silvia, Varga Ján, Jurkovič Dušan

MPK: E05B 19/00, E05B 19/02

Značky: mechanickej, ovládací, bezpečnostnej, kľúč, vložke

Text:

...kľúč v otočnejotvoru pre ovládací kľúč. Kvôli pohodliu pri uzamykaní aodomykaní z vnútornej strany chráneného priestoru, sa kbezpečnostnej mechanickej vložke dodáva -sada dvoch kľúčov.Dlhší ovládací kľúč je určený na manipuláciu zvonka chránenéhopriestoru a kratší ovládací kľúč je určený na manipuláciu zvnútornej strany chráneného priestoru.Prehľad obrázkov na výkresoch. Technickériešenie bude bližšie objasnené pomocou výkre sov, na ktorých...

Zariadenie na usmernenie vzduchu v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1543

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/06

Značky: priestore, vzduchu, usmernenie, zariadenie

Text:

...bodu tejto výstupnej dosky smerom von lúčovite pootočené o uhol . Takto pootočené otvory spolu s regulačnou lamelou sa s výhodou používajú preto, že otáčajú privedený vystupujúci vzduch a spôsobujú zrýchlenie vzduchu, ktorý vystupuje z výpustu. To znamená, že privádzaný vzduch, a to hlavne studený sa nachádza rozptýlený vodorovne V tvare viru pod stropom miestnosti a až za chvíľu začne klesať smerom nadol. V tom spočí va značná výhoda...

Relaxačné lôžko

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1542

Dátum: 09.07.1997

Autor: Bilkovič Eduard

MPK: A61G 7/057, A61G 7/047

Značky: relaxačné, lôžko

Text:

...a z druhejsady lamiel, kde lamely prvej sady sa striedajú s lamelamidruhej sady tak, že lamely prvej sady zapadajú medzi lamelydruhej sady. Naviac, lamely druhej sady sú voči lamelám prvej sady vertikálne prestaviteľné. V jednej krajnej polohe lamely prvej sady vyčnievajú nad lamelami druhej sady a V druhej krajnej polohe lamely druhej sady vyčnievajú nad lamelami prvej sady. Existuje aj neutrálna poloha, keď lamely prvej sady sú V jednej...

Pohyblivé zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1541

Dátum: 09.07.1997

Autor: Frič Vít

MPK: A63H 3/20, A63H 3/00

Značky: pohyblivé, zariadenie

Text:

...výkresu,na ktorom zazorňuje obr. 1 A kyvadlo zaťažené, obr. l B kyvadlo uvoľnené, obr. 2 C obidve kyvadlá V zaťaženom stave, obr. 2 D a E kyvadlá zeťažené a nezaťažené.Pohyvlivé zariadenie, napr. hračka, podľa obr. 2 C, D a E pozostáva zo štyroch kyvadíel A spojených kolíkmi g k telesu ł. Noha Žje v tvare časti kružnice, ktorej spodná časť dosadá na podlahu Q.Princíp pohybu pomocou kyvadla 1 s vyoseným ťažiskom spočíva v rozdielnom...

Prípravok na ošetrenie a stabilizáciu tekutých mliečnych krmív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1540

Dátum: 09.07.1997

Autori: Tyleček Josef, Bílek Josef, Kukla Jiří

MPK: A23K 3/03

Značky: stabilizáciu, krmiv, ošetrenie, tekutých, mliečných, prípravok

Text:

...spočíva v tom, že obsahuje aspoň jednu kyselinu zo súboru kyselín, ktorý zahŕňa kyselinu propionovú, kyselinu mravčiu,kyselinu octovú, kyselinu chlórovodíkovú a kyselinu fosforečnú v množstve 30,00 až 90,00 hmotnostných a ďalej sladidlo v množstve 0,001 až 0,30 hmotnostných a doplnený do 100 hmotnostných vodou.Prípravok na ošetrenie a stabilizáciu tekutých mliečnych krmív môže mať časť vody nahradenú aspoň jedným prvkom zo súboru prvkov,...

Skriňa na vháňanie vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1539

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/06

Značky: vháňanie, vzduchu, skriňa

Text:

...fyzikálno hydrostatické podmienky ako vo vzťahu prstencového výpustu k telesu mriežky, je výsledný efekt regulácie množstva vzduchu vysoko účinný. Z uvedeného dôvodu sa táto skriňa ponúka predovšetkým do predajných hál, ktorých výška stropu od podlahy je väčšia ako 2,6 metra.Na predloženom príklade pripojenie dierovanej dosky k telesu skrine má druhoradý význam. Priečnik s maticou umiestnenou v pozdĺžnej osi výpustu sa pripája k dierovanej...

Požiarna klapka s aktívnou protipožiarnou izoláciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1538

Dátum: 09.07.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 11/053, F24F 13/08

Značky: izoláciou, klapka, aktívnou, požiarna, protipožiarnou

Text:

...po obvode na prvej vrstve izolácie a V mieste uzavretia listu klapky presahuje tento list klapky z každej strany v šírke rovnajúcej sa hrúbke listu klapky.Pri požiadavke požiarnej odolnosti 60 minút, je výhodné ak je plášť klapky vyhotovený z priľahlého dielu a odvráteného dielu, ktoré sú pripojené na ochranný rám a každý z nich je od tohto rámu odizolovaný izolačným rámom. Prvá vrstva protipožiarnej izolácie potom pokrýva celý vnútorný...

Pivný koncentrát a prípravky na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1537

Dátum: 09.07.1997

Autori: Tomášek Karol, Baxa Stanislav, Mráz Jan

MPK: C12F 3/06, C12C 5/00, A23L 1/185...

Značky: koncentrát, pivný, báze, přípravky

Text:

...Chuť pivného koncentrátu je výrazne horká, nie však nepríjemná, s-dobre identifikovateľným chmeľovým podtónom. Čerstvý výrobok nadobúda ustálenú akost a plne harmonický buket už krátkodobým odležaním. Pred plnením do spotrebiteľských obalov sa pivný koncentrát filtruje. Skladuje sa vo vhodných hermeticky uzavretých nádobách, chránených pred priamym slnečným žiarením, pri teplote do 20 °C. Pri použití ho možno riediť vľubovoľnom rozsahu,...

Zapojenie obvodu ovládača polohovacích systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1536

Dátum: 09.07.1997

Autor: Gajdošech Jozef

MPK: G05D 3/12, G05B 7/02

Značky: systémov, obvodů, ovládača, polohovacích, zapojenie

Text:

...ovládača s pripojením naObvod ovládača polohovacích systémov podľa obr. 1 pozostáva z obvodu l stabilizátora napätia, ktorý je jedným vstupom spojený so svorkou lg napájacieho napätia G a výstupom lá referenčného napätia 10 V pripojený na obvod g regulačného prvku. Obvod regulačného prvku 2 je výstupom lg riadiaceho napätia pripojenýna jeden vstup obvodu prepínacieho relé, ktorého jeden výstupje pripojený na svorku 1 výstupného napätia UOUT a...

Výfukový potrubný systém spaľovacieho motora, preplňovaného turbodúchadlom, na báze modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1535

Dátum: 09.07.1997

Autori: Polóni Marián, Zelezník Jozef, Prpič Ivan

MPK: F01N 5/00, F01N 7/18, F01N 7/10...

Značky: přeplňovaného, turbodúchadlom, potrubný, báze, spaľovacieho, motora, výfukový, systém, modulu

Text:

...90 mm pred vyústenim do zbemého potrubia, pričom os dýzy je voči osi zberného výfukového potrubia, ktoré má priemer D 3 90 až 130 mm, sklonená pod uhlom 0 L 20 až 60 ° a dýza ústi do zberného potrubia. Vzdialenosť x osi zberného výñikového potrubia od príruby je 90 až 300 mm. Zberné výfukové potrubie je vybavené drážkami na použitie tesniacich elementov, umožňujúcich dilatácie v smere osi zberného3 Podstata výfukového potrubného systému na...

Hlasový identifikátor elektrických stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1534

Dátum: 09.07.1997

Autor: Jedlička Ján

MPK: G10L 9/18, G10L 5/00

Značky: hlasový, stavov, identifikátor, elektrických

Text:

...signálu, binárneho čítača, digitálnej pamäťovej jednotky, riadiacej jednotky, digitálne analógového prevodníkasignál z impulzového generátora nominálnej frekvencie zvukových signálov v digitálnom vyhotovení signálu je pritom prepojený cez binárny čítač, digitálnu pamäťovú jednotku, digitálny analógový prevodník a nízkofrekvenčný zosilňovač s reproduktorom zvuku. Súčasne má riadiaca jednotka 5 pripojenými riadiacimi vstupnými signálmi...

Svietidlo banskej lampy s transpondérom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1533

Dátum: 09.07.1997

Autori: Toparz Josef, Lizoň Svatopluk

MPK: F21L 11/00, F21L 23/00, F21L 25/00...

Značky: svietidlo, lampy, transponderom, banskej

Text:

...Nový systém evidencie pomocou svietidla banskej lampy s transpondérom umožňuje presný časový prehľad o pobyte každého pracovníka v podzemí a súčasne odstraňuje neoprávnenú evidenciu, vrátane evidencie druhou osobou. Zásadnou výhodou je, že umožňuje riadiacim pracovníkom. abyziskali okamžitý prehľad o počte pracovníkov v podzemí, časový údaj o každom sfáraní, ktorý je potrebný najmä priVýhodou je taktiež umiestenie transpondéra v svietidle...

Stavebnicová kocka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1532

Dátum: 09.07.1997

Autor: Králik Peter

MPK: A63F 9/04, A63H 33/04, A63F 7/26...

Značky: stavebnicová, kocka

Text:

...Obr. 2 znázorňuje stavebnicovü kocku v čelnom pohľadea v reze. Na obr. 3 je symbolická zostava ôsmich stavebnicovýchkociek s vyznačením smerov pôsobenia sil.Príkladom uskutočnenia je stavebnicová kocka, ktorej zák ladná hmota je drevo. Do každej steny 1 stavebnicovej kocky sü pevne a rovnobežne vsadené tyčinky permanentných magnetov 2 tak, že susedný permanentný magnet 2 má navrch otočený nesühlasný pol, pričom dva permanetně magnety Ä...