Zverejnene patenty 05.02.1997

Farmaceutický antimikrobiálny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279067

Dátum: 05.02.1997

Autori: Fanta Vítězslav, Hájková Lenka, Hartmanová Marie, Mráz Josef, Buchta Vladimír, Doležalová Jaroslava, Vacková Marie, Jílek Petr, Dittrich Milan, Hajžman Zdenek

MPK: A61K 47/12, A61K 47/10, A61K 47/14...

Značky: farmaceutický, prípravok, antimikrobiálny

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický antimikrobiálny prípravok obsahuje kombináciu aspoň dvoch antimikrobiálne účinných látok rozpustených alebo heterogénne dispergovaných v nosiči, prípadne obsahuje ďalšie fyziologicky aktívne látky podporujúce hojenie. Nosič je tvorený biodegradabilným oligoesterom alifatických alfa-hydroxykyselín alebo ich kopolymérom, alebo terpolymérom zloženým z dvoch rôznych alfa-hydroxykyselín a polyhydrického alkoholu, s molekulovou...

Inhibítory proteolytických enzýmov na báze sacharínových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278390

Dátum: 05.02.1997

Autori: Ackerman James Howard, Hlasta Dennis John, Mura Albert Joseph

MPK: A61K 31/425, C07D 275/04, C07D 275/06...

Značky: báze, enzýmov, derivátov, proteolytických, sacharínových, inhibitory

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré inhibujú účinok proteolytických enzýmov, spôsoby výroby týchto zlúčenín, ich použitie na prípravu liečiv na liečenie degeneratívnych chorôb a farmaceutické prostriedky, ktoré obsahujú tieto zlúčeniny.

Termostabilné spojivo gumy a kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278388

Dátum: 05.02.1997

Autor: Scheer Hans

MPK: C09J 115/02, C08L 15/02

Značky: spojivo, termostabilné

Zhrnutie / Anotácia:

Spojivo je vhodné na použitie ako pomocný prostriedok pri navulkanizovaní zmesí prírodného alebo syntetického kaučuku na kovové alebo iné tuhé podklady. Pozostáva zo zmesí na báze chlórkaučuku, dodatočne brómovaného dichlórpolybutadiénu, ako aj chinóndioxímu, pričom obsahuje 30 až 90 hmotnostných dielov chlórkaučuku, 10 až 40 hmotnostných dielov dodatočne brómovaného polydichlórbutadiénu, 5 až 20 hmotnostných dielov sadzí, 5 až 30 hmotnostných...

Spôsob prípravy korundovej keramiky na jemnú filtráciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278386

Dátum: 05.02.1997

Autori: Koman Marian, Haviar Miroslav, Fellner Pavel, Krejčík Vladimír

MPK: B01D 39/04

Značky: spôsob, přípravy, korundovej, filtráciu, jemnú, keramiky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy korundovej keramiky s rozdelením veľkosti pórov 80 až 150 nm, ktorá sa používa na mikrofiltráciu a ultrafiltráciu odpadových vôd z galvanických procesov. Na roztok hlinitanu sodného sa pôsobí oxidom uhličitým a vyzrážaný hydroxid hlinitý sa zahrieva pri teplote 1 000 až 1 300°C počas 0,25 až 2 hod., pričom vzniknutá alfa modifikácia oxidu hlinitého sa speká pri teplote 1 200 až 1 500°C v časovom intervale 0,5 až 6 hod.

Spôsob výroby kyseliny akrylovej dvojstupňovou katalytickou oxidáciou propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278383

Dátum: 05.02.1997

Autori: Etzkorn William George, Harkreader Gordon Gene

MPK: C07C 51/25, C07C 51/16, C07C 57/04...

Značky: spôsob, akrylovej, kyseliny, propylenu, katalytickou, oxidáciou, dvojstupňovou, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

V prvom stupni sa vyrába hlavne akroleín a v druhom stupni hlavne kyselina akrylová, a prípadne sa používa recyklovanie aspoň jedného nástrekového prúdu do jedného alebo do obidvoch stupňov, pričom v obidvoch stupňoch sa používajú nástrekové prúdy, ktoré obsahujú kyslík a pridávaný inertný riediaci plyn. Do prvého stupňa sa privádza jeden alebo viacero inertných riediacich plynov s nízkym obsahom vodnej pary menším ako 0,4 mólu na 1 mól...

Križovanie vozovky s koľajovou traťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278381

Dátum: 05.02.1997

Autor: Číhal Jaroslav

MPK: E01C 9/04, E01B 21/04

Značky: traťou, koľajovou, vozovky, križovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Horná plocha každého podvalu (2), upevňovacie prostriedky (3) koľajníc (1), päty (7), boky stojín (8) a hláv (9) koľajníc (1) sú vybavené pružnou vrstvou (10), výhodne z mikroporéznej gumy s maximálnou nasiakavosťou 20 %, pričom voľné priestory nad pružnou vrstvou (10) a nad štrkom (6), uloženým na štrkovom lôžku (4) medzi podvalmi (2), sú medzi koľajnicami (1) a zvonka koľajníc (1) až do úrovne koncov podvalov (2) vyplnené na liatymi vrstvami...

Deriváty N-(4-piperidinyl)benzamidu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278380

Dátum: 05.02.1997

Autor: Van Daele Georges

MPK: A61K 31/445, C07D 405/06, C07D 211/58...

Značky: výroby, n-(4-piperidinyl)benzamidu, spôsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty N-(4-piperidinyl)benzamidu všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v opise. Tieto deriváty stimulujú motilitu gastrointestinálneho traktu, a preto je možné ich použiť ako liečivá. Ďalej sú opísané aj spôsoby výroby týchto zlúčenín.

Zariadenie na skúšanie a údržbu mechanizmov spätného chodu hlavní diel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1390

Dátum: 05.02.1997

Autor: Renn Georg

MPK: F41A 31/00

Značky: skúšanie, spätného, hlavní, zariadenie, chodu, údržbu, mechanizmov

Text:

...ktorého by bolo možné po zodpovedajúcom umiestnení na kanóne uskutočniť úplné preskúšanie a údržbu len jedným nu vm v krátkej dobe. Toho sa dosahuje zariadením na skúšanie a údžbu V úvode popisaného druhu tým, že napinacie ústrojenstvo má v oblasti delovej hlavne hydraulický valec alebo hydraulicky alebo elektricky poháňaný navijak, ktorý je možné upnút prostrednictvom lán alebo reťazí medzi na jednej strane v hlavňovom vyústeni...

Držiak na stredové upínanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1389

Dátum: 05.02.1997

Autori: Jetmar Petr, Šindelář František

MPK: F16B 5/12

Značky: středové, držiak, upínanie

Text:

...sa väčšinou vyrábajú ako tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny, majú tiež zozadu nastrelené rovnaké skrutky na upnutie. Držiak na stredové upínanie sa len maticami uchyti na tieto nastrelené skrutky, potom sa do nos nej lišty nasunú upínacie telesá a celok sa pripevni upínacou páskou k nosnému stipu.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorýchobr. 1 znázorňuje pozdĺžny prierez a bokorys...

Plošný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1388

Dátum: 05.02.1997

Autor: Filgas Josef

MPK: E04B 1/38

Značky: plošný

Text:

...znázornený plošný spoj kovového svislého profilu podľaKolmý spoj podľa technického riešenia v konkrétnom príkladepodľa obr.1 pozostáva zo zvislého profilu (1) tvoreného základnýmobdĺžnikovým profilom z oceľového plechu hrúbky 5 mm, v tvare roztvoreného profilu tvaru U, o rozmeroch 300 x 70 mm s kolmo von roztvorenými dvomi bočnými krídlami zvislého profilu g o šírke 50 mm a kovového roztvoreného pozdĺžného profilu § tvoreného základným...

Lodžiová sklenená stena

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1387

Dátum: 05.02.1997

Autor: Walter Martin

MPK: E06B 3/50

Značky: lodžiová, skleněná, stěna

Text:

...proti samovoľnému otáčaniu, napríklad vplyvom vetra. Rovnobežne s bočnou stenou lodžie umiestnené sklenené tabule zaberajú v otvorenej lodžij len malý priestor. Možnosťotáčania sklenených tabúľ podľa zvislej osi uľahčuje taktiež ich umývanie.Prehľad obrázkov na rvkresochTechnické riešenie je bližšie Iysvetlenć Joniocou obrázkov na xrýrkresoch, kde na obr.l je schenraticky znázornený zvislý rez A sklenenou tabuľou, horným a dolným...

Prenosné cestné zvodidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1386

Dátum: 05.02.1997

Autor: Špaček Zdeněk

MPK: E01F 15/10

Značky: cestné, prenosné, zvodidlo

Text:

...zvarovanie. Konštrukcia sa nedeformuje ako pri použití tepelného spracovania. Tým sú umožnené menšie výrobné tolerancie. Odstránenie deformácii a nerovnosti povrchov, najmä v miestach zámkov, uľahčuje a skracuje čas montáže a demontáže zvodidiel.Spojenie bočníc so spojovacim prvkom bočnic zvarmi jeosvedčený spôsob spájania kovových dielov a teda spoľahlivýJe však vhodný len pre čierne oceľové plechy bez zinkovej vrstvy. Technológia...

Stĺpik, najmä na upevňovanie tabúľ

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1385

Dátum: 05.02.1997

Autori: Šimčík Jozef, Závodský Juraj

MPK: E01F 9/011

Značky: najmä, stĺpik, upevňovanie, tabúľ

Text:

...stĺpik. urče ný najmä na upevñovanie tabúľ, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že stĺpik pozostáva z vnú torného profilu kruhového prierezu, vyhotoveného z kovu s vyššou mechanickou pevnosťou, s výhodou zo štandartnej ocľovej rúrky a vonkajšieho plášůa kruhového prierezu vyhotoveného 2 tenkostennej rúrky s vysokou koróznou odolnosťou a nižšou mechanickou pevnosťou, s výhodou hliníka alebo 2 hlinlkovej...

Priemyselná trhavina

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1384

Dátum: 05.02.1997

Autori: Vojtěch Aleš, Mareš Zdeněk, Němčák Ondřej, Vetlický Boris

MPK: C06B 25/32, C06B 31/28

Značky: trhavina, priemyselná

Text:

...trhaviny podľa tohoto technického riešenia spočíva hlavne V tom, že povýbuchové splodiny obsahujú iba plynné ekologicky nezávadné látky a to vodu voforme pary a ďalej oxid uhličitý a dusik.Ďalsou výhodou priemyselnej ítrhaviny podľa tohoto technického riešenia je, že je možné vo veľmi širokom rozsahu- podľa požiadavok na Špecifikáciu účelu použitia - menit prakticky pre každýp jednotlivý pripad charakteristiku priemyselnej trhaviny a to...

Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1383

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: A62C 4/00

Značky: klapka, vzduchotechnické, potrubia, požiarna

Text:

...disku sa vykoná tak, že sa do niektorej z dier vytvorených na jeho obvode zasúva pomocný nástroj, týmto sa pootočí a tiež pridrži pri montáži poistnej skrutky.Ovládanie listu klapky, čo je vlastne odistenie aretačnej páky, ktoré umožní pootočenie listu klapky z otvorenej douzatvorenej polohy sa môže vykonať ručne potiahnutím konca aretaćnej páky, činnosťou mechanizmu spojeného s tepelnou poistkou, pôsobením elektromagnetu alebo servopohonu....

Ochutený kyslomliečny výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1382

Dátum: 05.02.1997

Autor: Stahová Jarmila

MPK: A23C 13/16, A23C 13/12, A23C 13/00...

Značky: kyslomliečny, ochutený, výrobok

Text:

...mliečnej a sú dôležité pre mikroflóru ľudského tráviaceho systému. Doplňanie týchto baktérií v podobe mliečnych produktov zabraňuje rozmnožovaniu nežiadúcej mikroñóry v tráviacomSmotana získaná odstredením surového mlieka sa štandardizuje na obsah tuku 18 g/l a stabilizuje pridavkom škrobu, pasterizuje pri teplote 85 ° C. Po vychladení na teplotu kultivácie 23 ° C sa smotana zaočkuje smotanovou kultúrou a probiotickou kultúrou Lactobacillus...

Dátová rukavica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1381

Dátum: 05.02.1997

Autor: Šišolák Vladimír

MPK: G06K 11/12

Značky: rukavica, dátová

Text:

...gumy sú opatrená vývodmi ústiacimi doA/D prevodníka. V ďalšom vyhotovení dátova rukavica môže byťopatrená aj ultrazvukovým vysielačom na zisťovanie absolútnej polohy v priestore.Napokon kvantitatívnou podstatou riešenia je aj to, že lokálnymi miestami dátovej rukavice sú presne špecifikované miesta vrchnej časti prstov, miesta medzi jednotlivými prstami,miesto na zápästí, miesto v spodnej palcovej častí, miesto na vonkajšej dlaňovej časti...

Farmaceutický preparát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1380

Dátum: 05.02.1997

Autori: Bielik Marián, Komorný Štefan, Hrančo Miloš

MPK: A61K 35/78

Značky: preparát, farmaceutický

Text:

...leukocyty zvyšujú tvorbu interleukínu 1 a faktom nekrotizujúceho tumor. Echinacosid ďalej vykazuje inhibičný efekt na hyaluronidázu produkovanú niektorými patogénnymi baktćriarni. Vytvorením väzby tkaniva organizmu s polysacharidom echinacei sa zabráni baktériám rozrušit kompaktnost tkanív, čím sa oslabí invazívnost infekcie. Vyznačuje sa taktiež rirostatickými účinkami. Mechanizmus jeho účinku je podobný účinku interferónu, t. j. zabraňuje...

Fermentované mliečne produkty, obohatené selénom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1379

Dátum: 05.02.1997

Autori: Kadrabová Jana, Maďarič Alexander

MPK: A23C 9/12, A23C 9/13

Značky: obohatené, fermentované, mliečne, produkty, selénom

Text:

...ale iba V poslednom období.3. Dovoz potravín z oblastí s vysokým obsahom selénu. Napríklad kanadské obilie, strukoviny (šošovica) obsahujú 10 - 20-krát viac selénu ako dopestované napr. Vpríjem selénu náhodný a uesystematický.(Maďarič, A. a 0 st. Deñcit selénu vo výžive a možná suplementácia, Hygiena 39,č.2, str. 114-119 /l 994/ Maďarič a 0 st. Selenium Concentration in Plasma and Erythrocytes in a Healtliy Slovak Population, J .Trace Eleni....

Trhavina pre iniciačné nálože a špeciálne účely

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1378

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kudrhalt Pavel

MPK: C06B 25/00, C06B 41/00

Značky: nálože, iniciačné, účely, trhavina, špeciálne

Text:

...vysoká.Vyššie uvedené nevýhody sú odstránené trhavinou pre iniciaćné nálože a Špeciálne úćely na báze trinitrotoluénu a pentritu alebo hexogenu a obvyklých prisad, ktorá podľa tohto technického riešenia obsahuje 0,1 až 70 hmot. trinitrotoluénu, 20 až 90 hmot. pentritu alebo hexogenu a 8 až15 hmot. spojiva, tvoreného moćovinoformaldehydovým alebo melaminformaldehydovým polykondenzátom.Pre urýchlenie zosietenia polykondenzátu môže...

Zariadenie na uzamykanie brzdového a spojkového pedála automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1377

Dátum: 05.02.1997

Autor: Koza Rastislav

MPK: B60R 25/00, B60R 25/08

Značky: spojkového, zariadenie, uzamykanie, pedála, automobilů, brzdového

Text:

...sa vykonáva tak, že sa teleso nasadi na pedále a závora so zámkou sa vloží popod pedále do telesa. Vkladanie závory so zámkou do telesa pod pedálenie je praktické ani pohodlné, ale o to náročnejšie je odomyka nie nepovolanou osobou. Vyhmatanie zámky planžetou je v pozícii pod pedálmi náročné, čo sa dá považovať s pohľadu bezpečnosti auta za výhodu. Výhodou zariadenia podľa tohoto. technického riešenia oproti zariadeniu s vysunutou zámkou...

Dnová výpusť

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1376

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B67D 3/02, B65D 90/54

Značky: dnová, výpusť

Text:

...ventílu §. Operná doska 1 dnového ventilu § je ucnytená pomocou troch stĺpíkov gg v b 1 okovejprírube Ä, ktoré súčasne upevňujú sećlo g dnového,ventilu §, ktorý je opatrený prítlačnou pružinou gg, Eloková prírušäýšĺivarená k pléšťšłí železničnej cisterny. Ovládacia tyč g je pevne spojená s tlačnon tyčou gg vo vnútri vlnovca l, ktorá je vedená vo vodítku ll, pričom je ovládaná cez páku g tlačným trňom gg, ktorý je uchytený spoločne s pákou...

Roletový zámok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1375

Dátum: 05.02.1997

Autor: Buchar Karel

MPK: E05B 21/00, E05B 15/00, E05B 17/20...

Značky: zámok, roletový

Text:

...umiestniť blokovací kolik napr. na dmhú poloxicu, .čím sa znemožní druhć otočenie kľúčom pre prípad, že Ivy pakľúč kopíroval i pný blokovací kolik. Takto možno alternatívne umiestniť blOkOVüClCl kolíkov v dosahu ZáSÍZlVlQ xíac, čím možno znížiť riziko nežiaduceho otvorenia zámku na minimum. Pre bežnú prax lvezpečnostnćho zámku vsakpostačuje jeden blokovaeí kolik.Prehľad obrázkov na IvkresochT echnickć riešenie bude bližšie ysvctlenć pomocou...

Žiarobetón nízkocementový ľahčený

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1374

Dátum: 05.02.1997

Autori: Poctavek Marian, Jablonský Dušan, Pastorek Štefan

MPK: C04B 35/66

Značky: nízkocementový, ľahčený, žiarobetón

Text:

...najmenej jedného druhujemnomletej lupkovej prísady ako matrixu. Spôsob prípravy pracovnej zmesi sa vyznačuje tým, že na predmíešanú suchú zmes sa za intenzívneho miešania nechá pôsobiť vodný rozrábací roztok pripravený rozpustením najmenej jedného druhu dispergačného činidla v množstve 0,1 až 0,3 hmotn. percent na váhu suchej zmesi. K použitiu sú vhodne len vysokohlínité cementy s minimálnym obsahom Al 2 O 3 70Príkladom Liltrajemneho...

Ekologický cementačný prášok na zušľachťovanie povrchu ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1373

Dátum: 05.02.1997

Autori: Fendek Ján, Gaži Peter

MPK: C23C 8/66

Značky: oceli, prášok, povrchu, cementačný, ekologicky, zušĺachťovanie

Text:

...práškov na zušľachťovaríie povrchu oceli ccmentovanim v tuhom stave. Funkčné vlastnostizabezpečuje uhlík zo zmesi uhklíkatćho materiálu - drevného uhlia a koksu v rôznom pomere.2 Výmenu oxidu uhličitého počas cementovania zabezpečujú prítomné uhličitany alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Zníženú prašnosť a homogenitu zmesi zabezpečuje prítomnosť pojidla ako je melasa, škrob alebo ich kombinácia.Prednosťou tohoto prášku je, že...

Prostriedok na zvyšovanie produktivity v živočíšnej výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1372

Dátum: 05.02.1997

Autor: Turjanitsa Ivan

MPK: A23K 1/16

Značky: výrobe, zvyšovanie, prostriedok, živočíšnej, produktivity

Text:

...praktické použitie v živočíšnej výrobe je výhodné, ak sa účinná zložka prostriedku podľa technického riešenia pripraví adičnou reakciou pevného jódu s nenasýtenými mastnými kyselinami obsiahnutými v rastlinných a živočíšnych tukoch. Pri tejto adičnej reakcii je možné výhodne použiť komerčne pripravené rastlinné oleje alebo maslá. Zo živočíšnych tukovsú vhodné najmä bravčová masť alebo rybí tuk.V príprave účinnej zložky sa osvedčil...

Cimbal

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1371

Dátum: 05.02.1997

Autor: Šurlák Alojz

MPK: G01D 1/00

Značky: cimbal

Text:

...uskutočnenia je cimbal s rozsahom štyroch úplných oktáv, ktorého predná základňa Ä hracieho stola l má dlž ku 1350 mm. Šírka hracieho stola l je 650 mm. Napriek menším rozmerom sa cimbal vyznačuje kvalitným zvukom, čo je výsledkom iného rozmiestnenia rebier a duší pod rezonančnou doskou,inou zbiehavostou hláv, iným usporiadaním navliekacích a napínacích kolíkov a ich zmenenou veľkostou, iným tvarom a veľkostoukobyliek a iným usporiadaním...

Matrac z prírodných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1370

Dátum: 05.02.1997

Autor: Chvála Anton

MPK: A47C 27/12

Značky: materiálov, matrac, prírodných

Text:

...konštrukcia a použité materiály umožňujú lepšiu prevzdušnenosť matraca, lepšiu tepelnú izoláciu a tiež lepšiu mikroklímu na spanie. Dôležitou výhodou je tiež zvýšenie komfortu hygieny, čo je zabezpečené možnosťou snímateľnosti prešívaného poťahu.Prehľad obrázkov na výkresePríklady uskutočnenia technického riešenia sú znázornené na priloženom výkrese. Na obr.l je priečny rez matracom s čalúnením z rovnakého materiálu. Na obr.2 je priečny...

Matrac z prírodných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1369

Dátum: 05.02.1997

Autor: Chvála Anton

MPK: A47C 27/12

Značky: prírodných, matrac, materiálov

Text:

...a tiež lepšiu mikroklímu na spanie. Dôležitou výhodou je aj zvýšenie -komfortu hygieny, čo je zabezpečené možnosťou snímateľnosti prešívaného poťahu.Prehľad obrázkov na výkresePríklady uskutočnenia technického riešenia sú znázornená na priloženom výkrese, kde na obr.1 je priečny rez matracom z prírodných materiálov. Na obrázkoch 2, 3 a 4 je priečny rez poťahov matracov podľa technického riešenia.Vnútorná konštrukcia príkladného uskutočnenia...

Indikátor priechodu poruchového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1368

Dátum: 05.02.1997

Autori: Léder Andrej, Vasiľ Pavol, Kluch Karol, Kolláriková Eva

MPK: G01R 31/08, G01R 19/15

Značky: poruchového, indikátor, prúdu, priechodu

Text:

...vyhodnocovacieho bloku, ktorého výstup je pripojený k jednému vstupu logického bloku, ktorý má výstup pre signalizáciu, zatiaľ čo druhý výstup vyhodnocovacieho bloku je spojený s výstupom napájacieho bloku. Ten je spojený tiež s logickým blokom, k jeho ďalšiemu vstupu je pripojený bezkontaktný snímač vysokého na pätia.Výhodným umiestnením snímačov v bezpečnej vzdialenosti od prípojníc sa tak vyrieši snímanie magnetického poľa od všetkých troch...

Tlaková sonda

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1367

Dátum: 05.02.1997

Autori: Aberle Antonín, Koudelka Svatopluk

MPK: G01L 7/08, G01L 9/00

Značky: tlaková, sonda

Text:

...dutý spojovací prvok je tvorenýdutou žilou, pričom dutá žila je súčasťou prepojovacieho kábla.Podľa predloženého technického riešenia je membrána tvorená vlnovcom alebo je s výhodou tvorená plochým čelom z pružného materiálu, s výhodou z gumy, ktoré je valcovým nosićom pevne spojené s telesom tlakovej sondy, pričom valcový nosič je vo svojej časti, odvrátenej od plochého čela, ďalej s výhodou opatrený poistným nákružkom, ktorý je uložený v...

Zariadenie na úpravu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1366

Dátum: 05.02.1997

Autor: Valter Milan

MPK: C02F 1/32

Značky: zariadenie, úpravu

Text:

...žiarenia Q, na obidvoch stranách opatrené vyvodmi na zapojenie do elektrického obvodu ll. Teleso dezinfekčnej komory l je opatrené dvomi prí rubami lg, do ktorých vyúsťuje trubka prívodu vody lg a trubka odtoku vody lg.Trubka prívodu vody li je prerušená osadením elektro magnetického ventilu 3 cez príruby lg a QQ. Trubka odtoku vo dy je prerušená osadením zpätného ventilu 4 cez príruoy lg.Elektromagnetický ventil Q je prepojený na...

Parenterálne aplikovateľné stabilné liečivé prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281611

Dátum: 05.02.1997

Autori: Serno Peter, Hamann Hans-jürgen, Kurka Peter, Herboth Matthias

MPK: A61K 9/127

Značky: přípravky, aplikovatelné, liečivé, stabilné, parenterálně

Zhrnutie / Anotácia:

V parenterálne aplikovateľných stabilných liečivých prípravkoch na lipofilné, ťažko rozpustné účinné látky vo forme lipozómov s fosfolipidovými membránami je hmotnostný pomer účinnej látky k fosfolipidu 1 ku 20 až 200 a stredný priemer lipozómov je v rozmedzí 35 až 200 nm. Prípravky ako stabilizátory obsahujú mastné kyseliny s krátkym reťazcom a koncentrácia mastnej kyseliny s krátkym reťazcom v roztoku na aplikáciu je 0,3 až 10,0 mg/ml.

Separačné činidlá a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281609

Dátum: 05.02.1997

Autori: Uhlár Ján, Balková Anikó

MPK: B01D 47/00, B01F 3/08

Značky: separačné, činidla, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Separačné činidlá vyrobené vo forme vodných disperzií dispergáciou zinočnatých solí vyšších mastných kyselín, anorganických práškov (napr. kaolín, CaCO3 atď.), sodnej soli éteru celulózy a kyseliny glykolovej alebo polyvinylalkoholu do vody následnou hydratáciou a homogenizáciou pri teplote 40 - 70 °C, v ktorej sa predtým rozpustili povrchovoaktívne látky (napr. alkylsulfát sodný atď.) a emulgovala koncentrovaná silikónová emulzia pri teplote...

Absorpčný výrobok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281520

Dátum: 05.02.1997

Autori: Österdahl Eje, Hansson Roy, Widlund Urban, Kolář Milan

MPK: A61F 13/15

Značky: výroby, absorpčný, výrobok, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Absorpčný výrobok obsahuje vrchnú vrstvu (12, 22, 42, 52) priepustnú pre tekutiny a spodnú vrstvu (13, 23, 43, 53) nepriepustnú pre kvapaliny,. Medzi vrstvami je uzavretý absorpčný diel (11, 21, 41, 51) s absorpčnou štruktúrou, ktorý obsahuje najmenej jednu vrstvu (14, 15, 16, 27), vytvorenú zo zrnitého materiálu, obsahujúceho 30 % až 100 % celulózových vlákien formovaných suchou cestou. Absorpčný diel (11, 21, 41, 51) má plošnú hmotnosť v...

Zariadenie na odsírenie dymových plynov mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 281479

Dátum: 05.02.1997

Autori: Iwashita Koichiro, Shimizu Taku, Endo Yoshikazu, Ohishi Tsuyoshi

MPK: B01D 53/80, B01D 53/50, B01D 53/14...

Značky: plynov, zariadenie, dymových, cestou, odsírenie, mokrou

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie zahŕňa kombinovanú absorpčnú kolónu (12) s kvapalinovým tankom (18) na absorpčnú kašu a zahusťovacím tankom (38) na koncentráciu reakčného produktu, vytvoreného reakciou absorbenta a oxidu siričitého v dymovom plyne usadzovaním. Nad kvapalinovým tankom (18) je umiestnená absorpčná sekcia (20) na uvedenie dymového plynu a absorpčnej kaše do kontaktu, nad absorpčnou sekciou (20) je inštalovaný komín (22) na vypúšťanie upraveného...

Stabilná vodná kompozícia obsahujúca aspoň jeden biologicky aktívny peptid na podanie pacientovi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281470

Dátum: 05.02.1997

Autori: Harris Alan, Tenhammar-ekman Birgitta

MPK: A61K 38/11, A61K 38/04, A61K 47/18...

Značky: aspoň, kompozícia, vodná, biologicky, pacientovi, obsahujúca, peptid, stabilná, aktívny, podanie

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaná vodná kompozícia na podávanie pacientovi obsahuje biologicky aktívny peptid, pufer, kvartérnu chrániacu látku amínového typu alebo dezinficiencium a činidlo upravujúce osmotický tlak. Kompozícia môže byť skladovaná a použitá pri teplote miestnosti. Pufre stabilizujú pH kompozície na hodnotu medzi asi 4 a 6 a obsahujú citrát a/alebo fosforečnan. Ako dezinficiencium je použitý benzalkóniumchlorid. Kompozcícia chráni peptid, ktorý je...

Purifikovaná a izolovaná polynukleotidová sekvencia kódujúca humánny protokaderín pc3, vektor, hostiteľská bunka, humánny protokaderín pc3, spôsob jeho produkcie a spôsob modulácie jeho väzbovej aktivity, protilátka a bunková línia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281413

Dátum: 05.02.1997

Autor: Suzuki Shinatro

MPK: A61K 39/395, C07K 14/705, C07K 16/28...

Značky: purifikovaná, humánny, aktivity, väzbovej, bunková, sekvencia, buňka, hostiteľská, polynukleotidová, produkcie, vektor, línia, protokaderín, protilátka, izolovaná, modulácie, spôsob, kódujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná purifikovaná a izolovaná polynukleotidová sekvencia kódujúca humánny protokaderín pc3 s aminokyselinovou sekvenciou uvedenou v SEQ ID NO: 110 alebo jeho polypeptidový analóg, v sekvencii ktorého je jedna alebo viac špecifikovaných aminokyselín vypustených alebo nahradených alebo je pridaná jedna alebo viac aminokyselín, ktoré sa prirodzene nevyskytujú bez straty jednej alebo viacerých biologických aktivít alebo imunologických...

Drvička s rotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281237

Dátum: 05.02.1997

Autori: Stodt Eberhard, Schelzig Wolf-dieter, Köhl Erich, Grobler Hendrik

MPK: B02C 13/28

Značky: rotorom, drvička

Zhrnutie / Anotácia:

Drvička s rotorom (2) má aktívne diely (7) podrobené opotrebovaniu a inaktívne diely (8) podrobené opotrebovaniu. Z týchto dielov (7, 8) podrobených opotrebovaniu sú aspoň inaktívne diely (8) podrobené opotrebovaniu spojené do spriahnutého systému a sú zložené čiastočne z vrstiev (8.1, 8.4) rôznych materiálových vlastností. Inaktívny diel (8) je tvorený krycou vrstvou (8.1) a úchytnými prvkami (8.2, 8.3) a plášť (1) je axiálne a radiálne...

4-Substituovaný derivát piperidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281232

Dátum: 05.02.1997

Autor: Miller Scott Carson

MPK: C07D 413/04, A61K 31/445, C07D 401/04...

Značky: prostriedok, derivát, piperidinů, farmaceutický, 4-substituovaný, přípravy, obsahuje, ktorý, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 4-substituované deriváty piperidínu všeobecného vzorca (I), v ktorom m má hodnotu 2 alebo 3, D je zvyšok obsahujúci dusík, G je jednoduchá väzba, dvojitá väzba alebo dvojväzbový uhľovodíkový zvyšok, J je zvyšok naviazaný na kruhu jednoduchou väzbou v prípade, že G znamená dvojitú väzbu, alebo v iných prípadoch zvyšok naviazaný dvojitou väzbou, M je hoteroatóm alebo substituovaný heteroatóm, L je uhľovodíkový zvyšok, ktorého poloha 1...